Geri Dön

ROYAL | Royal Hali


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ROYAL
Sektör Her türlü halı ve makina halısı, iplik üretimi, ham ya da işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak
Adres 4. Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cadde No: 3  Şehitkamil / Gaziantep
Telefon 0342 211 26 26
Faks 0342 211 26 58
Web www.royalhali.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAHİT NAKIBOĞLU 3.756.932,00 6,26
NAKSAN HOLDİNG A Ş 30.090.000,00 50,15
OSMAN NAKIBOĞLU 7.220.797,00 12,03
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 18.932.271,00 31,56
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 364.840.614,00 225.299.721,00 113.584.395,00 404.798.454,00 316.197.581,00
Satışların Maliyeti (-) -288.811.543,00 -185.793.265,00 -97.089.535,00 -380.014.407,00 -290.274.141,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 76.029.071,00 39.506.456,00 16.494.860,00 24.784.047,00 25.923.440,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 76.029.071,00 39.506.456,00 16.494.860,00 24.784.047,00 25.923.440,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -24.868.215,00 -20.252.918,00 -10.795.051,00 -24.779.948,00 -13.872.002,00
Pazarlama Giderleri (-) -38.971.035,00 -24.434.548,00 -13.057.247,00 -29.909.252,00 -10.358.393,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.191.129,00 -3.257.194,00 -273.144,00 -1.582.069,00 -978.210,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 231.950.375,00 174.827.911,00 111.766.609,00 226.946.442,00 44.247.996,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -232.607.147,00 -146.377.915,00 -95.905.827,00 -126.442.429,00 -30.650.991,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.341.920,00 20.011.792,00 8.230.200,00 69.016.791,00 14.311.840,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 38.819.990,00 36.340.172,00 1.608.912,00 339.716,00 1.000.292,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -246,00 -207.074,00 -213.449,00 -173.009,00 -486.350,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 46.161.664,00 56.144.890,00 9.625.663,00 69.183.498,00 14.825.782,00
Finansman gelirleri 27.907.890,00 27.300.635,00 24.079.299,00 201.053.995,00 125.179.517,00
Finansman Giderleri (-) -46.859.507,00 -82.709.418,00 -49.345.188,00 -369.847.680,00 -138.384.167,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.210.047,00 736.107,00 -15.640.226,00 -99.610.187,00 1.621.132,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.473.242,00 1.862.612,00 3.924.203,00 32.645.153,00 -1.062.692,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.186.014,00 -6.186.014,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.712.772,00 8.048.626,00 3.924.203,00 32.645.153,00 -1.062.692,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.736.805,00 2.598.719,00 -11.716.023,00 -66.965.034,00 558.440,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.736.805,00 2.598.719,00 -11.716.023,00 -66.965.034,00 558.440,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 24.736.805,00 2.598.719,00 -11.716.023,00 -66.965.034,00 558.440,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 799.686.562,00 1.003.996.592,00 799.859.502,00 685.900.848,00 694.977.858,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 40.238.873,00 42.107.988,00 43.974.680,00 31.090.885,00 30.505.013,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 363.784.735,00 414.562.832,00 419.620.469,00 392.017.375,00 350.628.942,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.099.323,00 94.347.899,00 84.562.579,00 49.420.108,00 70.552.981,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 319.685.412,00 320.214.933,00 335.057.890,00 342.597.267,00 280.075.961,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.980.051,00 25.582.811,00 37.152.372,00 36.421.330,00 32.705.227,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 663.856,00 683.617,00 12.139.017,00 12.139.017,00 11.049.660,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.316.195,00 24.899.194,00 25.013.355,00 24.282.313,00 21.655.567,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 234.609.780,00 213.163.159,00 164.586.202,00 128.654.456,00 129.559.535,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 99.936.526,00 280.001.772,00 108.414.512,00 80.990.775,00 133.035.103,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 2.142.560,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 34.136.597,00 28.578.030,00 23.968.707,00 16.726.027,00 18.544.038,00
ARA TOPLAM 799.686.562,00 1.003.996.592,00 799.859.502,00 685.900.848,00 694.977.858,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 356.173.196,00 328.735.020,00 332.519.171,00 344.556.803,00 130.906.609,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 273.569.382,00 246.733.181,00 250.884.421,00 268.268.112,00 89.247.415,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.484.975,00 13.629.259,00 13.655.544,00 13.333.238,00 10.665.661,00
- Şerefiye 9.072.707,00 9.072.707,00 9.072.707,00 9.072.707,00 9.072.707,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.412.268,00 4.556.552,00 4.582.837,00 4.260.531,00 1.592.954,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.073.534,00 65.337.181,00 67.239.767,00 62.255.567,00 30.399.972,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.155.859.758,00 1.332.731.612,00 1.132.378.673,00 1.030.457.651,00 825.884.467,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 500.268.614,00 682.743.029,00 509.132.443,00 464.170.170,00 446.321.283,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 129.770.602,00 129.527.517,00 129.149.730,00 127.437.773,00 124.265.114,00
- Banka Kredileri 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 255.580.322,00 439.238.114,00 230.195.959,00 224.945.235,00 224.982.745,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.985.689,00 30.508.207,00 20.353.435,00 2.587.416,00 2.530.170,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 250.594.633,00 408.729.907,00 209.842.524,00 222.357.819,00 222.452.575,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.392.706,00 9.150.455,00 7.462.200,00 3.428.012,00 12.225.388,00
Diğer Borçlar 541.311,00 191.329,00 17.273.679,00 0,00 374.535,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 361.311,00 191.329,00 2.994.392,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 180.000,00 0,00 14.279.287,00 0,00 374.535,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 61.526.076,00 76.891.935,00 77.353.634,00 52.268.055,00 8.318.995,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.896.889,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.266.182,00 3.351.925,00 3.014.803,00 6.745.168,00 -62.597.588,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.211,00 684.673,00 347.551,00 249.558,00 966.376,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.620.971,00 2.667.252,00 2.667.252,00 6.495.610,00 -63.563.964,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.191.415,00 22.494.865,00 44.682.438,00 49.345.927,00 138.752.094,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 495.762.433,00 509.270.969,00 488.917.170,00 461.135.731,00 365.473.398,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 414.431.720,00 417.647.444,00 407.010.476,00 382.772.849,00 333.904.234,00
Banka Kredileri 382.052.137,00 100.000,00 100.000,00 359.758.269,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 32.379.583,00 0,00 0,00 23.014.580,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 14.880.677,00 14.324.217,00 12.537.364,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 14.880.677,00 14.324.217,00 12.537.364,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 61.822.005,00 67.026.017,00 64.038.665,00 19.031.800,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 18.833.558,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 996.031.047,00 1.192.013.998,00 998.049.613,00 925.305.901,00 811.794.681,00
Ö Z K A Y N A K L A R 159.828.711,00 140.717.614,00 134.329.060,00 105.151.750,00 14.089.786,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 159.828.711,00 140.717.614,00 134.329.060,00 105.151.750,00 14.089.786,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 746.913,00 746.913,00 746.913,00 746.913,00 746.913,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.229.933,00 30.229.933,00 30.229.933,00 30.229.933,00 30.229.933,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 199.902.863,00 202.929.853,00 200.293.774,00 199.158.373,00 40.572.935,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 199.902.863,00 202.929.853,00 200.293.774,00 199.158.373,00 40.572.935,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 6.982.897,00 10.009.887,00 7.373.808,00 6.238.407,00 5.761.438,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.877.337,00 29.877.336,00 29.877.336,00 29.877.336,00 29.877.336,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -185.665.140,00 -185.665.140,00 -175.102.873,00 -147.895.771,00 -147.895.771,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.736.805,00 2.598.719,00 -11.716.023,00 -66.965.034,00 558.440,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.155.859.758,00 1.332.731.612,00 1.132.378.673,00 1.030.457.651,00 825.884.467,00
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 18.544.038,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.489,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi