Geri Dön

RUBNS | Rubenis Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,81
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,88
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 35,85
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,12
Dibe Uzaklık 32,88
Piyasa Değeri (USD) 77.250.000,76
Piyasa Değeri (TL) 2.550.880.000,00
Özsermaye (TL) 2.282.637.848,00
Sermaye (TL) 74.500.000,00
Net Kar (TL) 71.160.783,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RUBNS
Sektör
Adres Koçören OSB. Mah. 19. Cad. No: 18/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Telefon 0(212) 444 4 414
Faks 0(212) 465 08 73
Web www.rubenis.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEDEF PORTFÖY İDEAL HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 7.450.000,00 10,00
OSMAN İPEK 40.015.000,00 53,71
TOPLAM 74.500.000,00 100,00
DİĞER 27.035.000,00 36,29
Toplam 149.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 263.070.043,00 2.294.424.474,00 963.586.197,00 334.175.328,00 315.272.602,00
Satışların Maliyeti (-) 174.024.327,00 1.829.430.740,00 805.256.566,00 260.272.396,00 251.812.480,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 89.045.716,00 464.993.734,00 158.329.631,00 73.902.932,00 63.460.122,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 89.045.716,00 464.993.734,00 158.329.631,00 73.902.932,00 63.460.122,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 3.112.663,00 14.962.377,00 10.158.751,00 7.081.524,00 6.265.913,00
Pazarlama Giderleri (-) 1.297.586,00 860.673,00 555.872,00 269.143,00 316.973,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.957.944,00 36.077.339,00 22.174.445,00 15.053.530,00 11.080.450,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20.133.158,00 35.510.016,00 16.709.147,00 2.624.860,00 3.337.696,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 93.460.253,00 449.738.007,00 153.080.306,00 78.980.935,00 64.619.990,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.589.515,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 93.460.253,00 452.327.522,00 153.080.306,00 78.980.935,00 64.619.990,00
Finansman gelirleri 80.755,00 1.706.255,00 798.283,00 79.118,00 128.527,00
Finansman Giderleri (-) 16.845.728,00 54.021.375,00 28.726.143,00 20.298.344,00 12.218.998,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 30.018.148,00 16.620.086,00 125.152.446,00 58.761.709,00 92.614.518,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -23.803.878,00 -36.145.625,00 1.781.323,00 -1.439.026,00 125.437.658,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.393.698,00 11.101.143,00 2.899.521,00 1.315.962,00 1.305.433,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -25.197.576,00 -47.246.768,00 -1.118.198,00 -2.754.988,00 124.132.225,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 53.822.026,00 52.765.711,00 123.371.123,00 60.200.735,00 -32.823.140,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 53.822.026,00 52.765.711,00 123.371.123,00 60.200.735,00 -32.823.140,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 53.822.026,00 52.765.711,00 123.371.123,00 60.200.735,00 -32.823.140,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 407.345,00 -805.052,00 -7.396.605,00 346.262,00 626.144,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 543.127,00 -1.073.403,00 -1.006.066,00 432.827,00 782.680,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 135.782,00 -268.351,00 6.390.539,00 86.565,00 156.536,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 135.782,00 -268.351,00 -251.517,00 86.565,00 156.536,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 407.345,00 -805.052,00 -7.396.605,00 346.262,00 626.144,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 54.229.371,00 51.960.659,00 115.974.518,00 60.546.997,00 -32.196.996,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 54.229.371,00 51.960.659,00 115.974.518,00 60.546.997,00 -32.196.996,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 963.201.393,00 940.944.492,00 742.953.147,00 987.559.025,00 899.914.746,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.292.074,00 2.186.520,00 30.262.200,00 2.087.437,00 1.020.563,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 283.363.196,00 300.845.711,00 37.531.554,00 40.411.912,00 51.253.950,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 241.491.046,00 284.169.377,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 41.872.150,00 16.676.334,00 37.531.554,00 40.411.912,00 51.253.950,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.817,00 62.373,00 890.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 62.373,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.817,00 0,00 890.000,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 472.663.399,00 409.656.217,00 379.373.007,00 374.703.382,00 306.034.350,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 162.917.565,00 180.884.112,00 255.995.217,00 543.620.214,00 525.119.060,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 41.963.342,00 47.309.559,00 38.901.169,00 26.736.080,00 16.486.823,00
ARA TOPLAM 963.201.393,00 940.944.492,00 742.953.147,00 987.559.025,00 899.914.746,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.844.017.383,00 1.865.032.901,00 981.573.913,00 838.357.511,00 802.662.465,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.844.017.383,00 1.865.032.901,00 841.121.550,00 705.877.319,00 622.795.069,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 140.452.363,00 132.480.192,00 179.867.396,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.807.218.776,00 2.805.977.393,00 1.724.527.060,00 1.825.916.536,00 1.702.577.211,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 368.124.099,00 386.246.136,00 473.421.497,00 602.453.623,00 518.444.527,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 69.631.926,00 42.082.001,00 31.655.124,00 40.034.021,00 65.719.317,00
- Banka Kredileri 54.970.817,00 26.168.767,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.943.756,00 98.943.270,00 37.136.839,00 24.063.880,00 28.236.580,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 19.235.016,00 27.895.099,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 180.691.273,00 197.452.205,00 228.679.256,00 154.005.085,00 94.549.508,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 180.691.273,00 197.452.205,00 228.643.256,00 154.005.085,00 94.549.508,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.971.556,00 9.367.387,00 6.721.962,00 4.947.763,00 5.143.085,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 98.606.893,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 98.606.893,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.595.423,00 10.647.838,00 61.646.854,00 364.294.054,00 312.793.099,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.539.228,00 2.454.240,00 2.174.932,00 1.759.486,00 1.240.883,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.401.425,00 1.069.101,00 1.023.129,00 607.623,00 538.701,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.137.803,00 1.385.139,00 1.151.803,00 1.151.863,00 702.182,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.676.166,00 25.213.161,00 6.724.866,00 13.349.334,00 10.762.055,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 156.456.829,00 191.322.780,00 159.077.322,00 164.172.827,00 149.600.444,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.659.918,00 24.956.509,00 77.368.844,00 92.498.503,00 76.654.726,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.001.382,00 9.508.944,00 7.966.935,00 5.873.545,00 5.717.182,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.001.382,00 9.508.944,00 7.966.935,00 5.873.545,00 5.717.182,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 131.795.529,00 156.857.327,00 73.741.543,00 65.800.779,00 67.228.536,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 524.580.928,00 577.568.916,00 632.498.819,00 766.626.450,00 668.044.971,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.282.637.848,00 2.228.408.477,00 1.092.028.241,00 1.059.290.086,00 1.034.532.240,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.282.637.848,00 2.228.408.477,00 1.092.028.241,00 1.059.290.086,00 1.034.532.240,00
Ödenmiş Sermaye 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 366.813.641,00 366.813.641,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 589.153.466,00 589.153.466,00 277.738.449,00 272.637.815,00 272.637.815,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.484.155,00 60.076.810,00 313.859.329,00 335.497.196,00 335.513.131,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.484.155,00 60.076.810,00 313.859.329,00 335.497.196,00 335.513.131,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -798.036,00 -1.205.381,00 -748.734,00 352.077,00 368.012,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.872.470,00 30.872.470,00 13.541.847,00 13.541.847,00 5.810.300,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.106.992.090,00 1.046.277.951,00 289.017.493,00 302.912.493,00 310.644.040,00
Net Dönem Karı/Zararı 53.822.026,00 60.714.139,00 123.371.123,00 60.200.735,00 35.426.954,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.807.218.776,00 2.805.977.393,00 1.724.527.060,00 1.825.916.536,00 1.702.577.211,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi