Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 77.168.630,20 64,66
DURMUŞ DÖVEN 21.388.404,28 17,92
ISAAC BROTHERS L.L.C. 6.241.448,00 5,23
RİFAT VARDAR 14.551.517,52 12,19
Toplam 119.350.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 700.000,00 100,00
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş. 1.000.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 152.381.689,67 61,94
REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş. 11.418.800,00 95,16
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic. Ltd.Şti. 25.000.000,00 65,79
Reysaş Yatırım Holding A.Ş. 13.493.625,00 89,96
Tarih Açıklama Katsayı
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 331.614.416,00 217.872.840,00 106.094.762,00 379.744.743,00 268.576.450,00
Satışların Maliyeti (-) -246.501.756,00 -158.241.397,00 -76.972.524,00 -296.031.667,00 -209.322.141,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.112.660,00 59.631.443,00 29.122.238,00 83.713.076,00 59.254.309,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 85.112.660,00 59.631.443,00 29.122.238,00 83.713.076,00 59.254.309,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.040.259,00 -2.053.450,00 -1.860.453,00 -10.895.814,00 -3.546.543,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.246.945,00 -973.599,00 -362.671,00 -1.440.598,00 -916.493,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.622.188,00 9.993.629,00 5.147.641,00 13.741.581,00 8.113.663,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.785.082,00 -8.201.416,00 -3.846.608,00 -24.274.541,00 -10.235.859,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 85.662.562,00 58.396.607,00 28.200.147,00 60.843.704,00 52.669.077,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.227.563,00 977.039,00 970.963,00 8.249.459,00 8.366.862,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -560.656,00 0,00 0,00 0,00 -804.853,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.384.378,00 1.133.710,00 -726.448,00 -310.104,00 -793.426,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 87.713.847,00 60.507.356,00 28.444.662,00 68.783.059,00 59.437.660,00
Finansman gelirleri 18.730.898,00 16.744.437,00 6.313.493,00 21.609.838,00 16.907.607,00
Finansman Giderleri (-) -100.968.685,00 -67.865.330,00 -42.704.180,00 -144.845.710,00 -76.290.459,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.476.060,00 9.386.463,00 -7.946.025,00 -54.452.813,00 54.808,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -3.604.319,00 -2.517.215,00 -1.395.464,00 -3.379.174,00 -2.022.518,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.273.861,00 -2.161.319,00 -1.594.495,00 -4.277.782,00 -3.817.566,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -330.458,00 -355.896,00 199.031,00 898.608,00 1.795.048,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.871.741,00 6.869.248,00 -9.341.489,00 -57.831.987,00 -1.967.710,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.871.741,00 6.869.248,00 -9.341.489,00 -57.831.987,00 -1.967.710,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -5.039.962,00 371.877,00 -4.985.065,00 -24.362.578,00 -3.503.988,00
- Ana Ortaklık Payları 6.911.703,00 6.497.371,00 -4.356.424,00 -33.469.409,00 1.536.278,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,06 0,05 0,04 -0,28 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 175.016.750,00 174.991.239,00 209.659.959,00 217.156.287,00 185.165.734,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 49.353.668,00 43.023.393,00 46.293.632,00 71.661.581,00 38.413.448,00
Finansal Yatırımlar 22.262,00 21.716,00 22.193,00 20.638,00 20.151,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 22.262,00 21.716,00 22.193,00 20.638,00 20.151,00
Ticari Alacaklar 72.316.431,00 71.601.568,00 113.475.087,00 99.051.971,00 100.587.575,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 31.913.026,00 36.815.420,00 80.788.225,00 63.303.090,00 68.605.789,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 40.403.405,00 34.786.148,00 32.686.862,00 35.748.881,00 31.981.786,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.944.415,00 5.482.876,00 15.392.521,00 13.465.040,00 13.162.821,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.088.492,00 3.583.571,00 13.663.550,00 12.014.984,00 11.202.909,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.855.923,00 1.899.305,00 1.728.971,00 1.450.056,00 1.959.912,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.351.817,00 3.229.768,00 3.354.139,00 2.439.874,00 3.244.754,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.329.444,00 30.408.384,00 9.894.427,00 7.010.854,00 6.987.180,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.978.962,00 19.795.589,00 67.589,00 61.084,00 101.560,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 165.806,00 139.699,00 245.854,00 278.764,00 260.424,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.532.907,00 21.083.835,00 20.982.106,00 23.227.565,00 22.489.381,00
ARA TOPLAM 175.016.750,00 174.991.239,00 209.659.959,00 217.156.287,00 185.165.734,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.014.227.477,00 963.387.188,00 903.553.622,00 893.157.964,00 840.284.664,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 25.367.646,00 25.086.097,00 24.401.948,00 25.128.394,00 24.645.072,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 395.870.529,00 421.173.471,00 400.402.411,00 402.136.307,00 163.709.856,00
Maddi Duran Varlıklar 539.129.398,00 461.296.310,00 419.540.588,00 406.271.503,00 619.615.458,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.568,00 11.194,00 12.071,00 13.713,00 15.339,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 215,00 215,00 215,00 215,00 221,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.840.451,00 22.906.055,00 25.885.493,00 26.640.010,00 28.116.445,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.098.303,00 2.028.049,00 2.516.280,00 2.350.748,00 3.275.483,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.189.244.227,00 1.138.378.427,00 1.113.213.581,00 1.110.314.251,00 1.025.450.398,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 330.183.961,00 279.715.836,00 327.529.325,00 261.185.044,00 238.831.223,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 240.818.627,00 181.734.862,00 212.583.352,00 156.529.471,00 135.167.610,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 217.499.869,00 566.719.610,00 196.666.492,00 560.063.998,00 508.044.457,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 61.974.489,00 69.691.128,00 87.788.187,00 81.711.185,00 84.063.245,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.465.731,00 41.334.913,00 56.679.956,00 51.033.845,00 59.164.490,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 37.508.758,00 28.356.215,00 31.108.231,00 30.677.340,00 24.898.755,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.457.240,00 978.376,00 1.126.800,00 1.161.937,00 1.091.136,00
Diğer Borçlar 14.279.943,00 15.202.451,00 16.443.024,00 11.183.958,00 14.764.574,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.499.888,00 6.269.881,00 4.687.629,00 4.510.573,00 4.492.421,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.780.055,00 8.932.570,00 11.755.395,00 6.673.385,00 10.272.153,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 10.243.847,00 10.995.867,00 7.578.000,00 8.022.983,00 1.336.454,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.109.938,00 654.419,00 1.487.342,00 2.016.355,00 1.999.215,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 299.877,00 458.733,00 465.033,00 239.161,00 352.552,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 299.877,00 458.733,00 465.033,00 239.161,00 352.552,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 57.587,00 319.994,00 56.437,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 665.512.416,00 659.835.803,00 602.737.901,00 656.997.008,00 544.597.327,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 627.443.301,00 623.628.456,00 567.457.813,00 621.803.756,00 530.655.755,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 64.233.633,00 56.908.846,00 0,00 61.739.758,00 22.611.298,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 12.990.267,00 12.689.333,00 12.165.002,00 11.763.639,00 11.740.107,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.042.835,00 3.741.901,00 3.491.896,00 3.090.533,00 3.225.768,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 8.947.432,00 8.947.432,00 8.673.106,00 8.673.106,00 8.514.339,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 995.696.377,00 939.551.639,00 930.267.226,00 918.182.052,00 783.428.550,00
Ö Z K A Y N A K L A R 193.547.850,00 198.826.788,00 182.946.355,00 192.132.199,00 242.021.848,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 131.767.651,00 131.651.614,00 121.120.363,00 125.329.727,00 156.699.740,00
Ödenmiş Sermaye 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00 119.350.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.203.024,00 10.501.319,00 10.823.863,00 10.676.803,00 9.082.875,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.203.024,00 10.501.319,00 10.823.863,00 10.676.803,00 9.082.875,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.304.514,00 1.602.809,00 1.925.353,00 1.778.293,00 1.654.748,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.006.204,00 44.006.204,00 44.006.204,00 42.574.754,00 42.574.754,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -46.566.909,00 -46.566.909,00 -46.566.909,00 -11.666.050,00 -13.707.796,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.911.703,00 6.497.371,00 -4.356.424,00 -33.469.409,00 1.536.278,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 61.780.199,00 67.175.174,00 61.825.992,00 66.802.472,00 85.322.108,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.189.244.227,00 1.138.378.427,00 1.113.213.581,00 1.110.314.251,00 1.025.450.398,00
- Banka Kredileri 0,00 164.667.007,00 0,00 144.499.097,00 126.270.048,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi