Geri Dön

PEKGY | Peker Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 61,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 24,33
Piyasa Değ. / Defter Değ. 11,73
Dibe Uzaklık 77,24
Piyasa Değeri (USD) 736.521.622,10
Piyasa Değeri (TL) 23.256.627.695,84
Özsermaye (TL) 1.983.366.966,00
Sermaye (TL) 669.833.747,00
Net Kar (TL) 955.925.446,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PEKGY
Sektör Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım
Adres Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sk. No:8 / 2-3 Şişli İstanbul
Telefon 2124443264
Faks 2122410090
Web www.pekergyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CAPITAL UNION BANK LTD. 54.044.602,00 8,07
Hasan Peker 262.364.966,46 39,17
TOPLAM 669.833.746,99 100,00
DİĞER 353.424.178,53 52,76
Toplam 1.339.667.493,98 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Blue Stone Investment GmbH 25.000,00 100,00
Nordstern Düsseldorf GmbH 25.000,00 100,00
Peker Gmbh 1.000.000,00 100,00
Peker GYO Global GmbH 25.000,00 100,00
Peker Gyo Spain SL 3.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.06.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,15
09.09.2020 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,46
09.01.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,44
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 652.449.719,00 633.126.050,00 42.817.003,00 144.878.262,00 127.724.796,00
Satışların Maliyeti (-) -592.861.579,00 -587.874.384,00 -40.250.303,00 -119.800.420,00 -73.357.376,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.588.140,00 45.251.666,00 2.566.700,00 25.077.842,00 54.367.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.588.140,00 45.251.666,00 2.566.700,00 25.077.842,00 54.367.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -74.173.762,00 -46.264.980,00 -17.382.164,00 -55.083.956,00 -35.865.367,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 912.096.002,00 821.293.124,00 49.320.863,00 420.597.044,00 221.443.914,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -13.350.199,00 -12.576.704,00 -140.906,00 -19.047.503,00 -97.866.550,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 884.160.181,00 807.703.106,00 34.364.493,00 371.543.427,00 142.079.417,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 14.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 884.174.398,00 807.703.106,00 34.364.493,00 371.543.427,00 142.079.417,00
Finansman Gelirleri 4.966.082,00 2.960.903,00 215.990,00 1.877.175,00 338.175,00
Finansman Giderleri (-) -67.206.725,00 -42.643.911,00 -5.012.240,00 -21.353.258,00 -14.741.957,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 821.933.755,00 768.020.098,00 29.568.243,00 352.067.344,00 127.675.635,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -98.699.275,00 -85.188.757,00 83.624,00 8.146.832,00 -152.425,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.425,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -98.699.275,00 -85.188.757,00 83.624,00 8.146.832,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 723.234.480,00 682.831.341,00 29.651.867,00 360.214.176,00 127.523.210,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 723.234.480,00 682.831.341,00 29.651.867,00 360.214.176,00 127.523.210,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 723.234.480,00 682.831.341,00 29.651.867,00 360.214.176,00 127.523.210,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -690.438,00 -773.043,00 -362.113,00 -358.167,00 -68.573,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -690.438,00 -773.043,00 -362.113,00 -358.167,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.573,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 174.824.539,00 158.634.281,00 14.796.185,00 59.895.183,00 24.989.547,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 174.824.539,00 158.634.281,00 14.796.185,00 59.895.183,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 174.134.101,00 157.861.238,00 14.434.072,00 59.537.016,00 24.920.974,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 897.368.581,00 840.692.579,00 44.085.939,00 419.751.192,00 152.444.184,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -68.573,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 505.083.118,00 800.602.448,00 506.925.438,00 470.680.751,00 488.907.669,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74.863.614,00 445.092.680,00 8.801.490,00 52.579.530,00 286.958.717,00
Finansal Yatırımlar 34.737.359,00 9.009,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 51.240.065,00 53.089.901,00 24.806.808,00 26.414.385,00 54.964.565,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 50.990.065,00 53.089.901,00 24.806.808,00 26.414.385,00 54.964.565,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.459.788,00 8.868.478,00 672.728,00 701.918,00 721.982,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.597.864,00 2.432.593,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.861.924,00 6.435.885,00 672.728,00 701.918,00 721.982,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 55.126.298,00 55.126.298,00 58.461.072,00 65.065.271,00 84.879.694,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 251.483.710,00 223.553.374,00 411.569.264,00 323.288.492,00 54.523.001,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 239.738.408,00 0,00 244.921.543,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 15.177,00 53.799,00 864,00 63.962,00 46.193,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.157.107,00 14.808.909,00 2.613.212,00 2.567.193,00 6.813.517,00
ARA TOPLAM 505.083.118,00 800.602.448,00 506.925.438,00 470.680.751,00 488.907.669,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.636.301.750,00 3.158.199.117,00 1.543.356.589,00 1.520.576.572,00 908.852.527,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 546.736.651,00 514.880.218,00 463.620.526,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.578.451.130,00 3.111.653.407,00 971.670.048,00 979.680.061,00 434.139.985,00
Maddi Duran Varlıklar 34.495.615,00 25.479.826,00 16.959.032,00 17.751.110,00 11.009.962,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.245.827,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.345.038,00 6.863.274,00 7.990.329,00 8.003.960,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 4.141.384.868,00 3.958.801.565,00 2.050.282.027,00 1.991.257.323,00 1.397.760.196,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 207.100.360,00 419.114.495,00 158.226.016,00 187.292.623,00 192.743.100,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.813.871,00 152.222.781,00 128.625.667,00 151.605.370,00 167.665.353,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.637.631,00 3.636.618,00 3.637.666,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 101.086.718,00 90.620.693,00 23.119.793,00 17.347.452,00 12.693.688,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 69.093,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.017.625,00 90.620.693,00 23.119.793,00 17.347.452,00 12.693.688,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 783.869,00 1.126.700,00 1.410.521,00 797.691,00 0,00
Diğer Borçlar 1.227.489,00 112.431.632,00 829.322,00 626.133,00 514.154,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 111.592.235,00 245.949,00 201.721,00 132.566,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.227.489,00 839.397,00 583.373,00 424.412,00 381.588,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 4.123.291,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 333.615,00 210.780,00 327.016,00 427.003,00 995.228,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 762.581,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 333.615,00 0,00 327.016,00 427.003,00 232.647,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.909.936,00 58.540.142,00 276.031,00 306.705,00 847.937,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.950.917.542,00 1.612.996.106,00 68.667.462,00 24.662.090,00 924.403,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.779.405.549,00 1.418.894.593,00 44.119.211,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 915.216,00 848.023,00 1.215.829,00 1.232.413,00 924.403,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 915.216,00 848.023,00 1.215.829,00 1.232.413,00 924.403,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 169.562.656,00 154.570.374,00 23.332.422,00 23.429.677,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.158.017.902,00 2.032.110.601,00 226.893.478,00 211.954.713,00 193.667.503,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.983.366.966,00 1.926.690.964,00 1.823.388.549,00 1.779.302.610,00 1.204.092.693,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.983.366.966,00 1.926.690.964,00 1.823.388.549,00 1.779.302.610,00 1.204.092.693,00
Ödenmiş Sermaye 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00 669.833.747,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.074.113.090,00 -1.074.113.090,00 -73.865.716,00 -73.865.716,00 -87.693.734,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 325.641.487,00 -998.340,00 105.700.147,00 -225.297,00 56.650.033,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -915.735,00 -998.340,00 -587.410,00 -225.297,00 64.297,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -915.735,00 -998.340,00 -587.410,00 -225.297,00 64.297,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 326.557.222,00 310.366.964,00 106.287.557,00 91.491.372,00 56.585.736,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 310.366.964,00 0,00 91.491.372,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.693.320,00 40.693.320,00 40.693.320,00 29.292.034,00 29.292.034,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.298.072.300,00 1.298.072.300,00 1.051.370.462,00 702.557.572,00 408.482.681,00
Net Dönem Karı/Zararı 723.234.480,00 682.831.341,00 29.651.867,00 360.214.176,00 127.523.210,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 4.141.384.868,00 3.958.801.565,00 2.050.282.027,00 1.991.257.323,00 1.397.760.196,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi