Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 25,07
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,54
Dibe Uzaklık 50,85
Piyasa Değeri (USD) 21.801.237,16
Piyasa Değeri (TL) 80.004.000,00
Özsermaye (TL) 52.037.605,00
Sermaye (TL) 23.600.000,00
Net Kar (TL) 3.190.768,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ali TAŞ 1.300.000,00 22,03
MEHMET TAYYİP TÜRKASLAN 1.300.000,00 22,03
Reşat ULTAV 1.300.000,00 22,03
DİĞER 2.000.000,00 33,90
Toplam 5.900.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. 200.000,00 53,33
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 19.886.713,00 9.114.229,00 31.813.194,00 21.555.063,00 15.251.457,00
Satışların Maliyeti (-) -12.630.986,00 -6.102.922,00 -19.998.033,00 -12.579.894,00 -8.072.788,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 7.255.727,00 3.011.307,00 11.815.161,00 8.975.169,00 7.178.669,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 7.255.727,00 3.011.307,00 11.815.161,00 8.975.169,00 7.178.669,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.360.977,00 -1.043.212,00 -6.040.362,00 -4.266.764,00 -2.804.838,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.880.970,00 -956.471,00 -1.988.947,00 -1.771.601,00 -1.298.188,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -833.683,00 -457.499,00 -1.614.650,00 -1.160.313,00 -797.431,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.271.793,00 758.319,00 1.660.281,00 1.512.340,00 1.336.386,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -861.727,00 -588.012,00 -977.177,00 -1.511.525,00 -539.619,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.590.163,00 724.432,00 2.854.306,00 1.777.306,00 3.074.979,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 178.750,00 99.154,00 309.330,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -111.708,00 0,00 -482.373,00 -64.766,00 -64.766,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.657.205,00 823.586,00 2.681.263,00 1.712.540,00 3.010.213,00
Finansman Gelirleri 964.340,00 593.768,00 2.731.779,00 1.266.635,00 751.992,00
Finansman Giderleri (-) -496.842,00 -157.739,00 -854.261,00 -653.002,00 -518.648,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.124.703,00 1.259.615,00 4.558.781,00 2.326.173,00 3.243.557,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -299.414,00 -221.423,00 -1.003.824,00 -510.373,00 -710.460,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -644.487,00 -264.448,00 -1.140.142,00 -569.479,00 -769.576,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 345.073,00 43.025,00 136.318,00 59.106,00 59.116,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.825.289,00 1.038.192,00 3.554.957,00 1.815.800,00 2.533.097,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.825.289,00 1.038.192,00 3.554.957,00 1.815.800,00 2.533.097,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -118.160,00 -91.102,00 -532.741,00 -340.249,00 -307.282,00
- Ana Ortaklık Payları 1.943.449,00 1.129.294,00 4.087.698,00 2.156.049,00 2.840.379,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 13.629,00 45.523,00 5.842,00 126.934,00 104.319,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 17.037,00 56.904,00 7.302,00 158.668,00 130.399,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.408,00 -11.381,00 -1.460,00 -31.734,00 -26.080,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 13.629,00 45.523,00 5.842,00 126.934,00 104.319,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.838.918,00 1.083.715,00 3.560.799,00 1.942.734,00 2.637.416,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 41.316.956,00 41.077.242,00 37.436.378,00 35.767.338,00 38.084.656,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.756.443,00 14.063.914,00 13.790.295,00 11.102.673,00 14.167.943,00
Finansal Yatırımlar 2.173.393,00 3.805.113,00 1.734.719,00 2.523.791,00 1.535.964,00
Ticari Alacaklar 12.275.344,00 10.679.782,00 9.836.591,00 7.599.002,00 7.703.337,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 458.287,00 424.563,00 475.588,00 421.092,00 389.505,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.817.057,00 10.255.219,00 9.361.003,00 7.177.910,00 7.313.832,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 5.828,00 12.060,00 20.271,00 77.614,00 208.511,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 3.263,00 11.474,00 63.548,00 129.548,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.828,00 8.797,00 8.797,00 14.066,00 78.963,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.722.491,00 9.997.452,00 9.122.641,00 10.886.351,00 11.767.025,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 489.479,00 932.043,00 632.353,00 1.342.136,00 1.028.167,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 238.279,00 168.356,00 125.129,00 307.806,00 250.617,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 342.933,00 39.353,00 792.252,00 769.589,00 406.290,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.551.045,00 1.547.525,00 1.507.256,00 1.466.182,00 1.267.419,00
ARA TOPLAM 41.316.956,00 41.077.242,00 37.436.378,00 35.767.338,00 38.084.656,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.758.527,00 23.181.858,00 23.456.606,00 22.586.288,00 23.018.316,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.637.806,00 10.693.661,00 10.749.515,00 3.773.333,00 3.793.333,00
Maddi Duran Varlıklar 9.882.217,00 11.399.710,00 11.615.660,00 16.745.303,00 16.785.846,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.230.896,00 1.080.353,00 1.083.721,00 1.897.276,00 2.003.349,00
- Şerefiye 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.200.196,00 49.653,00 53.021,00 866.576,00 972.649,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 64.075.483,00 64.259.100,00 60.892.984,00 58.353.626,00 61.102.972,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.788.320,00 11.595.780,00 9.278.205,00 8.250.376,00 9.987.338,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.238.193,00 1.627.276,00 1.114.236,00 1.113.093,00 2.101.041,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.691.849,00 8.496.100,00 5.902.367,00 5.562.030,00 5.940.562,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 8.496.100,00 5.902.367,00 5.562.030,00 5.940.562,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 502.483,00 476.634,00 203.340,00 357.822,00 404.288,00
Diğer Borçlar 130.720,00 264.921,00 439.016,00 211.182,00 218.367,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.420,00 32.797,00 33.771,00 26.272,00 26.272,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 111.300,00 232.124,00 405.245,00 184.910,00 192.095,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 274.477,00 194.997,00 217.790,00 168.915,00 203.318,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 644.487,00 264.448,00 1.140.142,00 569.479,00 769.576,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 82.318,00 53.317,00 52.038,00 66.069,00 154.485,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 39.413,00 29.912,00 9.180,00 42.914,00 121.580,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.905,00 23.405,00 42.858,00 23.155,00 32.905,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.087.142,00 1.376.852,00 1.412.026,00 1.517.446,00 1.741.348,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.319,00 88.438,00 145.292,00 200.272,00 375.696,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 614.453,00 536.023,00 482.699,00 369.696,00 404.364,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 614.453,00 536.023,00 482.699,00 369.696,00 404.364,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 442.370,00 752.391,00 784.035,00 891.523,00 885.857,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.875.462,00 12.972.632,00 10.690.231,00 9.767.822,00 11.728.686,00
Ö Z K A Y N A K L A R 52.200.021,00 51.286.468,00 50.202.753,00 48.585.804,00 49.374.286,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.037.605,00 51.096.994,00 49.922.177,00 48.112.736,00 48.868.251,00
Ödenmiş Sermaye 23.600.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00 5.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 12.126.950,00 12.126.950,00 12.126.950,00 12.126.950,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.067.071,00 5.132.682,00 5.087.159,00 5.208.251,00 5.185.636,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.067.071,00 5.132.682,00 5.087.159,00 5.208.251,00 5.185.636,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 89.800,00 121.694,00 76.171,00 197.263,00 174.648,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 967.231,00 967.231,00 967.231,00 967.231,00 967.231,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.459.854,00 25.934.637,00 21.846.939,00 21.848.055,00 21.848.055,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.943.449,00 1.129.294,00 4.087.698,00 2.156.049,00 2.840.379,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 162.416,00 189.474,00 280.576,00 473.068,00 506.035,00
TOPLAM KAYNAKLAR 64.075.483,00 64.259.100,00 60.892.984,00 58.353.626,00 61.102.972,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 2.644,00 2.220,00 170.376,00 429.289,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 1.734.719,00 2.523.791,00 1.535.964,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 1.113.093,00 1.432.368,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 200.272,00 253.438,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 122.258,00