Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 74,27
BIST-100'deki Ağırlığı 6,38
F/K Oranı 13,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,50
Dibe Uzaklık 75,27
Piyasa Değeri (USD) 5.316.328,48
Piyasa Değeri (TL) 30.680.000,00
Özsermaye (TL) 61.316.475,00
Sermaye (TL) 23.600.000,00
Net Kar (TL) 2.338.844,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.347.000,00 9,95
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.911.731,00 12,34
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 2.885.760,00 12,23
DİĞER 15.455.509,00 65,49
Toplam 23.600.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. 200.000,00 53,33
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 5.582.557,00 20.472.876,00 13.830.058,00 10.474.411,00 5.424.025,00
Satışların Maliyeti (-) -3.746.511,00 -17.574.900,00 -12.419.754,00 -8.002.856,00 -3.928.733,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.836.046,00 2.897.976,00 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.836.046,00 2.897.976,00 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -874.159,00 -3.734.173,00 -3.026.343,00 -1.396.488,00 -997.617,00
Pazarlama Giderleri (-) -683.711,00 -3.703.142,00 -2.796.163,00 -1.872.076,00 -977.474,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -732.349,00 -3.566.523,00 -855.880,00 -855.880,00 -855.880,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.720.390,00 5.627.081,00 4.785.111,00 2.214.243,00 1.412.547,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.971.790,00 -9.690.453,00 -5.066.843,00 -3.095.904,00 -1.391.480,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 294.427,00 -12.169.234,00 -5.549.814,00 -2.534.550,00 -1.314.612,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.259.969,00 11.325.725,00 3.537.281,00 1.650.893,00 715.971,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.227.294,00 -3.934.876,00 -744.443,00 -272.755,00 -62.791,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.327.102,00 -4.778.385,00 -2.756.976,00 -1.156.412,00 -661.432,00
Finansman Gelirleri 156.131,00 3.316.133,00 3.278.874,00 1.217.171,00 279.511,00
Finansman Giderleri (-) -199.638,00 -765.032,00 -621.358,00 -615.976,00 -352.497,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.283.595,00 -2.227.284,00 -99.460,00 -555.217,00 -734.418,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 641.750,00 1.896.522,00 290.125,00 587.126,00 687.588,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.635,00 0,00 -222.168,00 0,00 -84.967,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 670.385,00 1.896.522,00 512.293,00 587.126,00 772.555,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.925.345,00 -330.762,00 190.665,00 31.909,00 -46.830,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.925.345,00 -330.762,00 190.665,00 31.909,00 -46.830,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 150.904,00 -931.973,00 -453.811,00 -60.158,00 -83.638,00
- Ana Ortaklık Payları 1.774.441,00 601.211,00 644.476,00 92.067,00 36.808,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 6.131,00 3.180.578,00 11.195,00 25.478,00 148.276,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 3.480.304,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 7.664,00 60.380,00 13.994,00 31.848,00 185.345,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.533,00 -360.106,00 -2.799,00 -6.370,00 -37.069,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.131,00 3.180.578,00 11.195,00 25.478,00 148.276,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.931.476,00 2.849.816,00 201.860,00 57.387,00 101.446,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -12.076,00 -2.799,00 -6.370,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 31.993.817,00 32.864.428,00 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.560.726,00 6.140.988,00 11.403.840,00 16.141.581,00 13.159.263,00
Finansal Yatırımlar 85,00 51.376,00 9.517.905,00 3.524.824,00 5.375.618,00
Ticari Alacaklar 8.713.465,00 8.373.266,00 7.878.452,00 8.206.491,00 9.710.276,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 846.607,00 1.379.492,00 890.004,00 1.029.339,00 551.856,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.866.858,00 6.993.774,00 6.988.448,00 7.177.152,00 9.158.420,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 13.992.373,00 10.858.132,00 369.033,00 332.690,00 267.291,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.922.850,00 10.074.277,00 293.227,00 254.433,00 255.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.069.523,00 783.855,00 75.806,00 78.257,00 11.303,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.730.570,00 3.870.859,00 5.455.684,00 6.097.489,00 5.943.206,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.426.522,00 868.433,00 155.365,00 616.832,00 2.051.748,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 237.159,00 220.814,00 19,00 128.930,00 19,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.332.917,00 2.480.560,00 1.893.475,00 1.455.588,00 1.409.435,00
ARA TOPLAM 31.993.817,00 32.864.428,00 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 34.359.239,00 33.187.741,00 25.400.960,00 24.588.258,00 23.522.257,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.543.942,00 18.600.000,00 10.394.745,00 10.506.523,00 10.506.523,00
Maddi Duran Varlıklar 11.444.129,00 11.166.656,00 10.297.321,00 9.650.996,00 9.549.914,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.715.703,00 1.717.613,00 3.425.093,00 3.075.676,00 1.956.027,00
- Şerefiye 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 685.003,00 686.913,00 2.394.393,00 2.044.976,00 925.327,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.958.061,00 1.701.022,00 1.281.351,00 1.352.613,00 1.507.343,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 66.353.056,00 66.052.169,00 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.425.024,00 8.660.485,00 6.651.356,00 5.682.261,00 6.145.927,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 539.310,00 636.553,00 821.884,00 950.893,00 1.174.349,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.893.328,00 7.295.299,00 4.854.460,00 3.565.328,00 3.716.814,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 356.792,00 289.752,00 185.236,00 15.463,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.893.328,00 6.938.507,00 4.564.708,00 3.380.092,00 3.701.351,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 627.131,00 349.198,00 534.492,00 574.780,00 491.863,00
Diğer Borçlar 155.145,00 167.348,00 178.339,00 141.867,00 218.389,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 55.634,00 30.834,00 24.834,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 167.348,00 122.705,00 111.033,00 193.555,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 33.781,00 64.393,00 121.134,00 250.175,00 236.704,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 28.635,00 0,00 30.771,00 0,00 42.474,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 147.694,00 147.694,00 110.276,00 175.049,00 175.202,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 105.584,00 105.584,00 68.166,00 132.938,00 175.202,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.110,00 42.110,00 42.110,00 42.111,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 23.405,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 311.142,00 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 311.142,00 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 311.142,00 329.745,00 353.539,00 485.057,00 323.762,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.736.166,00 8.990.230,00 7.004.895,00 6.167.318,00 6.469.689,00
Ö Z K A Y N A K L A R 60.616.890,00 57.061.939,00 55.069.838,00 54.925.365,00 54.969.424,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 61.316.475,00 57.912.428,00 55.443.277,00 54.903.422,00 54.970.988,00
Ödenmiş Sermaye 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.167.558,00 8.127.362,00 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.167.558,00 8.127.362,00 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 57.664,00 51.533,00 18.859,00 31.413,00 154.238,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.399.707,00 1.399.707,00 1.399.707,00 1.399.707,00 967.231,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 26.374.769,00 24.184.148,00 24.218.736,00 24.218.736,00 24.651.212,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.774.441,00 601.211,00 644.476,00 92.067,00 36.808,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -699.585,00 -850.489,00 -373.439,00 21.943,00 -1.564,00
TOPLAM KAYNAKLAR 66.353.056,00 66.052.169,00 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 0,00 51.376,00 9.517.905,00 3.524.824,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi