Geri Dön

RTALB | Rta Laboratuvarlari


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 77,95
BIST-100'deki Ağırlığı 4,48
F/K Oranı 6,07
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,67
Dibe Uzaklık 82,01
Piyasa Değeri (USD) 48.653.439,78
Piyasa Değeri (TL) 1.515.000.000,00
Özsermaye (TL) 909.810.462,00
Sermaye (TL) 100.000.000,00
Net Kar (TL) 249.436.672,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ
Telefon 0262 648 5300
Faks 0262 751 0677
Web www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7.991.449,71 7,99
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 11.203.369,00 11,20
TOPLAM 100.000.000,00 100,00
DİĞER 80.805.181,29 80,81
Toplam 200.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ 43.000.000,00 31,85
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ 8.500.000,00 17,00
Tarih Açıklama Katsayı
29.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,33
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 51.473.704,00 32.196.755,00 15.127.424,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -39.215.160,00 -18.785.082,00 -8.292.375,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.258.544,00 13.411.673,00 6.835.049,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.258.544,00 13.411.673,00 6.835.049,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.585.626,00 -6.687.753,00 -3.747.157,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -9.310.718,00 -3.855.600,00 -1.525.716,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.294.143,00 -4.463.150,00 -2.666.365,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 39.495.611,00 25.606.277,00 8.763.713,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.835.591,00 -9.263.971,00 -4.004.144,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.728.077,00 14.747.476,00 3.655.380,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.374.221,00 38.797.242,00 37.177.422,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 155.548.429,00 91.618.258,00 21.563.240,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 203.650.727,00 145.162.976,00 62.396.042,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -14.533.461,00 -10.650.284,00 -4.860.844,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 189.117.266,00 134.512.692,00 57.535.198,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.174.209,00 -3.741.877,00 -2.668.078,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.952.019,00 -778.487,00 -2.748.788,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -9.222.190,00 -2.963.390,00 80.710,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,78 1,31 0,55 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -336.494,00 -286.786,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -336.801,00 -382.381,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -102,00 95.595,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -336.494,00 -286.786,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 177.606.563,00 130.484.029,00 54.867.120,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 252.228.800,00 281.422.540,00 288.268.713,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 88.979.582,00 38.751.482,00 157.119.747,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 50.851.893,00 111.933.464,00 1.146.853,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 50.851.893,00 111.933.464,00 1.146.853,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.797.904,00 32.077.878,00 47.950.440,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 593.732,00 4.917.586,00 4.035.435,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.204.172,00 27.160.292,00 43.915.005,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.352.080,00 25.561.999,00 23.689.235,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 24.343.460,00 22.570.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.352.080,00 1.218.539,00 1.119.235,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.289.305,00 32.902.556,00 23.365.936,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.621.838,00 21.387.462,00 14.237.148,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.900.413,00 0,00 7.614.912,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 965.444,00 387.446,00 3.285.344,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.370.754,00 11.420.253,00 10.474.010,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 245.228.800,00 274.422.540,00 281.268.713,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 770.716.741,00 700.739.510,00 446.812.467,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 710.362.440,00 646.482.283,00 394.768.055,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 56.614.217,00 50.022.091,00 48.377.322,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.889,00 147.146,00 164.402,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 129.889,00 147.146,00 164.402,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.050.000,00 3.466.434,00 2.819.771,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.022.945.541,00 982.162.050,00 735.081.180,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.683.354,00 94.523.587,00 108.571.702,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 31.344.196,00 61.918.334,00 48.795.917,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 31.344.196,00 61.918.334,00 48.795.917,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 20.133.775,00 9.328.851,00 30.647.564,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 251.640,00 240.648,00 230.137,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.980.967,00 12.316.882,00 15.704.010,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.980.967,00 12.316.882,00 15.704.010,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.459.704,00 1.581.204,00 1.687.085,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 85.455,00 83.947,00 83.582,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 85.455,00 83.947,00 83.582,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.120.339,00 8.091.857,00 8.267.769,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.952.019,00 778.487,00 2.748.788,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 606.899,00 424.025,00 636.987,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 487.723,00 339.321,00 552.283,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 119.176,00 84.704,00 84.704,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.451.725,00 24.950.535,00 21.384.457,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.422.494,00 5.536.556,00 4.782.104,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 4.037.859,00 5.084.728,00 4.266.023,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 384.635,00 451.828,00 516.081,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.075.733,00 1.719.383,00 1.951.857,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.075.733,00 1.719.383,00 1.951.857,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 23.953.498,00 17.694.596,00 14.650.496,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 113.135.079,00 119.474.122,00 129.956.159,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 909.810.462,00 862.687.928,00 605.125.021,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 909.810.462,00 862.687.928,00 605.125.021,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21.814.748,00 21.814.748,00 21.814.748,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.528.313,00 8.578.021,00 8.864.807,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.989.123,00 8.988.816,00 8.988.816,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -320.185,00 -320.492,00 -320.492,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.384.487,00 3.384.487,00 3.217.840,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 598.139.857,00 598.139.857,00 416.360.506,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 177.943.057,00 130.770.815,00 54.867.120,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.022.945.541,00 982.162.050,00 735.081.180,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi