Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 42,37
BIST-100'deki Ağırlığı 9,33
F/K Oranı 13,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 59,32
Piyasa Değeri (USD) 16.879.610,45
Piyasa Değeri (TL) 63.956.000,00
Özsermaye (TL) 53.067.145,00
Sermaye (TL) 23.600.000,00
Net Kar (TL) 4.918.656,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali TAŞ 1.300.000,00 22,03
MEHMET TAYYİP TÜRKASLAN 1.300.000,00 22,03
Reşat ULTAV 1.300.000,00 22,03
DİĞER 2.000.000,00 33,90
Toplam 5.900.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. 200.000,00 53,33
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 28.219.284,00 19.886.713,00 9.114.229,00 31.813.194,00 21.555.063,00
Satışların Maliyeti (-) -18.345.283,00 -12.630.986,00 -6.102.922,00 -19.998.033,00 -12.579.894,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.874.001,00 7.255.727,00 3.011.307,00 11.815.161,00 8.975.169,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.874.001,00 7.255.727,00 3.011.307,00 11.815.161,00 8.975.169,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.041.871,00 -3.360.977,00 -1.043.212,00 -6.040.362,00 -4.266.764,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.614.529,00 -1.880.970,00 -956.471,00 -1.988.947,00 -1.771.601,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.710.307,00 -833.683,00 -457.499,00 -1.614.650,00 -1.160.313,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.447.262,00 1.271.793,00 758.319,00 1.660.281,00 1.512.340,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -913.378,00 -861.727,00 -588.012,00 -977.177,00 -1.511.525,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.041.178,00 1.590.163,00 724.432,00 2.854.306,00 1.777.306,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 342.598,00 178.750,00 99.154,00 309.330,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -167.564,00 -111.708,00 0,00 -482.373,00 -64.766,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.216.212,00 1.657.205,00 823.586,00 2.681.263,00 1.712.540,00
Finansman Gelirleri 1.653.859,00 964.340,00 593.768,00 2.731.779,00 1.266.635,00
Finansman Giderleri (-) -646.142,00 -496.842,00 -157.739,00 -854.261,00 -653.002,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.223.929,00 2.124.703,00 1.259.615,00 4.558.781,00 2.326.173,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -405.134,00 -299.414,00 -221.423,00 -1.003.824,00 -510.373,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -953.678,00 -644.487,00 -264.448,00 -1.140.142,00 -569.479,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 548.544,00 345.073,00 43.025,00 136.318,00 59.106,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.818.795,00 1.825.289,00 1.038.192,00 3.554.957,00 1.815.800,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.818.795,00 1.825.289,00 1.038.192,00 3.554.957,00 1.815.800,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -168.212,00 -118.160,00 -91.102,00 -532.741,00 -340.249,00
- Ana Ortaklık Payları 2.987.007,00 1.943.449,00 1.129.294,00 4.087.698,00 2.156.049,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -389,00 13.629,00 45.523,00 5.842,00 126.934,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -486,00 17.037,00 56.904,00 7.302,00 158.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 97,00 -3.408,00 -11.381,00 -1.460,00 -31.734,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -389,00 13.629,00 45.523,00 5.842,00 126.934,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.818.406,00 1.838.918,00 1.083.715,00 3.560.799,00 1.942.734,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 41.098.271,00 41.316.956,00 41.077.242,00 37.436.378,00 35.767.338,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.037.435,00 13.756.443,00 14.063.914,00 13.790.295,00 11.102.673,00
Finansal Yatırımlar 3.814.951,00 2.173.393,00 3.805.113,00 1.734.719,00 2.523.791,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.814.951,00 0,00 0,00 1.734.719,00 2.523.791,00
Ticari Alacaklar 12.628.211,00 12.275.344,00 10.679.782,00 9.836.591,00 7.599.002,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 447.101,00 458.287,00 424.563,00 475.588,00 421.092,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.181.110,00 11.817.057,00 10.255.219,00 9.361.003,00 7.177.910,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.828,00 5.828,00 12.060,00 20.271,00 77.614,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 3.263,00 11.474,00 63.548,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.828,00 5.828,00 8.797,00 8.797,00 14.066,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.289.556,00 10.722.491,00 9.997.452,00 9.122.641,00 10.886.351,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 523.482,00 489.479,00 932.043,00 632.353,00 1.342.136,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 222.185,00 238.279,00 168.356,00 125.129,00 307.806,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 426.624,00 342.933,00 39.353,00 792.252,00 769.589,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.372.184,00 1.551.045,00 1.547.525,00 1.507.256,00 1.466.182,00
ARA TOPLAM 41.098.271,00 41.316.956,00 41.077.242,00 37.436.378,00 35.767.338,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.246.697,00 22.758.527,00 23.181.858,00 23.456.606,00 22.586.288,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.581.951,00 10.637.806,00 10.693.661,00 10.749.515,00 3.773.333,00
Maddi Duran Varlıklar 9.522.973,00 9.882.217,00 11.399.710,00 11.615.660,00 16.745.303,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.132.375,00 2.230.896,00 1.080.353,00 1.083.721,00 1.897.276,00
- Şerefiye 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.101.675,00 1.200.196,00 49.653,00 53.021,00 866.576,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 63.344.968,00 64.075.483,00 64.259.100,00 60.892.984,00 58.353.626,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.315.509,00 10.788.320,00 11.595.780,00 9.278.205,00 8.250.376,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.408.458,00 1.238.193,00 1.627.276,00 1.114.236,00 1.113.093,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.918.118,00 7.691.849,00 8.496.100,00 5.902.367,00 5.562.030,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.918.118,00 0,00 8.496.100,00 5.902.367,00 5.562.030,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 398.409,00 502.483,00 476.634,00 203.340,00 357.822,00
Diğer Borçlar 105.080,00 130.720,00 264.921,00 439.016,00 211.182,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 24.834,00 19.420,00 32.797,00 33.771,00 26.272,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 80.246,00 111.300,00 232.124,00 405.245,00 184.910,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 311.164,00 274.477,00 194.997,00 217.790,00 168.915,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 953.678,00 644.487,00 264.448,00 1.140.142,00 569.479,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 74.634,00 82.318,00 53.317,00 52.038,00 66.069,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.064,00 39.413,00 29.912,00 9.180,00 42.914,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 50.570,00 42.905,00 23.405,00 42.858,00 23.155,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 849.950,00 1.087.142,00 1.376.852,00 1.412.026,00 1.517.446,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 30.319,00 88.438,00 145.292,00 200.272,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 614.556,00 614.453,00 536.023,00 482.699,00 369.696,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 614.556,00 614.453,00 536.023,00 482.699,00 369.696,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 235.394,00 442.370,00 752.391,00 784.035,00 891.523,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.165.459,00 11.875.462,00 12.972.632,00 10.690.231,00 9.767.822,00
Ö Z K A Y N A K L A R 53.179.509,00 52.200.021,00 51.286.468,00 50.202.753,00 48.585.804,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 53.067.145,00 52.037.605,00 51.096.994,00 49.922.177,00 48.112.736,00
Ödenmiş Sermaye 23.600.000,00 23.600.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 12.126.950,00 12.126.950,00 12.126.950,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.019.337,00 5.067.071,00 5.132.682,00 5.087.159,00 5.208.251,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.019.337,00 5.067.071,00 5.132.682,00 5.087.159,00 5.208.251,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 75.782,00 89.800,00 121.694,00 76.171,00 197.263,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 967.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 967.231,00 967.231,00 967.231,00 967.231,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.493.570,00 20.459.854,00 25.934.637,00 21.846.939,00 21.848.055,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.987.007,00 1.943.449,00 1.129.294,00 4.087.698,00 2.156.049,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 112.364,00 162.416,00 189.474,00 280.576,00 473.068,00
TOPLAM KAYNAKLAR 63.344.968,00 64.075.483,00 64.259.100,00 60.892.984,00 58.353.626,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 2.644,00 2.220,00 170.376,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113.093,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 200.272,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi