Geri Dön

REEDR | Reeder Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 3.284.517.319,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 591.864.499,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu REEDR
Sektör
Adres İncesu Mah. Sırıncak Cad. No:100/1 İlkadım/Samsun
Telefon 0850 711 73 33
Faks
Web www.reeder.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİZ KÖSEOĞLU 50.050.000,00 5,27
FATMA SİBEL SUNGUR 124.410.000,00 13,10
MÜŞERREF SEZEN SARAL 187.590.000,00 19,75
TOPLAM 950.000.000,00 100,00
UYGAR SARAL 242.196.000,00 25,49
YUSUF ÇELENK 98.800.000,00 10,40
DİĞER 246.954.000,00 25,99
Toplam 1.900.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Digiage Dijital Oyun ve Animasyon Animasyon A. Ş. 16,67 16,67
Reeder Bilişim Sanayi ve Ticaret A. Ş. 93,03 93,03
Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık Ticaret A. Ş. 55,00 55,00
Reeder Enerji Dış Ticaret A. Ş. 100,00 100,00
Reeder Gayrimenkul ve İnşaat Sanayi Ticaret A. Ş. 60,00 60,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.488.680.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -634.653.419,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 854.027.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 854.027.317,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -92.213.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -228.382.408,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.150.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 205.626.724,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -116.392.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 618.515.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.258.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -801.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 40.468.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 662.414.067,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 114.026.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -168.170.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 608.269.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -20.252.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -23.685.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.432.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 588.017.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 588.017.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -3.847.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 591.864.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.663.117.559,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.267.108.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 78.445.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 851.091.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 844.224.037,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.867.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 119.630.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 93.510.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.120.068,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 159.282.892,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 148.106.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 32.825.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.656.489.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.627.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.719.598.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 681.358.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 353.062.766,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 245.675.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 357.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 245.318.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 321.115.423,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.051.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.382.715.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 829.394.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 338.081.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.945.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 300.693.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 248.489.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 123.314.861,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 125.175.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.796.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.092.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 68.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.023.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 5.384.291,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.848.421,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.283.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.564.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 141.021.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 274.091.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 225.200.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.396.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.268.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.128.703,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.728.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 24.765.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.103.485.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.279.230.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.284.517.319,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.357.058.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 28.234.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.597.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 551.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.518.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 337.841.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 591.864.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -5.287.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.382.715.735,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi