Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,48
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 15,48
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 25,75
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,68
Dibe Uzaklık 19,98
Piyasa Değeri (USD) 12.946.270,14
Piyasa Değeri (TL) 45.600.000,00
Özsermaye (TL) 16.986.735,00
Sermaye (TL) 15.000.000,00
Net Kar (TL) 1.770.723,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu OZRDN
Sektör AMBALAJ MALZEMESİ İMALATI
Adres HUZUR MAHALLESİ AYAZAĞA CENDERE CADDESİ NO:8 SARIYER İSTANBUL
Telefon 0212 2892220
Faks 0212 2890166
Web http://www.ozerden.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 1.584.914,00 18,09
HÜSEYİN NAMİ ÖZERDEN 2.335.262,00 26,66
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN 2.420.797,00 27,64
NACİ TAMER ÖZERDEN 2.419.027,00 27,61
Toplam 8.760.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
23.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
25.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
Gelir Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.254.519,00 0,00 14.216.849,00 0,00 26.228.032,00
Satışların Maliyeti (-) -20.959.043,00 0,00 -9.588.163,00 0,00 -17.464.222,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.295.476,00 0,00 4.628.686,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.295.476,00 0,00 4.628.686,00 0,00 8.763.810,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.536.034,00 0,00 -1.946.268,00 0,00 -3.765.171,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.317.331,00 0,00 -1.577.294,00 0,00 -2.394.084,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 398.097,00 0,00 222.242,00 0,00 528.800,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -404.146,00 0,00 -100.527,00 0,00 -410.610,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.436.062,00 0,00 1.226.839,00 0,00 2.722.745,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 208.935,00 0,00 1.011.445,00 0,00 1.011.445,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.644.997,00 0,00 1.226.839,00 0,00 3.734.190,00
Finansman Gelirleri 926.754,00 0,00 564.694,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -1.325.059,00 0,00 -650.839,00 0,00 -1.663.907,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.246.692,00 0,00 1.140.694,00 0,00 4.400.280,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -475.969,00 0,00 -236.155,00 0,00 -790.024,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -422.143,00 0,00 -259.419,00 0,00 -759.687,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -53.826,00 0,00 23.264,00 0,00 -30.337,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.770.723,00 0,00 904.539,00 0,00 3.610.256,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.770.723,00 0,00 904.539,00 0,00 3.610.256,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.770.723,00 0,00 904.539,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -142.063,00 0,00 -50.673,00 0,00 5.036,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -63.341,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -177.578,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 35.515,00 0,00 12.668,00 0,00 5.036,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -142.063,00 0,00 -50.673,00 0,00 5.036,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.615.292,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.628.660,00 0,00 853.866,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329.997,00
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlar 0,00 0,00 0,00 0,00 6.295,00
Bilanço Tablosu 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3 2015-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 13.639.079,00 0,00 14.786.826,00 0,00 14.481.768,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 1.358.439,00 0,00 3.611.758,00 0,00 5.556.713,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.640.102,00 0,00 6.864.851,00 0,00 6.061.305,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.640.102,00 0,00 6.864.851,00 0,00 6.061.305,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.955,00 0,00 12.113,00 0,00 7.551,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.955,00 0,00 12.113,00 0,00 7.551,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.358.442,00 0,00 3.955.301,00 0,00 2.731.274,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 266.141,00 0,00 342.803,00 0,00 124.925,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 13.639.079,00 0,00 14.786.826,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 11.545.668,00 0,00 10.612.965,00 0,00 10.555.340,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 5.164.081,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.237.600,00 0,00 10.391.428,00 0,00 10.373.696,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 103.688,00 0,00 126.994,00 0,00 123.051,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 123.051,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.675,00 0,00 87.918,00 0,00 51.986,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 25.184.747,00 0,00 25.399.791,00 0,00 25.037.108,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.536.910,00 0,00 6.138.663,00 0,00 4.631.244,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 776.936,00 0,00 1.463.452,00 0,00 1.533.020,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049.774,00
Banka Kredileri 400.000,00 0,00 1.104.679,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 39.694,00
Ticari Borçlar 1.606.466,00 0,00 2.009.849,00 0,00 704.437,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.606.466,00 0,00 2.009.849,00 0,00 704.437,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 592.267,00 0,00 423.944,00 0,00 343.128,00
Diğer Borçlar 846.734,00 0,00 192.008,00 0,00 588.764,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 846.734,00 0,00 192.008,00 0,00 588.764,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 102.140,00 0,00 405.678,00 0,00 291.390,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 660,00 0,00 192.773,00 0,00 81.037,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.661.102,00 0,00 3.049.187,00 0,00 3.537.387,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.274.411,00 0,00 2.655.063,00 0,00 3.293.261,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 386.691,00 0,00 381.532,00 0,00 218.938,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 386.691,00 0,00 381.532,00 0,00 218.938,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.198.012,00 0,00 9.187.850,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.986.735,00 0,00 16.211.941,00 0,00 16.868.477,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.986.735,00 0,00 16.211.941,00 0,00 16.868.477,00
Ödenmiş Sermaye 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 10.668.669,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -151.733,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 2.643.926,00 0,00 2.643.926,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 -89.959,00 0,00 -39.286,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.286,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.349,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 587.152,00 0,00 587.152,00 0,00 352.939,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -38.058,00 0,00 -38.058,00 0,00 -216.294,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.770.723,00 0,00 904.539,00 0,00 3.610.256,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 25.184.747,00 0,00 25.399.791,00 0,00 25.037.108,00