Geri Dön

RYGYO | Reysas Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,70
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,79
BIST-100'deki Ağırlığı 0,52
F/K Oranı 1,82
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,19
Dibe Uzaklık 38,53
Piyasa Değeri (USD) 548.958.435,41
Piyasa Değeri (TL) 15.907.662.645,60
Özsermaye (TL) 13.345.419.336,00
Sermaye (TL) 574.698.795,00
Net Kar (TL) 8.738.271.757,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
Telefon 216 564 20 00
Faks 216 564 20 99
Web www.reysasgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EGEMEN DÖVEN 42.500.000,49 8,50
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİC.A.Ş. 309.718.981,05 61,94
TOPLAM 500.000.000,00 100,00
DİĞER 147.781.018,46 29,56
Toplam 1.000.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
REY OTEL TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 610.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,68
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 774.945.605,00 464.911.618,00 219.169.823,00 662.251.735,00 426.195.359,00
Satışların Maliyeti (-) -82.273.148,00 -53.677.210,00 -37.909.076,00 -92.822.544,00 -77.812.665,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 692.672.457,00 411.234.408,00 181.260.747,00 569.429.191,00 348.382.694,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 692.672.457,00 411.234.408,00 181.260.747,00 569.429.191,00 348.382.694,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.104.140,00 -10.921.624,00 -9.523.372,00 -25.124.963,00 -14.879.342,00
Pazarlama Giderleri (-) -841.894,00 -496.442,00 -235.422,00 -699.970,00 -444.406,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 201.185.377,00 185.406.501,00 26.027.940,00 42.126.248,00 18.579.095,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.569.560,00 -5.749.396,00 -9.244.755,00 -18.433.219,00 -23.585.177,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 834.342.240,00 579.473.447,00 188.285.138,00 567.297.287,00 328.052.864,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 127.500.608,00 115.442.820,00 0,00 8.145.633.164,00 5.061.497,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 13.968.719,00 671.103,00 5.893.471,00 6.660.093,00 8.688.569,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 975.811.567,00 695.587.370,00 194.178.609,00 8.719.590.544,00 341.802.930,00
Finansman Gelirleri 117.536.526,00 79.918.455,00 35.927.850,00 176.389.637,00 152.605.774,00
Finansman Giderleri (-) -546.295.003,00 -343.367.327,00 -119.940.113,00 -555.935.448,00 -347.887.678,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 547.053.090,00 432.138.498,00 110.166.346,00 8.340.044.733,00 146.521.026,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.843.663,00 -197.918,00 5.923.082,00 -1.363.890,00 -902.513,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.384.628,00 -669.222,00 0,00 -182.198,00 -699.486,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 540.965,00 471.304,00 5.923.082,00 -1.181.692,00 -203.027,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,09 0,86 0,23 16,68 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 719.467.588,00 719.467.588,00 0,00 60.167.729,00 6.281.036,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 719.467.588,00 719.467.588,00 0,00 0,00 3.308.346,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -256.826,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 60.483.625,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 -79.749,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -59.070,00 3.052.439,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 -45.113,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 -7.519,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 719.467.588,00 719.467.588,00 -45.113,00 60.167.729,00 6.281.036,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.264.677.015,00 1.151.408.168,00 116.044.315,00 8.398.848.572,00 151.899.549,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.254.031.044,00 1.114.256.442,00 779.536.920,00 941.393.707,00 538.679.348,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 641.492.792,00 189.560.660,00 438.734.781,00 688.296.732,00 322.448.974,00
Finansal Yatırımlar 353.320.820,00 457.685.315,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 353.320.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 353.320.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 227.683.127,00 447.248.102,00 319.073.718,00 224.139.451,00 202.352.478,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 195.356.123,00 406.681.215,00 144.433.771,00 199.418.548,00 185.786.249,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.327.004,00 40.566.887,00 174.639.947,00 24.720.903,00 16.566.229,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.046.756,00 3.333.414,00 2.967.314,00 2.968.689,00 1.288.121,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.846.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.200.606,00 3.333.414,00 2.967.314,00 2.968.689,00 1.288.121,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 722.207,00 796.786,00 711.356,00 506.155,00 479.340,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.034.613,00 9.283.703,00 14.157.011,00 19.304.128,00 5.545.885,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.329.551,00 2.643.284,00 654.366,00 489.827,00 820.418,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.401.178,00 3.705.178,00 3.238.374,00 5.688.725,00 5.744.132,00
ARA TOPLAM 1.254.031.044,00 1.114.256.442,00 779.536.920,00 941.393.707,00 538.679.348,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 15.242.406.211,00 15.060.600.863,00 14.086.774.159,00 13.875.760.474,00 5.459.470.776,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 92.845.418,00 86.668.941,00 80.987.653,00 80.529.041,00 72.092.480,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.171.698.000,00 13.486.101.429,00 13.451.902.000,00 13.445.235.000,00 5.228.803.645,00
Maddi Duran Varlıklar 1.925.525.682,00 1.431.715.563,00 449.943.556,00 219.000.497,00 101.484.137,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.039.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 762.773,00 691.510,00 522.892,00 57.696,00 4.858.293,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.496.437.255,00 16.174.857.305,00 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00 5.998.150.124,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.620.101.840,00 1.206.658.437,00 691.113.582,00 866.303.743,00 701.897.307,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 217.454.633,00 221.746.758,00 187.504.265,00 231.076.972,00 135.978.603,00
- Banka Kredileri 217.454.633,00 221.746.758,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.243.928.724,00 817.844.553,00 348.904.943,00 552.092.175,00 510.782.611,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 152.673.101,00 29.584.534,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 61.130.126,00 57.810.590,00 43.545.882,00 40.330.500,00 15.435.100,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.453.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.676.813,00 57.810.590,00 43.545.882,00 40.330.500,00 15.435.100,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.423.369,00 1.080.638,00 2.166.026,00 986.383,00 807.094,00
Diğer Borçlar 90.589.674,00 95.929.149,00 103.336.827,00 36.420.084,00 28.953.158,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.276.879,00 11.549.522,00 12.900.888,00 8.810.888,00 9.241.573,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.312.795,00 84.379.627,00 90.435.939,00 27.609.196,00 19.711.585,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 288.700,00 886.300,00 336.250,00 424.928,00 185.580,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.384.628,00 667.621,00 778.445,00 439.365,00 731.235,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.901.986,00 10.692.828,00 4.540.944,00 4.533.336,00 9.023.926,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 442.907,00 450.956,00 502.891,00 495.283,00 348.755,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.459.079,00 10.241.872,00 4.038.053,00 4.038.053,00 8.675.171,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.530.916.079,00 1.430.344.785,00 1.670.188.658,00 1.665.701.754,00 1.209.646.819,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.482.037.038,00 1.387.017.451,00 1.664.017.360,00 1.634.233.110,00 1.199.359.469,00
Banka Kredileri 1.348.107.303,00 1.224.221.032,00 187.504.265,00 231.076.972,00 135.978.603,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 133.929.735,00 162.796.419,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.977.930,00 2.821.500,00 6.114.298,00 24.786.570,00 1.472.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.977.930,00 2.626.611,00 2.645.288,00 1.096.419,00 1.277.157,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 194.889,00 3.469.010,00 23.690.151,00 194.889,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35.179.423,00 35.179.423,00 0,00 5.364.831,00 4.703.956,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.151.017.919,00 2.637.003.222,00 2.361.302.240,00 2.532.005.497,00 1.911.544.126,00
Ö Z K A Y N A K L A R 13.345.419.336,00 13.537.854.083,00 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00 4.086.605.998,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 13.345.419.336,00 13.537.854.083,00 12.505.008.839,00 12.285.148.684,00 4.086.605.998,00
Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 357.760,00 357.760,00 514.099,00 2.816.351,00 -12.770.341,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 331.244,00 0,00 331.244,00 331.244,00 331.244,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 688.909.929,00 996.778.029,00 42.533.800,00 154.248.408,00 146.620.158,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 639.398.870,00 953.443.447,00 0,00 92.415.234,00 102.383.673,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 214.796.843,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 210.315.107,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.006.931,00 9.568.612,00 12.148.876,00 9.568.612,00 678.946,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.600.656.484,00 11.601.930.297,00 11.621.646.988,00 3.282.555.665,00 3.309.179.917,00
Net Dönem Karı/Zararı 545.209.427,00 431.940.580,00 116.089.428,00 8.338.680.843,00 145.618.513,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.496.437.255,00 16.174.857.305,00 14.866.311.079,00 14.817.154.181,00 5.998.150.124,00
-Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 0,00 457.685.315,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 219.000.497,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi