Geri Dön

RYSAS | Reysas Lojistik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,50
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,63
BIST-100'deki Ağırlığı 5,92
F/K Oranı 9,58
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,74
Dibe Uzaklık 75,20
Piyasa Değeri (USD) 399.268.096,63
Piyasa Değeri (TL) 13.212.500.000,00
Özsermaye (TL) 1.960.781.663,00
Sermaye (TL) 250.000.000,00
Net Kar (TL) 1.379.361.772,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DURMUŞ DÖVEN 90.022.631,46 18,00
Egemen Döven 64.748.000,78 12,95
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC 30.402.074,79 6,08
PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. 98.010.052,00 19,60
RİFAT VARDAR 58.541.530,92 11,71
THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. 51.948.050,00 10,39
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
DİĞER 106.327.660,05 21,27
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EDD Havacılık Hizmetleri A.Ş. 250.000,00 100,00
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
REYSAS LOGISTICS ITALIA SRL 10.000,00 100,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 309.718.981,05 61,94
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. 26.418.800,00 75,48
Tarih Açıklama Katsayı
14.07.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,96
16.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,79
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.318.855.141,00 6.699.058.797,00 2.624.769.945,00 1.498.815.962,00 1.371.317.659,00
Satışların Maliyeti (-) 498.212.474,00 3.693.824.789,00 1.345.262.591,00 813.055.665,00 887.798.635,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 820.642.667,00 3.005.234.008,00 1.279.507.354,00 685.760.297,00 483.519.024,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 820.642.667,00 3.005.234.008,00 1.279.507.354,00 685.760.297,00 483.519.024,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 143.548.686,00 371.520.416,00 124.995.370,00 61.283.832,00 39.091.472,00
Pazarlama Giderleri (-) 4.201.213,00 14.395.806,00 6.137.611,00 4.292.819,00 7.847.212,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 285.965.888,00 397.852.687,00 179.684.346,00 110.149.341,00 79.281.541,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 172.447.282,00 262.813.262,00 123.813.992,00 36.657.584,00 86.164.716,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 786.411.374,00 2.754.357.211,00 1.204.244.727,00 693.675.403,00 429.697.165,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 127.500.608,00 127.500.608,00 109.007.589,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 9.535.841,00 13.968.719,00 13.968.719,00 16.816.750,00 5.893.471,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 795.947.215,00 2.895.826.538,00 1.345.714.054,00 819.499.742,00 435.590.636,00
Finansman gelirleri 187.615.388,00 798.200.256,00 345.713.295,00 262.244.174,00 86.642.562,00
Finansman Giderleri (-) 371.034.964,00 1.476.213.510,00 660.122.798,00 415.991.551,00 239.051.594,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 598.499.594,00 1.550.341.436,00 1.031.304.551,00 665.752.365,00 163.044.935,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -172.955.767,00 413.074.095,00 66.949.609,00 39.374.675,00 -12.349.865,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 56.470.200,00 0,00 68.881.942,00 39.149.335,00 55.633,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -229.425.967,00 0,00 -1.932.333,00 225.340,00 -12.405.498,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 771.455.361,00 1.137.267.341,00 964.354.942,00 626.377.690,00 175.394.800,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 771.455.361,00 1.137.267.341,00 964.354.942,00 626.377.690,00 175.394.800,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 340.878.230,00 396.442.737,00 471.307.057,00 315.782.071,00 -412.814.029,00
- Ana Ortaklık Payları 430.577.131,00 740.824.604,00 493.047.885,00 310.595.619,00 588.208.829,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,54 0,00 3,86 2,51 0,70
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,54 0,00 3,86 2,51 0,70
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 118.310.762,00 565.388.445,00 119.219.092,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 147.888.452,00 706.735.556,00 149.023.865,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -141.347.111,00 -29.804.773,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 29.577.690,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 118.310.762,00 565.388.445,00 119.219.092,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 771.455.361,00 1.255.578.103,00 1.529.743.387,00 745.596.782,00 175.394.800,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 771.455.361,00 1.255.578.103,00 1.529.743.387,00 745.596.782,00 175.394.800,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,54 0,00 3,86 2,51 0,70
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.453.450.196,00 3.628.470.286,00 1.812.558.620,00 1.245.516.062,00 1.107.855.518,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.178.184.567,00 1.523.191.978,00 875.181.261,00 242.504.261,00 311.200.505,00
Finansal Yatırımlar 466.936.070,00 396.848.459,00 354.320.820,00 528.070.315,00 206.410.983,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 206.410.983,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 206.410.983,00
Ticari Alacaklar 812.428.419,00 765.743.641,00 441.829.916,00 353.636.394,00 510.083.829,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 21.931.283,00 22.419.315,00 29.925.536,00 26.787.971,00 159.086.931,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 790.497.136,00 743.324.326,00 411.904.380,00 326.848.423,00 350.996.898,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 569.386.997,00 472.093.478,00 34.861.764,00 25.837.283,00 19.859.476,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 22.490.800,00 19.008.343,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 569.386.997,00 472.093.478,00 12.370.964,00 6.828.940,00 19.859.476,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 188.634.871,00 211.250.104,00 6.563.399,00 6.743.538,00 5.913.410,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 181.616.976,00 117.970.508,00 36.693.755,00 55.855.958,00 33.247.060,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 17.542.719,00 120.690.798,00 44.627.751,00 19.423.219,00 657.925,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.719.577,00 20.681.320,00 18.479.954,00 13.445.094,00 20.482.330,00
ARA TOPLAM 3.453.450.196,00 3.628.470.286,00 1.812.558.620,00 1.245.516.062,00 1.107.855.518,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.018.590.449,00 5.000.457.684,00 5.522.846.193,00 4.932.059.308,00 4.533.422.941,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 189.815.184,00 189.815.184,00 92.845.418,00 86.668.941,00 81.738.528,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.243.294.504,00 3.262.792.139,00 1.359.364.251,00 1.330.199.908,00 1.299.886.951,00
Maddi Duran Varlıklar 1.318.727.332,00 1.317.239.259,00 3.787.791.342,00 3.246.028.476,00 2.944.765.032,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 8.635,00 492.906,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 54.784.655,00 14.378.815,00 3.733.445,00 11.467.697,00 13.400.555,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.472.040.645,00 8.628.927.970,00 7.335.404.813,00 6.177.575.370,00 5.641.278.459,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.604.614.513,00 3.719.342.843,00 2.156.143.710,00 1.595.968.719,00 1.155.906.256,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 503.164.682,00 295.278.899,00 418.790.135,00 482.935.971,00 398.195.832,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.951.465.804,00 1.942.428.873,00 1.266.421.545,00 868.531.099,00 366.694.235,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 503.164.682,00 295.278.899,00 0,00 0,00 398.195.832,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 423.020.035,00 494.374.538,00 168.942.558,00 24.333.462,00 267.136.620,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.789.619,00 8.473.285,00 29.863.833,00 17.004.794,00 92.166.820,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 412.230.416,00 485.901.253,00 139.078.725,00 7.328.668,00 174.969.800,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.464.209,00 47.603.961,00 35.298.990,00 12.970.292,00 14.739.169,00
Diğer Borçlar 234.305.049,00 173.956.906,00 192.570.352,00 162.070.444,00 92.168.828,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.713.304,00 11.160.149,00 19.935.306,00 11.550.296,00 13.277.308,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 232.591.745,00 162.796.757,00 172.635.046,00 150.520.148,00 78.891.520,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 104.674.055,00 473.503,00 288.700,00 886.300,00 336.250,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 89.005.702,00 173.083.657,00 68.933.780,00 39.149.334,00 13.369.391,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 77.132.962,00 56.845.530,00 4.897.650,00 5.091.817,00 3.265.931,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.319.127,00 8.192.155,00 4.897.650,00 5.091.817,00 3.265.931,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 62.813.835,00 48.653.375,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.565.766.239,00 2.768.838.696,00 1.945.587.193,00 1.902.455.647,00 2.206.827.733,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.402.905.046,00 1.378.923.302,00 1.578.620.453,00 1.530.143.772,00 1.881.606.362,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 302.273.834,00 283.509.719,00 207.972.847,00 213.164.731,00 180.734.840,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.397.715,00 50.057.741,00 34.127.722,00 29.074.227,00 13.875.290,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 255.876.119,00 233.451.978,00 173.845.125,00 184.090.504,00 166.859.550,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 643.338.776,00 855.700.812,00 131.488.784,00 137.037.311,00 133.118.136,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.170.380.752,00 6.488.181.539,00 4.101.730.903,00 3.498.424.366,00 3.362.733.989,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.301.659.893,00 2.140.746.431,00 3.233.673.910,00 2.679.151.004,00 2.278.544.470,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.960.781.663,00 422.353.566,00 2.762.366.853,00 2.363.368.932,00 2.236.067.862,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 10.324.456,00 115.050.656,00 260.785.109,00 11.019.773,00 10.415.068,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.775.777.280,00 1.775.777.280,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 -3.607.654,00 3.052.439,00 -3.607.654,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 -1.634.614,00 -1.634.614,00 -1.634.614,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.739.376,00 38.593.932,00 0,00 0,00 945.503,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.146.044.746,00 976.380.030,00 1.933.671.840,00 1.524.073.364,00 1.467.943.136,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 433.194.049,00 149.207.088,00 1.934.939.623,00 1.377.227.932,00 1.312.552.847,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.151.370,00 95.842.312,00 16.598.712,00 13.901.166,00 10.042.653,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.334.710.926,00 -4.064.367.827,00 -225.577.461,00 254.210.473,00 358.520.182,00
Net Dönem Karı/Zararı 771.455.361,00 985.077.183,00 493.047.885,00 310.595.619,00 132.918.193,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 340.878.230,00 1.718.392.865,00 471.307.057,00 315.782.072,00 42.476.608,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.472.040.645,00 8.628.927.970,00 7.335.404.813,00 6.177.575.370,00 5.641.278.459,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi