Geri Dön

PKART | Plastikkart


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PKART
Sektör Kredi-bankamatik kartları, elektronik kartlar, her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar, telefon kartları, sağlık ve sigorta kartları, toplu taşımacılığa uygun kartlar, otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması.
Adres Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul
Telefon 0 212 736 12 00
Faks 0 212 736 15 75
Web www.plastkart.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEMALTO B.V. 15.059.925,00 66,20
TOPLAM 22.750.000,00 100,00
DİĞER 7.690.075,00 33,80
Toplam 45.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
15.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
Gelir Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 300.183.694,00 114.462.014,00 341.039.130,00 219.245.590,00 142.640.213,00
Satışların Maliyeti (-) -261.309.804,00 -97.889.371,00 -302.025.142,00 -194.822.785,00 -122.940.947,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 38.873.890,00 16.572.643,00 39.013.988,00 24.422.805,00 19.699.266,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 38.873.890,00 16.572.643,00 39.013.988,00 24.422.805,00 19.699.266,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -6.721.384,00 -3.304.427,00 -7.764.127,00 -5.758.265,00 -4.546.831,00
Pazarlama Giderleri (-) -894.960,00 -236.288,00 -765.047,00 -506.651,00 -409.296,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.329.406,00 3.855.108,00 11.287.523,00 5.315.639,00 6.812.064,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.734.411,00 -2.063.586,00 -14.633.202,00 -3.357.421,00 -3.818.900,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 27.852.541,00 14.823.450,00 27.139.135,00 20.116.107,00 17.736.303,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.000,00 2.000,00 164.014,00 163.366,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 27.854.541,00 14.825.450,00 27.303.149,00 20.279.473,00 17.736.303,00
Finansman Giderleri (-) -390.601,00 -180.342,00 -2.283.630,00 -2.006.356,00 -1.223.545,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.463.940,00 14.645.108,00 25.019.519,00 18.273.117,00 16.512.758,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.271.738,00 -3.399.198,00 -6.458.255,00 -4.767.467,00 -4.318.839,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -6.192.096,00 -3.645.836,00 -7.324.666,00 -4.982.725,00 -4.564.828,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -79.642,00 246.638,00 866.411,00 215.258,00 245.989,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.192.202,00 11.245.910,00 18.561.264,00 13.505.650,00 12.193.919,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.192.202,00 11.245.910,00 18.561.264,00 13.505.650,00 12.193.919,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 21.192.202,00 11.245.910,00 18.561.264,00 13.505.650,00 12.193.919,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,93 0,49 0,82 0,59 0,54
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9 2021-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 120.961.282,00 162.757.548,00 122.068.206,00 106.882.081,00 129.503.100,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 23.954.462,00 7.280.488,00 54.298.429,00 33.277.745,00 54.100.845,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 34.184.384,00 53.661.518,00 27.243.880,00 26.163.419,00 33.862.523,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 768.795,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.184.384,00 53.661.518,00 26.475.085,00 26.163.419,00 33.862.523,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 46.075,00 293.407,00 68.766,00 120.234,00 49.674,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.075,00 293.407,00 68.766,00 120.234,00 49.674,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 34.831.322,00 77.667.894,00 30.611.767,00 37.910.153,00 35.321.901,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 26.981.362,00 16.283.059,00 7.537.440,00 7.496.177,00 3.631.015,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 963.677,00 7.571.182,00 2.307.924,00 1.914.353,00 2.537.142,00
ARA TOPLAM 120.961.282,00 162.757.548,00 122.068.206,00 106.882.081,00 129.503.100,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 23.612.850,00 24.123.136,00 23.970.725,00 16.268.673,00 16.690.224,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 20.942.836,00 21.189.914,00 21.072.757,00 12.823.439,00 13.039.109,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 112.569,00 137.120,00 161.768,00 206.817,00 277.483,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 149.450,00 0,00 411.972,00 456.942,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 144.574.132,00 186.880.684,00 146.038.931,00 123.150.754,00 146.193.324,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.436.234,00 88.302.016,00 59.187.419,00 48.677.731,00 72.986.891,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 20.111.514,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 21.622.300,00 66.237.283,00 24.938.169,00 28.668.454,00 30.790.627,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.616.480,00 32.717.413,00 22.808.821,00 21.675.792,00 26.631.030,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.005.820,00 33.519.870,00 2.129.348,00 6.992.662,00 4.159.597,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 670.020,00 809.304,00 517.010,00 387.998,00 327.443,00
Diğer Borçlar 14.773.434,00 476.884,00 0,00 5.949.816,00 6.224.327,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 14.645.731,00 0,00 0,00 5.719.772,00 5.719.772,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 127.703,00 476.884,00 0,00 230.044,00 504.555,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.399.113,00 5.282.356,00 14.369.057,00 2.240.543,00 7.840.670,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.534.264,00 3.642.315,00 2.334.631,00 410.449,00 3.307.058,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.362.191,00 2.009.044,00 2.461.623,00 1.632.421,00 1.275.021,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.362.191,00 2.009.044,00 0,00 1.632.421,00 1.275.021,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.053.084,00 841.515,00 5.062.609,00 313.529,00 1.010.473,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.956.246,00 4.039.942,00 3.334.028,00 2.516.053,00 2.618.648,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.782.360,00 0,00 3.169.731,00 2.516.053,00 2.618.648,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.782.360,00 0,00 3.169.731,00 2.516.053,00 2.618.648,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 173.886,00 0,00 164.297,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 56.392.480,00 92.341.958,00 62.521.447,00 51.193.784,00 75.605.539,00
Ö Z K A Y N A K L A R 88.181.652,00 94.538.726,00 83.517.484,00 71.956.970,00 70.587.785,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 88.181.652,00 94.538.726,00 83.517.484,00 71.956.970,00 70.587.785,00
Ödenmiş Sermaye 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.673.576,00 9.703.907,00 9.928.575,00 3.423.675,00 3.366.221,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.673.576,00 9.703.907,00 9.928.575,00 3.423.675,00 3.366.221,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.477.445,00 -1.447.114,00 -1.222.446,00 -1.153.451,00 -1.210.905,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.789.305,00 2.501.076,00 2.501.076,00 2.501.076,00 2.501.076,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 28.044.462,00 46.605.726,00 28.044.462,00 28.044.462,00 28.044.462,00
Net Dönem Karı/Zararı 21.192.202,00 11.245.910,00 18.561.264,00 13.505.650,00 12.193.919,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 144.574.132,00 186.880.684,00 146.038.931,00 123.150.754,00 146.193.324,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi