Geri Dön

PAMEL | Pamel Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 20,88
BIST-100'deki Ağırlığı 0,36
F/K Oranı 27,70
Piyasa Değ. / Defter Değ. 8,72
Dibe Uzaklık 20,88
Piyasa Değeri (USD) 143.463.098,49
Piyasa Değeri (TL) 4.527.480.193,60
Özsermaye (TL) 519.071.264,00
Sermaye (TL) 31.095.331,00
Net Kar (TL) 163.443.846,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu PAMEL
Sektör Elektrik Enerjisi Üretimi
Adres Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No:5/93 Sarıyer / İstanbul
Telefon 0212 290 74 90
Faks 0212 290 74 91
Web www.pamel.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ 23.652.981,00 76,07
TOPLAM 31.095.331,00 100,00
DİĞER 7.442.350,00 23,93
Toplam 62.190.662,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ortaköy Enerji A.Ş. 8.806.690,00 100,00
Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 80.000.000,00 100,00
Şişli Enerji A.Ş. 8.806.690,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 29.362.798,00 19.806.076,00 7.495.527,00 26.018.025,00 26.127.683,00
Satışların Maliyeti (-) -23.097.179,00 -14.650.801,00 -9.855.477,00 -12.803.130,00 -12.102.417,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.265.619,00 5.155.275,00 -2.359.950,00 13.214.895,00 14.025.266,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 6.265.619,00 5.155.275,00 -2.359.950,00 13.214.895,00 14.025.266,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.478.552,00 -2.294.250,00 -1.381.197,00 -2.309.218,00 -1.776.214,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 182.423.821,00 98.307.377,00 52.324.882,00 13.848.890,00 36.673.489,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -79.659,00 -47.896,00 -20.655,00 -728.468,00 -652.219,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 185.131.229,00 101.120.506,00 48.563.080,00 24.026.099,00 48.270.322,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 76.217.003,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 185.131.229,00 101.120.506,00 48.563.080,00 100.243.102,00 48.270.322,00
Finansman gelirleri 2.399.041,00 1.584.956,00 135.906,00 1.648.608,00 849.104,00
Finansman Giderleri (-) -63.376.332,00 -22.959.082,00 -7.703.308,00 -12.625.954,00 -10.313.490,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 124.153.938,00 79.746.380,00 40.995.678,00 89.265.756,00 38.805.936,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -15.195.973,00 -9.739.494,00 -8.911.426,00 -4.391.732,00 -8.417.793,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -2.812.601,00 -816.147,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -12.383.372,00 -8.923.347,00 -8.911.426,00 -4.391.732,00 -8.417.793,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 108.957.965,00 70.006.886,00 32.084.252,00 84.874.024,00 30.388.143,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 108.957.965,00 70.006.886,00 32.084.252,00 84.874.024,00 30.388.143,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 108.957.965,00 70.006.886,00 32.084.252,00 84.874.024,00 30.388.143,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,50 2,25 1,03 2,73 0,98
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 180.981.114,00 78.867.939,00 6.513.289,00 10.021.478,00 54.519.904,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 98.738.380,00 70.882.322,00 2.884.456,00 7.635.031,00 53.663.358,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 5.710.875,00 5.953.935,00 2.372.564,00 1.744.085,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.710.875,00 5.953.935,00 2.372.564,00 1.744.085,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 53.477.628,00 992.241,00 47.276,00 43.695,00 77.306,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 53.477.628,00 992.241,00 47.276,00 43.695,00 77.306,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 22.720.439,00 561.874,00 917.863,00 400.414,00 545.527,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 333.792,00 477.567,00 291.130,00 198.253,00 233.713,00
ARA TOPLAM 180.981.114,00 78.867.939,00 6.513.289,00 10.021.478,00 54.519.904,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 637.869.295,00 636.690.252,00 527.334.042,00 527.836.293,00 241.689.949,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 631.837.105,00 629.993.436,00 519.798.193,00 519.584.854,00 235.772.222,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.557,00 17.714,00 19.588,00 21.964,00 14.741,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 1.337.468,00 1.954.744,00 2.182.537,00 2.264.954,00 1.711.620,00
TOPLAM VARLIKLAR 818.850.409,00 715.558.191,00 533.847.331,00 537.857.771,00 296.209.853,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.621.836,00 37.398.541,00 4.757.443,00 86.985.492,00 6.460.699,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.938.857,00 3.760.643,00 2.784.336,00 4.691.385,00 4.268.986,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 1.028.416,00 974.067,00 743.206,00 1.628.027,00 1.720.090,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.028.416,00 974.067,00 743.206,00 1.628.027,00 1.720.090,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 138.031,00 211.839,00 91.824,00 131.897,00 65.165,00
Diğer Borçlar 838.787,00 30.795.424,00 365.005,00 79.675.314,00 1.943,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 838.787,00 795.424,00 365.005,00 79.675.314,00 1.943,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 32.777,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.007.515,00 816.147,00 0,00 517.664,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 176.450,00 227.209,00 227.209,00 167.685,00 142.150,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 176.450,00 227.209,00 227.209,00 167.685,00 142.150,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 493.780,00 580.435,00 545.863,00 173.520,00 262.365,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 293.157.309,00 150.037.101,00 140.253.380,00 94.120.023,00 87.095.503,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.188.523,00 20.543.388,00 15.180.802,00 15.817.366,00 16.737.695,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.410.489,00 1.019.487,00 985.669,00 1.209.494,00 586.583,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.410.489,00 1.019.487,00 985.669,00 1.209.494,00 586.583,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 112.091.190,00 60.628.801,00 49.354.279,00 40.442.853,00 18.014.545,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 299.779.145,00 187.435.642,00 145.010.823,00 181.105.515,00 93.556.202,00
Ö Z K A Y N A K L A R 519.071.264,00 528.122.549,00 388.836.508,00 356.752.256,00 202.653.651,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 519.071.264,00 528.122.549,00 388.836.508,00 356.752.256,00 202.653.651,00
Ödenmiş Sermaye 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00 31.095.331,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00 3.570.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 307.259.646,00 355.262.010,00 253.898.603,00 253.898.603,00 154.285.879,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 307.259.646,00 355.262.010,00 253.898.603,00 253.898.603,00 154.285.879,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.188.322,00 68.188.322,00 68.188.322,00 -16.685.702,00 -16.685.702,00
Net Dönem Karı/Zararı 108.957.965,00 70.006.886,00 32.084.252,00 84.874.024,00 30.388.143,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 818.850.409,00 715.558.191,00 533.847.331,00 537.857.771,00 296.209.853,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi