Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu POLTK
Sektör Yüzey İşlem Kimyasal Malzemelerinin Üretimi
Adres Tuzla Kimyacılar Organize San.Bölgesi Melek Aras Bulvarı Kristal Cad. No:2 B1/B4 Parsel Tuzla/İSTANBUL
Telefon 0216 504 02 75
Faks 0216 504 02 78
Web http://www.pm.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
COVENTYA BETEİLİGUNGS GMBH 3.011.630,00 80,31
DİĞER 738.370,00 19,69
Toplam 3.750.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
POLITEKNIK (USA) Inc. 100.000,00 85,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.03.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.03.2020 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
18.03.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
08.08.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
26.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,08
24.03.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
07.04.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.521.988,00 76.981.455,00 0,00 34.952.362,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -17.630.247,00 -48.219.808,00 0,00 -22.732.118,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.891.741,00 28.761.647,00 0,00 12.220.244,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.891.741,00 28.761.647,00 0,00 12.220.244,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.274.430,00 -6.172.577,00 0,00 -3.182.145,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -989.858,00 -2.623.391,00 0,00 -1.561.590,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -613.062,00 -1.636.052,00 0,00 -809.573,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 666.594,00 3.196.140,00 0,00 1.636.190,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.478.602,00 -3.209.982,00 0,00 -878.551,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.202.383,00 18.315.785,00 0,00 7.424.575,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.202.383,00 18.315.785,00 0,00 7.424.575,00 0,00
Finansman gelirleri 112.288,00 273.576,00 0,00 109.389,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -184.623,00 -723.365,00 0,00 -371.515,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 8.130.048,00 17.865.996,00 0,00 7.162.449,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.859.787,00 -4.254.892,00 0,00 -1.518.708,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.017.781,00 -4.522.583,00 0,00 -1.626.716,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 157.994,00 267.691,00 0,00 108.008,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.270.261,00 13.611.104,00 0,00 5.643.741,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.270.261,00 13.611.104,00 0,00 5.643.741,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.270.261,00 13.611.104,00 0,00 5.643.741,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.181.802,00 46.540.598,00 0,00 33.818.502,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 10.531.391,00 9.876.395,00 0,00 2.680.478,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.821.969,00 29.099.219,00 0,00 24.045.081,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.124.035,00 1.451.086,00 0,00 1.696.764,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.697.934,00 27.648.133,00 0,00 22.348.317,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 81.610,00 31.268,00 0,00 51.489,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 81.610,00 31.268,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 7.692.880,00 6.813.219,00 0,00 6.101.845,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.757.974,00 579.986,00 0,00 688.637,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 295.978,00 140.511,00 0,00 250.972,00 0,00
ARA TOPLAM 57.181.802,00 46.540.598,00 0,00 33.818.502,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.444.761,00 12.645.335,00 0,00 13.160.667,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 5.046.001,00 5.297.417,00 0,00 5.538.192,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.176.393,00 1.254.069,00 0,00 1.382.709,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 802.554,00 659.330,00 0,00 479.082,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 69.626.563,00 59.185.933,00 0,00 46.979.169,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.347.020,00 13.337.021,00 0,00 8.765.642,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.054.029,00 994.872,00 0,00 888.373,00 0,00
- Banka Kredileri 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.384.810,00 7.235.385,00 0,00 4.017.389,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 713.785,00 94.604,00 0,00 115.401,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.671.025,00 7.140.781,00 0,00 3.901.988,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 588.681,00 1.333.134,00 0,00 953.263,00 0,00
Diğer Borçlar 308.694,00 417.715,00 0,00 496.862,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 308.694,00 417.715,00 0,00 496.862,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 169.300,00 113.111,00 0,00 300.374,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.012.117,00 1.839.738,00 0,00 930.597,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.582.413,00 1.281.224,00 0,00 1.084.093,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 937.753,00 636.564,00 0,00 1.084.093,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 644.660,00 644.660,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 246.976,00 121.842,00 0,00 94.691,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.188.216,00 5.273.418,00 0,00 5.290.668,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.967.741,00 3.970.995,00 0,00 4.390.555,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.967.741,00 3.970.995,00 0,00 4.390.555,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.220.475,00 1.302.423,00 0,00 900.113,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.220.475,00 1.302.423,00 0,00 900.113,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 22.535.236,00 18.610.439,00 0,00 14.056.310,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.091.327,00 40.575.494,00 0,00 32.922.859,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.091.327,00 40.575.494,00 0,00 32.922.859,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.111.552,00 5.111.552,00 0,00 5.111.552,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -136.577,00 -188.937,00 0,00 -106.677,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -136.577,00 -188.937,00 0,00 -106.677,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -136.577,00 -188.937,00 0,00 -106.677,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.295,00 -230.507,00 0,00 1.961,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -37.295,00 -230.507,00 0,00 1.961,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.513.233,00 2.513.233,00 0,00 2.513.233,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.620.153,00 16.009.049,00 0,00 16.009.049,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.270.261,00 13.611.104,00 0,00 5.643.741,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 69.626.563,00 59.185.933,00 0,00 46.979.169,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 3.219,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi