Geri Dön

RUBNS | Rubenis Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,88
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 14,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,08
Dibe Uzaklık 32,88
Piyasa Değeri (USD) 72.055.675,20
Piyasa Değeri (TL) 2.275.230.000,00
Özsermaye (TL) 1.092.028.241,00
Sermaye (TL) 74.500.000,00
Net Kar (TL) 158.753.261,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RUBNS
Sektör
Adres Telsiz Mah. Zambak Sok. No:6/A Zeytinburnu/İSTANBUL
Telefon 0(212) 444 4 414
Faks 0(212) 465 08 73
Web www.rubenis.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OSMAN İPEK 47.765.000,00 64,11
TOPLAM 74.500.000,00 100,00
DİĞER 26.735.000,00 35,89
Toplam 149.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 963.586.197,00 334.175.328,00 182.563.201,00 742.489.969,00 559.043.179,00
Satışların Maliyeti (-) -805.256.566,00 -260.272.396,00 -140.340.610,00 -568.244.531,00 -423.635.735,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 158.329.631,00 73.902.932,00 42.222.591,00 174.245.438,00 135.407.444,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 158.329.631,00 73.902.932,00 42.222.591,00 174.245.438,00 135.407.444,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.158.751,00 -7.081.524,00 -3.415.619,00 -6.558.085,00 -4.762.765,00
Pazarlama Giderleri (-) -555.872,00 -269.143,00 -183.355,00 -379.953,00 -152.952,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.174.445,00 15.053.530,00 6.409.551,00 13.652.086,00 10.300.015,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.709.147,00 -2.624.860,00 -1.930.708,00 -9.020.347,00 -7.643.430,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 153.080.306,00 78.980.935,00 43.102.460,00 171.939.139,00 133.148.312,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 8.412.264,00 8.412.264,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 153.080.306,00 78.980.935,00 43.102.460,00 180.351.403,00 141.560.576,00
Finansman Gelirleri 798.283,00 79.118,00 74.347,00 3.261.483,00 3.301.904,00
Finansman Giderleri (-) -28.726.143,00 -20.298.344,00 -8.325.932,00 -24.593.405,00 -21.601.748,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 125.152.446,00 58.761.709,00 34.850.875,00 159.019.481,00 123.260.732,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.781.323,00 1.439.026,00 576.079,00 10.374.830,00 10.751.441,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.899.521,00 -1.315.962,00 -755.136,00 -3.313.643,00 -2.533.622,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.118.198,00 2.754.988,00 1.331.215,00 13.688.473,00 13.285.063,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 123.371.123,00 60.200.735,00 35.426.954,00 169.394.311,00 134.012.173,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 123.371.123,00 60.200.735,00 35.426.954,00 169.394.311,00 134.012.173,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 123.371.123,00 60.200.735,00 35.426.954,00 169.394.311,00 134.012.173,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.396.605,00 346.262,00 362.197,00 108.712.261,00 -37.662,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 130.062.561,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.006.066,00 432.827,00 452.746,00 -372.984,00 -48.912,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 251.517,00 -86.565,00 -90.549,00 85.786,00 11.250,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -6.390.539,00 -86.565,00 -90.549,00 -20.977.316,00 11.250,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -7.396.605,00 346.262,00 362.197,00 108.712.261,00 -37.662,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 115.974.518,00 60.546.997,00 35.789.151,00 278.106.572,00 133.974.511,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 742.953.147,00 987.559.025,00 899.914.746,00 795.304.128,00 637.459.136,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.262.200,00 2.087.437,00 1.020.563,00 329.698,00 145.637.887,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 37.531.554,00 40.411.912,00 51.253.950,00 52.786.776,00 62.199.486,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 37.531.554,00 40.411.912,00 51.253.950,00 52.786.776,00 62.199.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 890.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 379.373.007,00 374.703.382,00 306.034.350,00 265.671.726,00 212.090.742,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 255.995.217,00 543.620.214,00 525.119.060,00 464.589.578,00 198.277.526,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.901.169,00 26.736.080,00 16.486.823,00 11.926.350,00 8.187.167,00
ARA TOPLAM 742.953.147,00 987.559.025,00 899.914.746,00 795.304.128,00 626.392.808,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.066.328,00
DURAN VARLIKLAR 981.573.913,00 838.357.511,00 802.662.465,00 735.211.528,00 419.742.006,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 841.121.550,00 705.877.319,00 622.795.069,00 559.055.371,00 347.364.980,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 140.452.363,00 132.480.192,00 179.867.396,00 176.156.157,00 72.377.026,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.724.527.060,00 1.825.916.536,00 1.702.577.211,00 1.530.515.656,00 1.057.201.142,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 473.421.497,00 602.453.623,00 518.444.527,00 446.262.708,00 135.392.913,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.655.124,00 40.034.021,00 65.719.317,00 64.633.244,00 26.509.991,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 37.136.839,00 24.063.880,00 28.236.580,00 15.316.016,00 18.397.731,00
Banka Kredileri 19.235.016,00 27.895.099,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 228.679.256,00 154.005.085,00 94.549.508,00 51.209.503,00 70.105.017,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 228.643.256,00 154.005.085,00 94.549.508,00 51.209.503,00 70.105.017,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.721.962,00 4.947.763,00 5.143.085,00 3.345.740,00 2.909.073,00
Diğer Borçlar 98.606.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 98.606.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 61.646.854,00 364.294.054,00 312.793.099,00 303.508.559,00 16.069.320,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.174.932,00 1.759.486,00 1.240.883,00 1.062.266,00 1.095.647,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.023.129,00 607.623,00 538.701,00 360.084,00 384.890,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.151.803,00 1.151.863,00 702.182,00 702.182,00 710.757,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.724.866,00 13.349.334,00 10.762.055,00 7.187.380,00 306.134,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 159.077.322,00 164.172.827,00 149.600.444,00 85.509.859,00 67.197.201,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 77.368.844,00 92.498.503,00 76.654.726,00 13.672.795,00 16.880.456,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.966.935,00 5.873.545,00 5.717.182,00 3.367.862,00 2.432.699,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.966.935,00 5.873.545,00 5.717.182,00 3.367.862,00 2.432.699,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 73.741.543,00 65.800.779,00 67.228.536,00 68.469.202,00 47.884.046,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 632.498.819,00 766.626.450,00 668.044.971,00 531.772.567,00 202.590.114,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.092.028.241,00 1.059.290.086,00 1.034.532.240,00 998.743.089,00 854.611.028,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.092.028.241,00 1.059.290.086,00 1.034.532.240,00 998.743.089,00 854.611.028,00
Ödenmiş Sermaye 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00 74.500.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 277.738.449,00 272.637.815,00 272.637.815,00 272.637.815,00 272.637.815,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 313.859.329,00 335.497.196,00 335.513.131,00 335.150.934,00 226.401.011,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 313.859.329,00 335.497.196,00 335.513.131,00 335.150.934,00 226.401.011,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -748.734,00 352.077,00 368.012,00 5.815,00 255.351,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.541.847,00 13.541.847,00 5.810.300,00 5.810.300,00 5.810.300,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 289.017.493,00 302.912.493,00 310.644.040,00 141.249.729,00 141.249.729,00
Net Dönem Karı/Zararı 123.371.123,00 60.200.735,00 35.426.954,00 169.394.311,00 134.012.173,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.724.527.060,00 1.825.916.536,00 1.702.577.211,00 1.530.515.656,00 1.057.201.142,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi