Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,89
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -1.226,18
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,08
Dibe Uzaklık 51,38
Piyasa Değeri (USD) 6.757.888,46
Piyasa Değeri (TL) 23.805.000,00
Özsermaye (TL) 21.962.374,00
Sermaye (TL) 13.225.000,00
Net Kar (TL) -19.414,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu SANEL
Sektör Her türlü elektrik, elektronik,mekanik ve elektromekanik malzemelerinin, bunların aksesuarlarının imalatını,alımını,satımını,ithalat ve ihracatı
Adres ŞerifAli Mahallesi Başer Sokak No:44 Ümraniye/İstanbul
Telefon 0216 4152245
Faks 0216 4152358
Web http://www.san-el.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bahadır Yalçın 3.715.000,00 28,09
Diğer 5.792.500,00 43,80
Serkan Dinçbaş 3.717.500,00 28,11
Toplam 13.225.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.197.428,00 40.174.179,00 23.832.314,00 16.982.577,00 7.461.654,00
Satışların Maliyeti (-) -6.431.034,00 -34.638.537,00 -20.084.474,00 -14.429.285,00 -6.316.458,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 766.394,00 5.535.642,00 3.747.840,00 2.553.292,00 1.145.196,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 766.394,00 5.535.642,00 3.747.840,00 2.553.292,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -781.648,00 -3.136.060,00 -2.249.563,00 -1.556.226,00 -740.430,00
Pazarlama Giderleri (-) -373.996,00 -1.647.450,00 -1.229.228,00 -794.523,00 -391.442,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 943.862,00 1.146.221,00 164.342,00 120.692,00 46.212,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -754.791,00 -1.693.467,00 -159.699,00 -159.699,00 -9.036,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -200.179,00 204.886,00 273.692,00 163.536,00 50.500,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 110.039,00 757.226,00 458.603,00 373.802,00 186.557,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.650,00 -1.650,00 -1.650,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -90.140,00 962.112,00 730.645,00 535.688,00 235.407,00
Finansman gelirleri 181.254,00 73.364,00 649.808,00 581.512,00 415.566,00
Finansman Giderleri (-) -293.288,00 -512.610,00 -912.288,00 -909.093,00 -442.554,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -202.174,00 522.866,00 468.165,00 208.107,00 208.419,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -67.580,00 -184.994,00 -234.113,00 -149.244,00 -120.887,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -45.789,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -67.580,00 -139.205,00 -234.113,00 -149.244,00 -120.887,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -269.754,00 337.872,00 234.052,00 58.863,00 87.532,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -269.754,00 337.872,00 234.052,00 58.863,00 87.532,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -269.754,00 337.872,00 234.052,00 58.863,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.169,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.461,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.169,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 86.363,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 292,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 41.193.718,00 40.221.932,00 39.644.447,00 38.850.767,00 35.145.386,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.804.851,00 2.922.902,00 3.005.141,00 2.782.708,00 3.080.139,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.758.983,00 20.903.072,00 17.892.964,00 18.226.855,00 13.462.397,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.758.983,00 20.903.072,00 17.892.964,00 18.226.855,00 13.462.397,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.115.687,00 2.512.715,00 2.449.341,00 2.904.959,00 2.908.476,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.519.649,00 1.474.067,00 1.331.454,00 1.816.797,00 1.844.313,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 596.038,00 1.038.648,00 1.117.887,00 1.088.162,00 1.064.163,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.587.996,00 11.882.929,00 14.139.976,00 13.539.242,00 14.045.678,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.110.866,00 850.524,00 789.765,00 65.777,00 206.026,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 266.156,00 149.938,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.032,00 12.862,00 215.838,00 179.738,00 128.345,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.764.303,00 1.136.928,00 1.151.422,00 1.151.488,00 1.314.325,00
ARA TOPLAM 41.193.718,00 40.221.932,00 39.644.447,00 38.850.767,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.539.451,00 3.311.778,00 3.146.547,00 3.064.039,00 1.873.492,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 1.275.000,00 327.800,00
Maddi Duran Varlıklar 422.673,00 452.398,00 480.758,00 530.869,00 580.886,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.006,00 16.863,00 7.162,00 10.551,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.647.572,00 1.390.077,00 1.383.627,00 1.247.619,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 44.733.169,00 43.533.710,00 42.790.994,00 41.914.806,00 37.018.878,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.351.684,00 19.450.781,00 19.039.542,00 17.959.520,00 13.296.242,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.950.650,00 3.953.430,00 2.174.224,00 1.315.940,00 962.708,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.132.238,00 11.358.613,00 10.233.572,00 10.087.300,00 9.485.167,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 195.793,00 132.168,00 96.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.132.238,00 11.358.613,00 10.037.779,00 9.955.132,00 9.388.897,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 249.728,00 58.341,00 258.879,00 260.486,00 259.961,00
Diğer Borçlar 116.248,00 404.809,00 425.499,00 149.549,00 51.429,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 223.148,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 116.248,00 404.809,00 202.351,00 149.549,00 51.429,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.850.350,00 2.059.477,00 4.996.686,00 5.367.333,00 2.536.977,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.945,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 31.886,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 31.886,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.419.111,00 1.849.887,00 1.620.426,00 1.400.887,00 1.133.270,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 556.347,00 313.422,00 0,00 0,00 64.135,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 34.791,00 33.338,00 28.392,00 29.863,00 22.682,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 33.338,00 28.392,00 29.863,00 22.682,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.827.973,00 1.503.127,00 1.592.034,00 1.371.024,00 1.046.453,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.770.795,00 21.300.668,00 20.659.968,00 19.360.407,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 21.962.374,00 22.233.042,00 22.131.026,00 22.554.399,00 22.589.366,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.962.374,00 22.233.042,00 22.131.026,00 22.554.399,00 22.589.366,00
Ödenmiş Sermaye 13.225.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.546.024,00 6.546.024,00 6.546.024,00 6.546.024,00 6.546.024,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 12.362,00 14.160,00 13.629,00 19.927,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 12.362,00 14.160,00 13.629,00 19.927,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 11.448,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 922.927,00 922.927,00 922.927,00 922.927,00 922.927,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.526.729,00 1.188.857,00 1.188.863,00 1.787.956,00 1.787.956,00
Net Dönem Karı/Zararı -269.754,00 337.872,00 234.052,00 58.863,00 87.532,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 44.733.169,00 43.533.710,00 42.790.994,00 41.914.806,00 37.018.878,00