Geri Dön

OZGYO | Ozderici Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,03
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,70
F/K Oranı -215,65
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,38
Dibe Uzaklık 49,09
Piyasa Değeri (USD) 43.747.789,34
Piyasa Değeri (TL) 1.410.000.000,00
Özsermaye (TL) 3.680.073.328,00
Sermaye (TL) 250.000.000,00
Net Kar (TL) -6.538.234,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZGYO
Sektör gayrimenkul yatirim ortakligi
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Telefon 0212 281 52 61
Faks 0212 270 23 53
Web www.ozdericigyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 25.000.000,00 10,00
ÖZDERİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 127.270.792,74 50,91
TOPLAM 250.000.000,00 100,00
DİĞER 97.729.207,26 39,09
Toplam 500.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
20.09.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,42
29.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
22.11.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
05.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,46
12.10.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,94
02.10.2009 Bölünme 0,33
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 85.066.636,00 46.392.131,00 27.317.161,00 16.201.130,00 120.100.615,00
Satışların Maliyeti (-) -42.903.572,00 -17.939.000,00 -9.863.999,00 -6.654.000,00 -51.793.851,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42.163.064,00 28.453.131,00 17.453.162,00 9.547.130,00 68.306.764,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 42.163.064,00 28.453.131,00 17.453.162,00 9.547.130,00 68.306.764,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -22.471.135,00 -12.496.330,00 -8.031.390,00 -4.189.809,00 -12.568.187,00
Pazarlama Giderleri (-) -7.610.021,00 -3.765.393,00 -2.484.989,00 -1.513.123,00 -12.281.138,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.033.536,00 495.993,00 355.192,00 143.040,00 1.712.819,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -926.688,00 -587.897,00 -107.792,00 -55.439,00 -11.122.337,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.188.756,00 12.099.504,00 7.184.183,00 3.931.799,00 34.047.921,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.387.034,00 0,00 0,00 0,00 1.168.055.960,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -46.175.526,00 0,00 0,00 0,00 -873.884,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -31.599.736,00 12.099.504,00 7.184.183,00 3.931.799,00 1.201.229.997,00
Finansman gelirleri 179.026.431,00 109.798.825,00 90.021.601,00 6.487.613,00 51.679.838,00
Finansman Giderleri (-) -3.557.986,00 -2.340.072,00 -1.810.711,00 -308.980,00 -2.814.653,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -6.538.234,00 119.558.257,00 95.395.073,00 10.110.432,00 1.250.095.182,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.538.234,00 119.558.257,00 95.395.073,00 10.110.432,00 1.250.095.182,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -6.538.234,00 119.558.257,00 95.395.073,00 10.110.432,00 1.250.095.182,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -6.538.234,00 119.558.257,00 95.395.073,00 10.110.432,00 1.250.095.182,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 7.022.917,00 13.306.813,00 8.235.255,00 14.758.327,00 10.196.631,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.085.185,00 8.298.660,00 1.401.081,00 3.759.155,00 412.125,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.112.483,00 1.326.699,00 1.316.836,00 830.362,00 880.484,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.112.483,00 1.326.699,00 1.316.836,00 830.362,00 880.484,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00 3.122,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 388.908,00 416.621,00 635.707,00 804.354,00 288.691,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 46.258,00 24.318,00 18.603,00 24.372,00 6.850,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.386.961,00 3.237.393,00 4.859.906,00 6.126.962,00 7.199.359,00
ARA TOPLAM 7.022.917,00 13.306.813,00 8.235.255,00 11.548.327,00 8.790.631,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.210.000,00 1.406.000,00
DURAN VARLIKLAR 3.717.347.691,00 2.386.519.767,00 2.370.063.075,00 2.290.465.525,00 2.294.036.871,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.324.595.000,00 2.052.400.000,00 2.060.475.000,00 2.060.475.000,00 2.068.933.000,00
Maddi Duran Varlıklar 20.413.911,00 11.304.994,00 11.408.936,00 11.512.877,00 11.616.820,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.724.370.608,00 2.399.826.580,00 2.378.298.330,00 2.305.223.852,00 2.304.233.502,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.345.522,00 37.754.897,00 36.109.701,00 40.105.661,00 35.667.500,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 375.783,00 34.107,00 42.010,00 49.168,00 65.473,00
- Banka Kredileri 375.783,00 34.107,00 42.010,00 49.168,00 65.473,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 526.410,00 636.352,00 638.051,00 594.829,00 619.479,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 154.264,00 226.579,00 365.706,00 666.600,00 139.892,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 154.264,00 226.579,00 365.706,00 666.600,00 139.892,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 467.507,00 453.722,00 363.375,00 216.495,00 190.260,00
Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 6.139.093,00 5.784.186,00 4.151.408,00 4.064.365,00 4.105.209,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.313.084,00 30.313.084,00 30.313.084,00 30.313.084,00 30.313.084,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 30.313.084,00 30.313.084,00 30.313.084,00 30.313.084,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 369.381,00 306.867,00 236.067,00 180.394,00 234.103,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 4.020.726,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.951.758,00 5.903.093,00 5.420.374,00 4.985.664,00 4.742.674,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 285.596,00 462.135,00 677.253,00 818.382,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.055.797,00 975.947,00 776.850,00 802.379,00 530.383,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.055.797,00 975.947,00 776.850,00 802.379,00 530.383,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 44.297.280,00 43.657.990,00 41.530.075,00 45.091.325,00 40.410.174,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.680.073.328,00 2.356.168.590,00 2.336.768.255,00 2.260.132.527,00 2.263.823.328,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.680.073.328,00 2.356.168.590,00 2.336.768.255,00 2.260.132.527,00 2.263.823.328,00
Ödenmiş Sermaye 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 2.503.714.438,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.807.501,00 270.354,00 270.354,00 270.354,00 270.354,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.337.645,00 9.885.953,00 9.960.496,00 10.014.649,00 10.153.693,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 5.337.645,00 9.885.953,00 9.960.496,00 10.014.649,00 10.153.693,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -537.345,00 -914.715,00 -840.172,00 -786.019,00 -646.975,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.390.601,00 12.027.033,00 12.027.033,00 3.336.098,00 3.336.098,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 993.755.844,00 2.018.727.769,00 2.018.727.769,00 2.027.418.704,00 777.323.522,00
Net Dönem Karı/Zararı -6.538.234,00 119.558.257,00 95.395.073,00 10.110.432,00 1.250.095.182,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.724.370.608,00 2.399.826.580,00 2.378.298.330,00 2.305.223.852,00 2.304.233.502,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 457,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi