Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 76.930.047,20 64,46
DURMUŞ DÖVEN 21.388.404,28 17,92
ISAAC BROTHERS L.L.C. 6.480.031,00 5,43
RİFAT VARDAR 14.551.517,52 12,19
Toplam 119.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 152.381.689,67 61,94
REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş. 11.418.800,00 95,16
Tarih Açıklama Katsayı
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 322.484.938,00 145.596.492,00 541.498.558,00 388.418.281,00 244.725.796,00
Satışların Maliyeti (-) -225.004.729,00 -101.062.630,00 -388.859.046,00 -281.038.081,00 -182.669.838,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 97.480.209,00 44.533.862,00 152.639.512,00 107.380.200,00 62.055.958,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 97.480.209,00 44.533.862,00 152.639.512,00 107.380.200,00 62.055.958,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.094.993,00 -1.399.334,00 -6.670.870,00 -4.757.600,00 -3.308.546,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.341.878,00 -253.490,00 -2.445.648,00 -2.092.412,00 -1.812.951,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.937.059,00 10.474.384,00 36.914.300,00 21.272.514,00 11.563.023,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.090.673,00 -9.976.762,00 -24.890.545,00 -27.725.557,00 -17.963.951,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 95.889.724,00 43.378.660,00 155.546.749,00 94.077.145,00 50.533.533,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 95.764,00 0,00 2.364.908,00 4.000.767,00 2.109.677,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -205,00 0,00 -117.274,00 -1.638.000,00 -1.628.677,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.365.401,00 726.051,00 2.199.150,00 1.711.990,00 1.232.347,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 97.350.684,00 44.104.711,00 159.993.533,00 98.151.902,00 52.246.880,00
Finansman gelirleri 12.832.789,00 8.062.659,00 217.297.104,00 90.156.441,00 25.371.692,00
Finansman Giderleri (-) -130.775.920,00 -75.452.238,00 -484.046.060,00 -410.871.923,00 -148.670.801,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -20.592.447,00 -23.284.868,00 -106.755.423,00 -222.563.580,00 -71.052.229,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.737.199,00 -1.188.888,00 -3.860.385,00 -1.774.454,00 -839.336,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.254.999,00 -1.404.573,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -482.200,00 215.685,00 -3.860.385,00 -1.774.454,00 -839.336,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -23.329.646,00 -24.473.756,00 -110.615.808,00 -224.338.034,00 -71.891.565,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -23.329.646,00 -24.473.756,00 -110.615.808,00 -224.338.034,00 -71.891.565,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -12.062.658,00 -11.780.137,00 -38.086.988,00 -80.698.550,00 -22.692.149,00
- Ana Ortaklık Payları -11.266.988,00 -12.693.619,00 -72.528.820,00 -143.639.484,00 -49.199.416,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,09 -0,11 -0,61 -1,20 -0,41
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 187.165.715,00 205.881.296,00 234.305.154,00 359.907.663,00 313.075.860,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 84.778.017,00 81.457.704,00 97.277.401,00 220.595.308,00 199.885.502,00
Finansal Yatırımlar 5.517,00 173.504,00 181.017,00 177.380,00 26.958,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.517,00 173.504,00 181.017,00 177.380,00 26.958,00
Ticari Alacaklar 70.542.606,00 61.480.717,00 63.787.324,00 66.563.724,00 50.905.254,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.733.439,00 11.710.378,00 7.991.935,00 9.193.224,00 6.199.963,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 51.809.167,00 49.770.339,00 55.795.389,00 57.370.500,00 44.705.291,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 7.644.015,00 35.070.680,00 35.316.465,00 23.404.418,00 21.077.370,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.740.838,00 32.171.523,00 33.278.031,00 21.641.545,00 17.512.638,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.903.177,00 2.899.157,00 2.038.434,00 1.762.873,00 3.564.732,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.311.540,00 3.211.511,00 1.985.976,00 3.345.678,00 2.829.303,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.457.058,00 18.741.945,00 22.759.077,00 27.114.389,00 14.650.094,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 353.519,00 7.692.441,00 10.681.340,00 9.821.932,00 74.264,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 305.311,00 108.079,00 1.414.779,00 1.081.844,00 597.904,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.121.651,00 5.637.156,00 11.583.115,00 17.624.922,00 23.103.475,00
ARA TOPLAM 187.165.715,00 205.881.296,00 234.305.154,00 359.907.663,00 313.075.860,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.150.929.318,00 1.149.101.518,00 1.142.756.717,00 1.123.260.447,00 1.113.533.890,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 27.514.600,00 26.875.250,00 26.149.201,00 25.662.041,00 25.182.398,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 689.107.961,00 690.116.056,00 683.993.084,00 549.187.701,00 531.965.355,00
Maddi Duran Varlıklar 385.032.454,00 382.469.826,00 382.666.461,00 498.248.893,00 502.629.079,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.092.750,00 18.468.923,00 18.795.395,00 18.970.653,00 22.594.118,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.338.095.033,00 1.354.982.814,00 1.377.061.871,00 1.483.168.110,00 1.426.609.750,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 566.777.814,00 546.068.959,00 538.025.357,00 596.524.884,00 506.912.996,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 444.612.148,00 436.656.582,00 423.439.581,00 472.700.030,00 418.764.359,00
- Banka Kredileri 405.035.889,00 397.869.944,00 386.331.335,00 434.478.730,00 384.722.108,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.214.493,00 44.566.379,00 48.290.133,00 43.009.480,00 49.727.544,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 29.447.418,00 18.735.572,00 24.308.632,00 16.082.748,00 17.306.878,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.767.075,00 25.830.807,00 23.981.501,00 26.926.732,00 32.420.666,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.493.801,00 1.340.160,00 1.172.583,00 1.593.907,00 1.607.920,00
Diğer Borçlar 47.688.773,00 48.302.760,00 51.669.548,00 70.025.992,00 27.589.364,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 30.260.021,00 36.429.678,00 41.342.118,00 61.166.005,00 18.801.429,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.428.752,00 11.873.082,00 10.327.430,00 8.859.987,00 8.787.935,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.748.022,00 12.977.728,00 12.885.472,00 8.784.128,00 8.709.648,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 261.644,00 1.404.492,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 758.933,00 820.858,00 568.040,00 411.347,00 514.161,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 758.933,00 820.858,00 568.040,00 411.347,00 514.161,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 736.747.672,00 775.145.326,00 780.791.593,00 942.756.404,00 823.144.559,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 706.576.639,00 743.778.825,00 746.669.949,00 907.826.697,00 788.388.129,00
Banka Kredileri 656.058.332,00 686.769.904,00 686.171.290,00 837.981.369,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 50.518.307,00 57.008.921,00 60.498.659,00 69.845.328,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.834.183,00 13.357.578,00 13.141.358,00 13.449.428,00 12.901.516,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.281.424,00 4.854.819,00 4.638.599,00 5.628.138,00 5.080.226,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.552.759,00 8.502.759,00 8.502.759,00 7.821.290,00 7.821.290,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.115.541,00 3.503.192,00 3.707.598,00 1.465.232,00 582.573,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.303.525.486,00 1.321.214.285,00 1.318.816.950,00 1.539.281.288,00 1.330.057.555,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.569.547,00 33.768.529,00 58.244.921,00 -56.113.178,00 96.552.195,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.135.507,00 33.037.177,00 45.729.719,00 -25.996.054,00 68.663.935,00
Ödenmiş Sermaye 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.651.155,00 9.979.456,00 9.978.379,00 9.363.270,00 9.583.191,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.651.155,00 9.979.456,00 9.978.379,00 9.363.270,00 9.583.191,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 752.645,00 1.080.946,00 1.079.869,00 464.760,00 684.681,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 52.813.389,00 52.813.389,00 52.813.389,00 52.813.389,00 52.813.389,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -134.275.678,00 -134.275.678,00 -61.746.858,00 -61.746.858,00 -61.746.858,00
Net Dönem Karı/Zararı -11.266.988,00 -12.693.619,00 -72.528.820,00 -143.639.484,00 -49.199.416,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 434.040,00 731.352,00 12.515.202,00 -30.117.124,00 27.888.260,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.338.095.033,00 1.354.982.814,00 1.377.061.871,00 1.483.168.110,00 1.426.609.750,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi