Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,51
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,02
BIST-100'deki Ağırlığı 7,73
F/K Oranı 14,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,08
Dibe Uzaklık 48,93
Piyasa Değeri (USD) 3.643.982,23
Piyasa Değeri (TL) 19.271.200,00
Özsermaye (TL) 9.275.869,00
Sermaye (TL) 7.085.000,00
Net Kar (TL) 1.364.668,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres M.Nesih Özmen Mah.Fatih Cad.Gülsever Sokak No:15 Merter Güngören /İSTANBUL
Telefon 0212 8750741
Faks 0212 8750841
Web http://www.rodrigo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.643.028,00 51,42
DİĞER 3.441.972,00 48,58
Toplam 7.085.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.099.351,00 0,00 12.381.137,00 0,00 5.717.482,00
Satışların Maliyeti (-) -2.801.852,00 0,00 -7.270.772,00 0,00 -3.048.590,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.297.499,00 0,00 5.110.365,00 0,00 2.668.892,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.297.499,00 0,00 5.110.365,00 0,00 2.668.892,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -612.701,00 0,00 -1.126.158,00 0,00 -542.588,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.657.692,00 0,00 -4.543.408,00 0,00 -1.910.275,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 624.260,00 0,00 825.681,00 0,00 231.173,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.089,00 0,00 -498.081,00 0,00 -345.833,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 624.277,00 0,00 -231.601,00 0,00 101.369,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 320.801,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 624.277,00 0,00 89.200,00 0,00 101.369,00
Finansman Gelirleri 2.473.005,00 0,00 1.687.986,00 0,00 946.190,00
Finansman Giderleri (-) -2.114.950,00 0,00 -1.678.984,00 0,00 -1.310.952,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 982.332,00 0,00 98.202,00 0,00 -263.393,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 108.507,00 0,00 -10.573,00 0,00 77.193,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -28.610,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 108.507,00 0,00 18.037,00 0,00 77.193,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.090.839,00 0,00 87.629,00 0,00 -186.200,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.090.839,00 0,00 87.629,00 0,00 -186.200,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.090.839,00 0,00 87.629,00 0,00 -186.200,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 0,00 0,01 0,00 -0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -10.365,00 0,00 5.730,00 0,00 14.100,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -13.288,00 0,00 7.162,00 0,00 17.625,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 2.923,00 0,00 -1.432,00 0,00 -3.525,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 13.269,00 0,00 -12.440,00 0,00 709,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 13.269,00 0,00 -12.440,00 0,00 709,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.904,00 0,00 -6.710,00 0,00 14.809,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.093.743,00 0,00 80.919,00 0,00 -171.391,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 14.062.156,00 0,00 14.071.826,00 0,00 11.871.355,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.149.454,00 0,00 1.787.529,00 0,00 706.728,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.675.329,00 0,00 4.152.982,00 0,00 2.638.050,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.675.329,00 0,00 4.152.982,00 0,00 2.638.050,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 211.671,00 0,00 214.778,00 0,00 174.587,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 211.671,00 0,00 214.778,00 0,00 174.587,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.190.355,00 0,00 7.351.319,00 0,00 7.584.370,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 655.840,00 0,00 349.207,00 0,00 549.792,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.299,00 0,00 16.060,00 0,00 4.519,00
Diğer Dönen Varlıklar 178.208,00 0,00 199.951,00 0,00 213.309,00
ARA TOPLAM 14.062.156,00 0,00 14.071.826,00 0,00 11.871.355,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.486.426,00 0,00 5.290.654,00 0,00 5.327.549,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.332.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.058.407,00
Maddi Duran Varlıklar 4.945.469,00 0,00 3.835.068,00 0,00 4.098.508,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.150,00 0,00 35.363,00 0,00 39.162,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.150,00 0,00 35.363,00 0,00 39.162,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 175.807,00 0,00 70.223,00 0,00 131.472,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 20.548.582,00 0,00 19.362.480,00 0,00 17.198.904,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.012.546,00 0,00 8.331.008,00 0,00 7.009.545,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.007.657,00 0,00 1.647.326,00 0,00 1.019.684,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.468.655,00 0,00 5.511.829,00 0,00 4.625.656,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.468.655,00 0,00 5.511.829,00 0,00 4.625.656,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 29.054,00 0,00 92.832,00 0,00 28.331,00
Diğer Borçlar 546.836,00 0,00 576.974,00 0,00 735.291,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 546.836,00 0,00 576.974,00 0,00 735.291,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 119.995,00 0,00 34.522,00 0,00 106.098,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 28.610,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.807,00 0,00 7.177,00 0,00 14.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.807,00 0,00 7.177,00 0,00 14.962,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12.286,00 0,00 55.278,00 0,00 128.813,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.260.167,00 0,00 2.870.076,00 0,00 2.297.013,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.170.192,00 0,00 2.783.082,00 0,00 2.165.049,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 89.975,00 0,00 86.994,00 0,00 130.660,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 89.975,00 0,00 86.994,00 0,00 130.660,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.272.713,00 0,00 11.201.084,00 0,00 9.306.558,00
Ö Z K A Y N A K L A R 9.275.869,00 0,00 8.161.396,00 0,00 7.892.346,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.275.869,00 0,00 8.161.396,00 0,00 7.892.346,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00 0,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 0,00 8.900,00 0,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00 0,00 3.494.309,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.670,00 0,00 -22.035,00 0,00 -30.405,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.670,00 0,00 -22.035,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.670,00 0,00 -22.035,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.218,00 0,00 1.949,00 0,00 15.098,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 15.218,00 0,00 1.949,00 0,00 15.098,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.406.727,00 0,00 -2.494.356,00 0,00 -2.494.356,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.090.839,00 0,00 87.629,00 0,00 -186.200,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 20.548.582,00 0,00 19.362.480,00 0,00 17.198.904,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi