Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PIMAS
Sektör Pvc pencere profili imalat
Adres Sarımeşe Mah. Suadiye Cad. N5 Kartepe/Kocaeli
Telefon 0262 677 77 77
Faks 0262 677 77 00
Web http://www.pimas.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.464.660,10 12,40
EGE PROFİL TİC.VE SAN.A.Ş. 31.535.339,90 87,60
Toplam 36.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Limited Liability Company ENWIN RUS 412.079.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
07.11.2013 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
14.06.2002 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,35
24.10.2001 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,05
13.08.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,68
28.05.1999 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
06.11.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,32
01.06.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
11.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,25
30.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
Gelir Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 146.635.390,00 92.324.881,00 37.571.965,00 199.828.579,00 148.013.677,00
Satışların Maliyeti (-) -120.084.720,00 -75.213.490,00 -30.769.671,00 -169.287.533,00 -126.524.422,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 26.550.670,00 17.111.391,00 6.802.294,00 30.541.046,00 21.489.255,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 26.550.670,00 17.111.391,00 6.802.294,00 30.541.046,00 21.489.255,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.205.707,00 -2.805.049,00 -328.860,00 -12.595.256,00 -6.818.580,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.570.414,00 -8.524.583,00 -4.020.986,00 -20.842.785,00 -14.595.555,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -412,00 -273,00 -136,00 -131.571,00 -131.432,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.946.950,00 4.963.128,00 922.225,00 5.259.661,00 3.780.252,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -590.705,00 -251.544,00 -103.886,00 -2.362.392,00 -2.075.778,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 15.130.382,00 10.493.070,00 3.270.651,00 -131.297,00 1.648.162,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.176.194,00 2.469.615,00 390.175,00 994.015,00 569.538,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -39.550,00 -39.550,00 -6.537,00 -312.984,00 -16.743,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 18.267.026,00 12.923.135,00 3.654.289,00 549.734,00 2.200.957,00
Finansman Gelirleri 1.169.952,00 519.598,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -780.443,00 -605.872,00 -298.305,00 -1.808.503,00 -1.689.321,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.656.535,00 12.836.861,00 3.961.352,00 63.621,00 980.335,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.121.209,00 -31.183,00 -874.938,00 -93.163,00 -473.074,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.018.960,00 0,00 -1.175.528,00 -70.360,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -102.249,00 -31.183,00 300.590,00 -22.803,00 -473.074,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.535.326,00 12.805.678,00 3.086.414,00 -29.542,00 507.261,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 68.064,00 287.862,00 469.653,00 -172.992,00 -490.486,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.603.390,00 13.093.540,00 3.556.067,00 -202.534,00 16.775,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.603.390,00 13.093.540,00 3.556.067,00 -202.534,00 16.775,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -177.747,00 -120.334,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -235.272,00 -156.848,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 28.789,00 16.898,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -5.758,00 -3.380,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 28.736,00 19.616,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -1.511.325,00 -1.274.814,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -1.511.325,00 -1.274.814,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.689.072,00 -1.395.148,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 15.914.318,00 11.698.392,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 605.368,00 1.322.390,00 468.699,00
Bilanço Tablosu 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 130.174.690,00 122.302.950,00 102.122.626,00 113.534.860,00 95.372.182,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.692.992,00 23.979.136,00 14.589.877,00 18.144.942,00 5.362.527,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 98.510.396,00 95.240.939,00 84.921.818,00 92.664.153,00 81.505.191,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.174.487,00 1.852.408,00 565.947,00 1.282.689,00 656.351,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 97.335.909,00 93.388.531,00 84.355.871,00 91.381.464,00 80.848.840,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 823.054,00 639.405,00 28.553,00 560.267,00 4.622,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 823.054,00 639.405,00 28.553,00 560.267,00 4.622,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.685,00 0,00 256.951,00 349.939,00 2.018.983,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 191.109,00 209.129,00 207.641,00 84.900,00 292.319,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 191.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 1.140.293,00 682.606,00 0,00 1.429.248,00
Diğer Dönen Varlıklar 131.731,00 139.014,00 434.807,00 482.552,00 261.153,00
ARA TOPLAM 129.351.967,00 121.347.916,00 101.122.253,00 112.286.753,00 90.874.043,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 822.723,00 955.034,00 1.000.373,00 1.248.107,00 4.498.139,00
DURAN VARLIKLAR 66.075.314,00 66.261.797,00 66.573.405,00 66.816.762,00 56.411.086,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 66.027.478,00 66.212.211,00 66.491.793,00 66.712.883,00 56.285.946,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.326,00 4.080,00 35.184,00 55.340,00 76.603,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 196.250.004,00 188.564.747,00 168.696.031,00 180.351.622,00 151.783.268,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 88.012.038,00 84.979.125,00 74.666.993,00 87.586.335,00 63.883.018,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.601,00 3.806,00 15.400,00 14.674,00 416.208,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.056.452,00 46.898.352,00 36.205.181,00 48.793.600,00 32.937.442,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 51.963.427,00 45.756.093,00 35.131.429,00 48.009.915,00 30.588.625,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.093.025,00 1.142.259,00 1.073.752,00 783.685,00 2.348.817,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 587.823,00 451.722,00 494.325,00 785.385,00 403.771,00
Diğer Borçlar 715,00 466,00 85.495,00 86.190,00 86.724,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 715,00 466,00 85.495,00 86.190,00 86.724,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.249.680,00 28.900.709,00 25.964.380,00 25.346.767,00 16.746.991,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.502.222,00 3.221.473,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.716.700,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 338.779,00 0,00 0,00 266.700,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.502.222,00 2.882.694,00 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 730.328,00 587.833,00 1.831.073,00 56.870,00 506.100,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 54.922,00 2.322.656,00 3.077.802,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.016.237,00 4.528.497,00 4.489.475,00 5.521.686,00 7.732.482,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.845.710,00 4.714.650,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.390.376,00 964.564,00 1.262.714,00 1.146.606,00 837.653,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.390.376,00 964.564,00 1.262.714,00 1.146.606,00 837.653,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.625.861,00 2.563.933,00 2.226.761,00 2.529.370,00 2.180.179,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.028.275,00 89.507.622,00 79.156.468,00 93.108.021,00 71.615.500,00
Ö Z K A Y N A K L A R 104.221.729,00 99.057.125,00 89.539.563,00 87.243.601,00 80.167.768,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 104.221.729,00 99.057.125,00 89.539.563,00 87.243.601,00 80.167.768,00
Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 40.802.957,00 40.802.957,00 40.802.957,00 40.802.957,00 40.802.957,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 91.953,00 91.953,00 91.953,00 91.953,00 91.952,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 58.110.817,00 58.214.292,00 58.289.578,00 58.334.626,00 49.554.171,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 58.110.817,00 58.214.292,00 58.289.578,00 58.334.626,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -398.799,00 -362.250,00 -383.843,00 -375.768,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.381.994,00 -1.145.483,00 -1.103.981,00 129.331,00 2.234.898,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -1.381.994,00 -1.145.483,00 -1.103.981,00 129.331,00 2.234.898,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.567.119,00 7.639.303,00 7.639.303,00 7.620.584,00 6.711.487,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.572.511,00 -54.711.621,00 -54.808.498,00 -54.624.219,00 -55.244.471,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.603.388,00 13.093.540,00 3.556.067,00 -202.534,00 16.774,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 196.250.004,00 188.564.747,00 168.696.031,00 180.351.622,00 151.783.268,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi