Geri Dön

PENGD | Penguen Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PENGD
Sektör Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Adres Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Telefon 02243242424
Faks 02243242475
Web www.penguen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş 38.961.842,17 22,26
OĞUZHAN ŞAHİNKAYA 10.425.358,00 5,96
TOPLAM 175.000.000,00 100,00
DİĞER 125.612.799,83 71,78
Toplam 350.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. 49.000,00 98,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,26
25.10.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,60
08.04.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
17.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,51
06.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 502.275.255,00 247.217.152,00 160.506.720,00 410.996.467,00 241.174.032,00
Satışların Maliyeti (-) -360.365.425,00 -147.481.713,00 -93.335.526,00 -307.378.787,00 -197.921.658,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 141.909.830,00 99.735.439,00 67.171.194,00 103.617.680,00 43.252.374,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 141.909.830,00 99.735.439,00 67.171.194,00 103.617.680,00 43.252.374,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.428.885,00 -13.634.199,00 -7.596.629,00 -17.884.537,00 -12.307.789,00
Pazarlama Giderleri (-) -21.497.464,00 -12.088.824,00 -6.606.099,00 -16.155.348,00 -10.470.675,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 10.227.261,00 8.540.978,00 4.922.171,00 2.757.293,00 3.359.331,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -20.026.233,00 -17.547.480,00 -14.209.136,00 -4.805.514,00 -2.131.418,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 85.184.509,00 65.005.914,00 43.681.501,00 67.529.574,00 21.701.823,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 33.583,00 24.356,00 24.356,00 21.601.220,00 325.856,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 85.218.092,00 65.030.270,00 43.705.857,00 89.130.794,00 22.027.679,00
Finansman Gelirleri 6.317.868,00 4.567.287,00 40.679,00 9.245.445,00 7.570.150,00
Finansman Giderleri (-) -58.849.752,00 -35.549.031,00 -16.975.161,00 -63.559.169,00 -16.522.432,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 32.686.208,00 34.048.526,00 26.771.375,00 34.817.070,00 13.075.397,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -6.997.788,00 -7.984.172,00 -6.663.577,00 -127.453,00 75.904,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -9.596.533,00 -7.730.419,00 -1.309.720,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.598.745,00 -253.753,00 -5.353.857,00 -127.453,00 75.904,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 25.688.420,00 26.064.354,00 20.107.798,00 34.689.617,00 13.151.301,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 25.688.420,00 26.064.354,00 20.107.798,00 34.689.617,00 13.151.301,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 6.029,00 4.046,00 2.087,00 -12.683,00 -12.952,00
- Ana Ortaklık Payları 25.682.391,00 26.060.308,00 20.105.711,00 34.702.300,00 13.164.253,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,15 0,11 0,20 0,08
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.572.064,00 -1.888.380,00 0,00 281.912.769,00 -306.959,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 313.565.566,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.639.044,00 -2.452.442,00 0,00 -370.300,00 -383.699,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.066.980,00 564.062,00 0,00 -31.282.497,00 76.740,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.572.064,00 -1.888.380,00 0,00 281.912.769,00 -306.959,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 22.116.356,00 24.175.974,00 20.107.798,00 316.602.386,00 12.844.342,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 731.788.871,00 453.641.558,00 298.161.257,00 302.073.197,00 313.786.571,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.425.608,00 45.405.908,00 20.524.249,00 2.369.785,00 13.383.378,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 63.996.908,00 50.254.678,00 88.487.210,00 53.126.473,00 32.515.417,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 21.618,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.996.908,00 50.254.678,00 88.465.592,00 53.126.473,00 32.515.417,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.996.118,00 22.213.721,00 27.281.120,00 24.775.233,00 20.340.709,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.996.118,00 22.213.721,00 27.276.120,00 24.775.233,00 20.340.709,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 534.859.847,00 263.366.086,00 122.893.199,00 183.428.007,00 212.912.733,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.631.185,00 28.914.455,00 20.571.128,00 9.314.662,00 5.016.169,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 75.879.205,00 43.486.710,00 18.404.351,00 29.059.037,00 29.618.165,00
ARA TOPLAM 731.788.871,00 453.641.558,00 298.161.257,00 302.073.197,00 313.786.571,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 623.769.350,00 592.526.307,00 591.471.193,00 592.147.330,00 245.496.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.190.000,00 33.190.000,00 33.190.000,00 33.190.000,00 11.905.000,00
Maddi Duran Varlıklar 588.211.739,00 556.941.222,00 554.987.184,00 555.649.290,00 231.075.945,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.419,00 85.893,00 96.960,00 110.991,00 122.338,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.355.558.221,00 1.046.167.865,00 889.632.450,00 894.220.527,00 559.283.541,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 636.214.433,00 349.909.965,00 191.729.441,00 221.849.347,00 228.844.215,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 274.337.734,00 129.118.640,00 89.680.984,00 109.710.194,00 74.969.266,00
- Banka Kredileri 268.699.785,00 124.088.935,00 89.680.984,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.142.166,00 4.999.914,00 13.407.751,00 12.219.786,00 12.782.871,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 283.632.635,00 168.951.842,00 60.329.151,00 75.283.739,00 110.615.343,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 283.632.635,00 168.951.842,00 60.329.151,00 75.283.739,00 110.615.343,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.875.197,00 3.679.673,00 2.498.847,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 35.618,00 35.618,00 0,00 3.120.339,00 16.723.392,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 12.990.641,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.618,00 35.618,00 0,00 3.120.339,00 3.732.751,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 60.263.570,00 33.368.021,00 22.222.015,00 18.895.311,00 11.889.232,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.866.114,00 6.477.643,00 1.309.720,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.675.856,00 2.058.937,00 1.490.804,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.963.426,00 1.379.390,00 1.189.333,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 712.430,00 679.547,00 301.471,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.385.543,00 1.219.677,00 790.169,00 2.619.978,00 1.864.111,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 85.532.171,00 60.386.665,00 66.099.950,00 60.675.919,00 22.502.109,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 33.247.899,00 7.438.912,00 8.836.595,00 10.562.467,00 4.390.474,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.247.899,00 7.438.912,00 5.638.576,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.681.522,00 8.989.586,00 7.641.023,00 5.844.976,00 5.405.754,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.681.522,00 8.989.586,00 7.641.023,00 5.844.976,00 5.405.754,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 40.602.750,00 43.958.167,00 49.622.332,00 44.268.476,00 12.705.881,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 721.746.604,00 410.296.630,00 257.829.391,00 282.525.266,00 251.346.324,00
Ö Z K A Y N A K L A R 633.811.617,00 635.871.235,00 631.803.059,00 611.695.261,00 307.937.217,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 633.809.974,00 635.871.575,00 631.805.358,00 611.699.647,00 307.941.872,00
Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 424.500.983,00 426.085.812,00 428.384.991,00 428.906.376,00 146.686.648,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 428.384.991,00 428.906.376,00 146.686.648,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -16.437.429,00 -16.338.574,00 -16.749.373,00 -51.973.058,00 -51.973.058,00
Net Dönem Karı/Zararı 25.682.391,00 26.060.308,00 20.105.711,00 34.702.300,00 13.164.253,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.643,00 -340,00 -2.299,00 -4.386,00 -4.655,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.355.558.221,00 1.046.167.865,00 889.632.450,00 894.220.527,00 559.283.541,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 8.689.981,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 3.198.019,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -2.517.951,00 -2.517.951,00 -2.528.670,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi