Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAMAT
Sektör Matbaacılık, Kağıtçılık, Kırtasiyecilik
Adres ESENBOĞA YOLU 22.KM BALIKHİSARKÖYÜ, AKYURT/ANKARA
Telefon 0312 527 28 90
Faks 0312 527 28 88
Web http://www.saraymatbaa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ KELEŞ 750.000,00 4,10
RAŞİT KURU 1.015.000,00 5,55
DİĞER 16.535.000,00 90,36
Toplam 18.300.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
30.03.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 39.417.625,00 20.233.846,00 115.054.867,00 87.291.312,00 32.541.055,00
Satışların Maliyeti (-) -31.229.240,00 -18.656.276,00 -108.385.418,00 -78.701.739,00 -28.093.528,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.188.385,00 1.577.570,00 6.669.449,00 8.589.573,00 4.447.527,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.188.385,00 1.577.570,00 6.669.449,00 8.589.573,00 4.447.527,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.121.067,00 -788.759,00 -1.301.171,00 -945.114,00 -639.237,00
Pazarlama Giderleri (-) -679.455,00 -400.046,00 -1.273.004,00 -1.006.896,00 -617.882,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 940.959,00 603.514,00 4.235.126,00 4.515.488,00 4.062.201,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -902.021,00 -12.641,00 -3.294.611,00 -663.746,00 -394.004,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.426.801,00 979.638,00 5.035.789,00 10.489.305,00 6.858.605,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.426.801,00 979.638,00 5.035.789,00 10.489.305,00 6.858.605,00
Finansman gelirleri 1.886.607,00 1.405.263,00 2.458.483,00 2.315.565,00 2.620.948,00
Finansman Giderleri (-) -7.414.090,00 -1.842.865,00 -20.851.601,00 -16.089.885,00 -11.469.067,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 899.318,00 542.036,00 -13.357.329,00 -3.285.015,00 -1.989.514,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 63.479,00 49.927,00 -136.866,00 20.189,00 6.021,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 63.479,00 49.927,00 -136.866,00 20.189,00 6.021,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 962.797,00 591.963,00 -13.494.195,00 -3.264.826,00 -1.983.493,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 962.797,00 591.963,00 -13.494.195,00 -3.264.826,00 -1.983.493,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 962.797,00 591.963,00 -13.494.195,00 -3.264.826,00 -1.983.493,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 65.324.898,00 45.984.201,00 54.401.943,00 69.941.046,00 65.774.066,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.692.317,00 165.763,00 14.013,00 23.286,00 151.794,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.021.773,00 17.137.200,00 27.853.176,00 19.491.611,00 3.644.886,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 22.021.773,00 17.137.200,00 27.853.176,00 19.491.611,00 3.644.886,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 702.192,00 9.071,00 25.966,00 25.966,00 25.966,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 702.192,00 9.071,00 25.966,00 25.966,00 25.966,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.174.110,00 25.041.303,00 24.443.723,00 44.763.717,00 58.595.415,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.177.071,00 3.284.179,00 1.646.508,00 5.613.087,00 3.041.623,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.466,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 557.435,00 346.685,00 418.557,00 23.379,00 314.382,00
ARA TOPLAM 65.324.898,00 45.984.201,00 54.401.943,00 69.941.046,00 65.774.066,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 29.770.735,00 30.860.158,00 30.766.461,00 31.774.474,00 32.136.226,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 14.340.775,00 14.644.213,00 15.125.500,00 16.266.924,00 16.701.969,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.659.573,00 14.770.551,00 14.884.308,00 14.605.048,00 14.551.456,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 747.450,00 731.720,00 696.024,00 874.890,00 858.206,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 95.095.633,00 76.844.359,00 85.168.404,00 101.715.520,00 97.910.292,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 49.458.324,00 50.756.787,00 55.046.959,00 61.977.193,00 58.116.365,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.810.657,00 8.592.108,00 3.905.236,00 6.014.710,00 7.365.477,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 17.392.117,00 19.147.611,00 16.874.226,00 23.121.389,00 21.759.212,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 17.392.117,00 19.147.611,00 0,00 23.121.389,00 21.759.212,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 875.030,00 436.678,00 329.037,00 767.006,00 597.370,00
Diğer Borçlar 7.416.594,00 7.832.211,00 12.115.226,00 17.931.993,00 16.820.601,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.316.496,00 7.766.971,00 12.020.983,00 17.791.752,00 16.713.040,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 100.098,00 65.240,00 94.243,00 140.241,00 107.561,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.914.445,00 13.463.696,00 20.275.226,00 13.479.533,00 11.043.788,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.611,00 5.611,00 5.611,00 5.611,00 5.611,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.043.870,00 1.278.872,00 1.542.397,00 656.951,00 524.306,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.647.939,00 15.733.250,00 20.523.622,00 19.775.188,00 18.534.645,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.995.297,00 14.284.718,00 18.629.128,00 17.143.057,00 15.995.674,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.144.355,00 908.070,00 1.054.322,00 888.945,00 800.971,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.144.355,00 908.070,00 1.054.322,00 888.945,00 800.971,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 32.175,00 0,00 5.186,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 331.885,00 331.885,00 331.885,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 66.106.263,00 66.490.037,00 75.570.581,00 81.752.381,00 76.651.010,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.989.370,00 10.354.322,00 9.597.823,00 19.963.139,00 21.259.282,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.989.370,00 10.354.322,00 9.597.823,00 19.963.139,00 21.259.282,00
Ödenmiş Sermaye 36.600.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 -19.400,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.412.930,00 1.306.915,00 1.306.915,00 1.306.915,00 1.306.915,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.110.598,00 7.232.398,00 7.067.862,00 7.178.305,00 7.193.115,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.110.598,00 7.232.398,00 7.067.862,00 7.178.305,00 7.193.115,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 104.668,00 226.468,00 61.932,00 172.375,00 187.185,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.507.566,00 2.507.566,00 1.915.344,00 1.915.344,00 1.915.344,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -19.565.121,00 -19.565.120,00 -5.478.703,00 -5.453.199,00 -5.453.199,00
Net Dönem Karı/Zararı 962.797,00 591.963,00 -13.494.195,00 -3.264.826,00 -1.983.493,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 95.095.633,00 76.844.359,00 85.168.404,00 101.715.520,00 97.910.292,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi