Geri Dön

PENTA | Penta Teknoloji Urunleri Dagitim


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 16,26
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı 37,20
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,30
Dibe Uzaklık 42,03
Piyasa Değeri (USD) 199.742.751,38
Piyasa Değeri (TL) 6.555.976.560,00
Özsermaye (TL) 2.855.870.804,00
Sermaye (TL) 393.516.000,00
Net Kar (TL) 176.222.261,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PENTA
Sektör Hher türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti
Adres Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İstanbul
Telefon (850) 277 0 277
Faks (216) 415 23 69
Web www.penta.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÜLENT KORAY AKSOY 27.617.870,00 7,02
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 126.753.831,00 32,21
MUSTAFA ERGÜN 38.388.956,00 9,76
MÜRSEL ÖZÇELİK 27.611.870,00 7,02
SİNAN GÜÇLÜ 27.337.492,00 6,95
TOPLAM 393.516.000,00 100,00
DİĞER 145.805.981,00 37,04
Toplam 787.032.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Commonwealth Finance Investment Ltd. 1,00 100,00
Penta International B.V. 0,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
24.10.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 9,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.031.056.309,00 18.198.902.432,00 12.027.934.444,00 7.186.013.507,00 3.563.714.137,00
Satışların Maliyeti (-) 5.596.188.042,00 16.828.792.880,00 11.143.901.873,00 6.660.612.886,00 -3.308.985.861,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 434.868.267,00 1.370.109.552,00 884.032.571,00 525.400.621,00 254.728.276,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 434.868.267,00 1.370.109.552,00 884.032.571,00 525.400.621,00 254.728.276,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 62.203.275,00 150.136.036,00 106.731.457,00 63.604.394,00 -30.548.990,00
Pazarlama Giderleri (-) 124.802.072,00 261.040.144,00 186.005.912,00 111.071.356,00 -57.890.986,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.300.146,00 24.741.633,00 19.706.046,00 16.643.586,00 5.124.560,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 72.038.767,00 262.744.356,00 180.073.621,00 84.063.018,00 -15.705.694,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 177.124.299,00 720.930.649,00 430.927.627,00 283.305.439,00 155.707.166,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17.013.008,00 74.453.577,00 51.088.025,00 20.036.346,00 7.258.195,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 194.137.307,00 795.384.226,00 482.015.652,00 303.341.785,00 162.965.361,00
Finansman gelirleri 74.074,00 505.695,00 316.795,00 247.292,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 109.973.031,00 255.967.709,00 159.279.977,00 88.524.741,00 -41.108.068,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 84.238.350,00 539.922.212,00 323.052.470,00 215.064.336,00 121.948.521,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 21.449.647,00 344.179.820,00 244.473.279,00 168.487.986,00 -39.639.687,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 28.364.201,00 337.575.292,00 227.284.190,00 122.711.787,00 -32.718.955,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.914.554,00 6.604.528,00 17.189.089,00 45.776.199,00 -6.920.732,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 62.788.703,00 195.742.392,00 78.579.191,00 46.576.350,00 82.308.834,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 62.788.703,00 195.742.392,00 78.579.191,00 46.576.350,00 82.308.834,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 62.788.703,00 195.742.392,00 78.579.191,00 46.576.350,00 82.308.834,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 248.954.168,00 881.746.628,00 699.411.187,00 573.300.935,00 36.396.749,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -9.874.483,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -2.271.131,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 248.954.168,00 881.746.628,00 699.411.187,00 573.300.935,00 36.396.749,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 311.742.871,00 1.077.489.020,00 777.990.378,00 619.877.285,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 311.742.871,00 1.077.489.020,00 777.990.378,00 619.877.285,00 118.705.583,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 91.228,00
Yabancı para çevrim farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 36.396.749,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.962.077.625,00 7.815.174.941,00 6.826.357.530,00 6.112.935.913,00 4.752.236.280,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 422.637.776,00 517.642.604,00 145.470.421,00 579.847.330,00 678.742.950,00
Finansal Yatırımlar 999.990,00 554.910,00 0,00 1.813.899,00 19.321.243,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.033.556.017,00 5.207.622.967,00 4.318.014.017,00 3.580.702.163,00 2.783.828.610,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.876.306,00 4.132.652,00 4.247.522,00 6.498.745,00 3.332.495,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.030.679.711,00 5.203.490.315,00 4.313.766.495,00 3.574.203.418,00 2.780.496.115,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 9.775.244,00 9.845.929,00 7.793.133,00 475.275,00 659.733,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.775.244,00 9.845.929,00 7.793.133,00 475.275,00 659.733,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 21.044.897,00 0,00
Stoklar 2.429.981.876,00 2.072.517.724,00 2.347.266.458,00 1.916.720.089,00 1.253.136.794,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.207.796,00 6.117.052,00 6.863.667,00 11.285.004,00 9.050.716,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 413.802,00
Diğer Dönen Varlıklar 51.918.926,00 873.755,00 949.834,00 1.047.256,00 7.082.432,00
ARA TOPLAM 7.962.077.625,00 7.815.174.941,00 6.826.357.530,00 6.112.935.913,00 4.752.236.280,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 269.570.370,00 247.339.286,00 195.729.660,00 146.524.737,00 139.225.882,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.819.266,00 3.482.451,00 3.238.581,00 3.054.795,00 2.264.914,00
Maddi Duran Varlıklar 57.996.557,00 54.123.868,00 36.657.209,00 33.763.807,00 23.796.621,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.471.700,00 64.632.981,00 59.768.373,00 56.841.679,00 42.327.689,00
- Şerefiye 62.491.362,00 56.980.344,00 52.990.122,00 49.982.986,00 37.058.844,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.980.338,00 7.652.637,00 6.778.251,00 6.858.693,00 5.268.845,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 86.096.735,00 71.908.868,00 53.207.876,00 10.280.383,00 45.065.300,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 8.231.647.995,00 8.062.514.227,00 7.022.087.190,00 6.259.460.650,00 4.891.462.162,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.274.324.874,00 5.428.899.406,00 4.723.853.280,00 4.122.929.703,00 3.252.831.744,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 254.272.126,00 150.487.901,00 97.059.490,00 30.992.239,00 6.712.396,00
- Banka Kredileri 234.851.102,00 127.364.048,00 62.621.381,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.901.998.745,00 4.070.784.703,00 3.629.287.862,00 3.196.440.934,00 2.552.702.700,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.970.394,00 288.583,00 9.098.975,00 4.255.750,00 483.800,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.898.028.351,00 4.070.496.120,00 3.620.188.887,00 3.192.185.184,00 2.552.218.900,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 28.202.459,00 16.258.835,00 16.574.812,00 12.898.819,00 24.915.340,00
Diğer Borçlar 783.232.052,00 748.769.331,00 711.129.850,00 682.500.737,00 528.808.806,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 771.476.841,00 748.539.065,00 707.745.022,00 674.557.216,00 528.588.397,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.755.211,00 230.266,00 3.384.828,00 7.943.521,00 220.409,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 33.160.109,00 147.554.297,00 138.785.058,00 110.323.255,00 77.993.432,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 26.841.381,00 17.763.078,00 13.861.563,00 14.945.347,00 13.406.712,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 26.841.381,00 17.763.078,00 13.861.563,00 14.945.347,00 13.406.712,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 200.829.168,00 84.256.191,00 67.215.739,00 52.369.583,00 27.276.770,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.452.317,00 89.486.888,00 53.604.619,00 50.014.749,00 53.285.922,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.497.702,00 25.665.224,00 4.136.592,00 7.376.653,00 13.926.245,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 23.497.702,00 25.665.224,00 4.136.592,00 7.376.653,00 13.926.245,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 77.954.615,00 63.821.664,00 49.468.027,00 42.638.096,00 39.359.677,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.004.224,00 50.280.092,00 46.730.357,00 40.055.786,00 37.445.077,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 21.950.391,00 13.541.572,00 2.737.670,00 2.582.310,00 1.914.600,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.375.777.191,00 5.518.386.294,00 4.777.457.899,00 4.172.944.452,00 3.306.117.666,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.855.870.804,00 2.544.127.933,00 2.244.629.291,00 2.086.516.198,00 1.585.344.496,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.855.870.804,00 2.544.127.933,00 2.244.629.291,00 2.086.516.198,00 1.585.344.496,00
Ödenmiş Sermaye 393.516.000,00 393.516.000,00 393.516.000,00 393.516.000,00 393.516.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.034.205.521,00 1.785.251.353,00 1.602.915.912,00 1.476.805.660,00 939.901.474,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -15.852.471,00 -15.852.471,00 -1.170.003,00 -1.170.003,00 -1.170.003,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -15.852.471,00 -15.852.471,00 -1.170.003,00 -1.170.003,00 -1.170.003,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 2.050.057.992,00 1.801.103.824,00 1.604.085.915,00 1.477.975.663,00 941.071.477,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 13.880.245,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.880.245,00 13.880.245,00 13.880.245,00 0,00 13.880.245,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 321.480.335,00 125.737.943,00 125.737.943,00 125.737.943,00 125.737.943,00
Net Dönem Karı/Zararı 62.788.703,00 195.742.392,00 78.579.191,00 46.576.350,00 82.308.834,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 8.231.647.995,00 8.062.514.227,00 7.022.087.190,00 6.259.460.650,00 4.891.462.162,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 19.321.243,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi