Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.449.240,00 8,41
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 7.210.762,00 17,59
DİĞER 30.339.998,00 74,00
Toplam 41.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.750.000,00 43,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 77.299.889,00 22.856.187,00 16.766.007,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -37.686.245,00 -13.838.667,00 -12.487.886,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.534.418,00 -1.022.190,00 -3.342.866,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.367.756,00 -773.681,00 -1.761.870,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.245.546,00 -666.139,00 -4.098.520,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.287.170,00 1.285.833,00 5.084.909,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.640.263,00 -522.953,00 -2.652.506,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.112.831,00 7.318.390,00 -2.492.732,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.665.710,00 1.202.823,00 5.616.727,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -957.683,00 -150.431,00 -1.885.800,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 19.580.239,00 3.884.162,00 2.637.263,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 48.401.097,00 12.254.944,00 3.875.458,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 625.648,00 55.460,00 280.801,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.877.931,00 -648.912,00 -204.399,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 47.148.814,00 11.661.492,00 3.951.860,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.188.248,00 -880.021,00 620.724,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.609.522,00 -928.920,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 421.274,00 48.899,00 620.724,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 7.512.705,00 1.808.856,00 149.734,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.273,00 42.234,00 -181.960,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14.837,00 48.539,00 -104.025,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 3.403,00 3.403,00 -98.740,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3.403,00 3.403,00 -98.740,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.967,00 -9.708,00 20.805,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.273,00 42.234,00 -181.960,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 42.975.839,00 10.823.705,00 4.390.624,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 103.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.226.248,00 23.056.578,00 12.378.781,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 3.241.271,00 9.543.994,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 3.241.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 3.241.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 12.144.813,00 8.178.355,00 9.559.805,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.860.143,00 4.012.610,00 9.549.270,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.284.670,00 4.165.745,00 10.535,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 37.463.288,00 3.859.274,00 2.964.756,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.149.784,00 2.706.671,00 93.211,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 979.581,00 24.557,00 51.120,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.205.026,00 2.873.305,00 2.756.717,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 96.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 77.883.910,00 67.644.232,00 63.599.753,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 47.776.910,00 32.080.833,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.779.246,00 18.779.246,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 15.578.236,00 15.157.076,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 586.846,00 497.642,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 586.846,00 497.642,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 973.710,00 466.514,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.037.956,00 658.840,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 45.675.057,00 23.679.016,00 7.808.472,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 11.131.314,00 5.671.088,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 11.131.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.067.143,00 4.013.079,00 6.108.848,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 184.393,00 134.130,00 85.313,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 87.983,00 186.691,00 42.131,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 87.983,00 186.691,00 42.131,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.919.811,00 10.585.690,00 48.415,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.609.522,00 928.920,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 123.273,00 63.017,00 59.014,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 38.569,00 29.334,00 25.331,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00 33.683,00 33.683,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.743.267,00 4.633.212,00 3.657.096,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 62.104,00 0,00 3.423.612,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 62.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 265.535,00 217.584,00 233.484,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 265.535,00 217.584,00 233.484,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 50.418.324,00 28.312.228,00 11.465.568,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 131.149.672,00 98.997.538,00 86.694.756,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 123.570.637,00 97.122.352,00 86.628.426,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00 36.100.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00 6.930.981,00 70.981,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.964.210,00 7.991.171,00 7.948.937,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.059.547,00 8.086.508,00 8.047.677,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -50.347,00 -23.386,00 -62.217,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.670.185,00 1.399.707,00 1.399.707,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.557.400,00 30.827.878,00 26.405.028,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 7.579.035,00 1.875.186,00 66.330,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 15.157.076,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi