Geri Dön

SAFKR | Safkar Ege Sogutmacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,72
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 63,73
BIST-100'deki Ağırlığı 0,16
F/K Oranı 21,11
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,98
Dibe Uzaklık 64,49
Piyasa Değeri (USD) 49.912.066,08
Piyasa Değeri (TL) 1.552.410.000,00
Özsermaye (TL) 259.719.542,00
Sermaye (TL) 35.250.000,00
Net Kar (TL) 73.527.498,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAFKR
Sektör Klima. Frigorifik soğutucu üretimi
Adres Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Telefon 0232 833 37 64
Faks 0232 833 37 55
Web www.safkar.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDİ MERTTÜRK 10.441.290,42 29,62
ERDOĞAN ERDİL 1.763.298,76 5,00
TOPLAM 35.250.000,00 100,00
DİĞER 23.045.410,82 65,38
Toplam 70.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi 799.040,00 99,88
Safkar Algeria S.A.R.L. 45.000,00 45,00
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE 1.800.000,00 45,00
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. 4.076.000,00 94,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
10.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 398.676.784,00 226.270.796,00 99.214.238,00 317.246.150,00 214.833.438,00
Satışların Maliyeti (-) -272.361.498,00 -158.792.486,00 -70.315.676,00 -214.687.580,00 -144.518.151,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 126.315.286,00 67.478.310,00 28.898.562,00 102.558.570,00 70.315.287,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 126.315.286,00 67.478.310,00 28.898.562,00 102.558.570,00 70.315.287,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -27.423.521,00 -21.130.802,00 -15.881.765,00 -10.611.590,00 -10.589.555,00
Pazarlama Giderleri (-) -25.289.657,00 -14.394.653,00 -6.475.312,00 -17.797.816,00 -12.461.883,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.594.112,00 -4.716.243,00 -2.544.610,00 -5.202.696,00 -3.562.654,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.628.344,00 6.396.248,00 2.507.857,00 4.908.949,00 4.232.292,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.321.882,00 -11.402.379,00 -2.571.620,00 -10.098.712,00 -6.193.696,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 58.314.458,00 22.230.481,00 3.933.112,00 63.756.705,00 41.739.791,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.006.970,00 5.677.301,00 144.300,00 2.302.754,00 2.194.874,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -3.759,00 -3.759,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 65.792.898,00 27.693.109,00 3.987.175,00 65.835.322,00 43.930.906,00
Finansman Gelirleri 8.177.243,00 6.278.793,00 3.634.869,00 7.380.572,00 6.024.942,00
Finansman Giderleri (-) -7.598.013,00 -5.050.420,00 -3.034.725,00 -6.138.689,00 -4.175.829,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.372.128,00 28.921.482,00 4.587.319,00 67.077.205,00 45.780.019,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -15.062.185,00 -10.513.868,00 2.511.815,00 3.494.788,00 2.552.034,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -14.859.068,00 -8.081.814,00 -359.035,00 -295.021,00 -252.882,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -203.117,00 -2.432.054,00 2.870.850,00 3.789.809,00 2.804.916,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 51.309.943,00 18.407.614,00 7.099.134,00 70.571.993,00 48.332.053,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 51.309.943,00 18.407.614,00 7.099.134,00 70.571.993,00 48.332.053,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 8.775,00 37.649,00 -10.557,00 -14.981,00 -28.591,00
- Ana Ortaklık Payları 51.301.168,00 18.369.965,00 7.109.691,00 70.586.974,00 48.360.644,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 105.634,00 -520.164,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 105.634,00 -675.538,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 155.374,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 105.634,00 -520.164,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 51.309.943,00 18.407.614,00 7.204.768,00 70.051.829,00 48.332.053,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 155.374,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 273.698.533,00 240.573.645,00 232.931.106,00 197.567.583,00 183.734.261,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.050.937,00 35.107.192,00 41.746.989,00 46.292.675,00 23.941.374,00
Finansal Yatırımlar 22.058.940,00 15.746.074,00 11.176.228,00 9.864.431,00 9.587.464,00
Ticari Alacaklar 123.320.489,00 93.352.193,00 88.756.681,00 79.335.539,00 74.952.145,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 123.320.489,00 93.352.193,00 88.756.681,00 79.335.539,00 74.952.145,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 31.483,00 663.584,00 90.770,00 84.359,00 65.931,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 31.483,00 663.584,00 90.770,00 84.359,00 65.931,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 92.436.867,00 77.293.631,00 77.191.170,00 48.578.794,00 58.491.126,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 21.265.063,00 18.075.946,00 12.009.379,00 12.615.165,00 15.193.289,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 281.799,00 0,00 736.357,00 629.220,00 656.760,00
Diğer Dönen Varlıklar 252.955,00 335.025,00 1.223.532,00 167.400,00 846.172,00
ARA TOPLAM 273.698.533,00 240.573.645,00 232.931.106,00 197.567.583,00 183.734.261,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 165.063.642,00 158.980.276,00 150.633.191,00 145.261.399,00 120.149.247,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.450.256,00 2.450.256,00 2.450.256,00 2.450.256,00 2.450.256,00
Maddi Duran Varlıklar 147.479.728,00 136.259.383,00 132.424.012,00 130.199.222,00 108.439.836,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.107.815,00 5.437.802,00 5.546.024,00 5.611.388,00 2.758.317,00
- Şerefiye 1.950.370,00 1.950.370,00 1.950.370,00 1.950.370,00 1.950.370,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.157.445,00 3.487.432,00 3.595.654,00 3.661.018,00 807.947,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 6.885.723,00 4.531.001,00 9.410.644,00 7.000.533,00 6.500.059,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 438.762.175,00 399.553.921,00 383.564.297,00 342.828.982,00 303.883.508,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138.152.708,00 132.094.811,00 127.723.218,00 94.518.745,00 74.633.063,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.755.813,00 28.931.168,00 30.078.186,00 27.047.573,00 16.559.610,00
- Banka Kredileri 20.755.813,00 28.931.168,00 0,00 27.047.573,00 16.559.610,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 849.174,00 1.668.723,00 446.030,00 3.180.713,00 3.191.219,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 77.566.631,00 65.879.424,00 59.720.375,00 40.412.663,00 41.487.374,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 77.566.631,00 65.879.424,00 59.720.375,00 40.412.663,00 41.487.374,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.566.612,00 6.268.142,00 13.992.115,00 1.387.759,00 1.972.658,00
Diğer Borçlar 1.862.994,00 4.394.461,00 811.749,00 762.529,00 342.759,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.862.994,00 4.394.461,00 811.749,00 762.529,00 342.759,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.288.706,00 17.086.133,00 16.195.551,00 16.015.687,00 7.255.522,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.365.611,00 713.261,00 358.346,00 0,00 97.891,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.897.167,00 6.133.062,00 6.120.866,00 5.711.821,00 3.726.030,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.090.889,00 2.326.784,00 2.314.588,00 1.905.543,00 1.858.913,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.806.278,00 3.806.278,00 3.806.278,00 3.806.278,00 1.867.117,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.020.437,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.697.328,00 40.518.717,00 39.446.963,00 41.089.687,00 45.456.194,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 28.750.001,00 28.750.001,00 28.750.000,00 28.749.999,00 28.750.000,00
Banka Kredileri 28.750.001,00 28.750.001,00 0,00 28.749.999,00 28.750.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.244.415,00 4.192.110,00 3.255.530,00 5.056.613,00 9.137.693,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.244.415,00 4.192.110,00 3.255.530,00 5.056.613,00 9.137.693,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.702.912,00 7.576.606,00 7.441.433,00 7.283.075,00 7.568.501,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 178.850.036,00 172.613.528,00 167.170.181,00 135.608.432,00 120.089.257,00
Ö Z K A Y N A K L A R 259.912.139,00 226.940.393,00 216.394.116,00 207.220.550,00 183.794.251,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.719.542,00 226.732.389,00 216.234.318,00 207.050.195,00 183.637.506,00
Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.383.589,00 11.383.589,00 11.383.589,00 11.383.589,00 11.383.589,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.312.039,00 55.256.089,00 56.018.292,00 53.943.860,00 52.757.501,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 55.256.089,00 56.018.292,00 53.943.860,00 52.757.501,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.606.887,00 6.606.887,00 3.354.647,00 3.354.647,00 3.354.647,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 99.865.859,00 99.865.859,00 103.118.099,00 32.531.125,00 32.531.125,00
Net Dönem Karı/Zararı 51.301.168,00 18.369.965,00 7.109.691,00 70.586.974,00 48.360.644,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 192.597,00 208.004,00 159.798,00 170.355,00 156.745,00
TOPLAM KAYNAKLAR 438.762.175,00 399.553.921,00 383.564.297,00 342.828.982,00 303.883.508,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 10.301.834,00 802.255,00 0,00 779,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 1.616.973,00 2.379.176,00 304.744,00 -779.264,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi