Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZRDN
Sektör AMBALAJ MALZEMESİ İMALATI
Adres HUZUR MAHALLESİ AYAZAĞA CENDERE CADDESİ NO:8 SARIYER İSTANBUL
Telefon 0212 2892220
Faks 0212 2890166
Web http://www.ozerden.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 2.098.301,89 12,13
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN 7.167.558,83 41,43
NACİ TAMER ÖZERDEN 7.124.727,30 41,18
SUAT EZMECİ 909.411,98 5,26
Toplam 17.300.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
27.09.2019 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
15.05.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
15.08.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
25.06.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,08
23.06.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,07
30.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
09.06.2016 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,41
25.04.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
06.07.2015 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,22
Gelir Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.494.061,00 0,00 59.305.923,00 0,00 28.488.277,00
Satışların Maliyeti (-) -21.183.837,00 0,00 -35.982.607,00 0,00 -16.869.642,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.310.224,00 0,00 23.323.316,00 0,00 11.618.635,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.310.224,00 0,00 23.323.316,00 0,00 11.618.635,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.064.643,00 0,00 -6.956.053,00 0,00 -2.921.608,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.108.714,00 0,00 -8.363.802,00 0,00 -4.180.860,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -538.430,00 0,00 -493.883,00 0,00 -188.158,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.787.893,00 0,00 2.298.158,00 0,00 877.031,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -183.214,00 0,00 -1.190.581,00 0,00 -496.678,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.203.116,00 0,00 8.617.155,00 0,00 4.708.362,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 699.999,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.203.116,00 0,00 9.317.154,00 0,00 4.708.362,00
Finansman Gelirleri 433.158,00 0,00 2.830.657,00 0,00 564.646,00
Finansman Giderleri (-) -4.622.033,00 0,00 -4.484.310,00 0,00 -1.470.852,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.985.759,00 0,00 7.663.501,00 0,00 3.802.156,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 254.370,00 0,00 -1.614.175,00 0,00 -853.108,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -1.655.270,00 0,00 -964.883,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 254.370,00 0,00 41.095,00 0,00 111.775,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.731.389,00 0,00 6.049.326,00 0,00 2.949.048,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.731.389,00 0,00 6.049.326,00 0,00 2.949.048,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.731.389,00 0,00 6.049.326,00 0,00 2.949.048,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 78.516,00 0,00 28.651,00 0,00 122.411,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 98.145,00 0,00 0,00 0,00 153.014,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -19.629,00 0,00 0,00 0,00 -30.603,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 35.814,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -19.629,00 0,00 -7.163,00 0,00 -30.603,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 78.516,00 0,00 28.651,00 0,00 122.411,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.652.873,00 0,00 6.077.977,00 0,00 3.071.459,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-6 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 28.657.504,00 0,00 26.016.478,00 0,00 24.059.416,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 501.653,00 0,00 1.086.650,00 0,00 3.690.089,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 12.828.434,00 0,00 12.379.893,00 0,00 11.541.467,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.828.434,00 0,00 12.379.893,00 0,00 11.541.467,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 93.815,00 0,00 29.198,00 0,00 17.444,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 93.815,00 0,00 29.198,00 0,00 17.444,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 13.690.333,00 0,00 11.471.841,00 0,00 8.051.965,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 443.364,00 0,00 535.558,00 0,00 758.451,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 224.545,00 0,00 44.353,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 875.360,00 0,00 468.985,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 28.657.504,00 0,00 26.016.478,00 0,00 24.059.416,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 30.140.651,00 0,00 28.572.512,00 0,00 18.798.156,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.645.000,00 0,00 8.645.000,00 0,00 7.945.001,00
Maddi Duran Varlıklar 21.003.467,00 0,00 19.665.823,00 0,00 7.288.199,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.743,00 0,00 128.443,00 0,00 41.175,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 58.798.155,00 0,00 54.588.990,00 0,00 42.857.572,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.717.925,00 0,00 17.082.551,00 0,00 13.734.032,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.816.314,00 0,00 7.802.409,00 0,00 4.880.953,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.084.125,00 0,00 4.963.919,00 0,00 3.425.149,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.084.125,00 0,00 4.963.919,00 0,00 3.425.149,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.233.587,00 0,00 1.139.796,00 0,00 904.308,00
Diğer Borçlar 104.193,00 0,00 933.994,00 0,00 1.826.096,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 104.193,00 0,00 933.994,00 0,00 1.826.096,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 388.390,00 0,00 146.872,00 0,00 152.644,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.508.642,00 0,00 10.981.978,00 0,00 4.803.534,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 13.673.998,00 0,00 10.068.135,00 0,00 4.060.199,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 778.431,00 0,00 663.985,00 0,00 540.716,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 663.985,00 0,00 540.716,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 56.213,00 0,00 249.858,00 0,00 202.619,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.226.567,00 0,00 28.064.529,00 0,00 18.537.566,00
Ö Z K A Y N A K L A R 22.571.588,00 0,00 26.524.461,00 0,00 24.320.006,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 22.571.588,00 0,00 26.524.461,00 0,00 24.320.006,00
Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.502.828,00 0,00 2.185.293,00 0,00 -223.775,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.502.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -239.019,00 0,00 0,00 0,00 2.502.828,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 2.502.828,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.097.982,00 0,00 769.842,00 0,00 769.842,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 941.186,00 0,00 220.000,00 0,00 1.022.063,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.731.389,00 0,00 6.049.326,00 0,00 2.949.048,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 58.798.155,00 0,00 54.588.990,00 0,00 42.857.572,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 117.175,00 0,00 3.517.157,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 5.690.341,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 2.410.604,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 7.657.531,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi