Geri Dön

RALYH | Ral Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,19
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 37,24
BIST-100'deki Ağırlığı 0,38
F/K Oranı 13,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,51
Dibe Uzaklık 46,96
Piyasa Değeri (USD) 181.341.722,42
Piyasa Değeri (TL) 5.695.200.000,00
Özsermaye (TL) 669.385.106,00
Sermaye (TL) 63.000.000,00
Net Kar (TL) 417.281.439,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RALYH
Sektör Çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Adres Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No: 11/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon 444 5 725
Faks 03123350618
Web www.ralyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ZORLU 14.412.442,71 22,88
RIZA KANDEMİR 25.128.606,69 39,89
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 23.458.950,60 37,23
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HERA TEKNİK YAPI A.Ş 7.500.000,00 100,00
RAL ENERJİ A.Ş 140.250.000,00 51,00
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş 25.000.000,00 100,00
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,59
12.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,81
02.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
01.04.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
17.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,56
01.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,71
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.023.615.006,00 428.129.461,00 320.226.523,00 359.481.627,00 235.576.788,00
Satışların Maliyeti (-) -679.667.617,00 -175.472.649,00 -131.807.899,00 -218.906.947,00 -117.774.480,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 343.947.389,00 252.656.812,00 188.418.624,00 140.574.680,00 117.802.308,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 343.947.389,00 252.656.812,00 188.418.624,00 140.574.680,00 117.802.308,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.128.714,00 -9.509.529,00 -3.378.731,00 -12.139.686,00 -4.645.158,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 38.598.687,00 28.883.080,00 26.086.415,00 28.993.602,00 17.320.763,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.533.006,00 -18.029.796,00 -11.211.138,00 -19.964.590,00 -9.416.678,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 334.884.356,00 254.000.567,00 199.915.170,00 137.464.006,00 121.061.235,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.210.026,00 15.202.675,00 2.414.617,00 167.377.290,00 3.522.874,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -182.058,00 -96.759,00 -1.955,00 -1.866.083,00 -1.559.875,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 350.912.324,00 269.106.483,00 202.327.832,00 302.975.213,00 123.024.234,00
Finansman gelirleri 1.080.551,00 792.428,00 781.933,00 1.192.518,00 958.491,00
Finansman Giderleri (-) -8.944.108,00 -4.635.885,00 -979.970,00 -9.362.242,00 -4.648.595,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 343.048.767,00 265.263.026,00 202.129.795,00 294.805.489,00 119.334.130,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -56.581.429,00 -92.337.126,00 -25.949.485,00 -70.498.205,00 -25.840.947,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -5.574.629,00 -2.939.978,00 0,00 -27.530.225,00 -720.065,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -51.006.800,00 -89.397.148,00 -25.949.485,00 -42.967.980,00 -25.120.882,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 286.467.338,00 172.925.900,00 176.180.310,00 224.307.284,00 93.493.183,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 286.467.338,00 172.925.900,00 176.180.310,00 224.307.284,00 93.493.183,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 286.467.338,00 172.925.900,00 176.180.310,00 224.307.284,00 93.493.183,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 950.107.981,00 884.231.458,00 776.631.268,00 384.583.780,00 272.478.508,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 97.428.284,00 58.715.464,00 32.444.463,00 541.791,00 21.813.076,00
Finansal Yatırımlar 5.840,00 970.816,00 912.820,00 856.601,00 1.622.260,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.840,00 970.816,00 912.820,00 856.601,00 1.622.260,00
Ticari Alacaklar 70.624.057,00 98.451.501,00 42.802.125,00 66.495.033,00 51.601.531,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 46.503.481,00 41.900.023,00 34.895.158,00 53.266.440,00 45.686.381,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.120.576,00 56.551.478,00 7.906.967,00 13.228.593,00 5.915.150,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 54.088.745,00 67.217.860,00 43.326.736,00 24.164.113,00 10.814.521,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.596.942,00 20.026.583,00 9.352.498,00 17.856.314,00 2.153.191,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.491.803,00 47.191.277,00 33.974.238,00 6.307.799,00 8.661.330,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.642.213,00 6.209.722,00 2.661.315,00 5.628.211,00 377.622,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 380.614.831,00 365.882.263,00 336.829.652,00 113.461.344,00 34.641.204,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 145,00 63,00 13,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.275.797,00 2.483.395,00 6.324.799,00 11.200.727,00 4.167.126,00
ARA TOPLAM 950.107.981,00 884.231.458,00 776.631.268,00 384.583.780,00 272.478.508,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 642.216.950,00 558.575.680,00 382.638.524,00 445.525.254,00 130.241.701,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 200.605.000,00 200.605.000,00 200.605.000,00 200.605.000,00 46.951.819,00
Maddi Duran Varlıklar 297.798.603,00 255.139.066,00 110.542.678,00 106.029.015,00 22.681.353,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.690.050,00 2.768.774,00 2.845.975,00 2.924.085,00 2.989.273,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.690.050,00 2.747.265,00 2.823.242,00 2.924.085,00 2.989.273,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.723.287,00 3.851.483,00 2.340.048,00 3.693.988,00 1.697.118,00
Diğer Duran Varlıklar 33.895.520,00 18.316.231,00 5.658.468,00 16.537.847,00 14.288.209,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.592.324.931,00 1.442.807.138,00 1.159.269.792,00 830.109.034,00 402.720.209,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 785.635.907,00 695.368.287,00 493.241.539,00 366.998.033,00 164.306.175,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 97.344.805,00 32.388.760,00 43.373.579,00 40.339.585,00 33.474.166,00
- Banka Kredileri 90.025.051,00 29.454.271,00 37.421.048,00 37.625.950,00 32.822.237,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 438.771.864,00 467.073.174,00 375.061.430,00 196.471.061,00 71.641.657,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 106.201.352,00 25.806.734,00 0,00 21.850.174,00 18.892.220,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 332.570.512,00 441.266.440,00 375.061.430,00 174.620.887,00 52.749.437,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.080.188,00 11.932.495,00 5.705.004,00 3.635.793,00 2.116.904,00
Diğer Borçlar 220.600.074,00 49.483.141,00 62.220.219,00 76.778.507,00 53.882.968,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 176.031.745,00 22.443.241,00 52.260.065,00 73.892.602,00 50.516.362,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.568.329,00 27.039.900,00 9.960.154,00 2.885.905,00 3.366.606,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 247.953,00 118.271.409,00 306.475,00 73.840,00 64.419,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.629.130,00 2.470.786,00 0,00 27.423.746,00 653.122,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.448.319,00 1.435.099,00 1.353.490,00 1.351.474,00 599.553,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 116.119,00 102.899,00 59.290,00 57.274,00 46.782,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.332.200,00 1.332.200,00 1.294.200,00 1.294.200,00 552.771,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.513.574,00 5.433.423,00 5.221.342,00 20.924.027,00 1.873.386,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 137.303.918,00 191.565.103,00 106.628.547,00 79.735.677,00 41.819.591,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.656.181,00 22.685.938,00 3.885.188,00 1.829.159,00 1.348.818,00
Banka Kredileri 352.959,00 17.844.945,00 792.652,00 0,00 1.348.818,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.303.222,00 4.840.993,00 3.092.536,00 1.829.159,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.575.208,00 2.479.509,00 1.236.136,00 802.080,00 882.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.575.208,00 1.513.668,00 1.236.136,00 802.080,00 882.962,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 965.841,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 127.881.092,00 166.399.656,00 101.507.223,00 76.951.882,00 39.435.255,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.191.437,00 0,00 0,00 152.556,00 152.556,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 922.939.825,00 886.933.390,00 599.870.086,00 446.733.710,00 206.125.766,00
Ö Z K A Y N A K L A R 669.385.106,00 555.873.748,00 559.399.706,00 383.375.324,00 196.594.443,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 669.385.106,00 555.873.748,00 559.399.706,00 383.375.324,00 196.594.443,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -16.610.148,00 -16.610.148,00 -16.610.148,00 -16.610.148,00 -16.610.148,00
Sermaye Düzeltme Farkları 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 426.377,00 426.377,00 426.377,00 426.377,00 426.377,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 79.458.470,00 79.458.550,00 79.730.098,00 79.886.026,00 21.690.403,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 79.458.470,00 77.232.272,00 77.503.820,00 79.886.026,00 21.690.403,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.282.719,00 -2.282.639,00 -2.171.371,00 -2.015.443,00 -2.052.695,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00 1.482.354,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00 1.482.354,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 69.852,00 69.852,00 69.852,00 69.852,00 69.852,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 216.369.064,00 216.369.064,00 216.369.064,00 -7.938.220,00 -7.938.220,00
Net Dönem Karı/Zararı 286.467.338,00 172.925.900,00 176.180.310,00 224.307.284,00 93.493.183,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.592.324.931,00 1.442.807.138,00 1.159.269.792,00 830.109.034,00 402.720.209,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi