Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PARSN
Sektör Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi
Adres GÜZELYALI MAHALLESİ PARSAN ÇIKMAZI SOKAK NO:2 34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon (0216) 493 12 66
Faks (0216) 493 12 80
Web http://www.parsan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 52.588.766,46 68,20
DİĞER 24.523.233,54 31,80
Toplam 77.112.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 36.252.703,45 20,13
Omtaş Otomotiv Transm. Aksamı ve Tic. A.Ş. 10.805.637,43 48,34
Tarih Açıklama Katsayı
06.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
24.10.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,06
20.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
08.01.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 530.130.829,00 249.098.655,00 589.901.620,00 379.382.893,00 220.917.664,00
Satışların Maliyeti (-) -389.820.681,00 -182.699.644,00 -424.937.141,00 -279.771.184,00 -146.926.933,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 140.310.148,00 66.399.011,00 164.964.479,00 99.611.709,00 73.990.731,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 140.310.148,00 66.399.011,00 164.964.479,00 99.611.709,00 73.990.731,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -32.664.994,00 -15.964.798,00 -47.236.512,00 -23.553.718,00 -20.129.842,00
Pazarlama Giderleri (-) -27.195.916,00 -12.945.790,00 -43.872.787,00 -24.193.656,00 -13.842.729,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.676.840,00 -619.849,00 -2.431.520,00 -1.758.856,00 -1.108.676,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 11.247.389,00 7.279.172,00 878.599,00 689.530,00 1.170.895,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -798.284,00 -203.700,00 -20.900,00 -85.890,00 -284.421,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 89.221.503,00 43.944.046,00 72.281.359,00 50.709.119,00 39.795.958,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 22.608.629,00 24.566.859,00 1.121.760,00 229.405,00 164,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 52.659.139,00 5.580.760,00 72.003.867,00 33.984.955,00 15.549.052,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 164.489.271,00 74.091.665,00 145.406.986,00 84.923.479,00 55.345.174,00
Finansman Gelirleri 8.512.831,00 26.536.585,00 45.915.075,00 2.774.208,00 1.683.749,00
Finansman Giderleri (-) -40.340.685,00 -7.174.997,00 -42.901.042,00 -32.335.235,00 -47.166.607,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 132.661.417,00 93.453.253,00 148.421.019,00 55.362.452,00 9.862.316,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -18.978.555,00 -25.813.388,00 -15.272.736,00 -10.410.099,00 -6.024.512,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -12.962.202,00 -4.125.500,00 -11.441.948,00 -7.326.544,00 -3.578.926,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -6.016.353,00 -21.687.888,00 -3.830.788,00 -3.083.555,00 -2.445.586,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 113.682.862,00 67.639.865,00 133.148.283,00 44.952.353,00 3.837.804,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 113.682.862,00 67.639.865,00 133.148.283,00 44.952.353,00 3.837.804,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 14.062.597,00 10.965.051,00 9.960.625,00 540.649,00 -2.486.164,00
- Ana Ortaklık Payları 99.620.265,00 56.674.814,00 123.187.658,00 44.411.704,00 6.323.968,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,00 0,02 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -875.120,00 -635.915,00 3.592.703,00 -1.140.462,00 320.441,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.093.900,00 -815.276,00 777.905,00 -1.221.767,00 -99.223,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 218.780,00 179.361,00 2.970.379,00 -187.484,00 397.835,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 -155.581,00 268.789,00 21.829,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 26.317.207,00 -19.524.481,00 221.814.250,00 226.058.750,00 98.171.430,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 26.317.207,00 -19.524.481,00 221.814.250,00 226.058.750,00 98.171.430,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 25.442.087,00 -20.160.396,00 225.406.953,00 224.918.288,00 98.491.871,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 139.124.949,00 47.479.469,00 358.555.236,00 269.870.641,00 102.329.675,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-6 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 536.449.953,00 558.329.042,00 472.772.820,00 445.797.207,00 313.943.478,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.867.246,00 23.898.857,00 39.272.381,00 55.665.463,00 41.000.055,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 242.944.773,00 232.646.931,00 153.344.886,00 152.949.129,00 89.655.970,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.955.866,00 1.265.414,00 1.943.094,00 1.313.296,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 240.988.907,00 231.381.517,00 151.401.792,00 151.635.833,00 89.655.970,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 214.661.207,00 245.031.037,00 239.574.279,00 183.587.314,00 143.147.865,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.943.413,00 7.957.056,00 5.889.671,00 4.225.215,00 2.823.899,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 44.033.314,00 48.795.161,00 34.691.603,00 49.370.086,00 37.315.689,00
ARA TOPLAM 536.449.953,00 558.329.042,00 472.772.820,00 445.797.207,00 313.943.478,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.334.601.666,00 2.172.603.341,00 2.053.034.792,00 2.066.299.907,00 1.767.507.704,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 333.044.810,00 285.969.650,00 280.389.267,00 239.640.135,00 221.180.879,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 1.852.689.638,00 1.743.176.400,00 1.615.743.816,00 1.655.148.415,00 1.392.540.449,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.793.530,00 30.685.436,00 25.345.924,00 26.455.945,00 20.106.123,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 81.135.356,00 60.535.302,00 77.761.201,00 81.845.383,00 68.995.412,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.871.051.619,00 2.730.932.383,00 2.525.807.612,00 2.512.097.114,00 2.081.451.182,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 911.859.845,00 759.585.736,00 616.850.589,00 596.828.850,00 473.050.247,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 157.257.633,00 151.680.964,00 95.041.948,00 82.212.999,00 80.913.245,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 447.442.344,00 349.478.380,00 335.357.631,00 336.460.552,00 270.698.325,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 244.996.374,00 225.802.567,00 163.010.796,00 140.439.780,00 98.635.561,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 182.283.766,00 154.666.531,00 115.105.189,00 107.969.275,00 80.415.003,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 62.712.608,00 71.136.036,00 47.905.607,00 32.470.505,00 18.220.558,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.876.621,00 7.130.108,00 4.406.557,00 6.361.419,00 5.086.032,00
Diğer Borçlar 8.695.073,00 1.172.433,00 1.552.016,00 326.941,00 1.054.651,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.885.818,00 1.108.989,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 809.255,00 63.444,00 1.552.016,00 326.941,00 1.054.651,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 240.384,00 0,00 0,00 755.916,00 755.912,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.977.281,00 5.505.555,00 4.112.043,00 3.734.096,00 1.522.185,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 25.714.121,00 16.869.823,00 11.221.086,00 23.680.957,00 11.880.949,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.481.946,00 4.053.016,00 2.214.844,00 2.616.999,00 8.137.130,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.232.175,00 12.816.807,00 9.006.242,00 21.063.958,00 3.743.819,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.523.931,00 1.856.219,00 2.097.599,00 2.477.995,00 2.210.791,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 707.889.176,00 803.606.847,00 788.696.693,00 883.692.529,00 744.366.166,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 662.520.419,00 758.649.759,00 751.811.990,00 844.710.768,00 709.737.402,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 30.989.754,00 30.095.940,00 22.288.887,00 24.519.857,00 22.633.595,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 30.989.754,00 30.095.940,00 22.288.887,00 24.519.857,00 22.633.595,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.379.003,00 14.861.148,00 14.595.816,00 14.461.904,00 11.995.169,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.619.749.021,00 1.563.192.583,00 1.405.547.282,00 1.480.521.379,00 1.217.416.413,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.251.302.598,00 1.167.739.800,00 1.120.260.330,00 1.031.575.735,00 864.034.769,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.133.648.770,00 1.051.820.900,00 1.015.306.481,00 936.229.346,00 771.129.874,00
Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 448.799.222,00 447.675.809,00 448.311.724,00 443.766.043,00 444.641.627,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 448.799.222,00 447.675.809,00 448.311.724,00 443.766.043,00 444.641.627,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.698.241,00 -3.821.654,00 -3.185.739,00 -4.761.041,00 -3.885.457,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 305.085.320,00 259.243.632,00 278.768.113,00 283.012.613,00 155.125.293,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 305.085.320,00 259.243.632,00 278.768.113,00 283.012.613,00 155.125.293,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38.556.000,00 49.873.458,00 49.873.458,00 49.873.458,00 49.873.458,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 169.072.105,00 165.837.329,00 42.649.670,00 42.649.670,00 42.649.670,00
Net Dönem Karı/Zararı 99.620.265,00 56.674.814,00 123.187.658,00 44.411.704,00 6.323.968,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 117.653.828,00 115.918.900,00 104.953.849,00 95.346.389,00 92.904.895,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.871.051.619,00 2.730.932.383,00 2.525.807.612,00 2.512.097.114,00 2.081.451.182,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi