Geri Dön

RODRG | Rodrigo Tekstil


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,29
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,47
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı -581,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 10,78
Dibe Uzaklık 57,56
Piyasa Değeri (USD) 14.287.526,82
Piyasa Değeri (TL) 414.118.250,00
Özsermaye (TL) 38.410.351,00
Sermaye (TL) 7.085.000,00
Net Kar (TL) -711.955,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RODRG
Sektör HER TÜRLÜ KONFEKSİYON İMALİ,İHRACI,İTHALİ VE DAHİLİ TİCARETİ
Adres Yenibosna Merkez mah.Ladin sokak Terziler sitesi no:20-B Bahçelievler/İstanbul
Telefon 0(212) 875 07 41
Faks 0(212) 875 08 41
Web www.rodrigo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEKİR KÜÇÜKDOĞAN 3.004.128,00 42,40
TOPLAM 7.085.000,00 100,00
DİĞER 4.080.872,00 57,60
Toplam 14.170.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
RODRİGO TEKSTİL SANAYİ TİCARET A.Ş. AZERBAYCAN FİİLİALİ 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 34.592.813,00 22.639.313,00 8.535.159,00 42.019.419,00 29.158.102,00
Satışların Maliyeti (-) -15.346.919,00 -11.380.490,00 -4.087.061,00 -25.507.916,00 -17.740.024,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 19.245.894,00 11.258.823,00 4.448.098,00 16.511.503,00 11.418.078,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 19.245.894,00 11.258.823,00 4.448.098,00 16.511.503,00 11.418.078,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.306.561,00 -847.216,00 -649.773,00 -1.677.494,00 -575.383,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.007.068,00 -10.975.167,00 -4.565.261,00 -15.537.219,00 -11.169.030,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 630.329,00 607.828,00 1.218.357,00 3.242.520,00 3.252.046,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -88.710,00 -5.437,00 -786,00 -734.334,00 -1.915,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.473.884,00 38.831,00 450.635,00 1.804.976,00 2.923.796,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 280.492,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -8.375,00 -5.584,00 -2.792,00 -11.167,00 -8.375,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.465.509,00 33.247,00 447.843,00 2.074.301,00 2.915.421,00
Finansman Gelirleri 10.165,00 466.385,00 324.805,00 199.544,00 199.489,00
Finansman Giderleri (-) -1.973.113,00 -382.988,00 -411.440,00 -909.506,00 -1.343.409,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -497.439,00 116.644,00 361.208,00 1.364.339,00 1.771.501,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 160.582,00 80.829,00 -54.754,00 -254.044,00 -286.108,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -17.577,00 -9.016,00 -10.008,00 -86.123,00 -5.066,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 178.159,00 89.845,00 -44.746,00 -167.921,00 -281.042,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -55.140,00 -55.140,00 -20.875,00 -122.317,00 -77.333,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -71.611,00 -71.611,00 -27.110,00 -158.853,00 -100.433,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 16.471,00 16.471,00 6.235,00 36.536,00 23.100,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 11.127.104,00 11.488.522,00 634.195,00 6.788.693,00 6.573.111,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 11.127.104,00 11.488.522,00 634.195,00 6.788.693,00 6.573.111,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.071.964,00 11.433.382,00 613.320,00 6.666.376,00 6.495.778,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 10.735.107,00 11.630.855,00 919.774,00 7.776.671,00 7.981.171,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.506.511,00 44.140.829,00 40.350.455,00 38.750.331,00 34.823.902,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.263.900,00 5.184.128,00 3.745.406,00 2.870.481,00 1.633.002,00
Finansal Yatırımlar 409.642,00 409.225,00 317.236,00 351.045,00 251.742,00
Ticari Alacaklar 2.192.435,00 2.251.105,00 1.700.405,00 3.870.931,00 5.966.323,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.192.435,00 2.251.105,00 1.700.405,00 3.870.931,00 5.966.323,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 52.000,00 308.399,00 549.787,00 386.637,00 437.702,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 52.000,00 308.399,00 549.787,00 386.637,00 437.702,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 35.322.382,00 35.737.804,00 33.789.994,00 30.800.838,00 26.217.662,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 20.089,00 28.520,00 24.215,00 34.090,00 75.647,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 246.063,00 221.648,00 223.412,00 436.309,00 241.824,00
ARA TOPLAM 43.506.511,00 44.140.829,00 40.350.455,00 38.750.331,00 34.823.902,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 37.319.553,00 38.695.133,00 28.629.126,00 29.109.254,00 27.515.787,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.410.956,00 1.413.745,00 1.416.539,00 0,00 1.422.123,00
Maddi Duran Varlıklar 25.195.435,00 26.312.823,00 16.046.266,00 16.140.261,00 14.325.691,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.431,00 9.550,00 10.650,00 11.735,00 12.858,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.431,00 9.550,00 10.650,00 11.735,00 12.858,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 387.881,00 299.567,00 154.741,00 193.252,00 66.694,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.419.331,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 80.826.064,00 82.835.962,00 68.979.581,00 67.859.585,00 62.339.689,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.862.082,00 33.137.013,00 30.327.129,00 30.213.817,00 24.369.171,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 610.658,00 807.437,00 78.597,00 347.608,00 674.933,00
- Banka Kredileri 610.658,00 807.437,00 0,00 0,00 674.933,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 584.338,00 872.149,00 1.709.612,00 2.309.988,00 2.735.111,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 12.917.142,00 16.759.533,00 16.218.258,00 17.818.216,00 12.574.384,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.917.142,00 16.759.533,00 16.218.258,00 17.818.216,00 12.574.384,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 494.482,00 319.471,00 330.074,00 292.480,00 254.935,00
Diğer Borçlar 16.122.631,00 14.318.657,00 11.825.404,00 9.295.293,00 8.092.129,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 16.122.631,00 14.318.657,00 11.825.404,00 9.295.293,00 8.092.129,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 114.470,00 0,00 109.355,00 96.893,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 22.285,00 20.180,00 30.377,00 17.315,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 22.285,00 20.180,00 30.377,00 17.315,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 95.830,00 39.586,00 25.452,00 36.024,00 37.679,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.553.631,00 10.392.850,00 10.057.434,00 9.970.524,00 10.090.774,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 422.837,00 10.214.262,00 9.877.578,00 245.067,00 416.709,00
Banka Kredileri 422.837,00 0,00 63.004,00 0,00 416.709,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 178.588,00 178.588,00 179.856,00 53.959,00 2.567,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 178.588,00 178.588,00 179.856,00 53.959,00 2.567,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 9.671.498,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 42.415.713,00 43.529.863,00 40.384.563,00 40.184.341,00 34.459.945,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.410.351,00 39.306.099,00 28.595.018,00 27.675.244,00 27.879.744,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.410.351,00 39.306.099,00 28.595.018,00 27.675.244,00 27.879.744,00
Ödenmiş Sermaye 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00 7.085.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -377.023,00 -377.023,00 -342.758,00 -321.883,00 -276.899,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 34.287.596,00 34.649.014,00 23.794.687,00 23.160.492,00 22.944.910,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 30.793.287,00 31.154.705,00 20.300.378,00 19.666.183,00 19.450.601,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 3.494.309,00 3.494.309,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.257.265,00 -2.257.265,00 -2.257.265,00 -3.367.560,00 -3.367.560,00
Net Dönem Karı/Zararı -336.857,00 197.473,00 306.454,00 1.110.295,00 1.485.393,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 80.826.064,00 82.835.962,00 68.979.581,00 67.859.585,00 62.339.689,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 409.225,00 0,00 0,00 251.742,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 872.149,00 850.517,00 1.450.282,00 1.876.333,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 10.214.262,00 9.814.574,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi