Geri Dön

QUAGR | Qua Granite Hayal Yapi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,35
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 29,90
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı 0,81
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,23
Dibe Uzaklık 54,17
Piyasa Değeri (USD) 31.854.538,54
Piyasa Değeri (TL) 1.005.600.000,00
Özsermaye (TL) 4.369.087.958,00
Sermaye (TL) 240.000.000,00
Net Kar (TL) 1.243.651.480,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu QUAGR
Sektör Yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı
Adres Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/Aydın
Telefon 0850 888 07 08
Faks 0850 466 06 60
Web www.qua.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALİ ERCAN 785.443.276,00 29,75
Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.000.646.251,00 37,90
TOPLAM 2.640.000.000,00 100,00
DİĞER 853.910.473,00 32,35
Toplam 5.280.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. 8.000.000,00 80,00
Qua Trading Ticaret A.Ş. 30.000.000,00 100,00
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. 2.625.000,00 75,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.07.2023 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 11,00
11.08.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.385.510.887,00 2.857.133.411,00 1.255.796.790,00 4.031.318.736,00 2.888.026.487,00
Satışların Maliyeti (-) -2.996.768.660,00 -1.888.548.505,00 -861.285.967,00 -2.377.925.745,00 -1.595.549.180,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.388.742.227,00 968.584.906,00 394.510.823,00 1.653.392.991,00 1.292.477.307,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.388.742.227,00 968.584.906,00 394.510.823,00 1.653.392.991,00 1.292.477.307,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -87.318.746,00 -56.207.647,00 -27.512.113,00 -79.341.603,00 -76.118.203,00
Pazarlama Giderleri (-) -273.558.328,00 -162.193.017,00 -77.820.553,00 -327.414.615,00 -352.122.256,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.635.726,00 -6.089.135,00 -2.766.382,00 -7.092.267,00 -4.762.623,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 513.073.135,00 336.193.539,00 107.397.781,00 1.316.980.639,00 1.253.333.160,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -489.472.447,00 -295.801.159,00 -107.668.609,00 -1.065.461.821,00 -886.325.364,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.040.830.115,00 784.487.487,00 286.140.947,00 1.491.063.324,00 1.226.482.021,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 218.999.826,00 346.415.304,00 4.529.803,00 1.113.356.229,00 562.333.826,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -602.460,00 -533.232,00 -533.232,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.259.227.481,00 1.130.369.559,00 290.137.518,00 2.604.419.553,00 1.788.815.847,00
Finansman Gelirleri 403.142.365,00 257.996.117,00 7.441.022,00 267.070.974,00 24.259.476,00
Finansman Giderleri (-) -1.201.889.557,00 -871.888.627,00 -206.424.534,00 -969.412.986,00 -707.486.317,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 460.480.289,00 516.477.049,00 91.154.006,00 1.902.077.541,00 1.105.589.006,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 175.043.873,00 83.129.718,00 107.903.582,00 -201.505.306,00 -13.158.210,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -120.897.798,00 -107.224.621,00 6.308.774,00 -6.507.094,00 -18.251,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 295.941.671,00 190.354.339,00 101.594.808,00 -194.998.212,00 -13.139.959,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 635.524.162,00 599.606.767,00 199.057.588,00 1.700.572.235,00 1.092.430.796,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 635.524.162,00 599.606.767,00 199.057.588,00 1.700.572.235,00 1.092.430.796,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -21.950,00 -27.456,00 1.557,00 13.105,00 -22.966,00
- Ana Ortaklık Payları 635.546.112,00 599.634.223,00 199.056.031,00 1.700.559.130,00 1.092.453.762,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,24 2,50 0,83 7,09 4,55
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.021.746,00 -6.219.662,00 -8.418.441,00 718.275.487,00 -2.056.365,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 808.645.180,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -16.277.182,00 -7.774.577,00 -10.523.051,00 -11.881.469,00 -2.570.456,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.255.436,00 1.554.915,00 2.104.610,00 2.376.294,00 514.091,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.255.436,00 1.554.915,00 2.104.610,00 -78.488.224,00 514.091,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -13.021.746,00 -6.219.662,00 -8.418.441,00 718.275.487,00 -2.056.365,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 622.502.416,00 593.387.105,00 190.639.147,00 2.418.847.722,00 1.090.374.431,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.013.265.669,00 7.900.650.545,00 5.988.526.734,00 5.551.650.638,00 3.916.825.883,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 258.865.309,00 576.478.534,00 139.896.291,00 129.989.604,00 159.573.440,00
Finansal Yatırımlar 1.302.671.545,00 2.204.859.153,00 1.885.504.556,00 1.868.073.682,00 1.000.206.484,00
Ticari Alacaklar 3.224.699.191,00 2.938.290.111,00 2.271.341.302,00 2.309.939.272,00 1.544.999.767,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 939.194.855,00 677.095.673,00 715.648.310,00 866.257.348,00 532.255.190,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.285.504.336,00 2.261.194.438,00 1.555.692.992,00 1.443.681.924,00 1.012.744.577,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 32.574.268,00 25.391.030,00 11.143.574,00 21.463.245,00 192.292.293,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.902,00 32.902,00 32.902,00 32.902,00 16.902,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 32.541.366,00 25.358.128,00 11.110.672,00 21.430.343,00 192.275.391,00
Türev Araçlar 0,00 516.462.000,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.579.154.525,00 1.343.384.562,00 1.391.459.680,00 1.030.798.543,00 819.665.080,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 598.948.337,00 285.067.096,00 251.877.457,00 171.131.290,00 164.941.457,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.924.296,00 0,00 2.661.196,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.428.198,00 10.718.059,00 34.642.678,00 20.255.002,00 35.147.362,00
ARA TOPLAM 7.013.265.669,00 7.900.650.545,00 5.988.526.734,00 5.551.650.638,00 3.916.825.883,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.828.344.953,00 2.732.674.533,00 2.621.087.421,00 2.546.950.859,00 1.899.090.952,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.523.046.276,00 2.533.108.479,00 2.511.195.546,00 2.500.897.479,00 1.595.093.044,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.656.399,00 5.786.798,00 5.885.932,00 5.836.487,00 3.617.759,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 287.697.600,00 180.409.747,00 89.538.715,00 0,00 249.361.061,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 9.841.610.622,00 10.633.325.078,00 8.609.614.155,00 8.098.601.497,00 5.815.916.835,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.702.091.956,00 5.645.452.126,00 4.163.069.499,00 3.710.110.896,00 2.557.627.014,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.213.434.525,00 3.611.832.866,00 2.431.910.449,00 2.188.014.089,00 1.343.504.682,00
- Banka Kredileri 3.032.198.494,00 3.437.040.067,00 2.303.588.386,00 2.063.907.229,00 1.330.903.813,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 197.231.909,00 117.110.383,00 352.923.962,00 134.147.677,00 116.121.508,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 973.277.062,00 1.084.910.218,00 1.109.217.513,00 1.122.722.966,00 820.298.710,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.194.303,00 177.211.056,00 111.981.808,00 179.120.581,00 47.621.333,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 815.082.759,00 907.699.162,00 997.235.705,00 943.602.385,00 772.677.377,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.580.102,00 57.585.019,00 12.061.417,00 34.980.844,00 7.712.174,00
Diğer Borçlar 315.198,00 1.656.069,00 183.742,00 106.602,00 59.207,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 315.198,00 1.656.069,00 183.742,00 106.602,00 59.207,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 176.816.836,00 0,00 0,00 256.009.566,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.748.878,00 52.857.156,00 979.038,00 1.462.931,00 18.251,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.142.883,00 5.723.376,00 4.823.039,00 3.310.976,00 2.901.461,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.142.883,00 5.723.376,00 4.823.039,00 3.310.976,00 2.881.261,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.301.090,00 987.756,00 707.398,00 883.911,00 8.069.159,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 770.465.443,00 647.935.040,00 509.354.702,00 641.939.794,00 1.066.409.020,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 325.566.921,00 375.094.588,00 345.953.856,00 359.715.364,00 764.441.782,00
Banka Kredileri 14.812.148,00 34.929.429,00 67.946.428,00 65.057.197,00 372.563.768,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 310.754.773,00 340.165.159,00 278.007.428,00 294.658.167,00 391.878.014,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 33.711.034,00 24.400.960,00 25.564.547,00 18.243.070,00 8.919.148,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.711.034,00 24.400.960,00 25.564.547,00 18.243.070,00 8.919.148,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 11.499.507,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.472.557.399,00 6.293.387.166,00 4.672.424.201,00 4.352.050.690,00 3.624.036.034,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.369.053.223,00 4.339.937.912,00 3.937.189.954,00 3.746.550.807,00 2.191.880.801,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.369.087.958,00 4.339.978.153,00 3.937.201.182,00 3.746.563.592,00 2.191.903.767,00
Ödenmiş Sermaye 2.640.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 257.372.340,00 407.935.311,00 407.935.311,00 407.935.311,00 231.900.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 764.926.623,00 771.728.707,00 769.529.928,00 777.948.369,00 57.616.516,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 764.926.623,00 771.728.707,00 769.529.928,00 777.948.369,00 57.616.516,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -23.576.902,00 -16.774.818,00 -18.973.597,00 -10.555.156,00 -3.106.346,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 48.025.549,00 48.025.549,00 38.688.520,00 38.688.520,00 12.210.427,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.217.334,00 2.272.654.363,00 2.281.991.392,00 581.432.262,00 607.887.389,00
Net Dönem Karı/Zararı 635.546.112,00 599.634.223,00 199.056.031,00 1.700.559.130,00 1.092.453.762,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -34.735,00 -40.241,00 -11.228,00 -12.785,00 -22.966,00
TOPLAM KAYNAKLAR 9.841.610.622,00 10.633.325.078,00 8.609.614.155,00 8.098.601.497,00 5.815.916.835,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi