Geri Dön

PKART | Plastikkart


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,33
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 101,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 9,77
Dibe Uzaklık 47,09
Piyasa Değeri (USD) 77.398.231,02
Piyasa Değeri (TL) 2.495.675.000,00
Özsermaye (TL) 255.371.387,00
Sermaye (TL) 22.750.000,00
Net Kar (TL) 24.538.391,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PKART
Sektör Kredi-bankamatik kartları, elektronik kartlar, her türlü kimlik kartları ve plastik kartlar, telefon kartları, sağlık ve sigorta kartları, toplu taşımacılığa uygun kartlar, otoyol ve köprü kartları ile benzeri tüm kartların üretilmesi ve pazarlaması.
Adres Mimar Sinan Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı Blok No:5 Silivri / İstanbul
Telefon 0 212 736 12 00
Faks 0 212 736 15 75
Web www.plastkart.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GEMALTO B.V. 15.059.925,00 66,20
TOPLAM 22.750.000,00 100,00
DİĞER 7.690.075,00 33,80
Toplam 45.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
17.10.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.10.2021 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
17.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
29.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,63
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 433.842.167,00 1.241.455.813,00 673.977.945,00 345.795.805,00 142.652.681,00
Satışların Maliyeti (-) -398.158.117,00 -1.134.807.957,00 -617.705.554,00 -307.212.252,00 -134.242.963,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.684.050,00 106.647.856,00 56.272.391,00 38.583.553,00 8.409.718,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.684.050,00 106.647.856,00 56.272.391,00 38.583.553,00 8.409.718,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.842.361,00 -26.348.130,00 -14.591.660,00 -10.992.949,00 -7.652.820,00
Pazarlama Giderleri (-) -547.353,00 -3.000.812,00 -1.612.542,00 -1.353.512,00 -1.130.270,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.521.936,00 42.370.448,00 22.695.816,00 20.005.942,00 627.473,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -12.910.019,00 -92.963.192,00 -51.079.110,00 -45.167.709,00 -3.129.954,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 29.906.253,00 26.706.170,00 11.684.895,00 1.075.325,00 -2.875.853,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -163.654,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 29.906.253,00 26.542.516,00 11.684.895,00 1.075.325,00 -2.875.853,00
Finansman Giderleri (-) -681.817,00 -2.590.002,00 -1.347.982,00 -883.085,00 -483.741,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 27.221.486,00 -8.175.682,00 10.336.913,00 192.240,00 -3.359.594,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -4.674.269,00 7.358.801,00 -145.331,00 214.349,00 551.539,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.222.707,00 -4.909.339,00 -769.609,00 -37.346,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.548.438,00 12.268.140,00 624.278,00 251.695,00 551.539,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 22.547.217,00 -816.881,00 10.191.582,00 406.589,00 -2.808.055,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 22.547.217,00 -816.881,00 10.191.582,00 406.589,00 -2.808.055,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 22.547.217,00 -816.881,00 10.191.582,00 406.589,00 -2.808.055,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,99 -0,04 0,45 0,02 -0,12
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 511.871.246,00 449.514.842,00 329.990.512,00 345.516.614,00 185.167.428,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 183.473.136,00 243.293.576,00 105.493.141,00 112.747.733,00 15.536.161,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 215.725.750,00 116.378.706,00 126.958.356,00 119.170.571,00 60.726.395,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 68.189,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 215.725.750,00 116.378.706,00 126.958.356,00 119.170.571,00 60.658.206,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.240.247,00 2.370.222,00 101.372,00 77.498,00 111.999,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.240.247,00 2.370.222,00 101.372,00 77.498,00 111.999,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 78.215.018,00 66.811.769,00 57.067.689,00 72.137.904,00 74.573.835,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.154.939,00 20.650.442,00 40.305.813,00 40.038.210,00 28.558.763,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.266.156,00 5.533.815,00
Diğer Dönen Varlıklar 62.156,00 10.127,00 64.141,00 78.542,00 126.460,00
ARA TOPLAM 511.871.246,00 449.514.842,00 329.990.512,00 345.516.614,00 185.167.428,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 196.612.321,00 166.394.587,00 50.988.377,00 46.158.305,00 35.235.861,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 183.063.827,00 157.832.855,00 48.198.358,00 43.943.909,00 33.245.059,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.950.929,00 1.926.391,00 1.094.228,00 1.214.618,00 401.233,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.597.565,00 6.635.341,00 1.695.791,00 999.778,00 1.589.569,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 708.483.567,00 615.909.429,00 380.978.889,00 391.674.919,00 220.403.289,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 438.592.992,00 404.482.142,00 277.430.885,00 296.968.471,00 128.988.500,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 244.884.198,00 159.969.504,00 223.459.347,00 213.175.129,00 106.814.604,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 234.474.048,00 154.936.971,00 216.060.486,00 203.310.755,00 102.782.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.410.150,00 5.032.533,00 7.398.861,00 9.864.374,00 4.031.920,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.896.786,00 1.821.900,00 1.809.234,00 992.443,00 2.799.164,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 820.275,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 820.275,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 133.965.140,00 180.344.318,00 33.754.946,00 67.193.917,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 12.311.720,00 4.120.133,00 722.498,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.459.475,00 3.622.000,00 2.217.026,00 1.626.494,00 2.304.386,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.459.475,00 3.622.000,00 0,00 0,00 2.304.386,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.257.112,00 13.205.919,00 8.695.502,00 5.593.439,00 6.460.893,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.519.188,00 5.397.331,00 4.852.036,00 4.825.180,00 5.907.955,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 453.112.180,00 409.879.473,00 282.282.921,00 301.793.651,00 134.896.455,00
Ö Z K A Y N A K L A R 255.371.387,00 206.029.956,00 98.695.968,00 89.881.268,00 85.506.834,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 255.371.387,00 206.029.956,00 98.695.968,00 89.881.268,00 85.506.834,00
Ödenmiş Sermaye 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00 22.750.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 437.277.523,00 377.052.743,00 1.732.107,00 1.732.107,00 1.732.107,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.377.376,00 21.395.762,00 7.561.593,00 8.531.886,00 7.372.096,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.377.376,00 21.395.762,00 7.561.593,00 8.531.886,00 7.372.096,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.901.547,00 -3.181.009,00 -3.589.428,00 -2.619.135,00 -3.778.925,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.455.608,00 18.646.734,00 5.989.086,00 4.789.305,00 4.789.305,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -269.036.337,00 -232.998.402,00 50.471.600,00 51.671.381,00 51.671.381,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.547.217,00 -816.881,00 10.191.582,00 406.589,00 -2.808.055,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 708.483.567,00 615.909.429,00 380.978.889,00 391.674.919,00 220.403.289,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi