Geri Dön

PAMEL | Pamel Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,88
BIST-100'deki Ağırlığı 0,56
F/K Oranı 22,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,25
Dibe Uzaklık 20,88
Piyasa Değeri (USD) 113.034.979,84
Piyasa Değeri (TL) 3.740.768.319,30
Özsermaye (TL) 879.808.981,00
Sermaye (TL) 31.095.331,00
Net Kar (TL) 167.196.745,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAMEL
Sektör Elektrik Enerjisi Üretimi
Adres Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0212 290 74 70
Faks 0212 290 74 71
Web www.pamel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 23.652.981,00 76,07
TOPLAM 31.095.331,00 100,00
DİĞER 7.442.350,00 23,93
Toplam 62.190.662,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortaköy Enerji A.Ş. 43.400.000,00 100,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 80.000.000,00 100,00
Şişli Enerji A.Ş. 44.100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 7.588.945,00 54.340.508,00 29.362.798,00 19.806.076,00 12.951.565,00
Satışların Maliyeti (-) 11.667.251,00 53.152.055,00 23.097.179,00 14.650.801,00 17.662.985,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -4.078.306,00 1.188.453,00 6.265.619,00 5.155.275,00 -4.711.420,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR -4.078.306,00 1.188.453,00 6.265.619,00 5.155.275,00 -4.711.420,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 1.793.414,00 5.897.216,00 3.478.552,00 2.294.250,00 2.375.562,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 88.127.452,00 230.763.249,00 182.423.821,00 98.307.377,00 88.165.665,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 366.519,00 354.781,00 79.659,00 47.896,00 35.663,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 81.889.213,00 225.699.705,00 185.131.229,00 101.120.506,00 81.043.020,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 77.936.575,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 81.889.213,00 147.763.130,00 185.131.229,00 101.120.506,00 81.043.020,00
Finansman gelirleri 3.594.979,00 9.324.932,00 2.399.041,00 1.584.956,00 234.817,00
Finansman Giderleri (-) 43.538.438,00 120.151.710,00 63.376.332,00 22.959.082,00 13.307.753,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 47.591.408,00 118.529.042,00 124.153.938,00 79.746.380,00 94.503.690,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 35.208.186,00 -68.368.733,00 15.195.973,00 9.739.494,00 41.986.249,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 1.640.677,00 3.586.570,00 2.812.601,00 816.147,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 33.567.509,00 -71.955.303,00 12.383.372,00 8.923.347,00 41.986.249,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 12.383.222,00 186.897.775,00 108.957.965,00 70.006.886,00 52.517.441,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 12.383.222,00 186.897.775,00 108.957.965,00 70.006.886,00 52.517.441,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 12.383.222,00 186.897.775,00 108.957.965,00 70.006.886,00 52.517.441,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 6,01 3,50 2,25 1,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,40 6,01 3,50 2,25 1,69
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 91.508.631,00 101.363.407,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 112.626.008,00 112.626.008,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 21.117.377,00 11.262.601,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 91.508.631,00 101.363.407,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 12.383.222,00 186.897.775,00 200.466.596,00 171.370.293,00 52.517.441,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 12.383.222,00 186.897.775,00 200.466.596,00 171.370.293,00 52.517.441,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,40 6,01 3,50 2,25 1,69
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 25.107.601,00 76.538.664,00 180.981.114,00 78.867.939,00 6.513.289,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 18.205.368,00 69.410.771,00 98.738.380,00 70.882.322,00 2.884.456,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 4.151.245,00 3.618.565,00 5.710.875,00 5.953.935,00 2.372.564,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.151.245,00 3.618.565,00 5.710.875,00 5.953.935,00 2.372.564,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 191.124,00 96.917,00 53.477.628,00 992.241,00 47.276,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 191.124,00 96.917,00 53.477.628,00 992.241,00 47.276,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.160.400,00 693.621,00 22.720.439,00 561.874,00 917.863,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 399.464,00 2.718.790,00 333.792,00 477.567,00 291.130,00
ARA TOPLAM 25.107.601,00 76.538.664,00 180.981.114,00 78.867.939,00 6.513.289,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 981.247.595,00 951.298.920,00 637.869.295,00 636.690.252,00 527.334.042,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 965.258.381,00 927.174.988,00 631.837.105,00 629.993.436,00 519.798.193,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 249.735,00 74.389,00 16.557,00 17.714,00 19.588,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 15.311.417,00 7.711.471,00 1.337.468,00 1.954.744,00 2.182.537,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.006.355.196,00 1.027.837.584,00 818.850.409,00 715.558.191,00 533.847.331,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.460.895,00 12.738.541,00 6.621.836,00 37.398.541,00 4.757.443,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 1.938.857,00 3.760.643,00 2.784.336,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 943.070,00 4.846.446,00 1.028.416,00 974.067,00 743.206,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 943.070,00 4.846.446,00 1.028.416,00 974.067,00 743.206,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 149.431,00 209.943,00 138.031,00 211.839,00 91.824,00
Diğer Borçlar 743.493,00 773.630,00 838.787,00 30.795.424,00 365.005,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 743.493,00 773.630,00 838.787,00 795.424,00 365.005,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 32.777,00 0,00 0,00 32.777,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.640.677,00 3.200.476,00 2.007.515,00 816.147,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 221.191,00 254.510,00 176.450,00 227.209,00 227.209,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 221.191,00 254.510,00 176.450,00 227.209,00 227.209,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.730.256,00 3.453.536,00 493.780,00 580.435,00 545.863,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.085.320,00 147.673.284,00 293.157.309,00 150.037.101,00 140.253.380,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.998.891,00 27.452.108,00 21.188.523,00 20.543.388,00 15.180.802,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.532.025,00 1.762.803,00 1.410.489,00 1.019.487,00 985.669,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.532.025,00 1.762.803,00 1.410.489,00 1.019.487,00 985.669,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 51.756.289,00 18.188.780,00 112.091.190,00 60.628.801,00 49.354.279,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 126.546.215,00 160.411.825,00 299.779.145,00 187.435.642,00 145.010.823,00
Ö Z K A Y N A K L A R 879.808.981,00 867.425.759,00 519.071.264,00 528.122.549,00 388.836.508,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 879.808.981,00 867.425.759,00 519.071.264,00 528.122.549,00 388.836.508,00
Ödenmiş Sermaye 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 264.770.822,00 264.770.822,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 31.552.476,00 31.552.476,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 307.259.646,00 355.262.010,00 253.898.603,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 307.259.646,00 355.262.010,00 253.898.603,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 540.007.130,00 324.955.778,00 68.188.322,00 68.188.322,00 68.188.322,00
Net Dönem Karı/Zararı 12.383.222,00 215.051.352,00 108.957.965,00 70.006.886,00 32.084.252,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.006.355.196,00 1.027.837.584,00 818.850.409,00 715.558.191,00 533.847.331,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi