Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,80
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 28,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,60
Dibe Uzaklık 48,56
Piyasa Değeri (USD) 16.147.126,50
Piyasa Değeri (TL) 62.107.500,00
Özsermaye (TL) 38.924.597,00
Sermaye (TL) 22.750.000,00
Net Kar (TL) 2.174.717,00
 

PLASTİKKART Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,780 36 0,03 36 0,08 0 0,00
2,770 7.897 7,55 5.172 10,85 2.725 4,79
2,760 35.560 34,02 24.065 50,46 11.495 20,22
2,750 14.018 13,41 4.815 10,10 9.203 16,19
2,740 21.741 20,80 6.623 13,89 15.118 26,59
2,730 25.289 24,19 6.979 14,63 18.310 32,21
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,750 104.541 56.851 2,740 47.690 2,750
Konu Açıklama
BIST Kodu PKART
Sektör Kredi-bankamatik kartları, elektronik kartlar, her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar, telefon kartları, sağlık ve sigorta kartları, toplu taşımacılığa uygun kartlar, otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması.
Adres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No: 5 Silivri/İstanbul
Telefon (212) 736 12 00
Faks (212) 736 15 75
Web http://www.plastikkart.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEMALTO N.V. 15.059.925,00 66,20
DİĞER 7.690.075,00 33,80
Toplam 22.750.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 69.531.524,00 42.994.886,00 21.730.848,00 82.988.365,00 63.006.883,00
Satışların Maliyeti (-) -65.252.210,00 -40.033.293,00 -18.971.601,00 -75.646.263,00 -57.101.504,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.279.314,00 2.961.593,00 2.759.247,00 7.342.102,00 5.905.379,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.279.314,00 2.961.593,00 2.759.247,00 7.342.102,00 5.905.379,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.358.176,00 -1.817.912,00 -797.742,00 -2.916.713,00 -2.163.380,00
Pazarlama Giderleri (-) -209.655,00 -140.955,00 -58.847,00 -330.287,00 -204.134,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.876.005,00 1.288.657,00 859.080,00 2.172.404,00 750.613,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.438.853,00 -1.017.503,00 -685.178,00 -1.729.245,00 -786.977,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.148.635,00 1.273.880,00 2.076.560,00 4.538.261,00 3.501.501,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 23.061,00 23.061,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -496,00 -496,00 -309,00 -159.229,00 -159.777,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.171.200,00 1.296.445,00 2.076.251,00 4.379.032,00 3.341.724,00
Finansman Giderleri (-) -55.488,00 -35.573,00 -15.583,00 -82.972,00 -232.728,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.115.712,00 1.260.872,00 2.060.668,00 4.296.060,00 3.897.827,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -452.837,00 -281.301,00 -438.785,00 -706.364,00 -819.973,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -354.738,00 -211.553,00 -475.390,00 -896.325,00 -744.844,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -98.099,00 -69.748,00 36.605,00 189.961,00 -75.129,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.662.875,00 979.571,00 1.621.883,00 3.589.696,00 3.077.854,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.662.875,00 979.571,00 1.621.883,00 3.589.696,00 3.077.854,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.662.875,00 979.571,00 1.621.883,00 3.589.696,00 3.077.854,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,04 0,07 0,16 0,14
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 788.831,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 36.923.760,00 36.702.770,00 41.442.181,00 38.909.630,00 37.981.657,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 6.164.379,00 5.378.851,00 8.420.645,00 17.751.316,00 8.831.410,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 16.183.767,00 14.238.742,00 14.828.404,00 11.355.607,00 14.437.507,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 228.578,00 0,00 1.955,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.183.767,00 14.010.164,00 14.828.404,00 11.353.652,00 14.437.507,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 34.316,00 34.247,00 26.023,00 19.501,00 61.256,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.316,00 34.247,00 26.023,00 19.501,00 61.256,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 12.168.451,00 13.764.252,00 15.443.073,00 7.772.182,00 11.844.625,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.215.878,00 2.847.599,00 2.102.072,00 1.983.572,00 2.788.284,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 152.036,00 283.537,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.933,00 155.542,00 621.964,00 27.452,00 18.575,00
ARA TOPLAM 36.923.760,00 36.702.770,00 41.442.181,00 38.909.630,00 37.981.657,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 9.871.264,00 9.972.027,00 10.248.354,00 10.591.836,00 9.585.362,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 8.681.752,00 8.719.973,00 8.850.786,00 9.163.569,00 9.279.030,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 900.768,00 972.525,00 1.038.870,00 1.111.719,00 251.307,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 283.092,00 276.969,00 355.201,00 315.191,00 51.968,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 46.795.024,00 46.674.797,00 51.690.535,00 49.501.466,00 47.567.019,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.907.491,00 7.380.094,00 11.521.994,00 11.006.117,00 9.622.873,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.859.399,00 4.972.103,00 8.079.092,00 6.733.457,00 7.421.772,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.331.224,00 3.723.478,00 6.879.149,00 5.610.566,00 5.089.548,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.528.175,00 1.248.625,00 1.199.943,00 1.122.891,00 2.332.224,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 206.407,00 178.997,00 271.070,00 204.832,00 156.851,00
Diğer Borçlar 82.796,00 128.794,00 97.154,00 56.689,00 93.158,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 82.796,00 128.794,00 97.154,00 56.689,00 93.158,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 541.709,00 861.047,00 1.559.766,00 1.798.361,00 249.688,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 425.715,00 119.225,00 411.098,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 852.435,00 854.912,00 852.919,00 818.658,00 683.644,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 578.435,00 580.912,00 555.419,00 467.158,00 430.144,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 274.000,00 274.000,00 297.500,00 351.500,00 253.500,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 364.745,00 384.241,00 236.278,00 1.274.895,00 606.662,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 962.936,00 915.511,00 1.034.550,00 969.623,00 937.730,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 962.936,00 915.511,00 1.034.550,00 969.623,00 936.200,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 962.936,00 915.511,00 1.034.550,00 969.623,00 936.200,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 7.870.427,00 8.295.605,00 12.556.544,00 11.975.740,00 10.560.603,00
Ö Z K A Y N A K L A R 38.924.597,00 38.379.192,00 39.133.991,00 37.525.726,00 37.006.416,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 38.924.597,00 38.379.192,00 39.133.991,00 37.525.726,00 37.006.416,00
Ödenmiş Sermaye 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 484.888,00 622.787,00 735.274,00 748.892,00 741.424,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 484.888,00 622.787,00 735.274,00 748.892,00 741.424,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -835.593,00 -697.694,00 -585.207,00 -571.589,00 -579.057,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 725.589,00 725.589,00 555.556,00 555.556,00 555.556,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 11.569.138,00 11.569.138,00 11.739.171,00 8.149.475,00 8.149.475,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.662.875,00 979.571,00 1.621.883,00 3.589.696,00 3.077.854,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 46.795.024,00 46.674.797,00 51.690.535,00 49.501.466,00 47.567.019,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 3.057,00