Geri Dön

PLTUR | Platform Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,13
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,22
BIST-100'deki Ağırlığı 0,86
F/K Oranı 7,50
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,16
Dibe Uzaklık 20,22
Piyasa Değeri (USD) 170.836.751,05
Piyasa Değeri (TL) 5.394.290.000,00
Özsermaye (TL) 1.709.301.135,00
Sermaye (TL) 244.750.000,00
Net Kar (TL) 719.241.273,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PLTUR
Sektör
Adres PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Telefon 0 212 538 44 45
Faks 0 212 538 00 96
Web www.platformturizm.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BAYRAM ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİKİM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 26.400.000,00 10,79
KAZIM ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MESUT MUHAMMET ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MUSTAFA ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
MUZAFFER ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
NURİ ALBAYRAK 27.475.000,00 11,23
TOPLAM 244.750.000,00 100,00
DİĞER 53.500.000,00 21,83
Toplam 489.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Yeşil Adamlar Filo Araç Kiralama A.Ş. 2.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
10.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.589.154.882,00 959.892.269,00 476.605.536,00 1.578.028.874,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -1.158.599.687,00 -701.305.353,00 -344.053.241,00 -1.037.169.181,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 430.555.195,00 258.586.916,00 132.552.295,00 540.859.693,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 430.555.195,00 258.586.916,00 132.552.295,00 540.859.693,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.860.950,00 -16.787.535,00 -7.848.740,00 -42.092.970,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 243.877.895,00 96.645.265,00 18.564.814,00 111.432.901,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -37.862.947,00 -34.103.736,00 -27.210.891,00 -36.136.383,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 610.709.193,00 304.340.910,00 116.057.478,00 574.063.241,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 7.811.237,00 0,00 0,00 3.429.335,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -39.686.772,00 -19.235.581,00 -1.069.199,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 618.520.430,00 264.654.138,00 96.821.897,00 576.423.377,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -105.601.601,00 -99.323.209,00 -22.019.998,00 -112.367.487,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 512.918.829,00 165.330.929,00 74.801.899,00 464.055.890,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -188.099.228,00 -46.321.387,00 -24.169.057,00 -69.634.218,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -28.575.251,00 -17.756.048,00 -10.913.531,00 -45.790.273,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -159.523.977,00 -28.565.339,00 -13.255.526,00 -23.843.945,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 324.819.601,00 119.009.542,00 50.632.842,00 394.421.672,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 324.819.601,00 119.009.542,00 50.632.842,00 394.421.672,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 324.819.601,00 119.009.542,00 50.632.842,00 394.421.672,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 580.124,00 -7.752.426,00 -12.452.454,00 6.790.943,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 20.164.164,00 0,00 0,00 5.880.922,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -17.470.879,00 0,00 -15.565.568,00 2.269.346,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.113.161,00 -7.752.426,00 3.113.114,00 -1.359.325,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 11.118.318,00 -16.639.727,00 -14.384.490,00 23.786.241,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 11.118.318,00 0,00 -14.384.490,00 23.786.241,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 11.698.442,00 -24.392.153,00 -26.836.944,00 30.577.184,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 336.518.043,00 94.617.389,00 23.795.898,00 424.998.856,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 3.113.114,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.407.265.737,00 1.249.082.432,00 1.162.860.234,00 1.098.314.506,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 70.804.455,00 99.491.845,00 83.523.235,00 227.009.941,00 0,00
Finansal Yatırımlar 155.682.711,00 106.438.287,00 139.720.103,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.095.329.708,00 946.088.608,00 842.515.393,00 753.869.404,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 347.191.344,00 306.456.348,00 248.906.883,00 260.625.830,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 748.138.364,00 639.632.260,00 593.608.510,00 493.243.574,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 33.755.980,00 30.575.737,00 29.408.018,00 33.559.521,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 29.408.018,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.755.980,00 30.575.737,00 0,00 33.559.521,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.557.168,00 13.969.175,00 11.059.329,00 8.383.487,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.813.376,00 50.380.543,00 54.799.199,00 49.946.381,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 199.865,00 199.865,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.122.474,00 1.938.372,00 1.834.957,00 7.950.987,00 0,00
ARA TOPLAM 1.407.265.737,00 1.249.082.432,00 1.162.860.234,00 1.098.314.506,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.509.116.297,00 1.285.322.507,00 1.213.525.241,00 1.198.046.622,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 254.779.344,00 110.578.250,00 110.578.250,00 110.578.250,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.226.937.570,00 27.144.781,00 26.782.558,00 27.314.675,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.179.960.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.271.176,00 9.334.938,00 7.986.380,00 7.911.227,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 69.952,00 235.861,00 685.827,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 17.586.967,00 0,00 0,00 1.050.963.910,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.916.382.034,00 2.534.404.939,00 2.376.385.475,00 2.296.361.128,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 708.373.847,00 664.908.893,00 619.021.811,00 546.453.895,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.993.774,00 13.595.222,00 11.689.271,00 9.446.427,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 245.006.232,00 252.985.599,00 260.980.991,00 266.071.979,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 294.264.980,00 242.703.652,00 230.925.449,00 199.230.293,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 68.445.280,00 48.404.979,00 17.595.593,00 37.790.658,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 225.819.700,00 194.298.673,00 213.329.856,00 161.439.635,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.543.608,00 33.461.329,00 28.179.100,00 15.734.441,00 0,00
Diğer Borçlar 31.902.118,00 45.430.857,00 50.536.916,00 22.131.928,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.902.118,00 45.430.857,00 50.536.916,00 22.131.928,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.131.733,00 32.309.619,00 2.245.109,00 5.404.441,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.317.246,00 25.436.465,00 18.542.988,00 18.261.843,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 17.214.156,00 18.986.150,00 15.921.987,00 10.172.543,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.037.508,00 15.090.940,00 12.646.932,00 7.343.013,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.176.648,00 3.895.210,00 3.275.055,00 2.829.530,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 498.707.052,00 406.321.887,00 365.010.996,00 381.350.463,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 147.438.863,00 192.741.814,00 161.130.584,00 200.594.663,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 27.830.925,00 0,00 27.435.962,00 14.100.796,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27.830.925,00 0,00 27.435.962,00 14.100.796,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 323.437.264,00 192.734.981,00 176.444.450,00 166.655.004,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.207.080.899,00 1.071.230.780,00 984.032.807,00 927.804.358,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.709.301.135,00 1.463.174.159,00 1.392.352.668,00 1.368.556.770,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.709.301.135,00 1.463.174.159,00 1.392.352.668,00 1.368.556.770,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 244.750.000,00 244.750.000,00 244.750.000,00 244.750.000,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 63.874,00 63.874,00 63.874,00 63.874,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 195.703.372,00 195.703.372,00 195.703.372,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 55.107.253,00 -2.325.844,00 -7.025.872,00 39.182.489,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.233.028,00 -10.052.802,00 -7.025.872,00 5.426.582,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.403.535,00 0,00 -14.752.830,00 -2.300.376,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 44.874.225,00 17.116.180,00 19.371.417,00 33.755.907,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 17.116.180,00 19.371.417,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.400.391,00 13.400.391,00 13.400.391,00 13.400.391,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 875.456.644,00 875.456.644,00 875.456.644,00 481.034.972,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 324.819.601,00 119.009.542,00 50.632.842,00 394.421.672,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.916.382.034,00 2.534.404.939,00 2.376.385.475,00 2.296.361.128,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 125.764.891,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 11.689.271,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 161.130.584,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi