Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,77
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,42
BIST-100'deki Ağırlığı 8,67
F/K Oranı -4,67
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,46
Dibe Uzaklık 32,76
Piyasa Değeri (USD) 21.140.964,63
Piyasa Değeri (TL) 79.229.993,16
Özsermaye (TL) 54.422.633,00
Sermaye (TL) 44.762.708,00
Net Kar (TL) -16.963.969,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PINSU
Sektör Pvc,poşet,cam şişe su
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No:120 35210 İzmir
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.pinar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PINAR SÜT A.Ş. 1.122.150,07 8,77
YAŞAR HOLDİNG A.Ş. 7.417.546,06 58,00
DİĞER 4.249.649,14 33,23
Toplam 12.789.345,27 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.015.714,00 6,07
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş 710.769,00 1,69
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş 616.623,05 1,76
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,03
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,90
02.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
24.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.10.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,16
16.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 163.923.899,00 99.334.658,00 42.981.243,00 163.957.226,00 131.139.677,00
Satışların Maliyeti (-) -94.391.890,00 -58.887.417,00 -25.148.252,00 -98.536.814,00 -75.482.750,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00 65.420.412,00 55.656.927,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00 65.420.412,00 55.656.927,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -15.473.802,00 -10.287.730,00 -5.004.155,00 -18.963.980,00 -15.267.240,00
Pazarlama Giderleri (-) -50.568.089,00 -30.673.696,00 -13.997.365,00 -65.903.323,00 -50.461.709,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.930.810,00 1.108.859,00 648.299,00 1.770.358,00 1.740.547,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.412.258,00 -1.972.229,00 -1.367.686,00 -2.581.739,00 -2.290.462,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.008.670,00 -1.377.555,00 -1.887.916,00 -20.258.272,00 -10.621.937,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 474.615,00 363.792,00 288.301,00 416.211,00 338.703,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -296.350,00 -137.406,00 0,00 -909.780,00 -309.449,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.186.935,00 -1.151.169,00 -1.599.615,00 -20.751.841,00 -10.592.683,00
Finansman Gelirleri 422.429,00 892.928,00 447.425,00 1.863.184,00 1.787.241,00
Finansman Giderleri (-) -13.271.260,00 -8.776.505,00 -3.803.382,00 -9.900.658,00 -9.221.085,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -9.661.896,00 -9.034.746,00 -4.955.572,00 -28.789.315,00 -18.026.527,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 772.954,00 787.170,00 548.919,00 7.367.720,00 4.679.959,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 772.954,00 787.170,00 548.919,00 7.367.720,00 4.679.959,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00 -13.346.568,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00 -13.346.568,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00 -13.346.568,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,20 -0,18 -0,10 -0,74 0,56
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -649.007,00 -482.461,00 -306.820,00 -166.996,00 -140.243,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 -126.100,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -811.259,00 -603.076,00 -383.525,00 -82.645,00 -175.304,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 162.252,00 120.615,00 76.705,00 16.529,00 35.061,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 162.252,00 120.615,00 76.705,00 41.749,00 35.061,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -25.048,00 48.737,00 36.553,00 -232.395,00 -218.766,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 6.262,00 -12.186,00 -9.138,00 58.099,00 54.691,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -674.055,00 -433.724,00 -270.267,00 -399.391,00 -359.009,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -9.562.997,00 -8.681.300,00 -4.676.920,00 -21.820.986,00 -13.705.577,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00 51.131.106,00 73.530.978,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.568.183,00 1.055.707,00 2.819.010,00 3.275.795,00 4.110.659,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.620.665,00 45.822.438,00 34.788.172,00 21.468.868,00 35.967.708,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.347.544,00 3.803.205,00 4.438.515,00 2.959.482,00 2.601.183,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.273.121,00 42.019.233,00 30.349.657,00 18.509.386,00 33.366.525,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.526.615,00 2.176.923,00 4.438.576,00 1.640.826,00 4.469.143,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 32.305,00 35.894,00 312.322,00 45.950,00 2.629.763,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.494.310,00 2.141.029,00 4.126.254,00 1.594.876,00 1.839.380,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 16.487.492,00 18.473.337,00 14.234.232,00 12.344.668,00 17.711.008,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.104.583,00 712.172,00 510.700,00 752.513,00 674.385,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.716.962,00 11.931.499,00 11.109.242,00 11.648.436,00 10.598.075,00
ARA TOPLAM 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00 51.131.106,00 73.530.978,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 159.125.318,00 159.857.739,00 157.764.329,00 154.781.248,00 143.678.251,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.018.238,00 3.756.777,00 3.741.545,00 3.695.854,00 3.712.891,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 144.971.394,00 146.235.748,00 143.313.550,00 142.531.637,00 134.834.303,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.646.178,00 2.421.575,00 2.259.190,00 1.949.167,00 547.535,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 2.646.178,00 2.421.575,00 1.753.300,00 1.949.167,00 547.535,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 505.890,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.487.708,00 7.441.839,00 7.162.726,00 6.546.240,00 3.848.383,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00 205.912.354,00 217.209.229,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 127.489.639,00 114.489.234,00 94.266.689,00 62.697.657,00 79.166.375,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00 2.011.090,00 2.128.204,00
- Banka Kredileri 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00 2.011.090,00 2.128.204,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 60.863.362,00 66.463.774,00 44.409.479,00 42.156.711,00 58.174.143,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.448.389,00 1.148.459,00 1.111.019,00 1.012.847,00 1.149.698,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 59.414.973,00 65.315.315,00 43.298.460,00 41.143.864,00 57.024.445,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.289.888,00 636.622,00 1.067.282,00 270.800,00 1.075.166,00
Diğer Borçlar 987.020,00 13.113.694,00 1.067.479,00 1.013.754,00 1.088.667,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 247.759,00 12.373.211,00 335.092,00 254.787,00 267.898,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 739.261,00 740.483,00 732.387,00 758.967,00 820.769,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 717.050,00 1.277.018,00 3.364.693,00 1.028.420,00 570.075,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.624.355,00 3.923.128,00 2.737.723,00 1.310.942,00 3.511.268,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 318.392,00 307.711,00 301.423,00 286.775,00 288.403,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.305.963,00 3.615.417,00 2.436.300,00 1.024.167,00 3.222.865,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 63.237.546,00 70.236.251,00 72.088.862,00 79.229.067,00 65.941.815,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00 65.599.377,00 52.662.652,00
Banka Kredileri 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00 65.599.377,00 52.662.652,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00 2.372.637,00 2.395.844,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00 2.372.637,00 2.395.844,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 190.727.185,00 184.725.485,00 166.355.551,00 141.926.724,00 145.108.190,00
Ö Z K A Y N A K L A R 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00 63.985.630,00 72.101.039,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00 63.985.630,00 72.101.039,00
Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00 22.222.204,00 22.647.123,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00 22.222.204,00 22.647.123,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.699.266,00 -1.532.720,00 -1.357.079,00 -1.050.259,00 -1.124.386,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 843.547,00 917.332,00 905.148,00 868.595,00 882.224,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 843.547,00 917.332,00 905.148,00 868.595,00 882.224,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.593.023,00 -19.028.054,00 -19.451.616,00 1.571.956,00 1.173.790,00
Net Dönem Karı/Zararı -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00 -13.346.568,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00 205.912.354,00 217.209.229,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.285.518,00 56.550,00 733.339,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi