Geri Dön

SAMAT | Saray Matbaacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 51,39
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 12.208,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 51,79
Dibe Uzaklık 89,48
Piyasa Değeri (USD) 59.544.712,25
Piyasa Değeri (TL) 1.939.800.000,00
Özsermaye (TL) 37.456.055,00
Sermaye (TL) 36.600.000,00
Net Kar (TL) 158.889,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAMAT
Sektör Matbaacılık, Kağıtçılık, Kırtasiyecilik
Adres ESENBOĞA YOLU 22. KM. BALIKHİSAR MAH. KÖY İÇİ NO:692 AKYURT / ANKARA
Telefon 0312 527 28 90
Faks 0312 527 28 88
Web www.saraymatbaa.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ KELEŞ 1.500.002,00 4,10
ARES YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.423.333,00 12,09
BEDREDDİN YILDIRIM 2.560.936,00 7,00
RANA YILDIRIM 2.091.574,00 5,71
RAŞİT KURU 1.500.100,00 4,10
TOPLAM 36.600.000,00 100,00
DİĞER 24.524.055,00 67,00
Toplam 73.200.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,38
30.03.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,50
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 131.776.399,00 62.066.837,00 23.800.648,00 335.569.252,00 189.824.552,00
Satışların Maliyeti (-) -117.373.502,00 -57.442.845,00 -18.235.892,00 -301.957.867,00 -172.669.075,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 14.402.897,00 4.623.992,00 5.564.756,00 33.611.385,00 17.155.477,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 14.402.897,00 4.623.992,00 5.564.756,00 33.611.385,00 17.155.477,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.093.511,00 -1.889.331,00 -950.574,00 -2.890.768,00 -2.262.262,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.247.838,00 -774.557,00 -374.002,00 -4.161.421,00 -3.061.884,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.526.344,00 15.391.293,00 3.386.403,00 10.082.432,00 9.510.505,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.849.855,00 -23.319.590,00 -1.999.687,00 -12.844.961,00 -6.691.132,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -261.963,00 -5.968.193,00 5.626.896,00 23.796.667,00 14.650.704,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16.500,00 388.531,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -260.463,00 -5.966.693,00 5.628.396,00 23.813.167,00 15.039.235,00
Finansman gelirleri 11.350,00 3.743,00 0,00 21.895,00 4.591,00
Finansman Giderleri (-) -5.358.673,00 -2.937.288,00 -1.929.778,00 -13.033.184,00 -4.574.967,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.607.786,00 -8.900.238,00 3.698.618,00 10.801.878,00 10.468.859,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.256.033,00 650.990,00 -514.470,00 2.371.015,00 -806.608,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.256.033,00 650.990,00 -514.470,00 2.371.015,00 -806.608,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -3.351.753,00 -8.249.248,00 3.184.148,00 13.172.893,00 9.662.251,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -3.351.753,00 -8.249.248,00 3.184.148,00 13.172.893,00 9.662.251,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -3.351.753,00 -8.249.248,00 3.184.148,00 13.172.893,00 9.662.251,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 158.596.573,00 102.271.790,00 129.764.657,00 105.158.158,00 153.883.934,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.408.630,00 412.548,00 243.492,00 419.980,00 5.870.549,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 30.965.061,00 20.080.828,00 37.328.235,00 32.965.510,00 62.013.110,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.965.061,00 20.080.828,00 37.328.235,00 32.965.510,00 62.013.110,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.326.037,00 401.344,00 401.344,00 401.344,00 193.509,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.326.037,00 401.344,00 401.344,00 401.344,00 193.509,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 105.612.546,00 69.995.674,00 69.280.469,00 57.225.408,00 77.816.061,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.531.100,00 10.534.058,00 21.659.054,00 13.402.901,00 7.335.177,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.753.199,00 847.338,00 852.063,00 743.015,00 655.528,00
ARA TOPLAM 158.596.573,00 102.271.790,00 129.764.657,00 105.158.158,00 153.883.934,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 58.615.903,00 57.908.699,00 57.887.557,00 59.309.019,00 39.794.024,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 50.246.488,00 51.240.445,00 52.259.762,00 53.497.097,00 37.028.384,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.732,00 12.862,00 3.375,00 3.376,00 18.245,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 12.862,00 3.375,00 3.376,00 18.245,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.993,00 25.951,00 15.607,00 15.223,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.308.354,00 6.609.105,00 5.448.477,00 5.632.986,00 2.587.059,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 217.212.476,00 160.180.489,00 187.652.214,00 164.467.177,00 193.677.958,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 178.059.333,00 126.173.295,00 141.695.495,00 120.017.578,00 151.549.238,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 329.463,00 297.044,00 1.375.648,00 1.532.928,00 9.233.312,00
- Banka Kredileri 329.463,00 0,00 374.008,00 311.294,00 3.566.607,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.612.042,00 5.158.924,00 1.448.762,00 1.449.346,00 1.449.004,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 49.797.963,00 17.768.113,00 37.112.158,00 28.025.747,00 88.324.609,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 49.797.963,00 17.768.113,00 37.112.158,00 28.025.747,00 88.324.609,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.273.337,00 4.691.177,00 4.402.507,00 1.065.178,00 7.400.034,00
Diğer Borçlar 60.409.751,00 57.741.570,00 75.724.852,00 67.622.155,00 29.365.150,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 59.818.666,00 57.472.442,00 75.424.803,00 67.496.776,00 28.590.356,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 591.085,00 269.128,00 300.049,00 125.379,00 774.794,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 43.051.453,00 0,00 9.656.849,00 8.307.212,00 13.731.852,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.076.421,00 337.969,00 365.963,00 465.842,00 199.801,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 365.963,00 465.842,00 199.801,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.508.903,00 12.003.779,00 11.608.756,00 11.549.170,00 1.845.476,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.697.088,00 1.491.147,00 2.026.588,00 2.383.784,00 3.969.937,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 740.854,00 1.005.279,00 1.281.243,00 1.586.016,00 1.881.585,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 956.234,00 485.868,00 745.345,00 797.768,00 2.088.352,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 956.234,00 485.868,00 745.345,00 797.768,00 2.088.352,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 179.756.421,00 127.664.442,00 143.722.083,00 122.401.362,00 155.519.175,00
Ö Z K A Y N A K L A R 37.456.055,00 32.516.047,00 43.930.131,00 42.065.815,00 38.158.783,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.456.055,00 32.516.047,00 43.930.131,00 42.065.815,00 38.158.783,00
Ödenmiş Sermaye 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.412.930,00 1.412.930,00 1.412.930,00 1.412.930,00 1.412.930,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.046.386,00 6.003.873,00 5.984.560,00 7.304.394,00 6.684.700,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.046.386,00 6.003.873,00 5.984.560,00 7.304.394,00 6.684.700,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -959.544,00 -1.002.057,00 -1.021.370,00 298.464,00 -321.230,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.507.566,00 2.507.566,00 2.507.566,00 2.507.566,00 2.507.567,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.759.074,00 -5.759.074,00 -5.759.074,00 -18.931.968,00 -18.708.665,00
Net Dönem Karı/Zararı -3.351.753,00 -8.249.248,00 3.184.149,00 13.172.893,00 9.662.251,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 217.212.476,00 160.180.489,00 187.652.214,00 164.467.177,00 193.677.958,00
Banka Kredileri 0,00 297.044,00 1.281.243,00 1.586.016,00 1.881.585,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi