Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,66
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,85
BIST-100'deki Ağırlığı 5,16
F/K Oranı 3,10
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,84
Dibe Uzaklık 42,32
Piyasa Değeri (USD) 12.972.534,77
Piyasa Değeri (TL) 73.210.500,00
Özsermaye (TL) 39.833.733,00
Sermaye (TL) 7.425.000,00
Net Kar (TL) 23.578.917,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PSDTC
Sektör Dış ticaret sermaye statüsündü imalatçıların ihracat işlemlerine aracılık
Adres 1375 Sokak No:25 Kat:5 D:503 Cumhuriyet İş Merkezi Alsancak 35220 İzmir
Telefon 0232 4641616
Faks 0232 4217192
Web http://www.psdisticaret.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Halka Açık 1.480.000,00 32,89
Minereks Dış Tic. A.Ş. 1.328.228,83 29,52
Nezih Öztüre 150.224,00 3,34
Roteks Tekstil İhr. Ve San. Tic. A.Ş. 1.238.200,00 27,51
Spot Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. 271.800,00 6,04
Toplam 4.468.452,83 99,30
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.04.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,16
15.06.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
17.05.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,65
26.08.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.619.274,00 1.643.657,00 4.918.629,00 3.489.883,00 2.194.735,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.619.274,00 1.643.657,00 4.918.629,00 3.489.883,00 2.194.735,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.619.274,00 1.643.657,00 4.918.629,00 3.489.883,00 2.194.735,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.154.238,00 -1.128.369,00 -4.286.992,00 -3.068.454,00 -2.156.538,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 92.064,00 59.465,00 816.485,00 32.826,00 17.775,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -8.460,00 -7.696,00 -856.547,00 -4.609,00 -2.458,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.548.640,00 567.057,00 591.575,00 449.646,00 53.514,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.548.640,00 567.057,00 591.575,00 449.646,00 53.514,00
Finansman gelirleri 40.120.706,00 8.725.114,00 33.358.122,00 17.781.269,00 10.265.924,00
Finansman Giderleri (-) -22.874.250,00 -6.269.591,00 -18.547.593,00 -11.889.820,00 -6.028.753,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.795.096,00 3.022.580,00 15.402.104,00 6.341.095,00 4.290.685,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.137.016,00 -666.046,00 -3.059.799,00 -1.277.114,00 -869.217,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -4.358.737,00 -1.663.777,00 -2.099.175,00 -1.298.077,00 -894.427,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 221.721,00 997.731,00 -960.624,00 20.963,00 25.210,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 14.658.080,00 2.356.534,00 12.342.305,00 5.063.981,00 3.421.468,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 14.658.080,00 2.356.534,00 12.342.305,00 5.063.981,00 3.421.468,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 14.658.080,00 2.356.534,00 12.342.305,00 5.063.981,00 3.421.468,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,97 0,32 1,66 0,68 0,46
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 760.118.080,00 762.632.683,00 658.410.547,00 596.435.611,00 496.256.935,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 151.597.435,00 141.334.929,00 159.838.799,00 104.687.700,00 129.337.461,00
Finansal Yatırımlar 19.546.608,00 33.393.290,00 0,00 76.333.277,00 17.585.945,00
Ticari Alacaklar 526.856.766,00 532.315.512,00 450.376.897,00 377.175.600,00 314.062.557,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 514,00 10.267,00 1.341,00 1.455,00 209,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 526.856.252,00 532.305.245,00 450.375.556,00 377.174.145,00 314.062.348,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 55.891.276,00 51.516.526,00 43.549.218,00 33.800.142,00 31.586.298,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 1.213.725,00 0,00 2.956.800,00 0,00 0,00
Stoklar 8.327,00 4.902,00 4.822,00 5.428,00 4.747,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.100.849,00 2.030.980,00 1.582.898,00 1.973.015,00 1.686.421,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.547,00 32.685,00 42.294,00 76.696,00 48.271,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.903.094,00 2.036.544,00 101.113,00 2.460.449,00 1.993.506,00
ARA TOPLAM 760.118.080,00 762.632.683,00 658.410.547,00 596.435.611,00 496.256.935,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 71.616,00 201.497,00 89.663,00 180.472,00 183.278,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 47.153,00 39.997,00 63.977,00 67.721,00 67.023,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.271,00 12.740,00 14.210,00 16.049,00 17.986,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 135.319,00 0,00 85.551,00 87.185,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 760.189.696,00 762.834.180,00 658.500.210,00 596.616.083,00 496.440.213,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 719.206.576,00 727.066.328,00 624.231.562,00 570.505.406,00 471.985.071,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 115.873.929,00 125.839.954,00 112.378.951,00 138.629.114,00 109.273.425,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 587.774.981,00 589.248.441,00 503.750.587,00 422.556.436,00 350.768.627,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 52.106.784,00 59.032.328,00 42.137.401,00 48.946.682,00 40.426.199,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 535.668.197,00 530.216.113,00 461.613.186,00 373.609.754,00 310.342.428,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 81.204,00 94.587,00 163.434,00 76.838,00 90.718,00
Diğer Borçlar 101.354,00 216.788,00 146.520,00 136.771,00 351.722,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.992.147,00 10.364.221,00 7.252.998,00 8.994.408,00 11.147.100,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.271.874,00 1.177.148,00 447.886,00 23.322,00 219.983,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 111.087,00 125.189,00 91.186,00 88.517,00 133.496,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 111.087,00 125.189,00 91.186,00 88.517,00 133.496,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.149.387,00 509.873,00 1.268.764,00 353.063,00 329.585,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 503.543,00 509.873,00 381.742,00 353.063,00 329.585,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 503.543,00 509.873,00 381.742,00 353.063,00 329.585,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 645.844,00 0,00 887.022,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 720.355.963,00 727.576.201,00 625.500.326,00 570.858.469,00 472.314.656,00
Ö Z K A Y N A K L A R 39.833.733,00 35.257.979,00 32.999.884,00 25.757.614,00 24.125.557,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 39.833.733,00 35.257.979,00 32.999.884,00 25.757.614,00 24.125.557,00
Ödenmiş Sermaye 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00 7.425.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00 384.738,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00 8.906.644,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -43.035,00 -63.647,00 34.792,00 70.847,00 81.303,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -43.035,00 -63.647,00 34.792,00 70.847,00 81.303,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -43.035,00 -63.647,00 34.792,00 70.847,00 81.303,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.219.105,00 4.033.732,00 4.033.732,00 4.033.732,00 4.033.732,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.318.506,00 12.250.283,00 -92.022,00 -92.023,00 -92.023,00
Net Dönem Karı/Zararı 14.658.080,00 2.356.534,00 12.342.305,00 5.063.981,00 3.421.468,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 760.189.696,00 762.834.180,00 658.500.210,00 596.616.083,00 496.440.213,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi