Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SASA
Sektör Kimya
Adres Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana
Telefon (0322)4410053
Faks (0322)4410114
Web http://www.sasa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DİNARSU İMALAT VE TİCARET A.Ş. 62.250.000,00 7,50
ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. 521.271.850,04 62,80
MERİNOS HALI SANAYİVE TİC.A.Ş. 120.350.000,00 14,50
DİĞER 126.128.149,96 15,20
Toplam 830.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SASA DIŞ TİCARET A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
17.06.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
30.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,37
15.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,47
24.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
14.04.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
18.10.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
18.07.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,23
10.06.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
18.12.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
24.03.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
16.04.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
29.06.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
03.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
22.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.863.186.000,00 1.004.689.000,00 2.763.745.000,00 1.956.225.000,00 1.260.775.000,00
Satışların Maliyeti (-) -1.538.558.000,00 -841.322.000,00 -2.448.314.000,00 -1.748.842.000,00 -1.089.630.000,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 324.628.000,00 163.367.000,00 315.431.000,00 207.383.000,00 171.145.000,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 324.628.000,00 163.367.000,00 315.431.000,00 207.383.000,00 171.145.000,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.823.000,00 -8.544.000,00 -38.729.000,00 -24.364.000,00 -15.583.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -61.274.000,00 -32.064.000,00 -85.226.000,00 -63.641.000,00 -43.959.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -576.000,00 -237.000,00 -3.897.000,00 -506.000,00 -346.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 234.849.000,00 97.223.000,00 221.964.000,00 198.173.000,00 114.789.000,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -176.791.000,00 -85.339.000,00 -163.467.000,00 -138.829.000,00 -85.640.000,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 303.013.000,00 134.406.000,00 246.076.000,00 178.216.000,00 140.406.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 239.000,00 127.000,00 4.674.000,00 3.062.000,00 2.061.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -171.000,00 -27.000,00 -1.387.000,00 -1.271.000,00 -1.117.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 303.081.000,00 134.506.000,00 249.363.000,00 180.007.000,00 141.350.000,00
Finansman Gelirleri 99.027.000,00 42.320.000,00 76.842.000,00 55.524.000,00 36.919.000,00
Finansman Giderleri (-) -578.829.000,00 -309.056.000,00 -313.603.000,00 -99.959.000,00 -138.079.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -176.721.000,00 -132.230.000,00 12.602.000,00 135.572.000,00 40.190.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 375.705.000,00 202.312.000,00 1.051.578.000,00 828.673.000,00 458.457.000,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -84.000,00 -685.000,00 -13.342.000,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 375.705.000,00 202.396.000,00 1.052.263.000,00 842.015.000,00 458.457.000,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 198.984.000,00 70.082.000,00 1.064.180.000,00 964.245.000,00 498.647.000,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 198.984.000,00 70.082.000,00 1.064.180.000,00 964.245.000,00 498.647.000,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 198.984.000,00 70.082.000,00 1.064.180.000,00 964.245.000,00 498.647.000,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24 0,08 1,28 1,16 0,60
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 198.984.000,00 70.082.000,00 1.064.180.000,00 964.245.000,00 498.647.000,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.798.874.000,00 1.635.540.000,00 1.611.781.000,00 1.522.714.000,00 1.557.517.000,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 137.411.000,00 119.943.000,00 101.348.000,00 103.343.000,00 50.270.000,00
Finansal Yatırımlar 27.054.000,00 24.021.000,00 27.848.000,00 28.750.000,00 20.080.000,00
Ticari Alacaklar 583.608.000,00 643.097.000,00 497.020.000,00 492.071.000,00 466.336.000,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.503.000,00 98.405.000,00 99.456.000,00 112.206.000,00 94.531.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 539.105.000,00 544.692.000,00 397.564.000,00 379.865.000,00 371.805.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.239.000,00 4.466.000,00 4.945.000,00 2.745.000,00 238.013.000,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 234.993.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.239.000,00 4.466.000,00 4.945.000,00 2.745.000,00 3.020.000,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 1.042.000,00 0,00 0,00
Stoklar 868.897.000,00 610.844.000,00 751.535.000,00 692.417.000,00 659.944.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.944.000,00 8.644.000,00 12.137.000,00 17.906.000,00 5.666.000,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 171.721.000,00 224.525.000,00 215.906.000,00 185.482.000,00 117.208.000,00
ARA TOPLAM 1.798.874.000,00 1.635.540.000,00 1.611.781.000,00 1.522.714.000,00 1.557.517.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 7.386.385.000,00 6.751.344.000,00 6.142.400.000,00 5.381.283.000,00 3.945.085.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.995.000,00 2.995.000,00 3.047.000,00 3.086.000,00 3.086.000,00
Maddi Duran Varlıklar 5.409.218.000,00 5.010.622.000,00 4.629.676.000,00 3.774.802.000,00 2.819.989.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.383.000,00 1.456.000,00 1.370.000,00 1.225.000,00 1.266.000,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.725.260.000,00 1.551.951.000,00 1.349.555.000,00 1.125.965.000,00 755.749.000,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.185.259.000,00 8.386.884.000,00 7.754.181.000,00 6.903.997.000,00 5.502.602.000,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.040.907.000,00 3.791.167.000,00 3.380.824.000,00 2.883.175.000,00 2.151.119.000,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.077.634.000,00 2.539.829.000,00 2.198.740.000,00 1.809.590.000,00 1.007.466.000,00
- Banka Kredileri 1.071.791.000,00 2.534.394.000,00 2.195.508.000,00 1.809.590.000,00 1.007.466.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 721.223.000,00 454.049.000,00 391.108.000,00 320.797.000,00 756.971.000,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 912.813.000,00 726.501.000,00 677.847.000,00 683.624.000,00 318.233.000,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 912.813.000,00 726.501.000,00 677.847.000,00 683.624.000,00 318.233.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.902.000,00 11.775.000,00 10.189.000,00 8.870.000,00 10.403.000,00
Diğer Borçlar 3.625.000,00 5.571.000,00 12.216.000,00 3.322.000,00 8.832.000,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.625.000,00 5.571.000,00 12.216.000,00 3.322.000,00 8.832.000,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 308.659.000,00 52.893.000,00 89.423.000,00 56.121.000,00 47.967.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 84.000,00 685.000,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 465.000,00 465.000,00 0,00 186.000,00 542.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 186.000,00 542.000,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 465.000,00 465.000,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 616.000,00 665.000,00 705.000,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.371.206.000,00 1.951.473.000,00 1.788.256.000,00 1.528.942.000,00 1.331.915.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.321.089.000,00 1.903.753.000,00 1.739.795.000,00 1.483.258.000,00 1.285.893.000,00
Banka Kredileri 3.284.882.000,00 1.882.621.000,00 2.195.508.000,00 1.483.258.000,00 1.285.893.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 36.207.000,00 21.132.000,00 15.508.000,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 50.117.000,00 47.720.000,00 0,00 45.684.000,00 46.022.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 50.117.000,00 0,00 0,00 45.684.000,00 46.022.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.412.113.000,00 5.742.640.000,00 5.169.080.000,00 4.412.117.000,00 3.483.034.000,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.773.146.000,00 2.644.244.000,00 2.585.101.000,00 2.491.880.000,00 2.019.568.000,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.773.146.000,00 2.644.244.000,00 2.585.101.000,00 2.491.880.000,00 2.019.568.000,00
Ödenmiş Sermaye 830.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00 830.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00 508.483.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00 -4.109.000,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 191.559.000,00 191.559.000,00 191.559.000,00 191.559.000,00 191.559.000,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.049.814.000,00 1.049.814.000,00 -6.540.000,00 1.787.000,00 -6.540.000,00
Net Dönem Karı/Zararı 198.984.000,00 70.082.000,00 1.064.180.000,00 964.245.000,00 498.647.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.185.259.000,00 8.386.884.000,00 7.754.181.000,00 6.903.997.000,00 5.502.602.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi