Geri Dön

PEGYO | Pera Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,20
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 99,79
BIST-100'deki Ağırlığı 6,03
F/K Oranı 20,86
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,82
Dibe Uzaklık 99,80
Piyasa Değeri (USD) 95.048.547,00
Piyasa Değeri (TL) 3.065.040.000,00
Özsermaye (TL) 1.688.210.619,00
Sermaye (TL) 142.560.000,00
Net Kar (TL) 146.950.469,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PEGYO
Sektör Porföy yönetim
Adres Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı 3-B İç Kapı no:77 Next Level Plaza Çankaya Ankara
Telefon 0312 985 05 33
Faks 0312 285 03 97
Web www.peragyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
SALİH YÜKSEL 10.650.574,00 7,47
TOPLAM 142.560.000,00 100,00
DİĞER 131.909.426,00 92,53
Toplam 285.120.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Maya Turizm Ltd. Şti 500.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
18.01.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,26
01.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,63
24.07.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
24.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 32.538.335,00 5.839.584,00 4.426.551,00 1.382.350,00 9.185.234,00
Satışların Maliyeti (-) -19.854.443,00 -3.344.160,00 -3.840.032,00 -2.210.998,00 -6.557.803,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 12.683.892,00 2.495.424,00 586.519,00 -828.648,00 2.627.431,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 12.683.892,00 2.495.424,00 586.519,00 -828.648,00 2.627.431,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -16.875.113,00 -11.655.989,00 -6.010.706,00 -2.721.955,00 -5.894.892,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 151.375.654,00 112.120.596,00 111.617.619,00 32.898,00 427.986.703,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -185.602,00 -1.903.053,00 -41.786,00 -40.871,00 -61.115,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 146.998.831,00 101.056.978,00 106.151.646,00 -3.558.576,00 424.658.127,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 374.696,00 172.979,00 172.979,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 146.998.831,00 101.056.978,00 106.526.342,00 -3.385.597,00 424.240.525,00
Finansman Gelirleri 1.495.638,00 1.150.620,00 297.402,00 157.365,00 239.170,00
Finansman Giderleri (-) -1.905.772,00 -1.228.310,00 -849.371,00 -614.281,00 -262.023,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 146.588.697,00 100.979.288,00 105.974.373,00 -3.842.513,00 424.217.672,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 361.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 361.772,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 146.950.469,00 100.979.288,00 105.974.373,00 -3.842.513,00 424.217.672,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 146.950.469,00 100.979.288,00 105.974.373,00 -3.842.513,00 424.217.672,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 146.950.469,00 100.979.288,00 105.974.373,00 -3.842.513,00 424.217.672,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -178.139,00 -57.722,00 -33.958,00 -81.299,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -178.139,00 -57.722,00 -33.958,00 -81.299,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 -178.139,00 -57.722,00 -33.958,00 -81.299,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 146.950.469,00 100.801.149,00 105.916.651,00 -3.876.471,00 424.136.373,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 48.703.525,00 64.367.453,00 97.627.456,00 15.798.901,00 18.430.059,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 258.783,00 5.269.077,00 998.728,00 1.208.284,00 1.481.752,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 34.000.587,00 0,00 2.000.232,00
Ticari Alacaklar 6.923.023,00 2.593.952,00 4.104.480,00 2.952.647,00 3.940.355,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.923.023,00 2.593.952,00 4.104.480,00 2.952.647,00 3.940.355,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.504,00 404.271,00 94.565,00 86.724,00 100.875,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 11.504,00 404.271,00 94.565,00 86.724,00 100.875,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.813.831,00 8.514.816,00 17.819.644,00 9.075.371,00 9.075.371,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 445.343,00 36.646.338,00 384.667,00 49.581,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.696.384,00 47.139.994,00 3.963.114,00 2.091.208,00 1.781.893,00
ARA TOPLAM 48.703.525,00 64.367.453,00 97.627.456,00 15.798.901,00 18.430.059,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.815.664.578,00 736.163.521,00 724.042.109,00 613.057.571,00 559.335.815,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 82.867.784,00 2.802.596,00 2.678.073,00 2.303.377,00 2.303.377,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 556.045.000,00 556.045.000,00 556.045.000,00 556.045.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.657.820.787,00 11.948.338,00 62.463,00 0,00 54.137,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 164.280.020,00 164.249.270,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 164.280.020,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.223.638,00 476.756,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 72.221.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.864.368.103,00 800.530.974,00 821.669.565,00 628.856.472,00 577.765.874,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 43.456.115,00 6.865.953,00 24.111.960,00 13.316.333,00 6.131.931,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 29.311.111,00 2.003.701,00 15.024.117,00 6.631.533,00 0,00
- Banka Kredileri 7.021.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 6.017.596,00 0,00 1.908.631,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 6.013.486,00 3.019.479,00 0,00 5.023.759,00 3.548.755,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.013.486,00 3.019.479,00 0,00 5.023.759,00 3.548.755,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 835.177,00 176.673,00 170.211,00
Diğer Borçlar 3.725.462,00 792.034,00 131.106,00 378.257,00 53.097,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.858.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 867.222,00 792.034,00 131.106,00 378.257,00 53.097,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 797.594,00 796.014,00 425.812,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 796.014,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.406.056,00 1.050.739,00 1.306.370,00 310.097,00 25.425,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.701.369,00 150.852.230,00 149.980.429,00 51.997.123,00 4.214.456,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 130.853.531,00 149.253.512,00 149.256.512,00 51.456.511,00 3.800.245,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.847.838,00 0,00 723.917,00 540.612,00 414.211,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.847.838,00 0,00 723.917,00 540.612,00 414.211,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 176.157.484,00 157.718.183,00 174.092.389,00 65.313.456,00 10.346.387,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.688.210.619,00 642.812.791,00 647.577.176,00 563.543.016,00 567.419.487,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.688.210.619,00 642.812.791,00 647.577.176,00 563.543.016,00 567.419.487,00
Ödenmiş Sermaye 142.560.000,00 142.560.000,00 142.560.000,00 142.560.000,00 142.560.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.530.093.384,00 2.481.981,00 2.481.981,00 2.481.981,00 2.481.981,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.828.162,00 517.746,00 517.746,00 517.746,00 517.746,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 -178.140,00 -408.840,00 -385.076,00 -351.118,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 -178.140,00 -408.840,00 -385.076,00 -351.118,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -178.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30.145.304,00 1.187.526,00 1.187.526,00 1.187.526,00 1.187.526,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.616.723.505,00 391.259.792,00 391.259.792,00 392.023.352,00 -32.194.320,00
Net Dönem Karı/Zararı 146.950.469,00 100.979.288,00 105.974.373,00 -3.842.513,00 424.217.672,00
Diğer Yedekler 445.534.944,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.864.368.103,00 800.530.974,00 821.669.565,00 628.856.472,00 577.765.874,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 11.095.178,00 0,00 0,00 0,00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 0,00 0,00 21.715.989,00 0,00 935.000,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -408.840,00 -385.076,00 -351.118,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi