Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 8,49
BIST-100'deki Ağırlığı 7,79
F/K Oranı 4,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,30
Dibe Uzaklık 85,62
Piyasa Değeri (USD) 11.766.041,19
Piyasa Değeri (TL) 69.413.760,00
Özsermaye (TL) 30.209.582,00
Sermaye (TL) 1.036.800,00
Net Kar (TL) 16.449.823,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PKENT
Sektör Turizm işletme ve yatırımcılığı
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA
Telefon (0312) 467 15 15
Faks (0312) 467 29 93
Web http://www.petroclub.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Nurullah Ercan 714.167,87 68,88
ORHAN LATİF ERCAN 233.467,80 22,52
DİĞER 89.164,33 8,60
Toplam 1.036.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
22.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 76.412.502,00 64.163.129,00 15.437.494,00 1.284.128,00 38.014.236,00
Satışların Maliyeti (-) -45.518.238,00 -40.534.843,00 -18.905.857,00 -3.909.696,00 -32.837.803,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 30.894.264,00 23.628.286,00 -3.468.363,00 -2.625.568,00 5.176.433,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 30.894.264,00 23.628.286,00 -3.468.363,00 -2.625.568,00 5.176.433,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.403.144,00 -1.082.967,00 -748.500,00 -455.583,00 -1.457.140,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.941.255,00 -759.967,00 -650.874,00 -384.882,00 -1.595.921,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.845.903,00 10.771.384,00 1.678.876,00 262.251,00 5.728.769,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.773.638,00 -11.210.431,00 -3.159.020,00 -425.761,00 -1.561.296,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 19.622.130,00 21.346.305,00 -6.347.881,00 -3.629.543,00 6.290.845,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 19.622.130,00 21.346.305,00 -6.347.881,00 -3.629.543,00 6.290.845,00
Finansman Giderleri (-) -2.660.580,00 -1.677.098,00 -1.181.211,00 -645.198,00 -3.004.707,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 16.961.550,00 19.669.207,00 -7.529.092,00 -4.274.741,00 3.286.138,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -511.727,00 -6.051.035,00 -541.729,00 -827.028,00 -1.079.641,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -511.727,00 -6.051.035,00 -541.729,00 -827.028,00 -1.079.641,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 16.449.823,00 13.618.172,00 -8.070.821,00 -5.101.769,00 2.206.497,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 16.449.823,00 13.618.172,00 -8.070.821,00 -5.101.769,00 2.206.497,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 16.449.823,00 13.618.172,00 -8.070.821,00 -5.101.769,00 2.206.497,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 16.449.823,00 13.618.172,00 -8.070.821,00 -5.101.769,00 2.206.497,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 40.487.962,00 41.018.953,00 31.324.804,00 16.988.288,00 12.881.645,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 986.831,00 5.175.109,00 2.110.938,00 3.374.451,00 1.648.828,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 32.711.462,00 32.072.328,00 22.620.000,00 7.252.490,00 5.833.925,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.242.237,00 602.437,00 236.034,00 4.020,00 17.236,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.469.225,00 31.469.891,00 22.383.966,00 7.248.470,00 5.816.689,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 46.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 692.536,00 1.244.971,00 1.449.926,00 640.605,00 551.298,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.819.163,00 1.709.665,00 1.689.431,00 1.825.500,00 1.575.736,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.583.786,00 1.565,00 1.384,00 612,00 612,00
Diğer Dönen Varlıklar 647.616,00 815.315,00 3.453.125,00 3.894.630,00 3.271.246,00
ARA TOPLAM 40.487.962,00 41.018.953,00 31.324.804,00 16.988.288,00 12.881.645,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.217.888,00 31.189.455,00 30.960.158,00 30.190.104,00 31.072.674,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 33.010.577,00 29.571.662,00 29.766.431,00 29.290.851,00 28.972.674,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -36.604.898,00 -36.090.023,00 -35.576.845,00 -35.113.938,00 -34.619.828,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 572.103,00 574.469,00 576.835,00 579.201,00 581.566,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 572.103,00 574.469,00 576.835,00 579.201,00 581.566,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 661.045,00 0,00 384.822,00 99.523,00 1.119.914,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 1.007.367,00 196.113,00 184.644,00 370.195,00
TOPLAM VARLIKLAR 75.705.850,00 72.208.408,00 62.284.962,00 47.178.392,00 43.954.319,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.892.445,00 37.667.588,00 55.536.334,00 38.982.527,00 30.648.987,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.123.440,00 10.716.252,00 11.670.305,00 20.285.175,00 19.555.298,00
- Banka Kredileri 12.123.440,00 10.716.252,00 11.670.305,00 20.285.175,00 19.555.298,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.130.419,00 6.382.234,00 7.189.113,00 2.978.430,00 2.957.622,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.034.498,00 118.231,00 695.258,00 1.172.886,00 1.239.938,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.095.921,00 6.264.003,00 6.493.855,00 1.805.544,00 1.717.684,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 4.907.571,00 11.511.250,00 11.634.071,00 3.772.816,00 2.735.127,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.391.801,00 10.414.204,00 10.471.183,00 3.278.545,00 2.512.534,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 515.770,00 1.097.046,00 1.162.888,00 494.271,00 222.593,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.709.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.001.478,00 9.057.852,00 25.042.845,00 11.946.106,00 5.400.940,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.603.823,00 8.675.291,00 2.572.092,00 1.050.277,00 1.057.975,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.709.862,00 2.810.030,00 2.572.092,00 1.050.277,00 958.305,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.709.862,00 2.810.030,00 2.572.092,00 1.050.277,00 958.305,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.153.184,00 5.124.484,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 740.777,00 740.777,00 0,00 0,00 99.670,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 45.496.268,00 46.342.879,00 58.108.426,00 40.032.804,00 31.706.962,00
Ö Z K A Y N A K L A R 30.209.582,00 25.865.529,00 4.176.536,00 7.145.588,00 12.247.357,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 30.209.582,00 25.865.529,00 4.176.536,00 7.145.588,00 12.247.357,00
Ödenmiş Sermaye 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.795,00 12.795,00 12.795,00 12.795,00 12.795,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -69.447,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -69.447,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -69.447,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00 -199.153,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.022.162,00 1.022.162,00 1.022.162,00 1.022.162,00 1.012.824,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -5.392.102,00 -5.604.256,00 -5.604.256,00 -5.604.256,00 -7.801.415,00
Net Dönem Karı/Zararı 16.449.823,00 13.618.172,00 -8.070.821,00 -5.101.769,00 2.206.497,00
Diğer Yedekler 1.170.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 75.705.850,00 72.208.408,00 62.284.962,00 47.178.392,00 43.954.319,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi