Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Gülsever Sokak No:15 Merter Güngören /İSTANBUL
Telefon 0212 8750741
Faks 0212 8750841
Web http://www.rodrigo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.006.269,00 42,43
DİĞER 4.078.731,00 57,57
Toplam 7.085.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.003.160,00 0,00 14.366.918,00 0,00 6.099.351,00
Satışların Maliyeti (-) -1.722.583,00 0,00 -7.731.137,00 0,00 -2.801.852,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.280.577,00 0,00 6.635.781,00 0,00 3.297.499,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.280.577,00 0,00 6.635.781,00 0,00 3.297.499,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -628.466,00 0,00 -1.184.067,00 0,00 -612.701,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.742.391,00 0,00 -6.140.433,00 0,00 -2.657.692,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.204.002,00 0,00 1.145.026,00 0,00 624.260,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -670.779,00 0,00 -213.736,00 0,00 -27.089,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.442.943,00 0,00 242.571,00 0,00 624.277,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 155.000,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.442.943,00 0,00 397.571,00 0,00 624.277,00
Finansman Gelirleri 197.439,00 0,00 4.351.909,00 0,00 2.473.005,00
Finansman Giderleri (-) -959.775,00 0,00 -3.954.229,00 0,00 -2.114.950,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 680.607,00 0,00 795.251,00 0,00 982.332,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -425.025,00 0,00 178.099,00 0,00 108.507,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -425.025,00 0,00 178.099,00 0,00 108.507,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 255.582,00 0,00 973.350,00 0,00 1.090.839,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 255.582,00 0,00 973.350,00 0,00 1.090.839,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 255.582,00 0,00 973.350,00 0,00 1.090.839,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,14 0,00 0,15
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 4.551,00 0,00 -2.461,00 0,00 -10.365,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.834,00 0,00 -3.155,00 0,00 -13.288,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -1.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.283,00 0,00 694,00 0,00 2.923,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 621.812,00 0,00 -73.036,00 0,00 13.269,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 621.812,00 0,00 -73.036,00 0,00 13.269,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 626.363,00 0,00 -75.497,00 0,00 2.904,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 881.945,00 0,00 897.853,00 0,00 1.093.743,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.651.058,00 0,00 14.938.459,00 0,00 14.062.156,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.665.150,00 0,00 1.880.697,00 0,00 1.149.454,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.761.778,00 0,00 5.277.217,00 0,00 3.675.329,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.761.778,00 0,00 5.277.217,00 0,00 3.675.329,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 638.655,00 0,00 408.591,00 0,00 211.671,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 638.655,00 0,00 408.591,00 0,00 211.671,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.463.203,00 0,00 7.161.030,00 0,00 8.190.355,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.960,00 0,00 116.810,00 0,00 655.840,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.469,00 0,00 2.072,00 0,00 1.299,00
Diğer Dönen Varlıklar 96.843,00 0,00 92.042,00 0,00 178.208,00
ARA TOPLAM 16.651.058,00 0,00 14.938.459,00 0,00 14.062.156,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.970.007,00 0,00 7.116.727,00 0,00 6.486.426,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.505.000,00 0,00 1.464.000,00 0,00 1.332.000,00
Maddi Duran Varlıklar 5.435.540,00 0,00 5.374.162,00 0,00 4.945.469,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.467,00 0,00 30.937,00 0,00 33.150,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 29.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 30.937,00 0,00 33.150,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 247.628,00 0,00 175.807,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 23.621.065,00 0,00 22.055.186,00 0,00 20.548.582,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.711.324,00 0,00 9.387.015,00 0,00 7.012.546,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 695.732,00 0,00 1.186.133,00 0,00 1.007.657,00
- Banka Kredileri 695.732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.165.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.588.354,00 0,00 5.219.975,00 0,00 4.468.655,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.588.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 5.219.975,00 0,00 4.468.655,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 40.487,00 0,00 24.003,00 0,00 29.054,00
Diğer Borçlar 2.049.805,00 0,00 1.606.029,00 0,00 546.836,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.049.805,00 0,00 1.606.029,00 0,00 546.836,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 121.654,00 0,00 131.816,00 0,00 119.995,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.810,00 0,00 6.810,00 0,00 5.807,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.810,00 0,00 6.810,00 0,00 5.807,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.591,00 0,00 18.347,00 0,00 12.286,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.076.474,00 0,00 3.757.849,00 0,00 4.260.167,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.808.141,00 0,00 3.681.689,00 0,00 4.170.192,00
Banka Kredileri 2.808.141,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 89.653,00 0,00 76.160,00 0,00 89.975,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 89.653,00 0,00 76.160,00 0,00 89.975,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 178.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.787.798,00 0,00 13.144.864,00 0,00 11.272.713,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.833.267,00 0,00 8.910.322,00 0,00 9.275.869,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.833.267,00 0,00 8.910.322,00 0,00 9.275.869,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -15.023,00 0,00 -19.574,00 0,00 -11.670,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.023,00 0,00 0,00 0,00 -11.670,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.023,00 0,00 0,00 0,00 -11.670,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 550.725,00 0,00 -71.087,00 0,00 15.218,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 550.725,00 0,00 -71.087,00 0,00 15.218,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.546.226,00 0,00 -2.560.576,00 0,00 -2.406.727,00
Net Dönem Karı/Zararı 255.582,00 0,00 973.350,00 0,00 1.090.839,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 23.621.065,00 0,00 22.055.186,00 0,00 20.548.582,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi