Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,18
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 19,35
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 23,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,28
Dibe Uzaklık 30,00
Piyasa Değeri (USD) 36.658.662,39
Piyasa Değeri (TL) 129.000.000,00
Özsermaye (TL) 15.579.149,00
Sermaye (TL) 3.750.000,00
Net Kar (TL) 5.453.874,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu POLTK
Sektör Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Üretimi
Adres Tuzla Kimyacılar Organize San.Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İSTANBUL
Telefon 0216 504 02 75
Faks 0216 504 02 78
Web http://www.pm.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COVENTYA BETEİLİGUNGS GMBH 3.024.279,00 80,65
PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş. 371.313,00 9,90
DİĞER 354.408,00 9,45
Toplam 3.750.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLITEKNIK (USA) Inc. 85.000,00 85,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.986.881,00 0,00 13.788.388,00 0,00 34.972.546,00
Satışların Maliyeti (-) -18.806.951,00 0,00 -8.732.489,00 0,00 -22.488.708,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.179.930,00 0,00 5.055.899,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.179.930,00 0,00 5.055.899,00 0,00 12.483.838,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.383.851,00 0,00 -1.855.232,00 0,00 -2.782.380,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.798.404,00 0,00 -849.334,00 0,00 -1.407.458,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -353.034,00 0,00 -162.035,00 0,00 -286.993,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.012.226,00 0,00 479.715,00 0,00 1.058.361,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -887.913,00 0,00 -353.241,00 0,00 -1.317.601,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.768.954,00 0,00 2.315.772,00 0,00 7.747.767,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 13.959,00 0,00 0,00 0,00 173.309,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.782.675,00 0,00 2.315.772,00 0,00 7.921.076,00
Finansman gelirleri 452.644,00 0,00 248.908,00 0,00 1.424.400,00
Finansman Giderleri (-) -248.660,00 0,00 -216.432,00 0,00 -628.987,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.986.659,00 0,00 2.348.248,00 0,00 8.716.489,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.568.840,00 0,00 -580.740,00 0,00 -1.780.093,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.578.047,00 0,00 -554.712,00 0,00 -1.855.495,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 9.207,00 0,00 -26.028,00 0,00 75.402,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.417.819,00 0,00 1.767.508,00 0,00 6.936.396,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.417.819,00 0,00 1.767.508,00 0,00 6.936.396,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 6.936.396,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -36.055,00 0,00 -27.077,00 0,00 27.068,00
- Ana Ortaklık Payları 5.453.874,00 0,00 1.794.585,00 0,00 6.909.328,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -73.209,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 18.302,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.897,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.897,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -142.106,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794.290,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 6.794.290,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emeklilik Fayda Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 0,00 0,00 0,00 0,00 -91.511,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.886.436,00 0,00 13.169.400,00 0,00 18.194.509,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.423.331,00 0,00 1.247.771,00 0,00 4.308.946,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 13.405.355,00 0,00 9.279.356,00 0,00 10.289.407,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.405.355,00 0,00 9.279.356,00 0,00 10.289.407,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.558,00 0,00 489.342,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.558,00 0,00 489.342,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.111.854,00 0,00 1.610.862,00 0,00 1.471.164,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 697.866,00 0,00 299.110,00 0,00 405.875,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 814.543,00 0,00 242.959,00 0,00 1.625.774,00
Diğer Dönen Varlıklar 422.929,00 0,00 0,00 0,00 93.343,00
ARA TOPLAM 18.886.436,00 0,00 13.169.400,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.664.577,00 0,00 3.590.569,00 0,00 3.394.298,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 2.961.929,00 0,00 3.035.838,00 0,00 2.811.169,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.178,00 0,00 75.230,00 0,00 47.645,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 47.645,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 213.358,00 0,00 161.205,00 0,00 215.648,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 22.551.013,00 0,00 16.759.969,00 0,00 21.588.807,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.437.831,00 0,00 3.409.142,00 0,00 4.816.335,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 43.409,00 0,00 50.169,00 0,00 59.002,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.163.454,00 0,00 1.654.762,00 0,00 2.388.222,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.163.454,00 0,00 1.654.762,00 0,00 2.388.222,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 69.314,00 0,00 240.989,00 0,00 74.522,00
Diğer Borçlar 88.516,00 0,00 230.056,00 0,00 61.733,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 16.842,00 0,00 4.242,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 88.516,00 0,00 213.214,00 0,00 57.491,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.343.548,00 0,00 522.447,00 0,00 145.731,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.578.047,00 0,00 554.712,00 0,00 1.855.495,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 151.543,00 0,00 156.007,00 0,00 231.630,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 151.543,00 0,00 156.007,00 0,00 231.630,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 601.167,00 0,00 489.361,00 0,00 569.446,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 510.722,00 0,00 407.787,00 0,00 468.971,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 510.722,00 0,00 407.787,00 0,00 468.971,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 90.445,00 0,00 81.574,00 0,00 100.475,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.038.998,00 0,00 3.898.503,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 15.512.015,00 0,00 12.861.466,00 0,00 16.203.026,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.579.149,00 0,00 12.908.544,00 0,00 16.223.319,00
Ödenmiş Sermaye 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.111.552,00 0,00 5.111.552,00 0,00 5.111.552,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -116.655,00 0,00 -84.467,00 0,00 -122.521,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -116.655,00 0,00 -84.467,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -116.655,00 0,00 -84.467,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -154.486,00 0,00 -97.993,00 0,00 -98.062,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -154.486,00 0,00 -97.993,00 0,00 -98.062,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.833.733,00 0,00 1.733.733,00 0,00 956.091,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -298.869,00 0,00 701.134,00 0,00 -283.069,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.453.874,00 0,00 1.794.585,00 0,00 6.909.328,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -67.134,00 0,00 -47.078,00 0,00 -20.293,00
TOPLAM KAYNAKLAR 22.551.013,00 0,00 16.759.969,00 0,00 21.588.807,00
- Emeklilik Fayda Planlarından Aktüeryal Kazanç / (Kayıp) 0,00 0,00 0,00 0,00 -122.521,00