Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak No:11 Üsküdar/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysasgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 75.847.043,85 30,84
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. 152.381.740,57 61,94
EGEMEN DÖVEN 17.771.217,00 7,22
Toplam 246.000.001,42 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti. 38.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,68
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 146.554.526,00 71.172.916,00 264.004.437,00 194.607.809,00 126.536.960,00
Satışların Maliyeti (-) -25.673.877,00 -16.179.075,00 -35.625.954,00 -21.628.882,00 -15.712.230,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 120.880.649,00 54.993.841,00 228.378.483,00 172.978.927,00 110.824.730,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 120.880.649,00 54.993.841,00 228.378.483,00 172.978.927,00 110.824.730,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.590.930,00 -910.842,00 -5.012.099,00 -3.227.962,00 -1.904.303,00
Pazarlama Giderleri (-) -109.822,00 -57.632,00 -137.524,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.339.872,00 1.774.418,00 464.524.517,00 4.877.259,00 2.161.527,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.736.386,00 -1.809.130,00 -8.415.411,00 -16.309.503,00 -5.367.620,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 119.783.383,00 53.990.655,00 679.337.966,00 158.318.721,00 105.714.334,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.750.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -527.246,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 237.223,00 0,00 3.235.411,00 1.962.599,00 926.313,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 133.771.401,00 53.463.409,00 682.573.377,00 160.281.320,00 106.640.647,00
Finansman Gelirleri 30.140.769,00 18.072.545,00 33.008.318,00 14.646.778,00 7.559.909,00
Finansman Giderleri (-) -156.457.211,00 -82.591.320,00 -304.979.922,00 -248.285.401,00 -149.547.515,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.454.959,00 -11.055.366,00 410.601.773,00 -73.357.303,00 -35.346.959,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -48.911,00 85.082,00 -175.299,00 24.121,00 31.671,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -189.483,00 -70.536,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 140.572,00 155.618,00 -175.299,00 24.121,00 31.671,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.406.048,00 -10.970.284,00 410.426.474,00 -73.333.182,00 -35.315.288,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.406.048,00 -10.970.284,00 410.426.474,00 -73.333.182,00 -35.315.288,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 7.406.048,00 -10.970.284,00 410.426.474,00 -73.333.182,00 -35.315.288,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,03 -0,04 1,67 -0,30 -0,14
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -26.776,00 -11.447,00 15.266,00 50.384,00 22.191,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 15.266,00 50.384,00 22.191,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -35.702,00 -15.263,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 8.926,00 3.816,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -26.776,00 -11.447,00 15.266,00 50.384,00 22.191,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.379.272,00 -10.981.731,00 410.441.740,00 -73.282.798,00 -35.293.097,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 331.480.814,00 230.983.156,00 259.611.947,00 114.365.027,00 168.002.793,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 281.009.394,00 196.989.181,00 223.048.020,00 64.383.020,00 126.534.540,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 33.333.249,00 22.885.126,00 20.649.956,00 27.503.883,00 32.599.542,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.989.103,00 3.066.733,00 6.192.620,00 13.009.528,00 11.890.471,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.344.146,00 19.818.393,00 14.457.336,00 14.494.355,00 20.709.071,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 390.881,00 595.240,00 596.851,00 1.712.417,00 1.553.246,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 542.334,00 395.037,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 390.881,00 595.240,00 596.851,00 1.170.083,00 1.158.209,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 193.785,00 165.402,00 171.708,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.756.738,00 1.884.422,00 5.298.412,00 16.610.265,00 3.425.141,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.793.436,00 1.497.854,00 1.171.406,00 1.119.951,00 869.470,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.003.331,00 6.965.931,00 8.675.594,00 3.035.491,00 3.020.854,00
ARA TOPLAM 331.480.814,00 230.983.156,00 259.611.947,00 114.365.027,00 168.002.793,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.296.690.033,00 3.237.863.149,00 3.229.376.004,00 2.733.618.599,00 2.729.446.412,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 29.915.806,00 29.151.337,00 29.678.582,00 28.405.768,00 27.369.482,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.127.809.056,00 3.070.630.090,00 2.968.990.000,00 2.498.599.938,00 2.498.076.483,00
Maddi Duran Varlıklar 81.603.650,00 80.697.387,00 75.305.332,00 56.156.621,00 56.183.438,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 307.385,00 307.385,00 307.385,00 598.039,00 880.638,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 152.970,00 175.784,00 122.082,00 153.543,00 141.599,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.628.170.847,00 3.468.846.305,00 3.488.987.951,00 2.847.983.626,00 2.897.449.205,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 720.266.382,00 610.772.379,00 616.459.288,00 468.313.635,00 422.808.098,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 165.103.723,00 114.764.620,00 68.066.138,00 441.266.423,00 385.534.105,00
- Banka Kredileri 165.103.723,00 78.192.801,00 68.066.138,00 392.422.975,00 346.307.319,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 512.989.105,00 442.277.888,00 483.524.274,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 35.018.806,00 0,00 46.041.470,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 15.227.748,00 35.570.628,00 48.052.413,00 12.830.853,00 4.762.153,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.695.444,00 28.405.133,00 43.765.606,00 7.801.661,00 319.482,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.532.304,00 7.165.495,00 4.286.807,00 5.029.192,00 4.442.671,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 422.743,00 392.644,00 301.241,00 52.609,00 76.931,00
Diğer Borçlar 20.438.742,00 12.289.116,00 10.709.377,00 9.832.641,00 27.784.243,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.146.496,00 2.842.624,00 2.842.624,00 0,00 7.672.238,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.292.246,00 9.446.492,00 7.866.753,00 9.832.641,00 20.112.005,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 822.856,00 860.829,00 1.372.590,00 1.068.813,00 1.383.086,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 118.947,00 70.536,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.142.518,00 4.546.118,00 4.433.255,00 3.262.296,00 3.267.580,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 197.100,00 190.893,00 78.030,00 13.413,00 18.697,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.945.418,00 0,00 4.355.225,00 3.248.883,00 3.248.883,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 793.052.589,00 761.572.950,00 764.821.627,00 754.417.488,00 811.398.903,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 788.143.202,00 756.607.537,00 761.685.324,00 751.475.686,00 808.183.762,00
Banka Kredileri 764.097.223,00 724.144.598,00 731.241.021,00 711.648.934,00 764.406.603,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 24.045.979,00 32.462.939,00 30.444.303,00 39.826.752,00 43.777.159,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 684.692,00 727.840,00 311.104,00 66.605,00 90.556,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 684.692,00 727.840,00 311.104,00 66.605,00 90.556,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.693.339,00 2.706.217,00 2.811.949,00 2.670.436,00 2.650.942,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.513.318.971,00 1.372.345.329,00 1.381.280.915,00 1.222.731.123,00 1.234.207.001,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.114.851.876,00 2.096.500.976,00 2.107.707.036,00 1.625.252.503,00 1.663.242.204,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.114.851.876,00 2.096.500.976,00 2.107.707.036,00 1.625.252.503,00 1.663.242.204,00
Ödenmiş Sermaye 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -10.633.456,00 -10.633.456,00 -10.633.456,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 98.983.555,00 99.008.987,00 99.027.979,00 99.063.097,00 99.034.904,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 99.075.327,00 99.075.327,00 99.027.979,00 99.063.097,00 99.034.904,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.766.579.555,00 1.766.579.555,00 1.356.369.865,00 1.356.369.865,00 1.356.369.865,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.406.048,00 -10.970.284,00 410.426.474,00 -73.333.182,00 -35.315.288,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.628.170.847,00 3.468.846.305,00 3.488.987.951,00 2.847.983.626,00 2.897.449.205,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 18.181,00 13.000,00 11.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -47.348,00 -12.230,00 -40.423,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi