Geri Dön

RALYH | Ral Yatirim Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu RALYH
Sektör Çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak
Adres Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No: 11/1 Yenimahalle/ANKARA
Telefon 444 5 725
Faks 03123350618
Web www.ralyatirim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AHMET ZORLU 14.412.442,71 22,88
RIZA KANDEMİR 25.143.606,69 39,91
TOPLAM 63.000.000,00 100,00
DİĞER 23.443.950,60 37,21
Toplam 126.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HEGUARD SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 24.500.000,00 49,00
HERA TEKNİK YAPI A.Ş 7.500.000,00 100,00
RAL ENERJİ A.Ş 140.250.000,00 51,00
RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş 25.000.000,00 100,00
TRİO TEKNİK YAPI A.Ş 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
26.08.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,59
12.11.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,81
02.08.2012 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
01.04.2011 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,28
11.04.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
17.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,56
01.04.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,71
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 394.844.949,00 2.089.797.706,00 1.023.615.006,00 428.129.461,00 549.879.636,00
Satışların Maliyeti (-) 190.748.668,00 1.406.158.532,00 679.667.617,00 175.472.649,00 221.310.792,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 204.096.281,00 683.639.174,00 343.947.389,00 252.656.812,00 328.568.844,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 204.096.281,00 683.639.174,00 343.947.389,00 252.656.812,00 328.568.844,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 6.243.372,00 32.006.573,00 21.128.714,00 9.509.529,00 2.101.227,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.836.138,00 46.399.468,00 38.598.687,00 28.883.080,00 39.808.867,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 14.760.698,00 31.289.935,00 26.533.006,00 18.029.796,00 17.214.611,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 191.928.349,00 666.742.134,00 334.884.356,00 254.000.567,00 349.061.873,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.018.876,00 76.676.390,00 16.210.026,00 15.202.675,00 4.542.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 2.528.545,00 157.847,00 182.058,00 96.759,00 1.491.029,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 193.418.680,00 743.260.677,00 350.912.324,00 269.106.483,00 352.056.968,00
Finansman gelirleri 994.778,00 4.285.648,00 1.080.551,00 792.428,00 1.351.769,00
Finansman Giderleri (-) 36.418.510,00 41.287.244,00 8.944.108,00 4.635.885,00 3.734.209,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 210.181.479,00 601.795.654,00 343.048.767,00 265.263.026,00 418.961.791,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.247.947,00 223.141.227,00 56.581.429,00 92.337.126,00 97.163.844,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 20.137.265,00 5.574.629,00 2.939.978,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -22.247.947,00 203.003.962,00 51.006.800,00 89.397.148,00 97.163.844,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 232.429.426,00 378.654.427,00 286.467.338,00 172.925.900,00 321.797.947,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 232.429.426,00 378.654.427,00 286.467.338,00 172.925.900,00 321.797.947,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.533.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 228.896.417,00 378.654.427,00 286.467.338,00 172.925.900,00 321.797.947,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 3.225.472,00 8.491.873,00 -427.556,00 -427.476,00 130.410.656,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -1.525.712,00 11.658.827,00 0,00 -200.350,00 167.898.723,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 -200.350,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 2.834.642,00 -336.330,00 -334.095,00 -333.995,00 -5.729.333,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.148.409,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.916.542,00 2.830.624,00 -106.889,00 -106.869,00 3.707.820,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 1.437.225,00 0,00 0,00 0,00 -1.312.466,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.797.877,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 3.225.472,00 8.491.873,00 -427.556,00 -427.476,00 134.208.533,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 235.654.898,00 387.146.300,00 286.039.782,00 172.498.424,00 456.006.480,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 235.654.898,00 387.146.300,00 286.039.782,00 172.498.424,00 456.006.480,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.406.842.498,00 1.145.844.735,00 950.107.981,00 884.231.458,00 776.631.268,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 53.899.515,00 118.622.377,00 97.428.284,00 58.715.464,00 32.444.463,00
Finansal Yatırımlar 6.686.626,00 996,00 5.840,00 970.816,00 912.820,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 6.686.626,00 996,00 5.840,00 970.816,00 912.820,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 224.536.198,00 70.228.615,00 70.624.057,00 98.451.501,00 42.802.125,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.391.499,00 55.435.716,00 46.503.481,00 41.900.023,00 34.895.158,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 169.144.699,00 14.792.899,00 24.120.576,00 56.551.478,00 7.906.967,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 78.720.875,00 58.200.215,00 54.088.745,00 67.217.860,00 43.326.736,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.201.272,00 38.628.647,00 7.596.942,00 20.026.583,00 9.352.498,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 54.519.603,00 19.571.568,00 46.491.803,00 47.191.277,00 33.974.238,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.162.592,00 18.108.106,00 12.642.213,00 6.209.722,00 2.661.315,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.217.554.787,00 321.131.922,00 380.614.831,00 365.882.263,00 336.829.652,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 111.414.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.545,00 0,00 145,00 63,00 13,00
Diğer Dönen Varlıklar 79.062.834,00 38.878.645,00 8.275.797,00 2.483.395,00 6.324.799,00
ARA TOPLAM 2.406.842.498,00 1.145.844.735,00 950.107.981,00 884.231.458,00 776.631.268,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.384.749.902,00 1.677.970.332,00 642.216.950,00 558.575.680,00 382.638.524,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 43.724,00 43.724,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 612.977.764,00 612.977.764,00 200.605.000,00 200.605.000,00 200.605.000,00
Maddi Duran Varlıklar 632.997.446,00 423.681.131,00 297.798.603,00 255.139.066,00 110.542.678,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.528.428,00 5.712.728,00 2.690.050,00 2.768.774,00 2.845.975,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.358.447,00 5.530.326,00 2.690.050,00 2.747.265,00 2.823.242,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 57.399.158,00 260.306.694,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 3.723.287,00 3.851.483,00 2.340.048,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 33.895.520,00 18.316.231,00 5.658.468,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.791.592.400,00 2.823.815.067,00 1.592.324.931,00 1.442.807.138,00 1.159.269.792,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.123.650.402,00 1.136.457.285,00 785.635.907,00 695.368.287,00 493.241.539,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 80.020.770,00 93.913.996,00 97.344.805,00 32.388.760,00 43.373.579,00
- Banka Kredileri 80.020.770,00 93.913.996,00 90.025.051,00 29.454.271,00 37.421.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 34.172.502,00 187.168.262,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 792.652,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 755.494.705,00 475.426.598,00 438.771.864,00 467.073.174,00 375.061.430,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 211.549.776,00 78.622.439,00 106.201.352,00 25.806.734,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 543.944.929,00 396.804.159,00 332.570.512,00 441.266.440,00 375.061.430,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.098.063,00 15.565.843,00 17.080.188,00 11.932.495,00 5.705.004,00
Diğer Borçlar 73.788.742,00 284.757.668,00 220.600.074,00 49.483.141,00 62.220.219,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 40.518.544,00 133.423.080,00 176.031.745,00 22.443.241,00 52.260.065,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 33.270.198,00 151.334.588,00 44.568.329,00 27.039.900,00 9.960.154,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 117.942.930,00 9.652.523,00 247.953,00 118.271.409,00 306.475,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.507.831,00 12.070.575,00 2.629.130,00 2.470.786,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.970.203,00 2.116.963,00 1.448.319,00 1.435.099,00 1.353.490,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.970.203,00 2.116.963,00 116.119,00 102.899,00 59.290,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 1.332.200,00 1.332.200,00 1.294.200,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.220.753,00 27.273.525,00 7.513.574,00 5.433.423,00 5.221.342,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 817.273.140,00 196.056.801,00 137.303.918,00 191.565.103,00 106.628.547,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 668.350.343,00 6.104.940,00 5.656.181,00 22.685.938,00 3.885.188,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 5.303.222,00 4.840.993,00 3.092.536,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.674.572,00 3.064.425,00 2.575.208,00 2.479.509,00 1.236.136,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.674.572,00 3.064.425,00 2.575.208,00 1.513.668,00 1.236.136,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 965.841,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 139.248.225,00 185.516.525,00 127.881.092,00 166.399.656,00 101.507.223,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 1.370.911,00 1.191.437,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.940.923.542,00 1.332.514.086,00 922.939.825,00 886.933.390,00 599.870.086,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.850.668.858,00 1.491.300.981,00 669.385.106,00 555.873.748,00 559.399.706,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.689.002.059,00 1.491.300.981,00 669.385.106,00 555.873.748,00 559.399.706,00
Ödenmiş Sermaye 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 -16.610.148,00 -16.610.148,00 -16.610.148,00
Sermaye Düzeltme Farkları 260.653.466,00 260.653.466,00 41.572.733,00 41.572.733,00 41.572.733,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 483.672,00 453.672,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.010.509,00 501.852,00 426.377,00 426.377,00 426.377,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.766.000,00 9.540.528,00 79.458.470,00 79.458.550,00 79.730.098,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.766.000,00 9.540.528,00 79.458.470,00 77.232.272,00 77.503.820,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.107.173,00 -290.244,00 -2.282.719,00 -2.282.639,00 -2.171.371,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 -884.908,00 -884.908,00 -884.908,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 519.780,00 519.780,00 69.852,00 69.852,00 69.852,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.121.209.864,00 437.235.565,00 216.369.064,00 216.369.064,00 216.369.064,00
Net Dönem Karı/Zararı 228.896.417,00 718.903.737,00 286.467.338,00 172.925.900,00 176.180.310,00
Diğer Yedekler 946.023,00 946.053,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 161.666.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.791.592.400,00 2.823.815.067,00 1.592.324.931,00 1.442.807.138,00 1.159.269.792,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi