Geri Dön

PSDTC | Pergamon Dis Ticaret


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PSDTC
Sektör Dış ticaret sermaye statüsündü imalatçıların ihracat işlemlerine aracılık
Adres Kültür Mahallesi 1375 Sokak No: 25 Kat:5 Daire:503 Cumhuriyet İş Merkezi 35220 Alsancak / İZMİR
Telefon 02324641616
Faks 02324217192
Web www.psdisticaret.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MİNEREKS DİS TİC A.S. 978.075,57 13,17
ROTEKS TEKSTİL İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. 903.499,00 12,17
SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR ET A Ş 207.370,00 2,79
TOPLAM 7.425.000,00 100,00
DİĞER 5.336.055,43 71,87
Toplam 14.850.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
09.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
05.04.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
29.01.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
04.05.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
10.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
15.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
17.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
26.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.905.761,00 14.854.512,00 9.977.241,00 6.159.719,00 2.990.985,00
Satışların Maliyeti (-) -419.629,00 -1.239.456,00 -908.573,00 -592.467,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.486.132,00 13.615.056,00 9.068.668,00 5.567.252,00 2.990.985,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.486.132,00 13.615.056,00 9.068.668,00 5.567.252,00 2.990.985,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.916.955,00 -5.812.693,00 -3.975.081,00 -2.764.096,00 -1.589.970,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 937.802,00 280.510,00 275.878,00 272.189,00 126.225,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -49.444,00 -100.024,00 -88.005,00 -78.797,00 -62.583,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.457.535,00 7.982.849,00 5.281.460,00 2.996.548,00 1.464.657,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.457.535,00 7.982.849,00 5.281.460,00 2.996.548,00 1.464.657,00
Finansman gelirleri 5.209.021,00 20.332.732,00 9.488.833,00 6.719.435,00 3.899.519,00
Finansman Giderleri (-) -374.849,00 -4.562.335,00 -1.204.839,00 -746.364,00 -416.974,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.291.707,00 23.753.246,00 13.565.454,00 8.969.619,00 4.947.202,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.217.955,00 -5.625.729,00 -3.362.202,00 -2.210.912,00 -974.696,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.315.643,00 -5.672.589,00 -3.430.536,00 -2.286.262,00 -1.037.540,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 97.688,00 46.860,00 68.334,00 75.350,00 62.844,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 8.073.752,00 18.127.517,00 10.203.252,00 6.758.707,00 3.972.506,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 8.073.752,00 18.127.517,00 10.203.252,00 6.758.707,00 3.972.506,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 8.073.752,00 18.127.517,00 10.203.252,00 6.758.707,00 3.972.506,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,09 2,44 1,37 0,91 0,54
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6 2021-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.273.785.782,00 1.987.821.911,00 1.426.563.302,00 1.230.341.173,00 1.199.271.869,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 111.554.929,00 122.506.518,00 76.802.407,00 55.224.911,00 64.210.379,00
Finansal Yatırımlar 3.599.938,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.918.482.899,00 1.635.247.638,00 1.201.624.325,00 1.041.060.969,00 1.030.095.724,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.167.979,00 15.550.154,00 10.367.514,00 10.876.010,00 11.234.463,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.893.314.920,00 1.619.697.484,00 1.191.256.811,00 1.030.184.959,00 1.018.861.261,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 229.737.777,00 223.690.483,00 139.818.563,00 125.701.751,00 99.449.948,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.845,00 11.018,00 3.739,00 2.785,00 2.595,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.438.794,00 5.145.377,00 3.323.408,00 3.688.753,00 5.470.182,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 22.257,00 241.772,00 335.147,00 592.609,00 526.829,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.966.600,00 1.220.877,00 4.990.860,00 4.662.004,00 43.041,00
ARA TOPLAM 2.273.785.782,00 1.987.821.911,00 1.426.563.302,00 1.230.341.173,00 1.199.271.869,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 994.612,00 705.299,00 762.745,00 800.362,00 637.603,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 164.270,00 139.710,00 153.636,00 167.563,00 172.263,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 876,00 2.189,00 3.502,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 249.539,00 203.638,00 220.269,00 221.162,00 212.661,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.274.780.394,00 1.988.527.210,00 1.427.326.047,00 1.231.141.535,00 1.199.909.472,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.220.824.281,00 1.943.005.820,00 1.389.609.560,00 1.196.869.911,00 1.160.833.561,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.884,00 14.923,00 10.760,00 9.953,00 16.027,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 188.133,00 64.662,00 73.015,00 81.879,00 15.726,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.177.029.969,00 1.860.415.614,00 1.356.393.723,00 1.181.661.616,00 1.138.778.132,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 122.984.723,00 113.641.578,00 115.028.762,00 101.907.834,00 111.494.717,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.054.045.246,00 1.746.774.036,00 1.241.364.961,00 1.079.753.782,00 1.027.283.415,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 151.343,00 306.770,00 135.959,00 130.401,00 110.797,00
Diğer Borçlar 87.732,00 47.399,00 36.862,00 39.566,00 16.494,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 40.886.509,00 79.863.705,00 31.765.974,00 13.595.575,00 20.775.881,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.159.096,00 2.119.535,00 1.024.543,00 1.146.151,00 923.202,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 300.615,00 173.212,00 168.724,00 204.770,00 197.302,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 300.615,00 173.212,00 168.724,00 204.770,00 197.302,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.057.905,00 904.075,00 1.004.066,00 979.258,00 847.022,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 125.212,00 60.573,00 75.000,00 90.310,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 932.693,00 843.502,00 929.066,00 888.948,00 847.022,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 932.693,00 843.502,00 929.066,00 888.948,00 847.022,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.221.882.186,00 1.943.909.895,00 1.390.613.626,00 1.197.849.169,00 1.161.680.583,00
Ö Z K A Y N A K L A R 52.898.208,00 44.617.315,00 36.712.421,00 33.292.366,00 38.228.889,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 52.898.208,00 44.617.315,00 36.712.421,00 33.292.366,00 38.228.889,00
Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 412.230,00 205.089,00 224.460,00 248.950,00 232.929,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 412.230,00 205.089,00 224.460,00 248.950,00 232.929,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 412.230,00 205.089,00 224.460,00 248.950,00 232.929,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.552.328,00 9.552.328,00 9.552.328,00 9.552.328,00 8.362.165,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 18.143.516,00 15.999,00 15.999,00 15.999,00 8.944.907,00
Net Dönem Karı/Zararı 8.073.752,00 18.127.517,00 10.203.252,00 6.758.707,00 3.972.506,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.274.780.394,00 1.988.527.210,00 1.427.326.047,00 1.231.141.535,00 1.199.909.472,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi