Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,82
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 32,42
BIST-100'deki Ağırlığı 1,42
F/K Oranı -3,02
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,21
Dibe Uzaklık 32,76
Piyasa Değeri (USD) 14.596.535,22
Piyasa Değeri (TL) 68.486.943,24
Özsermaye (TL) 56.449.827,00
Sermaye (TL) 44.762.708,00
Net Kar (TL) -22.671.979,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PINSU
Sektör Pvc,poşet,cam şişe su
Adres Şehit Fethi Bey Cad. No:120 35210 İzmir
Telefon (0232) 482 22 00
Faks (0232) 484 17 89
Web http://www.pinar.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PINAR SÜT A.Ş. 1.122.150,07 8,77
YAŞAR HOLDİNG A.Ş. 7.417.546,06 58,00
DİĞER 4.249.649,14 33,23
Toplam 12.789.345,27 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 2.015.714,00 6,07
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş 710.769,00 1,69
YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş 616.623,05 1,76
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2016 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,03
30.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
03.09.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
25.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,07
30.05.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
05.05.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,90
02.07.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,00
24.05.2001 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
22.05.2000 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
19.10.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,16
16.09.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,06
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 46.436.298,00 198.291.944,00 163.923.899,00 99.334.658,00 42.981.243,00
Satışların Maliyeti (-) -25.784.520,00 -111.128.901,00 -94.391.890,00 -58.887.417,00 -25.148.252,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 20.651.778,00 87.163.043,00 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 20.651.778,00 87.163.043,00 69.532.009,00 40.447.241,00 17.832.991,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.581.461,00 -20.789.733,00 -15.473.802,00 -10.287.730,00 -5.004.155,00
Pazarlama Giderleri (-) -15.973.531,00 -67.472.185,00 -50.568.089,00 -30.673.696,00 -13.997.365,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 736.798,00 2.419.143,00 1.930.810,00 1.108.859,00 648.299,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.181.229,00 -3.226.976,00 -2.412.258,00 -1.972.229,00 -1.367.686,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.347.645,00 -1.906.708,00 3.008.670,00 -1.377.555,00 -1.887.916,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 216.641,00 548.023,00 474.615,00 363.792,00 288.301,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.050,00 -339.367,00 -296.350,00 -137.406,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.134.054,00 -1.698.052,00 3.186.935,00 -1.151.169,00 -1.599.615,00
Finansman Gelirleri 141.856,00 516.407,00 422.429,00 892.928,00 447.425,00
Finansman Giderleri (-) -6.475.115,00 -18.765.325,00 -13.271.260,00 -8.776.505,00 -3.803.382,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -7.467.313,00 -19.946.970,00 -9.661.896,00 -9.034.746,00 -4.955.572,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 104.555,00 231.096,00 772.954,00 787.170,00 548.919,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 104.555,00 231.096,00 772.954,00 787.170,00 548.919,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -7.362.758,00 -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -7.362.758,00 -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -7.362.758,00 -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,16 -0,44 -0,20 -0,18 -0,10
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -254.867,00 19.912.137,00 -649.007,00 -482.461,00 -306.820,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 25.994.294,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -318.584,00 -1.055.091,00 -811.259,00 -603.076,00 -383.525,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 63.717,00 211.018,00 162.252,00 120.615,00 76.705,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 -289.768,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 63.717,00 -4.737.298,00 162.252,00 120.615,00 76.705,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 79.606,00 206.893,00 -25.048,00 48.737,00 36.553,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -19.901,00 209.251,00 6.262,00 -12.186,00 -9.138,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -175.261,00 20.119.030,00 -674.055,00 -433.724,00 -270.267,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -7.538.019,00 403.156,00 -9.562.997,00 -8.681.300,00 -4.676.920,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 74.750.903,00 57.007.192,00 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.960.981,00 1.616.562,00 4.568.183,00 1.055.707,00 2.819.010,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.821.049,00 28.136.518,00 48.620.665,00 45.822.438,00 34.788.172,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.959.624,00 3.707.806,00 3.347.544,00 3.803.205,00 4.438.515,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.861.425,00 24.428.712,00 45.273.121,00 42.019.233,00 30.349.657,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.792.899,00 1.824.808,00 2.526.615,00 2.176.923,00 4.438.576,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 171.830,00 14.358,00 32.305,00 35.894,00 312.322,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.621.069,00 1.810.450,00 2.494.310,00 2.141.029,00 4.126.254,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 15.057.231,00 10.093.728,00 16.487.492,00 18.473.337,00 14.234.232,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.273.558,00 1.503.414,00 1.104.583,00 712.172,00 510.700,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.845.185,00 13.832.162,00 12.716.962,00 11.931.499,00 11.109.242,00
ARA TOPLAM 74.750.903,00 57.007.192,00 86.024.500,00 80.172.076,00 67.899.932,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 188.928.492,00 189.954.767,00 159.125.318,00 159.857.739,00 157.764.329,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.146.696,00 4.047.190,00 4.018.238,00 3.756.777,00 3.741.545,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 179.254.958,00 181.010.588,00 144.971.394,00 146.235.748,00 143.313.550,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.414.597,00 2.935.668,00 2.646.178,00 2.421.575,00 2.259.190,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.414.597,00 2.935.668,00 2.646.178,00 2.421.575,00 1.753.300,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 505.890,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.549,00 0,00 0,00 0,00 1.285.518,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.107.892,00 1.959.521,00 7.487.708,00 7.441.839,00 7.162.726,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 263.679.395,00 246.961.959,00 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.602.841,00 104.080.130,00 127.489.639,00 114.489.234,00 94.266.689,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.783.455,00 20.043.521,00 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00
- Banka Kredileri 7.783.455,00 20.043.521,00 41.793.382,00 10.631.163,00 23.531.316,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 49.742.690,00 44.014.871,00 60.863.362,00 66.463.774,00 44.409.479,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.414.267,00 1.409.561,00 1.448.389,00 1.148.459,00 1.111.019,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 48.328.423,00 42.605.310,00 59.414.973,00 65.315.315,00 43.298.460,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 982.961,00 785.863,00 1.289.888,00 636.622,00 1.067.282,00
Diğer Borçlar 9.253.912,00 11.333.891,00 987.020,00 13.113.694,00 1.067.479,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 338.183,00 2.657.575,00 247.759,00 12.373.211,00 335.092,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.915.729,00 8.676.316,00 739.261,00 740.483,00 732.387,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.692.948,00 1.042.091,00 717.050,00 1.277.018,00 3.364.693,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.723.045,00 1.252.959,00 4.624.355,00 3.923.128,00 2.737.723,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 342.548,00 327.859,00 318.392,00 307.711,00 301.423,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.380.497,00 925.100,00 4.305.963,00 3.615.417,00 2.436.300,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.626.727,00 78.893.980,00 63.237.546,00 70.236.251,00 72.088.862,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 91.443.529,00 67.665.751,00 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00
Banka Kredileri 91.443.529,00 67.665.751,00 52.434.506,00 57.934.506,00 59.680.544,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.397.295,00 2.197.488,00 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.397.295,00 2.197.488,00 2.418.576,00 2.695.606,00 2.570.653,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 207.229.568,00 182.974.110,00 190.727.185,00 184.725.485,00 166.355.551,00
Ö Z K A Y N A K L A R 56.449.827,00 63.987.849,00 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 56.449.827,00 63.987.849,00 54.422.633,00 55.304.330,00 59.308.710,00
Ödenmiş Sermaye 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00 44.762.708,00
Sermaye Düzeltme Farkları 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00 11.713.515,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00 88.239,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 39.697.059,00 40.482.677,00 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 39.697.059,00 40.482.677,00 20.316.581,00 20.918.158,00 21.517.361,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.149.199,00 -1.894.332,00 -1.699.266,00 -1.532.720,00 -1.357.079,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.155.094,00 1.075.488,00 843.547,00 917.332,00 905.148,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 1.155.094,00 1.075.488,00 843.547,00 917.332,00 905.148,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00 4.180.008,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -37.784.038,00 -18.598.912,00 -18.593.023,00 -19.028.054,00 -19.451.616,00
Net Dönem Karı/Zararı -7.362.758,00 -19.715.874,00 -8.888.942,00 -8.247.576,00 -4.406.653,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 263.679.395,00 246.961.959,00 245.149.818,00 240.029.815,00 225.664.261,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi