Geri Dön

OZRDN | Ozerden Plastik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,46
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 66,68
BIST-100'deki Ağırlığı 0,99
F/K Oranı 8,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,50
Dibe Uzaklık 77,70
Piyasa Değeri (USD) 30.777.723,34
Piyasa Değeri (TL) 892.080.000,00
Özsermaye (TL) 162.180.672,00
Sermaye (TL) 21.000.000,00
Net Kar (TL) 104.361.821,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZRDN
Sektör AMBALAJ MALZEMESİ İMALATI
Adres REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. WINDOWIST BLOK NO: 26 /12 SARIYER / İSTANBUL
Telefon 02122892220
Faks 02122890166
Web www.ozerden.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
MUSTAFA KARANİS 1.662.671,53 7,92
NACİ TAMER ÖZERDEN 6.987.054,30 33,27
TOPLAM 21.000.000,00 100,00
DİĞER 12.350.274,17 58,81
Toplam 42.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Bizofol GMBH 100,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
27.09.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
23.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
25.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 318.479.054,00 223.136.571,00 117.626.476,00 231.524.223,00 163.013.290,00
Satışların Maliyeti (-) -160.027.913,00 -115.355.584,00 -58.623.213,00 -133.423.839,00 -93.365.098,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 158.451.141,00 107.780.987,00 59.003.263,00 98.100.384,00 69.648.192,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 158.451.141,00 107.780.987,00 59.003.263,00 98.100.384,00 69.648.192,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -32.424.771,00 -21.368.644,00 -8.027.937,00 -20.044.511,00 -14.746.082,00
Pazarlama Giderleri (-) -36.005.710,00 -23.021.550,00 -12.773.735,00 -38.407.542,00 -25.622.865,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.407.009,00 -865.366,00 -423.418,00 -1.142.377,00 -798.017,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.036.261,00 9.289.763,00 2.522.601,00 11.052.897,00 4.181.118,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -6.039.729,00 -4.484.074,00 -2.111.360,00 -10.243.334,00 -6.326.721,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 113.610.183,00 67.331.116,00 38.189.414,00 39.315.517,00 26.335.625,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 951.951,00 523.788,00 65.950,00 58.195,00 36.333,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 114.617.312,00 67.688.632,00 38.089.092,00 39.146.050,00 26.371.958,00
Finansman Gelirleri 12.278.599,00 8.214.669,00 656.812,00 1.377.507,00 5.539.711,00
Finansman Giderleri (-) -5.981.604,00 -3.456.418,00 -1.808.609,00 -6.459.207,00 -6.001.360,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 120.914.307,00 72.446.883,00 36.937.295,00 34.064.350,00 25.910.309,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -22.548.044,00 -14.039.083,00 -7.072.795,00 -7.694.507,00 -5.536.024,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -22.659.892,00 -14.029.275,00 -7.150.347,00 -8.898.501,00 -5.925.295,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 111.848,00 -9.808,00 77.552,00 1.203.994,00 389.271,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 98.366.263,00 58.407.800,00 29.864.500,00 26.369.843,00 20.374.285,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 98.366.263,00 58.407.800,00 29.864.500,00 26.369.843,00 20.374.285,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 98.366.263,00 58.407.800,00 29.864.500,00 26.369.843,00 20.374.285,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -580.382,00 -639.356,00 9.060.847,00 672.970,00 -26.176,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 9.750.120,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -799.195,00 -861.591,00 0,00 -32.720,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -725.478,00 0,00 0,00 0,00 6.544,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 841.213,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -580.382,00 159.839,00 172.318,00 -168.243,00 6.544,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -86.237,00 -227.757,00 3.795,00 -706.044,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 -227.757,00 3.795,00 -706.044,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -666.619,00 -867.113,00 9.064.642,00 -33.074,00 -26.176,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 97.699.644,00 57.540.687,00 38.929.142,00 26.336.769,00 20.348.109,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 180.090.181,00 142.539.506,00 171.693.826,00 81.956.703,00 76.880.011,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 51.592.911,00 46.882.718,00 48.312.249,00 15.451.022,00 6.879.983,00
Finansal Yatırımlar 8.611.007,00 6.433.555,00 7.158.629,00 755.921,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8.611.007,00 6.433.555,00 7.158.629,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 49.694.677,00 35.403.219,00 58.821.892,00 33.393.112,00 35.648.902,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 49.694.677,00 35.403.219,00 58.821.892,00 33.393.112,00 35.648.902,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 203.256,00 219.806,00 806.348,00 721.958,00 1.292.845,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 203.256,00 219.806,00 806.348,00 721.958,00 1.292.845,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.002.955,00 43.005.859,00 48.597.062,00 24.141.300,00 27.433.489,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 16.521.666,00 10.593.022,00 7.958.576,00 6.719.848,00 4.726.803,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 463.709,00 1.327,00 39.070,00 773.542,00 897.989,00
ARA TOPLAM 180.090.181,00 142.539.506,00 171.693.826,00 81.956.703,00 76.880.011,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 51.171.628,00 64.700.662,00 53.265.926,00 42.994.634,00 43.246.380,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 33.974.307,00 46.937.637,00 34.742.748,00 24.492.099,00 12.990.817,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.838,00 90.142,00 90.142,00 4.988,00 6.009,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 77.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.517.937,00 1.411.024,00 1.510.863,00 1.260.993,00 621.057,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 231.261.809,00 207.240.168,00 224.959.752,00 124.951.337,00 120.126.391,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 53.009.260,00 64.962.096,00 109.824.741,00 48.222.196,00 48.582.480,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.541.479,00 12.996.325,00 11.131.844,00 13.665.156,00 12.071.532,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 27.949,00 23.559,00 920.229,00 1.451.550,00
Banka Kredileri 7.550.914,00 0,00 8.538.525,00 42.287,00 81.133,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 22.067.073,00 22.106.130,00 50.008.765,00 24.091.104,00 30.419.270,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.067.073,00 22.106.130,00 50.008.765,00 24.091.104,00 30.419.270,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.628.513,00 8.490.124,00 7.549.328,00 3.394.914,00 2.799.614,00
Diğer Borçlar 454.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 454.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.216.884,00 7.780.335,00 29.232.813,00 1.952.038,00 1.119.803,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.633.552,00 6.877.092,00 7.149.248,00 2.973.208,00 569.071,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.244.610,00 1.424.058,00 1.242.009,00 1.225.547,00 151.640,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.244.610,00 1.424.058,00 1.242.009,00 0,00 151.640,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 222.197,00 5.260.083,00 3.487.175,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.071.877,00 20.256.358,00 20.731.963,00 20.052.884,00 20.856.314,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.807.309,00 15.471.778,00 16.112.899,00 16.774.287,00 19.229.720,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.568,00 4.784.580,00 4.619.064,00 3.278.597,00 1.626.594,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.264.568,00 4.784.580,00 4.619.064,00 3.278.597,00 1.626.594,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 69.081.137,00 85.218.454,00 130.556.704,00 68.275.080,00 69.438.794,00
Ö Z K A Y N A K L A R 162.180.672,00 122.021.714,00 94.403.048,00 56.676.257,00 50.687.597,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 162.180.672,00 122.021.714,00 94.403.048,00 56.676.257,00 50.687.597,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -491.670,00 -1.484.445,00 9.149.559,00 88.712,00 -610.434,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -491.670,00 -550.644,00 9.149.559,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -491.670,00 -550.644,00 -600.561,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -792.281,00 0,00 -702.249,00 -706.044,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -792.281,00 -933.801,00 -702.249,00 -706.044,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.276.798,00 1.276.798,00 1.164.997,00 1.097.982,00 1.097.982,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 42.989.288,00 42.989.287,00 34.028.967,00 8.825.764,00 8.825.764,00
Net Dönem Karı/Zararı 98.366.263,00 58.407.800,00 29.864.500,00 26.369.843,00 20.374.285,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 231.261.809,00 207.240.168,00 224.959.752,00 124.951.337,00 120.126.391,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 4.694.865,00 4.694.865,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 10.220.054,00 0,00 11.096.665,00 2.090.161,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 16.112.899,00 16.732.000,00 19.148.587,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi