Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,59
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 75,27
BIST-100'deki Ağırlığı 0,21
F/K Oranı 20,80
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,68
Dibe Uzaklık 75,27
Piyasa Değeri (USD) 7.141.236,10
Piyasa Değeri (TL) 37.760.000,00
Özsermaye (TL) 55.443.277,00
Sermaye (TL) 23.600.000,00
Net Kar (TL) 1.815.112,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.874.240,00 12,18
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 2.885.760,00 12,23
MEHMET TAYYİP TÜRKASLAN 3.280.000,00 13,90
DİĞER 14.560.000,00 61,70
Toplam 23.600.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Sacem Hayat Teknolojileri A.Ş. 200.000,00 53,33
Tarih Açıklama Katsayı
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 13.830.058,00 10.474.411,00 5.424.025,00 38.450.168,00 28.219.284,00
Satışların Maliyeti (-) -12.419.754,00 -8.002.856,00 -3.928.733,00 -25.630.248,00 -18.345.283,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00 12.819.920,00 9.874.001,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.410.304,00 2.471.555,00 1.495.292,00 12.819.920,00 9.874.001,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.026.343,00 -1.396.488,00 -997.617,00 -4.897.169,00 -4.041.871,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.796.163,00 -1.872.076,00 -977.474,00 -3.513.327,00 -2.614.529,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -855.880,00 -855.880,00 -855.880,00 -2.651.848,00 -1.710.307,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.785.111,00 2.214.243,00 1.412.547,00 1.759.293,00 1.447.262,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.066.843,00 -3.095.904,00 -1.391.480,00 -1.002.622,00 -913.378,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -5.549.814,00 -2.534.550,00 -1.314.612,00 2.514.247,00 2.041.178,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.537.281,00 1.650.893,00 715.971,00 512.071,00 342.598,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -744.443,00 -272.755,00 -62.791,00 -168.829,00 -167.564,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.756.976,00 -1.156.412,00 -661.432,00 2.857.489,00 2.216.212,00
Finansman Gelirleri 3.278.874,00 1.217.171,00 279.511,00 2.086.907,00 1.653.859,00
Finansman Giderleri (-) -621.358,00 -615.976,00 -352.497,00 -586.022,00 -646.142,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -99.460,00 -555.217,00 -734.418,00 4.358.374,00 3.223.929,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 290.125,00 587.126,00 687.588,00 -402.172,00 -405.134,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -222.168,00 0,00 -84.967,00 -1.339.860,00 -953.678,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 512.293,00 587.126,00 772.555,00 937.688,00 548.544,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 190.665,00 31.909,00 -46.830,00 3.956.202,00 2.818.795,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 190.665,00 31.909,00 -46.830,00 3.956.202,00 2.818.795,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -453.811,00 -60.158,00 -83.638,00 -201.441,00 -168.212,00
- Ana Ortaklık Payları 644.476,00 92.067,00 36.808,00 4.157.643,00 2.987.007,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 11.195,00 25.478,00 148.276,00 -67.270,00 -389,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 13.994,00 31.848,00 185.345,00 -67.531,00 -486,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -2.799,00 -6.370,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.799,00 -6.370,00 -37.069,00 261,00 97,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.195,00 25.478,00 148.276,00 -67.270,00 -389,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 201.860,00 57.387,00 101.446,00 3.888.932,00 2.818.406,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00 40.847.239,00 41.098.271,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.403.840,00 16.141.581,00 13.159.263,00 15.123.565,00 13.037.435,00
Finansal Yatırımlar 9.517.905,00 3.524.824,00 5.375.618,00 1.696.888,00 3.814.951,00
-Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 9.517.905,00 3.524.824,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.878.452,00 8.206.491,00 9.710.276,00 14.421.139,00 12.628.211,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 890.004,00 1.029.339,00 551.856,00 929.139,00 447.101,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.988.448,00 7.177.152,00 9.158.420,00 13.492.000,00 12.181.110,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 369.033,00 332.690,00 267.291,00 453.123,00 5.828,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 293.227,00 254.433,00 255.988,00 220.057,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.806,00 78.257,00 11.303,00 233.066,00 5.828,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.455.684,00 6.097.489,00 5.943.206,00 6.724.095,00 9.289.556,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 155.365,00 616.832,00 2.051.748,00 214.684,00 523.482,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 19,00 128.930,00 19,00 995.375,00 426.624,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.893.475,00 1.455.588,00 1.409.435,00 1.218.370,00 1.372.184,00
ARA TOPLAM 36.673.773,00 36.504.425,00 37.916.856,00 40.847.239,00 41.098.271,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 25.400.960,00 24.588.258,00 23.522.257,00 22.244.283,00 22.246.697,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.394.745,00 10.506.523,00 10.506.523,00 10.561.787,00 10.581.951,00
Maddi Duran Varlıklar 10.297.321,00 9.650.996,00 9.549.914,00 9.481.577,00 9.522.973,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.425.093,00 3.075.676,00 1.956.027,00 2.041.495,00 2.132.375,00
- Şerefiye 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00 1.030.700,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.394.393,00 2.044.976,00 925.327,00 1.010.795,00 1.101.675,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.281.351,00 1.352.613,00 1.507.343,00 153.913,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00 63.091.522,00 63.344.968,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.651.356,00 5.682.261,00 6.145.927,00 8.263.665,00 9.315.509,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 821.884,00 950.893,00 1.174.349,00 1.379.133,00 1.408.458,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.854.460,00 3.565.328,00 3.716.814,00 4.842.478,00 5.918.118,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 289.752,00 185.236,00 15.463,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.564.708,00 3.380.092,00 3.701.351,00 0,00 5.918.118,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 534.492,00 574.780,00 491.863,00 166.469,00 398.409,00
Diğer Borçlar 178.339,00 141.867,00 218.389,00 82.726,00 105.080,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 55.634,00 30.834,00 24.834,00 6.834,00 24.834,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 122.705,00 111.033,00 193.555,00 75.892,00 80.246,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 121.134,00 250.175,00 236.704,00 297.295,00 311.164,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 30.771,00 0,00 42.474,00 1.339.860,00 953.678,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 110.276,00 175.049,00 175.202,00 48.505,00 74.634,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 68.166,00 132.938,00 175.202,00 5.600,00 24.064,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 42.110,00 42.111,00 0,00 42.905,00 50.570,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 23.405,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00 849.950,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00 614.556,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 353.539,00 485.057,00 323.762,00 577.823,00 614.556,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 235.394,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.004.895,00 6.167.318,00 6.469.689,00 8.841.488,00 10.165.459,00
Ö Z K A Y N A K L A R 55.069.838,00 54.925.365,00 54.969.424,00 54.250.034,00 53.179.509,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 55.443.277,00 54.903.422,00 54.970.988,00 54.170.899,00 53.067.145,00
Ödenmiş Sermaye 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00 23.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00 4.952.456,00 5.019.337,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.580.358,00 5.592.912,00 5.715.737,00 4.952.456,00 5.019.337,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 18.859,00 31.413,00 154.238,00 8.901,00 75.782,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 967.231,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.399.707,00 1.399.707,00 967.231,00 967.231,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.218.736,00 24.218.736,00 24.651.212,00 20.493.569,00 20.493.570,00
Net Dönem Karı/Zararı 644.476,00 92.067,00 36.808,00 4.157.643,00 2.987.007,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -373.439,00 21.943,00 -1.564,00 79.135,00 112.364,00
TOPLAM KAYNAKLAR 62.074.733,00 61.092.683,00 61.439.113,00 63.091.522,00 63.344.968,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.696.888,00 3.814.951,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 222.185,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi