Geri Dön

PENGD | Penguen Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 76,87
BIST-100'deki Ağırlığı 6,47
F/K Oranı -15,39
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,53
Dibe Uzaklık 97,75
Piyasa Değeri (USD) 41.822.368,99
Piyasa Değeri (TL) 1.347.500.000,00
Özsermaye (TL) 2.523.357.379,00
Sermaye (TL) 175.000.000,00
Net Kar (TL) -87.558.954,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PENGD
Sektör Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Adres Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Telefon 02243242424
Faks 02243242475
Web www.penguen.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş 38.961.842,17 22,26
TOPLAM 175.000.000,00 100,00
DİĞER 136.038.157,83 77,74
Toplam 350.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. 49.000,00 98,00
Tarih Açıklama Katsayı
21.07.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,26
25.10.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 0,60
08.04.2005 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,17
17.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,51
06.07.1999 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 8,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.424.763.233,00 738.869.983,00 250.081.927,00 159.091.776,00 856.159.771,00
Satışların Maliyeti (-) -1.303.886.884,00 -596.340.388,00 -181.703.436,00 -120.330.387,00 -674.411.206,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 120.876.349,00 142.529.595,00 68.378.491,00 38.761.389,00 181.748.565,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 120.876.349,00 142.529.595,00 68.378.491,00 38.761.389,00 181.748.565,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -62.170.669,00 -37.883.387,00 -21.201.866,00 -8.156.333,00 -25.443.683,00
Pazarlama Giderleri (-) -55.881.435,00 -33.653.187,00 -17.590.302,00 -7.696.479,00 -31.903.726,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 47.984.052,00 11.774.228,00 9.098.154,00 4.240.802,00 16.016.296,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -9.489.834,00 -15.317.883,00 -6.009.636,00 -2.797.430,00 -21.099.857,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 41.318.463,00 67.449.366,00 32.674.841,00 24.351.949,00 119.317.595,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 114.820,00 99.117,00 13.233,00 0,00 41.148.846,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -10.934.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 30.498.851,00 67.548.483,00 32.688.074,00 24.351.949,00 160.466.441,00
Finansman Gelirleri 12.037.983,00 9.238.997,00 3.155.010,00 2.431.345,00 6.922.356,00
Finansman Giderleri (-) -189.512.968,00 -82.131.419,00 -46.142.963,00 -15.549.920,00 -80.856.328,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 69.734.878,00 -5.343.939,00 -10.299.879,00 11.233.374,00 86.532.469,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -157.300.878,00 -2.044.107,00 -5.025.259,00 -4.535.104,00 -6.213.855,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.018.626,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -157.300.878,00 -2.044.107,00 -5.025.259,00 -4.535.104,00 1.804.771,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -87.566.000,00 -7.388.046,00 -15.325.138,00 6.698.270,00 80.318.614,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -87.566.000,00 -7.388.046,00 -15.325.138,00 6.698.270,00 80.318.614,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -7.046,00 -455,00 -1.099,00 -2.774,00 13.567,00
- Ana Ortaklık Payları -87.558.954,00 -7.387.591,00 -15.324.039,00 6.701.044,00 80.305.047,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,01 0,00 0,00 0,04 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 115.244.555,00 -7.209.658,00 -1.515.050,00 7.082.358,00 765.927.572,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 239.861.278,00 0,00 0,00 0,00 793.054.054,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.089.988,00 -9.612.878,00 -1.893.812,00 8.852.948,00 -9.271.712,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -118.526.735,00 2.403.220,00 378.762,00 -1.770.590,00 -17.854.770,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 115.244.555,00 -7.209.658,00 -1.515.050,00 7.082.358,00 765.927.572,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 27.678.555,00 -14.597.704,00 -16.840.188,00 13.780.628,00 846.246.186,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.273.714.181,00 1.105.481.578,00 663.211.031,00 480.871.211,00 587.381.085,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.189.789,00 38.561.458,00 28.976.397,00 30.547.724,00 7.792.819,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 1.376.070,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 189.398.994,00 190.157.320,00 100.867.702,00 72.683.046,00 127.114.117,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 189.398.994,00 190.157.320,00 100.867.702,00 72.683.046,00 127.114.117,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.437.290,00 1.276.491,00 1.452.066,00 3.272.737,00 3.669.766,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.437.290,00 1.276.491,00 1.452.066,00 3.272.737,00 3.669.766,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 915.710.062,00 719.636.362,00 418.846.044,00 266.849.606,00 344.738.082,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 69.572.697,00 59.483.065,00 48.564.771,00 55.880.962,00 14.070.154,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 83.827,00 0,00 0,00 1.608.658,00 1.577.907,00
Diğer Dönen Varlıklar 93.321.522,00 96.366.882,00 63.127.981,00 50.028.478,00 88.418.240,00
ARA TOPLAM 1.273.714.181,00 1.105.481.578,00 663.211.031,00 480.871.211,00 587.381.085,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.746.395.017,00 1.474.906.826,00 1.472.739.390,00 1.457.476.561,00 1.459.641.688,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 111.500.085,00 74.305.000,00 74.305.000,00 74.305.000,00 74.305.000,00
Maddi Duran Varlıklar 2.619.675.087,00 1.390.576.400,00 1.388.533.995,00 1.380.778.050,00 1.383.050.793,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.061.116,00 1.220.815,00 46.382,00 175.107,00 67.491,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.061.116,00 1.220.815,00 46.382,00 175.107,00 67.491,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.020.109.198,00 2.580.388.404,00 2.135.950.421,00 1.938.347.772,00 2.047.022.773,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.005.896.484,00 974.969.356,00 563.895.784,00 361.213.445,00 484.001.121,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 687.632.166,00 478.408.452,00 324.920.543,00 247.513.607,00 290.206.865,00
- Banka Kredileri 658.022.776,00 469.168.008,00 310.341.311,00 239.529.946,00 289.186.760,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 22.022.536,00 11.718.668,00 11.718.668,00 5.488.436,00 2.982.889,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 241.380.621,00 401.568.259,00 176.991.059,00 44.180.760,00 111.528.198,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 241.380.621,00 401.568.259,00 176.991.059,00 44.180.760,00 111.528.198,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.563.577,00 18.244.182,00 7.835.360,00 13.854.019,00 4.895.041,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 38.833.814,00 55.448.397,00 37.221.586,00 46.688.820,00 70.622.307,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.964.160,00 3.508.675,00 2.578.172,00 2.278.923,00 2.648.225,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.592.585,00 2.783.780,00 2.059.908,00 1.496.264,00 1.865.566,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 371.575,00 724.895,00 518.264,00 782.659,00 782.659,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.499.610,00 6.072.723,00 2.630.396,00 1.208.880,00 1.117.596,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 490.847.253,00 169.295.060,00 138.173.133,00 112.632.007,00 112.299.960,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 49.187.289,00 92.367.890,00 62.913.659,00 40.061.894,00 37.563.984,00
Banka Kredileri 11.985.875,00 46.802.180,00 19.193.798,00 11.427.678,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 37.201.414,00 45.565.710,00 43.719.861,00 28.634.216,00 37.563.984,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 17.794.933,00 19.124.359,00 12.451.053,00 8.102.495,00 16.574.052,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.794.933,00 19.124.359,00 12.451.053,00 8.102.495,00 16.574.052,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 423.865.031,00 57.802.811,00 62.808.421,00 64.467.618,00 58.161.924,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.496.743.737,00 1.144.264.416,00 702.068.917,00 473.845.452,00 596.301.081,00
Ö Z K A Y N A K L A R 2.523.365.461,00 1.436.123.988,00 1.433.881.504,00 1.464.502.320,00 1.450.721.692,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.523.357.379,00 1.436.115.262,00 1.433.873.422,00 1.464.495.913,00 1.450.712.511,00
Ödenmiş Sermaye 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00 175.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.528.398.930,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00 23.412.213,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.861.612,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00 1.540.857,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 783.192.620,00 1.183.268.791,00 1.189.653.214,00 1.199.630.252,00 1.192.547.894,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.802.035,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00 110.959,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 101.661.136,00 60.170.033,00 59.480.218,00 58.100.588,00 -22.204.459,00
Net Dönem Karı/Zararı -87.558.954,00 -7.387.591,00 -15.324.039,00 6.701.044,00 80.305.047,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 8.082,00 8.726,00 8.082,00 6.407,00 9.181,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.020.109.198,00 2.580.388.404,00 2.135.950.421,00 1.938.347.772,00 2.047.022.773,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 1.413.093,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi