Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAMAT
Sektör Matbaacılık, Kağıtçılık, Kırtasiyecilik
Adres ESENBOĞA YOLU 22.KM BALIKHİSARKÖYÜ, AKYURT/ANKARA
Telefon 0312 527 28 90
Faks 0312 527 28 88
Web http://www.saraymatbaa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ KELEŞ 750.000,00 4,10
RAŞİT KURU 1.015.000,00 5,55
DİĞER 16.535.000,00 90,36
Toplam 18.300.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.03.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 87.291.312,00 32.541.055,00 10.428.920,00 106.133.050,00 59.146.300,00
Satışların Maliyeti (-) -78.701.739,00 -28.093.528,00 -9.517.494,00 -91.826.957,00 -47.639.585,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.589.573,00 4.447.527,00 911.426,00 14.306.093,00 11.506.715,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.589.573,00 4.447.527,00 911.426,00 14.306.093,00 11.506.715,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -945.114,00 -639.237,00 -352.511,00 -2.580.829,00 -1.635.190,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.006.896,00 -617.882,00 -220.910,00 -2.298.245,00 -1.702.512,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.515.488,00 4.062.201,00 2.457.459,00 3.018.317,00 1.168.177,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -663.746,00 -394.004,00 -107.719,00 -2.466.237,00 -880.647,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.489.305,00 6.858.605,00 2.687.745,00 9.979.099,00 8.456.543,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.489.305,00 6.858.605,00 2.687.745,00 9.979.099,00 8.456.543,00
Finansman gelirleri 2.315.565,00 2.620.948,00 3.766.500,00 7.241.788,00 4.826.096,00
Finansman Giderleri (-) -16.089.885,00 -11.469.067,00 -6.334.940,00 -16.963.060,00 -13.783.551,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.285.015,00 -1.989.514,00 119.305,00 257.827,00 -500.912,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 20.189,00 6.021,00 15.571,00 221.326,00 223.802,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -5.611,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 20.189,00 6.021,00 15.571,00 226.937,00 223.802,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.264.826,00 -1.983.493,00 134.876,00 479.153,00 -277.110,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.264.826,00 -1.983.493,00 134.876,00 479.153,00 -277.110,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.264.826,00 -1.983.493,00 134.876,00 479.153,00 -277.110,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 69.941.046,00 65.774.066,00 77.423.276,00 72.754.212,00 112.843.204,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.286,00 151.794,00 79.982,00 57.713,00 282.906,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 19.491.611,00 3.644.886,00 4.932.002,00 4.436.386,00 14.855.105,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.491.611,00 3.644.886,00 4.932.002,00 4.436.386,00 14.855.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 25.966,00 25.966,00 799,00 799,00 9.810,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.966,00 25.966,00 799,00 799,00 9.810,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.763.717,00 58.595.415,00 68.193.413,00 66.023.703,00 86.941.721,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.613.087,00 3.041.623,00 4.173.999,00 2.182.278,00 3.494.353,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.466,00 0,00 0,00 2.182.278,00 27.967,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.379,00 314.382,00 43.081,00 53.333,00 7.231.342,00
ARA TOPLAM 69.941.046,00 65.774.066,00 77.423.276,00 72.754.212,00 112.843.204,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 31.774.474,00 32.136.226,00 32.258.337,00 32.738.464,00 33.461.515,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 16.266.924,00 16.701.969,00 16.661.957,00 16.760.762,00 17.294.612,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.605.048,00 14.551.456,00 14.723.146,00 15.087.601,00 15.259.088,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 874.890,00 858.206,00 852.899,00 830.883,00 863.954,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 101.715.520,00 97.910.292,00 109.681.613,00 105.492.676,00 146.304.719,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 61.977.193,00 58.116.365,00 67.568.247,00 55.558.403,00 96.822.563,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.014.710,00 7.365.477,00 8.789.637,00 2.229.651,00 6.231.430,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.121.389,00 21.759.212,00 17.891.996,00 20.491.571,00 57.555.782,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.121.389,00 21.759.212,00 17.891.996,00 20.491.571,00 57.555.282,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 767.006,00 597.370,00 358.023,00 467.496,00 664.170,00
Diğer Borçlar 17.931.993,00 16.820.601,00 30.627.653,00 16.874.916,00 450.888,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.791.752,00 16.713.040,00 30.577.425,00 16.540.737,00 22.350,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.241,00 107.561,00 50.228,00 334.179,00 428.538,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 13.479.533,00 11.043.788,00 8.919.839,00 14.586.288,00 30.717.452,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.611,00 5.611,00 5.611,00 5.611,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 975.488,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 975.488,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 656.951,00 524.306,00 0,00 902.870,00 1.202.841,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.775.188,00 18.534.645,00 16.572.758,00 26.809.631,00 23.767.405,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.143.057,00 15.995.674,00 15.367.192,00 23.556.811,00 22.017.694,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 888.945,00 800.971,00 873.681,00 773.605,00 676.611,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 888.945,00 800.971,00 0,00 773.605,00 676.611,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 331.885,00 331.885,00 331.885,00 1.073.100,00 1.073.100,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.752.381,00 76.651.010,00 84.141.005,00 82.368.034,00 120.589.968,00
Ö Z K A Y N A K L A R 19.963.139,00 21.259.282,00 25.540.608,00 23.124.642,00 25.714.751,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 19.963.139,00 21.259.282,00 25.540.608,00 23.124.642,00 25.714.751,00
Ödenmiş Sermaye 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.306.915,00 1.306.915,00 1.306.915,00 1.306.915,00 1.306.915,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.178.305,00 7.193.115,00 7.052.129,00 7.074.982,00 7.219.583,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.178.305,00 7.193.115,00 7.052.129,00 7.074.982,00 7.219.583,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 172.375,00 187.185,00 46.199,00 69.052,00 213.653,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.915.344,00 1.915.344,00 2.507.566,00 1.255.008,00 2.507.566,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.453.199,00 -5.453.199,00 -3.741.478,00 -5.272.016,00 -3.322.803,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.264.826,00 -1.983.493,00 134.876,00 479.153,00 -277.110,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 101.715.520,00 97.910.292,00 109.681.613,00 105.492.676,00 146.304.719,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi