Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RTALB
Sektör Hayvan Sağlığı ve İnsan Sağlığına Yönelik Vücut Dışı Tanı Ürünleri Üretim ve Pazarlaması
Adres Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / Kocaeli - TURKEY
Telefon 0262 6485300
Faks 0262 7510677
Web http://www.rtalabs.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 7.210.762,00 17,59
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 3.449.240,00 8,41
DİĞER 30.339.998,00 74,00
Toplam 41.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 43.000.000,00 43,00
A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve San. A.Ş. 330.000,00 55,00
Tarih Açıklama Katsayı
15.08.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,07
08.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 154.145.378,00 59.306.345,00 230.441.888,00 123.172.811,00 77.299.889,00
Satışların Maliyeti (-) -73.641.149,00 -25.945.299,00 -119.539.151,00 -61.099.779,00 -37.686.245,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 80.504.229,00 33.361.046,00 110.902.737,00 62.073.032,00 39.613.644,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 80.504.229,00 33.361.046,00 110.902.737,00 62.073.032,00 39.613.644,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -10.503.854,00 -5.249.751,00 -11.247.194,00 -5.861.923,00 -3.534.418,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.214.867,00 -2.435.370,00 -20.388.421,00 -13.907.307,00 -7.367.756,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.680.909,00 -1.063.128,00 -5.258.354,00 -3.453.118,00 -2.245.546,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.286.329,00 7.199.379,00 16.351.569,00 6.652.502,00 2.287.170,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.250.737,00 -7.584.853,00 -41.037.115,00 -5.930.595,00 -1.640.263,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 60.140.191,00 24.227.323,00 49.323.222,00 39.572.591,00 27.112.831,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.914.869,00 1.592.149,00 11.843.541,00 4.910.132,00 2.665.710,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -495.535,00 -286.112,00 -3.363.054,00 -2.521.383,00 -957.683,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 19.946.666,00 9.133.421,00 31.462.919,00 25.802.235,00 19.580.239,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 83.506.191,00 34.666.781,00 89.266.628,00 67.763.575,00 48.401.097,00
Finansman Gelirleri 4.399.938,00 -5.179.838,00 3.766.957,00 1.282.811,00 625.648,00
Finansman Giderleri (-) -4.947.003,00 2.483.097,00 -5.044.594,00 -2.929.483,00 -1.877.931,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 82.959.126,00 31.970.040,00 87.988.991,00 66.116.903,00 47.148.814,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.299.609,00 -3.435.109,00 -9.590.862,00 -7.392.485,00 -4.188.248,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.810.877,00 -4.142.811,00 -11.518.897,00 -8.152.393,00 -4.609.522,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -488.732,00 707.702,00 1.928.035,00 759.908,00 421.274,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 71.659.517,00 28.534.931,00 78.398.129,00 58.724.418,00 42.960.566,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 71.659.517,00 28.534.931,00 78.398.129,00 58.724.418,00 42.960.566,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.461.310,00 4.054.003,00 17.464.890,00 9.172.385,00 7.512.705,00
- Ana Ortaklık Payları 61.198.207,00 24.480.928,00 60.933.239,00 49.552.033,00 35.447.861,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -12.105,00 -6.053,00 1.234.234,00 -36.849,00 15.273,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 1.332.682,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 12.712,00 -50.315,00 14.837,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -12.105,00 -6.053,00 24.650,00 3.403,00 3.403,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -12.105,00 -6.053,00 24.650,00 3.403,00 3.403,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -135.810,00 10.063,00 -2.967,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -12.105,00 -6.053,00 1.234.234,00 -36.849,00 15.273,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 71.647.412,00 28.528.878,00 79.632.363,00 58.687.569,00 42.975.839,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 222.303.710,00 194.042.937,00 142.975.224,00 120.176.127,00 103.684.086,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 52.487.106,00 4.827.566,00 17.464.181,00 2.932.487,00 13.226.248,00
Finansal Yatırımlar 263.607,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00
Ticari Alacaklar 96.746.346,00 104.292.800,00 73.833.318,00 30.103.720,00 21.274.075,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 624.855,00 2.950.014,00 12.029,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 96.121.491,00 101.342.786,00 73.821.289,00 30.103.720,00 21.274.075,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 6.769.068,00 30.919.659,00 3.044.885,00 8.021.664,00 12.144.813,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.242.622,00 28.048.244,00 2.121.106,00 3.947.322,00 6.860.143,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.526.446,00 2.871.415,00 923.779,00 4.074.342,00 5.284.670,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 38.055.929,00 27.775.725,00 17.982.634,00 49.179.687,00 37.463.288,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.074.774,00 8.584.055,00 7.355.463,00 8.985.028,00 3.149.784,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.327.128,00 2.886,00 8.016.102,00 4.617.484,00 979.581,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.579.752,00 9.772.679,00 7.361.845,00 7.963.980,00 5.205.026,00
ARA TOPLAM 215.303.710,00 187.042.937,00 135.975.224,00 113.176.127,00 96.684.086,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
DURAN VARLIKLAR 161.739.174,00 125.023.903,00 113.549.713,00 91.878.021,00 77.883.910,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 101.115.398,00 68.808.205,00 59.680.837,00 53.998.906,00 47.776.910,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.059.500,00 17.059.500,00 17.000.000,00 11.779.246,00 11.779.246,00
Maddi Duran Varlıklar 39.608.176,00 33.854.437,00 30.442.659,00 21.967.054,00 15.578.236,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 648.760,00 709.781,00 760.207,00 708.832,00 586.846,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 648.760,00 709.781,00 760.207,00 708.832,00 586.846,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.923.144,00 3.119.578,00 2.411.874,00 1.389.620,00 1.037.956,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 384.042.884,00 319.066.840,00 256.524.937,00 212.054.148,00 181.567.996,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 143.164.872,00 116.527.392,00 82.514.463,00 60.418.181,00 45.675.057,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.350.934,00 39.357.301,00 21.511.446,00 12.747.993,00 11.131.314,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 834.502,00 841.401,00 810.522,00 4.273.265,00 4.067.143,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 32.281.978,00 50.085.604,00 23.556.550,00 23.186.098,00 16.551.618,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 32.281.978,00 50.085.604,00 23.556.550,00 23.186.098,00 16.551.618,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 572.918,00 246.837,00 373.319,00 226.503,00 184.393,00
Diğer Borçlar 43.017.001,00 7.261.709,00 6.293.416,00 78.847,00 87.983,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 42.512.792,00 6.328.666,00 4.592.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 504.209,00 933.043,00 1.701.416,00 78.847,00 87.983,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.118.678,00 14.457.175,00 17.726.656,00 11.605.038,00 8.919.811,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.810.877,00 4.142.719,00 11.518.897,00 8.152.393,00 4.609.522,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 177.984,00 134.646,00 723.657,00 148.044,00 123.273,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 43.280,00 49.942,00 63.628,00 63.340,00 38.569,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 134.704,00 84.704,00 660.029,00 84.704,00 84.704,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.221.902,00 6.001.872,00 6.204.278,00 4.774.565,00 4.743.267,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 738.487,00 885.810,00 1.164.091,00 41.959,00 62.104,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 483.415,00 379.374,00 303.499,00 316.978,00 265.535,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 483.415,00 379.374,00 303.499,00 316.978,00 265.535,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 144.386.774,00 122.529.264,00 88.718.741,00 65.192.746,00 50.418.324,00
Ö Z K A Y N A K L A R 239.656.110,00 196.537.576,00 167.806.196,00 146.861.402,00 131.149.672,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 211.461.080,00 174.749.853,00 150.274.976,00 137.622.687,00 123.570.637,00
Ödenmiş Sermaye 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00 6.930.981,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.171.066,00 9.177.118,00 9.183.171,00 7.912.088,00 7.964.210,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.257.261,00 9.257.261,00 9.257.261,00 8.007.425,00 8.059.547,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -52.047,00 -52.047,00 -52.047,00 -102.469,00 -50.347,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.450.638,00 1.670.185,00 1.670.185,00 1.670.185,00 1.670.185,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.710.188,00 91.490.641,00 30.557.400,00 30.557.400,00 30.557.400,00
Net Dönem Karı/Zararı 61.198.207,00 24.480.928,00 60.933.239,00 49.552.033,00 35.447.861,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 28.195.030,00 21.787.723,00 17.531.220,00 9.238.715,00 7.579.035,00
TOPLAM KAYNAKLAR 384.042.884,00 319.066.840,00 256.524.937,00 212.054.148,00 181.567.996,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 867.567,00 916.796,00 1.372.077,00 3.241.271,00
- Banka Kredileri 0,00 39.357.301,00 21.511.446,00 12.747.993,00 11.131.314,00
Banka Kredileri 0,00 885.810,00 1.164.091,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.566.422,00 1.110.788,00 973.710,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 62.104,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi