Geri Dön

PRZMA | Prizma Press Matbaacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,43
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,09
BIST-100'deki Ağırlığı 6,12
F/K Oranı 25,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,68
Dibe Uzaklık 76,65
Piyasa Değeri (USD) 35.868.046,72
Piyasa Değeri (TL) 1.155.360.000,00
Özsermaye (TL) 246.764.468,00
Sermaye (TL) 24.000.000,00
Net Kar (TL) 45.128.586,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRZMA
Sektör MATBAACILIK, YAYINCILIK
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL
Telefon 0212 771 46 36
Faks 0212 771 48 98
Web www.prizmapress.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
METİN KURU 3.778.529,68 15,74
RAŞİT KURU 1.320.335,26 5,50
TOPLAM 24.000.000,00 100,00
DİĞER 18.901.135,06 78,76
Toplam 48.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
01.07.2013 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,77
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 70.038.036,00 42.755.522,00 28.817.912,00 13.724.666,00 57.105.008,00
Satışların Maliyeti (-) -64.991.739,00 -33.176.818,00 -21.130.872,00 -12.271.102,00 -52.465.352,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.046.297,00 9.578.704,00 7.687.040,00 1.453.564,00 4.639.656,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.046.297,00 9.578.704,00 7.687.040,00 1.453.564,00 4.639.656,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.171.788,00 -2.436.213,00 -1.496.158,00 -762.238,00 -2.361.757,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.491.135,00 -1.010.189,00 -465.616,00 -305.877,00 -274.682,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.665.762,00 2.087.184,00 1.286.979,00 664.581,00 2.027.256,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.421.890,00 -10.306.840,00 -8.787.587,00 -1.642.824,00 -3.199.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -6.372.754,00 -2.087.354,00 -1.775.342,00 -592.794,00 831.342,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler -4.110.130,00 2.985.700,00 1.759.700,00 700.700,00 23.010.547,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -10.482.884,00 898.346,00 -15.642,00 107.906,00 23.841.889,00
Finansman Gelirleri 239,00 73,00 73,00 36,00 142,00
Finansman Giderleri (-) -4.528.187,00 -2.029.158,00 -1.226.855,00 -646.870,00 -3.593.359,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 57.553.257,00 -1.130.739,00 -1.242.424,00 -538.928,00 20.248.672,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -12.424.671,00 -5.128.511,00 -700.553,00 -109.224,00 -1.587.075,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -190.078,00 -187.783,00 -128.989,00 0,00 -338.385,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.234.593,00 -4.940.728,00 -571.564,00 -109.224,00 -1.248.690,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 45.128.586,00 -6.259.250,00 -1.942.977,00 -648.152,00 18.661.597,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 45.128.586,00 -6.259.250,00 -1.942.977,00 -648.152,00 18.661.597,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 45.128.586,00 -6.259.250,00 -1.942.977,00 -648.152,00 18.661.597,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -16.747.723,00 -6.747.503,00 -1.352.430,00 -36.038,00 46.270.302,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -21.374.195,00 0,00 0,00 0,00 51.680.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -261.031,00 -410.719,00 -80.573,00 -45.048,00 -313.894,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.887.503,00 -6.336.784,00 -1.271.857,00 9.010,00 -5.095.804,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -16.747.723,00 -6.747.503,00 -1.352.430,00 -36.038,00 46.270.302,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 28.380.863,00 -13.006.753,00 -3.295.407,00 -684.190,00 64.931.899,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 133.751.060,00 86.403.447,00 71.605.890,00 64.038.626,00 67.573.698,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.430.607,00 3.975.021,00 912.221,00 1.282.303,00 513.199,00
Finansal Yatırımlar 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00 9.375,00
Ticari Alacaklar 31.239.199,00 21.589.155,00 23.350.162,00 17.891.278,00 15.368.337,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.737.640,00 593.815,00 3.828.962,00 408,00 408,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 28.501.559,00 20.995.340,00 19.521.200,00 17.890.870,00 15.367.929,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 239.469,00 437.199,00 995.191,00 50.491,00 50.491,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 5.235,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 239.469,00 437.199,00 989.956,00 50.491,00 50.491,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 98.776.168,00 59.067.496,00 44.401.319,00 42.355.951,00 47.974.441,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 284.125,00 441.925,00 679.939,00 117.543,00 301.132,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 772.117,00 883.276,00 1.257.683,00 2.331.685,00 3.356.723,00
ARA TOPLAM 133.751.060,00 86.403.447,00 71.605.890,00 64.038.626,00 67.573.698,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 193.356.389,00 117.011.467,00 116.509.095,00 115.548.838,00 116.088.593,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 52.350.000,00 32.145.000,00 32.145.000,00 32.145.000,00 32.145.000,00
Maddi Duran Varlıklar 130.074.521,00 77.901.329,00 78.018.299,00 78.136.709,00 78.252.040,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.748.920,00 1.621.391,00 1.692.482,00 1.763.574,00 1.834.666,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 4.044.983,00 3.409.688,00 2.285.759,00 2.459.293,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 327.107.449,00 203.414.914,00 188.114.985,00 179.587.464,00 183.662.291,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.787.105,00 73.227.718,00 58.532.110,00 50.119.529,00 53.386.594,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.118.159,00 13.494.084,00 11.899.109,00 11.991.939,00 13.778.198,00
- Banka Kredileri 14.118.159,00 12.268.299,00 11.110.803,00 11.203.530,00 12.989.518,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 19.469.118,00 26.703.069,00 27.181.549,00 24.168.091,00 31.867.604,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 2.205.492,00 7.056.521,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.469.118,00 26.703.069,00 27.181.549,00 21.962.599,00 24.811.083,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 985.434,00 798.785,00 544.731,00 588.097,00 182.342,00
Diğer Borçlar 36.574.473,00 31.236.681,00 17.883.493,00 13.070.195,00 7.251.315,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.022.981,00 30.841.838,00 17.610.008,00 12.763.157,00 7.019.006,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 551.492,00 394.843,00 273.485,00 307.038,00 232.309,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 127.641,00 197.789,00 49.457,00 50.207,00 49.450,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.224,00 58.792,00 51.984,00 34.718,00 34.718,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 242.348,00 258.223,00 213.485,00 195.804,00 171.545,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 179.348,00 0,00 150.485,00 132.804,00 108.545,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 63.000,00 258.223,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 267.708,00 480.295,00 708.302,00 20.478,00 51.422,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.555.876,00 24.563.407,00 14.247.740,00 11.521.583,00 11.645.155,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 266.098,00 174.722,00 306.862,00 485.277,00 659.673,00
Banka Kredileri 266.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218,00 1.374.581,00 996.161,00 958.725,00 834.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.218,00 1.374.581,00 996.161,00 958.725,00 834.581,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.025.560,00 23.014.104,00 12.944.717,00 10.077.581,00 10.150.901,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.342.981,00 97.791.125,00 72.779.850,00 61.641.112,00 65.031.749,00
Ö Z K A Y N A K L A R 246.764.468,00 105.623.789,00 115.335.135,00 117.946.352,00 118.630.542,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 246.764.468,00 105.623.789,00 115.335.135,00 117.946.352,00 118.630.542,00
Ödenmiş Sermaye 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 203.474.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.715.244,00 51.135.192,00 56.530.265,00 57.846.657,00 57.882.695,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 8.715.244,00 51.135.192,00 56.530.265,00 57.846.657,00 57.882.695,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -580.975,00 -703.390,00 -476.317,00 -451.925,00 -415.887,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.460.859,00 1.694.827,00 1.694.827,00 1.694.827,00 1.630.893,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -36.865.940,00 35.229.551,00 35.229.551,00 35.229.551,00 16.631.888,00
Net Dönem Karı/Zararı 45.128.586,00 -6.259.250,00 -1.942.977,00 -648.152,00 18.661.597,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 327.107.449,00 203.414.914,00 188.114.985,00 179.587.464,00 183.662.291,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 174.722,00 306.862,00 485.277,00 659.673,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 205.628,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi