Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZGYO
Sektör gayrimenkul yatirim ortakligi
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 80620 Levent/İstanbul
Telefon (0212) 281 52 61
Faks (0212) 270 23 53
Web http://www.ozdericigyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Özderici 63.653.061,21 25,46
Ali Uğur Özderici 63.653.192,05 25,46
Diğer 122.693.746,74 49,08
Toplam 250.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.09.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
29.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
22.11.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
05.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,46
12.10.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,94
02.10.2009 Bölünme 0,33
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 60.960.662,00 36.449.952,00 20.239.913,00 74.807.344,00 31.873.572,00
Satışların Maliyeti (-) -51.449.705,00 -33.073.278,00 -17.844.000,00 -75.981.020,00 -30.234.405,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.510.957,00 3.376.674,00 2.395.913,00 -1.173.676,00 1.639.167,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.510.957,00 3.376.674,00 2.395.913,00 -1.173.676,00 1.639.167,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.474.595,00 -5.093.740,00 -2.698.378,00 -11.498.497,00 -10.252.741,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.368.324,00 -1.857.523,00 -1.475.072,00 -2.390.642,00 -1.342.431,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 493.461,00 350.668,00 86.097,00 8.439.280,00 13.046.998,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.011.034,00 -975.423,00 -626.647,00 -10.755.333,00 -3.255,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.849.535,00 -4.199.344,00 -2.318.087,00 -17.378.868,00 3.087.738,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 925.722,00 925.722,00 691.722,00 25.134.611,00 29.371.076,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 -555.209,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.923.813,00 -3.273.622,00 -1.626.365,00 7.200.534,00 32.458.814,00
Finansman gelirleri 2.360.372,00 1.339.701,00 930.807,00 2.299.245,00 1.887.137,00
Finansman Giderleri (-) -5.206.830,00 -3.778.930,00 -3.216.864,00 -22.416.037,00 -17.637.494,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -4.770.271,00 -5.712.851,00 -3.912.422,00 -12.916.258,00 16.708.457,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.770.271,00 -5.712.851,00 -3.912.422,00 -12.916.258,00 16.708.457,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -4.770.271,00 -5.712.851,00 -3.912.422,00 -12.916.258,00 16.708.457,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 -17.770,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -4.770.271,00 -5.712.851,00 -3.912.422,00 -12.898.488,00 16.708.457,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 59.016.581,00 69.717.494,00 83.957.415,00 98.875.961,00 125.553.283,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.090.558,00 2.158.739,00 4.739.819,00 6.900.839,00 1.392.154,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.895.085,00 666.628,00 2.759.141,00 4.512.078,00 2.205.600,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 14.028,00 5.000,00 3.266,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.895.085,00 666.628,00 2.745.113,00 4.507.078,00 2.202.334,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.238.789,00 759.420,00 1.606.310,00 7.558.917,00 1.604.229,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.238.789,00 759.420,00 1.606.310,00 7.558.917,00 1.604.229,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 26.819.000,00 29.605.000,00 35.810.000,00 50.284.778,00 82.065.286,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 5.797.773,00 4.988.869,00 4.895.502,00 4.243.095,00 3.913.466,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.913,00 25.537,00 9.973,00 57.085,00 45.762,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.226.543,00 13.590.975,00 13.655.489,00 17.507.958,00 24.830.786,00
ARA TOPLAM 52.104.661,00 51.795.168,00 63.476.234,00 91.064.750,00 116.057.283,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.911.920,00 17.922.326,00 20.481.181,00 7.811.211,00 9.496.000,00
DURAN VARLIKLAR 379.080.149,00 385.353.488,00 388.921.263,00 406.675.486,00 428.860.406,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 374.420.608,00 379.000.608,00 383.886.608,00 401.482.608,00 423.834.662,00
Maddi Duran Varlıklar 4.166.661,00 4.208.426,00 4.255.796,00 4.292.646,00 4.001.213,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.379,00 30.865,00 35.303,00 40.491,00 34.185,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 26.379,00 30.865,00 35.303,00 40.491,00 34.185,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 438.096.730,00 455.070.982,00 472.878.678,00 505.551.447,00 554.413.689,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.528.197,00 44.481.731,00 51.818.678,00 75.132.385,00 82.000.658,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 529.680,00 278.979,00 273.067,00 282.421,00 132.399,00
- Banka Kredileri 529.680,00 278.979,00 273.067,00 282.421,00 132.399,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.013.052,00 32.859.220,00 34.839.860,00 59.256.535,00 70.798.253,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 610.033,00 513.558,00 845.170,00 9.063.648,00 1.521.410,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 278.742,00 8.258.392,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 610.033,00 513.558,00 566.428,00 805.256,00 1.521.410,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 152.405,00 131.865,00 140.153,00 155.585,00 145.972,00
Diğer Borçlar 1.898.829,00 120.395,00 83.086,00 116.835,00 4.497.558,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.783.532,00 0,00 0,00 0,00 4.346.847,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 115.297,00 120.395,00 83.086,00 116.835,00 150.711,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.024.491,00 802.448,00 696.933,00 821.342,00 1.695.666,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.711,00 676.573,00 164.324,00 148.682,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.122.711,00 676.573,00 164.324,00 148.682,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 7.012.484,00 8.922.816,00 14.610.847,00 5.132.101,00 3.209.400,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.421.248,00 12.350.346,00 21.013.571,00 26.471.897,00 38.576.484,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.810.383,00 7.903.576,00 16.013.355,00 24.074.580,00 36.513.536,00
Banka Kredileri 4.810.383,00 7.903.576,00 16.013.355,00 24.074.580,00 36.513.536,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 168.777,00 161.137,00 87.598,00 72.080,00 48.389,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 168.777,00 161.137,00 87.598,00 72.080,00 48.389,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 38.949.445,00 56.832.077,00 72.832.249,00 101.604.282,00 120.577.142,00
Ö Z K A Y N A K L A R 399.147.285,00 398.238.905,00 400.046.429,00 403.947.165,00 433.836.547,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 399.147.285,00 398.238.905,00 400.046.429,00 403.947.165,00 433.836.547,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 270.354,00 270.354,00 270.354,00 270.354,00 270.354,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.564.052,00 2.598.252,00 2.605.347,00 2.593.661,00 2.858.328,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.564.052,00 2.598.252,00 2.605.347,00 2.593.661,00 2.858.328,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -327.429,00 -293.229,00 -286.134,00 -297.819,00 -291.574,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.740.568,00 2.740.568,00 2.740.568,00 2.740.568,00 2.740.568,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 148.342.582,00 148.342.582,00 148.342.582,00 161.258.840,00 161.258.840,00
Net Dönem Karı/Zararı -4.770.271,00 -5.712.851,00 -3.912.422,00 -12.916.258,00 16.708.457,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 438.096.730,00 455.070.982,00 472.878.678,00 505.551.447,00 554.413.689,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi