Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,19
BIST-100'deki Ağırlığı 7,97
F/K Oranı 6,98
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,75
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 918.320.859,10
Piyasa Değeri (TL) 5.361.800.000,00
Özsermaye (TL) 1.951.473.000,00
Sermaye (TL) 830.000.000,00
Net Kar (TL) 768.524.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SASA
Sektör Kimya
Adres Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Web http://www.sasa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. 703.871.850,04 84,80
DİĞER 126.128.149,96 15,20
Toplam 830.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
15.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
24.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
18.07.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
18.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
24.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
16.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
29.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 626.302.000,00 2.178.954.000,00 1.604.288.000,00 953.761.000,00 419.737.000,00
Satışların Maliyeti (-) -575.177.000,00 -1.704.425.000,00 -1.211.148.000,00 -744.249.000,00 -342.801.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 51.125.000,00 474.529.000,00 393.140.000,00 209.512.000,00 76.936.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 51.125.000,00 474.529.000,00 393.140.000,00 209.512.000,00 76.936.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.576.000,00 -24.551.000,00 -16.984.000,00 -9.896.000,00 -4.225.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -22.228.000,00 -75.349.000,00 -52.270.000,00 -31.064.000,00 -15.304.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -143.000,00 -1.484.000,00 -867.000,00 -597.000,00 -308.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 62.895.000,00 608.311.000,00 537.257.000,00 165.625.000,00 56.113.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -22.928.000,00 -430.947.000,00 -268.909.000,00 -70.050.000,00 -28.740.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 60.145.000,00 550.509.000,00 591.367.000,00 263.530.000,00 84.472.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 352.000,00 3.671.000,00 3.329.000,00 3.329.000,00 2.908.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -384.000,00 -4.642.000,00 -4.625.000,00 -4.607.000,00 -4.245.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 60.113.000,00 549.538.000,00 590.071.000,00 262.252.000,00 83.135.000,00
Finansman Gelirleri 14.494.000,00 59.361.000,00 52.293.000,00 16.609.000,00 4.564.000,00
Finansman Giderleri (-) -67.967.000,00 -357.912.000,00 -559.607.000,00 -148.572.000,00 -27.864.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.640.000,00 250.987.000,00 82.757.000,00 130.289.000,00 59.835.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 209.603.000,00 346.419.000,00 329.581.000,00 138.165.000,00 -14.710.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -3.227.000,00 -3.252.000,00 -662.000,00 -17.989.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 209.603.000,00 349.646.000,00 332.833.000,00 138.827.000,00 3.279.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00 45.125.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00 45.125.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00 45.125.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,36 0,99 0,87 0,56 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00 45.125.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.580.927.000,00 1.483.362.000,00 1.856.131.000,00 1.278.227.000,00 1.055.292.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 184.923.000,00 28.272.000,00 26.050.000,00 48.847.000,00 22.591.000,00
Finansal Yatırımlar 16.597.000,00 28.139.000,00 28.448.000,00 15.745.000,00 9.277.000,00
Ticari Alacaklar 510.462.000,00 460.600.000,00 602.196.000,00 441.571.000,00 408.567.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 64.855.000,00 71.906.000,00 65.608.000,00 27.821.000,00 18.238.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 445.607.000,00 388.694.000,00 536.588.000,00 413.750.000,00 390.329.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 303.676.000,00 331.978.000,00 590.011.000,00 357.944.000,00 256.030.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 298.349.000,00 329.976.000,00 586.656.000,00 355.622.000,00 254.933.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.327.000,00 2.002.000,00 3.355.000,00 2.322.000,00 1.097.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 1.137.000,00 3.952.000,00 0,00
Stoklar 469.049.000,00 560.647.000,00 509.378.000,00 342.249.000,00 301.891.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.680.000,00 6.176.000,00 17.121.000,00 7.711.000,00 6.588.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 86.540.000,00 67.550.000,00 81.790.000,00 60.208.000,00 50.348.000,00
ARA TOPLAM 1.580.927.000,00 1.483.362.000,00 1.856.131.000,00 1.278.227.000,00 1.055.292.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.243.669.000,00 2.667.768.000,00 2.410.202.000,00 2.064.596.000,00 1.667.920.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.144.000,00 3.198.000,00 3.257.000,00 4.050.000,00 3.436.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.389.418.000,00 2.169.390.000,00 1.899.068.000,00 1.677.650.000,00 1.445.108.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.397.000,00 1.098.000,00 988.000,00 1.000.000,00 875.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 564.581.000,00 297.686.000,00 280.377.000,00 86.410.000,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.824.596.000,00 4.151.130.000,00 4.266.333.000,00 3.342.823.000,00 2.723.212.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.501.511.000,00 1.188.257.000,00 1.214.920.000,00 1.015.164.000,00 758.617.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 827.283.000,00 639.556.000,00 589.838.000,00 566.803.000,00 384.418.000,00
- Banka Kredileri 827.283.000,00 0,00 589.838.000,00 566.803.000,00 384.418.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 412.224.000,00 316.577.000,00 364.013.000,00 317.255.000,00 205.923.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 412.224.000,00 316.577.000,00 364.013.000,00 317.255.000,00 205.923.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.324.000,00 7.206.000,00 13.515.000,00 9.951.000,00 7.908.000,00
Diğer Borçlar 1.697.000,00 3.646.000,00 2.257.000,00 2.745.000,00 71.765.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.697.000,00 3.646.000,00 2.257.000,00 2.745.000,00 71.765.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 29.750.000,00 1.624.000,00 21.508.000,00 3.631.000,00 8.873.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 3.227.000,00 0,00 1.679.000,00 19.058.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 558.000,00 877.000,00 1.197.000,00 2.056.000,00 2.835.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 558.000,00 0,00 144.000,00 646.000,00 460.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 877.000,00 1.053.000,00 1.410.000,00 2.375.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 797.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.371.612.000,00 1.227.643.000,00 1.505.254.000,00 921.381.000,00 781.646.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.272.695.000,00 1.186.329.000,00 1.469.496.000,00 885.773.000,00 697.851.000,00
Banka Kredileri 1.272.695.000,00 0,00 1.469.496.000,00 885.773.000,00 697.851.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 41.231.000,00 40.920.000,00 35.758.000,00 35.608.000,00 34.719.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.231.000,00 40.920.000,00 35.758.000,00 35.608.000,00 34.719.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 57.686.000,00 394.000,00 0,00 0,00 49.076.000,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.873.123.000,00 2.415.900.000,00 2.720.174.000,00 1.936.545.000,00 1.540.263.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.951.473.000,00 1.735.230.000,00 1.546.159.000,00 1.406.278.000,00 1.182.949.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.951.473.000,00 1.735.230.000,00 1.546.159.000,00 1.406.278.000,00 1.182.949.000,00
Ödenmiş Sermaye 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 412.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.306.000,00 28.306.000,00 28.306.000,00 28.306.000,00 22.057.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 595.022.000,00 -2.384.000,00 -6.387.000,00 -2.384.000,00 196.365.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00 45.125.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.824.596.000,00 4.151.130.000,00 4.266.333.000,00 3.342.823.000,00 2.723.212.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 226.418.000,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi