Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DURMUŞ DÖVEN 45.011.319,93 18,00
Diğer 86.666.576,32 34,68
Egemen Döven 12.862.285,62 5,14
RİFAT VARDAR 30.480.765,00 12,19
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD. 49.005.026,90 19,60
THE PABRAI INVESTMENT FUND II,L.P. 25.974.025,80 10,39
Toplam 249.999.999,57 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 152.381.689,67 61,94
REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş. 26.418.800,00 75,48
Tarih Açıklama Katsayı
16.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,79
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 467.119.021,00 226.445.995,00 822.272.565,00 586.789.709,00 378.930.808,00
Satışların Maliyeti (-) -335.821.357,00 -163.743.416,00 -558.202.813,00 -393.110.747,00 -265.023.774,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 131.297.664,00 62.702.579,00 264.069.752,00 193.678.962,00 113.907.034,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 131.297.664,00 62.702.579,00 264.069.752,00 193.678.962,00 113.907.034,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.620.903,00 -2.688.098,00 -10.092.925,00 -6.163.580,00 -3.498.925,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.096.759,00 -537.674,00 -2.464.224,00 -1.017.404,00 -399.399,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 46.429.354,00 24.631.315,00 31.702.604,00 20.000.009,00 9.793.187,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -38.940.353,00 -20.493.287,00 -27.600.322,00 -30.627.954,00 -16.484.510,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 126.069.003,00 63.614.835,00 255.614.885,00 175.870.033,00 103.317.387,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.204.539,00 199.820,00 2.029.813,00 2.406.656,00 1.578.326,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -527.246,00 0,00 0,00 -315.578,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 237.223,00 0,00 3.235.412,00 1.962.599,00 926.313,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 127.510.765,00 63.287.409,00 260.880.110,00 180.239.288,00 105.506.448,00
Finansman gelirleri 36.712.951,00 19.535.342,00 47.187.111,00 22.374.258,00 11.883.567,00
Finansman Giderleri (-) -184.492.734,00 -95.027.923,00 -344.192.001,00 -282.766.111,00 -165.622.042,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.269.018,00 -12.205.172,00 -36.124.780,00 -80.152.565,00 -48.232.027,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.962.697,00 -3.663.369,00 -8.900.254,00 -2.984.698,00 -969.416,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.642.479,00 -1.120.690,00 -4.607.380,00 -1.578.143,00 -1.713.674,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.605.176,00 -2.542.679,00 -4.292.874,00 -1.406.555,00 744.258,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -18.306.321,00 -15.868.541,00 -45.025.034,00 -83.137.263,00 -49.201.443,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -18.306.321,00 -15.868.541,00 -45.025.034,00 -83.137.263,00 -49.201.443,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7.839.858,00 -7.533.874,00 -24.322.664,00 -34.320.168,00 -17.429.800,00
- Ana Ortaklık Payları -10.466.463,00 -8.334.667,00 -20.702.370,00 -48.817.095,00 -31.771.643,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,07 -0,13 -0,17 -0,41 -0,27
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 590.478.475,00 376.264.382,00 408.878.391,00 277.688.240,00 313.776.307,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 452.007.986,00 255.342.295,00 285.290.198,00 142.288.759,00 207.633.011,00
Finansal Yatırımlar 265.470,00 255.535,00 251.761,00 101.904,00 984.783,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 265.470,00 255.535,00 251.761,00 101.904,00 984.783,00
Ticari Alacaklar 94.136.273,00 90.938.907,00 82.288.876,00 91.517.824,00 79.706.576,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.562.236,00 8.311.495,00 6.521.666,00 18.308.622,00 12.987.893,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 85.574.037,00 82.627.412,00 75.767.210,00 73.209.202,00 66.718.683,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.975.580,00 3.529.603,00 6.908.049,00 2.093.550,00 3.557.928,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.191.005,00 2.486.105,00 5.884.964,00 273.961,00 1.838.486,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.784.575,00 1.043.498,00 1.023.085,00 1.819.589,00 1.719.442,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.432.651,00 3.901.798,00 6.253.297,00 5.525.370,00 5.150.784,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 20.729.241,00 13.758.981,00 16.235.815,00 31.993.326,00 12.818.877,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.842.604,00 1.513.736,00 1.175.941,00 1.123.952,00 872.091,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.088.670,00 7.023.527,00 10.474.454,00 3.043.555,00 3.052.257,00
ARA TOPLAM 590.478.475,00 376.264.382,00 408.878.391,00 277.688.240,00 313.776.307,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.006.205.379,00 1.915.678.151,00 1.919.742.322,00 1.280.758.553,00 1.236.718.369,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 29.915.806,00 29.151.337,00 29.678.583,00 28.405.770,00 27.369.484,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.034.827.010,00 955.418.355,00 904.735.363,00 669.095.005,00 674.498.936,00
Maddi Duran Varlıklar 898.594.368,00 886.837.729,00 941.836.121,00 539.218.204,00 490.256.682,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.162,00 69.553,00 70.155,00 4.688,00 3.101,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.914.705,00 13.207.948,00 12.408.076,00 12.963.341,00 13.529.056,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.596.683.854,00 2.291.942.533,00 2.328.620.713,00 1.558.446.793,00 1.550.494.676,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 948.857.315,00 821.972.858,00 819.737.083,00 744.275.669,00 653.581.817,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 259.516.303,00 222.101.896,00 78.072.437,00 594.232.722,00 541.231.929,00
- Banka Kredileri 259.516.303,00 179.723.048,00 78.072.437,00 535.648.391,00 496.099.583,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 574.729.034,00 490.536.672,00 607.697.559,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 38.997.349,00 0,00 53.887.538,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.318.829,00 55.958.885,00 76.391.163,00 77.839.865,00 51.460.847,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.679.050,00 11.072.067,00 36.101.499,00 39.053.410,00 19.101.915,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.639.779,00 44.886.818,00 40.289.664,00 38.786.455,00 32.358.932,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.453.096,00 2.554.730,00 2.246.860,00 2.195.471,00 2.102.063,00
Diğer Borçlar 61.833.943,00 48.274.394,00 43.311.299,00 51.870.647,00 45.759.170,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.134.476,00 26.486.657,00 24.824.029,00 30.890.702,00 15.784.171,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 21.699.467,00 21.787.737,00 18.487.270,00 20.979.945,00 29.974.999,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 653.579,00 691.552,00 7.462.098,00 16.946.352,00 11.810.174,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.443.785,00 1.111.338,00 3.509.316,00 480.804,00 621.024,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 908.746,00 743.391,00 963.395,00 709.808,00 596.610,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 908.746,00 743.391,00 963.395,00 709.808,00 596.610,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 82.956,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 954.526.199,00 903.417.720,00 925.981.665,00 833.146.841,00 882.572.939,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 889.222.860,00 830.441.801,00 856.197.940,00 804.161.027,00 853.082.544,00
Banka Kredileri 855.090.827,00 792.611.995,00 821.640.017,00 760.169.190,00 806.846.331,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 34.132.033,00 37.829.806,00 34.557.923,00 43.991.837,00 46.236.213,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 23.697.473,00 22.270.992,00 23.015.015,00 20.632.515,00 21.366.880,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.729.313,00 3.981.830,00 4.725.853,00 3.012.373,00 3.746.738,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 19.968.160,00 18.289.162,00 18.289.162,00 17.620.142,00 17.620.142,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.395.721,00 44.653.009,00 42.192.111,00 6.625.979,00 4.324.891,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.903.383.514,00 1.725.390.578,00 1.745.718.748,00 1.577.422.510,00 1.536.154.756,00
Ö Z K A Y N A K L A R 693.300.340,00 566.551.955,00 582.901.965,00 -18.975.717,00 14.339.920,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 555.709.926,00 406.367.905,00 437.347.070,00 4.695.631,00 21.134.504,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -780.673,00 -780.673,00 -780.673,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 671.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 386.360.822,00 364.427.361,00 386.938.604,00 11.359.027,00 10.752.448,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 385.441.812,00 363.177.688,00 386.938.604,00 11.359.027,00 10.752.448,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 55.129.577,00 53.347.986,00 53.347.986,00 53.347.986,00 53.347.986,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -121.287.318,00 -119.505.731,00 -98.670.106,00 -128.407.916,00 -128.407.916,00
Net Dönem Karı/Zararı -10.466.463,00 -8.334.667,00 -20.702.370,00 -48.817.095,00 -31.771.643,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 137.590.414,00 160.184.050,00 145.554.895,00 -23.671.348,00 -6.794.584,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.596.683.854,00 2.291.942.533,00 2.328.620.713,00 1.558.446.793,00 1.550.494.676,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 152.629,00 242.433,00 338.849,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 70.155,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 1.496.792,00 2.460.517,00 1.853.938,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi