Geri Dön

RHEAG | Rhea Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RHEAG
Sektör Şirket kayıtlı sermayeli olarak ve çıkarılmış sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır.
Adres Gaziosmanpaşa Mah. İran Cad. Karum İş Merkezi Apt. No: 21/366 Çankaya / Ankara
Telefon 03124668450
Faks 03124668449
Web www.rheagirisim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA MÜMTAZ ÖZKAYA 2.250.000,00 5,42
TOPLAM 41.550.000,00 100,00
DİĞER 39.300.000,00 94,58
Toplam 83.100.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
1.Seta Tıbbi Cihazlar İthalat ve İhracat Pazarlama Ticaret ve Sanayi A.Ş. 18.927.506,00 95,59
2.Netsafe Teknolojik Yatırımlar A.Ş. 1.200.000,00 100,00
3.RML Lojistik ve Denizcilik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 17.687.000,00 100,00
4.OEP Turkey Tech B.V. 3.565,00 19,79
5.Batkon Batarya Kontrol Teknolojileri A.Ş. 380.000,00 25,00
6.Laska Teknoloji A.Ş. 4.766,70 7,50
7.Erih Enerji Üretim Ticaret A.Ş. 66.667,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.09.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,67
06.05.2010 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 10,00
28.03.2002 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
17.11.2000 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,41
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.245.087,00 -2.751.886,00 -1.760.212,00 -1.107.577,00 -524.492,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.689.741,00 7.094.883,00 4.317.354,00 987.577,00 1.993.155,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -593.963,00 -12.111.768,00 -7.803.331,00 -4.993.060,00 -2.478.899,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -149.309,00 -7.768.771,00 -5.246.189,00 -5.113.060,00 -1.010.236,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -165.507,00 431.605,00 495.684,00 331.099,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -314.816,00 -7.337.166,00 -4.750.505,00 -4.781.961,00 -1.010.236,00
Finansman Gelirleri 1.490.621,00 7.127.035,00 4.111.525,00 5.396.974,00 1.452.511,00
Finansman Giderleri (-) -271.200,00 -1.267.858,00 -1.250.438,00 -980.165,00 -387.304,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 904.605,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 904.605,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 904.605,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 904.605,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,02 -0,04 -0,05 -0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 812.721,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.943.833,00 30.155.185,00 27.897.736,00 27.602.607,00 26.446.118,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.544.232,00 28.162.030,00 24.683.115,00 24.547.725,00 22.946.352,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.249.857,00 1.913.143,00 3.167.545,00 3.025.599,00 2.762.483,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.597.674,00 1.913.143,00 3.167.545,00 2.983.509,00 2.762.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 652.183,00 0,00 0,00 42.090,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 56.081,00 10.802,00 11.368,00 18.002,00 689.571,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 93.663,00 69.210,00 35.708,00 11.281,00 47.712,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 25.943.833,00 30.155.185,00 27.897.736,00 27.602.607,00 26.446.118,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 20.416.911,00 16.442.439,00 16.493.716,00 16.212.087,00 15.751.544,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.670.622,00 2.807.512,00 2.858.985,00 2.575.478,00 2.113.245,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.859,00 6.219,00 6.219,00 8.399,00 10.579,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.859,00 6.219,00 6.219,00 8.399,00 10.579,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.511,00 9.576,00 9.575,00 11.108,00 12.641,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.511,00 9.576,00 9.575,00 11.108,00 12.641,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 46.360.744,00 46.597.624,00 44.391.452,00 43.814.694,00 42.197.662,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 24.744.515,00 25.988.725,00 24.226.642,00 22.125.800,00 20.117.803,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 206.023,00 428.501,00 248.416,00 121.483,00 98.682,00
Diğer Borçlar 152.361,00 252.671,00 295.051,00 340.610,00 573.526,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 336.853,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 152.361,00 252.671,00 295.051,00 340.610,00 236.673,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 87.116,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.435.443,00 1.637.583,00 2.838.131,00 2.885.616,00 2.946.695,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.435.443,00 1.637.583,00 2.838.131,00 2.885.616,00 2.946.695,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 360.057,00 165.448,00 132.788,00 132.606,00 103.448,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 360.057,00 165.448,00 132.788,00 132.606,00 103.448,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 360.057,00 165.448,00 132.788,00 132.606,00 103.448,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 25.104.572,00 26.154.173,00 24.359.430,00 22.258.406,00 20.221.251,00
Ö Z K A Y N A K L A R 21.256.172,00 20.443.451,00 20.032.022,00 21.556.288,00 21.976.411,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.256.172,00 20.443.451,00 20.032.022,00 21.556.288,00 21.976.411,00
Ödenmiş Sermaye 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00 41.550.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00 2.187.732,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 32.490.676,00 0,00 32.490.676,00 32.490.676,00 32.490.676,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -91.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 616.645,00 616.645,00 616.645,00 616.645,00 616.645,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -56.401.602,00 -54.923.613,00 -54.923.613,00 -54.923.613,00 -54.923.613,00
Net Dönem Karı/Zararı 904.605,00 -1.477.989,00 -1.889.418,00 -365.152,00 54.971,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 46.360.744,00 46.597.624,00 44.391.452,00 43.814.694,00 42.197.662,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi