Geri Dön

RYGYO | Reysas Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,79
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 0,87
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,50
Dibe Uzaklık 38,53
Piyasa Değeri (USD) 465.090.678,92
Piyasa Değeri (TL) 15.210.000.000,00
Özsermaye (TL) 30.428.521.733,00
Sermaye (TL) 500.000.000,00
Net Kar (TL) 17.407.547.663,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysasgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGEMEN DÖVEN 43.443.000,49 8,69
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. 309.718.981,05 61,94
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
DİĞER 146.838.018,46 29,37
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
REY OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 610.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,68
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.765.760.075,00 774.945.605,00 464.911.618,00 219.169.823,00 662.251.735,00
Satışların Maliyeti (-) -364.397.678,00 -82.273.148,00 -53.677.210,00 -37.909.076,00 -92.822.544,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.401.362.397,00 692.672.457,00 411.234.408,00 181.260.747,00 569.429.191,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.401.362.397,00 692.672.457,00 411.234.408,00 181.260.747,00 569.429.191,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -65.501.647,00 -21.104.140,00 -10.921.624,00 -9.523.372,00 -25.124.963,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.003.102,00 -841.894,00 -496.442,00 -235.422,00 -699.970,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 414.215.358,00 201.185.377,00 185.406.501,00 26.027.940,00 42.126.248,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -47.554.414,00 -37.569.560,00 -5.749.396,00 -9.244.755,00 -18.433.219,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.700.518.592,00 834.342.240,00 579.473.447,00 188.285.138,00 567.297.287,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.581.224.173,00 127.500.608,00 115.442.820,00 0,00 8.145.633.164,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 159.347.596,00 13.968.719,00 671.103,00 5.893.471,00 6.660.093,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.441.090.361,00 975.811.567,00 695.587.370,00 194.178.609,00 8.719.590.544,00
Finansman Gelirleri 533.476.063,00 117.536.526,00 79.918.455,00 35.927.850,00 176.389.637,00
Finansman Giderleri (-) -1.205.898.859,00 -546.295.003,00 -343.367.327,00 -119.940.113,00 -555.935.448,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 17.409.440.274,00 547.053.090,00 432.138.498,00 110.166.346,00 8.340.044.733,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.892.612,00 -1.843.663,00 -197.918,00 5.923.082,00 -1.363.890,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -2.384.628,00 -669.222,00 0,00 -182.198,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 540.965,00 471.304,00 5.923.082,00 -1.181.692,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.407.547.662,00 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.407.547.662,00 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.407.547.662,00 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 34,82 1,09 0,86 0,23 16,68
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 120.406.404,00 719.467.588,00 719.467.588,00 0,00 60.167.729,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 120.406.404,00 719.467.588,00 719.467.588,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -256.826,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 60.483.625,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 -59.070,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -45.113,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -7.519,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 120.406.404,00 719.467.588,00 719.467.588,00 -45.113,00 60.167.729,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.527.954.066,00 1.264.677.015,00 1.151.408.168,00 116.044.315,00 8.398.848.572,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.831.402.998,00 1.254.031.044,00 1.114.256.442,00 779.536.920,00 941.393.707,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.188.691.575,00 641.492.792,00 189.560.660,00 438.734.781,00 688.296.732,00
Finansal Yatırımlar 335.625.250,00 353.320.820,00 457.685.315,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 90.959.907,00 227.683.127,00 447.248.102,00 319.073.718,00 224.139.451,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 195.356.123,00 406.681.215,00 144.433.771,00 199.418.548,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 32.327.004,00 40.566.887,00 174.639.947,00 24.720.903,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 169.404.088,00 14.046.756,00 3.333.414,00 2.967.314,00 2.968.689,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 11.846.150,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 2.200.606,00 3.333.414,00 2.967.314,00 2.968.689,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 724.365,00 722.207,00 796.786,00 711.356,00 506.155,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 37.967.310,00 3.034.613,00 9.283.703,00 14.157.011,00 19.304.128,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.001.742,00 5.329.551,00 2.643.284,00 654.366,00 489.827,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.028.761,00 8.401.178,00 3.705.178,00 3.238.374,00 5.688.725,00
ARA TOPLAM 1.831.402.998,00 1.254.031.044,00 1.114.256.442,00 779.536.920,00 941.393.707,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.346.010.988,00 15.242.406.211,00 15.060.600.863,00 14.086.774.159,00 13.875.760.474,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 657.033.332,00 92.845.418,00 86.668.941,00 80.987.653,00 80.529.041,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.136.718.000,00 13.171.698.000,00 13.486.101.429,00 13.451.902.000,00 13.445.235.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.280.313.581,00 1.925.525.682,00 1.431.715.563,00 449.943.556,00 219.000.497,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.692.044,00 762.773,00 691.510,00 522.892,00 57.696,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 34.177.413.986,00 16.496.437.255,00 16.174.857.305,00 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.517.741.727,00 1.620.101.840,00 1.206.658.437,00 691.113.582,00 866.303.743,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 170.312.030,00 217.454.633,00 221.746.758,00 187.504.265,00 231.076.972,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.522.188.862,00 1.243.928.724,00 817.844.553,00 348.904.943,00 552.092.175,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 707.101.891,00 61.130.126,00 57.810.590,00 43.545.882,00 40.330.500,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 16.453.313,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 44.676.813,00 57.810.590,00 43.545.882,00 40.330.500,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.463.970,00 2.423.369,00 1.080.638,00 2.166.026,00 986.383,00
Diğer Borçlar 107.140.689,00 90.589.674,00 95.929.149,00 103.336.827,00 36.420.084,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 14.276.879,00 11.549.522,00 12.900.888,00 8.810.888,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 76.312.795,00 84.379.627,00 90.435.939,00 27.609.196,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 92.250,00 288.700,00 886.300,00 336.250,00 424.928,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.924.300,00 2.384.628,00 667.621,00 778.445,00 439.365,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.517.735,00 1.901.986,00 10.692.828,00 4.540.944,00 4.533.336,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 442.907,00 450.956,00 502.891,00 495.283,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 1.459.079,00 10.241.872,00 4.038.053,00 4.038.053,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.231.150.526,00 1.530.916.079,00 1.430.344.785,00 1.670.188.658,00 1.665.701.754,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.087.574.568,00 1.482.037.038,00 1.387.017.451,00 1.664.017.360,00 1.634.233.110,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.977.930,00 2.821.500,00 6.114.298,00 24.786.570,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 2.977.930,00 2.626.611,00 2.645.288,00 1.096.419,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 194.889,00 3.469.010,00 23.690.151,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 35.179.423,00 35.179.423,00 0,00 5.364.831,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.748.892.253,00 3.151.017.919,00 2.637.003.222,00 2.361.302.240,00 2.532.005.497,00
Ö Z K A Y N A K L A R 30.428.521.733,00 13.345.419.336,00 13.537.854.083,00 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.428.521.733,00 13.345.419.336,00 13.537.854.083,00 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.945.839.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.402.684,00 331.244,00 0,00 331.244,00 331.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 150.508.004,00 688.909.929,00 996.778.029,00 42.533.800,00 154.248.408,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 150.508.004,00 639.398.870,00 953.443.447,00 0,00 92.415.234,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 214.796.843,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 210.315.107,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.252.153,00 13.006.931,00 9.568.612,00 12.148.876,00 9.568.612,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.250.972.204,00 11.600.656.484,00 11.601.930.297,00 11.621.646.988,00 3.282.555.665,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.407.547.663,00 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 34.177.413.986,00 16.496.437.255,00 16.174.857.305,00 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 353.320.820,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 353.320.820,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 2.039.255,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 217.454.633,00 221.746.758,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 152.673.101,00 29.584.534,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 1.348.107.303,00 1.224.221.032,00 187.504.265,00 231.076.972,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 133.929.735,00 162.796.419,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 357.760,00 357.760,00 514.099,00 2.816.351,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 0,00 457.685.315,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 219.000.497,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi