Geri Dön

ROYAL | Royal Hali


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,88
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,56
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı 2,07
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,65
Dibe Uzaklık 28,75
Piyasa Değeri (USD) 12.655.283,12
Piyasa Değeri (TL) 408.000.000,00
Özsermaye (TL) 630.712.241,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) 197.265.438,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ROYAL
Sektör Her türlü halı ve makina halısı, iplik üretimi, ham ya da işlenmiş her türlü tekstil ürünlerinin imalatını, alım-satımını, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak
Adres 4. Organize Sanayi Bölgesi 83402 No'lu Cadde No: 3  Şehitkamil / Gaziantep
Telefon 0342 211 26 26
Faks 0342 211 26 58
Web
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAHİT NAKIBOĞLU 3.756.932,00 6,26
NAKSAN HOLDİNG A Ş 30.090.000,00 50,15
OSMAN NAKIBOĞLU 7.220.797,00 12,03
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 18.932.271,00 31,56
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret A.Ş. 5.000.000,00 100,00
Royal International Dış Ticaret Anonim Şirketi 50.000,00 100,00
Royal Rugs & Carpet Inc. 125.000,00 100,00
Royal Teppiche Gmbh 25.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
28.07.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
29.06.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
02.06.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 700.937.893,00 0,00 0,00 0,00 525.862.008,00
Satışların Maliyeti (-) -524.982.903,00 0,00 0,00 0,00 -438.518.374,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 175.954.990,00 0,00 0,00 0,00 87.343.634,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 175.954.990,00 0,00 0,00 0,00 87.343.634,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -93.388.949,00 0,00 0,00 0,00 -52.708.247,00
Pazarlama Giderleri (-) -75.816.404,00 0,00 0,00 0,00 -66.351.384,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.217.558,00 0,00 0,00 0,00 -6.770.032,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.890.409,00 0,00 0,00 0,00 224.245.988,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -57.407.267,00 0,00 0,00 0,00 -177.470.434,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -27.984.779,00 0,00 0,00 0,00 8.289.525,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 173.178.472,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -27.984.779,00 0,00 0,00 0,00 181.467.997,00
Finansman gelirleri 334.064.615,00 0,00 0,00 0,00 207.668.027,00
Finansman Giderleri (-) -92.201.961,00 0,00 0,00 0,00 -341.546.425,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 213.877.875,00 0,00 0,00 0,00 47.589.599,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.612.437,00 0,00 0,00 0,00 -44.157.256,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.498.451,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -16.612.437,00 0,00 0,00 0,00 -26.658.805,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 197.265.438,00 0,00 0,00 0,00 3.432.343,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 197.265.438,00 0,00 0,00 0,00 3.432.343,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 197.265.438,00 0,00 0,00 0,00 3.432.343,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.046.288.975,00 0,00 0,00 0,00 720.080.113,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 68.839.828,00 0,00 0,00 0,00 68.829.542,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 206.197.857,00 0,00 0,00 0,00 212.484.094,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 206.197.857,00 0,00 0,00 0,00 212.484.094,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 125.910.343,00 0,00 0,00 0,00 124.809.342,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 219.130,00 0,00 0,00 0,00 481.871,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 125.691.213,00 0,00 0,00 0,00 124.327.471,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 492.610.799,00 0,00 0,00 0,00 206.735.136,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 120.219.266,00 0,00 0,00 0,00 77.432.108,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 71.881,00 0,00 0,00 0,00 5.612,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.439.001,00 0,00 0,00 0,00 29.784.279,00
ARA TOPLAM 1.046.288.975,00 0,00 0,00 0,00 720.080.113,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.250.665.563,00 0,00 0,00 0,00 549.783.083,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.202.651.524,00 0,00 0,00 0,00 533.996.100,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.869.305,00 0,00 0,00 0,00 13.684.168,00
- Şerefiye 14.949.364,00 0,00 0,00 0,00 9.072.707,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.919.941,00 0,00 0,00 0,00 4.611.461,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.678.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.296.954.538,00 0,00 0,00 0,00 1.269.863.196,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 796.057.305,00 0,00 0,00 0,00 551.864.950,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 142.037.506,00 0,00 0,00 0,00 132.299.752,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 470.288.814,00 0,00 0,00 0,00 272.833.993,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 107.929.556,00 0,00 0,00 0,00 33.676.035,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 362.359.258,00 0,00 0,00 0,00 239.157.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.691.924,00 0,00 0,00 0,00 8.978.360,00
Diğer Borçlar 360.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 360.918,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 141.143.565,00 0,00 0,00 0,00 78.420.804,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.567.156,00 0,00 0,00 0,00 3.112.422,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.592.600,00 0,00 0,00 0,00 392.824,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.974.556,00 0,00 0,00 0,00 2.719.598,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.391.947,00 0,00 0,00 0,00 52.508.948,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 870.184.992,00 0,00 0,00 0,00 510.335.677,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 572.434.355,00 0,00 0,00 0,00 457.622.701,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 47.813.741,00 0,00 0,00 0,00 7.670.971,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 47.813.741,00 0,00 0,00 0,00 7.670.971,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 249.936.896,00 0,00 0,00 0,00 44.968.217,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 73.788,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.666.242.297,00 0,00 0,00 0,00 1.062.200.627,00
Ö Z K A Y N A K L A R 630.712.241,00 0,00 0,00 0,00 207.662.569,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 630.712.241,00 0,00 0,00 0,00 207.662.569,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 486.936.412,00 0,00 0,00 0,00 746.913,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 245.443.137,00 0,00 0,00 0,00 30.229.933,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 282.197.445,00 0,00 0,00 0,00 387.962.141,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 286.210.503,00 0,00 0,00 0,00 390.806.242,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 144.298.974,00 0,00 0,00 0,00 16.316.482,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -785.429.165,00 0,00 0,00 0,00 -291.025.243,00
Net Dönem Karı/Zararı 197.265.438,00 0,00 0,00 0,00 3.432.343,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.296.954.538,00 0,00 0,00 0,00 1.269.863.196,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi