Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RHEAG
Sektör Şirket kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Adres Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366 Çankaya / Ankara
Telefon (0312) 4668450
Faks (0312) 4668449
Web http://www.rheagirisim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ONUR TAKMAK 2.250.000,00 5,42
DİĞER 39.300.000,00 94,58
Toplam 41.550.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 18.927.506,00 95,59
2.Netsafe Bilgi Teknolojileri A.Ş. 7.031.323,00 100,00
4.RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri A.Ş. 15.597.000,00 100,00
5.OEP RHEA Turkey Tech B.V. 3.565,00 19,79
6.Rhea Dijital Yatırım ve Ticaret A.Ş. 350.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
06.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.03.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
17.11.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.006.413,00 -969.343,00 -2.378.633,00 -1.739.674,00 -1.075.438,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.227.238,00 2.176.250,00 3.213.294,00 2.354.118,00 2.255.451,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.667.951,00 -108.956,00 -2.912.112,00 -2.489.580,00 -1.414.485,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -447.126,00 1.097.951,00 -2.077.451,00 -1.875.136,00 -234.472,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 103.275,00 74.837,00 2.639.576,00 1.046.410,00 677.547,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -216,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -1.353.109,00 -9.826,00 -37.299,00 -27.198,00 -18.756,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.696.960,00 1.162.962,00 527.024,00 -855.924,00 424.319,00
Finansman Gelirleri 808.473,00 267.992,00 1.010.081,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.016.132,00 -648.659,00 -1.029.251,00 -523.307,00 -523.307,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.904.619,00 782.295,00 507.854,00 -1.379.231,00 -98.988,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.904.619,00 782.295,00 507.854,00 -1.379.231,00 -98.988,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.904.619,00 782.295,00 507.854,00 -1.379.231,00 -98.988,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.904.619,00 782.295,00 507.854,00 -1.379.231,00 -98.988,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,05 0,02 0,01 -0,03 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -210.005,00 0,00 0,00 113.792,00 210.005,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -210.005,00 0,00 0,00 113.792,00 210.005,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.114.624,00 782.295,00 507.854,00 -1.265.439,00 111.017,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 30.802.365,00 33.695.429,00 31.853.003,00 30.993.759,00 32.748.719,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 26.743.133,00 4.813.348,00 5.392.143,00 900.416,00 2.539.508,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 4.475.341,00 4.247.120,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.028.498,00 28.780.381,00 26.362.669,00 25.528.780,00 25.875.161,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.930.847,00 16.631.706,00 15.633.974,00 15.113.584,00 15.286.588,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 97.651,00 12.148.675,00 10.728.695,00 10.415.196,00 10.588.573,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 30.291,00 11.258,00 8.076,00 1.546,00 3.238,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 443,00 90.442,00 90.115,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 87.676,00 83.692,00
ARA TOPLAM 30.802.365,00 33.695.429,00 31.853.003,00 30.993.759,00 32.748.719,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.112.916,00 1.082.452,00 1.016.844,00 1.072.971,00 1.095.566,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.085.201,00 1.054.432,00 986.644,00 1.040.367,00 1.066.920,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 25.840,00 28.020,00 30.200,00 32.604,00 28.646,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 25.840,00 28.020,00 0,00 32.604,00 28.646,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 31.915.281,00 34.777.881,00 32.869.847,00 32.066.730,00 33.844.285,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.990.290,00 8.171.976,00 7.050.855,00 8.038.658,00 8.441.973,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 0,00 0,00 45.000,00 172.616,00 307.736,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 45.000,00 172.616,00 307.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.579,00 12.374,00 13.083,00 62.934,00 98.050,00
Diğer Borçlar 148.342,00 697.706,00 179.535,00 324.837,00 433.116,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 148.342,00 697.706,00 179.535,00 324.837,00 433.116,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 121.441,00 121.441,00 121.441,00 121.441,00 121.441,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 121.441,00 121.441,00 121.441,00 121.441,00 121.441,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 35.499,00 29.499,00 24.881,00 7.254,00 5.038,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 35.499,00 29.499,00 24.881,00 7.254,00 5.038,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.499,00 29.499,00 24.881,00 7.254,00 5.038,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.025.789,00 8.201.475,00 7.075.736,00 8.045.912,00 8.447.011,00
Ö Z K A Y N A K L A R 23.889.492,00 26.576.406,00 25.794.111,00 24.020.818,00 25.397.274,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 23.889.492,00 26.576.406,00 25.794.111,00 24.020.818,00 25.397.274,00
Ödenmiş Sermaye 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.490.676,00 0,00 32.490.676,00 32.490.676,00 32.490.676,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 113.792,00 210.005,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 113.792,00 210.005,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 378.467,00 378.467,00 378.467,00 378.467,00 378.467,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.812.764,00 -50.812.764,00 -51.320.618,00 -51.320.618,00 -51.320.618,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.904.619,00 782.295,00 507.854,00 -1.379.231,00 -98.988,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 31.915.281,00 34.777.881,00 32.869.847,00 32.066.730,00 33.844.285,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi