Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.449.240,00 8,41
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 7.210.762,00 17,59
DİĞER 30.339.998,00 74,00
Toplam 41.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.750.000,00 43,00
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. 330.000,00 55,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.172.811,00 77.299.889,00 22.856.187,00 16.766.007,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -61.099.779,00 -37.686.245,00 -13.838.667,00 -12.487.886,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 62.073.032,00 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 62.073.032,00 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.861.923,00 -3.534.418,00 -1.022.190,00 -3.342.866,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -13.907.307,00 -7.367.756,00 -773.681,00 -1.761.870,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.453.118,00 -2.245.546,00 -666.139,00 -4.098.520,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6.652.502,00 2.287.170,00 1.285.833,00 5.084.909,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.930.595,00 -1.640.263,00 -522.953,00 -2.652.506,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 39.572.591,00 27.112.831,00 7.318.390,00 -2.492.732,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.910.132,00 2.665.710,00 1.202.823,00 5.616.727,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.521.383,00 -957.683,00 -150.431,00 -1.885.800,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 25.802.235,00 19.580.239,00 3.884.162,00 2.637.263,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 67.763.575,00 48.401.097,00 12.254.944,00 3.875.458,00 0,00
Finansman Gelirleri 1.282.811,00 625.648,00 55.460,00 280.801,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.929.483,00 -1.877.931,00 -648.912,00 -204.399,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 66.116.903,00 47.148.814,00 11.661.492,00 3.951.860,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -7.392.485,00 -4.188.248,00 -880.021,00 620.724,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.152.393,00 -4.609.522,00 -928.920,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 759.908,00 421.274,00 48.899,00 620.724,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 58.724.418,00 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 58.724.418,00 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 9.172.385,00 7.512.705,00 1.808.856,00 149.734,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 49.552.033,00 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -36.849,00 15.273,00 42.234,00 -181.960,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -50.315,00 14.837,00 48.539,00 -104.025,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 3.403,00 3.403,00 3.403,00 -98.740,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 3.403,00 3.403,00 3.403,00 -98.740,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 10.063,00 -2.967,00 -9.708,00 20.805,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -36.849,00 15.273,00 42.234,00 -181.960,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 58.687.569,00 42.975.839,00 10.823.705,00 4.390.624,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 120.176.127,00 103.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.932.487,00 13.226.248,00 23.056.578,00 12.378.781,00 0,00
Finansal Yatırımlar 1.372.077,00 3.241.271,00 9.543.994,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 1.372.077,00 3.241.271,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 1.372.077,00 3.241.271,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 30.103.720,00 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 30.103.720,00 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.021.664,00 12.144.813,00 8.178.355,00 9.559.805,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.947.322,00 6.860.143,00 4.012.610,00 9.549.270,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.074.342,00 5.284.670,00 4.165.745,00 10.535,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 49.179.687,00 37.463.288,00 3.859.274,00 2.964.756,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.985.028,00 3.149.784,00 2.706.671,00 93.211,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.617.484,00 979.581,00 24.557,00 51.120,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.963.980,00 5.205.026,00 2.873.305,00 2.756.717,00 0,00
ARA TOPLAM 113.176.127,00 96.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 91.878.021,00 77.883.910,00 67.644.232,00 63.599.753,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 53.998.906,00 47.776.910,00 32.080.833,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.779.246,00 11.779.246,00 18.779.246,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 21.967.054,00 15.578.236,00 15.157.076,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 708.832,00 586.846,00 497.642,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 708.832,00 586.846,00 497.642,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.110.788,00 973.710,00 466.514,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.389.620,00 1.037.956,00 658.840,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 212.054.148,00 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.418.181,00 45.675.057,00 23.679.016,00 7.808.472,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.747.993,00 11.131.314,00 5.671.088,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 12.747.993,00 11.131.314,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4.273.265,00 4.067.143,00 4.013.079,00 6.108.848,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.186.098,00 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.186.098,00 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 226.503,00 184.393,00 134.130,00 85.313,00 0,00
Diğer Borçlar 78.847,00 87.983,00 186.691,00 42.131,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 78.847,00 87.983,00 186.691,00 42.131,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 11.605.038,00 8.919.811,00 10.585.690,00 48.415,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.152.393,00 4.609.522,00 928.920,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 148.044,00 123.273,00 63.017,00 59.014,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.340,00 38.569,00 29.334,00 25.331,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.704,00 84.704,00 33.683,00 33.683,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.774.565,00 4.743.267,00 4.633.212,00 3.657.096,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 41.959,00 62.104,00 0,00 3.423.612,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 316.978,00 265.535,00 217.584,00 233.484,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 316.978,00 265.535,00 217.584,00 233.484,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 65.192.746,00 50.418.324,00 28.312.228,00 11.465.568,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 146.861.402,00 131.149.672,00 98.997.538,00 86.694.756,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 137.622.687,00 123.570.637,00 97.122.352,00 86.628.426,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 36.100.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 70.981,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.912.088,00 7.964.210,00 7.991.171,00 7.948.937,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.007.425,00 8.059.547,00 8.086.508,00 8.047.677,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -102.469,00 -50.347,00 -23.386,00 -62.217,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.670.185,00 1.670.185,00 1.399.707,00 1.399.707,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.557.400,00 30.557.400,00 30.827.878,00 26.405.028,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 49.552.033,00 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.238.715,00 7.579.035,00 1.875.186,00 66.330,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 212.054.148,00 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 62.104,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 15.157.076,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi