Geri Dön

RODRG | Rodrigo Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres Yenibosna Merkez mah.Ladin sokak Terziler sitesi no:20-B Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0(212) 875 07 41-535 493 22 28
Faks 0(212) 875 08 41
Web www.rodrigo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.004.128,00 42,40
ŞÜKRÜ KARACA 451.182,00 6,37
TOPLAM 7.085.000,00 100,00
DİĞER 3.629.690,00 51,23
Toplam 14.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. AZERBAYCAN FİİLİALİ 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.535.159,00 42.019.419,00 29.158.102,00 16.523.308,00 7.671.388,00
Satışların Maliyeti (-) -4.087.061,00 -25.507.916,00 -17.740.024,00 -10.089.535,00 -3.296.204,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.448.098,00 16.511.503,00 11.418.078,00 6.433.773,00 4.375.184,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.448.098,00 16.511.503,00 11.418.078,00 6.433.773,00 4.375.184,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -649.773,00 -1.677.494,00 -575.383,00 -489.554,00 -537.096,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.565.261,00 -15.537.219,00 -11.169.030,00 -6.214.110,00 -3.414.703,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.218.357,00 3.242.520,00 3.252.046,00 33.528,00 1.351,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -786,00 -734.334,00 -1.915,00 -97.769,00 -85.440,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 450.635,00 1.804.976,00 2.923.796,00 -334.132,00 339.296,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 280.492,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.792,00 -11.167,00 -8.375,00 -5.584,00 -2.792,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 447.843,00 2.074.301,00 2.915.421,00 -339.716,00 336.504,00
Finansman Gelirleri 324.805,00 199.544,00 199.489,00 2.026.148,00 830.118,00
Finansman Giderleri (-) -411.440,00 -909.506,00 -1.343.409,00 -680.647,00 -442.974,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 361.208,00 1.364.339,00 1.771.501,00 1.005.785,00 723.648,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -54.754,00 -254.044,00 -286.108,00 -107.478,00 -17.104,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.008,00 -86.123,00 -5.066,00 -53.387,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -44.746,00 -167.921,00 -281.042,00 -54.091,00 -17.104,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -20.875,00 -122.317,00 -77.333,00 -50.490,00 1.164,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -27.110,00 -158.853,00 -100.433,00 -65.571,00 1.432,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 6.235,00 36.536,00 23.100,00 15.081,00 -268,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 634.195,00 6.788.693,00 6.573.111,00 4.128.286,00 1.222.933,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 634.195,00 6.788.693,00 6.573.111,00 4.128.286,00 1.222.933,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 613.320,00 6.666.376,00 6.495.778,00 4.077.796,00 1.224.097,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 919.774,00 7.776.671,00 7.981.171,00 4.976.103,00 1.930.641,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.350.455,00 38.750.331,00 34.823.902,00 31.995.350,00 27.047.752,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.745.406,00 2.870.481,00 1.633.002,00 2.219.848,00 1.062.284,00
Finansal Yatırımlar 317.236,00 351.045,00 251.742,00 247.646,00 160.212,00
Ticari Alacaklar 1.700.405,00 3.870.931,00 5.966.323,00 2.246.958,00 2.014.698,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.700.405,00 3.870.931,00 5.966.323,00 2.246.958,00 2.014.698,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 549.787,00 386.637,00 437.702,00 294.408,00 299.239,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 549.787,00 386.637,00 437.702,00 294.408,00 299.239,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 33.789.994,00 30.800.838,00 26.217.662,00 26.666.080,00 23.368.733,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 24.215,00 34.090,00 75.647,00 8.749,00 20.034,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 223.412,00 436.309,00 241.824,00 311.661,00 122.552,00
ARA TOPLAM 40.350.455,00 38.750.331,00 34.823.902,00 31.995.350,00 27.047.752,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 28.629.126,00 29.109.254,00 27.515.787,00 26.329.756,00 13.787.345,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.416.539,00 0,00 1.422.123,00 1.424.913,00 1.427.706,00
Maddi Duran Varlıklar 16.046.266,00 16.140.261,00 14.325.691,00 13.514.897,00 11.335.063,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.650,00 11.735,00 12.858,00 11.106.139,00 717.392,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.650,00 11.735,00 12.858,00 0,00 15.077,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 154.741,00 193.252,00 66.694,00 283.807,00 307.184,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 1.419.331,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 68.979.581,00 67.859.585,00 62.339.689,00 58.325.106,00 40.835.097,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.327.129,00 30.213.817,00 24.369.171,00 21.875.421,00 18.093.050,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 78.597,00 347.608,00 674.933,00 2.524.078,00 1.707.329,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.709.612,00 2.309.988,00 2.735.111,00 1.769.668,00 1.107.397,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 850.517,00 1.450.282,00 1.876.333,00 1.769.668,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.218.258,00 17.818.216,00 12.574.384,00 11.168.711,00 9.432.350,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.218.258,00 17.818.216,00 12.574.384,00 11.168.711,00 9.432.350,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 330.074,00 292.480,00 254.935,00 153.221,00 151.588,00
Diğer Borçlar 11.825.404,00 9.295.293,00 8.092.129,00 6.235.636,00 5.669.675,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.825.404,00 9.295.293,00 8.092.129,00 6.235.636,00 5.669.675,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 109.355,00 96.893,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.377,00 17.315,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.377,00 17.315,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 25.452,00 36.024,00 37.679,00 24.107,00 24.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.057.434,00 9.970.524,00 10.090.774,00 11.575.009,00 912.833,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.877.578,00 245.067,00 416.709,00 11.563.901,00 904.258,00
Banka Kredileri 63.004,00 0,00 416.709,00 1.250.000,00 154.019,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.814.574,00 0,00 0,00 10.313.901,00 750.239,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 179.856,00 53.959,00 2.567,00 0,00 8.575,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 179.856,00 53.959,00 2.567,00 0,00 8.575,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 9.671.498,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.384.563,00 40.184.341,00 34.459.945,00 33.450.430,00 19.005.883,00
Ö Z K A Y N A K L A R 28.595.018,00 27.675.244,00 27.879.744,00 24.874.676,00 21.829.214,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 28.595.018,00 27.675.244,00 27.879.744,00 24.874.676,00 21.829.214,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 8.900,00 8.900,00 0,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 23.794.687,00 23.160.492,00 22.944.910,00 17.005.776,00 17.594.732,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 20.300.378,00 19.666.183,00 19.450.601,00 17.005.776,00 14.100.423,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 3.494.309,00 3.494.309,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.257.265,00 -3.367.560,00 -3.367.560,00 -3.367.560,00 -3.367.560,00
Net Dönem Karı/Zararı 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 68.979.581,00 67.859.585,00 62.339.689,00 58.325.106,00 40.835.097,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 251.742,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 674.933,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 3.494.309,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi