Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 41,29
BIST-100'deki Ağırlığı 7,91
F/K Oranı -7,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,07
Dibe Uzaklık 55,09
Piyasa Değeri (USD) 25.915.340,93
Piyasa Değeri (TL) 105.640.000,00
Özsermaye (TL) 34.423.467,00
Sermaye (TL) 55.600.000,00
Net Kar (TL) -14.842.222,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PENGD
Sektör Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Adres İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ 16285 - NİLÜFER / BURSA
Telefon (0224) 324 24 24
Faks (0224) 324 24 75
Web http://www.penguen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ADM FINANS INTERNATIONAL 6.346.761,04 11,41
DEG DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH 7.084.971,38 12,74
Diğer 19.353.299,89 34,81
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş 22.814.967,69 41,03
Toplam 55.600.000,00 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. 49.000,00 98,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.10.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,60
08.04.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
17.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,51
06.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 156.606.445,00 116.181.025,00 59.122.954,00 33.333.302,00 124.699.377,00
Satışların Maliyeti (-) -133.271.743,00 -99.611.780,00 -51.254.069,00 -28.912.327,00 -106.304.502,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.334.702,00 16.569.245,00 7.868.885,00 4.420.975,00 18.394.875,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.334.702,00 16.569.245,00 7.868.885,00 4.420.975,00 18.394.875,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.088.366,00 -5.903.172,00 -3.848.990,00 -1.678.849,00 -6.823.951,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.597.307,00 -8.825.797,00 -5.844.870,00 -2.659.164,00 -9.923.434,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.195.814,00 2.222.863,00 1.129.258,00 717.608,00 1.570.907,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.418.782,00 -1.478.851,00 -1.447.038,00 -971.391,00 -1.373.260,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.426.061,00 2.584.288,00 -2.142.755,00 -170.821,00 1.845.137,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.484.504,00 3.954.160,00 3.408.289,00 514.723,00 2.985.971,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -22.964,00 -27.933,00 -19.876,00 -9.833,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.887.601,00 6.510.515,00 1.245.658,00 334.069,00 4.831.108,00
Finansman Gelirleri 8.286.715,00 5.740.991,00 5.647.127,00 4.884.655,00 2.417.548,00
Finansman Giderleri (-) -30.915.323,00 -20.330.594,00 -14.366.550,00 -9.864.015,00 -18.401.513,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -14.741.007,00 -8.079.088,00 -7.473.765,00 -4.645.291,00 -11.152.857,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -100.227,00 -478.786,00 143.986,00 8.167,00 508.128,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -100.227,00 -478.786,00 143.986,00 8.167,00 508.128,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -14.841.234,00 -8.557.874,00 -7.329.779,00 -4.637.124,00 -10.644.729,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -14.841.234,00 -8.557.874,00 -7.329.779,00 -4.637.124,00 -10.644.729,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 988,00 536,00 -259,00 -21,00 2.091,00
- Ana Ortaklık Payları -14.842.222,00 -8.558.410,00 -7.329.520,00 -4.637.103,00 -10.646.820,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,27 -0,15 -0,13 -0,08 -0,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -421.762,00 -423.836,00 -280.237,00 -280.237,00 -224.392,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -540.721,00 -529.795,00 -350.296,00 -350.296,00 -280.490,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 118.959,00 105.959,00 70.059,00 70.059,00 56.098,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -421.762,00 -423.836,00 -280.237,00 -280.237,00 -224.392,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -15.262.996,00 -8.981.710,00 -7.610.016,00 -4.917.361,00 -10.869.121,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 116.568.320,00 130.599.277,00 104.712.860,00 81.377.435,00 100.768.965,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.247.333,00 5.068.436,00 13.669.496,00 5.088.730,00 5.041.501,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 18.634.414,00 22.129.327,00 16.670.375,00 16.529.961,00 15.843.032,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 18.634.414,00 22.129.327,00 16.670.375,00 16.529.961,00 15.843.032,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.521.937,00 1.716.783,00 1.017.790,00 1.826.792,00 1.576.399,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.521.937,00 1.716.783,00 1.017.790,00 1.826.792,00 1.576.399,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 73.502.258,00 83.159.685,00 54.760.189,00 44.559.116,00 63.626.341,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.561.489,00 3.329.486,00 7.147.006,00 5.316.231,00 2.225.509,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.100.889,00 15.195.560,00 11.448.004,00 8.056.605,00 12.456.183,00
ARA TOPLAM 116.568.320,00 130.599.277,00 104.712.860,00 81.377.435,00 100.768.965,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 95.114.529,00 103.890.964,00 102.766.101,00 106.760.970,00 107.066.869,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 30.965.000,00 39.385.000,00 39.385.000,00 43.305.000,00 43.373.843,00
Maddi Duran Varlıklar 64.149.529,00 64.504.342,00 63.377.532,00 63.455.970,00 63.693.026,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 211.682.849,00 234.490.241,00 207.478.961,00 188.138.405,00 207.835.834,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.443.795,00 153.579.898,00 126.031.346,00 110.550.457,00 124.918.254,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.042.607,00 60.654.766,00 69.249.321,00 65.667.594,00 59.279.390,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 43.686.234,00 62.031.751,00 30.808.426,00 23.482.149,00 41.814.788,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.686.234,00 62.031.751,00 30.808.426,00 23.482.149,00 41.814.788,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 7.408.985,00 7.149.187,00 6.696.335,00 6.637.101,00 6.999.690,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.099.539,00 5.007.227,00 4.963.829,00 5.296.888,00 5.250.850,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.309.446,00 2.141.960,00 1.732.506,00 1.340.213,00 1.748.840,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 8.499.408,00 6.117.877,00 5.294.554,00 7.367.972,00 6.883.019,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 808.488,00 482.351,00 637.362,00 556.692,00 1.178.260,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.812.426,00 40.217.435,00 39.383.013,00 32.830.691,00 33.242.962,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.642.217,00 33.142.950,00 32.442.943,00 25.361.702,00 25.258.146,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.518.719,00 2.502.375,00 2.440.777,00 2.319.822,00 2.243.368,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.518.719,00 2.502.375,00 2.440.777,00 2.319.822,00 2.243.368,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 395.804,00 802.369,00 215.497,00 351.316,00 429.542,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 177.256.221,00 193.797.333,00 165.414.359,00 143.381.148,00 158.161.216,00
Ö Z K A Y N A K L A R 34.426.628,00 40.692.908,00 42.064.602,00 44.757.257,00 49.674.618,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 34.423.467,00 40.690.199,00 42.062.688,00 44.755.105,00 49.672.445,00
Ödenmiş Sermaye 55.600.000,00 55.600.000,00 55.600.000,00 55.600.000,00 55.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.199.850,00 1.199.850,00 1.199.850,00 1.199.850,00 1.199.850,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 11.940.074,00 11.922.994,00 12.066.593,00 12.066.593,00 12.346.830,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 11.940.074,00 11.922.994,00 12.066.593,00 12.066.593,00 12.346.830,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.006.995,00 -1.024.075,00 -880.476,00 -880.476,00 -600.239,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -42.997.407,00 -42.997.407,00 -42.997.407,00 -42.997.407,00 -32.350.587,00
Net Dönem Karı/Zararı -14.842.222,00 -8.558.410,00 -7.329.520,00 -4.637.103,00 -10.646.820,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.161,00 2.709,00 1.914,00 2.152,00 2.173,00
TOPLAM KAYNAKLAR 211.682.849,00 234.490.241,00 207.478.961,00 188.138.405,00 207.835.834,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.569,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 69.249.321,00 0,00 58.784.119,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 9.158.760,00 0,00 8.763.107,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 11.684.532,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 20.758.411,00 0,00 25.258.146,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 425.040,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi