Geri Dön

SAFKR | Safkar Ege Sogutmacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu SAFKR
Sektör Klima. Frigorifik soğutucu üretimi
Adres Ulukent Sanayi Bölgesi 1. Askeri Hava Lojmanları karşısı, Ulukent-Menemen/İzmir
Telefon 0232 833 37 64
Faks 0232 833 37 55
Web www.safkar.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDİ MERTTÜRK 10.441.290,42 29,62
TOPLAM 35.250.000,00 100,00
DİĞER 24.808.709,58 70,38
Toplam 70.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
C.E.O Dış Ticaret Anonim Şirketi 799.040,00 99,88
Safkar Algeria S.A.R.L. 45.000,00 45,00
Safkar Egypt for Air Condition and Refrigeration Industries SAE 1.800.000,00 45,00
Teksav Teknoloji Elek. Elekt. San ve Tic. A.Ş. 7.728.000,00 93,92
Tarih Açıklama Katsayı
25.04.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
10.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 266.190.580,00 732.782.531,00 398.676.784,00 226.270.796,00 171.598.773,00
Satışların Maliyeti (-) 201.438.248,00 495.163.836,00 272.361.498,00 158.792.486,00 121.376.609,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 64.752.332,00 237.618.695,00 126.315.286,00 67.478.310,00 50.222.164,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 64.752.332,00 237.618.695,00 126.315.286,00 67.478.310,00 50.222.164,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 11.547.249,00 46.219.276,00 27.423.521,00 21.130.802,00 27.023.091,00
Pazarlama Giderleri (-) 15.607.114,00 44.319.151,00 25.289.657,00 14.394.653,00 11.147.543,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 5.292.034,00 13.743.544,00 7.594.112,00 4.716.243,00 4.376.256,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.371.426,00 15.997.638,00 9.628.344,00 6.396.248,00 4.257.229,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 24.329.380,00 42.340.405,00 17.321.882,00 11.402.379,00 4.354.687,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 18.347.981,00 106.993.957,00 58.314.458,00 22.230.481,00 7.577.816,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.744.002,00 10.700.589,00 8.006.970,00 5.677.301,00 243.139,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.188.247,00 117.060.628,00 65.792.898,00 27.693.109,00 7.668.910,00
Finansman gelirleri 5.524.414,00 23.964.746,00 8.177.243,00 6.278.793,00 6.274.272,00
Finansman Giderleri (-) 6.848.515,00 12.412.384,00 7.598.013,00 5.050.420,00 957.121,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 20.558.828,00 62.943.336,00 66.372.128,00 28.921.482,00 -11.982.072,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.920.774,00 -16.124.614,00 15.062.185,00 10.513.868,00 887.874,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 5.514.518,00 20.162.670,00 14.859.068,00 8.081.814,00 604.957,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.406.256,00 -36.287.284,00 203.117,00 2.432.054,00 282.917,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 13.638.054,00 79.067.950,00 51.309.943,00 18.407.614,00 -12.869.946,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 13.638.054,00 79.067.950,00 51.309.943,00 18.407.614,00 -12.869.946,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -40.503,00 70.385,00 8.775,00 37.649,00 -18.964,00
- Ana Ortaklık Payları 13.678.557,00 78.997.565,00 51.301.168,00 18.369.965,00 -12.850.982,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -22.790.433,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 -26.842.902,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 1.710.224,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -2.342.245,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 342.045,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -22.790.433,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 13.638.054,00 56.277.517,00 51.309.943,00 18.407.614,00 -12.869.946,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.638.054,00 56.277.517,00 51.309.943,00 18.407.614,00 -12.869.946,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 613.582.721,00 509.238.474,00 273.698.533,00 240.573.645,00 232.931.106,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.237.465,00 146.046.055,00 14.050.937,00 35.107.192,00 41.746.989,00
Finansal Yatırımlar 13.615.488,00 21.594.985,00 22.058.940,00 15.746.074,00 11.176.228,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 220.991.853,00 129.801.941,00 123.320.489,00 93.352.193,00 88.756.681,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 220.991.853,00 129.801.941,00 123.320.489,00 93.352.193,00 88.756.681,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.749.315,00 99.823,00 31.483,00 663.584,00 90.770,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.749.315,00 99.823,00 31.483,00 663.584,00 90.770,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 247.379.360,00 117.641.077,00 92.436.867,00 77.293.631,00 77.191.170,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 80.685.963,00 93.271.831,00 21.265.063,00 18.075.946,00 12.009.379,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.949.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 137.306,00 0,00 281.799,00 0,00 736.357,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.785.971,00 782.762,00 252.955,00 335.025,00 1.223.532,00
ARA TOPLAM 613.582.721,00 509.238.474,00 273.698.533,00 240.573.645,00 232.931.106,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 403.742.293,00 408.226.505,00 165.063.642,00 158.980.276,00 150.633.191,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.075.162,00 13.075.163,00 2.450.256,00 2.450.256,00 2.450.256,00
Maddi Duran Varlıklar 353.575.571,00 354.926.101,00 147.479.728,00 136.259.383,00 132.424.012,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.123.019,00 21.717.797,00 5.107.815,00 5.437.802,00 5.546.024,00
- Şerefiye 16.844.656,00 16.844.664,00 1.950.370,00 1.950.370,00 1.950.370,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.278.363,00 4.873.133,00 3.157.445,00 3.487.432,00 3.595.654,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 10.301.834,00 802.255,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.967.761,00 18.507.444,00 6.885.723,00 4.531.001,00 9.410.644,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.017.325.014,00 917.464.979,00 438.762.175,00 399.553.921,00 383.564.297,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 276.348.320,00 181.350.406,00 138.152.708,00 132.094.811,00 127.723.218,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 35.311.297,00 3.738.016,00 20.755.813,00 28.931.168,00 30.078.186,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 20.755.813,00 28.931.168,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.403.306,00 3.923.790,00 849.174,00 1.668.723,00 446.030,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 118.890.356,00 75.845.950,00 77.566.631,00 65.879.424,00 59.720.375,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.196.986,00 2.181.403,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 117.693.370,00 73.664.547,00 77.566.631,00 65.879.424,00 59.720.375,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.667.371,00 4.330.398,00 7.566.612,00 6.268.142,00 13.992.115,00
Diğer Borçlar 6.438.446,00 2.810.495,00 1.862.994,00 4.394.461,00 811.749,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.438.446,00 2.810.495,00 1.862.994,00 4.394.461,00 811.749,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 80.706.964,00 73.955.452,00 15.288.706,00 17.086.133,00 16.195.551,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.514.518,00 5.820.335,00 7.365.611,00 713.261,00 358.346,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.416.062,00 10.925.970,00 6.897.167,00 6.133.062,00 6.120.866,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.927.784,00 3.460.322,00 3.090.889,00 2.326.784,00 2.314.588,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.488.278,00 7.465.648,00 3.806.278,00 3.806.278,00 3.806.278,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 1.020.437,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 163.515.826,00 176.014.572,00 40.697.328,00 40.518.717,00 39.446.963,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.058.824,00 31.134.863,00 28.750.001,00 28.750.001,00 28.750.000,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 8.757.619,00 7.352.491,00 4.244.415,00 4.192.110,00 3.255.530,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.757.619,00 7.352.491,00 4.244.415,00 4.192.110,00 3.255.530,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 7.702.912,00 7.576.606,00 7.441.433,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 439.864.146,00 357.364.978,00 178.850.036,00 172.613.528,00 167.170.181,00
Ö Z K A Y N A K L A R 577.460.868,00 560.100.001,00 259.912.139,00 226.940.393,00 216.394.116,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 577.317.547,00 559.895.786,00 259.719.542,00 226.732.389,00 216.234.318,00
Ödenmiş Sermaye 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 300.093.386,00 300.093.386,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 73.626.285,00 73.626.285,00 11.383.589,00 11.383.589,00 11.383.589,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.161.343,00 -11.904.547,00 55.312.039,00 55.256.089,00 56.018.292,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.161.343,00 -11.904.547,00 0,00 55.256.089,00 56.018.292,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.017.108,00 273.904,00 0,00 1.616.973,00 2.379.176,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.670.731,00 24.670.731,00 6.606.887,00 6.606.887,00 3.354.647,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 138.159.931,00 47.171.531,00 99.865.859,00 99.865.859,00 103.118.099,00
Net Dönem Karı/Zararı 13.678.557,00 90.988.400,00 51.301.168,00 18.369.965,00 7.109.691,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 143.321,00 204.215,00 192.597,00 208.004,00 159.798,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.017.325.014,00 917.464.979,00 438.762.175,00 399.553.921,00 383.564.297,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi