Geri Dön

PRDGS | Pardus Girisim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 53,57
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı -34,60
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,01
Dibe Uzaklık 53,57
Piyasa Değeri (USD) 39.328.409,63
Piyasa Değeri (TL) 1.301.440.000,00
Özsermaye (TL) 1.286.295.149,00
Sermaye (TL) 196.000.000,00
Net Kar (TL) -37.612.415,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PRDGS
Sektör
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli/İSTANBUL
Telefon 0 212 371 18 00
Faks 0 212 371 18 01
Web www.pardusgirisim.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 56.150.000,00 28,65
MURAT GÜLER 29.000.000,00 14,80
TOPLAM 196.000.000,00 100,00
DİĞER 110.850.000,00 56,55
Toplam 392.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ 8.750.000,00 17,50
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 7.337.401,00 4,98
ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 116.250.000,00 60,39
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat AŞ 5.174.000,00 2,79
Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 3.300.000,00 6,00
Non Nocere Bilgi Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık AŞ 750,00 0,72
Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ 10.000,00 9,52
Turknet İletişim Hizmetleri AŞ 1.523.964,00 4,92
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 85.536.016,00 523.847.682,00 73.268.341,00 3.266.342,00 48.257,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 85.536.016,00 523.847.682,00 73.268.341,00 3.266.342,00 48.257,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 85.536.016,00 523.847.682,00 73.268.341,00 3.266.342,00 48.257,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 4.121.281,00 10.976.943,00 4.934.803,00 2.992.650,00 2.620.012,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16.250.295,00 4.008.575,00 1.786.900,00 757.869,00 893.361,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 129.414,00 3.804.599,00 45.879,00 3.024,00 26.499,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 97.535.616,00 513.074.715,00 70.074.559,00 1.028.537,00 -1.704.893,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 97.535.616,00 513.074.715,00 70.074.559,00 1.028.537,00 -1.704.893,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 782.563,00 0,00 2.923.582,00 782.152,00 319,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,47 0,27 0,34 0,00 -3,88
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,47 0,27 0,34 0,00 -3,88
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -92.168.398,00 53.567.665,00 67.150.977,00 246.385,00 -759.811.179,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) -0,47 0,27 0,34 0,00 -3,88
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 34.242.839,00 43.429.614,00 57.785.857,00 19.722.442,00 217.107,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 45.593,00 28.167.111,00 30.890.205,00 8.149,00 12.709,00
Finansal Yatırımlar 14.600.000,00 13.755.669,00 8.445.000,00 8.731.200,00 779,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 18.066.029,00 1.473.283,00 18.400.302,00 10.929.846,00 194.214,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 16.361.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.704.509,00 1.473.283,00 18.400.302,00 10.929.846,00 194.214,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.531.217,00 33.551,00 50.350,00 53.247,00 9.405,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 34.242.839,00 43.429.614,00 57.785.857,00 19.722.442,00 217.107,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.319.037.772,00 1.336.885.169,00 708.021.625,00 712.682.423,00 704.084.656,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.353.280.611,00 1.380.314.783,00 765.807.482,00 732.404.865,00 704.301.763,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 66.854.042,00 1.759.988,00 4.043.250,00 37.562.395,00 10.695.245,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.987.981,00 68.601,00 359.382,00 1.045.228,00 28.228,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.974.240,00 0,00 345.803,00 916.449,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.741,00 68.601,00 13.579,00 128.779,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 323.813,00 1.350.603,00 397.475,00 165.783,00 140.345,00
Diğer Borçlar 64.111.413,00 58.833,00 3.219.320,00 36.301.344,00 10.494.532,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.925.092,00 0,00 3.218.000,00 36.292.720,00 10.491.000,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 186.321,00 58.833,00 1.320,00 8.624,00 3.532,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 430.835,00 281.951,00 67.073,00 50.040,00 32.140,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 430.835,00 281.951,00 67.073,00 50.040,00 32.140,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 131.420,00 91.248,00 61.317,00 44.147,00 42.898,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 131.420,00 91.248,00 61.317,00 44.147,00 42.898,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 131.420,00 91.248,00 61.317,00 44.147,00 42.898,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 66.985.462,00 1.851.236,00 4.104.567,00 37.606.542,00 10.738.143,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.286.295.149,00 1.378.463.547,00 761.702.915,00 694.798.323,00 693.563.620,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.286.295.149,00 1.378.463.547,00 761.702.915,00 694.798.323,00 693.563.620,00
Ödenmiş Sermaye 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 375.121.949,00 375.121.949,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 267.346.014,00 267.346.014,00 106.950.000,00 106.950.000,00 106.950.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.601.840,00 1.601.840,00 677.424,00 677.424,00 677.424,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 538.393.744,00 476.756.849,00 390.924.514,00 390.924.514,00 390.924.514,00
Net Dönem Karı/Zararı -92.168.398,00 61.636.895,00 67.150.977,00 246.385,00 -988.318,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.353.280.611,00 1.380.314.783,00 765.807.482,00 732.404.865,00 704.301.763,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi