Geri Dön

RYGYO | Reysas Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,78
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,79
BIST-100'deki Ağırlığı 3,57
F/K Oranı 0,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,57
Dibe Uzaklık 38,53
Piyasa Değeri (USD) 307.483.086,29
Piyasa Değeri (TL) 7.190.000.000,00
Özsermaye (TL) 12.505.008.839,00
Sermaye (TL) 500.000.000,00
Net Kar (TL) 8.442.431.928,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysasgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGEMEN DÖVEN 41.745.894,49 8,35
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. 309.718.981,05 61,94
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
DİĞER 148.535.124,46 29,71
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti. 38.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,68
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 219.169.823,00 662.251.735,00 426.195.359,00 251.045.015,00 110.753.861,00
Satışların Maliyeti (-) -37.909.076,00 -92.822.544,00 -77.812.665,00 -52.436.461,00 -31.376.305,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 181.260.747,00 569.429.191,00 348.382.694,00 198.608.554,00 79.377.556,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 181.260.747,00 569.429.191,00 348.382.694,00 198.608.554,00 79.377.556,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -9.523.372,00 -25.124.963,00 -14.879.342,00 -2.803.250,00 -2.406.813,00
Pazarlama Giderleri (-) -235.422,00 -699.970,00 -444.406,00 -250.262,00 -120.245,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.027.940,00 42.126.248,00 18.579.095,00 13.964.783,00 10.857.089,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.244.755,00 -18.433.219,00 -23.585.177,00 -21.305.682,00 -12.242.744,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 188.285.138,00 567.297.287,00 328.052.864,00 188.214.143,00 75.464.843,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 8.145.633.164,00 5.061.497,00 3.781.804,00 1.541.456,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 5.893.471,00 6.660.093,00 8.688.569,00 5.427.302,00 5.427.302,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 194.178.609,00 8.719.590.544,00 341.802.930,00 197.423.249,00 82.433.601,00
Finansman Gelirleri 35.927.850,00 176.389.637,00 152.605.774,00 106.954.968,00 43.650.002,00
Finansman Giderleri (-) -119.940.113,00 -555.935.448,00 -347.887.678,00 -243.912.611,00 -112.978.623,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 110.166.346,00 8.340.044.733,00 146.521.026,00 60.465.606,00 13.104.980,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 5.923.082,00 -1.363.890,00 -902.513,00 -1.105.360,00 -766.637,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -182.198,00 -699.486,00 -997.472,00 -840.784,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 5.923.082,00 -1.181.692,00 -203.027,00 -107.888,00 74.147,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00 59.360.246,00 12.338.343,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00 59.360.246,00 12.338.343,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00 59.360.246,00 12.338.343,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,23 16,68 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 60.167.729,00 6.281.036,00 3.052.439,00 2.136.885,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 3.308.346,00 0,00 -79.749,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -256.826,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 60.483.625,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 -79.749,00 0,00 3.486.639,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -59.070,00 3.052.439,00 3.052.439,00 -1.270.005,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -45.113,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -7.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -45.113,00 60.167.729,00 6.281.036,00 3.052.439,00 2.136.885,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 116.044.315,00 8.398.848.572,00 151.899.549,00 62.412.685,00 14.475.228,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 779.536.920,00 941.393.707,00 538.679.348,00 578.362.012,00 476.029.528,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 438.734.781,00 688.296.732,00 322.448.974,00 431.995.940,00 403.856.691,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 319.073.718,00 224.139.451,00 202.352.478,00 31.977.852,00 19.827.729,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 144.433.771,00 199.418.548,00 185.786.249,00 399.590,00 3.923.498,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 174.639.947,00 24.720.903,00 16.566.229,00 31.578.262,00 15.904.231,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.967.314,00 2.968.689,00 1.288.121,00 95.583.781,00 30.615.605,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 93.747.836,00 28.773.561,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.967.314,00 2.968.689,00 1.288.121,00 1.835.945,00 1.842.044,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 711.356,00 506.155,00 479.340,00 380.743,00 380.635,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 14.157.011,00 19.304.128,00 5.545.885,00 8.070.762,00 1.282.292,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 654.366,00 489.827,00 820.418,00 578.430,00 196.539,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.238.374,00 5.688.725,00 5.744.132,00 9.774.504,00 19.870.037,00
ARA TOPLAM 779.536.920,00 941.393.707,00 538.679.348,00 578.362.012,00 476.029.528,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 14.086.774.159,00 13.875.760.474,00 5.459.470.776,00 5.341.476.414,00 5.252.689.658,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 80.987.653,00 80.529.041,00 72.092.480,00 72.092.480,00 72.092.480,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.451.902.000,00 13.445.235.000,00 5.228.803.645,00 5.093.318.462,00 4.967.527.750,00
Maddi Duran Varlıklar 449.943.556,00 219.000.497,00 101.484.137,00 97.431.829,00 155.193.569,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 522.892,00 57.696,00 4.858.293,00 0,00 192.062,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00 5.998.150.124,00 5.919.838.426,00 5.728.719.186,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 691.113.582,00 866.303.743,00 701.897.307,00 631.270.676,00 690.552.390,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 187.504.265,00 231.076.972,00 135.978.603,00 126.159.655,00 123.500.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 348.904.943,00 552.092.175,00 510.782.611,00 454.392.566,00 515.193.595,00
Banka Kredileri 187.504.265,00 231.076.972,00 135.978.603,00 1.207.375.635,00 991.317.471,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.545.882,00 40.330.500,00 15.435.100,00 4.796.249,00 4.915.965,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.545.882,00 40.330.500,00 15.435.100,00 4.796.249,00 4.915.965,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.166.026,00 986.383,00 807.094,00 526.188,00 170.733,00
Diğer Borçlar 103.336.827,00 36.420.084,00 28.953.158,00 34.493.051,00 37.449.638,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.900.888,00 8.810.888,00 9.241.573,00 10.593.895,00 23.546.542,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.435.939,00 27.609.196,00 19.711.585,00 23.899.156,00 13.903.096,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 336.250,00 424.928,00 185.580,00 1.476.908,00 242.031,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 778.445,00 439.365,00 731.235,00 365.056,00 28.988,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.540.944,00 4.533.336,00 9.023.926,00 9.061.003,00 9.051.440,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 502.891,00 495.283,00 348.755,00 248.249,00 238.686,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.038.053,00 4.038.053,00 8.675.171,00 8.812.754,00 8.812.754,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.670.188.658,00 1.665.701.754,00 1.209.646.819,00 1.278.424.714,00 1.076.417.183,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.664.017.360,00 1.634.233.110,00 1.199.359.469,00 1.267.982.934,00 1.066.132.903,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 6.114.298,00 24.786.570,00 1.472.046,00 1.207.519,00 1.141.164,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.645.288,00 1.096.419,00 1.277.157,00 1.012.630,00 946.275,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 3.469.010,00 23.690.151,00 194.889,00 194.889,00 194.889,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 5.364.831,00 4.703.956,00 5.122.913,00 5.055.151,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.361.302.240,00 2.532.005.497,00 1.911.544.126,00 1.909.695.390,00 1.766.969.573,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00 4.086.605.998,00 4.010.143.036,00 3.961.749.613,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00 4.086.605.998,00 4.010.143.036,00 3.961.749.613,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 514.099,00 2.816.351,00 -12.770.341,00 -12.770.341,00 -8.093.446,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 331.244,00 331.244,00 331.244,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 42.533.800,00 154.248.408,00 146.620.158,00 146.620.158,00 143.567.718,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 92.415.234,00 102.383.673,00 102.303.924,00 98.995.578,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 214.796.843,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 210.315.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.148.876,00 9.568.612,00 678.946,00 5.607.893,00 6.225.596,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.621.646.988,00 3.282.555.665,00 3.309.179.917,00 3.314.046.274,00 3.310.432.597,00
Net Dönem Karı/Zararı 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00 59.360.247,00 12.338.343,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00 5.998.150.124,00 5.919.838.426,00 5.728.719.186,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 219.000.497,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 21.557.833,00 607.987,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 126.159.655,00 123.500.000,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 31.725.999,00 23.657.252,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 60.607.299,00 74.815.432,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi