Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 45,10
BIST-100'deki Ağırlığı 8,43
F/K Oranı 2,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,91
Dibe Uzaklık 45,10
Piyasa Değeri (USD) 7.787.167,10
Piyasa Değeri (TL) 45.292.500,00
Özsermaye (TL) 50.001.482,00
Sermaye (TL) 7.425.000,00
Net Kar (TL) 22.413.196,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PSDTC
Sektör Dış ticaret sermaye statüsündü imalatçıların ihracat işlemlerine aracılık
Adres 1375 Sokak No:25 Kat:5 D:503 Cumhuriyet İş Merkezi Alsancak 35220 İzmir
Telefon 0232 4641616
Faks 0232 4217192
Web http://www.psdisticaret.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MİNEREKS DİS TİC A.S. 1.841.577,57 24,80
ROTEKS TEKSTİL İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. 1.693.030,00 22,80
SPOT TEKSTİL SANAYİ VE TİCAR ET A Ş 448.470,00 6,04
DİĞER 3.441.922,00 46,36
Toplam 7.424.999,57 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
10.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,47
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
15.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
17.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
26.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.780.077,00 8.335.383,00 5.846.051,00 3.619.274,00 1.643.657,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.780.077,00 8.335.383,00 5.846.051,00 3.619.274,00 1.643.657,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.780.077,00 8.335.383,00 5.846.051,00 3.619.274,00 1.643.657,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.234.047,00 -4.843.081,00 -3.328.013,00 -2.154.238,00 -1.128.369,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.499,00 110.606,00 105.186,00 92.064,00 59.465,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.617,00 -144.469,00 -8.895,00 -8.460,00 -7.696,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 548.912,00 3.458.439,00 2.614.329,00 1.548.640,00 567.057,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 548.912,00 3.458.439,00 2.614.329,00 1.548.640,00 567.057,00
Finansman gelirleri 4.397.355,00 103.001.876,00 89.846.653,00 40.120.706,00 8.725.114,00
Finansman Giderleri (-) -1.119.198,00 -78.486.279,00 -68.368.846,00 -22.874.250,00 -6.269.591,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.827.069,00 27.974.036,00 24.092.136,00 18.795.096,00 3.022.580,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -842.817,00 -6.188.558,00 -5.303.962,00 -4.137.016,00 -666.046,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -862.424,00 -7.207.584,00 -6.312.883,00 -4.358.737,00 -1.663.777,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19.607,00 1.019.026,00 1.008.921,00 221.721,00 997.731,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.984.252,00 21.785.478,00 18.788.174,00 14.658.080,00 2.356.534,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.984.252,00 21.785.478,00 18.788.174,00 14.658.080,00 2.356.534,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.984.252,00 21.785.478,00 18.788.174,00 14.658.080,00 2.356.534,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 2,93 2,53 1,97 0,32
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 681.751.545,00 694.640.577,00 905.820.245,00 760.118.080,00 762.632.683,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 69.901.096,00 103.593.685,00 146.213.149,00 151.597.435,00 141.334.929,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 19.546.608,00 33.393.290,00
Ticari Alacaklar 544.809.060,00 532.043.813,00 678.324.242,00 526.856.766,00 532.315.512,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 271,00 307,00 1.149,00 514,00 10.267,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 544.808.789,00 532.043.506,00 678.323.093,00 526.856.252,00 532.305.245,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 63.605.377,00 56.289.234,00 76.900.376,00 55.891.276,00 51.516.526,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 1.213.725,00 0,00
Stoklar 8.447,00 6.637,00 10.977,00 8.327,00 4.902,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.433.180,00 2.678.366,00 2.602.173,00 2.100.849,00 2.030.980,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 31.392,00 28.434,00 59.020,00 13.547,00 32.685,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 994.385,00 28.842,00 1.769.328,00 2.903.094,00 2.036.544,00
ARA TOPLAM 681.751.545,00 694.640.577,00 905.820.245,00 760.118.080,00 762.632.683,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 452.409,00 255.935,00 219.688,00 71.616,00 201.497,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 200.968,00 87.021,00 43.558,00 47.153,00 39.997,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.947,00 14.986,00 9.801,00 11.271,00 12.740,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 160.597,00 139.700,00 151.021,00 0,00 135.319,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 682.203.954,00 694.896.512,00 906.039.933,00 760.189.696,00 762.834.180,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 631.528.080,00 647.319.963,00 861.487.758,00 719.206.576,00 727.066.328,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5.639.701,00 39.854.436,00 76.559.984,00 115.873.929,00 125.839.954,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 612.823.410,00 596.853.503,00 762.367.324,00 587.774.981,00 589.248.441,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 69.592.798,00 57.174.267,00 78.805.994,00 52.106.784,00 59.032.328,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 543.230.612,00 539.679.236,00 683.561.330,00 535.668.197,00 530.216.113,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 137.187,00 180.736,00 153.398,00 81.204,00 94.587,00
Diğer Borçlar 148.149,00 197.416,00 167.481,00 101.354,00 216.788,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.304.001,00 9.605.044,00 20.884.614,00 12.992.147,00 10.364.221,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 279.481,00 526.123,00 1.262.390,00 2.271.874,00 1.177.148,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 147.878,00 102.705,00 92.567,00 111.087,00 125.189,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 147.878,00 102.705,00 92.567,00 111.087,00 125.189,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 674.392,00 568.376,00 627.009,00 1.149.387,00 509.873,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 620.604,00 568.376,00 627.009,00 503.543,00 509.873,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 620.604,00 568.376,00 627.009,00 503.543,00 509.873,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 645.844,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 632.202.472,00 647.888.339,00 862.114.767,00 720.355.963,00 727.576.201,00
Ö Z K A Y N A K L A R 50.001.482,00 47.008.173,00 43.925.166,00 39.833.733,00 35.257.979,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 50.001.482,00 47.008.173,00 43.925.166,00 39.833.733,00 35.257.979,00
Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.153,00 4.007,00 -81.696,00 -43.035,00 -63.647,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.153,00 4.007,00 -81.696,00 -43.035,00 -63.647,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.153,00 4.007,00 -81.696,00 -43.035,00 -63.647,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.219.105,00 5.219.105,00 5.219.105,00 5.219.105,00 4.033.732,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 25.118.201,00 3.318.506,00 3.318.506,00 3.318.506,00 12.250.283,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.984.252,00 21.785.478,00 18.788.174,00 14.658.080,00 2.356.534,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 682.203.954,00 694.896.512,00 906.039.933,00 760.189.696,00 762.834.180,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi