Geri Dön

SANEL | Sanel Muhendislik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 60,25
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı -18,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. -85,65
Dibe Uzaklık 99,22
Piyasa Değeri (USD) 13.068.031,91
Piyasa Değeri (TL) 431.556.072,12
Özsermaye (TL) -5.038.889,00
Sermaye (TL) 18.255.333,00
Net Kar (TL) -22.771.968,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SANEL
Sektör Her türlü elektrik, elektronik,mekanik ve elektromekanik malzemelerinin, bunların aksesuarlarının imalatını,alımını,satımını,ithalat ve ihracatı
Adres Salacak Mahallesi Salacak İskele Caddesi No:22 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 415 22 45
Faks 08502810288
Web www.san-el.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEDREDDİN YILDIRIM 1.322.868,14 7,25
SALACAK YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.009.764,38 5,53
SENA YILDIRIM 1.200.000,00 6,57
TOPLAM 18.255.333,00 100,00
DİĞER 14.722.700,48 80,65
Toplam 36.510.666,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş 6.000.000,00 100,00
Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş 723.750,00 57,44
Tarih Açıklama Katsayı
26.06.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,38
30.09.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
08.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
02.04.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,15
02.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 96.865.876,00 50.980.153,00 27.623.377,00 17.389.440,00 64.120.256,00
Satışların Maliyeti (-) 74.950.845,00 36.402.690,00 20.662.402,00 16.017.325,00 63.205.430,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.915.031,00 14.577.463,00 6.960.975,00 1.372.115,00 914.826,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.915.031,00 14.577.463,00 6.960.975,00 1.372.115,00 914.826,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 11.300.930,00 5.672.868,00 3.690.163,00 890.464,00 8.740.818,00
Pazarlama Giderleri (-) 442.589,00 211.315,00 211.315,00 168.878,00 405.076,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.416.535,00 733.362,00 658.417,00 3.847.492,00 20.273.975,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14.081.898,00 1.350.823,00 1.350.531,00 210.085,00 27.962.497,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -493.851,00 8.075.819,00 2.367.383,00 3.950.180,00 -15.919.590,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 88.742,00 917.628,00 892.310,00 27.347,00 1.158.931,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -405.109,00 8.993.447,00 3.259.693,00 3.977.527,00 -14.760.659,00
Finansman gelirleri 4.194.189,00 165.832,00 165.382,00 33.165,00 859.089,00
Finansman Giderleri (-) 30.154.855,00 461.446,00 51.376,00 25.035,00 2.076.653,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.867.352,00 8.697.833,00 3.373.699,00 9.434.601,00 -17.484.394,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 679.397,00 597.346,00 885.466,00 2.208.694,00 5.856.731,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 3.614.880,00 2.891.396,00 1.365.591,00 228.928,00 1.877.914,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.935.483,00 -2.294.050,00 -480.125,00 1.979.766,00 3.978.817,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -21.546.749,00 8.100.487,00 2.488.233,00 7.225.907,00 -23.341.125,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -21.546.749,00 8.100.487,00 2.488.233,00 7.225.907,00 -23.341.125,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.225.219,00 3.303.651,00 2.008.780,00 648.584,00 -6.932.275,00
- Ana Ortaklık Payları -22.771.968,00 4.796.836,00 479.453,00 6.577.323,00 -16.408.850,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.474.572,00 -1.223.030,00 -951.073,00 -60.692,00 421.875,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.299.430,00 -1.630.707,00 -1.188.841,00 -75.865,00 527.344,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -824.858,00 -407.677,00 -237.768,00 -15.173,00 105.469,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -824.858,00 -407.677,00 -237.768,00 -15.173,00 105.469,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.474.572,00 -1.223.030,00 -951.073,00 -60.692,00 421.875,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -24.021.321,00 6.877.457,00 1.537.160,00 7.165.215,00 -22.919.250,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -24.021.321,00 6.877.457,00 1.537.160,00 7.165.215,00 -22.919.250,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 68.029.733,00 42.567.964,00 38.258.810,00 28.817.624,00 35.169.362,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.058.950,00 782.797,00 747.759,00 685.765,00 777.056,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.659.441,00 34.213.445,00 27.382.323,00 22.980.731,00 25.567.713,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 463.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.195.491,00 34.213.445,00 27.382.323,00 22.980.731,00 25.567.713,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 29.749.835,00 5.163.953,00 5.677.777,00 728.599,00 1.061.924,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 27.595.874,00 0,00 119.954,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.153.961,00 5.163.953,00 5.557.823,00 728.599,00 1.061.924,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.063.897,00 1.817.812,00 2.435.057,00 2.112.381,00 2.845.594,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 214.483,00 84.389,00 71.708,00 466.842,00 816.825,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 906.811,00 7.175,00 742.925,00 744.048,00 1.222.150,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.376.316,00 498.393,00 1.201.261,00 1.099.258,00 2.878.100,00
ARA TOPLAM 68.029.733,00 42.567.964,00 38.258.810,00 28.817.624,00 35.169.362,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 67.808.387,00 29.940.946,00 28.007.520,00 27.158.380,00 53.318.358,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 38.166,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.290.091,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 8.073.875,00
Maddi Duran Varlıklar 17.241.210,00 17.175.852,00 17.096.636,00 17.143.753,00 36.729.668,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 742.300,00 71.274,00 79.194,00 87.113,00 922.877,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 79.194,00 87.113,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.442.897,00 7.557.072,00 5.684.341,00 4.769.565,00 6.184.502,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 135.838.120,00 72.508.910,00 66.266.330,00 55.976.004,00 88.487.720,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 118.010.577,00 47.009.820,00 46.578.844,00 38.087.210,00 52.768.388,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 604.120,00 39.126,00 2.769.231,00 39.516,00 79.379,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 2.731.146,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 14.719.291,00 7.480.642,00 6.789.285,00 5.374.351,00 9.984.021,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 114.286,00 82.732,00 89.284,00 52.244,00 73.571,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 14.605.005,00 7.397.910,00 6.700.001,00 5.322.107,00 9.910.450,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.343.579,00 3.654.322,00 2.705.882,00 3.238.534,00 3.220.409,00
Diğer Borçlar 94.267.231,00 23.707.715,00 23.122.967,00 19.252.769,00 30.148.832,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 92.227.138,00 23.369.379,00 22.839.849,00 18.944.366,00 27.903.153,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.040.093,00 338.336,00 283.118,00 308.403,00 2.245.679,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 450.155,00 5.689.175,00 4.437.159,00 4.483.784,00 567.804,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.020.153,00 1.212.102,00 1.287.587,00 755.351,00 933.073,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.606.048,00 3.435.889,00 3.344.873,00 3.266.739,00 4.886.323,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.224.560,00 969.774,00 878.758,00 800.624,00 822.833,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 381.488,00 2.466.115,00 2.466.115,00 2.466.115,00 4.063.490,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.790.849,00 2.121.860,00 1.676.166,00 2.948.547,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.050.153,00 2.675.168,00 2.203.861,00 921.748,00 1.462.466,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.354.062,00 256.783,00 266.964,00 274.430,00 452.186,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.354.062,00 256.783,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.696.091,00 2.418.385,00 1.936.897,00 647.318,00 1.010.280,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.696.091,00 2.418.385,00 1.936.897,00 647.318,00 1.010.280,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 124.060.730,00 49.684.988,00 48.782.705,00 39.008.958,00 54.230.854,00
Ö Z K A Y N A K L A R 11.777.390,00 22.823.922,00 17.483.625,00 16.967.046,00 34.256.866,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -5.797.927,00 11.758.792,00 7.713.366,00 8.990.994,00 19.782.963,00
Ödenmiş Sermaye 18.255.333,00 18.255.333,00 18.255.333,00 18.255.333,00 18.255.333,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -4.598.253,00 -4.598.253,00 -4.598.253,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 131.122.424,00 0,00 0,00 0,00 111.566.545,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 14.225.194,00 1.515.691,00 1.515.691,00 1.515.691,00 12.362.894,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.873.246,00 4.684.206,00 4.956.163,00 5.892.625,00 421.875,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.873.246,00 4.684.206,00 4.956.163,00 5.892.625,00 421.875,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.873.246,00 -1.053.396,00 -781.439,00 155.023,00 421.875,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.662.383,00 1.430.108,00 1.430.108,00 1.430.108,00 8.397.426,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -150.987.764,00 -14.325.129,00 -14.325.129,00 -14.325.129,00 -114.812.260,00
Net Dönem Karı/Zararı -26.202.251,00 4.796.836,00 479.453,00 820.619,00 -16.408.850,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.575.317,00 11.065.130,00 9.770.259,00 7.976.052,00 14.473.903,00
TOPLAM KAYNAKLAR 135.838.120,00 72.508.910,00 66.266.330,00 55.976.004,00 88.487.720,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi