Geri Dön

PLTUR | Platform Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PLTUR
Sektör
Adres PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Telefon 0 212 538 44 45
Faks 0 212 538 00 96
Web www.platformturizm.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAYRAM ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 26.400.000,00 10,79
KAZIM ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MUSTAFA ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MUZAFFER ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
NURİ ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
TOPLAM 244.750.000,00 100,00
DİĞER 53.500.000,00 21,83
Toplam 489.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 786.138.968,00 2.550.229.017,00 1.589.154.882,00 959.892.269,00 1.097.797.663,00
Satışların Maliyeti (-) 698.858.901,00 2.033.972.151,00 1.158.599.687,00 701.305.353,00 845.803.265,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.280.067,00 516.256.866,00 430.555.195,00 258.586.916,00 251.994.398,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.280.067,00 516.256.866,00 430.555.195,00 258.586.916,00 251.994.398,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 9.867.684,00 42.438.020,00 25.860.950,00 16.787.535,00 16.393.500,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 40.728.981,00 195.451.383,00 243.877.895,00 96.645.265,00 41.012.448,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21.105.207,00 117.745.206,00 37.862.947,00 34.103.736,00 64.219.775,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 97.036.157,00 551.525.023,00 610.709.193,00 304.340.910,00 212.393.571,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.984.073,00 0,00 7.811.237,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 39.686.772,00 48.695.065,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 120.020.230,00 551.525.023,00 618.520.430,00 264.654.138,00 163.698.506,00
Finansman gelirleri 0,00 23.335.925,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 17.329.619,00 180.766.331,00 105.601.601,00 99.323.209,00 55.663.613,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.257.432,00 219.761.556,00 512.918.829,00 165.330.929,00 27.967.396,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 79.441.554,00 180.190.782,00 188.099.228,00 46.321.387,00 56.190.961,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 10.391.236,00 103.924.270,00 28.575.251,00 17.756.048,00 20.228.717,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 69.050.318,00 76.266.512,00 159.523.977,00 28.565.339,00 35.962.244,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -55.184.122,00 39.570.774,00 324.819.601,00 119.009.542,00 -28.223.565,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -55.184.122,00 39.570.774,00 324.819.601,00 119.009.542,00 -28.223.565,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -55.184.122,00 39.570.774,00 324.819.601,00 119.009.542,00 -28.223.565,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -13.588.067,00 -6.878.912,00 580.124,00 -7.752.426,00 -20.981.811,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 4.257.283,00 20.164.164,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -13.429.166,00 -17.470.879,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 13.588.067,00 -2.292.971,00 2.113.161,00 7.752.426,00 20.981.811,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 18.117.423,00 0,00 0,00 0,00 26.227.263,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 10.488.968,00 28.339.556,00 11.118.318,00 -16.639.727,00 -29.605.291,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 10.488.968,00 28.339.556,00 11.118.318,00 0,00 -29.605.291,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.099.099,00 21.460.644,00 11.698.442,00 -24.392.153,00 -50.587.102,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -58.283.221,00 61.031.418,00 336.518.043,00 94.617.389,00 -78.810.667,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -58.283.221,00 61.031.418,00 336.518.043,00 94.617.389,00 -78.810.667,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.718.902.175,00 1.706.862.899,00 1.407.265.737,00 1.249.082.432,00 1.162.860.234,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 133.294.437,00 148.859.385,00 70.804.455,00 99.491.845,00 83.523.235,00
Finansal Yatırımlar 159.268.950,00 157.749.535,00 155.682.711,00 106.438.287,00 139.720.103,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 125.764.891,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.276.012.016,00 1.252.820.095,00 1.095.329.708,00 946.088.608,00 842.515.393,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 330.775.239,00 388.887.097,00 347.191.344,00 306.456.348,00 248.906.883,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 945.236.777,00 863.932.998,00 748.138.364,00 639.632.260,00 593.608.510,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.630.645,00 17.528.440,00 33.755.980,00 30.575.737,00 29.408.018,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 29.408.018,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.630.645,00 17.528.440,00 33.755.980,00 30.575.737,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 51.345.218,00 50.642.128,00 15.557.168,00 13.969.175,00 11.059.329,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 81.212.072,00 74.990.957,00 32.813.376,00 50.380.543,00 54.799.199,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 199.865,00 199.865,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.138.837,00 4.272.359,00 3.122.474,00 1.938.372,00 1.834.957,00
ARA TOPLAM 1.718.902.175,00 1.706.862.899,00 1.407.265.737,00 1.249.082.432,00 1.162.860.234,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.705.826.482,00 4.752.771.090,00 1.509.116.297,00 1.285.322.507,00 1.213.525.241,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 302.925.418,00 302.925.418,00 254.779.344,00 110.578.250,00 110.578.250,00
Maddi Duran Varlıklar 4.355.802.011,00 4.401.551.000,00 1.226.937.570,00 27.144.781,00 26.782.558,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 4.355.802.011,00 4.401.551.000,00 1.179.960.863,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.508.569,00 24.977.037,00 9.271.176,00 9.334.938,00 7.986.380,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 69.952,00 235.861,00
Diğer Duran Varlıklar 22.170.702,00 22.884.341,00 17.586.967,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.424.728.657,00 6.459.633.989,00 2.916.382.034,00 2.534.404.939,00 2.376.385.475,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 796.421.279,00 794.723.989,00 708.373.847,00 664.908.893,00 619.021.811,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 32.118.704,00 77.416.823,00 41.993.774,00 13.595.222,00 11.689.271,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 11.689.271,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 159.442.281,00 223.523.796,00 245.006.232,00 252.985.599,00 260.980.991,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 161.130.584,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 408.129.365,00 349.402.129,00 294.264.980,00 242.703.652,00 230.925.449,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.522.231,00 52.746.660,00 68.445.280,00 48.404.979,00 17.595.593,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 358.607.134,00 296.655.469,00 225.819.700,00 194.298.673,00 213.329.856,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.311.731,00 38.475.074,00 47.543.608,00 33.461.329,00 28.179.100,00
Diğer Borçlar 67.524.777,00 41.698.744,00 31.902.118,00 45.430.857,00 50.536.916,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 67.524.777,00 41.698.744,00 31.902.118,00 45.430.857,00 50.536.916,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 968.024,00 944.692,00 1.131.733,00 32.309.619,00 2.245.109,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22.843.233,00 35.438.700,00 29.317.246,00 25.436.465,00 18.542.988,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 39.083.164,00 27.824.031,00 17.214.156,00 18.986.150,00 15.921.987,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 25.332.431,00 14.510.522,00 13.037.508,00 15.090.940,00 12.646.932,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.750.733,00 13.313.509,00 4.176.648,00 3.895.210,00 3.275.055,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.183.683.106,00 1.162.002.507,00 498.707.052,00 406.321.887,00 365.010.996,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 124.101.367,00 179.691.889,00 147.438.863,00 192.741.814,00 161.130.584,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 44.042.672,00 31.391.715,00 27.830.925,00 0,00 27.435.962,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 44.042.672,00 31.391.715,00 27.830.925,00 0,00 27.435.962,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.015.539.067,00 950.918.903,00 323.437.264,00 192.734.981,00 176.444.450,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.980.104.385,00 1.956.726.496,00 1.207.080.899,00 1.071.230.780,00 984.032.807,00
Ö Z K A Y N A K L A R 4.444.624.272,00 4.502.907.493,00 1.709.301.135,00 1.463.174.159,00 1.392.352.668,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.444.624.272,00 4.502.907.493,00 1.709.301.135,00 1.463.174.159,00 1.392.352.668,00
Ödenmiş Sermaye 244.750.000,00 244.750.000,00 244.750.000,00 244.750.000,00 244.750.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 827.793.747,00 827.793.747,00 63.874,00 63.874,00 63.874,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 371.041.245,00 371.041.245,00 0,00 195.703.372,00 195.703.372,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 41.070.198,00 44.169.297,00 55.107.253,00 -2.325.844,00 -7.025.872,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -9.843.300,00 3.744.767,00 10.233.028,00 -10.052.802,00 -7.025.872,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -21.735.101,00 -8.147.034,00 -15.403.535,00 0,00 -14.752.830,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 50.913.498,00 40.424.530,00 44.874.225,00 0,00 19.371.417,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 17.116.180,00 19.371.417,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 67.563.101,00 67.563.101,00 13.400.391,00 13.400.391,00 13.400.391,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.947.590.103,00 2.902.058.537,00 875.456.644,00 875.456.644,00 875.456.644,00
Net Dönem Karı/Zararı -55.184.122,00 45.531.566,00 324.819.601,00 119.009.542,00 50.632.842,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.424.728.657,00 6.459.633.989,00 2.916.382.034,00 2.534.404.939,00 2.376.385.475,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi