Geri Dön

PNLSN | Panelsan Cati Cephe


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,80
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,59
F/K Oranı 18,52
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,67
Dibe Uzaklık 28,00
Piyasa Değeri (USD) 218.556.387,55
Piyasa Değeri (TL) 6.900.000.000,00
Özsermaye (TL) 899.334.382,00
Sermaye (TL) 75.000.000,00
Net Kar (TL) 372.568.523,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PNLSN
Sektör
Adres Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara
Telefon 03123420382
Faks 03123420380
Web www.panelsan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13.752.384,00 18,34
MAŞLAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 34.150.000,00 45,53
TOPLAM 75.000.000,00 100,00
DİĞER 27.097.616,00 36,13
Toplam 150.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALMATI SANDVIC PANEL LLP 1.460.693,00 50,00
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. 116.250,00 0,00
PANELSAN KZ LLP 3.461,00 50,00
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI 12.500.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.518.342.320,00 1.000.699.393,00 449.805.959,00 1.176.616.894,00 829.114.142,00
Satışların Maliyeti (-) -1.173.632.156,00 -779.429.607,00 -347.506.131,00 -977.918.217,00 -680.389.087,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 344.710.164,00 221.269.786,00 102.299.828,00 198.698.677,00 148.725.055,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 344.710.164,00 221.269.786,00 102.299.828,00 198.698.677,00 148.725.055,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -21.844.774,00 -13.899.815,00 -6.048.312,00 -14.322.229,00 -10.095.824,00
Pazarlama Giderleri (-) -28.394.631,00 -16.933.002,00 -8.250.658,00 -19.340.501,00 -13.127.527,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.739.533,00 -958.330,00 -355.596,00 -2.969.787,00 -2.133.154,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 269.773.989,00 140.484.214,00 12.073.962,00 118.286.584,00 108.744.986,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -331.441.174,00 -206.236.759,00 -18.520.278,00 -138.032.169,00 -123.455.345,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 231.064.041,00 123.726.094,00 81.198.946,00 142.320.575,00 108.658.191,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 130.273.843,00 56.560.082,00 22.938.966,00 35.369.761,00 12.281.969,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -34.539.646,00 -25.627.996,00 -15.355.487,00 -6.747.680,00 -4.960.734,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 326.798.238,00 154.658.180,00 88.782.425,00 170.942.656,00 115.979.426,00
Finansman gelirleri 124.793.777,00 81.201.453,00 13.612.140,00 72.955.334,00 64.240.648,00
Finansman Giderleri (-) -64.200.542,00 -40.799.989,00 -5.861.510,00 -34.508.952,00 -27.251.149,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 387.391.473,00 195.059.644,00 96.533.055,00 209.389.038,00 152.968.925,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -61.658.716,00 -29.515.961,00 -13.161.865,00 -34.991.571,00 -25.407.224,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -48.645.053,00 -24.085.320,00 -16.487.731,00 -29.702.114,00 -26.874.128,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -13.013.663,00 -5.430.641,00 3.325.866,00 -5.289.457,00 1.466.904,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 325.732.757,00 165.543.683,00 83.371.190,00 174.397.467,00 127.561.701,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 325.732.757,00 165.543.683,00 83.371.190,00 174.397.467,00 127.561.701,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 325.732.757,00 165.543.683,00 83.371.190,00 174.397.467,00 127.561.701,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.565.092.320,00 1.545.243.442,00 1.400.647.057,00 914.716.587,00 907.047.887,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 275.786.743,00 283.039.032,00 462.047.540,00 275.412.774,00 291.802.839,00
Finansal Yatırımlar 236.138.132,00 233.534.338,00 55.497.018,00 70.919.762,00 6.635.178,00
Ticari Alacaklar 519.946.466,00 520.435.740,00 409.703.518,00 302.113.877,00 329.258.250,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 54.161.618,00 54.761.843,00 36.079.940,00 18.596.439,00 18.075.889,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 465.784.848,00 465.673.897,00 373.623.578,00 283.517.438,00 311.182.361,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.187.113,00 1.751.200,00 1.445.700,00 1.254.779,00 1.113.509,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 455.713,00 465.941,00 464.696,00 466.670,00 459.280,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.731.400,00 1.285.259,00 981.004,00 788.109,00 654.229,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 418.368.901,00 424.626.422,00 333.505.714,00 194.492.931,00 212.509.314,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.144.666,00 18.288.822,00 59.298.103,00 22.422.958,00 22.094.995,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 50.266.696,00 25.048.486,00 44.099.091,00 27.611.359,00 26.874.128,00
Diğer Dönen Varlıklar 39.673.117,00 34.938.916,00 28.395.591,00 15.186.847,00 16.759.674,00
ARA TOPLAM 1.565.092.320,00 1.545.243.442,00 1.400.647.057,00 914.716.587,00 907.047.887,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 469.082.265,00 368.566.504,00 294.837.147,00 294.533.763,00 125.823.873,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.123.737,00 8.125.892,00 8.128.046,00 8.130.200,00 2.506.384,00
Maddi Duran Varlıklar 281.185.553,00 268.480.279,00 255.394.726,00 254.688.388,00 103.900.440,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 687.164,00 628.805,00 678.406,00 735.356,00 459.431,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 687.164,00 628.805,00 678.406,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 156.298.237,00 71.833.277,00 16.027.076,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.934.396,00 4.690.956,00 0,00 0,00 4.902.132,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.034.174.585,00 1.913.809.946,00 1.695.484.204,00 1.209.250.350,00 1.032.871.760,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.021.991.934,00 1.062.052.189,00 933.676.350,00 534.851.550,00 568.246.746,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.816.181,00 41.478.556,00 11.220.422,00 10.908.030,00 888.777,00
- Banka Kredileri 14.816.181,00 41.478.556,00 11.220.422,00 10.908.030,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 68.930.392,00 38.535.804,00 28.408.898,00 22.707.709,00 22.707.986,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 448.631.963,00 604.478.460,00 524.502.267,00 309.848.199,00 321.486.054,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 448.631.963,00 604.478.460,00 524.502.267,00 309.848.199,00 321.486.054,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.262.123,00 4.972.784,00 5.695.323,00 3.112.590,00 2.126.979,00
Diğer Borçlar 95.494,00 87.438,00 41.604,00 299.236,00 145.217,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 242.764,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 95.494,00 87.438,00 41.604,00 56.472,00 145.217,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 383.969.301,00 321.966.629,00 287.106.208,00 151.479.356,00 176.143.001,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 48.645.053,00 24.085.320,00 46.189.845,00 29.702.114,00 26.874.128,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.231.660,00 1.682.549,00 1.515.346,00 1.358.099,00 1.571.179,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.156.486,00 1.607.375,00 1.440.172,00 780.911,00 877.936,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 75.174,00 75.174,00 75.174,00 577.188,00 693.243,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 46.695.004,00 24.557.985,00 28.887.029,00 5.096.749,00 16.005.769,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 112.848.269,00 69.143.985,00 61.631.838,00 53.084.966,00 32.533.392,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 53.384.785,00 23.144.942,00 29.409.167,00 20.845.424,00 24.591.359,00
Banka Kredileri 53.384.785,00 23.144.942,00 29.409.167,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.144.460,00 7.824.963,00 7.446.452,00 4.980.605,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.144.460,00 7.824.963,00 7.446.452,00 4.980.605,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 49.319.024,00 38.174.080,00 24.776.219,00 0,00 4.497.923,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.840.203,00 1.131.196.174,00 995.308.188,00 587.936.516,00 600.780.138,00
Ö Z K A Y N A K L A R 899.334.382,00 782.613.772,00 700.176.016,00 621.313.834,00 432.091.622,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 899.334.382,00 782.613.772,00 700.176.016,00 621.313.834,00 432.091.622,00
Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 151.641.522,00 151.641.522,00 151.641.522,00 151.641.522,00 151.641.522,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 161.662.231,00 163.365.419,00 163.100.156,00 167.609.164,00 -2.982.448,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 161.662.231,00 163.365.419,00 163.100.156,00 167.609.164,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.579.816,00 -8.876.628,00 -9.141.891,00 172.242.047,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 28.205.166,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 28.205.166,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.534.498,00 13.534.498,00 13.534.498,00 5.847.722,00 5.847.722,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 171.763.374,00 213.528.650,00 213.528.650,00 46.817.959,00 46.817.959,00
Net Dönem Karı/Zararı 325.732.757,00 165.543.683,00 83.371.190,00 174.397.467,00 127.561.701,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.034.174.585,00 1.913.809.946,00 1.695.484.204,00 1.209.250.350,00 1.032.871.760,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi