Geri Dön

RYSAS | Reysas Lojistik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYSAS
Sektör Taşımacık ve Lojistik
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:13 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysas.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DURMUŞ DÖVEN 45.011.319,93 18,00
Egemen Döven 17.312.945,62 6,93
PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. 49.005.026,90 19,60
RİFAT VARDAR 30.480.765,43 12,19
THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. 25.974.025,80 10,39
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 82.215.916,32 32,89
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. 25.492.500,00 99,00
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. 5.700.000,00 100,00
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 309.718.981,05 61,94
Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. 26.418.800,00 75,48
Tarih Açıklama Katsayı
16.04.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,79
07.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
03.01.2011 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,86
09.09.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 344.353.381,00 1.022.284.724,00 702.766.438,00 467.119.021,00 226.445.995,00
Satışların Maliyeti (-) -235.679.014,00 -693.769.982,00 -501.109.599,00 -335.821.357,00 -163.743.416,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 108.674.367,00 328.514.742,00 201.656.839,00 131.297.664,00 62.702.579,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 108.674.367,00 328.514.742,00 201.656.839,00 131.297.664,00 62.702.579,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.039.660,00 -24.760.901,00 -15.662.211,00 -11.620.903,00 -2.688.098,00
Pazarlama Giderleri (-) -917.514,00 -2.658.256,00 -1.838.677,00 -1.096.759,00 -537.674,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.513.305,00 88.228.606,00 57.807.739,00 46.429.354,00 24.631.315,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -14.243.413,00 -77.586.035,00 -45.096.306,00 -38.940.353,00 -20.493.287,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 104.987.085,00 311.738.156,00 196.867.384,00 126.069.003,00 63.614.835,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.541.456,00 780.061,00 1.360.942,00 1.204.539,00 199.820,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -1.009.576,00 0,00 0,00 -527.246,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.427.302,00 4.947.183,00 1.831.017,00 237.223,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 111.955.843,00 316.455.824,00 200.059.343,00 127.510.765,00 63.287.409,00
Finansman gelirleri 45.391.542,00 0,00 52.701.134,00 36.712.951,00 19.535.342,00
Finansman Giderleri (-) -136.343.561,00 -520.538.254,00 -230.515.339,00 -184.492.734,00 -95.027.923,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 21.003.824,00 -89.449.258,00 22.245.138,00 -20.269.018,00 -12.205.172,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 301.876,00 14.156.825,00 106.900,00 1.962.697,00 -3.663.369,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -267.262,00 -257.168,00 -5.493.840,00 -3.642.479,00 -1.120.690,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 569.138,00 14.413.993,00 5.600.740,00 5.605.176,00 -2.542.679,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.305.700,00 -75.292.433,00 22.352.038,00 -18.306.321,00 -15.868.541,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.305.700,00 -75.292.433,00 22.352.038,00 -18.306.321,00 -15.868.541,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.393.314,00 -17.613.476,00 6.496.065,00 -7.839.858,00 -7.533.874,00
- Ana Ortaklık Payları 29.699.014,00 -57.678.957,00 15.855.973,00 -10.466.463,00 -8.334.667,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,30 0,09 -0,07 -0,13
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 612.802.493,00 608.955.697,00 569.808.574,00 590.478.475,00 376.264.382,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 414.901.654,00 440.060.893,00 418.884.555,00 452.007.986,00 255.342.295,00
Finansal Yatırımlar 2.982.153,00 0,00 266.947,00 265.470,00 255.535,00
Ticari Alacaklar 142.886.839,00 111.117.602,00 85.905.857,00 94.136.273,00 90.938.907,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 632.068,00 1.156.635,00 7.174.996,00 8.562.236,00 8.311.495,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.254.771,00 109.960.967,00 78.730.861,00 85.574.037,00 82.627.412,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.155.951,00 18.658.799,00 13.437.969,00 6.975.580,00 3.529.603,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.350.697,00 9.525.323,00 9.754.615,00 5.191.005,00 2.486.105,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.805.254,00 9.133.476,00 3.683.354,00 1.784.575,00 1.043.498,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.684.362,00 4.277.651,00 2.682.302,00 4.432.651,00 3.901.798,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.724.727,00 6.837.796,00 23.279.676,00 20.729.241,00 13.758.981,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 169.156,00 6.961.647,00 2.433.607,00 1.842.604,00 1.513.736,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.297.651,00 21.041.309,00 22.917.661,00 10.088.670,00 7.023.527,00
ARA TOPLAM 612.802.493,00 608.955.697,00 569.808.574,00 590.478.475,00 376.264.382,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.925.797.060,00 2.779.503.938,00 2.117.885.123,00 2.006.205.379,00 1.915.678.151,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 72.092.480,00 77.159.566,00 31.509.600,00 29.915.806,00 29.151.337,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.253.845.980,00 1.217.393.088,00 1.122.983.890,00 1.034.827.010,00 955.418.355,00
Maddi Duran Varlıklar 1.552.437.004,00 1.419.316.398,00 919.063.661,00 898.594.368,00 886.837.729,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 336.710,00 69.039,00 69.101,00 69.162,00 69.553,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.485.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.538.599.553,00 3.388.459.635,00 2.687.693.697,00 2.596.683.854,00 2.291.942.533,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 965.409.849,00 1.066.139.409,00 892.022.721,00 948.857.315,00 821.972.858,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 189.686.371,00 287.497.601,00 229.085.272,00 259.516.303,00 222.101.896,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 657.102.732,00 679.356.463,00 578.988.407,00 574.729.034,00 490.536.672,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 63.376.549,00 59.740.762,00 49.198.886,00 45.318.829,00 55.958.885,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.186.453,00 7.673.632,00 10.959.775,00 8.679.050,00 11.072.067,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 56.190.096,00 52.067.130,00 38.239.111,00 36.639.779,00 44.886.818,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.775.752,00 2.674.875,00 2.598.455,00 2.453.096,00 2.554.730,00
Diğer Borçlar 49.265.174,00 34.922.579,00 28.854.150,00 61.833.943,00 48.274.394,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.676.447,00 15.742.321,00 12.575.007,00 40.134.476,00 26.486.657,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.588.727,00 19.180.258,00 16.279.143,00 21.699.467,00 21.787.737,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 242.031,00 758.727,00 393.790,00 653.579,00 691.552,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 197.922,00 59.310,00 1.836.302,00 3.443.785,00 1.111.338,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.763.318,00 1.129.092,00 1.067.459,00 908.746,00 743.391,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.763.318,00 1.129.092,00 908.746,00 908.746,00 743.391,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 158.713,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.352.616.491,00 1.155.866.979,00 966.165.503,00 954.526.199,00 903.417.720,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.211.743.818,00 964.255.862,00 890.347.279,00 889.222.860,00 830.441.801,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 51.883.348,00 31.669.109,00 24.878.584,00 23.697.473,00 22.270.992,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.275.698,00 7.525.130,00 3.756.702,00 3.729.313,00 3.981.830,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 43.607.650,00 24.143.979,00 21.121.882,00 19.968.160,00 18.289.162,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.513.681,00 144.495.239,00 36.400.607,00 36.395.721,00 44.653.009,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.318.026.340,00 2.222.006.388,00 1.858.188.224,00 1.903.383.514,00 1.725.390.578,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.220.573.213,00 1.166.453.247,00 829.505.473,00 693.300.340,00 566.551.955,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.228.966.527,00 934.348.604,00 581.346.869,00 555.709.926,00 406.367.905,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 119.350.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 4.200.671,00 -2.391.837,00 -780.673,00 -780.673,00 -780.673,00
Sermaye Düzeltme Farkları 207.028,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00 40.859,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 -1.201.938,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 614.260,00 1.235.962,00 671.943,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 218.269.200,00 790.144.039,00 386.363.200,00 386.360.822,00 364.427.361,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 126.172.359,00 764.349.787,00 385.443.032,00 385.441.812,00 363.177.688,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.367.636.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 2.367.636.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.451.616,00 54.448.131,00 57.134.786,00 55.129.577,00 53.347.986,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.644.533.646,00 -93.661.923,00 -122.539.208,00 -121.287.318,00 -119.505.731,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.699.014,00 -57.678.957,00 15.855.973,00 -10.466.463,00 -8.334.667,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -8.393.314,00 232.104.643,00 248.158.604,00 137.590.414,00 160.184.050,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.538.599.553,00 3.388.459.635,00 2.687.693.697,00 2.596.683.854,00 2.291.942.533,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 34.254.518,00 13.344.899,00 12.914.705,00 13.207.948,00
- Banka Kredileri 0,00 287.497.601,00 229.085.272,00 259.516.303,00 179.723.048,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 27.513.995,00 25.284.709,00 38.997.349,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 934.760.411,00 856.421.985,00 855.090.827,00 792.611.995,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 29.495.451,00 33.925.294,00 34.132.033,00 37.829.806,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 266.947,00 265.470,00 255.535,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi