Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,95
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,00
BIST-100'deki Ağırlığı 2,70
F/K Oranı -0,86
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,46
Dibe Uzaklık 100,00
Piyasa Değeri (USD) 8.051.918,14
Piyasa Değeri (TL) 45.441.000,00
Özsermaye (TL) 99.347.983,00
Sermaye (TL) 89.100.000,00
Net Kar (TL) -52.693.436,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PEGYO
Sektör Porföy yönetim
Adres Rıhtım Caddesi, No: 51 Karakoy, Beyoglu, Istanbul
Telefon (0212) 275 48 93
Faks (0212) 216 28 10
Web http://www.peragyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S. 43.106.557,00 44,90
HALKA AÇIK 52.893.443,00 55,10
Toplam 96.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Maya Turizm Ltd: 4.305.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
01.03.2011 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,63
24.07.2008 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,12
24.07.2007 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 20.955.512,00 1.525.979,00 7.139.261,00 4.965.103,00 3.239.652,00
Satışların Maliyeti (-) -16.244.809,00 -648.313,00 -2.417.007,00 -1.282.121,00 -915.776,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.710.703,00 877.666,00 4.722.254,00 3.682.982,00 2.323.876,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 4.710.703,00 877.666,00 4.722.254,00 3.682.982,00 2.323.876,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.518.179,00 -924.496,00 -4.065.237,00 -2.594.581,00 -1.948.172,00
Pazarlama Giderleri (-) -34.509,00 -20.555,00 -236.708,00 -107.626,00 -63.426,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 148.528,00 133.247,00 31.464,00 11.031,00 7.525,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 -50.355.900,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.306.543,00 65.862,00 -49.904.127,00 991.806,00 319.803,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -105.101,00 -67.434,00 -250.557,00 -219.438,00 -145.997,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.866.818,00 -1.572,00 -50.154.684,00 772.368,00 173.806,00
Finansman Gelirleri 205.412,00 105.462,00 389.155,00 284.631,00 186.218,00
Finansman Giderleri (-) -2.919.793,00 -1.234.545,00 -5.283.352,00 -3.652.537,00 -2.563.032,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 152.437,00 -1.130.655,00 -55.048.881,00 -2.595.538,00 -2.203.008,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 152.437,00 -1.130.655,00 -55.048.881,00 -2.595.538,00 -2.203.008,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 152.437,00 -1.130.655,00 -55.048.881,00 -2.595.538,00 -2.203.008,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 152.437,00 -1.130.655,00 -55.048.881,00 -2.595.538,00 -2.203.008,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 -0,01 -0,62 -0,03 -0,03
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -35.128,00 -31.637,00 3.934,00 7.102,00 10.173,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -35.128,00 -31.637,00 3.934,00 7.102,00 10.173,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -35.128,00 -31.637,00 3.934,00 7.102,00 10.173,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 117.309,00 -1.162.292,00 -55.044.947,00 -2.588.436,00 -2.192.835,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 37.154.494,00 44.043.163,00 44.893.341,00 42.210.049,00 38.845.718,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 637.747,00 382.502,00 1.238.368,00 1.225.490,00 2.167.469,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.173.386,00 1.740.128,00 1.574.900,00 1.759.163,00 1.607.788,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 121.658,00 99.445,00 60.590,00 34.079,00 125.674,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.051.728,00 1.640.683,00 1.514.310,00 1.725.084,00 1.482.114,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.151.843,00 2.480,00 17.490,00 3.961,00 10.258,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.151.843,00 1.668,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 812,00 17.490,00 3.961,00 10.258,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.543.213,00 41.367.310,00 41.274.324,00 38.764.026,00 34.566.925,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 329.655,00 221.356,00 299.937,00 180.739,00 218.005,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 318.650,00 329.387,00 488.322,00 276.670,00 275.273,00
ARA TOPLAM 37.154.494,00 44.043.163,00 44.893.341,00 42.210.049,00 38.845.718,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 114.433.360,00 120.946.002,00 121.195.012,00 171.683.343,00 172.513.295,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.206.107,00 2.243.774,00 2.311.208,00 2.342.327,00 2.415.768,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 109.622.100,00 109.622.100,00 109.622.100,00 159.978.000,00 159.978.000,00
Maddi Duran Varlıklar 27.725,00 38.408,00 43.592,00 46.413,00 43.209,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 268.472,00 326.474,00 383.332,00 439.952,00 493.867,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.909.281,00 4.121.608,00 4.112.094,00 4.582.404,00 4.271.629,00
TOPLAM VARLIKLAR 151.587.854,00 164.989.165,00 166.088.353,00 213.893.392,00 211.359.013,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.019.600,00 35.599.870,00 47.620.293,00 35.462.284,00 33.139.553,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.163.489,00 2.400.730,00 1.957.841,00 1.922.109,00 1.736.228,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 989.398,00 573.782,00 223.913,00 816.915,00 779.556,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.174.091,00 1.826.948,00 1.733.928,00 1.105.194,00 956.672,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 213.753,00 166.518,00 139.128,00 180.725,00 163.691,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 4.387,00 4.387,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 4.387,00 4.387,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.972.707,00 18.297.805,00 28.142.876,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 351.719,00 338.618,00 290.847,00 275.746,00 292.554,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 275.746,00 292.554,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.219,00 34.686,00 8.607,00 15.889.696,00 13.745.832,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.220.271,00 31.320.913,00 19.237.386,00 26.743.923,00 26.136.674,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9.588.000,00 10.890.808,00 11.967.108,00 15.001.408,00 17.899.484,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 191.717,00 217.474,00 200.402,00 193.209,00 181.253,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 191.717,00 217.474,00 200.402,00 193.209,00 181.253,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 52.239.871,00 66.920.783,00 66.857.679,00 62.206.207,00 59.276.227,00
Ö Z K A Y N A K L A R 99.347.983,00 98.068.382,00 99.230.674,00 151.687.185,00 152.082.786,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 99.347.983,00 98.068.382,00 99.230.674,00 151.687.185,00 152.082.786,00
Ödenmiş Sermaye 89.100.000,00 89.100.000,00 89.100.000,00 89.100.000,00 89.100.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.481.981,00 2.481.981,00 2.481.981,00 2.481.981,00 2.481.981,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 117.345,00 117.345,00 117.345,00 117.345,00 117.345,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.272,00 -12.781,00 18.856,00 22.024,00 25.095,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.187.526,00 1.187.526,00 1.187.526,00 1.187.526,00 1.187.526,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -22.675.034,00 -22.675.034,00 32.373.847,00 32.373.847,00 32.373.847,00
Net Dönem Karı/Zararı 152.437,00 -1.130.655,00 -55.048.881,00 -2.595.538,00 -2.203.008,00
Diğer Yedekler 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 151.587.854,00 164.989.165,00 166.088.353,00 213.893.392,00 211.359.013,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi