Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 43,80
BIST-100'deki Ağırlığı 5,39
F/K Oranı -20,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 255,19
Dibe Uzaklık 75,20
Piyasa Değeri (USD) 153.355.516,59
Piyasa Değeri (TL) 1.198.274.000,00
Özsermaye (TL) 4.695.631,00
Sermaye (TL) 119.350.000,00
Net Kar (TL) -59.308.724,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 53.839.623,00 45,12
DURMUŞ DÖVEN 21.488.404,28 18,00
Egemen Döven 6.075.455,20 5,09
PABRAI INVESTMENT FUND 3, LTD. 23.395.000,00 19,60
RİFAT VARDAR 14.551.518,00 12,19
Toplam 119.350.000,48 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 152.381.689,67 61,94
REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş. 26.418.800,00 75,48
Tarih Açıklama Katsayı
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 586.789.709,00 378.930.808,00 196.644.921,00 662.132.343,00 491.723.001,00
Satışların Maliyeti (-) -393.110.747,00 -265.023.774,00 -139.771.375,00 -449.991.720,00 -345.453.895,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 193.678.962,00 113.907.034,00 56.873.546,00 212.140.623,00 146.269.106,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 193.678.962,00 113.907.034,00 56.873.546,00 212.140.623,00 146.269.106,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.163.580,00 -3.498.925,00 -1.951.306,00 -7.959.860,00 -5.782.615,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.017.404,00 -399.399,00 -190.127,00 -3.332.955,00 -2.740.086,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20.000.009,00 9.793.187,00 5.483.318,00 36.909.543,00 32.493.811,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -30.627.954,00 -16.484.510,00 -3.589.473,00 -34.594.657,00 -23.214.201,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 175.870.033,00 103.317.387,00 56.625.958,00 203.162.694,00 147.026.015,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.406.656,00 1.578.326,00 1.103.487,00 2.240.134,00 380.166,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -315.578,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.962.599,00 926.313,00 985.020,00 2.239.390,00 2.046.343,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 180.239.288,00 105.506.448,00 58.714.465,00 207.642.218,00 149.452.524,00
Finansman gelirleri 22.374.258,00 11.883.567,00 4.935.977,00 49.899.113,00 44.111.710,00
Finansman Giderleri (-) -282.766.111,00 -165.622.042,00 -96.137.142,00 -248.234.490,00 -169.429.555,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -80.152.565,00 -48.232.027,00 -32.486.700,00 9.306.841,00 24.134.679,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.984.698,00 -969.416,00 -1.268.191,00 -4.794.479,00 -3.833.276,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.578.143,00 -1.713.674,00 -1.084.527,00 -3.642.720,00 -2.816.530,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.406.555,00 744.258,00 -183.664,00 -1.151.759,00 -1.016.746,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -83.137.263,00 -49.201.443,00 -33.754.891,00 4.512.362,00 20.301.403,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -83.137.263,00 -49.201.443,00 -33.754.891,00 4.512.362,00 20.301.403,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -34.320.168,00 -17.429.800,00 -14.042.451,00 -1.889.997,00 3.407.415,00
- Ana Ortaklık Payları -48.817.095,00 -31.771.643,00 -19.712.440,00 6.402.359,00 16.893.988,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,41 -0,27 -0,17 0,05 0,14
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 277.688.240,00 313.776.307,00 223.255.480,00 213.035.074,00 181.266.946,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 142.288.759,00 207.633.011,00 119.834.894,00 131.453.544,00 99.475.490,00
Finansal Yatırımlar 101.904,00 984.783,00 143,00 143,00 5.392,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 101.904,00 984.783,00 143,00 143,00 5.392,00
Ticari Alacaklar 91.517.824,00 79.706.576,00 77.173.840,00 53.732.485,00 61.816.199,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.308.622,00 12.987.893,00 18.728.354,00 7.264.516,00 15.726.752,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.209.202,00 66.718.683,00 58.445.486,00 46.467.969,00 46.089.447,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.093.550,00 3.557.928,00 6.108.745,00 5.712.207,00 3.552.671,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 273.961,00 1.838.486,00 4.530.915,00 4.821.101,00 1.963.835,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.819.589,00 1.719.442,00 1.577.830,00 891.106,00 1.588.836,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.525.370,00 5.150.784,00 2.916.090,00 4.782.452,00 2.636.123,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 31.993.326,00 12.818.877,00 13.840.632,00 11.643.728,00 10.210.496,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 242.433,00 338.849,00 380.241,00 506.102,00 392.469,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.123.952,00 872.091,00 316.298,00 703.861,00 453.754,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.043.555,00 3.052.257,00 3.064.838,00 5.006.654,00 3.116.821,00
ARA TOPLAM 277.688.240,00 313.776.307,00 223.255.480,00 213.035.074,00 181.266.946,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.280.758.553,00 1.236.718.369,00 1.220.057.788,00 1.214.008.612,00 1.178.045.643,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.405.770,00 27.369.484,00 27.366.971,00 26.443.171,00 26.250.124,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 669.095.005,00 674.498.936,00 679.775.646,00 685.857.724,00 688.877.535,00
Maddi Duran Varlıklar 539.218.204,00 490.256.682,00 467.764.464,00 455.963.162,00 414.010.545,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.688,00 3.101,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 3.101,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.963.341,00 13.529.056,00 14.050.450,00 14.610.432,00 17.790.755,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.558.446.793,00 1.550.494.676,00 1.443.313.268,00 1.427.043.686,00 1.359.312.589,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 744.275.669,00 653.581.817,00 706.010.776,00 667.408.072,00 589.192.646,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 594.232.722,00 541.231.929,00 595.596.763,00 554.075.576,00 473.348.165,00
- Banka Kredileri 535.648.391,00 496.099.583,00 552.627.125,00 514.568.725,00 433.736.738,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 77.839.865,00 51.460.847,00 64.695.881,00 65.992.526,00 54.845.409,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.053.410,00 19.101.915,00 26.364.526,00 29.879.533,00 20.183.797,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 38.786.455,00 32.358.932,00 38.331.355,00 36.112.993,00 34.661.612,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.195.471,00 2.102.063,00 1.757.848,00 1.632.170,00 1.306.125,00
Diğer Borçlar 51.870.647,00 45.759.170,00 33.763.809,00 36.913.876,00 47.522.666,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.890.702,00 15.784.171,00 13.322.188,00 18.603.387,00 30.748.385,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 20.979.945,00 29.974.999,00 20.441.621,00 18.310.489,00 16.774.281,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.946.352,00 11.810.174,00 8.233.812,00 8.042.536,00 11.046.425,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 480.804,00 621.024,00 1.077.101,00 0,00 494.190,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 709.808,00 596.610,00 885.562,00 751.388,00 629.666,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 709.808,00 596.610,00 885.562,00 751.388,00 629.666,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 833.146.841,00 882.572.939,00 707.801.824,00 696.256.758,00 692.177.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 804.161.027,00 853.082.544,00 680.788.169,00 667.057.079,00 663.241.894,00
Banka Kredileri 760.169.190,00 806.846.331,00 634.524.008,00 623.709.424,00 619.939.711,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.991.837,00 46.236.213,00 46.264.161,00 43.347.655,00 43.302.183,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 20.632.515,00 21.366.880,00 16.223.550,00 16.226.749,00 14.338.280,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.012.373,00 3.746.738,00 3.920.870,00 3.924.069,00 5.785.521,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 17.620.142,00 17.620.142,00 12.302.680,00 12.302.680,00 8.552.759,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.625.979,00 4.324.891,00 5.171.778,00 5.024.406,00 4.582.814,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.577.422.510,00 1.536.154.756,00 1.413.812.600,00 1.363.664.830,00 1.281.369.994,00
Ö Z K A Y N A K L A R -18.975.717,00 14.339.920,00 29.500.668,00 63.378.856,00 77.942.595,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.695.631,00 21.134.504,00 32.913.479,00 52.761.849,00 61.995.741,00
Ödenmiş Sermaye 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.359.027,00 10.752.448,00 10.472.220,00 10.608.150,00 9.350.413,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.359.027,00 10.752.448,00 10.472.220,00 10.608.150,00 9.350.413,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.460.517,00 1.853.938,00 1.573.710,00 1.709.640,00 451.903,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.347.986,00 53.347.986,00 52.813.389,00 52.813.389,00 52.813.389,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -128.407.916,00 -128.407.916,00 -127.873.319,00 -134.275.678,00 -134.275.678,00
Net Dönem Karı/Zararı -48.817.095,00 -31.771.643,00 -19.712.440,00 6.402.359,00 16.893.988,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -23.671.348,00 -6.794.584,00 -3.412.811,00 10.617.007,00 15.946.854,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.558.446.793,00 1.550.494.676,00 1.443.313.268,00 1.427.043.686,00 1.359.312.589,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi