Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ
Telefon 0262 648 5300
Faks 0262 751 0677
Web www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 7.392.324,59 17,20
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 5.237.891,15 12,19
TOPLAM 42.970.214,00 100,00
DİĞER 30.339.998,26 70,61
Toplam 85.940.428,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.000.000,00 43,00
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. 330.000,00 55,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 266.111.937,00 154.145.378,00 59.306.345,00 230.441.888,00 123.172.811,00
Satışların Maliyeti (-) -141.224.821,00 -73.641.149,00 -25.945.299,00 -119.539.151,00 -61.099.779,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 124.887.116,00 80.504.229,00 33.361.046,00 110.902.737,00 62.073.032,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 124.887.116,00 80.504.229,00 33.361.046,00 110.902.737,00 62.073.032,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -18.117.004,00 -10.503.854,00 -5.249.751,00 -11.247.194,00 -5.861.923,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.536.087,00 -5.214.867,00 -2.435.370,00 -20.388.421,00 -13.907.307,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.146.417,00 -4.680.909,00 -1.063.128,00 -5.258.354,00 -3.453.118,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 22.564.448,00 16.286.329,00 7.199.379,00 16.351.569,00 6.652.502,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -18.241.386,00 -16.250.737,00 -7.584.853,00 -41.037.115,00 -5.930.595,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 92.410.670,00 60.140.191,00 24.227.323,00 49.323.222,00 39.572.591,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.256.328,00 3.914.869,00 1.592.149,00 11.843.541,00 4.910.132,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -758.708,00 -495.535,00 -286.112,00 -3.363.054,00 -2.521.383,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 33.287.669,00 19.946.666,00 9.133.421,00 31.462.919,00 25.802.235,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 132.195.959,00 83.506.191,00 34.666.781,00 89.266.628,00 67.763.575,00
Finansman Gelirleri 4.679.910,00 4.399.938,00 -5.179.838,00 3.766.957,00 1.282.811,00
Finansman Giderleri (-) -6.112.471,00 -4.947.003,00 2.483.097,00 -5.044.594,00 -2.929.483,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 130.763.398,00 82.959.126,00 31.970.040,00 87.988.991,00 66.116.903,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.106.059,00 -11.299.609,00 -3.435.109,00 -9.590.862,00 -7.392.485,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.135.605,00 -10.810.877,00 -4.142.811,00 -11.518.897,00 -8.152.393,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -970.454,00 -488.732,00 707.702,00 1.928.035,00 759.908,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 112.657.339,00 71.659.517,00 28.534.931,00 78.398.129,00 58.724.418,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 112.657.339,00 71.659.517,00 28.534.931,00 78.398.129,00 58.724.418,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.275.259,00 10.461.310,00 4.054.003,00 17.464.890,00 9.172.385,00
- Ana Ortaklık Payları 101.382.080,00 61.198.207,00 24.480.928,00 60.933.239,00 49.552.033,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 1,49 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -6.053,00 -12.105,00 -6.053,00 1.234.234,00 -36.849,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 1.332.682,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 12.712,00 -50.315,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -6.053,00 -12.105,00 -6.053,00 24.650,00 3.403,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -6.053,00 -12.105,00 -6.053,00 24.650,00 3.403,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 -135.810,00 10.063,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -6.053,00 -12.105,00 -6.053,00 1.234.234,00 -36.849,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 112.651.286,00 71.647.412,00 28.528.878,00 79.632.363,00 58.687.569,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-9 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 323.087.458,00 222.303.710,00 194.042.937,00 142.975.224,00 120.176.127,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 70.120.657,00 52.487.106,00 4.827.566,00 17.464.181,00 2.932.487,00
Finansal Yatırımlar 270.184,00 263.607,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 270.184,00 0,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 270.184,00 0,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00
Ticari Alacaklar 125.836.654,00 96.746.346,00 104.292.800,00 73.833.318,00 30.103.720,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 149.202,00 624.855,00 2.950.014,00 12.029,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 125.687.452,00 96.121.491,00 101.342.786,00 73.821.289,00 30.103.720,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 46.103.078,00 6.769.068,00 30.919.659,00 3.044.885,00 8.021.664,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 42.804.663,00 3.242.622,00 28.048.244,00 2.121.106,00 3.947.322,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.298.415,00 3.526.446,00 2.871.415,00 923.779,00 4.074.342,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 46.242.997,00 38.055.929,00 27.775.725,00 17.982.634,00 49.179.687,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.980.946,00 8.074.774,00 8.584.055,00 7.355.463,00 8.985.028,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.536.872,00 2.327.128,00 2.886,00 8.016.102,00 4.617.484,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.996.070,00 10.579.752,00 9.772.679,00 7.361.845,00 7.963.980,00
ARA TOPLAM 316.087.458,00 215.303.710,00 187.042.937,00 135.975.224,00 113.176.127,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 177.979.249,00 161.739.174,00 125.023.903,00 113.549.713,00 91.878.021,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 114.462.453,00 101.115.398,00 68.808.205,00 59.680.837,00 53.998.906,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.059.500,00 17.059.500,00 17.059.500,00 17.000.000,00 11.779.246,00
Maddi Duran Varlıklar 43.103.254,00 39.608.176,00 33.854.437,00 30.442.659,00 21.967.054,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 619.547,00 648.760,00 709.781,00 760.207,00 708.832,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 619.547,00 648.760,00 709.781,00 760.207,00 708.832,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.441.422,00 1.923.144,00 3.119.578,00 2.411.874,00 1.389.620,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 501.066.707,00 384.042.884,00 319.066.840,00 256.524.937,00 212.054.148,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 171.346.233,00 143.164.872,00 116.527.392,00 82.514.463,00 60.418.181,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.845.178,00 40.350.934,00 39.357.301,00 21.511.446,00 12.747.993,00
- Banka Kredileri 45.845.178,00 0,00 39.357.301,00 21.511.446,00 12.747.993,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 751.515,00 834.502,00 841.401,00 810.522,00 4.273.265,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 83.152.832,00 32.281.978,00 50.085.604,00 23.556.550,00 23.186.098,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 83.152.832,00 32.281.978,00 50.085.604,00 23.556.550,00 23.186.098,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 432.163,00 572.918,00 246.837,00 373.319,00 226.503,00
Diğer Borçlar 5.482.094,00 43.017.001,00 7.261.709,00 6.293.416,00 78.847,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.643.816,00 42.512.792,00 6.328.666,00 4.592.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.278,00 504.209,00 933.043,00 1.701.416,00 78.847,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.368.862,00 15.118.678,00 14.457.175,00 17.726.656,00 11.605.038,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 17.135.605,00 10.810.877,00 4.142.719,00 11.518.897,00 8.152.393,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 177.984,00 177.984,00 134.646,00 723.657,00 148.044,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.280,00 43.280,00 49.942,00 63.628,00 63.340,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 134.704,00 134.704,00 84.704,00 660.029,00 84.704,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.144.862,00 1.221.902,00 6.001.872,00 6.204.278,00 4.774.565,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 661.292,00 738.487,00 885.810,00 1.164.091,00 41.959,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 483.570,00 483.415,00 379.374,00 303.499,00 316.978,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 483.570,00 483.415,00 379.374,00 303.499,00 316.978,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 172.491.095,00 144.386.774,00 122.529.264,00 88.718.741,00 65.192.746,00
Ö Z K A Y N A K L A R 328.575.612,00 239.656.110,00 196.537.576,00 167.806.196,00 146.861.402,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 299.566.633,00 211.461.080,00 174.749.853,00 150.274.976,00 137.622.687,00
Ödenmiş Sermaye 42.970.214,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 52.876.395,00 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.177.118,00 9.171.066,00 9.177.118,00 9.183.171,00 7.912.088,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.257.261,00 9.257.261,00 9.257.261,00 9.257.261,00 8.007.425,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.047,00 -52.047,00 -52.047,00 -52.047,00 -102.469,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.450.638,00 2.450.638,00 1.670.185,00 1.670.185,00 1.670.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.710.188,00 90.710.188,00 91.490.641,00 30.557.400,00 30.557.400,00
Net Dönem Karı/Zararı 101.382.080,00 61.198.207,00 24.480.928,00 60.933.239,00 49.552.033,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 29.008.979,00 28.195.030,00 21.787.723,00 17.531.220,00 9.238.715,00
TOPLAM KAYNAKLAR 501.066.707,00 384.042.884,00 319.066.840,00 256.524.937,00 212.054.148,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 885.810,00 1.164.091,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.566.422,00 1.110.788,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi