Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.449.240,00 8,41
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 7.210.762,00 17,59
DİĞER 30.339.998,00 74,00
Toplam 41.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.750.000,00 43,00
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. 330.000,00 55,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 230.441.888,00 123.172.811,00 77.299.889,00 22.856.187,00 16.766.007,00
Satışların Maliyeti (-) -119.539.151,00 -61.099.779,00 -37.686.245,00 -13.838.667,00 -12.487.886,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 110.902.737,00 62.073.032,00 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 110.902.737,00 62.073.032,00 39.613.644,00 9.017.520,00 4.278.121,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.247.194,00 -5.861.923,00 -3.534.418,00 -1.022.190,00 -3.342.866,00
Pazarlama Giderleri (-) -20.388.421,00 -13.907.307,00 -7.367.756,00 -773.681,00 -1.761.870,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.258.354,00 -3.453.118,00 -2.245.546,00 -666.139,00 -4.098.520,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.351.569,00 6.652.502,00 2.287.170,00 1.285.833,00 5.084.909,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -41.037.115,00 -5.930.595,00 -1.640.263,00 -522.953,00 -2.652.506,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 49.323.222,00 39.572.591,00 27.112.831,00 7.318.390,00 -2.492.732,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.843.541,00 4.910.132,00 2.665.710,00 1.202.823,00 5.616.727,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.363.054,00 -2.521.383,00 -957.683,00 -150.431,00 -1.885.800,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 31.462.919,00 25.802.235,00 19.580.239,00 3.884.162,00 2.637.263,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 89.266.628,00 67.763.575,00 48.401.097,00 12.254.944,00 3.875.458,00
Finansman Gelirleri 3.766.957,00 1.282.811,00 625.648,00 55.460,00 280.801,00
Finansman Giderleri (-) -5.044.594,00 -2.929.483,00 -1.877.931,00 -648.912,00 -204.399,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 87.988.991,00 66.116.903,00 47.148.814,00 11.661.492,00 3.951.860,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -9.590.862,00 -7.392.485,00 -4.188.248,00 -880.021,00 620.724,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -11.518.897,00 -8.152.393,00 -4.609.522,00 -928.920,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.928.035,00 759.908,00 421.274,00 48.899,00 620.724,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 78.398.129,00 58.724.418,00 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 78.398.129,00 58.724.418,00 42.960.566,00 10.781.471,00 4.572.584,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17.464.890,00 9.172.385,00 7.512.705,00 1.808.856,00 149.734,00
- Ana Ortaklık Payları 60.933.239,00 49.552.033,00 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.234.234,00 -36.849,00 15.273,00 42.234,00 -181.960,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 1.332.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 12.712,00 -50.315,00 14.837,00 48.539,00 -104.025,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 24.650,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 -98.740,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 24.650,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00 -98.740,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -135.810,00 10.063,00 -2.967,00 -9.708,00 20.805,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.234.234,00 -36.849,00 15.273,00 42.234,00 -181.960,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 79.632.363,00 58.687.569,00 42.975.839,00 10.823.705,00 4.390.624,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 142.975.224,00 120.176.127,00 103.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.464.181,00 2.932.487,00 13.226.248,00 23.056.578,00 12.378.781,00
Finansal Yatırımlar 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00 9.543.994,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 73.833.318,00 30.103.720,00 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 73.821.289,00 30.103.720,00 21.274.075,00 9.422.800,00 6.756.181,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.044.885,00 8.021.664,00 12.144.813,00 8.178.355,00 9.559.805,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.121.106,00 3.947.322,00 6.860.143,00 4.012.610,00 9.549.270,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 923.779,00 4.074.342,00 5.284.670,00 4.165.745,00 10.535,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.982.634,00 49.179.687,00 37.463.288,00 3.859.274,00 2.964.756,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.355.463,00 8.985.028,00 3.149.784,00 2.706.671,00 93.211,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.016.102,00 4.617.484,00 979.581,00 24.557,00 51.120,00
Diğer Dönen Varlıklar 7.361.845,00 7.963.980,00 5.205.026,00 2.873.305,00 2.756.717,00
ARA TOPLAM 135.975.224,00 113.176.127,00 96.684.086,00 59.665.534,00 34.560.571,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 113.549.713,00 91.878.021,00 77.883.910,00 67.644.232,00 63.599.753,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 59.680.837,00 53.998.906,00 47.776.910,00 32.080.833,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.000.000,00 11.779.246,00 11.779.246,00 18.779.246,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.442.659,00 21.967.054,00 15.578.236,00 15.157.076,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 760.207,00 708.832,00 586.846,00 497.642,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 760.207,00 708.832,00 586.846,00 497.642,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.566.422,00 1.110.788,00 973.710,00 466.514,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.411.874,00 1.389.620,00 1.037.956,00 658.840,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 256.524.937,00 212.054.148,00 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.514.463,00 60.418.181,00 45.675.057,00 23.679.016,00 7.808.472,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.511.446,00 12.747.993,00 11.131.314,00 5.671.088,00 0,00
- Banka Kredileri 21.511.446,00 12.747.993,00 11.131.314,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 810.522,00 4.273.265,00 4.067.143,00 4.013.079,00 6.108.848,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.556.550,00 23.186.098,00 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.556.550,00 23.186.098,00 16.551.618,00 2.096.401,00 1.464.751,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 373.319,00 226.503,00 184.393,00 134.130,00 85.313,00
Diğer Borçlar 6.293.416,00 78.847,00 87.983,00 186.691,00 42.131,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.592.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.701.416,00 78.847,00 87.983,00 186.691,00 42.131,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 17.726.656,00 11.605.038,00 8.919.811,00 10.585.690,00 48.415,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.518.897,00 8.152.393,00 4.609.522,00 928.920,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 723.657,00 148.044,00 123.273,00 63.017,00 59.014,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 63.628,00 63.340,00 38.569,00 29.334,00 25.331,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 660.029,00 84.704,00 84.704,00 33.683,00 33.683,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.204.278,00 4.774.565,00 4.743.267,00 4.633.212,00 3.657.096,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.164.091,00 41.959,00 62.104,00 0,00 3.423.612,00
Banka Kredileri 1.164.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 303.499,00 316.978,00 265.535,00 217.584,00 233.484,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 303.499,00 316.978,00 265.535,00 217.584,00 233.484,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 88.718.741,00 65.192.746,00 50.418.324,00 28.312.228,00 11.465.568,00
Ö Z K A Y N A K L A R 167.806.196,00 146.861.402,00 131.149.672,00 98.997.538,00 86.694.756,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 150.274.976,00 137.622.687,00 123.570.637,00 97.122.352,00 86.628.426,00
Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 36.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 70.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.183.171,00 7.912.088,00 7.964.210,00 7.991.171,00 7.948.937,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.257.261,00 8.007.425,00 8.059.547,00 8.086.508,00 8.047.677,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.047,00 -102.469,00 -50.347,00 -23.386,00 -62.217,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.670.185,00 1.670.185,00 1.670.185,00 1.399.707,00 1.399.707,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.557.400,00 30.557.400,00 30.557.400,00 30.827.878,00 26.405.028,00
Net Dönem Karı/Zararı 60.933.239,00 49.552.033,00 35.447.861,00 8.972.615,00 4.422.850,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.531.220,00 9.238.715,00 7.579.035,00 1.875.186,00 66.330,00
TOPLAM KAYNAKLAR 256.524.937,00 212.054.148,00 181.567.996,00 127.309.766,00 98.160.324,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 62.104,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 15.157.076,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi