Geri Dön

RYSAS | Reysas Lojistik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,63
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 13,51
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,65
Dibe Uzaklık 75,20
Piyasa Değeri (USD) 504.803.894,82
Piyasa Değeri (TL) 10.545.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.865.730.440,00
Sermaye (TL) 250.000.000,00
Net Kar (TL) 780.658.107,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DURMUŞ DÖVEN 45.011.319,93 18,00
Egemen Döven 27.500.157,62 11,00
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 14.635.498,79 5,85
PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. 49.005.026,00 19,60
RİFAT VARDAR 30.480.765,43 12,19
THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. 25.974.025,00 10,39
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 57.393.207,23 22,97
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
REYSAS LOGISTICS ITALIA SRL 10.000,00 100,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 309.718.981,05 61,94
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. 26.418.800,00 75,48
Tarih Açıklama Katsayı
16.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,79
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 813.862.524,00 1.942.695.193,00 1.303.034.627,00 781.818.925,00 344.353.381,00
Satışların Maliyeti (-) -526.899.098,00 -1.078.915.970,00 -756.218.425,00 -450.286.980,00 -235.679.014,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 286.963.426,00 863.779.223,00 546.816.202,00 331.531.945,00 108.674.367,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 286.963.426,00 863.779.223,00 546.816.202,00 331.531.945,00 108.674.367,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -23.200.375,00 -72.033.900,00 -46.266.304,00 -31.147.610,00 -8.039.660,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.657.238,00 -5.062.587,00 -2.951.386,00 -1.855.324,00 -917.514,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 44.656.998,00 48.800.562,00 40.949.767,00 33.877.704,00 19.513.305,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -51.137.848,00 -53.650.200,00 -49.703.277,00 -178.098.720,00 -14.243.413,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 252.624.963,00 781.833.098,00 488.845.002,00 154.307.995,00 104.987.085,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 6.660.093,00 5.061.498,00 3.781.804,00 1.541.456,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.893.471,00 15.348.662,00 8.688.569,00 5.427.302,00 5.427.302,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 258.518.434,00 803.841.853,00 502.595.069,00 163.517.101,00 111.955.843,00
Finansman gelirleri 51.421.444,00 249.242.650,00 211.985.769,00 150.051.115,00 45.391.542,00
Finansman Giderleri (-) -141.874.592,00 -692.292.400,00 -459.075.190,00 -178.757.412,00 -136.343.561,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 168.065.286,00 360.792.103,00 255.505.648,00 134.810.804,00 21.003.824,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.329.515,00 -9.969.500,00 -24.223.167,00 -15.154.745,00 301.876,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -33.017,00 -6.537.942,00 -19.405.207,00 -17.857.046,00 -267.262,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.362.532,00 -3.431.558,00 -4.817.960,00 2.702.301,00 569.138,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 175.394.801,00 350.822.603,00 231.282.481,00 119.656.059,00 21.305.700,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 175.394.801,00 350.822.603,00 231.282.481,00 119.656.059,00 21.305.700,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -412.814.028,00 128.674.312,00 0,00 0,00 -8.393.314,00
- Ana Ortaklık Payları 588.208.829,00 222.148.291,00 231.282.481,00 119.656.059,00 29.699.014,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,70 1,40 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.107.855.519,00 1.120.385.862,00 737.987.748,00 681.711.980,00 612.802.493,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 513.693.005,00 673.439.893,00 386.282.737,00 485.388.503,00 414.901.654,00
Finansal Yatırımlar 3.918.483,00 43.728.201,00 4.981.872,00 4.982.153,00 2.982.153,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.918.483,00 43.728.201,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 510.083.830,00 306.991.200,00 264.973.066,00 105.143.995,00 142.886.839,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 159.086.932,00 15.672.867,00 13.628.538,00 85.678,00 632.068,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 350.996.898,00 291.318.333,00 251.344.528,00 105.058.317,00 142.254.771,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 19.859.476,00 19.322.611,00 14.306.352,00 13.993.558,00 14.155.951,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.401.337,00 10.622.591,00 9.358.575,00 8.108.391,00 6.350.697,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.458.139,00 8.700.020,00 4.947.777,00 5.885.167,00 7.805.254,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.913.410,00 4.738.896,00 12.136.124,00 11.308.406,00 9.684.362,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 33.247.060,00 34.385.705,00 38.897.628,00 25.895.904,00 7.724.727,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 657.925,00 19.531.206,00 10.588.367,00 592.155,00 169.156,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.482.330,00 18.248.150,00 5.821.602,00 34.407.306,00 20.297.651,00
ARA TOPLAM 1.107.855.519,00 1.120.385.862,00 737.987.748,00 681.711.980,00 612.802.493,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.533.422.939,00 4.184.381.697,00 3.441.416.854,00 3.264.208.165,00 2.925.797.060,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.738.528,00 80.529.041,00 72.092.480,00 72.092.480,00 72.092.480,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.299.886.951,00 1.275.589.578,00 1.275.121.883,00 1.248.438.526,00 1.253.845.980,00
Maddi Duran Varlıklar 2.944.765.032,00 2.583.638.103,00 2.013.269.696,00 1.854.233.225,00 1.552.437.004,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 492.906,00 40.002,00 846.811,00 715.264,00 336.710,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.400.555,00 12.295.135,00 7.319.145,00 3.201.340,00 1.485.018,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.641.278.458,00 5.304.767.559,00 4.179.404.602,00 3.945.920.145,00 3.538.599.553,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.155.906.254,00 1.184.001.341,00 1.033.241.402,00 846.599.068,00 965.409.849,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 398.195.832,00 388.987.924,00 188.738.494,00 258.797.080,00 189.686.371,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.694.235,00 557.752.805,00 640.229.923,00 466.602.680,00 657.102.732,00
Banka Kredileri 398.195.832,00 388.987.924,00 188.738.494,00 258.797.080,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 267.136.618,00 148.664.193,00 92.423.691,00 38.289.035,00 63.376.549,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 92.166.820,00 21.012.753,00 28.658.039,00 6.812.568,00 7.186.453,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 174.969.798,00 127.651.440,00 63.765.652,00 31.476.467,00 56.190.096,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.739.169,00 6.298.826,00 4.817.638,00 3.624.594,00 3.775.752,00
Diğer Borçlar 92.168.828,00 72.486.229,00 83.624.452,00 61.472.687,00 49.265.174,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.277.308,00 9.628.479,00 44.832.650,00 11.486.544,00 25.676.447,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.891.520,00 62.857.750,00 38.791.802,00 49.986.143,00 23.588.727,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 336.250,00 424.928,00 185.580,00 1.476.908,00 242.031,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.369.391,00 6.795.109,00 20.136.442,00 14.385.591,00 197.922,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.265.931,00 2.591.327,00 3.085.182,00 1.950.493,00 1.763.318,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.265.931,00 2.591.327,00 3.085.182,00 1.950.493,00 1.763.318,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.206.827.733,00 2.140.270.020,00 1.535.681.605,00 1.607.124.523,00 1.352.616.491,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.881.606.362,00 1.841.809.874,00 1.341.828.018,00 1.403.822.752,00 1.211.743.818,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 180.734.840,00 182.907.547,00 32.984.614,00 27.340.156,00 51.883.348,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.875.290,00 9.931.960,00 11.034.784,00 8.942.582,00 8.275.698,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 166.859.550,00 172.975.587,00 21.949.830,00 18.397.574,00 43.607.650,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 133.118.136,00 105.871.140,00 147.367.497,00 151.687.395,00 64.513.681,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.362.733.987,00 3.324.271.361,00 2.568.923.007,00 2.453.723.591,00 2.318.026.340,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.278.544.471,00 1.980.496.198,00 1.610.481.595,00 1.492.196.554,00 1.220.573.213,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.865.730.440,00 1.430.060.351,00 1.217.557.830,00 1.151.772.637,00 1.228.966.527,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 10.415.068,00 10.415.068,00 -2.872.735,00 2.735.158,00 4.200.671,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00 40.859,00 0,00 0,00 207.028,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 1.634.614,00 1.634.614,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 945.503,00 945.503,00 538.272,00 690.248,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.055.129.107,00 981.212.280,00 861.345.737,00 878.348.989,00 218.269.200,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 899.738.818,00 806.442.531,00 767.658.133,00 764.270.038,00 126.172.359,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367.636.674,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.367.636.674,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.042.653,00 14.251.855,00 30.806.642,00 35.223.046,00 9.451.616,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.293.847,00 -54.195.774,00 -147.578.536,00 -128.916.833,00 -1.644.533.646,00
Net Dönem Karı/Zararı 588.208.829,00 222.148.292,00 231.282.480,00 119.656.059,00 29.699.014,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 412.814.031,00 550.435.847,00 392.923.765,00 340.423.917,00 -8.393.314,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.641.278.458,00 5.304.767.559,00 4.179.404.602,00 3.945.920.145,00 3.538.599.553,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 43.728.201,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 39.049.612,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 110.545.687,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 46.841.168,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi