Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,44
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,17
BIST-100'deki Ağırlığı 0,18
F/K Oranı 46,72
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,79
Dibe Uzaklık 99,22
Piyasa Değeri (USD) 8.193.876,09
Piyasa Değeri (TL) 62.433.238,86
Özsermaye (TL) 13.021.156,00
Sermaye (TL) 18.255.333,00
Net Kar (TL) 1.336.441,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANEL
Sektör Her türlü elektrik, elektronik,mekanik ve elektromekanik malzemelerinin, bunların aksesuarlarının imalatını,alımını,satımını,ithalat ve ihracatı
Adres Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi No:30/3 Ataşehir-İstanbul
Telefon 0216 4152245
Faks 0216 4152358
Web http://www.san-el.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET SEMİH YILDIRIM 793.680,00 5,98
BİLAL TUĞRUL 728.324,00 5,49
Diğer 10.630.505,08 80,14
YUSUF KÜRŞAD UZAL 1.111.861,00 8,38
Toplam 13.264.370,08 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş 6.000.000,00 100,00
Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş 723.750,00 57,44
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 11.652.595,00 6.404.782,00 21.676.518,00 14.840.291,00 8.583.723,00
Satışların Maliyeti (-) -13.497.923,00 -6.172.240,00 -19.746.923,00 -12.488.728,00 -7.490.195,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -1.845.328,00 232.542,00 1.929.595,00 2.351.563,00 1.093.528,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -1.845.328,00 232.542,00 1.929.595,00 2.351.563,00 1.093.528,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -795.055,00 -417.939,00 -2.275.622,00 -1.818.678,00 -1.324.185,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 -176.273,00 -141.559,00 -119.545,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.606.514,00 2.098.430,00 10.984.695,00 4.148.177,00 2.264.715,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.083.306,00 -814.836,00 -3.326.036,00 -2.417.482,00 -2.058.988,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.117.175,00 1.098.197,00 7.136.359,00 2.122.021,00 -144.475,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 75.724,00 45.475,00 809.603,00 446.163,00 331.721,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -1.832.349,00 -1.832.349,00 -1.832.349,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.041.451,00 1.143.672,00 6.113.613,00 735.835,00 -1.645.103,00
Finansman gelirleri 21.038,00 21.038,00 111.938,00 105.195,00 25.360,00
Finansman Giderleri (-) -321.891,00 -251.845,00 -2.004.172,00 -489.863,00 -377.903,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.342.304,00 912.865,00 4.221.379,00 351.167,00 -1.997.646,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 405.528,00 -260.788,00 -1.052.750,00 158.186,00 -34.529,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -181.088,00 -161.222,00 -1.879.396,00 -36.489,00 -266.539,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 586.616,00 -99.566,00 826.646,00 194.675,00 232.010,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.936.776,00 652.077,00 3.168.629,00 509.353,00 -2.032.175,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.936.776,00 652.077,00 3.168.629,00 509.353,00 -2.032.175,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -208.388,00 35.118,00 456.685,00 582.579,00 320.710,00
- Ana Ortaklık Payları -3.728.388,00 616.959,00 2.711.944,00 -73.226,00 -2.352.885,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.720.905,00 30.176.753,00 28.816.906,00 35.612.822,00 31.548.431,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.295.485,00 1.802.134,00 1.782.231,00 3.852.964,00 3.767.612,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.813.686,00 10.611.502,00 12.074.476,00 15.783.224,00 14.151.532,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 87.489,00 64.182,00 4.261,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.813.686,00 10.524.013,00 12.010.294,00 15.778.963,00 14.151.532,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.958.924,00 3.233.945,00 3.122.846,00 2.922.730,00 2.869.179,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.568.767,00 2.840.398,00 2.820.529,00 2.190.002,00 2.046.709,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 390.157,00 393.547,00 302.317,00 732.728,00 822.470,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.326.968,00 7.675.215,00 7.897.555,00 9.685.450,00 8.699.727,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.539.386,00 1.741.231,00 1.741.536,00 1.419.901,00 312.219,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 207.069,00 43.192,00 70.098,00 89.985,00 117.689,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.267.542,00 2.049.643,00 2.128.164,00 1.858.568,00 1.630.473,00
ARA TOPLAM 28.720.905,00 30.176.753,00 28.816.906,00 35.612.822,00 31.548.431,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.329.851,00 20.371.849,00 19.264.958,00 25.022.170,00 24.662.845,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.136.084,00 1.141.834,00 646.750,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.545.004,00 8.660.787,00 9.241.198,00 8.816.629,00 8.856.269,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.082,00 4.786.254,00 4.787.996,00 4.794.667,00 4.800.708,00
- Şerefiye 0,00 4.598.253,00 4.598.253,00 4.598.253,00 4.598.253,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 180.082,00 188.001,00 189.743,00 196.414,00 202.455,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.305.400,00 4.579.811,00 4.067.099,00 3.381.358,00 2.984.849,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 44.050.756,00 50.548.602,00 48.081.864,00 60.634.992,00 56.211.276,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.399.629,00 20.819.517,00 19.816.421,00 34.747.673,00 32.921.286,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 298.125,00 257.616,00 468.011,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 420.414,00 478.251,00 179.601,00 1.989.242,00 2.074.694,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.753.745,00 10.326.637,00 9.940.709,00 17.260.276,00 16.402.958,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 184.233,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.753.745,00 10.142.404,00 9.940.709,00 17.260.276,00 16.402.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.799.455,00 1.373.079,00 927.605,00 1.559.116,00 1.425.735,00
Diğer Borçlar 3.951.308,00 2.601.152,00 5.002.311,00 11.507.150,00 10.915.704,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.599.219,00 2.315.214,00 2.986.179,00 6.770.615,00 8.621.881,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 352.089,00 285.938,00 2.016.132,00 4.736.535,00 2.293.823,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.417.733,00 2.808.115,00 1.231.692,00 2.181.577,00 1.651.013,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 181.088,00 85.151,00 1.756.620,00 9.336,00 239.386,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 904.879,00 416.165,00 309.872,00 240.976,00 211.796,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 222.546,00 256.183,00 260.890,00 217.076,00 187.896,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 682.333,00 159.982,00 48.982,00 23.900,00 23.900,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.672.882,00 2.473.351,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.747.061,00 4.685.848,00 3.631.901,00 3.885.789,00 3.823.600,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 593.437,00 570.959,00 380.596,00 740.916,00 1.112.167,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 841.572,00 815.378,00 455.501,00 387.499,00 386.238,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 841.572,00 815.378,00 455.501,00 387.499,00 386.238,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.312.052,00 3.299.511,00 2.753.140,00 2.707.038,00 2.274.859,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 28.146.690,00 25.505.365,00 23.448.322,00 38.633.462,00 36.744.886,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.904.066,00 25.043.237,00 24.633.542,00 22.001.530,00 19.466.390,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.021.156,00 21.933.372,00 21.511.623,00 18.746.361,00 16.473.050,00
Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00 13.225.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00 13.225.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.598.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.515.691,00 6.546.024,00 6.546.024,00 3.439.282,00 6.546.024,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.779.066,00 1.747.682,00 1.942.892,00 1.962.800,00 1.969.149,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.779.066,00 1.747.682,00 1.942.892,00 1.962.800,00 1.969.149,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -219.205,00 -228.385,00 -33.175,00 -13.267,00 -6.918,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.313.398,00 1.313.398,00 1.016.175,00 1.016.175,00 1.016.175,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.515.691,00 -1.515.691,00 -3.930.412,00 -823.670,00 -3.930.413,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.728.388,00 616.959,00 2.711.944,00 -73.226,00 -2.352.885,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.882.910,00 3.109.865,00 3.121.919,00 3.255.169,00 2.993.340,00
TOPLAM KAYNAKLAR 44.050.756,00 50.548.602,00 48.081.864,00 60.634.992,00 56.211.276,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 18.077,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 207.673,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 146.742,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 233.854,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi