Geri Dön

RODRG | Rodrigo Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres Yenibosna Merkez mah.Ladin sokak Terziler sitesi no:20-B Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0(212) 875 07 41-535 493 22 28
Faks 0(212) 875 08 41
Web www.rodrigo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.004.128,00 42,40
ŞÜKRÜ KARACA 577.025,00 8,14
TOPLAM 7.085.000,00 100,00
DİĞER 3.503.847,00 49,46
Toplam 14.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. AZERBAYCAN FİİLİALİ 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 29.158.102,00 16.523.308,00 7.671.388,00 22.681.403,00 14.773.430,00
Satışların Maliyeti (-) -17.740.024,00 -10.089.535,00 -3.296.204,00 -10.869.979,00 -6.041.175,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.418.078,00 6.433.773,00 4.375.184,00 11.811.424,00 8.732.255,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 11.418.078,00 6.433.773,00 4.375.184,00 11.811.424,00 8.732.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -575.383,00 -489.554,00 -537.096,00 -752.172,00 -1.080.124,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.169.030,00 -6.214.110,00 -3.414.703,00 -12.867.425,00 -6.158.747,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.252.046,00 33.528,00 1.351,00 658.560,00 1.527.174,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.915,00 -97.769,00 -85.440,00 -1.031.773,00 -587.721,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.923.796,00 -334.132,00 339.296,00 -2.181.386,00 2.432.837,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8.375,00 -5.584,00 -2.792,00 -11.167,00 -8.353,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.915.421,00 -339.716,00 336.504,00 -2.192.553,00 2.424.484,00
Finansman Gelirleri 199.489,00 2.026.148,00 830.118,00 2.716.308,00 75.203,00
Finansman Giderleri (-) -1.343.409,00 -680.647,00 -442.974,00 -1.978.739,00 -1.305.806,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.771.501,00 1.005.785,00 723.648,00 -1.454.984,00 1.193.881,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -286.108,00 -107.478,00 -17.104,00 -452.888,00 -18.004,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.066,00 -53.387,00 0,00 -23.232,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -281.042,00 -54.091,00 -17.104,00 -429.656,00 -18.004,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00 -1.907.872,00 1.175.877,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00 -1.907.872,00 1.175.877,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00 -1.907.872,00 1.175.877,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -77.333,00 -50.490,00 1.164,00 -5.456,00 -13.320,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.760,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -100.433,00 -65.571,00 1.432,00 -7.275,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 23.100,00 15.081,00 -268,00 1.819,00 4.440,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 6.573.111,00 4.128.286,00 1.222.933,00 8.207.584,00 2.036.669,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 6.573.111,00 4.128.286,00 1.222.933,00 8.207.584,00 2.036.669,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 6.495.778,00 4.077.796,00 1.224.097,00 8.202.128,00 2.023.349,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 7.981.171,00 4.976.103,00 1.930.641,00 6.294.256,00 3.199.226,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 1.819,00 4.440,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.823.902,00 31.995.350,00 27.047.752,00 25.460.610,00 20.607.815,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.633.002,00 2.219.848,00 1.062.284,00 2.766.284,00 1.164.927,00
Finansal Yatırımlar 251.742,00 247.646,00 160.212,00 174.833,00 265.944,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 251.742,00 0,00 0,00 174.833,00 265.944,00
Ticari Alacaklar 5.966.323,00 2.246.958,00 2.014.698,00 1.001.059,00 585.339,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.966.323,00 2.246.958,00 2.014.698,00 1.001.059,00 585.339,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 437.702,00 294.408,00 299.239,00 272.982,00 310.009,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 437.702,00 294.408,00 299.239,00 272.982,00 310.009,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.217.662,00 26.666.080,00 23.368.733,00 21.143.196,00 18.146.360,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 75.647,00 8.749,00 20.034,00 65.229,00 96.612,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 5.066,00
Diğer Dönen Varlıklar 241.824,00 311.661,00 122.552,00 37.027,00 33.558,00
ARA TOPLAM 34.823.902,00 31.995.350,00 27.047.752,00 25.460.610,00 20.607.815,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 27.515.787,00 26.329.756,00 13.787.345,00 15.209.085,00 13.985.402,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.422.123,00 1.424.913,00 1.427.706,00 1.430.498,00 1.433.313,00
Maddi Duran Varlıklar 14.325.691,00 13.514.897,00 11.335.063,00 10.190.886,00 8.173.605,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.858,00 11.106.139,00 717.392,00 16.169,00 3.639.575,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.858,00 0,00 15.077,00 0,00 3.622.166,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 66.694,00 283.807,00 307.184,00 322.817,00 738.909,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 62.339.689,00 58.325.106,00 40.835.097,00 40.669.695,00 34.593.217,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.369.171,00 21.875.421,00 18.093.050,00 17.293.801,00 15.196.542,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 674.933,00 2.524.078,00 1.707.329,00 2.588.799,00 0,00
- Banka Kredileri 674.933,00 0,00 0,00 2.588.799,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.735.111,00 1.769.668,00 1.107.397,00 1.063.142,00 1.998.310,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.876.333,00 1.769.668,00 0,00 0,00 1.651.846,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.574.384,00 11.168.711,00 9.432.350,00 7.946.150,00 7.546.118,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.574.384,00 11.168.711,00 9.432.350,00 7.946.150,00 7.546.118,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 254.935,00 153.221,00 151.588,00 106.718,00 85.435,00
Diğer Borçlar 8.092.129,00 6.235.636,00 5.669.675,00 5.543.910,00 5.542.873,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.092.129,00 6.235.636,00 5.669.675,00 5.543.910,00 5.542.873,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 223,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.679,00 24.107,00 24.711,00 44.859,00 23.806,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.090.774,00 11.575.009,00 912.833,00 3.477.321,00 4.443.315,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 416.709,00 11.563.901,00 904.258,00 3.317.339,00 4.300.915,00
Banka Kredileri 416.709,00 1.250.000,00 154.019,00 1.036.754,00 2.644.043,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.567,00 0,00 8.575,00 159.982,00 142.400,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.567,00 0,00 8.575,00 159.982,00 142.400,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.671.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 34.459.945,00 33.450.430,00 19.005.883,00 20.771.122,00 19.639.857,00
Ö Z K A Y N A K L A R 27.879.744,00 24.874.676,00 21.829.214,00 19.898.573,00 14.953.360,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.879.744,00 24.874.676,00 21.829.214,00 19.898.573,00 14.953.360,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 0,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 3.494.309,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00 -199.566,00 -207.430,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00 -199.566,00 -207.430,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -276.899,00 -250.056,00 -198.402,00 -199.566,00 -207.430,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 22.944.910,00 17.005.776,00 17.594.732,00 11.027.307,00 4.856.392,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 19.450.601,00 17.005.776,00 14.100.423,00 11.027.307,00 4.856.392,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 3.494.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.367.560,00 -3.367.560,00 -3.367.560,00 390.495,00 -1.459.688,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.485.393,00 898.307,00 706.544,00 -1.907.872,00 1.175.877,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 62.339.689,00 58.325.106,00 40.835.097,00 40.669.695,00 34.593.217,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 10.313.901,00 750.239,00 2.280.585,00 1.656.872,00
Diğer Yedekler 0,00 3.494.309,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 16.169,00 17.409,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi