Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,19
BIST-100'deki Ağırlığı 0,41
F/K Oranı 6,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,55
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 888.436.172,78
Piyasa Değeri (TL) 5.146.000.000,00
Özsermaye (TL) 2.019.568.000,00
Sermaye (TL) 830.000.000,00
Net Kar (TL) 827.599.000,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SASA
Sektör Kimya
Adres Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Web http://www.sasa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. 703.871.850,04 84,80
DİĞER 126.128.149,96 15,20
Toplam 830.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
15.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
24.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
18.07.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
18.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
24.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
16.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
29.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.260.775.000,00 626.302.000,00 2.178.954.000,00 1.604.288.000,00 953.761.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.089.630.000,00 -575.177.000,00 -1.704.425.000,00 -1.211.148.000,00 -744.249.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 171.145.000,00 51.125.000,00 474.529.000,00 393.140.000,00 209.512.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 171.145.000,00 51.125.000,00 474.529.000,00 393.140.000,00 209.512.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.583.000,00 -8.576.000,00 -24.551.000,00 -16.984.000,00 -9.896.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -43.959.000,00 -22.228.000,00 -75.349.000,00 -52.270.000,00 -31.064.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -346.000,00 -143.000,00 -1.484.000,00 -867.000,00 -597.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 114.789.000,00 62.895.000,00 608.311.000,00 537.257.000,00 165.625.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -85.640.000,00 -22.928.000,00 -430.947.000,00 -268.909.000,00 -70.050.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 140.406.000,00 60.145.000,00 550.509.000,00 591.367.000,00 263.530.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.061.000,00 352.000,00 3.671.000,00 3.329.000,00 3.329.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.117.000,00 -384.000,00 -4.642.000,00 -4.625.000,00 -4.607.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 141.350.000,00 60.113.000,00 549.538.000,00 590.071.000,00 262.252.000,00
Finansman Gelirleri 36.919.000,00 14.494.000,00 59.361.000,00 52.293.000,00 16.609.000,00
Finansman Giderleri (-) -138.079.000,00 -67.967.000,00 -357.912.000,00 -559.607.000,00 -148.572.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 40.190.000,00 6.640.000,00 250.987.000,00 82.757.000,00 130.289.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 458.457.000,00 209.603.000,00 346.419.000,00 329.581.000,00 138.165.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -3.227.000,00 -3.252.000,00 -662.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 458.457.000,00 209.603.000,00 349.646.000,00 332.833.000,00 138.827.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 498.647.000,00 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 498.647.000,00 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 498.647.000,00 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,60 0,36 0,99 0,87 0,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 498.647.000,00 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.557.517.000,00 1.580.927.000,00 1.483.362.000,00 1.856.131.000,00 1.278.227.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 50.270.000,00 184.923.000,00 28.272.000,00 26.050.000,00 48.847.000,00
Finansal Yatırımlar 20.080.000,00 16.597.000,00 28.139.000,00 28.448.000,00 15.745.000,00
Ticari Alacaklar 466.336.000,00 510.462.000,00 460.600.000,00 602.196.000,00 441.571.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 94.531.000,00 64.855.000,00 71.906.000,00 65.608.000,00 27.821.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 371.805.000,00 445.607.000,00 388.694.000,00 536.588.000,00 413.750.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 238.013.000,00 303.676.000,00 331.978.000,00 590.011.000,00 357.944.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 234.993.000,00 298.349.000,00 329.976.000,00 586.656.000,00 355.622.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020.000,00 5.327.000,00 2.002.000,00 3.355.000,00 2.322.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 1.137.000,00 3.952.000,00
Stoklar 659.944.000,00 469.049.000,00 560.647.000,00 509.378.000,00 342.249.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.666.000,00 9.680.000,00 6.176.000,00 17.121.000,00 7.711.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 117.208.000,00 86.540.000,00 67.550.000,00 81.790.000,00 60.208.000,00
ARA TOPLAM 1.557.517.000,00 1.580.927.000,00 1.483.362.000,00 1.856.131.000,00 1.278.227.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.945.085.000,00 3.243.669.000,00 2.667.768.000,00 2.410.202.000,00 2.064.596.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.086.000,00 3.144.000,00 3.198.000,00 3.257.000,00 4.050.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.819.989.000,00 2.389.418.000,00 2.169.390.000,00 1.899.068.000,00 1.677.650.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.266.000,00 1.397.000,00 1.098.000,00 988.000,00 1.000.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 755.749.000,00 564.581.000,00 297.686.000,00 280.377.000,00 86.410.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.502.602.000,00 4.824.596.000,00 4.151.130.000,00 4.266.333.000,00 3.342.823.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.151.119.000,00 1.501.511.000,00 1.188.257.000,00 1.214.920.000,00 1.015.164.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.007.466.000,00 827.283.000,00 639.556.000,00 589.838.000,00 566.803.000,00
- Banka Kredileri 1.007.466.000,00 827.283.000,00 0,00 589.838.000,00 566.803.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 318.233.000,00 412.224.000,00 316.577.000,00 364.013.000,00 317.255.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 318.233.000,00 412.224.000,00 316.577.000,00 364.013.000,00 317.255.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.403.000,00 10.324.000,00 7.206.000,00 13.515.000,00 9.951.000,00
Diğer Borçlar 8.832.000,00 1.697.000,00 3.646.000,00 2.257.000,00 2.745.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.832.000,00 1.697.000,00 3.646.000,00 2.257.000,00 2.745.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 47.967.000,00 29.750.000,00 1.624.000,00 21.508.000,00 3.631.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 3.227.000,00 0,00 1.679.000,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 542.000,00 558.000,00 877.000,00 1.197.000,00 2.056.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 542.000,00 558.000,00 0,00 144.000,00 646.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 877.000,00 1.053.000,00 1.410.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 705.000,00 797.000,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.331.915.000,00 1.371.612.000,00 1.227.643.000,00 1.505.254.000,00 921.381.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.285.893.000,00 1.272.695.000,00 1.186.329.000,00 1.469.496.000,00 885.773.000,00
Banka Kredileri 1.285.893.000,00 1.272.695.000,00 0,00 1.469.496.000,00 885.773.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 46.022.000,00 41.231.000,00 40.920.000,00 35.758.000,00 35.608.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.022.000,00 41.231.000,00 40.920.000,00 35.758.000,00 35.608.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 57.686.000,00 394.000,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.483.034.000,00 2.873.123.000,00 2.415.900.000,00 2.720.174.000,00 1.936.545.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.019.568.000,00 1.951.473.000,00 1.735.230.000,00 1.546.159.000,00 1.406.278.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.019.568.000,00 1.951.473.000,00 1.735.230.000,00 1.546.159.000,00 1.406.278.000,00
Ödenmiş Sermaye 830.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00 605.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 191.559.000,00 28.306.000,00 28.306.000,00 28.306.000,00 28.306.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -6.540.000,00 595.022.000,00 -2.384.000,00 -6.387.000,00 -2.384.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 498.647.000,00 216.243.000,00 597.406.000,00 412.338.000,00 268.454.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.502.602.000,00 4.824.596.000,00 4.151.130.000,00 4.266.333.000,00 3.342.823.000,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 226.418.000,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi