Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,15
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 1.329,04
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,70
Dibe Uzaklık 42,25
Piyasa Değeri (USD) 3.926.609,44
Piyasa Değeri (TL) 13.744.900,00
Özsermaye (TL) 8.091.937,00
Sermaye (TL) 7.085.000,00
Net Kar (TL) 10.342,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Gülsever Sokak No:15 Merter Güngören /İSTANBUL
Telefon 0212 8750741
Faks 0212 8750841
Web http://www.rodrigo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.643.028,00 51,42
DİĞER 3.441.972,00 48,58
Toplam 7.085.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 9.018.021,00 0,00 4.297.745,00 0,00 10.777.447,00
Satışların Maliyeti (-) -6.088.551,00 0,00 -2.893.846,00 0,00 -7.005.764,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.929.470,00 0,00 1.403.899,00 0,00 3.771.683,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.929.470,00 0,00 1.403.899,00 0,00 3.771.683,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.170.530,00 0,00 -410.796,00 0,00 -1.313.811,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.273.841,00 0,00 -1.071.439,00 0,00 -2.671.977,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.301.023,00 0,00 567.419,00 0,00 82.805,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -296.202,00 0,00 -276.829,00 0,00 -145.969,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 489.920,00 0,00 212.254,00 0,00 -277.269,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 135.000,00 0,00 0,00 0,00 142.197,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.849,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 624.920,00 0,00 212.254,00 0,00 -144.921,00
Finansman Gelirleri 613.217,00 0,00 92.156,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -979.822,00 0,00 -185.450,00 0,00 -1.151.794,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 258.315,00 0,00 118.960,00 0,00 37.779,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -247.973,00 0,00 -112.056,00 0,00 84.482,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -247.973,00 0,00 -112.056,00 0,00 84.482,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.342,00 0,00 6.904,00 0,00 122.261,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 10.342,00 0,00 6.904,00 0,00 122.261,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 122.261,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 10.342,00 0,00 6.904,00 0,00 122.261,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 101.953,00 0,00 0,00 0,00 6.018,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 127.441,00 0,00 0,00 0,00 7.522,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -25.488,00 0,00 0,00 0,00 -1.504,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 29.267,00 0,00 10.802,00 0,00 -6.288,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 29.267,00 0,00 10.802,00 0,00 -6.288,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 131.220,00 0,00 10.802,00 0,00 -270,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 121.991,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 141.562,00 0,00 17.706,00 0,00 121.991,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.334.494,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.887.263,00 0,00 12.896.626,00 0,00 12.705.456,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.652.091,00 0,00 738.118,00 0,00 960.084,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.959.719,00 0,00 3.705.768,00 0,00 3.960.369,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.959.719,00 0,00 3.705.768,00 0,00 3.960.369,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 359.253,00 0,00 44.047,00 0,00 107.109,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 359.253,00 0,00 44.047,00 0,00 107.109,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.178.154,00 0,00 7.090.749,00 0,00 6.817.773,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 578.439,00 0,00 833.310,00 0,00 380.319,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.412,00 0,00 972,00 0,00 495,00
Diğer Dönen Varlıklar 158.195,00 0,00 483.662,00 0,00 479.307,00
ARA TOPLAM 13.887.263,00 0,00 12.896.626,00 0,00 12.705.456,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.993.661,00 0,00 2.788.172,00 0,00 2.601.302,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 630.000,00 0,00 495.000,00 0,00 495.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.276.716,00 0,00 2.074.752,00 0,00 1.805.517,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.191,00 0,00 31.749,00 0,00 2.058,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 36.191,00 0,00 0,00 0,00 2.058,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 50.754,00 0,00 186.671,00 0,00 298.727,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 16.880.924,00 0,00 15.684.798,00 0,00 15.306.758,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.754.158,00 0,00 6.215.922,00 0,00 6.136.365,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 884.441,00 0,00 1.456.382,00 0,00 2.645.289,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 218.070,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.890.870,00 0,00 4.652.418,00 0,00 3.081.132,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.890.870,00 0,00 4.652.418,00 0,00 3.081.132,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19.811,00 0,00 15.104,00 0,00 9.841,00
Diğer Borçlar 426.792,00 0,00 7.880,00 0,00 115,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 426.792,00 0,00 7.880,00 0,00 115,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 81.949,00 0,00 46.357,00 0,00 48.595,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.780,00 0,00 25.597,00 0,00 22.930,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 12.817,00 0,00 10.150,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.780,00 0,00 12.780,00 0,00 12.780,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 50.791,00 0,00 12.184,00 0,00 110.393,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.034.829,00 0,00 1.500.795,00 0,00 1.220.018,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.935.167,00 0,00 1.438.119,00 0,00 1.163.040,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 96.403,00 0,00 62.676,00 0,00 56.978,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 96.403,00 0,00 62.676,00 0,00 56.978,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.788.987,00 0,00 7.716.717,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.091.937,00 0,00 7.968.081,00 0,00 7.950.375,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.091.937,00 0,00 7.968.081,00 0,00 7.950.375,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.305,00 0,00 -118.258,00 0,00 -118.258,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -118.258,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 14.389,00 0,00 -4.076,00 0,00 -14.878,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 14.389,00 0,00 -4.076,00 0,00 -14.878,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.504.698,00 0,00 -2.504.698,00 0,00 -2.626.959,00
Net Dönem Karı/Zararı 10.342,00 0,00 6.904,00 0,00 122.261,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 16.880.924,00 0,00 15.684.798,00 0,00 15.306.758,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 1.438.119,00 0,00 0,00