Geri Dön

PRZMA | Prizma Press Matbaacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRZMA
Sektör MATBAACILIK, YAYINCILIK
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon 0212 771 46 36
Faks 0212 771 48 98
Web www.prizmapress.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METİN KURU 3.778.529,68 15,74
RAŞİT KURU 1.320.335,26 5,50
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
DİĞER 18.901.135,06 78,76
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,77
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 42.701.606,00 23.617.956,00 5.201.183,00 35.238.564,00 29.338.483,00
Satışların Maliyeti (-) -38.217.957,00 -18.791.369,00 -3.721.561,00 -28.806.035,00 -25.261.111,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.483.649,00 4.826.587,00 1.479.622,00 6.432.529,00 4.077.372,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.483.649,00 4.826.587,00 1.479.622,00 6.432.529,00 4.077.372,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.185.244,00 -2.452.772,00 -1.408.425,00 -1.572.243,00 -728.726,00
Pazarlama Giderleri (-) -273.409,00 -1.059.087,00 -505.016,00 -502.357,00 -365.374,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.701.665,00 2.965.746,00 773.965,00 2.936.366,00 4.798.867,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.634.702,00 -3.438.001,00 -1.019.475,00 -5.085.286,00 -4.690.384,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.091.959,00 842.473,00 -679.329,00 2.209.009,00 3.091.755,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 713.300,00 465.100,00 220.900,00 814.165,00 265.560,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.805.259,00 1.307.573,00 -458.429,00 3.023.174,00 3.357.315,00
Finansman Gelirleri 102,00 0,00 0,00 71,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -2.726.613,00 -1.712.640,00 -781.142,00 -2.150.250,00 -1.383.677,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -921.252,00 -405.067,00 -1.239.571,00 872.995,00 1.973.638,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 301.258,00 245.747,00 392.140,00 -223.732,00 -511.341,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -303.638,00 -229.568,00 0,00 -253.898,00 -115.770,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 604.896,00 475.315,00 392.140,00 30.166,00 -395.571,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -619.994,00 -159.320,00 -847.431,00 649.263,00 1.462.297,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -619.994,00 -159.320,00 -847.431,00 649.263,00 1.462.297,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -619.994,00 -159.320,00 -847.431,00 649.263,00 1.462.297,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -277.535,00 -135.180,00 -113.054,00 -109.034,00 -57.820,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -360.435,00 -175.558,00 0,00 -141.603,00 -75.090,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 82.900,00 40.378,00 -113.054,00 32.569,00 17.270,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -277.535,00 -135.180,00 -113.054,00 -109.034,00 -57.820,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -897.529,00 -294.500,00 -960.485,00 540.229,00 1.404.477,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -146.823,00 32.569,00 17.270,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 50.583.649,00 48.941.726,00 35.255.407,00 34.227.589,00 40.647.626,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 534.499,00 466.060,00 164.976,00 131.013,00 457.873,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 14.581.790,00 14.857.327,00 11.730.472,00 12.053.265,00 21.580.972,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 825,00 181.844,00 180.839,00 174.097,00 408,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 14.580.965,00 14.675.483,00 11.549.633,00 11.879.168,00 21.580.564,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 45.232,00 221.047,00 45.232,00 75.232,00 415.839,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 289.721,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.232,00 221.047,00 45.232,00 75.232,00 126.118,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 32.107.420,00 30.494.611,00 21.139.787,00 20.431.038,00 16.466.239,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.369.386,00 686.277,00 442.621,00 109.908,00 205.466,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 158,00 66.717,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.945.322,00 2.216.404,00 1.732.319,00 1.426.975,00 1.454.520,00
ARA TOPLAM 50.583.649,00 48.941.726,00 35.255.407,00 34.227.589,00 40.647.626,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 42.358.029,00 43.698.304,00 43.421.834,00 40.879.282,00 39.145.848,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.205.000,00 10.205.000,00 35.150.000,00 35.150.000,00 35.150.000,00
Maddi Duran Varlıklar 26.306.642,00 26.405.748,00 1.400.518,00 1.471.109,00 1.545.947,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.905.757,00 1.976.849,00 2.047.941,00 2.119.033,00 2.175.918,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.363.238,00 3.353.093,00 2.885.963,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 92.941.678,00 92.640.030,00 78.677.241,00 75.106.871,00 79.793.474,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.215.353,00 34.118.550,00 20.963.080,00 19.078.497,00 23.762.663,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.571.583,00 13.836.360,00 11.607.161,00 10.674.548,00 10.460.953,00
- Banka Kredileri 11.783.058,00 13.047.989,00 10.777.713,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 349.259,00 1.445.361,00 2.244.718,00 192.090,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.408.092,00 18.479.828,00 6.786.118,00 5.258.757,00 9.163.997,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.351.528,00 1.049.130,00 4.383.344,00 578.749,00 2.261.523,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 21.056.564,00 17.430.698,00 2.402.774,00 4.680.008,00 6.902.474,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 272.131,00 240.264,00 381.545,00 197.394,00 223.295,00
Diğer Borçlar 558.992,00 607.236,00 259.936,00 244.668,00 3.030.436,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 340.102,00 314.415,00 84.722,00 90.000,00 2.885.543,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 218.890,00 292.821,00 175.214,00 154.668,00 144.893,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 132.076,00 174.918,00 272.189,00 226.582,00 531.809,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 73.719,00 229.568,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 177.009,00 153.532,00 156.098,00 65.008,00 7.752,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 114.009,00 90.532,00 93.098,00 2.008,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 7.752,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.751,00 47.585,00 54.672,00 166.822,00 152.331,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.748.277,00 5.940.403,00 5.799.069,00 3.152.797,00 2.290.986,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 829.665,00 1.009.989,00 1.258.606,00 1.440.087,00 133.989,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 829.665,00 995.607,00 1.157.896,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 896.057,00 745.902,00 733.297,00 365.597,00 299.942,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 896.057,00 745.902,00 733.297,00 365.597,00 299.942,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.022.555,00 4.184.512,00 3.807.166,00 1.347.113,00 1.788.148,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 40.963.630,00 40.058.953,00 26.762.149,00 22.231.294,00 26.053.649,00
Ö Z K A Y N A K L A R 51.978.048,00 52.581.077,00 51.915.092,00 52.875.577,00 53.739.825,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.978.048,00 52.581.077,00 51.915.092,00 52.875.577,00 53.739.825,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.334.858,00 11.477.213,00 11.499.339,00 11.612.393,00 11.663.607,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.334.858,00 11.477.213,00 11.499.339,00 11.612.393,00 11.663.607,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -451.724,00 -309.369,00 -287.243,00 -174.189,00 -122.975,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.048.464,00 1.048.464,00 1.031.738,00 999.275,00 375.614,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.526.677,00 16.526.677,00 16.543.403,00 15.926.603,00 16.550.264,00
Net Dönem Karı/Zararı -619.994,00 -159.320,00 -847.431,00 649.263,00 1.462.297,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 92.941.678,00 92.640.030,00 78.677.241,00 75.106.871,00 79.793.474,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 425,00 426,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 14.382,00 100.710,00 9.875.417,00 10.256.736,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi