Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysasgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 54.497.197,75 22,15
EGEMEN DÖVEN 14.545.716,58 5,91
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. 152.381.689,67 61,94
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND 24.575.397,00 9,99
Toplam 246.000.001,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti. 38.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 194.607.809,00 126.536.960,00 59.096.751,00 215.593.274,00 164.624.369,00
Satışların Maliyeti (-) -21.628.882,00 -15.712.230,00 -8.522.985,00 -28.339.623,00 -21.466.199,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 172.978.927,00 110.824.730,00 50.573.766,00 187.253.651,00 143.158.170,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 172.978.927,00 110.824.730,00 50.573.766,00 187.253.651,00 143.158.170,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.227.962,00 -1.904.303,00 -858.380,00 -3.004.253,00 -1.860.221,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.877.259,00 2.161.527,00 1.763.488,00 554.327.709,00 12.339.862,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.309.503,00 -5.367.620,00 -1.622.399,00 -10.401.410,00 -13.844.166,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 158.318.721,00 105.714.334,00 49.856.475,00 728.175.697,00 139.793.645,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 42.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.962.599,00 926.313,00 923.800,00 2.239.390,00 2.046.343,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 160.281.320,00 106.640.647,00 50.780.275,00 730.415.087,00 141.881.988,00
Finansman Gelirleri 14.646.778,00 7.559.909,00 4.201.353,00 47.517.950,00 42.240.364,00
Finansman Giderleri (-) -248.285.401,00 -149.547.515,00 -86.560.586,00 -228.328.504,00 -157.047.567,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -73.357.303,00 -35.346.959,00 -31.578.958,00 549.604.533,00 27.074.785,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 24.121,00 31.671,00 14.911,00 -897.680,00 -101.991,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24.121,00 31.671,00 14.911,00 -897.680,00 -101.991,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -73.333.182,00 -35.315.288,00 -31.564.047,00 548.706.853,00 26.972.794,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -73.333.182,00 -35.315.288,00 -31.564.047,00 548.706.853,00 26.972.794,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -73.333.182,00 -35.315.288,00 -31.564.047,00 548.706.853,00 26.972.794,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,30 -0,14 -0,13 2,23 0,11
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 50.384,00 22.191,00 22.608,00 -29.168,00 -19.561,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 50.384,00 22.191,00 22.608,00 -29.168,00 -19.561,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 50.384,00 22.191,00 22.608,00 -29.168,00 -19.561,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -73.282.798,00 -35.293.097,00 -31.541.439,00 548.677.685,00 26.953.233,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 114.365.027,00 168.002.793,00 146.681.789,00 68.688.966,00 121.866.100,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 64.383.020,00 126.534.540,00 110.732.051,00 43.154.749,00 84.624.533,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.329,00
Ticari Alacaklar 27.503.883,00 32.599.542,00 24.612.826,00 14.824.703,00 27.473.625,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.009.528,00 11.890.471,00 11.041.755,00 4.526.939,00 14.270.066,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.494.355,00 20.709.071,00 13.571.071,00 10.297.764,00 13.203.559,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.712.417,00 1.553.246,00 1.433.939,00 809.796,00 414.896,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 542.334,00 395.037,00 395.037,00 395.037,00 174,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.170.083,00 1.158.209,00 1.038.902,00 414.759,00 414.722,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.610.265,00 3.425.141,00 6.532.125,00 6.226.010,00 5.825.045,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.000,00 11.000,00 18.000,00 151.649,00 16.375,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.119.951,00 869.470,00 315.643,00 620.262,00 446.151,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.035.491,00 3.020.854,00 3.055.205,00 3.053.446,00 3.076.521,00
ARA TOPLAM 114.365.027,00 168.002.793,00 146.681.789,00 68.688.966,00 121.866.100,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.733.618.599,00 2.729.446.412,00 2.739.978.970,00 2.728.971.601,00 2.166.236.938,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 28.405.768,00 27.369.482,00 27.366.969,00 26.443.169,00 26.250.122,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.498.599.938,00 2.498.076.483,00 2.497.048.099,00 2.504.373.099,00 1.955.701.349,00
Maddi Duran Varlıklar 56.156.621,00 56.183.438,00 58.051.259,00 48.429.197,00 40.206.347,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 598.039,00 880.638,00 1.168.974,00 1.451.296,00 4.395.820,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 153.543,00 141.599,00 129.666,00 129.851,00 111.663,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.847.983.626,00 2.897.449.205,00 2.886.660.759,00 2.797.660.567,00 2.288.103.038,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 468.313.635,00 422.808.098,00 570.889.574,00 464.634.486,00 473.730.962,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 441.266.423,00 385.534.105,00 465.692.104,00 433.285.085,00 377.393.338,00
- Banka Kredileri 392.422.975,00 346.307.319,00 428.273.975,00 399.893.132,00 344.041.613,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.830.853,00 4.762.153,00 80.905.251,00 13.491.553,00 77.561.255,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.801.661,00 319.482,00 76.698.100,00 8.271.471,00 68.208.719,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.029.192,00 4.442.671,00 4.207.151,00 5.220.082,00 9.352.536,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 52.609,00 76.931,00 64.984,00 56.647,00 44.607,00
Diğer Borçlar 9.832.641,00 27.784.243,00 20.895.918,00 14.474.514,00 13.674.898,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 7.672.238,00 9.437.970,00 4.720.320,00 4.950.406,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.832.641,00 20.112.005,00 11.457.948,00 9.754.194,00 8.724.492,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.068.813,00 1.383.086,00 1.069.192,00 1.062.946,00 4.051.896,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.262.296,00 3.267.580,00 2.262.125,00 2.263.741,00 1.004.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.413,00 18.697,00 8.770,00 10.386,00 16.707,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.248.883,00 3.248.883,00 2.253.355,00 2.253.355,00 988.261,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 754.417.488,00 811.398.903,00 648.777.325,00 634.490.780,00 637.561.227,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 751.475.686,00 808.183.762,00 645.378.022,00 630.807.222,00 634.496.181,00
Banka Kredileri 711.648.934,00 764.406.603,00 601.749.545,00 590.568.151,00 595.222.770,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 39.826.752,00 43.777.159,00 43.628.477,00 40.239.071,00 39.273.411,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 66.605,00 90.556,00 84.953,00 102.857,00 87.894,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 66.605,00 90.556,00 84.953,00 102.857,00 87.894,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.670.436,00 2.650.942,00 2.655.769,00 2.670.865,00 1.856.988,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.222.731.123,00 1.234.207.001,00 1.219.666.899,00 1.099.125.266,00 1.111.292.189,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.625.252.503,00 1.663.242.204,00 1.666.993.860,00 1.698.535.301,00 1.176.810.849,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.625.252.503,00 1.663.242.204,00 1.666.993.860,00 1.698.535.301,00 1.176.810.849,00
Ödenmiş Sermaye 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 99.063.097,00 99.034.904,00 99.035.321,00 99.012.713,00 99.022.320,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 99.063.097,00 99.034.904,00 99.035.321,00 99.012.713,00 99.022.320,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.230,00 -40.423,00 -40.006,00 -62.614,00 -53.007,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.356.369.865,00 1.356.369.865,00 1.356.369.863,00 807.663.012,00 807.663.012,00
Net Dönem Karı/Zararı -73.333.182,00 -35.315.288,00 -31.564.047,00 548.706.853,00 26.972.794,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.847.983.626,00 2.897.449.205,00 2.886.660.759,00 2.797.660.567,00 2.288.103.038,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.329,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi