Geri Dön

RODRG | Rodrigo Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,27
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,47
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 134,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 16,26
Dibe Uzaklık 57,56
Piyasa Değeri (USD) 25.708.663,37
Piyasa Değeri (TL) 828.945.000,00
Özsermaye (TL) 50.976.074,00
Sermaye (TL) 7.085.000,00
Net Kar (TL) 6.186.039,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres Yenibosna Merkez mah.Ladin sokak Terziler sitesi no:20-B Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0(212) 875 07 41
Faks 0(212) 875 08 41
Web www.rodrigo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.004.128,00 42,40
TOPLAM 7.085.000,00 100,00
DİĞER 4.080.872,00 57,60
Toplam 14.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. AZERBAYCAN FİİLİALİ 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 50.189.812,00 34.592.813,00 22.639.313,00 8.535.159,00 42.019.419,00
Satışların Maliyeti (-) -28.417.423,00 -15.346.919,00 -11.380.490,00 -4.087.061,00 -25.507.916,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 21.772.389,00 19.245.894,00 11.258.823,00 4.448.098,00 16.511.503,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 21.772.389,00 19.245.894,00 11.258.823,00 4.448.098,00 16.511.503,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.092.981,00 -1.306.561,00 -847.216,00 -649.773,00 -1.677.494,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.778.712,00 -17.007.068,00 -10.975.167,00 -4.565.261,00 -15.537.219,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 735.065,00 630.329,00 607.828,00 1.218.357,00 3.242.520,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.294,00 -88.710,00 -5.437,00 -786,00 -734.334,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.615.467,00 1.473.884,00 38.831,00 450.635,00 1.804.976,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 280.492,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -174.187,00 -8.375,00 -5.584,00 -2.792,00 -11.167,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.441.280,00 1.465.509,00 33.247,00 447.843,00 2.074.301,00
Finansman Gelirleri 22.858,00 10.165,00 466.385,00 324.805,00 199.544,00
Finansman Giderleri (-) -2.632.665,00 -1.973.113,00 -382.988,00 -411.440,00 -909.506,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.600.544,00 -497.439,00 116.644,00 361.208,00 1.364.339,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.414.505,00 160.582,00 80.829,00 -54.754,00 -254.044,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -134.168,00 -17.577,00 -9.016,00 -10.008,00 -86.123,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.280.337,00 178.159,00 89.845,00 -44.746,00 -167.921,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.186.039,00 -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.186.039,00 -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.186.039,00 -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -110.709,00 -55.140,00 -55.140,00 -20.875,00 -122.317,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -147.612,00 -71.611,00 -71.611,00 -27.110,00 -158.853,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 36.903,00 16.471,00 16.471,00 6.235,00 36.536,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.693.902,00 11.127.104,00 11.488.522,00 634.195,00 6.788.693,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 10.693.902,00 11.127.104,00 11.488.522,00 634.195,00 6.788.693,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.583.193,00 11.071.964,00 11.433.382,00 613.320,00 6.666.376,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.769.232,00 10.735.107,00 11.630.855,00 919.774,00 7.776.671,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 56.259.364,00 43.506.511,00 44.140.829,00 40.350.455,00 38.750.331,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.936.408,00 5.263.900,00 5.184.128,00 3.745.406,00 2.870.481,00
Finansal Yatırımlar 582.325,00 409.642,00 409.225,00 317.236,00 351.045,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 582.325,00 0,00 409.225,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 68.888,00 2.192.435,00 2.251.105,00 1.700.405,00 3.870.931,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 68.888,00 2.192.435,00 2.251.105,00 1.700.405,00 3.870.931,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 216.048,00 52.000,00 308.399,00 549.787,00 386.637,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 216.048,00 52.000,00 308.399,00 549.787,00 386.637,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 50.038.063,00 35.322.382,00 35.737.804,00 33.789.994,00 30.800.838,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.261,00 20.089,00 28.520,00 24.215,00 34.090,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 415.371,00 246.063,00 221.648,00 223.412,00 436.309,00
ARA TOPLAM 56.259.364,00 43.506.511,00 44.140.829,00 40.350.455,00 38.750.331,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 53.352.288,00 37.319.553,00 38.695.133,00 28.629.126,00 29.109.254,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.909.980,00 1.410.956,00 1.413.745,00 1.416.539,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 26.007.477,00 25.195.435,00 26.312.823,00 16.046.266,00 16.140.261,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 8.431,00 9.550,00 10.650,00 11.735,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 8.431,00 9.550,00 10.650,00 11.735,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 387.881,00 299.567,00 154.741,00 193.252,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.419.331,00
TOPLAM VARLIKLAR 109.611.652,00 80.826.064,00 82.835.962,00 68.979.581,00 67.859.585,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.875.284,00 31.862.082,00 33.137.013,00 30.327.129,00 30.213.817,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 437.847,00 610.658,00 807.437,00 78.597,00 347.608,00
- Banka Kredileri 437.847,00 610.658,00 807.437,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.156.504,00 584.338,00 872.149,00 1.709.612,00 2.309.988,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.531.148,00 0,00 872.149,00 850.517,00 1.450.282,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.455.713,00 12.917.142,00 16.759.533,00 16.218.258,00 17.818.216,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.455.713,00 12.917.142,00 16.759.533,00 16.218.258,00 17.818.216,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 287.430,00 494.482,00 319.471,00 330.074,00 292.480,00
Diğer Borçlar 15.367.706,00 16.122.631,00 14.318.657,00 11.825.404,00 9.295.293,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.367.706,00 16.122.631,00 14.318.657,00 11.825.404,00 9.295.293,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 107.251,00 114.470,00 0,00 109.355,00 96.893,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 23.802,00 22.285,00 20.180,00 30.377,00 17.315,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 23.802,00 22.285,00 20.180,00 30.377,00 17.315,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 39.031,00 95.830,00 39.586,00 25.452,00 36.024,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.760.294,00 10.553.631,00 10.392.850,00 10.057.434,00 9.970.524,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.260.272,00 422.837,00 10.214.262,00 9.877.578,00 245.067,00
Banka Kredileri 307.440,00 422.837,00 0,00 63.004,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.952.832,00 0,00 10.214.262,00 9.814.574,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 131.033,00 178.588,00 178.588,00 179.856,00 53.959,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 131.033,00 178.588,00 178.588,00 179.856,00 53.959,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.368.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 58.635.578,00 42.415.713,00 43.529.863,00 40.384.563,00 40.184.341,00
Ö Z K A Y N A K L A R 50.976.074,00 38.410.351,00 39.306.099,00 28.595.018,00 27.675.244,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.976.074,00 38.410.351,00 39.306.099,00 28.595.018,00 27.675.244,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 64.661.436,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -233.026,00 -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -233.026,00 -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -233.026,00 -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 56.157.514,00 34.287.596,00 34.649.014,00 23.794.687,00 23.160.492,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 28.336.808,00 30.793.287,00 31.154.705,00 20.300.378,00 19.666.183,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 3.494.309,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 27.820.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -82.880.889,00 -2.257.265,00 -2.257.265,00 -2.257.265,00 -3.367.560,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.186.039,00 -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 109.611.652,00 80.826.064,00 82.835.962,00 68.979.581,00 67.859.585,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi