Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PENGD
Sektör Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Adres İZMİR YOLU 22.KM. MÜMİN GENÇOĞLU CADDESİ 16285 - NİLÜFER / BURSA
Telefon (0224) 324 24 24
Faks (0224) 324 24 75
Web http://www.penguen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş 38.383.442,17 21,93
Diğer 136.616.557,83 78,07
Toplam 175.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. 49.000,00 98,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,26
25.10.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,60
08.04.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
17.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,51
06.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 115.125.475,00 62.265.369,00 275.933.229,00 183.222.026,00 82.811.345,00
Satışların Maliyeti (-) -92.055.979,00 -48.623.345,00 -220.234.335,00 -150.758.478,00 -70.383.925,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.069.496,00 13.642.024,00 55.698.894,00 32.463.548,00 12.427.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.069.496,00 13.642.024,00 55.698.894,00 32.463.548,00 12.427.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.802.511,00 -3.632.615,00 -14.729.436,00 -10.495.616,00 -6.634.123,00
Pazarlama Giderleri (-) -6.567.210,00 -3.674.259,00 -11.397.030,00 -7.893.922,00 -5.030.539,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.064.093,00 568.019,00 1.245.011,00 2.492.777,00 1.124.732,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.930.631,00 -723.127,00 -4.024.143,00 -2.540.540,00 -1.366.075,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.833.237,00 6.180.042,00 26.793.296,00 14.026.247,00 521.415,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 274.438,00 3.782,00 1.318.768,00 1.260.103,00 1.234.629,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.107.675,00 6.183.824,00 28.112.064,00 15.286.350,00 1.756.044,00
Finansman Gelirleri 3.378.000,00 3.561.802,00 6.419.293,00 2.813.954,00 1.667.528,00
Finansman Giderleri (-) -12.459.555,00 -9.161.756,00 -32.495.577,00 -28.320.257,00 -20.777.674,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 26.120,00 583.870,00 2.035.780,00 -10.219.953,00 -17.354.102,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 608.775,00 605.359,00 -1.476.928,00 -1.103.061,00 -448.609,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -47.159,00 -27.170,00 -5.900,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 608.775,00 605.359,00 -1.429.769,00 -1.075.891,00 -442.709,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 634.895,00 1.189.229,00 558.852,00 -11.323.014,00 -17.802.711,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 634.895,00 1.189.229,00 558.852,00 -11.323.014,00 -17.802.711,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7.829,00 -8.648,00 3.327,00 1.915,00 417,00
- Ana Ortaklık Payları 642.724,00 1.197.877,00 555.525,00 -11.324.929,00 -17.803.128,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,01 0,00 -0,06 -0,32
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 32.994,00 0,00 -514.312,00 -314.961,00 -148.031,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 41.242,00 0,00 -642.890,00 -403.796,00 -189.783,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.248,00 0,00 128.578,00 88.835,00 41.752,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 32.994,00 0,00 -514.312,00 -314.961,00 -148.031,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 667.889,00 1.189.229,00 44.540,00 -11.637.975,00 -17.950.742,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 202.905.374,00 173.677.205,00 194.772.849,00 212.533.841,00 132.981.568,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.538.241,00 5.180.544,00 4.402.509,00 568.044,00 1.040.318,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 27.362.006,00 29.747.816,00 27.269.841,00 26.700.078,00 6.402.817,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.362.006,00 29.747.816,00 27.269.841,00 26.700.078,00 6.402.817,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.984.626,00 17.117.778,00 14.544.739,00 10.386.874,00 6.927.666,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.984.626,00 17.117.778,00 14.544.739,00 10.386.874,00 6.927.666,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 122.250.491,00 92.901.954,00 118.157.297,00 147.631.662,00 90.546.899,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 10.645.271,00 12.784.935,00 5.418.810,00 2.089.044,00 9.397.055,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.124.739,00 15.944.178,00 24.979.653,00 25.158.139,00 18.666.813,00
ARA TOPLAM 202.905.374,00 173.677.205,00 194.772.849,00 212.533.841,00 132.981.568,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 247.033.735,00 246.011.730,00 247.029.023,00 245.971.810,00 246.163.556,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11.905.000,00 11.905.000,00 11.905.000,00 11.905.000,00 11.905.000,00
Maddi Duran Varlıklar 230.846.619,00 230.620.671,00 231.063.094,00 231.689.134,00 231.708.427,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 133.696,00 145.056,00 158.248,00 171.439,00 54.391,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 449.939.109,00 419.688.935,00 441.801.872,00 458.505.651,00 379.145.124,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.035.258,00 97.779.221,00 119.280.478,00 146.828.766,00 185.418.321,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.254.132,00 45.231.667,00 50.812.605,00 38.975.669,00 94.326.887,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.407.139,00 11.220.740,00 8.002.791,00 5.146.208,00 28.442.520,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 58.119.511,00 19.606.399,00 37.090.533,00 77.065.262,00 41.199.454,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 58.119.511,00 19.606.399,00 37.090.533,00 77.065.262,00 41.199.454,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 16.146.533,00 14.273.700,00 12.983.803,00 14.078.162,00 11.933.245,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 12.783.339,00 12.046.497,00 10.695.674,00 11.046.048,00 9.453.293,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.363.194,00 2.227.203,00 2.288.129,00 3.032.114,00 2.479.952,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 12.287.098,00 5.859.619,00 8.356.583,00 9.645.482,00 6.884.946,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.820.845,00 1.587.096,00 2.034.163,00 1.917.983,00 2.631.269,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.143.087,00 25.627.610,00 27.428.519,00 29.924.473,00 38.028.165,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 8.827.904,00 8.737.519,00 10.029.580,00 12.076.378,00 20.448.247,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.057.185,00 4.636.925,00 4.540.414,00 3.645.757,00 3.963.679,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.057.185,00 4.636.925,00 4.540.414,00 3.645.757,00 3.963.679,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.257.998,00 12.253.166,00 12.858.525,00 14.202.338,00 13.616.239,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 154.178.345,00 123.406.831,00 146.708.997,00 176.753.239,00 223.446.486,00
Ö Z K A Y N A K L A R 295.760.764,00 296.282.104,00 295.092.875,00 281.752.412,00 155.698.638,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 295.760.296,00 296.282.455,00 295.084.578,00 281.745.527,00 155.693.251,00
Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 55.600.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.199.850,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 147.026.601,00 146.993.607,00 146.993.607,00 145.535.010,00 145.701.940,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 147.026.601,00 146.993.607,00 146.993.607,00 145.535.010,00 145.701.940,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.188.717,00 -2.221.711,00 -2.221.711,00 -2.022.360,00 -1.855.430,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -51.973.058,00 -51.973.058,00 -52.528.583,00 -52.528.583,00 -52.528.583,00
Net Dönem Karı/Zararı 642.724,00 1.197.877,00 555.525,00 -11.324.929,00 -17.803.128,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 468,00 -351,00 8.297,00 6.885,00 5.387,00
TOPLAM KAYNAKLAR 449.939.109,00 419.688.935,00 441.801.872,00 458.505.651,00 379.145.124,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi