Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,42
BIST-100'deki Ağırlığı 7,90
F/K Oranı -3,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,22
Dibe Uzaklık 32,76
Piyasa Değeri (USD) 19.014.711,84
Piyasa Değeri (TL) 77.887.111,92
Özsermaye (TL) 63.987.849,00
Sermaye (TL) 44.762.708,00
Net Kar (TL) -19.715.874,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PINSU
Sektör Pvc,poşet,cam şişe su
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No:120 35210 İzmir
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.pinar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PINAR SÜT A.Ş. 1.122.150,07 8,77
YAŞAR HOLDİNG A.Ş. 7.417.546,06 58,00
DİĞER 4.249.649,14 33,23
Toplam 12.789.345,27 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.015.714,00 6,07
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş 710.769,00 1,69
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş 616.623,05 1,76
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,03
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,90
02.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
24.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.10.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,16
16.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 198.291.944,00 163.923.899,00 99.334.658,00 42.981.243,00 163.957.226,00
Satışların Maliyeti (-) -111.128.901,00 -94.391.890,00 -58.887.417,00 -25.148.252,00 -98.536.814,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 87.163.043,00 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00 65.420.412,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 87.163.043,00 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00 65.420.412,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.789.733,00 -15.473.802,00 -10.287.730,00 -5.004.155,00 -18.963.980,00
Pazarlama Giderleri (-) -67.472.185,00 -50.568.089,00 -30.673.696,00 -13.997.365,00 -65.903.323,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.419.143,00 1.930.810,00 1.108.859,00 648.299,00 1.770.358,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.226.976,00 -2.412.258,00 -1.972.229,00 -1.367.686,00 -2.581.739,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.906.708,00 3.008.670,00 -1.377.555,00 -1.887.916,00 -20.258.272,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 548.023,00 474.615,00 363.792,00 288.301,00 416.211,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -339.367,00 -296.350,00 -137.406,00 0,00 -909.780,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.698.052,00 3.186.935,00 -1.151.169,00 -1.599.615,00 -20.751.841,00
Finansman Gelirleri 516.407,00 422.429,00 892.928,00 447.425,00 1.863.184,00
Finansman Giderleri (-) -18.765.325,00 -13.271.260,00 -8.776.505,00 -3.803.382,00 -9.900.658,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -19.946.970,00 -9.661.896,00 -9.034.746,00 -4.955.572,00 -28.789.315,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 231.096,00 772.954,00 787.170,00 548.919,00 7.367.720,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 231.096,00 772.954,00 787.170,00 548.919,00 7.367.720,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,44 -0,20 -0,18 -0,10 -0,74
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 19.912.137,00 -649.007,00 -482.461,00 -306.820,00 -166.996,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 25.994.294,00 0,00 0,00 0,00 -126.100,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.055.091,00 -811.259,00 -603.076,00 -383.525,00 -82.645,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 211.018,00 162.252,00 120.615,00 76.705,00 16.529,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -289.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.737.298,00 162.252,00 120.615,00 76.705,00 41.749,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 206.893,00 -25.048,00 48.737,00 36.553,00 -232.395,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 209.251,00 6.262,00 -12.186,00 -9.138,00 58.099,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 20.119.030,00 -674.055,00 -433.724,00 -270.267,00 -399.391,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 403.156,00 -9.562.997,00 -8.681.300,00 -4.676.920,00 -21.820.986,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 57.007.192,00 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00 51.131.106,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.616.562,00 4.568.183,00 1.055.707,00 2.819.010,00 3.275.795,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 28.136.518,00 48.620.665,00 45.822.438,00 34.788.172,00 21.468.868,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.707.806,00 3.347.544,00 3.803.205,00 4.438.515,00 2.959.482,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 24.428.712,00 45.273.121,00 42.019.233,00 30.349.657,00 18.509.386,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.824.808,00 2.526.615,00 2.176.923,00 4.438.576,00 1.640.826,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.358,00 32.305,00 35.894,00 312.322,00 45.950,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.810.450,00 2.494.310,00 2.141.029,00 4.126.254,00 1.594.876,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.093.728,00 16.487.492,00 18.473.337,00 14.234.232,00 12.344.668,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.503.414,00 1.104.583,00 712.172,00 510.700,00 752.513,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.832.162,00 12.716.962,00 11.931.499,00 11.109.242,00 11.648.436,00
ARA TOPLAM 57.007.192,00 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00 51.131.106,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 189.954.767,00 159.125.318,00 159.857.739,00 157.764.329,00 154.781.248,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.047.190,00 4.018.238,00 3.756.777,00 3.741.545,00 3.695.854,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 181.010.588,00 144.971.394,00 146.235.748,00 143.313.550,00 142.531.637,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.935.668,00 2.646.178,00 2.421.575,00 2.259.190,00 1.949.167,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 2.935.668,00 2.646.178,00 2.421.575,00 1.753.300,00 1.949.167,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 505.890,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.959.521,00 7.487.708,00 7.441.839,00 7.162.726,00 6.546.240,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 246.961.959,00 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00 205.912.354,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.080.130,00 127.489.639,00 114.489.234,00 94.266.689,00 62.697.657,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.043.521,00 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00 2.011.090,00
- Banka Kredileri 20.043.521,00 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00 2.011.090,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 44.014.871,00 60.863.362,00 66.463.774,00 44.409.479,00 42.156.711,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.409.561,00 1.448.389,00 1.148.459,00 1.111.019,00 1.012.847,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 42.605.310,00 59.414.973,00 65.315.315,00 43.298.460,00 41.143.864,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 785.863,00 1.289.888,00 636.622,00 1.067.282,00 270.800,00
Diğer Borçlar 11.333.891,00 987.020,00 13.113.694,00 1.067.479,00 1.013.754,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.657.575,00 247.759,00 12.373.211,00 335.092,00 254.787,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.676.316,00 739.261,00 740.483,00 732.387,00 758.967,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.042.091,00 717.050,00 1.277.018,00 3.364.693,00 1.028.420,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.252.959,00 4.624.355,00 3.923.128,00 2.737.723,00 1.310.942,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 327.859,00 318.392,00 307.711,00 301.423,00 286.775,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 925.100,00 4.305.963,00 3.615.417,00 2.436.300,00 1.024.167,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 78.893.980,00 63.237.546,00 70.236.251,00 72.088.862,00 79.229.067,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 67.665.751,00 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00 65.599.377,00
Banka Kredileri 67.665.751,00 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00 65.599.377,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.197.488,00 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00 2.372.637,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.197.488,00 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00 2.372.637,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 182.974.110,00 190.727.185,00 184.725.485,00 166.355.551,00 141.926.724,00
Ö Z K A Y N A K L A R 63.987.849,00 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00 63.985.630,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 63.987.849,00 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00 63.985.630,00
Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.482.677,00 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00 22.222.204,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.482.677,00 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00 22.222.204,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.894.332,00 -1.699.266,00 -1.532.720,00 -1.357.079,00 -1.050.259,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.075.488,00 843.547,00 917.332,00 905.148,00 868.595,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.075.488,00 843.547,00 917.332,00 905.148,00 868.595,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -18.598.912,00 -18.593.023,00 -19.028.054,00 -19.451.616,00 1.571.956,00
Net Dönem Karı/Zararı -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00 -21.421.595,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 246.961.959,00 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00 205.912.354,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 1.285.518,00 56.550,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi