Geri Dön

RTALB | Rta Laboratuvarlari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ
Telefon 0262 648 5300
Faks 0262 751 0677
Web www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 10.851.449,71 10,85
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 11.203.369,00 11,20
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 77.945.181,29 77,95
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.000.000,00 43,00
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. 330.000,00 55,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,33
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 84.941.591,00 68.543.214,00 43.403.119,00 384.341.641,00 266.111.937,00
Satışların Maliyeti (-) -48.643.809,00 -36.032.992,00 -21.973.419,00 -228.211.294,00 -141.224.821,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 36.297.782,00 32.510.222,00 21.429.700,00 156.130.347,00 124.887.116,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 36.297.782,00 32.510.222,00 21.429.700,00 156.130.347,00 124.887.116,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.067.624,00 -8.992.680,00 -4.267.740,00 -23.915.324,00 -18.117.004,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.246.693,00 -5.223.729,00 -3.354.148,00 -20.093.706,00 -11.536.087,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.934.684,00 -6.358.491,00 -3.280.155,00 -16.595.531,00 -7.146.417,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 78.418.686,00 48.829.136,00 32.273.235,00 37.085.312,00 22.564.448,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.278.987,00 -19.039.307,00 -10.993.345,00 -39.951.316,00 -18.241.386,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 65.188.480,00 41.725.151,00 31.807.547,00 92.659.782,00 92.410.670,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.482.259,00 1.149.408,00 503.447,00 14.634.639,00 7.256.328,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -848.390,00 -758.708,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 179.932.786,00 74.751.572,00 29.836.475,00 46.856.763,00 33.287.669,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 246.603.525,00 117.626.131,00 62.147.469,00 153.302.794,00 132.195.959,00
Finansman Gelirleri 1.282.574,00 -4.183.113,00 0,00 5.620.251,00 4.679.910,00
Finansman Giderleri (-) -18.779.820,00 -3.399.790,00 -1.007.984,00 -11.563.348,00 -6.112.471,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 229.106.279,00 110.043.228,00 61.139.485,00 147.359.697,00 130.763.398,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.601.267,00 -11.519.111,00 -20.938.542,00 -20.059.060,00 -18.106.059,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -13.175,00 -5.246.179,00 0,00 -14.321.975,00 -17.135.605,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.588.092,00 -6.272.932,00 -20.938.542,00 -5.737.085,00 -970.454,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 216.505.012,00 98.524.117,00 40.200.943,00 127.300.637,00 112.657.339,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 216.505.012,00 98.524.117,00 40.200.943,00 127.300.637,00 112.657.339,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.881.621,00 6.272.951,00 6.684.703,00 12.826.969,00 11.275.259,00
- Ana Ortaklık Payları 209.623.391,00 92.251.166,00 33.516.240,00 114.473.668,00 101.382.080,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,10 0,92 0,78 2,66 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.628,00 -19.151,00 -19.363,00 9.315,00 -6.053,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -2.171,00 -25.535,00 -25.818,00 19.210,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 -6.053,00 -6.053,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 543,00 6.384,00 6.455,00 -3.842,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.628,00 -19.151,00 -19.363,00 9.315,00 -6.053,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 216.503.384,00 98.504.966,00 40.181.580,00 127.309.952,00 112.651.286,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 -6.053,00 -6.053,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 317.028.941,00 297.311.869,00 326.439.868,00 369.386.906,00 323.087.458,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 62.929.107,00 24.028.288,00 71.567.385,00 157.539.063,00 70.120.657,00
Finansal Yatırımlar 15.243.897,00 6.730.742,00 313.345,00 5.862.763,00 270.184,00
Ticari Alacaklar 65.559.397,00 63.321.638,00 68.863.514,00 103.661.259,00 125.836.654,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.431.604,00 5.090.145,00 3.051.364,00 14.764.856,00 149.202,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 58.127.793,00 58.231.493,00 65.812.150,00 88.896.403,00 125.687.452,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 105.700.361,00 142.284.385,00 132.390.088,00 38.642.390,00 46.103.078,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 103.685.086,00 140.353.197,00 128.190.808,00 35.151.059,00 42.804.663,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.015.275,00 1.931.188,00 4.199.280,00 3.491.331,00 3.298.415,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.583.171,00 28.317.159,00 29.106.362,00 22.878.541,00 46.242.997,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.873.369,00 14.225.387,00 4.780.394,00 7.467.299,00 7.980.946,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.194.498,00 0,00 61.251,00 15.246.606,00 8.536.872,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.945.141,00 11.404.270,00 12.357.529,00 11.088.985,00 10.996.070,00
ARA TOPLAM 310.028.941,00 290.311.869,00 319.439.868,00 362.386.906,00 316.087.458,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 373.031.322,00 261.569.402,00 214.672.718,00 183.016.909,00 177.979.249,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 307.964.382,00 202.783.119,00 157.868.022,00 128.031.547,00 114.462.453,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.956.443,00 7.922.000,00 6.222.000,00 6.222.000,00 17.059.500,00
Maddi Duran Varlıklar 53.169.893,00 47.243.301,00 48.164.716,00 46.259.333,00 43.103.254,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 477.313,00 505.915,00 534.823,00 563.731,00 619.547,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 477.313,00 505.915,00 534.823,00 563.731,00 619.547,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 1.441.422,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 690.060.263,00 558.881.271,00 541.112.586,00 552.403.815,00 501.066.707,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 110.700.894,00 97.275.793,00 133.905.044,00 204.880.109,00 171.346.233,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.133.513,00 26.619.956,00 56.155.575,00 54.724.189,00 45.845.178,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 63.930.051,00 28.216.653,00 512.403,00 652.680,00 751.515,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.655.542,00 17.745.101,00 52.326.271,00 101.272.108,00 83.152.832,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 60.255,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.655.542,00 17.745.101,00 52.266.016,00 101.272.108,00 83.152.832,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.657.976,00 879.660,00 403.845,00 865.518,00 432.163,00
Diğer Borçlar 589.622,00 310.997,00 1.415.229,00 1.484.185,00 5.482.094,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 321.060,00 0,00 4.643.816,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 589.622,00 310.997,00 1.094.169,00 1.484.185,00 838.278,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 23.408.605,00 20.287.480,00 22.864.761,00 31.335.234,00 18.368.862,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 2.963.126,00 0,00 14.321.975,00 17.135.605,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 325.585,00 252.820,00 226.960,00 224.220,00 177.984,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 240.881,00 168.116,00 142.256,00 139.516,00 43.280,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00 84.704,00 84.704,00 84.704,00 134.704,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.836.897,00 21.081.424,00 25.042.073,00 4.289.428,00 1.144.862,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.350.625,00 10.970.200,00 317.815,00 580.648,00 661.292,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 568.391,00 514.344,00 461.839,00 378.448,00 483.570,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 568.391,00 514.344,00 461.839,00 378.448,00 483.570,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.917.881,00 9.596.880,00 24.262.419,00 3.330.332,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.537.791,00 118.357.217,00 158.947.117,00 209.169.537,00 172.491.095,00
Ö Z K A Y N A K L A R 558.522.472,00 440.524.054,00 382.165.469,00 343.234.278,00 328.575.612,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 521.642.838,00 403.690.414,00 344.920.077,00 312.673.589,00 299.566.633,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 42.970.214,00 42.970.214,00 42.970.214,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00 21.814.748,00 52.876.395,00 52.876.395,00 52.876.395,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.190.858,00 -135.973,00 9.173.123,00 9.192.486,00 9.177.118,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.271.001,00 -55.830,00 9.253.266,00 9.272.629,00 9.257.261,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.307,00 -55.830,00 -56.042,00 -36.679,00 -52.047,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 9.309.308,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 9.309.308,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.248.972,00 5.248.972,00 4.481.770,00 2.450.638,00 2.450.638,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 175.764.869,00 175.202.193,00 201.902.335,00 90.710.188,00 90.710.188,00
Net Dönem Karı/Zararı 209.623.391,00 92.251.166,00 33.516.240,00 114.473.668,00 101.382.080,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 36.879.634,00 36.833.640,00 37.245.392,00 30.560.689,00 29.008.979,00
TOPLAM KAYNAKLAR 690.060.263,00 558.881.271,00 541.112.586,00 552.403.815,00 501.066.707,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.862.763,00 270.184,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 5.862.763,00 270.184,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 754.175,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 54.724.189,00 45.845.178,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 580.648,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi