Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 28,22
BIST-100'deki Ağırlığı 0,08
F/K Oranı 136,89
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,61
Dibe Uzaklık 31,20
Piyasa Değeri (USD) 339.489.799,71
Piyasa Değeri (TL) 1.368.738.000,00
Özsermaye (TL) 525.199.018,00
Sermaye (TL) 77.112.000,00
Net Kar (TL) 9.998.737,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PARSN
Sektör Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi
Adres GÜZELYALI MAHALLESİ PARSAN ÇIKMAZI SOKAK NO:2 34903 PENDİK-İSTANBUL
Telefon (0216) 493 12 66
Faks (0216) 493 12 80
Web http://www.parsan.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CEM OKULLU 6.607.000,00 8,57
CENGİZ OKULLU 6.365.763,00 8,26
ÇELİK HOLDİNG A.Ş. 51.459.206,86 66,73
DİĞER 12.680.030,14 16,44
Toplam 77.112.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 36.252.703,45 20,13
Omtaş Otomotiv Transm. Aksamı ve Tic. A.Ş. 10.805.637,43 48,34
Tarih Açıklama Katsayı
06.07.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,20
24.10.2005 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,06
20.01.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,50
08.01.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,00
24.08.1998 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
18.08.1997 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 6,00
26.05.1997 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 311.941.641,00 223.600.032,00 149.121.534,00 74.889.004,00 227.616.195,00
Satışların Maliyeti (-) -215.601.852,00 -155.904.193,00 -103.898.087,00 -53.197.752,00 -171.707.724,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 96.339.789,00 67.695.839,00 45.223.447,00 21.691.252,00 55.908.471,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 96.339.789,00 67.695.839,00 45.223.447,00 21.691.252,00 55.908.471,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -37.133.299,00 -23.408.908,00 -15.700.345,00 -7.370.488,00 -30.902.953,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.947.012,00 -12.915.529,00 -8.338.672,00 -4.212.722,00 -19.767.916,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.151.285,00 3.487.339,00 2.026.032,00 4.497.559,00 8.144.611,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.081.828,00 -1.353.214,00 -559.855,00 -677.339,00 -2.457.374,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.328.935,00 33.505.527,00 22.650.607,00 13.928.262,00 10.924.839,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.172,00 2.338.111,00 1.573.664,00 669.550,00 3.494.986,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.197.382,00 0,00 0,00 0,00 -2.273.300,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 10.986.290,00 9.623.165,00 6.449.433,00 2.665.924,00 -5.599.314,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 55.126.015,00 45.466.803,00 30.673.704,00 17.263.736,00 6.547.211,00
Finansman Gelirleri 106.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -40.017.872,00 -35.853.616,00 -29.807.411,00 -24.706.952,00 -50.912.627,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 15.214.379,00 9.613.187,00 866.293,00 -7.443.216,00 -44.365.416,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 4.361.139,00 9.176.983,00 12.605.141,00 3.367.989,00 43.570.190,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -3.362.447,00 -2.473.086,00 -1.799.367,00 -897.094,00 -1.307.140,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.723.586,00 11.650.069,00 14.404.508,00 4.265.083,00 44.877.330,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 19.575.518,00 18.790.170,00 13.471.434,00 -4.075.227,00 -795.226,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 19.575.518,00 18.790.170,00 13.471.434,00 -4.075.227,00 -795.226,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 9.576.781,00 6.780.544,00 4.848.573,00 1.552.322,00 3.291.577,00
- Ana Ortaklık Payları 9.998.737,00 12.009.626,00 8.622.861,00 -5.627.549,00 -4.086.803,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 54.756.010,00 -345.444,00 -168.166,00 152.085,00 -28.399,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 71.483.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -431.805,00 -210.208,00 190.106,00 -35.499,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -54.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 4.337.281,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -21.064.290,00 86.361,00 42.042,00 -38.021,00 7.100,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 98.668,00 50.871,00 100.638,00 32.054,00 63.357,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 98.668,00 50.871,00 100.638,00 32.054,00 63.357,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 54.854.678,00 -294.573,00 -67.528,00 184.139,00 34.958,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 74.430.196,00 18.495.597,00 13.403.906,00 -3.891.088,00 -760.268,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 179.230.992,00 159.568.390,00 163.735.549,00 158.193.203,00 123.824.909,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 7.994.905,00 9.681.654,00 17.121.007,00 12.745.871,00 3.428.647,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 66.628.050,00 57.665.323,00 55.004.090,00 53.210.747,00 36.158.359,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 108.590,00 1.315.898,00 1.087.266,00 243.032,00 1.089.627,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 66.519.460,00 56.349.425,00 53.916.824,00 52.967.715,00 35.068.732,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 81.915.805,00 68.999.043,00 64.188.667,00 62.560.103,00 54.400.309,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.183.107,00 1.494.557,00 1.388.300,00 1.699.874,00 1.194.312,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 20.509.125,00 21.727.813,00 26.033.485,00 27.976.608,00 28.643.282,00
ARA TOPLAM 179.230.992,00 159.568.390,00 163.735.549,00 158.193.203,00 123.824.909,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.073.721.276,00 961.487.350,00 937.900.880,00 900.570.250,00 886.561.972,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 121.410.924,00 115.662.721,00 112.538.756,00 108.686.663,00 105.988.685,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 918.725.839,00 788.930.505,00 767.147.313,00 739.675.708,00 732.800.952,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 789.075,00 956.335,00 975.298,00 1.096.496,00 1.107.962,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 30.588.728,00 52.723.008,00 54.937.253,00 44.806.809,00 40.761.227,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.252.952.268,00 1.121.055.740,00 1.101.636.429,00 1.058.763.453,00 1.010.386.881,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 224.447.382,00 188.877.846,00 181.313.427,00 176.331.777,00 158.815.640,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 51.928.250,00 48.212.600,00 46.034.500,00 44.950.516,00 45.122.729,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 38.904.204,00 40.522.705,00 37.559.199,00 41.037.023,00 31.022.163,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 20.322.743,00 22.383.453,00 19.401.925,00 25.319.787,00 19.719.832,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 18.581.461,00 18.139.252,00 18.157.274,00 15.717.236,00 11.302.331,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.345.234,00 3.253.475,00 3.133.566,00 2.760.346,00 2.086.328,00
Diğer Borçlar 17.636.016,00 7.058.746,00 13.432.880,00 15.032.471,00 24.015.289,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 17.636.016,00 7.058.746,00 13.432.880,00 15.032.471,00 24.015.289,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.935.065,00 1.908.613,00 1.801.764,00 746.357,00 663.227,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 853.365,00 673.718,00 904.539,00 929.593,00 395.338,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.961.113,00 3.589.314,00 4.102.247,00 3.211.244,00 3.767.695,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.173.962,00 1.963.757,00 2.473.242,00 2.313.052,00 1.931.297,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.787.151,00 1.625.557,00 1.629.005,00 898.192,00 1.836.398,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.396.505,00 1.109.109,00 871.455,00 779.365,00 1.315.771,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 434.001.998,00 393.050.941,00 386.287.740,00 365.553.703,00 329.684.353,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 415.031.602,00 378.971.498,00 373.086.562,00 352.283.357,00 315.597.941,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.379.575,00 11.377.466,00 10.995.076,00 11.029.410,00 11.609.786,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.379.575,00 11.377.466,00 10.995.076,00 11.029.410,00 11.609.786,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.590.821,00 2.701.977,00 2.206.102,00 2.240.936,00 2.476.626,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 658.449.380,00 581.928.787,00 567.601.167,00 541.885.480,00 488.499.993,00
Ö Z K A Y N A K L A R 594.502.888,00 539.126.953,00 534.035.262,00 516.877.973,00 521.886.888,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 525.199.018,00 479.059.080,00 475.880.251,00 461.969.556,00 468.622.168,00
Ödenmiş Sermaye 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00 77.112.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00 2.191.164,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -6.194.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 306.192.452,00 257.530.758,00 257.688.927,00 257.959.521,00 257.898.811,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 306.192.452,00 257.530.758,00 257.688.927,00 257.959.521,00 257.898.811,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.269.862,00 -1.576.821,00 -1.418.652,00 -1.148.058,00 -1.208.768,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 166.210,00 118.413,00 168.180,00 99.596,00 67.542,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 166.210,00 118.413,00 168.180,00 99.596,00 67.542,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 49.281.056,00 43.086.152,00 43.086.152,00 43.086.152,00 42.839.147,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 86.452.303,00 92.647.207,00 92.647.207,00 92.647.207,00 96.981.015,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.998.737,00 12.009.626,00 8.622.861,00 -5.627.549,00 -4.086.803,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 69.303.870,00 60.067.873,00 58.155.011,00 54.908.417,00 53.264.720,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.252.952.268,00 1.121.055.740,00 1.101.636.429,00 1.058.763.453,00 1.010.386.881,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 2.270.110,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 48.212.600,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 378.971.498,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi