Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 8.810.762,00 21,49
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.449.240,00 8,41
DİĞER 28.739.998,00 70,10
Toplam 41.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.750.000,00 43,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 16.766.007,00 0,00 0,00 5.582.557,00 20.472.876,00
Satışların Maliyeti (-) -12.487.886,00 0,00 0,00 -3.746.511,00 -17.574.900,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.278.121,00 0,00 0,00 1.836.046,00 2.897.976,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.278.121,00 0,00 0,00 1.836.046,00 2.897.976,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.342.866,00 0,00 0,00 -874.159,00 -3.734.173,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.761.870,00 0,00 0,00 -683.711,00 -3.703.142,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.098.520,00 0,00 0,00 -732.349,00 -3.566.523,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.084.909,00 0,00 0,00 3.720.390,00 5.627.081,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.652.506,00 0,00 0,00 -2.971.790,00 -9.690.453,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.492.732,00 0,00 0,00 294.427,00 -12.169.234,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.616.727,00 0,00 0,00 2.259.969,00 11.325.725,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.885.800,00 0,00 0,00 -1.227.294,00 -3.934.876,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 2.637.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.875.458,00 0,00 0,00 1.327.102,00 -4.778.385,00
Finansman Gelirleri 280.801,00 0,00 0,00 156.131,00 3.316.133,00
Finansman Giderleri (-) -204.399,00 0,00 0,00 -199.638,00 -765.032,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.951.860,00 0,00 0,00 1.283.595,00 -2.227.284,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 620.724,00 0,00 0,00 641.750,00 1.896.522,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 -28.635,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 620.724,00 0,00 0,00 670.385,00 1.896.522,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.572.584,00 0,00 0,00 1.925.345,00 -330.762,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.572.584,00 0,00 0,00 1.925.345,00 -330.762,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 149.734,00 0,00 0,00 150.904,00 -931.973,00
- Ana Ortaklık Payları 4.422.850,00 0,00 0,00 1.774.441,00 601.211,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -181.960,00 0,00 0,00 6.131,00 3.180.578,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480.304,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -104.025,00 0,00 0,00 7.664,00 60.380,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -98.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -98.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 20.805,00 0,00 0,00 -1.533,00 -360.106,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -181.960,00 0,00 0,00 6.131,00 3.180.578,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.390.624,00 0,00 0,00 1.931.476,00 2.849.816,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.076,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.560.571,00 0,00 0,00 31.993.817,00 32.864.428,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 12.378.781,00 0,00 0,00 3.560.726,00 6.140.988,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 85,00 51.376,00
Ticari Alacaklar 6.756.181,00 0,00 0,00 8.713.465,00 8.373.266,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 846.607,00 1.379.492,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.756.181,00 0,00 0,00 7.866.858,00 6.993.774,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.559.805,00 0,00 0,00 13.992.373,00 10.858.132,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 9.549.270,00 0,00 0,00 12.922.850,00 10.074.277,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.535,00 0,00 0,00 1.069.523,00 783.855,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.964.756,00 0,00 0,00 1.730.570,00 3.870.859,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 93.211,00 0,00 0,00 1.426.522,00 868.433,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.120,00 0,00 0,00 237.159,00 220.814,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.756.717,00 0,00 0,00 2.332.917,00 2.480.560,00
ARA TOPLAM 34.560.571,00 0,00 0,00 31.993.817,00 32.864.428,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 63.599.753,00 0,00 0,00 34.359.239,00 33.187.741,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 18.543.942,00 18.600.000,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 11.444.129,00 11.166.656,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.715.703,00 1.717.613,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 685.003,00 686.913,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 1.958.061,00 1.701.022,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 98.160.324,00 0,00 0,00 66.353.056,00 66.052.169,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.808.472,00 0,00 0,00 5.425.024,00 8.660.485,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 539.310,00 636.553,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.108.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.464.751,00 0,00 0,00 3.893.328,00 7.295.299,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 356.792,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.464.751,00 0,00 0,00 3.893.328,00 6.938.507,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 85.313,00 0,00 0,00 627.131,00 349.198,00
Diğer Borçlar 42.131,00 0,00 0,00 155.145,00 167.348,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.131,00 0,00 0,00 0,00 167.348,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 48.415,00 0,00 0,00 33.781,00 64.393,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 28.635,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 59.014,00 0,00 0,00 147.694,00 147.694,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.331,00 0,00 0,00 105.584,00 105.584,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 33.683,00 0,00 0,00 42.110,00 42.110,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.657.096,00 0,00 0,00 311.142,00 329.745,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.423.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 233.484,00 0,00 0,00 311.142,00 329.745,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 233.484,00 0,00 0,00 311.142,00 329.745,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.465.568,00 0,00 0,00 5.736.166,00 8.990.230,00
Ö Z K A Y N A K L A R 86.694.756,00 0,00 0,00 60.616.890,00 57.061.939,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 86.628.426,00 0,00 0,00 61.316.475,00 57.912.428,00
Ödenmiş Sermaye 36.100.000,00 0,00 0,00 23.600.000,00 23.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 70.981,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.948.937,00 0,00 0,00 8.167.558,00 8.127.362,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.047.677,00 0,00 0,00 8.167.558,00 8.127.362,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -62.217,00 0,00 0,00 57.664,00 51.533,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.399.707,00 0,00 0,00 1.399.707,00 1.399.707,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.405.028,00 0,00 0,00 26.374.769,00 24.184.148,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.422.850,00 0,00 0,00 1.774.441,00 601.211,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 66.330,00 0,00 0,00 -699.585,00 -850.489,00
TOPLAM KAYNAKLAR 98.160.324,00 0,00 0,00 66.353.056,00 66.052.169,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 51.376,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi