Geri Dön

QUAGR | Qua Granite Hayal Yapi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,90
BIST-100'deki Ağırlığı 5,96
F/K Oranı 1,93
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,10
Dibe Uzaklık 54,17
Piyasa Değeri (USD) 25.063.681,83
Piyasa Değeri (TL) 808.800.000,00
Özsermaye (TL) 7.765.769.617,00
Sermaye (TL) 240.000.000,00
Net Kar (TL) 419.432.282,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu QUAGR
Sektör Yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı
Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/Aydın
Telefon 0850 888 07 08
Faks 0850 466 06 60
Web www.qua.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ ERCAN 785.443.276,00 29,75
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.000.646.251,00 37,90
TOPLAM 2.640.000.000,00 100,00
DİĞER 853.910.473,00 32,35
Toplam 5.280.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. 8.000.000,00 80,00
Qua Trading Ticaret A.Ş. 30.000.000,00 100,00
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. 2.625.000,00 75,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
11.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.779.922.101,00 4.385.510.887,00 2.857.133.411,00 1.255.796.790,00 4.031.318.736,00
Satışların Maliyeti (-) 5.716.014.815,00 2.996.768.660,00 1.888.548.505,00 -861.285.967,00 -2.377.925.745,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.063.907.286,00 1.388.742.227,00 968.584.906,00 394.510.823,00 1.653.392.991,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.063.907.286,00 1.388.742.227,00 968.584.906,00 394.510.823,00 1.653.392.991,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 178.344.431,00 87.318.746,00 56.207.647,00 -27.512.113,00 -79.341.603,00
Pazarlama Giderleri (-) 509.071.754,00 273.558.328,00 162.193.017,00 -77.820.553,00 -327.414.615,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 29.452.821,00 10.635.726,00 6.089.135,00 -2.766.382,00 -7.092.267,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 971.839.042,00 513.073.135,00 336.193.539,00 107.397.781,00 1.316.980.639,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 858.199.569,00 489.472.447,00 295.801.159,00 -107.668.609,00 -1.065.461.821,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.460.677.753,00 1.040.830.115,00 784.487.487,00 286.140.947,00 1.491.063.324,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 161.325.721,00 218.999.826,00 346.415.304,00 4.529.803,00 1.113.356.229,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 3.369.416,00 602.460,00 533.232,00 -533.232,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.615.122.209,00 1.259.227.481,00 1.130.369.559,00 290.137.518,00 2.604.419.553,00
Finansman gelirleri 670.575.086,00 403.142.365,00 257.996.117,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 2.351.162.090,00 1.201.889.557,00 871.888.627,00 -206.424.534,00 -969.412.986,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -664.552.759,00 460.480.289,00 516.477.049,00 91.154.006,00 1.902.077.541,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.083.944.501,00 -175.043.873,00 -83.129.718,00 107.903.582,00 -201.505.306,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 6.081.471,00 120.897.798,00 107.224.621,00 6.308.774,00 -6.507.094,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.090.025.972,00 -295.941.671,00 -190.354.339,00 101.594.808,00 -194.998.212,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 419.391.742,00 635.524.162,00 599.606.767,00 199.057.588,00 1.700.572.235,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 419.391.742,00 635.524.162,00 599.606.767,00 199.057.588,00 1.700.572.235,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -40.540,00 -21.950,00 -27.456,00 1.557,00 13.105,00
- Ana Ortaklık Payları 419.432.282,00 635.546.112,00 599.634.223,00 199.056.031,00 1.700.559.130,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,24 2,50 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,16 0,24 2,50 0,83 7,09
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -11.447.922,00 -13.021.746,00 -6.219.662,00 -8.418.441,00 718.275.487,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 808.645.180,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -15.263.896,00 -16.277.182,00 -7.774.577,00 -10.523.051,00 -11.881.469,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -3.815.974,00 -3.255.436,00 -1.554.915,00 2.104.610,00 -78.488.224,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -3.815.974,00 -3.255.436,00 -1.554.915,00 2.104.610,00 2.376.294,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -11.447.922,00 -13.021.746,00 -6.219.662,00 -8.418.441,00 718.275.487,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 407.943.820,00 622.502.416,00 593.387.105,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 407.943.820,00 622.502.416,00 593.387.105,00 190.639.147,00 2.418.847.722,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,16 0,24 2,50 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 7.441.022,00 267.070.974,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 8.255.991.142,00 7.013.265.669,00 7.900.650.545,00 5.988.526.734,00 5.551.650.638,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 860.240.157,00 258.865.309,00 576.478.534,00 139.896.291,00 129.989.604,00
Finansal Yatırımlar 1.072.513.537,00 1.302.671.545,00 2.204.859.153,00 1.885.504.556,00 1.868.073.682,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.887.675.128,00 3.224.699.191,00 2.938.290.111,00 2.271.341.302,00 2.309.939.272,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 964.741.326,00 939.194.855,00 677.095.673,00 715.648.310,00 866.257.348,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.922.933.802,00 2.285.504.336,00 2.261.194.438,00 1.555.692.992,00 1.443.681.924,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.363.852,00 32.574.268,00 25.391.030,00 11.143.574,00 21.463.245,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.902,00 32.902,00 32.902,00 32.902,00 32.902,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.330.950,00 32.541.366,00 25.358.128,00 11.110.672,00 21.430.343,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 516.462.000,00 0,00 0,00
Stoklar 2.073.391.341,00 1.579.154.525,00 1.343.384.562,00 1.391.459.680,00 1.030.798.543,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 321.623.150,00 598.948.337,00 285.067.096,00 251.877.457,00 171.131.290,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.495.549,00 1.924.296,00 0,00 2.661.196,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 16.688.428,00 14.428.198,00 10.718.059,00 34.642.678,00 20.255.002,00
ARA TOPLAM 8.255.991.142,00 7.013.265.669,00 7.900.650.545,00 5.988.526.734,00 5.551.650.638,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 6.230.987.246,00 2.828.344.953,00 2.732.674.533,00 2.621.087.421,00 2.546.950.859,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.259.512.995,00 2.523.046.276,00 2.533.108.479,00 2.511.195.546,00 2.500.897.479,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.204.523,00 5.656.399,00 5.786.798,00 5.885.932,00 5.836.487,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 783.100.294,00 287.697.600,00 180.409.747,00 89.538.715,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.486.978.388,00 9.841.610.622,00 10.633.325.078,00 8.609.614.155,00 8.098.601.497,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.179.158.902,00 4.702.091.956,00 5.645.452.126,00 4.163.069.499,00 3.710.110.896,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.442.530.215,00 3.213.434.525,00 3.611.832.866,00 2.431.910.449,00 2.188.014.089,00
- Banka Kredileri 3.573.574.537,00 3.032.198.494,00 3.437.040.067,00 2.303.588.386,00 2.063.907.229,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 160.880.462,00 197.231.909,00 117.110.383,00 352.923.962,00 134.147.677,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 67.946.428,00 65.057.197,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.147.133.354,00 973.277.062,00 1.084.910.218,00 1.109.217.513,00 1.122.722.966,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 53.208.291,00 158.194.303,00 177.211.056,00 111.981.808,00 179.120.581,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.093.925.063,00 815.082.759,00 907.699.162,00 997.235.705,00 943.602.385,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 43.778.649,00 28.580.102,00 57.585.019,00 12.061.417,00 34.980.844,00
Diğer Borçlar 409.409,00 315.198,00 1.656.069,00 183.742,00 106.602,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 409.409,00 315.198,00 1.656.069,00 183.742,00 106.602,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 272.523.914,00 0,00 176.816.836,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 15.748.878,00 52.857.156,00 979.038,00 1.462.931,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.538.045,00 8.142.883,00 5.723.376,00 4.823.039,00 3.310.976,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 10.538.045,00 8.142.883,00 5.723.376,00 4.823.039,00 3.310.976,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 933.941,00 1.301.090,00 987.756,00 707.398,00 883.911,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 541.764.578,00 770.465.443,00 647.935.040,00 509.354.702,00 641.939.794,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 322.968.127,00 325.566.921,00 375.094.588,00 345.953.856,00 359.715.364,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 243.659.483,00 310.754.773,00 340.165.159,00 278.007.428,00 294.658.167,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 37.856.543,00 33.711.034,00 24.400.960,00 25.564.547,00 18.243.070,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.856.543,00 33.711.034,00 24.400.960,00 25.564.547,00 18.243.070,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.877.617,00 0,00 0,00 0,00 11.499.507,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.720.923.480,00 5.472.557.399,00 6.293.387.166,00 4.672.424.201,00 4.352.050.690,00
Ö Z K A Y N A K L A R 7.766.054.908,00 4.369.053.223,00 4.339.937.912,00 3.937.189.954,00 3.746.550.807,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.765.769.617,00 4.369.087.958,00 4.339.978.153,00 3.937.201.182,00 3.746.563.592,00
Ödenmiş Sermaye 2.640.000.000,00 2.640.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.388.890.651,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 914.331.291,00 257.372.340,00 407.935.311,00 407.935.311,00 407.935.311,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 548.814.086,00 764.926.623,00 771.728.707,00 769.529.928,00 777.948.369,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 548.814.086,00 764.926.623,00 771.728.707,00 769.529.928,00 777.948.369,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.972.441,00 -23.576.902,00 -16.774.818,00 -18.973.597,00 -10.555.156,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 132.180.828,00 48.025.549,00 48.025.549,00 38.688.520,00 38.688.520,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.722.120.479,00 23.217.334,00 2.272.654.363,00 2.281.991.392,00 581.432.262,00
Net Dönem Karı/Zararı 419.432.282,00 635.546.112,00 599.634.223,00 199.056.031,00 1.700.559.130,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 285.291,00 -34.735,00 -40.241,00 -11.228,00 -12.785,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.486.978.388,00 9.841.610.622,00 10.633.325.078,00 8.609.614.155,00 8.098.601.497,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi