Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 54,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,57
Dibe Uzaklık 75,27
Piyasa Değeri (USD) 5.630.041,53
Piyasa Değeri (TL) 32.804.000,00
Özsermaye (TL) 57.912.428,00
Sermaye (TL) 23.600.000,00
Net Kar (TL) 601.211,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.347.000,00 9,95
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.911.731,00 12,34
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 2.885.760,00 12,23
DİĞER 15.455.509,00 65,49
Toplam 23.600.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. 200.000,00 53,33
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.472.876,00 13.830.058,00 10.474.411,00 5.424.025,00 38.450.168,00
Satışların Maliyeti (-) -17.574.900,00 -12.419.754,00 -8.002.856,00 -3.928.733,00 -25.630.248,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.897.976,00 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00 12.819.920,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.897.976,00 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00 12.819.920,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.734.173,00 -3.026.343,00 -1.396.488,00 -997.617,00 -4.897.169,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.703.142,00 -2.796.163,00 -1.872.076,00 -977.474,00 -3.513.327,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.566.523,00 -855.880,00 -855.880,00 -855.880,00 -2.651.848,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.627.081,00 4.785.111,00 2.214.243,00 1.412.547,00 1.759.293,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.690.453,00 -5.066.843,00 -3.095.904,00 -1.391.480,00 -1.002.622,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -12.169.234,00 -5.549.814,00 -2.534.550,00 -1.314.612,00 2.514.247,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.325.725,00 3.537.281,00 1.650.893,00 715.971,00 512.071,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.934.876,00 -744.443,00 -272.755,00 -62.791,00 -168.829,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.778.385,00 -2.756.976,00 -1.156.412,00 -661.432,00 2.857.489,00
Finansman Gelirleri 3.316.133,00 3.278.874,00 1.217.171,00 279.511,00 2.086.907,00
Finansman Giderleri (-) -765.032,00 -621.358,00 -615.976,00 -352.497,00 -586.022,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.227.284,00 -99.460,00 -555.217,00 -734.418,00 4.358.374,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.896.522,00 290.125,00 587.126,00 687.588,00 -402.172,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -222.168,00 0,00 -84.967,00 -1.339.860,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.896.522,00 512.293,00 587.126,00 772.555,00 937.688,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -330.762,00 190.665,00 31.909,00 -46.830,00 3.956.202,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -330.762,00 190.665,00 31.909,00 -46.830,00 3.956.202,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -931.973,00 -453.811,00 -60.158,00 -83.638,00 -201.441,00
- Ana Ortaklık Payları 601.211,00 644.476,00 92.067,00 36.808,00 4.157.643,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.180.578,00 11.195,00 25.478,00 148.276,00 -67.270,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 3.480.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 60.380,00 13.994,00 31.848,00 185.345,00 -67.531,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -12.076,00 -2.799,00 -6.370,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -360.106,00 -2.799,00 -6.370,00 -37.069,00 261,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.180.578,00 11.195,00 25.478,00 148.276,00 -67.270,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.849.816,00 201.860,00 57.387,00 101.446,00 3.888.932,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 32.864.428,00 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00 40.847.239,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.140.988,00 11.403.840,00 16.141.581,00 13.159.263,00 15.123.565,00
Finansal Yatırımlar 51.376,00 9.517.905,00 3.524.824,00 5.375.618,00 1.696.888,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 51.376,00 9.517.905,00 3.524.824,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 8.373.266,00 7.878.452,00 8.206.491,00 9.710.276,00 14.421.139,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.379.492,00 890.004,00 1.029.339,00 551.856,00 929.139,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.993.774,00 6.988.448,00 7.177.152,00 9.158.420,00 13.492.000,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.858.132,00 369.033,00 332.690,00 267.291,00 453.123,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 10.074.277,00 293.227,00 254.433,00 255.988,00 220.057,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 783.855,00 75.806,00 78.257,00 11.303,00 233.066,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.870.859,00 5.455.684,00 6.097.489,00 5.943.206,00 6.724.095,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 868.433,00 155.365,00 616.832,00 2.051.748,00 214.684,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 220.814,00 19,00 128.930,00 19,00 995.375,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.480.560,00 1.893.475,00 1.455.588,00 1.409.435,00 1.218.370,00
ARA TOPLAM 32.864.428,00 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00 40.847.239,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 33.187.741,00 25.400.960,00 24.588.258,00 23.522.257,00 22.244.283,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.600.000,00 10.394.745,00 10.506.523,00 10.506.523,00 10.561.787,00
Maddi Duran Varlıklar 11.166.656,00 10.297.321,00 9.650.996,00 9.549.914,00 9.481.577,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.717.613,00 3.425.093,00 3.075.676,00 1.956.027,00 2.041.495,00
- Şerefiye 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 686.913,00 2.394.393,00 2.044.976,00 925.327,00 1.010.795,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.701.022,00 1.281.351,00 1.352.613,00 1.507.343,00 153.913,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.052.169,00 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00 63.091.522,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.660.485,00 6.651.356,00 5.682.261,00 6.145.927,00 8.263.665,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 636.553,00 821.884,00 950.893,00 1.174.349,00 1.379.133,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.295.299,00 4.854.460,00 3.565.328,00 3.716.814,00 4.842.478,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 356.792,00 289.752,00 185.236,00 15.463,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.938.507,00 4.564.708,00 3.380.092,00 3.701.351,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 349.198,00 534.492,00 574.780,00 491.863,00 166.469,00
Diğer Borçlar 167.348,00 178.339,00 141.867,00 218.389,00 82.726,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 55.634,00 30.834,00 24.834,00 6.834,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 167.348,00 122.705,00 111.033,00 193.555,00 75.892,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 64.393,00 121.134,00 250.175,00 236.704,00 297.295,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 30.771,00 0,00 42.474,00 1.339.860,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 147.694,00 110.276,00 175.049,00 175.202,00 48.505,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 105.584,00 68.166,00 132.938,00 175.202,00 5.600,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.110,00 42.110,00 42.111,00 0,00 42.905,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 23.405,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.990.230,00 7.004.895,00 6.167.318,00 6.469.689,00 8.841.488,00
Ö Z K A Y N A K L A R 57.061.939,00 55.069.838,00 54.925.365,00 54.969.424,00 54.250.034,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 57.912.428,00 55.443.277,00 54.903.422,00 54.970.988,00 54.170.899,00
Ödenmiş Sermaye 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.127.362,00 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00 4.952.456,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.127.362,00 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00 4.952.456,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 51.533,00 18.859,00 31.413,00 154.238,00 8.901,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.399.707,00 1.399.707,00 1.399.707,00 967.231,00 967.231,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.184.148,00 24.218.736,00 24.218.736,00 24.651.212,00 20.493.569,00
Net Dönem Karı/Zararı 601.211,00 644.476,00 92.067,00 36.808,00 4.157.643,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -850.489,00 -373.439,00 21.943,00 -1.564,00 79.135,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.052.169,00 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00 63.091.522,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.888,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi