Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,56
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 38,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 2,45
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,39
Dibe Uzaklık 38,53
Piyasa Değeri (USD) 89.389.779,47
Piyasa Değeri (TL) 327.180.001,33
Özsermaye (TL) 829.690.705,00
Sermaye (TL) 246.000.001,00
Net Kar (TL) 133.683.787,00
 

REYSAŞ GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
1,340 17 0,10 17 1,29 0 0,00
1,330 17.470 99,89 1.302 98,71 16.168 99,99
1,320 2 0,01 0 0,00 2 0,01
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
1,330 17.489 16.170 1,330 1.319 1,330
Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysasgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10,20 0,01
Halka Açık Kısım 83.608.837,94 38,52
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. 133.391.151,86 61,47
Toplam 217.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti. 13.000.000,00 34,21
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 52.265.003,00 25.143.603,00 81.892.458,00 59.409.560,00 38.593.682,00
Satışların Maliyeti (-) -6.137.213,00 -3.833.995,00 -12.290.062,00 -22.629.875,00 -14.072.216,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 46.127.790,00 21.309.608,00 69.602.396,00 36.779.685,00 24.521.466,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 46.127.790,00 21.309.608,00 69.602.396,00 36.779.685,00 24.521.466,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -576.398,00 -210.957,00 -7.654.986,00 -503.588,00 -309.332,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.188.058,00 1.482.476,00 209.891.864,00 2.054.089,00 473.273,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.050.712,00 -1.281.425,00 -36.479.515,00 -2.631.197,00 -2.290.796,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 44.688.738,00 21.299.702,00 235.359.759,00 35.698.989,00 22.394.611,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.252.161,00 18.650,00 4.072.170,00 6.427.242,00 6.257.853,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -804.853,00 -804.853,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 679.656,00 -940.783,00 752.518,00 754.589,00 227.111,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.620.555,00 20.377.569,00 240.184.447,00 42.075.967,00 28.074.722,00
Finansman Gelirleri 13.660.070,00 4.680.293,00 20.094.942,00 15.876.380,00 14.267.800,00
Finansman Giderleri (-) -59.513.561,00 -38.230.216,00 -128.898.449,00 -67.034.093,00 -41.878.305,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.767.064,00 -13.172.354,00 131.380.940,00 -9.081.746,00 464.217,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.767.064,00 -13.172.354,00 131.380.940,00 -9.081.746,00 464.217,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.767.064,00 -13.172.354,00 131.380.940,00 -9.081.746,00 464.217,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.767.064,00 -13.172.354,00 131.380.940,00 -10.431.748,00 464.217,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 -0,05 0,53 -0,04 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 9.948,00 -11,00 -1.352.522,00 -1.350.002,00 -1.348.747,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -1.342.264,00 -1.342.264,00 -1.342.264,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 9.948,00 -11,00 -10.258,00 -7.738,00 -6.483,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 9.948,00 -11,00 -1.352.522,00 -1.350.002,00 -1.348.747,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.777.012,00 -13.172.365,00 130.028.418,00 -10.431.748,00 -884.530,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 111.631.907,00 120.495.730,00 137.135.932,00 120.978.767,00 132.927.430,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.658.088,00 38.438.432,00 52.509.920,00 30.267.836,00 45.481.267,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 37.638.138,00 49.268.024,00 58.653.114,00 64.569.674,00 60.157.773,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24.364.432,00 38.091.743,00 50.393.238,00 57.564.675,00 53.772.668,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.273.706,00 11.176.281,00 8.259.876,00 7.004.999,00 6.385.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.504.123,00 13.079.514,00 6.378.791,00 7.094.357,00 8.208.381,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.694.513,00 12.268.618,00 5.843.659,00 6.364.452,00 7.682.487,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 809.610,00 810.896,00 535.132,00 729.905,00 525.894,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 23.833.117,00 3.640.485,00 1.067.882,00 1.018.045,00 1.243.054,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.783.089,00 0,00 31.584,00 39.884,00 46.958,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.744,00 18.569,00 278.764,00 260.424,00 251.630,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.946.697,00 16.050.706,00 18.247.461,00 17.768.431,00 17.585.325,00
ARA TOPLAM 111.631.907,00 120.495.730,00 137.135.932,00 120.978.767,00 132.927.430,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.443.152.423,00 1.395.255.344,00 1.381.429.997,00 777.972.128,00 760.764.804,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 37.993.564,00 37.549.134,00 38.489.917,00 38.491.988,00 37.964.510,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.103.990.002,00 1.105.260.000,00 1.105.260.000,00 629.044.795,00 590.850.214,00
Maddi Duran Varlıklar 14.856.660,00 14.516.977,00 12.283.814,00 10.902.595,00 9.930.456,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.683.901,00 5.631.277,00 5.816.077,00 4.026.061,00 4.035.425,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.554.784.330,00 1.515.751.074,00 1.518.565.929,00 898.950.895,00 893.692.234,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 160.373.286,00 183.190.972,00 129.150.325,00 104.898.223,00 83.834.948,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 139.492.850,00 158.361.481,00 111.133.887,00 92.032.617,00 68.633.531,00
- Banka Kredileri 126.948.484,00 146.792.419,00 102.595.549,00 86.546.841,00 65.701.949,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.362.011,00 18.175.601,00 14.251.050,00 8.455.723,00 9.609.159,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.376,00 5.536.245,00 35.400,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.327.635,00 12.639.356,00 14.215.650,00 8.455.723,00 9.609.159,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 67.460,00 103.948,00 84.808,00 21.621,00 31.100,00
Diğer Borçlar 3.960.373,00 4.936.083,00 3.494.876,00 3.647.688,00 4.820.167,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.660.511,00 185.208,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.299.862,00 4.750.875,00 3.494.876,00 3.647.688,00 4.820.167,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.468.503,00 1.594.947,00 173.737,00 730.691,00 730.691,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.089,00 18.912,00 11.967,00 9.883,00 10.300,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.089,00 18.912,00 11.967,00 9.883,00 10.300,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 564.720.339,00 518.818.774,00 562.501.911,00 501.788.031,00 508.045.427,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 562.040.005,00 516.893.340,00 562.376.124,00 499.596.837,00 505.662.977,00
Banka Kredileri 514.309.815,00 467.207.629,00 511.921.841,00 488.491.532,00 493.781.685,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 47.730.190,00 49.685.711,00 50.454.283,00 11.105.305,00 11.881.292,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 71.688,00 54.030,00 35.797,00 32.650,00 30.769,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.688,00 54.030,00 35.797,00 32.650,00 30.769,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 725.093.625,00 702.009.746,00 691.652.236,00 606.686.254,00 591.880.375,00
Ö Z K A Y N A K L A R 829.690.705,00 813.741.328,00 826.913.693,00 292.264.641,00 301.811.859,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 829.690.705,00 813.741.328,00 826.913.693,00 292.264.641,00 301.811.859,00
Ödenmiş Sermaye 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.786.895,00 89.776.936,00 89.776.947,00 87.387.456,00 87.388.711,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 89.786.895,00 89.776.936,00 89.776.947,00 87.387.456,00 87.388.711,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 34.008,00 24.049,00 24.060,00 26.580,00 27.835,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 484.620.572,00 484.620.572,00 353.239.632,00 -38.557.243,00 -38.557.243,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.767.064,00 -13.172.354,00 131.380.940,00 -9.081.746,00 464.217,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.554.784.330,00 1.515.751.074,00 1.518.565.929,00 898.950.895,00 893.692.234,00