Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,55
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,94
BIST-100'deki Ağırlığı 0,55
F/K Oranı 81,21
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,06
Dibe Uzaklık 66,24
Piyasa Değeri (USD) 8.648.739,78
Piyasa Değeri (TL) 41.040.000,00
Özsermaye (TL) 38.847.920,00
Sermaye (TL) 24.000.000,00
Net Kar (TL) 505.347,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRZMA
Sektör MATBAACILIK, YAYINCILIK
Adres ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 75. YIL CAD. NO:21
Telefon 0212 7714636
Faks 0212 7714898
Web http://www.prizmapress.com/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METİN KURU 6.753.434,68 28,14
RAŞİT KURU 6.550.491,26 27,29
DİĞER 10.696.074,06 44,57
Toplam 24.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,77
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.366.014,00 17.015.064,00 9.945.671,00 3.860.159,00 1.571.091,00
Satışların Maliyeti (-) -1.120.816,00 -13.537.671,00 -7.051.799,00 -2.943.263,00 -1.190.786,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 245.198,00 3.477.393,00 2.893.872,00 916.896,00 380.305,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 245.198,00 3.477.393,00 2.893.872,00 916.896,00 380.305,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -226.248,00 -815.240,00 -609.364,00 -451.127,00 -268.175,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.836,00 -592.556,00 -386.690,00 -124.712,00 -58.195,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.080.312,00 749.509,00 705.003,00 646.130,00 596.530,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -736.359,00 -1.686.743,00 -1.310.104,00 -857.340,00 -690.054,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 313.067,00 1.132.363,00 1.292.717,00 129.847,00 -39.589,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 159.796,00 681,00 438,00 438,00 251,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 472.863,00 1.133.044,00 1.293.155,00 130.285,00 -39.338,00
Finansman Gelirleri 673,00 32.206,00 32.206,00 32.198,00 18.297,00
Finansman Giderleri (-) -59.992,00 -414.388,00 -236.966,00 -113.860,00 -93.637,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 413.544,00 750.862,00 1.088.395,00 48.623,00 -114.678,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -91.026,00 -659.803,00 -217.758,00 -9.780,00 22.908,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.867,00 -269.176,00 -268.427,00 -50.371,00 -2.000,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -88.159,00 -390.627,00 50.669,00 40.591,00 24.908,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 322.518,00 91.059,00 870.637,00 38.843,00 -91.770,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 322.518,00 91.059,00 870.637,00 38.843,00 -91.770,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 322.518,00 91.059,00 870.637,00 38.843,00 -91.770,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.384,00 -32.430,00 -32.088,00 -38.086,00 -38.766,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 3.053,00 0,00 -40.110,00 -47.608,00 -48.458,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -669,00 -32.430,00 8.022,00 9.522,00 9.692,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 2.384,00 -32.430,00 -32.088,00 -38.086,00 -38.766,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 324.902,00 58.629,00 838.549,00 757,00 -130.536,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.659.643,00 21.813.679,00 24.587.625,00 19.524.232,00 21.132.849,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.743,00 289.157,00 313.317,00 56.283,00 445.722,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.236.223,00 16.697.680,00 15.517.238,00 11.464.652,00 12.330.579,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.393.991,00 2.471.268,00 2.472.970,00 20.308,00 29.546,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.842.232,00 14.226.412,00 13.044.268,00 11.444.344,00 12.301.033,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.335,00 85.335,00 85.335,00 35.335,00 11.585,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.335,00 85.335,00 85.335,00 35.335,00 11.585,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.643.710,00 4.468.177,00 8.278.002,00 6.584.314,00 6.905.665,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 458.411,00 247.024,00 181.738,00 1.030.122,00 1.029.973,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 108.221,00 26.306,00 211.995,00 353.526,00 409.325,00
ARA TOPLAM 17.659.643,00 21.813.679,00 24.587.625,00 19.524.232,00 21.132.849,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 22.843.718,00 22.229.493,00 21.644.903,00 21.163.317,00 20.666.705,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.790.113,00 10.790.113,00 10.790.113,00 10.790.113,00 10.790.113,00
Maddi Duran Varlıklar 9.418.346,00 8.881.679,00 7.757.534,00 7.835.665,00 7.226.676,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.604.446,00 2.526.888,00 2.447.574,00 2.506.726,00 2.565.235,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 4.279,00 5.225,00 6.191,00 7.158,00 8.114,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 40.503.361,00 44.043.172,00 46.232.528,00 40.687.549,00 41.799.554,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 597.483,00 4.543.505,00 6.393.578,00 1.666.342,00 2.883.702,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 40.989,00 3.439.785,00 4.884.138,00 992.645,00 2.182.070,00
- Banka Kredileri 40.989,00 3.439.785,00 4.884.138,00 992.645,00 2.182.070,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 350.978,00 837.187,00 946.037,00 431.149,00 245.607,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 2.037,00 4.809,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 350.978,00 837.187,00 946.037,00 429.112,00 240.798,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 72.581,00 72.682,00 72.225,00 80.575,00 74.980,00
Diğer Borçlar 93.363,00 85.994,00 114.900,00 85.733,00 78.282,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 93.363,00 85.994,00 114.900,00 85.733,00 78.282,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 20.146,00 93.485,00 146.913,00 18.047,00 288.936,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.822,00 749,00 218.056,00 48.343,00 1.963,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.604,00 13.623,00 11.309,00 9.850,00 11.864,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.057.958,00 971.884,00 531.119,00 539.172,00 563.749,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 75.004,00 0,00 0,00 74.323,00 83.046,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 75.004,00 0,00 0,00 74.323,00 83.046,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 982.954,00 895.464,00 453.272,00 464.849,00 480.703,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.655.441,00 5.515.389,00 6.924.697,00 2.205.514,00 3.447.451,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.847.920,00 38.527.783,00 39.307.831,00 38.482.035,00 38.352.103,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.847.920,00 38.527.783,00 39.307.831,00 38.482.035,00 38.352.103,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.960.728,00 9.958.879,00 9.960.728,00 9.960.728,00 9.960.728,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.960.728,00 9.960.728,00 9.960.728,00 9.960.728,00 9.960.728,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.230,00 0,00 -1.379,00 4.619,00 5.299,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 835.398,00 835.398,00 835.398,00 835.398,00 661.473,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.306.874,00 4.215.815,00 4.215.815,00 4.215.815,00 4.389.741,00
Net Dönem Karı/Zararı 322.518,00 91.059,00 870.637,00 38.843,00 -91.770,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 40.503.361,00 44.043.172,00 46.232.528,00 40.687.549,00 41.799.554,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi