Geri Dön

PINSU | Pinar Su


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,43
BIST-100'deki Ağırlığı 4,27
F/K Oranı -61,90
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,42
Dibe Uzaklık 32,76
Piyasa Değeri (USD) 42.957.731,78
Piyasa Değeri (TL) 1.241.306.617,50
Özsermaye (TL) 362.452.945,00
Sermaye (TL) 111.829.425,00
Net Kar (TL) -20.052.292,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PINSU
Sektör Pvc,poşet,cam şişe su
Adres KEMALPAŞA Mah. KEMALPAŞA Cad.No.262 BORNOVA/ İZMİR
Telefon 232 436 52 50
Faks 232 436 52 04
Web www.pinarsu.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 8.314.575,66 8,77
TOPLAM 94.762.708,45 100,00
YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 54.960.343,68 58,00
DİĞER 31.487.789,11 33,23
Toplam 189.525.416,90 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 300.000,00 1,29
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş 616.623,05 0,93
Tarih Açıklama Katsayı
07.10.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,83
09.06.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,03
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,90
02.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
24.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.10.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,16
16.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 729.409.685,00 390.644.955,00 171.293.315,00 579.509.304,00 443.560.030,00
Satışların Maliyeti (-) -372.888.621,00 -213.111.558,00 -97.174.911,00 -336.376.807,00 -251.204.443,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 356.521.064,00 177.533.397,00 74.118.404,00 243.132.497,00 192.355.587,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 356.521.064,00 177.533.397,00 74.118.404,00 243.132.497,00 192.355.587,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -59.669.149,00 -37.341.218,00 -19.287.985,00 -47.446.721,00 -32.589.469,00
Pazarlama Giderleri (-) -203.915.499,00 -111.069.496,00 -52.711.625,00 -182.291.941,00 -136.992.711,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.388.840,00 -832.192,00 -400.290,00 -1.020.737,00 -769.222,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.691.786,00 13.443.184,00 1.576.721,00 11.269.248,00 8.156.584,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -53.695.001,00 -38.003.818,00 -4.318.637,00 -17.457.700,00 -18.612.948,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 57.544.361,00 3.729.857,00 -1.023.412,00 6.184.646,00 11.547.821,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.568.767,00 1.406.452,00 583.881,00 646.038,00 456.151,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -112.979,00 0,00 0,00 -2.708.406,00 -2.708.087,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 59.000.149,00 5.136.309,00 -439.531,00 4.122.278,00 9.295.885,00
Finansman Gelirleri 2.659.649,00 997.391,00 222.447,00 2.444.688,00 3.450.824,00
Finansman Giderleri (-) -62.057.618,00 -41.017.556,00 -17.919.754,00 -63.803.004,00 -47.692.185,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -397.820,00 -34.883.856,00 -18.136.838,00 -57.236.038,00 -34.945.476,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1.649.574,00 1.124.364,00 1.378.270,00 2.963.757,00 1.977.241,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.649.574,00 1.124.364,00 1.378.270,00 2.963.757,00 1.977.241,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.251.754,00 -33.759.492,00 -16.758.568,00 -54.272.281,00 -32.968.235,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.251.754,00 -33.759.492,00 -16.758.568,00 -54.272.281,00 -32.968.235,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.251.754,00 -33.759.492,00 -16.758.568,00 -54.272.281,00 -32.968.235,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 -0,36 -0,18 -0,57 -0,35
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.753.781,00 -336.204,00 -2.664.260,00 190.228.673,00 -1.445.010,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 205.188.456,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -8.461.732,00 -6.160.902,00 -6.605.195,00 -6.570.840,00 -1.747.483,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 2.115.433,00 1.232.180,00 1.321.039,00 1.314.169,00 349.496,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 2.619.896,00 2.619.896,00 2.757.785,00 27.374.836,00 -374.851,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.088.055,00 3.204.802,00 1.183.150,00 -35.763.779,00 677.324,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.753.781,00 -336.204,00 -2.664.260,00 190.228.673,00 -1.445.010,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -502.027,00 -34.095.696,00 -19.422.828,00 135.956.392,00 -34.413.245,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 371.396.564,00 318.736.018,00 247.925.600,00 215.667.384,00 238.108.935,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 17.495.663,00 19.502.569,00 13.094.967,00 26.391.184,00 11.002.021,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 155.140.671,00 123.502.360,00 86.546.497,00 62.938.464,00 85.053.115,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.137.419,00 32.000.501,00 11.400.379,00 11.585.015,00 13.081.023,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 142.003.252,00 91.501.859,00 75.146.118,00 51.353.449,00 71.972.092,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 72.201.825,00 11.628.696,00 14.088.442,00 44.953.960,00 36.123.635,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 428.728,00 44.953.960,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 72.201.825,00 11.628.696,00 13.659.714,00 0,00 36.123.635,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 82.894.634,00 79.066.858,00 62.133.609,00 50.962.127,00 69.261.905,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.891.616,00 3.423.459,00 2.310.803,00 14.941,00 1.832.793,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 133.619,00 50.373,00 11.517,00 0,00 39.290,00
Diğer Dönen Varlıklar 40.638.536,00 81.561.703,00 69.739.765,00 30.406.708,00 34.796.176,00
ARA TOPLAM 371.396.564,00 318.736.018,00 247.925.600,00 215.667.384,00 238.108.935,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 728.783.224,00 734.270.522,00 753.316.030,00 760.914.203,00 518.723.777,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 669.707.272,00 673.752.947,00 678.700.428,00 685.293.470,00 485.696.117,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.934.287,00 6.064.329,00 5.337.328,00 4.615.338,00 4.607.081,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 5.934.287,00 6.064.329,00 5.337.328,00 4.615.338,00 4.607.081,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.396.689,00 489.342,00 267.402,00 1.460.899,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.100.179.788,00 1.053.006.540,00 1.001.241.630,00 976.581.587,00 756.832.712,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.647.750,00 594.478.398,00 531.031.724,00 483.345.980,00 481.394.935,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 221.395.480,00 235.196.877,00 251.536.821,00 212.705.763,00 196.905.427,00
- Banka Kredileri 154.724.560,00 168.908.009,00 182.454.248,00 176.960.069,00 189.288.219,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.974.618,00 26.413.931,00 22.054.837,00 43.176.618,00 42.636.759,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.705.540,00 15.246.753,00 11.211.369,00 11.653.216,00 7.883.951,00
Banka Kredileri 66.670.920,00 5.403.592,00 834.406,00 2.422.729,00 6.137.091,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 300.580.816,00 251.867.289,00 186.099.582,00 166.135.920,00 203.497.137,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 26.700.254,00 22.880.111,00 19.114.200,00 12.248.408,00 8.069.949,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 273.880.562,00 228.987.178,00 166.985.382,00 153.887.512,00 195.427.188,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.247.249,00 2.737.535,00 5.414.928,00 3.178.066,00 3.186.053,00
Diğer Borçlar 40.297.531,00 55.654.428,00 46.296.991,00 47.655.259,00 25.274.635,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.181.986,00 22.314.184,00 21.333.347,00 23.714.933,00 295.461,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 29.115.545,00 33.340.244,00 24.963.644,00 23.940.326,00 24.979.174,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.503.544,00 8.663.750,00 7.543.616,00 4.981.544,00 2.692.073,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.648.512,00 13.944.588,00 12.084.949,00 5.512.810,00 7.202.851,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 713.207,00 538.107,00 672.705,00 537.528,00 434.223,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.935.305,00 13.406.481,00 11.412.244,00 4.975.282,00 6.768.628,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.079.093,00 129.668.866,00 126.677.762,00 130.280.635,00 82.852.442,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 26.685.252,00 32.340.357,00 20.487.033,00 24.892.406,00 18.011.577,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 22.865.500,00 26.936.765,00 19.652.627,00 22.469.677,00 11.874.486,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.415.109,00 9.941.313,00 17.035.787,00 13.671.868,00 8.579.091,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.415.109,00 9.941.313,00 17.035.787,00 13.671.868,00 8.579.091,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 85.978.732,00 87.387.196,00 89.154.942,00 91.716.361,00 56.261.774,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 737.726.843,00 724.147.264,00 657.709.486,00 613.626.615,00 564.247.377,00
Ö Z K A Y N A K L A R 362.452.945,00 328.859.276,00 343.532.144,00 362.954.972,00 192.585.335,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 362.452.945,00 328.859.276,00 343.532.144,00 362.954.972,00 192.585.335,00
Ödenmiş Sermaye 94.762.708,00 94.762.708,00 94.762.708,00 94.762.708,00 94.762.708,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 242.785,00 242.785,00 242.785,00 242.785,00 242.785,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 424.518.578,00 430.885.847,00 457.057.691,00 464.632.652,00 276.573.101,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 409.580.735,00 415.948.004,00 420.529.112,00 430.723.969,00 276.573.101,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.714.136,00 -15.296.558,00 -15.651.993,00 -10.367.837,00 -6.509.153,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -174.216.403,00 -179.166.095,00 -207.665.995,00 -158.304.415,00 -161.918.547,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.251.754,00 -33.759.492,00 -16.758.568,00 -54.272.281,00 -32.968.235,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.100.179.788,00 1.053.006.540,00 1.001.241.630,00 976.581.587,00 756.832.712,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi