Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,85
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,64
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -6,37
Piyasa Değ. / Defter Değ. -13,95
Dibe Uzaklık 58,42
Piyasa Değeri (USD) 14.717.128,71
Piyasa Değeri (TL) 53.814.800,00
Özsermaye (TL) -3.856.494,00
Sermaye (TL) 20.540.000,00
Net Kar (TL) -8.454.288,00
 

ÖZBAL ÇELİK BORU Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,620 1.542 16,78 1.542 72,26 0 0,00
2,610 4.514 49,12 486 22,77 4.028 57,09
2,600 500 5,44 106 4,97 394 5,58
2,590 2.633 28,65 0 0,00 2.633 37,32
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,610 9.189 7.055 2,600 2.134 2,620
Konu Açıklama
BIST Kodu OZBAL
Sektör Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretim
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz / MERSİN
Telefon 0 216 465 96 97
Faks 0 216 465 97 83
Web http://www.ozbal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.064.600,00 49,00
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 10.475.400,00 51,00
Toplam 20.540.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 47.339.462,00 25.521.169,00 115.072.528,00 77.622.807,00 57.995.290,00
Satışların Maliyeti (-) -44.442.966,00 -24.001.414,00 -97.064.458,00 -66.030.017,00 -47.923.931,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.896.496,00 1.519.755,00 18.008.070,00 11.592.790,00 10.071.359,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 2.896.496,00 1.519.755,00 18.008.070,00 11.592.790,00 10.071.359,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.873.300,00 -854.845,00 -4.222.114,00 -3.061.416,00 -2.114.941,00
Pazarlama Giderleri (-) -3.930.819,00 -1.776.202,00 -8.323.944,00 -6.111.807,00 -4.547.987,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 5.853.850,00 2.423.250,00 15.171.439,00 7.215.308,00 5.844.776,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.801.207,00 -1.740.691,00 -22.938.258,00 -10.921.354,00 -8.155.458,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -854.980,00 -428.733,00 -2.304.807,00 -1.286.479,00 1.097.749,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 888.341,00 394.142,00 6.307.509,00 4.206.988,00 848.181,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.719,00 -5.178,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 21.642,00 -39.769,00 4.002.702,00 2.920.509,00 1.945.930,00
Finansman Giderleri (-) -2.463.049,00 -2.273.412,00 -10.385.330,00 -3.921.511,00 -2.260.442,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.441.407,00 -2.313.181,00 -6.382.628,00 -1.001.002,00 -100.320,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 68.823,00 36.127,00 363.237,00 225.976,00 162.633,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 68.823,00 36.127,00 363.237,00 225.976,00 162.633,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.372.584,00 -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.372.584,00 -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 62.313,00
- Ana Ortaklık Payları -2.372.584,00 -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 7.330,00 42.422,00 -107.477,00 -136.994,00 80.862,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 9.163,00 53.028,00 -196.816,00 -171.242,00 101.077,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 62.470,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.833,00 -10.606,00 26.869,00 34.248,00 -20.215,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 7.330,00 42.422,00 -107.477,00 -136.994,00 80.862,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.365.254,00 -2.234.632,00 -6.126.868,00 -912.020,00 143.175,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 214.192,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.215,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 72.471.847,00 60.469.184,00 51.169.254,00 56.464.674,00 70.762.530,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.080.533,00 130.987,00 106.083,00 392.767,00 254.170,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 48.194.458,00 47.960.263,00 42.272.720,00 37.695.017,00 54.463.982,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.276.785,00 39.182.535,00 33.557.489,00 25.030.071,00 46.469.629,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 17.917.673,00 8.777.728,00 8.715.231,00 12.664.946,00 7.994.353,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 363.093,00 243.408,00 123.528,00 80.121,00 210.663,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 229.520,00 0,00 9.666,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 133.573,00 243.408,00 113.862,00 80.121,00 210.663,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 17.038.232,00 8.968.716,00 6.372.481,00 12.134.439,00 10.272.594,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 646.240,00 822.698,00 124.596,00 2.685.202,00 2.216.404,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 316,00 622,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.149.291,00 2.342.796,00 2.169.224,00 3.477.128,00 3.344.717,00
ARA TOPLAM 72.471.847,00 60.469.184,00 51.169.254,00 56.464.674,00 70.762.530,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 43.236.134,00 44.603.928,00 45.248.361,00 42.564.575,00 43.059.076,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 62.500,00 0,00 0,00 0,00 1.470,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.310.000,00 8.287.106,00 8.287.106,00 6.207.695,00 6.207.695,00
Maddi Duran Varlıklar 33.348.390,00 33.887.623,00 34.466.252,00 35.038.442,00 35.647.275,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76.761,00 70.779,00 76.267,00 81.939,00 87.978,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 76.761,00 70.779,00 76.267,00 81.939,00 87.978,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.452,00 14.948,00 123.992,00 10.310,00 6.305,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.422.075,00 1.380.606,00 1.355.085,00 1.225.203,00 1.107.397,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 115.707.981,00 105.073.112,00 96.417.615,00 99.029.249,00 113.821.606,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 115.666.391,00 101.623.504,00 87.862.489,00 80.939.530,00 94.683.772,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 26.069.141,00 25.306.680,00 19.271.983,00 10.925.410,00 2.609.315,00
- Banka Kredileri 26.051.068,00 25.302.850,00 19.265.492,00 10.922.600,00 2.606.599,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 53.112.881,00 45.208.001,00 40.107.309,00 35.373.677,00 49.885.907,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 48.422.426,00 41.653.385,00 35.676.510,00 31.299.488,00 45.051.855,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.690.455,00 3.554.616,00 4.430.799,00 4.074.189,00 4.834.052,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 605.832,00 837.573,00 1.326.622,00 927.733,00 718.351,00
Diğer Borçlar 18.270.350,00 12.336.531,00 8.777.540,00 17.780.221,00 19.183.211,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.803.172,00 11.865.839,00 8.663.490,00 17.731.985,00 19.159.567,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 467.178,00 470.692,00 114.050,00 48.236,00 23.644,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.739.839,00 663.185,00 596.937,00 115.834,00 6.914.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 568.674,00 442.085,00 478.800,00 670.661,00 698.144,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 343.060,00 318.641,00 355.356,00 326.265,00 353.748,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 225.614,00 123.444,00 123.444,00 344.396,00 344.396,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.368,00 16.780,00 12.231,00 11.418,00 17.772,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.898.084,00 7.175.480,00 10.046.366,00 14.366.111,00 14.359.031,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.389.593,00 6.692.511,00 9.542.252,00 13.745.182,00 13.857.279,00
Banka Kredileri 3.389.593,00 6.692.511,00 9.542.252,00 13.745.182,00 13.857.279,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 508.491,00 482.969,00 486.799,00 620.929,00 501.752,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 508.491,00 482.969,00 486.799,00 620.929,00 501.752,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.564.475,00 108.798.984,00 97.908.855,00 95.305.641,00 109.042.803,00
Ö Z K A Y N A K L A R -3.856.494,00 -3.725.872,00 -1.491.240,00 3.723.608,00 4.778.803,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.856.494,00 -3.725.872,00 -1.491.240,00 3.723.608,00 4.778.803,00
Ödenmiş Sermaye 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.552.202,00 9.603.385,00 9.560.963,00 9.531.446,00 9.749.302,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.552.202,00 9.603.385,00 9.560.963,00 9.531.446,00 9.749.302,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -314.876,00 -279.784,00 -322.206,00 -301.747,00 -83.891,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00 3.366.342,00 1.449.093,00 1.449.093,00 1.449.093,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.246.430,00 -55.262.521,00 -47.325.881,00 -47.325.881,00 -47.325.881,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.372.584,00 -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00
Diğer Yedekler 6.694.157,00 6.694.157,00 6.694.157,00 6.694.157,00 6.694.157,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 115.707.981,00 105.073.112,00 96.417.615,00 99.029.249,00 113.821.606,00