Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANEL
Sektör Her türlü elektrik, elektronik,mekanik ve elektromekanik malzemelerinin, bunların aksesuarlarının imalatını,alımını,satımını,ithalat ve ihracatı
Adres Salacak Mahallesi Salacak İskele Caddesi No:22 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 4152245
Faks 0216 4152358
Web http://www.san-el.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş 6.000.000,00 100,00
Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş 723.750,00 57,44
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.349.661,00 25.542.524,00 20.271.118,00 11.652.595,00 6.404.782,00
Satışların Maliyeti (-) -4.103.565,00 -28.505.700,00 -22.624.495,00 -13.497.923,00 -6.172.240,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 246.096,00 -2.963.176,00 -2.353.377,00 -1.845.328,00 232.542,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 246.096,00 -2.963.176,00 -2.353.377,00 -1.845.328,00 232.542,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -500.032,00 -1.732.219,00 -1.215.785,00 -795.055,00 -417.939,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.035.558,00 1.916.227,00 3.176.931,00 2.606.514,00 2.098.430,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.259.910,00 -7.251.071,00 -4.729.760,00 -4.083.306,00 -814.836,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -478.288,00 -10.030.239,00 -5.121.991,00 -4.117.175,00 1.098.197,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 92.868,00 75.724,00 45.475,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -478.288,00 -10.030.239,00 -5.029.123,00 -4.041.451,00 1.143.672,00
Finansman gelirleri 36.225,00 1.007.501,00 21.038,00 21.038,00 21.038,00
Finansman Giderleri (-) -71.840,00 -864.507,00 -384.995,00 -321.891,00 -251.845,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -513.903,00 -9.887.245,00 -5.393.080,00 -4.342.304,00 912.865,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 118.878,00 1.639.344,00 525.008,00 405.528,00 -260.788,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -359.775,00 -306.564,00 -181.088,00 -161.222,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 118.878,00 1.999.119,00 831.572,00 586.616,00 -99.566,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -395.025,00 -8.247.901,00 -4.868.072,00 -3.936.776,00 652.077,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -395.025,00 -8.247.901,00 -4.868.072,00 -3.936.776,00 652.077,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 89.985,00 162.142,00 107.397,00 -208.388,00 35.118,00
- Ana Ortaklık Payları -485.010,00 -8.410.043,00 -4.975.469,00 -3.728.388,00 616.959,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 24.301.532,00 23.624.150,00 25.799.991,00 28.720.905,00 30.176.753,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 561.694,00 568.791,00 641.731,00 1.295.485,00 1.802.134,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.878.120,00 10.446.168,00 12.586.293,00 10.813.686,00 10.611.502,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 87.489,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.878.120,00 10.446.168,00 12.586.293,00 10.813.686,00 10.524.013,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.761.959,00 1.678.158,00 2.830.709,00 2.958.924,00 3.233.945,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.213.437,00 1.170.910,00 2.288.904,00 2.568.767,00 2.840.398,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 548.522,00 507.248,00 541.805,00 390.157,00 393.547,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.165.327,00 3.951.662,00 4.025.046,00 6.326.968,00 7.675.215,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.242.812,00 946.454,00 908.328,00 1.539.386,00 1.741.231,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 645.642,00 629.291,00 390.832,00 207.069,00 43.192,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.370.830,00 2.332.801,00 2.072.426,00 2.267.542,00 2.049.643,00
ARA TOPLAM 24.301.532,00 23.624.150,00 25.799.991,00 28.720.905,00 30.176.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 16.649.735,00 16.669.601,00 15.931.226,00 15.329.851,00 20.371.849,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.118.834,00 1.124.584,00 1.130.334,00 1.136.084,00 1.141.834,00
Maddi Duran Varlıklar 8.197.602,00 8.304.730,00 8.425.372,00 8.545.004,00 8.660.787,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.186,00 166.463,00 169.264,00 180.082,00 4.786.254,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598.253,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 156.186,00 166.463,00 169.264,00 180.082,00 188.001,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.510.754,00 6.317.509,00 5.030.023,00 4.305.400,00 4.579.811,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.951.267,00 40.293.751,00 41.731.217,00 44.050.756,00 50.548.602,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.452.235,00 24.511.229,00 22.696.121,00 24.399.629,00 20.819.517,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 669.845,00 815.739,00 747.258,00 298.125,00 257.616,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 420.414,00 478.251,00
Banka Kredileri 348.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.249.134,00 6.694.959,00 9.798.041,00 11.753.745,00 10.326.637,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 184.233,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.249.134,00 6.694.959,00 9.798.041,00 11.753.745,00 10.142.404,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 704.619,00 1.195.011,00 1.637.585,00 1.799.455,00 1.373.079,00
Diğer Borçlar 10.058.545,00 9.044.888,00 5.689.305,00 3.951.308,00 2.601.152,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.828.267,00 8.770.233,00 5.348.591,00 3.599.219,00 2.315.214,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 230.278,00 274.655,00 340.714,00 352.089,00 285.938,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 688.261,00 3.392.302,00 1.111.942,00 2.417.733,00 2.808.115,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 62.647,00 62.647,00 306.564,00 181.088,00 85.151,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 986.089,00 1.028.051,00 822.106,00 904.879,00 416.165,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 243.695,00 285.657,00 196.829,00 222.546,00 256.183,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 742.394,00 742.394,00 625.277,00 682.333,00 159.982,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.033.095,00 2.277.632,00 2.583.320,00 2.672.882,00 2.473.351,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.959.390,00 4.086.537,00 3.807.593,00 3.747.061,00 4.685.848,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 335.137,00 342.911,00 421.342,00 593.437,00 570.959,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 552.795,00 806.206,00 530.847,00 841.572,00 815.378,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 552.795,00 806.206,00 530.847,00 841.572,00 815.378,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.071.458,00 2.937.420,00 2.855.404,00 2.312.052,00 3.299.511,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.411.625,00 28.597.766,00 26.503.714,00 28.146.690,00 25.505.365,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.539.642,00 11.695.985,00 15.227.503,00 15.904.066,00 25.043.237,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.132.357,00 8.421.293,00 11.989.552,00 13.021.156,00 21.933.372,00
Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00 18.255.333,00 18.255.333,00 18.255.333,00 13.225.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00 -4.598.253,00 -4.598.253,00 -4.598.253,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00 1.515.691,00 1.515.691,00 1.515.691,00 6.546.024,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.056.932,00 1.860.858,00 1.994.543,00 1.779.066,00 1.747.682,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.056.932,00 1.860.858,00 1.994.543,00 1.779.066,00 1.747.682,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 58.661,00 -137.413,00 -3.728,00 -219.205,00 -228.385,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.313.398,00 1.313.398,00 1.313.398,00 1.313.398,00 1.313.398,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.925.734,00 -1.515.691,00 -1.515.691,00 -1.515.691,00 -1.515.691,00
Net Dönem Karı/Zararı -485.010,00 -8.410.043,00 -4.975.469,00 -3.728.388,00 616.959,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.407.285,00 3.274.692,00 3.237.951,00 2.882.910,00 3.109.865,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.951.267,00 40.293.751,00 41.731.217,00 44.050.756,00 50.548.602,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi