Geri Dön

OZSUB | Ozsu Balik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,23
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 33,33
BIST-100'deki Ağırlığı 7,51
F/K Oranı -101,01
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,49
Dibe Uzaklık 33,33
Piyasa Değeri (USD) 60.496.215,18
Piyasa Değeri (TL) 1.986.000.000,00
Özsermaye (TL) 569.102.363,00
Sermaye (TL) 60.000.000,00
Net Kar (TL) -19.662.216,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZSUB
Sektör
Adres Demircili Mahallesi Demircili Cad. N42 Urla/İzmir
Telefon 02325035777
Faks 02325035777
Web www.ozsubalik.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
HASAN TAYGAN 4.000.000,00 6,67
ŞEMSETTİN KAVALAR 36.000.000,00 60,00
TOPLAM 60.000.000,00 100,00
DİĞER 20.000.000,00 33,33
Toplam 120.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ozsu Fish EU B.V. 1.000,00 100,00
Ozsu Fish UK Limited 500,00 50,00
Unifeed Su Ürünleri Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. 30.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 559.570.335,00 1.515.816.136,00 953.005.912,00 565.973.119,00 274.841.801,00
Satışların Maliyeti (-) -465.636.776,00 -1.278.861.410,00 -732.797.689,00 -435.811.988,00 -211.701.631,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 93.933.559,00 236.954.726,00 220.208.223,00 130.161.131,00 63.140.170,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 129.038.504,00 240.893.582,00 217.576.325,00 133.972.036,00 63.795.886,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.974.310,00 -36.958.697,00 -27.530.465,00 -14.621.402,00 -6.964.100,00
Pazarlama Giderleri (-) -43.272.968,00 -129.545.518,00 -64.707.531,00 -37.293.911,00 -18.414.025,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 28.139.506,00 133.571.897,00 83.924.788,00 40.954.641,00 4.432.350,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.371.314,00 -234.422.942,00 -116.728.866,00 -62.038.702,00 -21.419.075,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 28.559.418,00 -26.461.678,00 92.534.251,00 60.972.662,00 21.431.036,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 2.174.488,00 1.012.791,00 883.991,00 871.287,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 4.418.331,00 29.985.846,00 15.576.151,00 -335.032,00 -1.129.867,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 32.977.749,00 5.698.656,00 109.123.193,00 61.521.621,00 21.172.456,00
Finansman gelirleri 1.533.753,00 22.723.639,00 13.846.188,00 10.739.183,00 2.318.155,00
Finansman Giderleri (-) -36.056.401,00 -120.195.784,00 -64.298.208,00 -48.284.525,00 -11.174.206,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 35.618.351,00 -58.580.528,00 58.671.173,00 23.976.279,00 12.316.405,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -27.724.240,00 51.656.827,00 -5.761.283,00 -349.769,00 7.210.836,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -148.693,00 -9.223.890,00 -6.057.161,00 -3.215.902,00 -1.797.377,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -27.575.547,00 60.880.717,00 295.878,00 2.866.133,00 9.008.213,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.894.111,00 -6.923.701,00 52.909.890,00 23.626.510,00 19.527.241,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.894.111,00 -6.923.701,00 52.909.890,00 23.626.510,00 19.527.241,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 898.582,00 586.866,00 -1.121.029,00 -671.008,00 380.063,00
- Ana Ortaklık Payları 6.995.529,00 -7.510.567,00 54.030.919,00 24.297.518,00 19.147.178,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.807.489.549,00 1.457.584.680,00 996.880.288,00 775.919.609,00 739.928.553,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.539.755,00 4.681.942,00 17.512.892,00 25.558.877,00 60.857.179,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 514.309,00
Ticari Alacaklar 356.847.392,00 244.734.168,00 122.891.191,00 113.442.913,00 76.576.128,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 208.439.936,00 140.780.401,00 22.727.334,00 10.066.697,00 201.064,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 148.407.456,00 103.953.767,00 100.163.857,00 103.376.216,00 76.375.064,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.296.150,00 12.832.225,00 12.014.992,00 7.457.626,00 5.923.403,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.710,00 11.087.816,00 11.352.336,00 6.930.344,00 5.527.144,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.294.440,00 1.744.409,00 662.656,00 527.282,00 396.259,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 66.494.497,00 28.417.081,00 28.054.466,00 24.635.453,00 17.442.218,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.240.350,00 16.593.492,00 5.376.116,00 3.704.498,00 5.243.187,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.961.596,00 5.959.154,00 3.235.477,00 1.832.182,00 9.475.292,00
Diğer Dönen Varlıklar 11.984.676,00 7.410.810,00 6.362.162,00 1.741.193,00 1.741.281,00
ARA TOPLAM 1.807.489.549,00 1.457.584.680,00 996.880.288,00 775.919.609,00 739.928.553,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 368.138.977,00 336.302.505,00 216.872.009,00 158.971.447,00 116.870.875,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 85.022.206,00 70.051.568,00 44.558.907,00 20.685.224,00 12.890.389,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 179.783.902,00 155.260.659,00 78.624.262,00 57.889.465,00 51.714.885,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.582.096,00 1.449.648,00 293.853,00 253.490,00 272.692,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 43.240.036,00 35.107.944,00 3.793.757,00 2.562.146,00 1.892.960,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.175.628.526,00 1.793.887.185,00 1.213.752.297,00 934.891.056,00 856.799.428,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.389.164.644,00 1.176.879.199,00 785.070.402,00 573.773.839,00 483.223.214,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 322.105.480,00 157.562.251,00 151.219.082,00 106.318.646,00 56.232.031,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 99.572.126,00 35.228.529,00 11.813.868,00 16.524.691,00 22.263.977,00
Banka Kredileri 315.687.002,00 151.728.741,00 145.791.048,00 102.434.242,00 53.018.012,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 935.360.438,00 958.372.819,00 596.682.639,00 418.464.886,00 381.581.328,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 666.601.572,00 675.724.470,00 292.474.342,00 79.080.636,00 43.515.489,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 268.758.866,00 282.648.349,00 304.208.297,00 339.384.250,00 338.065.839,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.079.723,00 5.331.929,00 5.424.915,00 2.370.012,00 3.039.408,00
Diğer Borçlar 3.031.601,00 2.847.546,00 2.938.790,00 22.520.085,00 2.053.027,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.976.544,00 2.740.508,00 2.435.538,00 22.285.759,00 1.731.785,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.057,00 107.038,00 503.252,00 234.326,00 321.242,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.463.800,00 424.701,00 4.912.719,00 372.137,00 1.111.616,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.049.484,00 9.049.484,00 6.057.161,00 3.215.902,00 11.206.967,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 4.284.740,00 2.988.214,00 2.848.270,00 1.728.620,00 1.539.079,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.970.326,00 2.673.800,00 2.694.576,00 1.728.520,00 1.525.388,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 314.414,00 314.414,00 153.694,00 100,00 13.691,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.217.252,00 5.073.726,00 3.172.958,00 2.258.860,00 4.195.781,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 219.996.628,00 96.878.834,00 62.451.626,00 53.195.798,00 44.030.723,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 132.721.983,00 48.314.193,00 18.818.094,00 15.790.258,00 14.208.654,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.361.724,00 8.536.437,00 7.544.432,00 5.375.663,00 4.767.408,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.361.724,00 8.536.437,00 7.544.432,00 5.375.663,00 4.767.408,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 76.912.921,00 40.028.204,00 36.089.100,00 32.029.877,00 25.054.661,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.609.161.272,00 1.273.758.033,00 847.522.028,00 626.969.637,00 527.253.937,00
Ö Z K A Y N A K L A R 566.467.254,00 520.129.152,00 366.230.269,00 307.921.419,00 329.545.491,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 569.102.363,00 523.397.270,00 368.430.219,00 310.525.523,00 331.679.855,00
Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 159.477.038,00 130.744.070,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 256.676.547,00 223.073.583,00 133.800.000,00 133.800.000,00 133.800.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -37.121.612,00 1.253.095,00 4.586.889,00 -5.563.517,00 -5.056.173,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.914.736,00 -8.460.708,00 -7.105.505,00 -5.563.517,00 -5.056.173,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -25.206.876,00 9.713.803,00 11.692.394,00 -4.624.507,00 707.050,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 -4.624.507,00 707.050,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.298.557,00 7.212.146,00 3.478.227,00 3.478.227,00 2.852.321,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 114.776.304,00 108.624.943,00 112.534.184,00 99.137.802,00 120.229.479,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.995.529,00 -7.510.567,00 54.030.919,00 24.297.518,00 19.147.178,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -2.635.109,00 -3.268.118,00 -2.199.950,00 -2.604.104,00 -2.134.364,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.175.628.526,00 1.793.887.185,00 1.213.752.297,00 934.891.056,00 856.799.428,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi