Geri Dön

PARSN | Parsan


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PARSN
Sektör Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi
Adres GÜZELYALI MAH.PARSAN ÇIKMAZI SOK.NO:2/1 PENDİK/İST.
Telefon 0216 493 12 66
Faks 0216 493 12 80
Web www.parsan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÇELİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 51.459.207,46 66,73
TOPLAM 77.112.000,00 100,00
DİĞER 25.652.792,54 33,27
Toplam 154.224.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 36.252.703,45 20,13
OMTAŞ OTOMOTİV TRANSMİSYON AKSAMI VE TİCARET A.Ş. 10.805.637,43 48,34
Tarih Açıklama Katsayı
06.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
24.10.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,06
20.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
08.01.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.244.585.717,00 3.861.926.409,00 2.854.745.559,00 1.782.980.685,00 906.748.855,00
Satışların Maliyeti (-) -961.726.442,00 -2.982.075.023,00 -2.194.499.727,00 -1.402.439.798,00 -708.827.320,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 282.859.275,00 879.851.386,00 660.245.832,00 380.540.887,00 197.921.535,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 282.859.275,00 879.851.386,00 660.245.832,00 380.540.887,00 197.921.535,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -98.458.027,00 -184.151.138,00 -137.293.150,00 -85.743.218,00 -47.861.000,00
Pazarlama Giderleri (-) -55.086.052,00 -179.791.655,00 -131.082.544,00 -82.462.963,00 -41.524.537,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.620.749,00 -13.618.847,00 -9.266.323,00 -5.845.170,00 -2.842.274,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21.487.458,00 22.003.378,00 10.214.478,00 5.365.963,00 7.505.858,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -26.715.657,00 -84.051.398,00 -95.962.146,00 -53.033.596,00 -11.507.717,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 116.466.248,00 440.241.726,00 296.856.147,00 158.821.903,00 101.691.865,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 320.650.200,00 299.869.845,00 267.712.733,00 317.497.543,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -388.468,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 48.125.199,00 -38.819.557,00 167.298.659,00 -14.560.874,00 -135.358.949,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 164.202.979,00 722.072.369,00 764.024.651,00 411.973.762,00 283.830.459,00
Finansman Gelirleri 15.668.219,00 74.298.420,00 69.951.514,00 29.980.484,00 6.818.791,00
Finansman Giderleri (-) -116.016.946,00 -450.602.747,00 -383.333.765,00 -181.554.986,00 -98.118.007,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 63.854.252,00 345.768.042,00 450.642.400,00 260.399.260,00 192.531.243,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 31.956.874,00 96.318.746,00 -248.988.144,00 -204.800.064,00 -25.400.136,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 -49.872.493,00 -37.485.949,00 -17.037.321,00 -945.604,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 31.956.874,00 146.191.239,00 -211.502.195,00 -187.762.743,00 -24.454.532,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 95.811.126,00 442.086.788,00 201.654.256,00 55.599.196,00 167.131.107,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 95.811.126,00 442.086.788,00 201.654.256,00 55.599.196,00 167.131.107,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 36.493.768,00 76.958.980,00 49.473.395,00 18.685.093,00 -13.491.861,00
- Ana Ortaklık Payları 59.317.358,00 365.127.808,00 152.180.861,00 36.914.103,00 180.622.968,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.208.490,00 105.816.327,00 41.615.088,00 22.854.176,00 28.129.126,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 470.954.603,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 5.326.749,00 4.037.522,00 23.861.747,00 25.262.138,00 32.663.962,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar -8.171.490,00 -3.216.803,00 27.732.411,00 3.160.197,00 -4.534.836,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.363.749,00 -365.958.995,00 -9.979.070,00 -5.568.159,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 743.926.805,00 3.421.021.965,00 1.518.493.475,00 1.364.538.088,00 166.749.189,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 1.364.538.088,00 172.506.773,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 -5.568.159,00 -5.757.584,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 739.718.315,00 3.526.838.292,00 1.560.108.563,00 1.387.392.264,00 194.878.315,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 835.529.441,00 3.968.925.080,00 1.761.762.819,00 1.442.991.460,00 362.009.422,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.850.053.865,00 1.684.739.242,00 1.638.835.824,00 1.557.660.000,00 1.575.711.049,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 74.228.329,00 106.006.806,00 91.220.217,00 109.600.115,00 40.869.290,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 566.675.341,00 484.811.100,00 628.158.185,00 519.797.025,00 492.192.598,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 12.561.439,00 3.615.311,00 7.866.465,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 566.675.341,00 484.811.100,00 615.596.746,00 516.181.714,00 484.326.133,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 253.803.780,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 253.803.780,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.037.626.954,00 974.234.077,00 765.029.938,00 796.406.275,00 660.614.154,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 86.925.287,00 59.368.409,00 57.282.634,00 52.889.710,00 32.910.169,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 34.078.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 50.519.159,00 60.318.850,00 97.144.850,00 78.966.875,00 95.321.058,00
ARA TOPLAM 1.850.053.865,00 1.684.739.242,00 1.638.835.824,00 1.557.660.000,00 1.575.711.049,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 12.381.894.680,00 11.348.370.971,00 8.901.759.790,00 8.180.686.251,00 6.233.574.580,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.718.511.614,00 2.328.073.912,00 1.307.751.912,00 1.069.907.838,00 926.224.126,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 9.239.801.976,00 8.634.288.460,00 7.077.950.330,00 6.753.116.527,00 4.940.203.925,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224.709.089,00 205.914.150,00 177.337.687,00 169.573.260,00 119.901.857,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 14.478.120,00 16.318.847,00 118.275.093,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 14.231.948.545,00 13.033.110.213,00 10.540.595.614,00 9.738.346.251,00 7.809.285.629,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.451.422.743,00 3.093.992.998,00 2.996.858.462,00 2.711.284.705,00 2.129.329.465,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 327.531.649,00 437.713.149,00 621.794.264,00 491.556.509,00 261.855.828,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.873.374.712,00 1.329.969.177,00 1.360.222.510,00 1.049.052.106,00 733.980.278,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 939.718.932,00 885.949.199,00 699.743.741,00 783.386.936,00 932.196.112,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 592.179.092,00 554.616.251,00 420.581.198,00 438.028.209,00 695.632.607,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 347.539.840,00 331.332.948,00 279.162.543,00 345.358.727,00 236.563.505,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 63.820.110,00 34.504.913,00 48.766.102,00 55.187.977,00 45.537.299,00
Diğer Borçlar 54.647.512,00 152.415.949,00 152.470.189,00 246.742.388,00 86.025.418,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 54.487.943,00 152.234.838,00 146.074.683,00 241.323.531,00 84.695.757,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 159.569,00 181.111,00 6.395.506,00 5.418.857,00 1.329.661,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 26.663.434,00 24.275.569,00 30.872.195,00 20.951.362,00 13.422.200,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 20.272.301,00 23.632.714,00 8.633.171,00 14.438.164,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 55.748.794,00 30.414.674,00 36.883.018,00 44.735.918,00 28.348.033,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 35.125.300,00 18.356.793,00 12.653.321,00 12.653.309,00 11.747.763,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.623.494,00 12.057.881,00 24.229.697,00 32.082.609,00 16.600.270,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 26.310.747,00 24.965.061,00 22.473.729,00 11.038.338,00 13.526.133,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.893.785.809,00 1.887.906.663,00 1.699.688.861,00 1.501.784.614,00 1.235.661.270,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.609.667.453,00 1.580.111.582,00 1.440.536.491,00 1.250.322.152,00 1.046.245.882,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 136.644.897,00 140.065.913,00 119.308.968,00 114.010.045,00 98.618.570,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 136.644.897,00 140.065.913,00 119.308.968,00 114.010.045,00 98.618.570,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 147.473.459,00 167.729.168,00 139.843.402,00 137.452.417,00 90.796.818,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.345.208.552,00 4.981.899.661,00 4.696.547.323,00 4.213.069.319,00 3.364.990.735,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.886.739.993,00 8.051.210.552,00 5.844.048.291,00 5.525.276.932,00 4.444.294.894,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 7.761.965.464,00 6.998.461.813,00 4.907.544.202,00 4.652.374.009,00 3.856.800.056,00
Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00 -6.787.306,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.690.578.108,00 1.697.067.104,00 1.657.035.134,00 1.639.763.216,00 1.673.966.723,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.383.358.648,00 3.672.683.359,00 1.840.161.826,00 1.725.913.235,00 822.197.853,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.139.931,00 83.139.931,00 83.139.931,00 83.139.931,00 83.139.931,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.473.055.561,00 1.107.927.753,00 1.102.510.592,00 1.094.127.666,00 1.024.356.723,00
Net Dönem Karı/Zararı 59.317.358,00 365.127.808,00 152.180.861,00 36.914.103,00 180.622.968,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.124.774.529,00 1.052.748.739,00 936.504.089,00 872.902.923,00 587.494.838,00
TOPLAM KAYNAKLAR 14.231.948.545,00 13.033.110.213,00 10.540.595.614,00 9.738.346.251,00 7.809.285.629,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi