Geri Dön

PNLSN | Panelsan Cati Cephe


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,79
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,98
BIST-100'deki Ağırlığı 0,35
F/K Oranı 27,34
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,16
Dibe Uzaklık 28,00
Piyasa Değeri (USD) 140.331.744,09
Piyasa Değeri (TL) 4.638.750.000,00
Özsermaye (TL) 1.468.075.101,00
Sermaye (TL) 75.000.000,00
Net Kar (TL) 169.698.535,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PNLSN
Sektör
Adres Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya / Ankara
Telefon 03123420382
Faks 03123420380
Web www.panelsan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 13.752.384,00 18,34
MAŞLAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 34.150.000,00 45,53
TOPLAM 75.000.000,00 100,00
DİĞER 27.097.616,00 36,13
Toplam 150.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALMATI SANDVIC PANEL LLP 1.460.693,00 50,00
ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. 116.250,00 0,00
PANELSAN KZ LLP 3.461,00 50,00
S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI 12.500.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
03.08.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
23.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 515.081.807,00 2.651.637.678,00 1.518.342.320,00 1.000.699.393,00 774.024.446,00
Satışların Maliyeti (-) 439.829.796,00 2.074.019.166,00 1.173.632.156,00 779.429.607,00 603.582.429,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 75.252.011,00 577.618.512,00 344.710.164,00 221.269.786,00 170.442.017,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 75.252.011,00 577.618.512,00 344.710.164,00 221.269.786,00 170.442.017,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 8.577.413,00 39.713.691,00 21.844.774,00 13.899.815,00 10.369.699,00
Pazarlama Giderleri (-) 12.843.170,00 46.759.997,00 28.394.631,00 16.933.002,00 14.190.288,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.066.319,00 3.633.709,00 1.739.533,00 958.330,00 614.809,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.736.230,00 389.751.259,00 269.773.989,00 140.484.214,00 20.070.783,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 77.092.402,00 514.926.868,00 331.441.174,00 206.236.759,00 31.315.300,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 66.408.937,00 362.335.506,00 231.064.041,00 123.726.094,00 134.022.704,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 47.034.257,00 166.860.223,00 130.273.843,00 56.560.082,00 40.049.190,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 6.175.742,00 58.845.377,00 34.539.646,00 25.627.996,00 26.511.050,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 107.267.452,00 470.350.352,00 326.798.238,00 154.658.180,00 147.560.844,00
Finansman gelirleri 5.562.616,00 191.299.243,00 124.793.777,00 81.201.453,00 24.284.488,00
Finansman Giderleri (-) 19.171.703,00 132.341.683,00 64.200.542,00 40.799.989,00 11.620.555,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.119.531,00 260.897.550,00 387.391.473,00 195.059.644,00 82.244.684,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 17.438.023,00 28.509.333,00 61.658.716,00 29.515.961,00 10.122.265,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 7.282.858,00 55.215.650,00 48.645.053,00 24.085.320,00 27.781.064,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 10.155.165,00 -26.706.317,00 13.013.663,00 5.430.641,00 -17.658.799,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 20.681.508,00 232.388.217,00 325.732.757,00 165.543.683,00 72.122.419,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 20.681.508,00 232.388.217,00 325.732.757,00 165.543.683,00 72.122.419,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 20.681.508,00 232.388.217,00 325.732.757,00 165.543.683,00 72.122.419,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -8.354.247,00 19.603.667,00 -4.834.905,00 -3.450.199,00 4.941.443,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 34.283.864,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.138.996,00 0,00 -5.946.933,00 -4.243.745,00 6.176.804,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.784.749,00 14.680.197,00 -1.112.028,00 -793.546,00 1.235.361,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 6.109.231,00 -1.112.028,00 -793.546,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -8.354.247,00 19.603.667,00 -4.834.905,00 -3.450.199,00 4.941.443,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 12.327.261,00 251.991.884,00 320.897.852,00 162.093.484,00 77.063.862,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.327.261,00 251.991.884,00 320.897.852,00 162.093.484,00 77.063.862,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.868.004.121,00 1.937.319.697,00 1.565.092.320,00 1.545.243.442,00 1.400.647.057,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 205.939.297,00 359.760.430,00 275.786.743,00 283.039.032,00 462.047.540,00
Finansal Yatırımlar 384.964.933,00 340.042.469,00 236.138.132,00 233.534.338,00 55.497.018,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 677.115.090,00 632.648.508,00 519.946.466,00 520.435.740,00 409.703.518,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.258.032,00 57.072.234,00 54.161.618,00 54.761.843,00 36.079.940,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 636.857.058,00 575.576.274,00 465.784.848,00 465.673.897,00 373.623.578,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.054.810,00 4.420.160,00 2.187.113,00 1.751.200,00 1.445.700,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 472.220,00 534.893,00 455.713,00 465.941,00 464.696,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.582.590,00 3.885.267,00 1.731.400,00 1.285.259,00 981.004,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 511.627.720,00 487.977.052,00 418.368.901,00 424.626.422,00 333.505.714,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 41.520.996,00 24.175.382,00 19.144.666,00 18.288.822,00 59.298.103,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 9.491.285,00 58.934.140,00 50.266.696,00 25.048.486,00 44.099.091,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.289.990,00 29.361.556,00 39.673.117,00 34.938.916,00 28.395.591,00
ARA TOPLAM 1.868.004.121,00 1.937.319.697,00 1.565.092.320,00 1.545.243.442,00 1.400.647.057,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.019.336.861,00 964.690.922,00 469.082.265,00 368.566.504,00 294.837.147,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.342.113,00 8.342.113,00 8.123.737,00 8.125.892,00 8.128.046,00
Maddi Duran Varlıklar 643.683.889,00 568.419.481,00 281.185.553,00 268.480.279,00 255.394.726,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.136.171,00 1.298.768,00 687.164,00 628.805,00 678.406,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.136.171,00 1.298.768,00 687.164,00 628.805,00 678.406,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 208.035.476,00 214.016.590,00 156.298.237,00 71.833.277,00 16.027.076,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 7.934.396,00 4.690.956,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.887.340.982,00 2.902.010.619,00 2.034.174.585,00 1.913.809.946,00 1.695.484.204,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.267.619.509,00 1.328.417.164,00 1.021.991.934,00 1.062.052.189,00 933.676.350,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 566.808,00 6.663.626,00 14.816.181,00 41.478.556,00 11.220.422,00
- Banka Kredileri 566.808,00 6.663.626,00 14.816.181,00 41.478.556,00 11.220.422,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 84.483.759,00 97.835.951,00 68.930.392,00 38.535.804,00 28.408.898,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 29.409.167,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 502.164.480,00 556.861.248,00 448.631.963,00 604.478.460,00 524.502.267,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 502.164.480,00 556.861.248,00 448.631.963,00 604.478.460,00 524.502.267,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.355.801,00 7.729.298,00 6.262.123,00 4.972.784,00 5.695.323,00
Diğer Borçlar 9.078.512,00 540.458,00 95.494,00 87.438,00 41.604,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 181.934,00 418.680,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.896.578,00 121.778,00 95.494,00 87.438,00 41.604,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 628.504.580,00 582.861.537,00 383.969.301,00 321.966.629,00 287.106.208,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.924.793,00 63.533.128,00 48.645.053,00 24.085.320,00 46.189.845,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.966.707,00 2.904.843,00 2.231.660,00 1.682.549,00 1.515.346,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.893.707,00 2.806.968,00 2.156.486,00 1.607.375,00 1.440.172,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.000,00 97.875,00 75.174,00 75.174,00 75.174,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.638.821,00 8.372.452,00 46.695.004,00 24.557.985,00 28.887.029,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.646.372,00 117.845.615,00 112.848.269,00 69.143.985,00 61.631.838,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.732.255,00 68.476.536,00 53.384.785,00 23.144.942,00 29.409.167,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.258.533,00 14.600.830,00 10.144.460,00 7.824.963,00 7.446.452,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.258.533,00 14.600.830,00 10.144.460,00 7.824.963,00 7.446.452,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 92.655.584,00 30.097.133,00 49.319.024,00 38.174.080,00 24.776.219,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.419.265.881,00 1.446.262.779,00 1.134.840.203,00 1.131.196.174,00 995.308.188,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.468.075.101,00 1.455.747.840,00 899.334.382,00 782.613.772,00 700.176.016,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.468.075.101,00 1.455.747.840,00 899.334.382,00 782.613.772,00 700.176.016,00
Ödenmiş Sermaye 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 352.100.194,00 352.100.194,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 405.642.405,00 405.642.405,00 151.641.522,00 151.641.522,00 151.641.522,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 168.084.326,00 176.438.573,00 161.662.231,00 163.365.419,00 163.100.156,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 168.084.326,00 176.438.573,00 161.662.231,00 163.365.419,00 163.100.156,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -22.866.497,00 -14.512.250,00 -10.579.816,00 -8.876.628,00 -9.141.891,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.377.818,00 36.377.818,00 13.534.498,00 13.534.498,00 13.534.498,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 410.188.850,00 142.794.547,00 171.763.374,00 213.528.650,00 213.528.650,00
Net Dönem Karı/Zararı 20.681.508,00 267.394.303,00 325.732.757,00 165.543.683,00 83.371.190,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.887.340.982,00 2.902.010.619,00 2.034.174.585,00 1.913.809.946,00 1.695.484.204,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi