Geri Dön

PEKGY | Peker Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,33
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 61,00
BIST-100'deki Ağırlığı 5,08
F/K Oranı 5,23
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,31
Dibe Uzaklık 77,24
Piyasa Değeri (USD) 127.214.442,17
Piyasa Değeri (TL) 4.199.857.593,69
Özsermaye (TL) 3.216.537.196,00
Sermaye (TL) 669.833.747,00
Net Kar (TL) 802.322.878,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PEKGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul
Telefon 2124443264
Faks 2122410090
Web www.pekergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Hasan Peker 209.364.966,46 31,26
TOPLAM 669.833.746,99 100,00
DİĞER 460.468.780,53 68,74
Toplam 1.339.667.493,98 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Blue Stone Investment GmbH 25.000,00 100,00
Nordstern Düsseldorf GmbH 25.000,00 100,00
Peker Gmbh 1.000.000,00 100,00
Peker GYO Global GmbH 25.000,00 100,00
Peker Gyo Spain SL 3.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
09.09.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,46
09.01.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,44
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 29.120.235,00 896.366.309,00 652.449.719,00 633.126.050,00 73.027.641,00
Satışların Maliyeti (-) 23.766,00 964.142.008,00 592.861.579,00 587.874.384,00 67.926.561,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.096.469,00 -67.775.699,00 59.588.140,00 45.251.666,00 5.101.080,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 29.096.469,00 -67.775.699,00 59.588.140,00 45.251.666,00 5.101.080,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 30.705.561,00 119.908.769,00 74.173.762,00 46.264.980,00 45.572.037,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 234.261.771,00 1.311.950.846,00 912.096.002,00 821.293.124,00 100.243.866,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 74.174.364,00 126.206.262,00 13.350.199,00 12.576.704,00 48.441.719,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 158.478.315,00 998.060.116,00 884.160.181,00 807.703.106,00 11.331.190,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.339.066,00 523.668.435,00 14.217,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 30.642.502,00 227.783,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 131.174.879,00 1.521.500.768,00 884.174.398,00 807.703.106,00 11.331.190,00
Finansman gelirleri 912.792,00 18.981.665,00 4.966.082,00 2.960.903,00 580.136,00
Finansman Giderleri (-) 79.256.151,00 124.104.524,00 67.206.725,00 42.643.911,00 28.968.669,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -110.448.210,00 1.124.439.254,00 821.933.755,00 768.020.098,00 -143.474.489,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 13.819.185,00 119.798.557,00 98.699.275,00 85.188.757,00 -1.450.854,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 13.819.185,00 119.798.557,00 98.699.275,00 85.188.757,00 -1.450.854,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -124.267.395,00 1.004.640.697,00 723.234.480,00 682.831.341,00 -142.023.635,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -124.267.395,00 1.004.640.697,00 723.234.480,00 682.831.341,00 -142.023.635,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 3.823.092,00 44.575.465,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -128.090.487,00 960.065.232,00 723.234.480,00 682.831.341,00 -142.023.635,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -109.371,00 58.604,00 -690.438,00 -773.043,00 -610.145,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -109.371,00 58.604,00 -690.438,00 -773.043,00 -610.145,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -196.564.055,00 -47.958.513,00 174.824.539,00 158.634.281,00 -128.228.085,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -196.564.055,00 -47.958.513,00 174.824.539,00 158.634.281,00 -128.228.085,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -196.673.426,00 -47.899.909,00 174.134.101,00 157.861.238,00 -128.838.230,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -320.940.821,00 956.740.788,00 897.368.581,00 840.692.579,00 -270.861.865,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -320.940.821,00 956.740.788,00 897.368.581,00 840.692.579,00 -270.861.865,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.949.047.851,00 1.992.374.039,00 505.083.118,00 800.602.448,00 506.925.438,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 87.149.848,00 66.313.516,00 74.863.614,00 445.092.680,00 8.801.490,00
Finansal Yatırımlar 119.062.868,00 107.158.779,00 34.737.359,00 9.009,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 913.970.753,00 982.890.490,00 51.240.065,00 53.089.901,00 24.806.808,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 158.818.136,00 170.559.716,00 250.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 755.152.617,00 812.330.774,00 50.990.065,00 53.089.901,00 24.806.808,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 14.784.413,00 8.100.344,00 10.459.788,00 8.868.478,00 672.728,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.498.438,00 3.667.530,00 2.597.864,00 2.432.593,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.285.975,00 4.432.814,00 7.861.924,00 6.435.885,00 672.728,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 340.062.002,00 340.062.002,00 55.126.298,00 55.126.298,00 58.461.072,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 435.696.289,00 422.258.508,00 251.483.710,00 223.553.374,00 411.569.264,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 428.266.489,00 414.658.670,00 239.738.408,00 0,00 244.921.543,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.220,00 36.702,00 15.177,00 53.799,00 864,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.278.458,00 65.553.698,00 27.157.107,00 14.808.909,00 2.613.212,00
ARA TOPLAM 1.949.047.851,00 1.992.374.039,00 505.083.118,00 800.602.448,00 506.925.438,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.477.031.767,00 4.802.921.080,00 3.636.301.750,00 3.158.199.117,00 1.543.356.589,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 546.736.651,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.386.408.934,00 4.712.653.576,00 3.578.451.130,00 3.111.653.407,00 971.670.048,00
Maddi Duran Varlıklar 63.579.348,00 62.808.244,00 34.495.615,00 25.479.826,00 16.959.032,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 13.920.920,00 14.992.334,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 14.245.827,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 11.307.492,00 10.581.317,00 8.345.038,00 6.863.274,00 7.990.329,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 6.426.079.618,00 6.795.295.119,00 4.141.384.868,00 3.958.801.565,00 2.050.282.027,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 542.257.699,00 415.519.228,00 207.100.360,00 419.114.495,00 158.226.016,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 263.680.407,00 173.446.087,00 53.813.871,00 152.222.781,00 128.625.667,00
- Banka Kredileri 130.289.714,00 136.998.682,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 86.884.392,00 6.009.836,00 3.637.631,00 3.636.618,00 3.637.666,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 114.762.416,00 138.889.841,00 101.086.718,00 90.620.693,00 23.119.793,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.275.501,00 1.105.454,00 69.093,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.486.915,00 137.784.387,00 101.017.625,00 90.620.693,00 23.119.793,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.246.455,00 931.505,00 783.869,00 1.126.700,00 1.410.521,00
Diğer Borçlar 66.290.406,00 37.403.987,00 1.227.489,00 112.431.632,00 829.322,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.043.250,00 1.877.419,00 0,00 111.592.235,00 245.949,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 61.247.156,00 35.526.568,00 1.227.489,00 839.397,00 583.373,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.661,00 414.880,00 333.615,00 210.780,00 327.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.661,00 414.880,00 333.615,00 0,00 327.016,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.302.962,00 58.130.266,00 45.909.936,00 58.540.142,00 276.031,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.445.634.455,00 2.548.514.148,00 1.950.917.542,00 1.612.996.106,00 68.667.462,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.236.194.647,00 2.326.245.978,00 1.779.405.549,00 1.418.894.593,00 44.119.211,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 17.928.174,00 17.885.391,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 756.507,00 570.580,00 915.216,00 848.023,00 1.215.829,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 756.507,00 570.580,00 915.216,00 848.023,00 1.215.829,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 207.443.578,00 220.362.452,00 169.562.656,00 154.570.374,00 23.332.422,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.987.892.154,00 2.964.033.376,00 2.158.017.902,00 2.032.110.601,00 226.893.478,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.438.187.464,00 3.831.261.743,00 1.983.366.966,00 1.926.690.964,00 1.823.388.549,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.216.537.196,00 3.597.108.026,00 1.983.366.966,00 1.926.690.964,00 1.823.388.549,00
Ödenmiş Sermaye 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.639.343.368,00 -1.639.343.368,00 -1.074.113.090,00 -1.074.113.090,00 -73.865.716,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.157.328.010,00 2.157.328.010,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 72.133.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 18.125,00 18.125,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -763.013.507,00 -582.666.622,00 325.641.487,00 -998.340,00 105.700.147,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -721.044,00 -611.673,00 -915.735,00 -998.340,00 -587.410,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -721.044,00 -611.673,00 -915.735,00 -998.340,00 -587.410,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -762.292.463,00 -582.054.949,00 326.557.222,00 0,00 106.287.557,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 310.366.964,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 204.743.193,00 132.609.735,00 40.693.320,00 40.693.320,00 40.693.320,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.787.194.941,00 1.754.638.859,00 1.298.072.300,00 1.298.072.300,00 1.051.370.462,00
Net Dönem Karı/Zararı -128.090.487,00 1.104.689.540,00 723.234.480,00 682.831.341,00 29.651.867,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 221.650.268,00 234.153.717,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 6.426.079.618,00 6.795.295.119,00 4.141.384.868,00 3.958.801.565,00 2.050.282.027,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi