Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 38,00
BIST-100'deki Ağırlığı 2,04
F/K Oranı 1,08
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,20
Dibe Uzaklık 38,53
Piyasa Değeri (USD) 39.285.653,12
Piyasa Değeri (TL) 228.780.000,93
Özsermaye (TL) 1.149.857.617,00
Sermaye (TL) 246.000.001,00
Net Kar (TL) 212.108.681,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RYGYO
Sektör Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek
Adres Abdurrahmangazi Mah. Bahriye Sok. No:8 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 0216 564 20 00
Faks 0216 564 20 99
Web http://www.reysasgyo.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 54.497.197,75 22,15
EGEMEN DÖVEN 14.545.716,58 5,91
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Tic.A.Ş. 152.381.689,67 61,94
TEMPLETON GLOBAL INVESTMENT TRUST TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALL CAP FUND 24.575.397,00 9,99
Toplam 246.000.001,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Arı Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. 4.575.000,00 50,00
Reysaş Turizm Yatırımları ve Tic.Ltd.Şti. 38.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
16.09.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,03
02.07.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
20.06.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,13
29.06.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 166.102.058,00 121.348.937,00 70.282.142,00 32.660.520,00 112.520.593,00
Satışların Maliyeti (-) -23.906.464,00 -13.519.263,00 -8.532.161,00 -4.589.922,00 -14.883.973,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 142.195.594,00 107.829.674,00 61.749.981,00 28.070.598,00 97.636.620,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 142.195.594,00 107.829.674,00 61.749.981,00 28.070.598,00 97.636.620,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.666.132,00 -1.824.461,00 -1.267.196,00 -461.557,00 -1.913.835,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 319.264.232,00 7.156.014,00 5.059.516,00 1.808.768,00 170.090.040,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -11.296.305,00 -4.800.673,00 -1.803.789,00 -1.391.322,00 -36.228.020,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 447.497.389,00 108.360.554,00 63.738.512,00 28.026.487,00 229.584.805,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.280.200,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.199.150,00 1.711.990,00 1.232.347,00 611.629,00 1.931.481,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 449.696.539,00 110.072.544,00 64.970.859,00 28.638.116,00 222.236.086,00
Finansman Gelirleri 205.578.872,00 89.692.101,00 25.558.429,00 10.698.428,00 22.163.938,00
Finansman Giderleri (-) -442.963.833,00 -393.233.278,00 -138.969.862,00 -52.486.764,00 -138.417.024,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 212.311.578,00 -193.468.633,00 -48.440.574,00 -13.150.220,00 105.983.000,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -202.897,00 44.816,00 -65.815,00 -25.817,00 -404.610,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -202.897,00 44.816,00 -65.815,00 -25.817,00 -404.610,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 212.108.681,00 -193.423.817,00 -48.506.389,00 -13.176.037,00 105.578.390,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 212.108.681,00 -193.423.817,00 -48.506.389,00 -13.176.037,00 105.578.390,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 212.108.681,00 -193.423.817,00 -48.506.389,00 -13.176.037,00 105.578.390,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,86 -0,79 -0,20 -0,05 0,43
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.168,00 -6.176,00 -4.398,00 -8.718,00 -53.338,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.168,00 -6.176,00 -4.398,00 -8.718,00 -53.338,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.168,00 -6.176,00 -4.398,00 -8.718,00 -53.338,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 212.104.513,00 -193.429.993,00 -48.510.787,00 -13.184.755,00 105.525.052,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 155.299.270,00 284.985.372,00 261.539.918,00 144.948.407,00 199.651.187,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 94.433.374,00 217.167.151,00 194.654.034,00 58.921.639,00 137.571.615,00
Finansal Yatırımlar 150.122,00 150.125,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 150.122,00 150.125,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.802.793,00 32.082.280,00 36.184.935,00 40.091.431,00 19.124.465,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.070.335,00 4.823.258,00 16.570.862,00 25.185.990,00 5.882.647,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.732.458,00 27.259.022,00 19.614.073,00 14.905.441,00 13.241.818,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.258.654,00 2.222.763,00 3.811.176,00 17.579.670,00 13.818.722,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 700.000,00 1.690.629,00 3.137.209,00 16.895.159,00 13.297.789,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 558.654,00 532.134,00 673.967,00 684.511,00 520.933,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.967.451,00 15.052.846,00 3.686.798,00 3.163.110,00 4.551.627,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.461.701,00 9.630.415,00 2.475,00 6.400,00 29.501,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.107.189,00 774.264,00 290.351,00 127.474,00 141.833,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.579.687,00 17.535.943,00 22.912.624,00 25.065.083,00 24.442.925,00
ARA TOPLAM 155.299.270,00 284.985.372,00 261.539.918,00 144.948.407,00 199.651.187,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.125.116.835,00 1.802.544.608,00 1.787.946.071,00 1.738.072.964,00 1.696.275.768,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.149.197,00 25.662.037,00 25.182.394,00 26.526.373,00 25.914.744,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.934.693.510,00 1.460.335.456,00 1.435.518.123,00 1.377.687.778,00 1.312.697.803,00
Maddi Duran Varlıklar 36.814.116,00 36.429.797,00 34.816.306,00 27.400.916,00 22.015.917,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.577.814,00 2.934.111,00 6.325.088,00 3.528.991,00 3.792.044,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 152.698,00 303.350,00 189.283,00 227.585,00 248.821,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.280.416.105,00 2.087.529.980,00 2.049.485.989,00 1.883.021.371,00 1.895.926.955,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 415.011.548,00 471.607.190,00 409.574.773,00 352.916.682,00 345.288.974,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 379.320.681,00 423.958.675,00 371.856.282,00 306.991.795,00 267.074.292,00
- Banka Kredileri 348.695.415,00 392.257.570,00 342.731.651,00 281.279.076,00 245.041.316,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.211.428,00 29.078.215,00 16.375.280,00 24.379.504,00 60.236.851,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.294.756,00 23.256.368,00 1.414.891,00 9.936.021,00 39.178.772,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.916.672,00 5.821.847,00 14.960.389,00 14.443.483,00 21.058.079,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.410,00 78.544,00 60.335,00 178.859,00 162.875,00
Diğer Borçlar 18.395.854,00 16.144.792,00 18.941.025,00 20.163.800,00 15.383.180,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.128.278,00 10.469.138,00 12.951.305,00 17.009.071,00 12.516.803,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.267.576,00 5.675.654,00 5.989.720,00 3.154.729,00 2.866.377,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.038.251,00 1.925.981,00 1.913.158,00 697.468,00 1.934.505,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.015.924,00 420.983,00 428.693,00 505.256,00 497.271,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27.663,00 25.233,00 32.943,00 31.227,00 23.242,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 988.261,00 395.750,00 395.750,00 474.029,00 474.029,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 715.546.941,00 871.599.680,00 750.668.900,00 605.536.341,00 612.884.878,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 711.697.271,00 867.754.585,00 747.194.692,00 601.856.410,00 608.827.741,00
Banka Kredileri 658.968.786,00 806.585.820,00 688.372.643,00 0,00 553.108.563,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 52.728.485,00 61.168.765,00 58.822.049,00 0,00 55.719.178,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 55.033,00 38.577,00 126.198,00 126.861,00 115.268,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.033,00 38.577,00 126.198,00 126.861,00 115.268,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.796.032,00 1.698.971,00 1.695.535,00 1.693.839,00 1.689.258,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.130.558.489,00 1.343.206.870,00 1.160.243.673,00 958.453.023,00 958.173.852,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.149.857.616,00 744.323.110,00 889.242.316,00 924.568.348,00 937.753.103,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.149.857.616,00 744.323.110,00 889.242.316,00 924.568.348,00 937.753.103,00
Ödenmiş Sermaye 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00 246.000.001,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00 -9.363.451,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 99.041.881,00 99.039.873,00 99.041.651,00 99.037.331,00 99.046.049,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 99.041.881,00 99.039.873,00 99.041.651,00 99.037.331,00 99.046.049,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -33.446,00 -35.454,00 -33.676,00 -37.996,00 -29.278,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00 7.563.403,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 595.554.331,00 595.554.331,00 595.554.331,00 595.554.331,00 489.975.941,00
Net Dönem Karı/Zararı 212.108.681,00 -193.423.817,00 -48.506.389,00 -13.176.037,00 105.578.390,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.280.416.105,00 2.087.529.980,00 2.049.485.989,00 1.883.021.371,00 1.895.926.955,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi