Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PKENT
Sektör Turizm işletme ve yatırımcılığı
Adres BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SOKAK NO.1 KAVAKLIDERE/ANKARA
Telefon (0312) 467 15 15
Faks (0312) 467 29 93
Web http://www.petroclub.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Nurullah Ercan 714.167,87 68,88
ORHAN LATİF ERCAN 233.467,80 22,52
DİĞER 89.164,33 8,60
Toplam 1.036.800,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
30.05.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
22.12.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 35.228.542,00 22.174.141,00 2.154.408,00 2.030.331,00 99.817.481,00
Satışların Maliyeti (-) -35.528.144,00 -28.370.683,00 -13.378.182,00 -5.964.718,00 -67.323.960,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -299.602,00 -6.196.542,00 -11.223.774,00 -3.934.387,00 32.493.521,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -299.602,00 -6.196.542,00 -11.223.774,00 -3.934.387,00 32.493.521,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.987.548,00 -1.180.257,00 -682.128,00 -406.143,00 -1.859.155,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.773.670,00 -786.867,00 -539.335,00 -220.197,00 -4.896.027,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 256.136,00 206.588,00 114.739,00 76.236,00 1.729.116,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -883.261,00 -472.706,00 -1.026.417,00 -2.804.841,00 -7.537.915,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -4.687.945,00 -8.429.784,00 -13.356.915,00 -7.289.332,00 19.929.540,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -4.687.945,00 -8.429.784,00 -13.356.915,00 -7.289.332,00 19.929.540,00
Finansman Gelirleri 12.787.661,00 12.173.453,00 8.047.861,00 5.649.080,00 8.039.133,00
Finansman Giderleri (-) -11.697.788,00 -11.438.370,00 -7.905.922,00 -5.199.211,00 -10.150.355,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.598.072,00 -7.694.701,00 -13.214.976,00 -6.839.463,00 17.818.318,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 2.414.257,00 1.780.667,00 1.788.400,00 1.481.204,00 -4.794.697,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.136.208,00 1.136.208,00 1.136.208,00 1.136.208,00 -4.763.869,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.278.049,00 644.459,00 652.192,00 344.996,00 -30.828,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.183.815,00 -5.914.034,00 -11.426.576,00 -5.358.259,00 13.023.621,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.183.815,00 -5.914.034,00 -11.426.576,00 -5.358.259,00 13.023.621,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.183.815,00 -5.914.034,00 -11.426.576,00 -5.358.259,00 13.023.621,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 275.842,00 275.842,00 275.842,00 277.374,00 -886.242,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 353.643,00 353.643,00 353.643,00 355.608,00 -1.136.208,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -77.801,00 -77.801,00 -77.801,00 -78.234,00 249.966,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 275.842,00 275.842,00 275.842,00 277.374,00 -886.242,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -907.973,00 -5.638.192,00 -11.150.734,00 -5.080.885,00 12.137.379,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 23.561.218,00 38.002.908,00 54.913.574,00 72.125.579,00 24.447.300,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.258.695,00 5.497.438,00 6.397.597,00 10.489.921,00 2.853.221,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 16.900.852,00 26.641.117,00 42.680.311,00 55.726.909,00 18.945.099,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 3.560.727,00 661.964,00 3.141.429,00 4.060.810,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.900.852,00 23.080.390,00 42.018.347,00 52.585.480,00 14.884.289,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.806,00 3.806,00 201.680,00 241.999,00 124.448,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 74.717,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.806,00 3.806,00 201.680,00 241.999,00 49.731,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.371.889,00 1.915.750,00 1.795.460,00 1.855.395,00 1.419.502,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 274.531,00 296.420,00 407.958,00 578.821,00 316.841,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.751.445,00 3.648.377,00 3.430.568,00 3.232.534,00 788.189,00
ARA TOPLAM 23.561.218,00 38.002.908,00 54.913.574,00 72.125.579,00 24.447.300,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 39.496.912,00 39.279.480,00 39.180.470,00 38.702.078,00 37.910.949,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 620.582,00 395.582,00 395.582,00 395.582,00 395.582,00
Maddi Duran Varlıklar 35.661.333,00 36.064.977,00 36.071.827,00 35.907.093,00 35.400.412,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar -41.920.954,00 -41.263.808,00 -40.598.120,00 -39.932.694,00 -39.278.910,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 555.326,00 557.423,00 559.520,00 561.618,00 562.176,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 555.326,00 557.423,00 559.520,00 561.618,00 562.176,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.485.037,00 1.827.290,00 1.815.566,00 1.488.545,00 1.515.532,00
Diğer Duran Varlıklar 153.617,00 192.021,00 268.830,00 307.234,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 63.058.130,00 77.282.388,00 94.094.044,00 110.827.657,00 62.358.249,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.203.063,00 36.349.008,00 58.710.785,00 72.035.757,00 18.039.689,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.542.274,00 6.101.370,00 3.861.938,00 3.018.125,00 4.282.863,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.139.543,00 849.024,00 536.806,00 372.843,00 1.700.796,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.402.731,00 5.252.346,00 3.325.132,00 2.645.282,00 2.582.067,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 850.408,00 2.481.457,00 1.163.121,00 1.495.281,00 1.425.187,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 516.260,00 390.030,00 166.739,00 458.740,00 598.393,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 334.148,00 2.091.427,00 996.382,00 1.036.541,00 826.794,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 15.260.930,00 26.857.351,00 53.027.203,00 66.811.483,00 10.531.368,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 1.965,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 75.069,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 549.451,00 908.830,00 658.523,00 710.868,00 953.596,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.490.443,00 7.298.975,00 7.261.396,00 4.603.252,00 5.380.521,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.207.639,00 6.040.328,00 6.022.206,00 3.384.320,00 3.700.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.207.639,00 6.040.328,00 6.022.206,00 3.384.320,00 3.700.084,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.129.187,00 1.105.030,00 1.085.573,00 1.065.315,00 1.296.395,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 153.617,00 153.617,00 153.617,00 153.617,00 384.042,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 24.693.506,00 43.647.983,00 65.972.181,00 76.639.009,00 23.420.210,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.364.624,00 33.634.405,00 28.121.863,00 34.188.648,00 38.938.039,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.364.624,00 33.634.405,00 28.121.863,00 34.188.648,00 38.938.039,00
Ödenmiş Sermaye 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00 1.036.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00 15.979.009,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.795,00 12.795,00 12.795,00 12.795,00 12.795,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -275.842,00 -275.842,00 -275.842,00 -277.374,00 -886.242,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -275.842,00 -275.842,00 -275.842,00 -277.374,00 -886.242,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -275.842,00 -275.842,00 -275.842,00 -277.374,00 -886.242,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.022.162,00 1.022.162,00 1.022.162,00 1.022.162,00 1.022.162,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.602.973,00 20.602.973,00 20.602.973,00 20.602.973,00 7.579.352,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.183.815,00 -5.914.034,00 -11.426.576,00 -5.358.259,00 13.023.621,00
Diğer Yedekler 1.170.542,00 1.170.542,00 1.170.542,00 1.170.542,00 1.170.542,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 63.058.130,00 77.282.388,00 94.094.044,00 110.827.657,00 62.358.249,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 221.170,00 48.128,00 4.729,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi