Geri Dön

RTALB | Rta Laboratuvarlari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,65
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 77,95
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -5.666,48
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,87
Dibe Uzaklık 82,01
Piyasa Değeri (USD) 37.535.684,80
Piyasa Değeri (TL) 1.232.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.414.224.462,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) -217.419,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ
Telefon 0262 648 5300
Faks 0262 751 0677
Web www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.991.449,71 7,99
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 11.203.369,00 11,20
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 80.805.181,29 80,81
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ 43.000.000,00 31,85
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ 8.500.000,00 17,00
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 2.750.000,00 5,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,33
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.492.968,00 95.936.328,00 51.473.704,00 32.196.755,00 15.127.424,00
Satışların Maliyeti (-) 20.878.749,00 78.024.891,00 39.215.160,00 18.785.082,00 -8.292.375,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.614.219,00 17.911.437,00 12.258.544,00 13.411.673,00 6.835.049,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.614.219,00 17.911.437,00 12.258.544,00 13.411.673,00 6.835.049,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 5.962.824,00 19.141.782,00 10.585.626,00 6.687.753,00 -3.747.157,00
Pazarlama Giderleri (-) 3.552.004,00 12.326.730,00 9.310.718,00 3.855.600,00 -1.525.716,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.937.756,00 14.895.316,00 7.294.143,00 4.463.150,00 -2.666.365,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.880.440,00 32.724.304,00 39.495.611,00 25.606.277,00 8.763.713,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 6.160.769,00 19.548.858,00 15.835.591,00 9.263.971,00 -4.004.144,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 881.306,00 -15.276.945,00 8.728.077,00 14.747.476,00 3.655.380,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.136.168,00 74.038.666,00 39.374.221,00 38.797.242,00 37.177.422,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 2.534.949,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 40.573.370,00 -42.412.260,00 155.548.429,00 91.618.258,00 21.563.240,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.590.844,00 13.814.512,00 203.650.727,00 145.162.976,00 62.396.042,00
Finansman gelirleri 0,00 25.915.639,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 10.570.554,00 19.916.806,00 14.533.461,00 10.650.284,00 -4.860.844,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.133.725,00 -72.561.158,00 189.117.266,00 134.512.692,00 57.535.198,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -118.967.987,00 -1.109.147,00 11.174.209,00 3.741.877,00 -2.668.078,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 2.542.831,00 1.952.019,00 778.487,00 -2.748.788,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -118.967.987,00 -3.651.978,00 9.222.190,00 2.963.390,00 80.710,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 126.101.712,00 -71.452.011,00 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 126.101.712,00 -71.452.011,00 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 126.101.712,00 -71.452.011,00 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,26 -0,71 1,78 1,31 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,26 -0,71 1,78 1,31 0,55
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -384.317,00 814.660,00 -336.494,00 -286.786,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -656.811,00 904.868,00 409,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 108.291,00 136.009,00 -336.801,00 -382.381,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -164.203,00 226.217,00 102,00 -95.595,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -384.317,00 814.660,00 -336.494,00 -286.786,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 125.717.395,00 -70.637.351,00 177.606.563,00 130.484.029,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 125.717.395,00 -70.637.351,00 177.606.563,00 130.484.029,00 54.867.120,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,26 -0,71 1,78 1,31 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 184.419.040,00 249.154.843,00 252.228.800,00 281.422.540,00 288.268.713,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 13.208.025,00 32.663.751,00 88.979.582,00 38.751.482,00 157.119.747,00
Finansal Yatırımlar 540.287,00 70.096.051,00 50.851.893,00 111.933.464,00 1.146.853,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 50.851.893,00 111.933.464,00 1.146.853,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.578.362,00 42.199.010,00 32.797.904,00 32.077.878,00 47.950.440,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.485.940,00 311.830,00 593.732,00 4.917.586,00 4.035.435,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 43.092.422,00 41.887.180,00 32.204.172,00 27.160.292,00 43.915.005,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.882.994,00 1.588.936,00 3.352.080,00 25.561.999,00 23.689.235,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.800.000,00 0,00 0,00 24.343.460,00 22.570.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.082.994,00 1.588.936,00 3.352.080,00 1.218.539,00 1.119.235,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 44.879.295,00 46.811.982,00 35.289.305,00 32.902.556,00 23.365.936,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.067.026,00 21.309.121,00 19.621.838,00 21.387.462,00 14.237.148,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.448.413,00 6.417.913,00 7.900.413,00 0,00 7.614.912,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.413,00 593.757,00 965.444,00 387.446,00 3.285.344,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.448.502,00 14.945.208,00 13.370.754,00 11.420.253,00 10.474.010,00
ARA TOPLAM 162.617.904,00 230.207.816,00 245.228.800,00 274.422.540,00 281.268.713,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 21.801.136,00 18.947.027,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 1.625.643.459,00 1.034.798.177,00 770.716.741,00 700.739.510,00 446.812.467,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 978.987.228,00 821.390.918,00 710.362.440,00 646.482.283,00 394.768.055,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 158.644.041,00 141.933.742,00 56.614.217,00 50.022.091,00 48.377.322,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.760,00 302.041,00 129.889,00 147.146,00 164.402,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 278.760,00 0,00 129.889,00 147.146,00 164.402,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.050.000,00 3.466.434,00 2.819.771,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 341.935.586,00 34.079.643,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.810.062.499,00 1.283.953.020,00 1.022.945.541,00 982.162.050,00 735.081.180,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.878.848,00 88.819.359,00 82.683.354,00 94.523.587,00 108.571.702,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.668.952,00 30.853.754,00 31.344.196,00 61.918.334,00 48.795.917,00
- Banka Kredileri 5.668.952,00 30.853.754,00 31.344.196,00 61.918.334,00 48.795.917,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.395.527,00 13.108.596,00 20.133.775,00 9.328.851,00 30.647.564,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 424.947,00 406.438,00 251.640,00 240.648,00 230.137,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 4.266.023,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 30.930.565,00 34.799.016,00 18.980.967,00 12.316.882,00 15.704.010,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 34.799.016,00 18.980.967,00 12.316.882,00 15.704.010,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 982.474,00 1.212.311,00 1.459.704,00 1.581.204,00 1.687.085,00
Diğer Borçlar 71.834.831,00 0,00 85.455,00 83.947,00 83.582,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 70.033.007,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.801.824,00 0,00 85.455,00 83.947,00 83.582,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.184.414,00 8.150.253,00 8.120.339,00 8.091.857,00 8.267.769,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 1.952.019,00 778.487,00 2.748.788,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 869.239,00 695.429,00 606.899,00 424.025,00 636.987,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 677.262,00 503.452,00 487.723,00 339.321,00 552.283,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 191.977,00 191.977,00 119.176,00 84.704,00 84.704,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 267.959.189,00 75.312.271,00 30.451.725,00 24.950.535,00 21.384.457,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.926.665,00 2.448.880,00 4.422.494,00 5.536.556,00 4.782.104,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.646.926,00 1.760.347,00 384.635,00 451.828,00 516.081,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.261.495,00 1.621.646,00 2.075.733,00 1.719.383,00 1.951.857,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.261.495,00 1.621.646,00 2.075.733,00 1.719.383,00 1.951.857,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 263.771.029,00 71.241.745,00 23.953.498,00 17.694.596,00 14.650.496,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 395.838.037,00 164.131.630,00 113.135.079,00 119.474.122,00 129.956.159,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.414.224.462,00 1.119.821.390,00 909.810.462,00 862.687.928,00 605.125.021,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.414.224.462,00 1.119.821.390,00 909.810.462,00 862.687.928,00 605.125.021,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 432.576.157,00 362.853.630,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 127.359.207,00 110.685.899,00 21.814.748,00 21.814.748,00 21.814.748,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -96.835,00 249.847,00 8.528.313,00 8.578.021,00 8.864.807,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -319.361,00 150.567,00 8.989.123,00 8.988.816,00 8.988.816,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -319.361,00 150.567,00 -320.185,00 -320.492,00 -320.492,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.670.411,00 9.273.487,00 3.384.487,00 3.384.487,00 3.217.840,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 617.613.810,00 608.210.538,00 598.139.857,00 598.139.857,00 416.360.506,00
Net Dönem Karı/Zararı 126.101.712,00 -71.452.011,00 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.810.062.499,00 1.283.953.020,00 1.022.945.541,00 982.162.050,00 735.081.180,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi