Geri Dön

PKENT | Petrokent Turizm


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PKENT
Sektör Turizm işletme ve yatırımcılığı
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO.1/2 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon 03124671515
Faks 03124282287
Web www.petrokent.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Nurullah Ercan 19.906.856,08 80,00
TOPLAM 24.883.200,00 100,00
DİĞER 4.976.343,92 20,00
Toplam 49.766.400,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
14.01.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 24,00
30.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
22.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 228.012.774,00 54.065.496,00 2.919.730,00 108.416.754,00 92.064.088,00
Satışların Maliyeti (-) -133.883.062,00 -57.421.273,00 -13.244.920,00 -69.213.888,00 -50.456.989,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 94.129.712,00 -3.355.777,00 -10.325.190,00 39.202.866,00 41.607.099,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 94.129.712,00 -3.355.777,00 -10.325.190,00 39.202.866,00 41.607.099,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.989.943,00 -1.977.055,00 -1.086.871,00 -2.605.836,00 -2.023.441,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.010.480,00 -739.467,00 -375.482,00 -2.847.120,00 -2.298.876,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.021.430,00 285.220,00 247.297,00 266.445,00 199.723,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.036.733,00 -2.051.950,00 -1.350.253,00 -1.053.434,00 -260.355,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 90.113.986,00 -7.839.029,00 -12.890.499,00 32.962.921,00 37.224.150,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 90.113.986,00 -7.839.029,00 -12.890.499,00 32.962.921,00 37.224.150,00
Finansman Gelirleri 11.372.385,00 6.999.851,00 3.080.197,00 20.406.609,00 3.020.964,00
Finansman Giderleri (-) -8.501.646,00 -5.229.455,00 -979.420,00 -4.051.453,00 -2.334.673,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 92.984.725,00 -6.068.633,00 -10.789.722,00 49.318.077,00 37.910.441,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.277.101,00 -1.114.624,00 -1.431.289,00 -6.458.416,00 -10.391.540,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.154.073,00 -367.368,00 -1.000.697,00 -5.150.669,00 -668.267,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.123.028,00 -747.256,00 -430.592,00 -1.307.747,00 -9.723.273,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 81.707.624,00 -7.183.257,00 -12.221.011,00 42.859.661,00 27.518.901,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 81.707.624,00 -7.183.257,00 -12.221.011,00 42.859.661,00 27.518.901,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 81.707.624,00 -7.183.257,00 -12.221.011,00 42.859.661,00 27.518.901,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 81.707.624,00 -7.183.257,00 -12.221.011,00 42.859.661,00 27.518.901,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 173.100.519,00 112.338.608,00 69.641.824,00 62.299.428,00 61.399.549,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.327.355,00 52.248.946,00 36.611.443,00 18.171.880,00 17.894.158,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 52.591.879,00 35.619.068,00 17.174.187,00 19.806.506,00 32.516.642,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 9.987.182,00 1.054.327,00 501.695,00 329.521,00 6.510.069,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.604.697,00 34.564.741,00 16.672.492,00 19.476.985,00 26.006.573,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.659,00 1.659,00 3.806,00 3.806,00 3.806,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.659,00 1.659,00 3.806,00 3.806,00 3.806,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 6.296.660,00 11.473.997,00 5.374.568,00 1.729.834,00 2.804.793,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.772.316,00 3.197.364,00 1.655.688,00 6.904.405,00 2.334.893,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.110.650,00 9.797.574,00 8.822.132,00 15.682.997,00 5.845.257,00
ARA TOPLAM 173.100.519,00 112.338.608,00 69.641.824,00 62.299.428,00 61.399.549,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 118.650.003,00 102.849.815,00 99.719.288,00 97.083.257,00 49.917.380,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 620.582,00 620.582,00 620.582,00 620.582,00 620.582,00
Maddi Duran Varlıklar 112.795.200,00 98.552.451,00 95.106.034,00 90.881.985,00 44.841.140,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -97.507.061,00 -98.419.039,00 -94.541.585,00 -93.279.444,00 -43.996.607,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 540.645,00 542.742,00 544.840,00 546.937,00 549.034,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 540.645,00 542.742,00 544.840,00 546.937,00 549.034,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 490.035,00 10.207,00 6.589,00 248.813,00 218.857,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.182.524,00 3.102.816,00 2.701.231,00 3.067.249,00 2.285.828,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 718.995,00 1.696.674,00 1.380.922,00
TOPLAM VARLIKLAR 291.750.522,00 215.188.423,00 169.361.112,00 159.382.685,00 111.316.929,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.063.007,00 89.221.767,00 48.898.544,00 29.200.752,00 35.576.799,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 31.771.707,00 27.375.423,00 9.989.872,00 11.672.885,00 14.372.911,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.951.781,00 2.666.730,00 1.759.552,00 6.646.072,00 2.527.246,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.819.926,00 24.708.693,00 8.230.320,00 5.026.813,00 11.845.665,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 9.059.909,00 6.709.304,00 7.061.520,00 3.376.698,00 3.772.266,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.596.089,00 2.696.689,00 5.106.821,00 2.125.149,00 998.531,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.463.820,00 4.012.615,00 1.954.699,00 1.251.549,00 2.773.735,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 16.598.498,00 53.741.778,00 29.846.564,00 6.321.316,00 6.958.445,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.538.248,00 0,00 0,00 5.924.647,00 9.136.648,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.094.645,00 1.395.262,00 2.000.588,00 1.905.206,00 1.336.529,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.676.804,00 12.846.826,00 12.380.492,00 9.878.846,00 9.580.763,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.617.308,00 10.491.266,00 10.109.853,00 7.198.729,00 6.960.945,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.617.308,00 10.491.266,00 10.109.853,00 7.198.729,00 6.960.945,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.059.496,00 2.355.560,00 2.270.639,00 1.759.502,00 1.699.203,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 920.615,00 920.615,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.739.811,00 102.068.593,00 61.279.036,00 39.079.598,00 45.157.562,00
Ö Z K A Y N A K L A R 202.010.711,00 113.119.830,00 108.082.076,00 120.303.087,00 66.159.367,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 202.010.711,00 113.119.830,00 108.082.076,00 120.303.087,00 66.159.367,00
Ödenmiş Sermaye 24.883.200,00 24.883.200,00 24.883.200,00 1.036.800,00 1.036.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 15.979.009,00 15.979.009,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 12.795,00 12.795,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.802.960,00 38.802.960,00 38.802.960,00 38.802.960,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 38.802.960,00 38.802.960,00 38.802.960,00 38.802.960,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.198.998,00 7.198.998,00 7.198.998,00 1.022.162,00 1.022.162,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 49.417.929,00 49.417.929,00 49.417.929,00 19.419.158,00 19.419.158,00
Net Dönem Karı/Zararı 81.707.624,00 -7.183.257,00 -12.221.011,00 42.859.661,00 27.518.901,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 291.750.522,00 215.188.423,00 169.361.112,00 159.382.685,00 111.316.929,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 1.170.542,00 1.170.542,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi