Geri Dön

RNPOL | Rainbow Polikarbonat


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 40,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 26,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,54
Dibe Uzaklık 50,00
Piyasa Değeri (USD) 38.611.570,67
Piyasa Değeri (TL) 1.206.600.000,00
Özsermaye (TL) 265.644.805,00
Sermaye (TL) 30.000.000,00
Net Kar (TL) 46.392.714,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RNPOL
Sektör
Adres KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ MAHALLESİ 20. CADDE NO:33 MELİKGAZİ/KAYSERİ
Telefon 0352 322 2223
Faks 0352 222 2322
Web www.rainbowpc.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EKREM AKBEYAZ 2.128.000,00 7,09
FATİH MEHMET AKBEYAZ 4.020.000,00 13,40
FATİH YÜCEL 2.000.000,00 6,67
HÜSEYİN YÜCEL 3.020.000,00 10,07
SELAHATTİN YÜCEL 1.832.000,00 6,11
TOPLAM 30.000.000,00 100,00
DİĞER 17.000.000,00 56,66
Toplam 60.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 377.965.872,00 260.880.423,00 135.656.220,00 370.355.855,00 276.168.027,00
Satışların Maliyeti (-) -318.055.451,00 -212.609.652,00 -112.629.001,00 -329.365.513,00 -247.676.935,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.910.421,00 48.270.771,00 23.027.219,00 40.990.342,00 28.491.092,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.910.421,00 48.270.771,00 23.027.219,00 40.990.342,00 28.491.092,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.920.176,00 -7.734.094,00 -4.013.221,00 -8.052.936,00 -5.232.855,00
Pazarlama Giderleri (-) -4.485.736,00 -2.827.001,00 -1.107.731,00 -5.647.031,00 -3.802.486,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 60.324.282,00 45.011.602,00 6.978.901,00 30.090.523,00 24.602.933,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -10.550.152,00 -4.362.792,00 -1.532.640,00 -14.282.179,00 -12.291.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 91.278.639,00 78.358.486,00 23.352.528,00 43.098.719,00 31.767.553,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27.044.948,00 5.572.246,00 2.405.097,00 11.688.819,00 4.172.405,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.064.883,00 -2.064.883,00 -2.062.793,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 115.779.114,00 81.170.349,00 23.520.438,00 54.688.475,00 35.863.865,00
Finansman Gelirleri 7.493.963,00 7.597.571,00 5.037.055,00 4.786.348,00 3.060.274,00
Finansman Giderleri (-) -78.756.457,00 -70.544.866,00 -22.163.284,00 -31.191.981,00 -17.348.641,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 44.516.620,00 18.223.054,00 6.394.209,00 28.282.842,00 21.575.498,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.865.323,00 -2.725.712,00 -470.755,00 0,00 -2.711.645,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.042.567,00 -3.111.062,00 -505.126,00 0,00 -3.691.762,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 177.244,00 385.350,00 34.371,00 0,00 980.117,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39.651.297,00 15.497.342,00 5.923.454,00 28.282.842,00 18.863.853,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 39.651.297,00 15.497.342,00 5.923.454,00 28.282.842,00 18.863.853,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 39.651.297,00 15.497.342,00 5.923.454,00 28.282.842,00 18.863.853,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 1.313.145,00 2.112.580,00 2.112.580,00 42.308.067,00 -36.463,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 45.137.025,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -189.268,00 -108.357,00 -108.357,00 -151.386,00 -41.547,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.502.413,00 2.220.937,00 2.220.937,00 -2.677.572,00 5.084,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 -10.112.856,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -10.112.856,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.313.145,00 2.112.580,00 2.112.580,00 32.195.211,00 -36.463,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 40.964.442,00 17.609.922,00 8.036.034,00 60.478.053,00 18.827.390,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 545.833.312,00 505.995.513,00 452.293.882,00 346.849.340,00 361.943.375,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 70.312.427,00 66.234.191,00 66.557.414,00 64.538.970,00 38.083.044,00
Finansal Yatırımlar 102.419.784,00 56.568.454,00 42.949.950,00 49.913.252,00 61.089.019,00
Ticari Alacaklar 130.726.736,00 148.548.354,00 136.110.296,00 82.658.452,00 127.178.397,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 130.726.736,00 148.548.354,00 136.110.296,00 0,00 127.178.397,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 332.152,00 332.152,00 332.152,00 332.152,00 332.210,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 332.152,00 332.152,00 0,00 332.210,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 182.683.327,00 143.086.966,00 126.568.548,00 124.961.047,00 111.899.552,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 58.312.739,00 90.995.309,00 79.558.999,00 21.427.284,00 19.601.643,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.046.147,00 230.087,00 216.523,00 3.018.183,00 3.759.510,00
ARA TOPLAM 545.833.312,00 505.995.513,00 452.293.882,00 346.849.340,00 361.943.375,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 147.806.368,00 123.375.336,00 119.080.331,00 118.235.082,00 59.080.755,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00
Maddi Duran Varlıklar 145.456.838,00 121.070.685,00 116.603.908,00 115.670.619,00 55.778.087,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 702.637,00 670.787,00 689.091,00 705.416,00 191.862,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 693.639.680,00 629.370.849,00 571.374.213,00 465.084.422,00 421.024.130,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 265.187.558,00 254.232.995,00 216.766.389,00 146.122.776,00 179.852.576,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.461.846,00 61.385.019,00 51.613.138,00 32.952.957,00 105.913.525,00
- Banka Kredileri 110.758.466,00 55.161.617,00 0,00 0,00 105.781.783,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 89.953.035,00 131.655.054,00 146.764.150,00 92.862.010,00 54.414.815,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 46.949.925,00 49.535.763,00 10.940.806,00 14.320.828,00 13.093.736,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 49.535.763,00 10.940.806,00 0,00 13.093.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.907.807,00 1.493.208,00 2.463.538,00 1.126.569,00 1.194.713,00
Diğer Borçlar 2.183.388,00 5.206.954,00 659.812,00 142.635,00 1.225.129,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.206.954,00 659.812,00 0,00 1.225.129,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.350.470,00 4.546.492,00 3.587.331,00 4.457.888,00 3.708.295,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 483.417,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 325.082,00 333.113,00 201.416,00 213.033,00 266.117,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 325.082,00 333.113,00 0,00 0,00 266.117,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 162.807.317,00 131.926.731,00 117.044.813,00 85.060.744,00 48.921.315,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 150.774.759,00 120.995.233,00 105.676.686,00 71.577.544,00 45.366.218,00
Banka Kredileri 150.540.035,00 120.727.892,00 45.184.260,00 26.980.470,00 45.069.257,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 234.724,00 267.341,00 0,00 0,00 296.961,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 893.114,00 718.684,00 804.334,00 664.099,00 760.732,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 601.114,00 427.684,00 494.870,00 354.635,00 366.773,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 292.000,00 291.000,00 309.464,00 309.464,00 393.959,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.139.444,00 10.212.814,00 10.563.793,00 12.819.101,00 2.794.365,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 427.994.875,00 386.159.726,00 333.811.202,00 231.183.520,00 228.773.891,00
Ö Z K A Y N A K L A R 265.644.805,00 243.211.123,00 237.563.011,00 233.900.902,00 192.250.239,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 265.644.805,00 243.211.123,00 237.563.011,00 233.900.902,00 192.250.239,00
Ödenmiş Sermaye 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 60.046.925,00 60.846.360,00 60.846.360,00 58.733.780,00 23.824.534,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 60.046.925,00 60.846.360,00 60.846.360,00 58.733.780,00 23.824.534,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -367.489,00 -304.816,00 -304.816,00 -207.112,00 -119.242,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.742.792,00 1.742.792,00 1.742.792,00 1.742.792,00 1.742.792,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 54.424.330,00 54.424.330,00 54.424.330,00 28.819.060,00 28.819.060,00
Net Dönem Karı/Zararı 39.651.297,00 15.497.342,00 5.923.454,00 25.605.270,00 18.863.853,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 693.639.680,00 629.370.849,00 571.374.213,00 465.084.422,00 421.024.130,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi