Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,71
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 25,70
BIST-100'deki Ağırlığı 4,13
F/K Oranı 25,40
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,82
Dibe Uzaklık 49,08
Piyasa Değeri (USD) 197.219.192,44
Piyasa Değeri (TL) 931.200.000,00
Özsermaye (TL) 330.611.213,00
Sermaye (TL) 160.000.000,00
Net Kar (TL) 36.661.469,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZGYO
Sektör gayrimenkul yatirim ortakligi
Adres Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 80620 Levent/İstanbul
Telefon (0212) 281 52 61
Faks (0212) 270 23 53
Web http://www.ozdericigyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Ahmet Özderici 20.781.407,86 12,99
Ali Uğur Özderici 20.781.492,91 12,99
AVRASYA TERMİNAL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 13.830.439,20 8,64
Diğer 13.168.854,52 8,23
METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş 37.242.958,20 23,28
METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 14.132.974,40 8,83
ÖZDERİCİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 40.040.182,22 25,03
Toplam 159.978.309,31 99,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,51
22.11.2010 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,09
05.04.2010 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,46
12.10.2009 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,94
02.10.2009 Bölünme 0,33
Gelir Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 63.794.237,00 23.602.709,00 17.092.831,00 11.577.529,00 10.424.389,00
Satışların Maliyeti (-) -61.919.965,00 -14.894.655,00 -10.396.514,00 -7.477.829,00 -7.477.829,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.874.272,00 8.708.054,00 6.696.317,00 4.099.700,00 2.946.560,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.874.272,00 8.708.054,00 6.696.317,00 4.099.700,00 2.946.560,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.778.512,00 -2.907.691,00 -1.859.314,00 -1.208.207,00 -852.888,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.737.352,00 -2.609.393,00 -1.689.205,00 -1.400.730,00 -893.700,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 165.135,00 137.531,00 125.151,00 119.564,00 27.603,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 -146.600,00 -25.312,00 -25.312,00 -30.939,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.476.457,00 3.181.901,00 3.247.637,00 1.585.015,00 1.196.636,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.267.282,00 30.681.562,00 12.426.681,00 12.426.682,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.790.825,00 33.863.463,00 15.674.318,00 14.011.697,00 1.196.636,00
Finansman gelirleri 423.268,00 1.544.557,00 1.009.985,00 786.772,00 508.502,00
Finansman Giderleri (-) -6.792.058,00 -1.477.201,00 -1.111.398,00 -1.089.305,00 -1.013.753,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.422.035,00 33.930.819,00 15.572.905,00 13.709.164,00 691.385,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.422.035,00 33.930.819,00 15.572.905,00 13.709.164,00 691.385,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.422.035,00 33.930.819,00 15.572.905,00 13.709.164,00 691.385,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.422.035,00 33.930.819,00 15.572.905,00 13.709.164,00 691.385,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,34 0,00 0,00 0,01
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-3 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 253.110.975,00 266.600.693,00 261.687.558,00 261.496.017,00 272.347.372,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 831.042,00 766.325,00 1.025.033,00 5.453.257,00 2.080.812,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.699.932,00 858.347,00 596.325,00 382.241,00 616.133,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 43.731,00 41.633,00 21.148,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.699.932,00 858.347,00 552.594,00 340.608,00 594.985,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 2.079.433,00 2.079.433,00 329.433,00 333.360,00 2.547.454,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.079.433,00 2.079.433,00 329.433,00 333.360,00 2.547.454,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 207.092.055,00 223.205.231,00 221.809.371,00 214.759.057,00 228.608.886,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.539.490,00 7.323.506,00 9.013.562,00 11.687.827,00 10.955.758,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.654.601,00 2.702,00 9.013.562,00 1.951.412,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.541,00 102.247,00 99.246,00 85.341,00 73.390,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.578.282,00 28.167.004,00 28.814.588,00 28.794.934,00 27.464.939,00
ARA TOPLAM 249.863.775,00 262.502.093,00 261.687.558,00 261.496.017,00 272.347.372,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 3.247.200,00 4.098.600,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 298.128.932,00 273.939.672,00 248.103.847,00 248.127.823,00 206.906.945,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 295.412.658,00 271.002.158,00 245.687.219,00 245.687.219,00 204.443.819,00
Maddi Duran Varlıklar 2.644.643,00 2.635.951,00 2.369.722,00 2.391.510,00 2.413.294,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.148,00 11.532,00 13.423,00 15.611,00 26.080,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 551.239.907,00 540.540.365,00 509.791.405,00 509.623.840,00 479.254.317,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 100.036.800,00 101.296.447,00 82.803.459,00 80.178.233,00 66.068.884,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.199,00 26.409,00 89.393,00 101.820,00 23.908,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.679.996,00 13.671.958,00 8.264.933,00 3.679.912,00 4.491.925,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 3.187.647,00 4.226.327,00 0,00 119.442,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.679.996,00 10.484.311,00 4.038.606,00 3.679.912,00 4.372.483,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 119.604,00 93.032,00 156.439,00 61.017,00 64.766,00
Diğer Borçlar 59.777,00 665.657,00 223.122,00 323.930,00 220.725,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 59.777,00 665.657,00 223.122,00 323.930,00 220.725,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.363.219,00 233.694,00 1.109.938,00 4.063.023,00 1.656.660,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 1.516.000,00 2.176.000,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.591.894,00 112.054.740,00 118.422.417,00 122.816.114,00 119.571.568,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 94.065.632,00 101.891.114,00 113.958.218,00 118.534.624,00 115.435.146,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 15.518,00 15.518,00 18.570,00 31.232,00 27.914,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.518,00 15.518,00 18.570,00 31.232,00 27.914,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 220.628.694,00 213.351.187,00 201.225.876,00 202.994.347,00 185.640.452,00
Ö Z K A Y N A K L A R 330.611.213,00 327.189.178,00 308.565.529,00 306.629.493,00 293.613.865,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 330.611.213,00 327.189.178,00 308.565.529,00 306.629.493,00 293.613.865,00
Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 89.044,00 89.044,00 89.044,00 89.044,00 89.044,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.312.094,00 2.312.094,00 2.046.359,00 2.101.466,00 2.103.617,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.312.094,00 2.312.094,00 2.046.359,00 2.101.466,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.449.430,00 2.449.430,00 2.181.134,00 2.181.134,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 569.437,00 569.437,00 569.437,00 569.437,00 569.437,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 224.218.603,00 190.287.784,00 190.287.784,00 190.287.784,00 190.287.784,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.422.035,00 33.930.819,00 15.572.905,00 13.709.164,00 691.385,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 551.239.907,00 540.540.365,00 509.791.405,00 509.623.840,00 479.254.317,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi