Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRZMA
Sektör MATBAACILIK, YAYINCILIK
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 75. YIL CAD. NO:21
Telefon 0212 7714636
Faks 0212 7714898
Web http://www.prizmapress.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METİN KURU 7.957.861,68 33,16
RAŞİT KURU 5.595.169,26 23,31
DİĞER 10.446.969,06 43,53
Toplam 24.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,77
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.173.483,00 12.114.985,00 18.057.586,00 15.834.737,00 2.533.584,00
Satışların Maliyeti (-) -15.096.863,00 -9.633.239,00 -15.829.605,00 -13.955.392,00 -1.752.966,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.076.620,00 2.481.746,00 2.227.981,00 1.879.345,00 780.618,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.076.620,00 2.481.746,00 2.227.981,00 1.879.345,00 780.618,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -556.876,00 -267.001,00 -1.042.207,00 -777.608,00 -380.556,00
Pazarlama Giderleri (-) -279.382,00 -125.500,00 -1.551.856,00 -1.224.291,00 -378.381,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.810.445,00 2.587.484,00 2.740.888,00 3.200.896,00 2.632.465,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.869.694,00 -2.000.051,00 -5.005.775,00 -1.950.455,00 -1.352.279,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.181.113,00 2.676.678,00 -2.630.969,00 1.127.887,00 1.301.867,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 189.560,00 84.522,00 13.115.943,00 562.329,00 370.527,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.370.673,00 2.761.200,00 10.484.974,00 1.690.216,00 1.672.394,00
Finansman Giderleri (-) -762.183,00 -309.323,00 -572.029,00 -248.459,00 -161.574,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.608.490,00 2.451.877,00 9.912.945,00 1.441.757,00 1.510.820,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 537.216,00 -449.321,00 -852.164,00 -303.137,00 -662.836,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -48.997,00 0,00 -308.603,00 -309.935,00 -281.803,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 586.213,00 -449.321,00 -543.561,00 6.798,00 -381.033,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.145.706,00 2.002.556,00 9.060.781,00 1.138.620,00 847.984,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.145.706,00 2.002.556,00 9.060.781,00 1.138.620,00 847.984,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.145.706,00 2.002.556,00 9.060.781,00 1.138.620,00 847.984,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.770,00 12.482,00 62.250,00 -121.208,00 -57.439,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -5.770,00 12.482,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 79.808,00 -155.395,00 -73.640,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -5.770,00 12.482,00 -17.558,00 34.187,00 16.201,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -5.770,00 12.482,00 62.250,00 -121.208,00 -57.439,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.139.936,00 2.015.038,00 9.123.031,00 1.017.412,00 790.545,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.354.088,00 31.560.134,00 29.181.690,00 41.891.817,00 24.433.299,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 389.612,00 407.198,00 102.378,00 94.971,00 72.700,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.777.917,00 12.776.560,00 11.813.042,00 24.398.823,00 11.571.068,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 408,00 389,00 408,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.777.917,00 12.776.560,00 11.812.634,00 24.398.434,00 11.570.660,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 107.085,00 104.514,00 774.867,00 62.156,00 118.980,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 643.722,00 59.442,00 116.256,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.085,00 104.514,00 131.145,00 2.714,00 2.724,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.597.264,00 17.531.829,00 15.867.684,00 16.515.348,00 12.036.070,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 220.143,00 10.505,00 86.196,00 172.657,00 159.219,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 17.729,00 17.628,00 16.292,00 44.424,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.262.067,00 711.799,00 519.895,00 631.570,00 430.838,00
ARA TOPLAM 34.354.088,00 31.560.134,00 29.181.690,00 41.891.817,00 24.433.299,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 39.377.754,00 39.803.312,00 39.849.129,00 26.914.914,00 26.692.356,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 35.150.000,00 35.150.000,00 35.150.000,00 22.832.036,00 22.832.036,00
Maddi Duran Varlıklar 1.597.017,00 1.693.075,00 1.545.465,00 1.623.680,00 1.649.463,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.243.288,00 2.315.059,00 2.354.232,00 2.425.433,00 2.177.219,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 73.731.842,00 71.363.446,00 69.030.819,00 68.806.731,00 51.125.655,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.147.449,00 15.067.532,00 15.202.777,00 23.520.796,00 5.642.292,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 8.031.317,00 9.290.865,00 5.280.779,00 3.485.749,00 849.687,00
- Banka Kredileri 8.031.317,00 8.686.677,00 4.481.831,00 3.485.749,00 849.687,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.250.927,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.557.661,00 3.456.876,00 5.857.296,00 15.892.259,00 2.274.209,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 2.581.447,00 2.482.400,00 12.536.548,00 1.500.945,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.557.661,00 875.429,00 3.374.896,00 3.355.711,00 773.264,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 207.147,00 198.375,00 70.393,00 116.525,00 75.350,00
Diğer Borçlar 3.200.560,00 581.757,00 2.764.144,00 441.415,00 76.681,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.182.515,00 559.651,00 2.742.038,00 347.628,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.045,00 22.106,00 22.106,00 93.787,00 76.681,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 873.726,00 1.533.380,00 1.228.131,00 3.568.751,00 2.348.534,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.942,00 6.279,00 2.034,00 16.097,00 17.831,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.109.109,00 1.945.528,00 1.492.694,00 997.283,00 1.421.578,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 156.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 156.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 130.780,00 0,00 82.846,00 172.919,00 191.397,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 130.780,00 0,00 82.846,00 172.919,00 191.397,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 821.712,00 1.862.289,00 1.409.848,00 824.364,00 1.230.181,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 19.256.558,00 17.013.060,00 16.695.471,00 24.518.079,00 7.063.870,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.475.284,00 54.350.386,00 52.335.348,00 44.288.652,00 44.061.785,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.475.284,00 54.350.386,00 52.335.348,00 44.288.652,00 44.061.785,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.715.657,00 11.733.909,00 11.721.427,00 11.537.969,00 11.601.738,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.715.657,00 11.733.909,00 11.786.582,00 11.786.582,00 11.786.582,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 948.982,00 948.982,00 948.982,00 948.982,00 948.982,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 15.976.896,00 15.976.896,00 6.916.115,00 6.975.038,00 6.975.038,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.145.706,00 2.002.556,00 9.060.781,00 1.138.620,00 847.984,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 73.731.842,00 71.363.446,00 69.030.819,00 68.806.731,00 51.125.655,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi