Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZBAL
Sektör Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretim
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz / MERSİN
Telefon 0324 676 48 58
Faks 0324 676 48 59
Web http://www.ozbal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 21.090.934,00 48,02
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 22.829.066,00 51,98
Toplam 43.920.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
04.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,61
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 18.451.423,00 112.573.496,00 89.037.467,00 61.813.599,00 23.641.591,00
Satışların Maliyeti (-) -18.232.410,00 -96.194.689,00 -76.181.396,00 -51.842.730,00 -20.495.738,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 219.013,00 16.378.807,00 12.856.071,00 9.970.869,00 3.145.853,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 219.013,00 16.378.807,00 12.856.071,00 9.970.869,00 3.145.853,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.202.059,00 -4.567.925,00 -3.428.049,00 -2.361.199,00 -1.256.064,00
Pazarlama Giderleri (-) -183.978,00 -778.808,00 -688.277,00 -559.483,00 -328.471,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 -35.840.780,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.107.049,00 35.983.169,00 29.011.570,00 19.904.703,00 9.395.674,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -7.457.164,00 -35.840.780,00 -24.187.277,00 -17.237.407,00 -6.580.523,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 6.482.861,00 11.174.463,00 13.564.038,00 9.717.483,00 4.376.469,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.448,00 12.535.713,00 12.009.413,00 116.049,00 22.474,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -385,00 -813,00 -892,00 -884,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 6.489.309,00 23.709.791,00 25.572.638,00 9.832.640,00 4.398.059,00
Finansman Gelirleri 2.938.485,00 5.928.097,00 7.272.490,00 2.071.901,00 1.954.121,00
Finansman Giderleri (-) -3.424.973,00 -10.241.518,00 -8.889.473,00 -4.962.882,00 -2.780.398,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.002.821,00 19.396.370,00 23.955.655,00 6.941.659,00 3.571.782,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.601.808,00 -2.644.868,00 -2.887.921,00 -730.919,00 -1.114.655,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.601.808,00 -2.644.868,00 -2.887.921,00 -730.919,00 -1.114.655,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.401.013,00 16.751.502,00 21.067.734,00 6.210.740,00 2.457.127,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.401.013,00 16.751.502,00 21.067.734,00 6.210.740,00 2.457.127,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.401.013,00 16.751.502,00 21.067.734,00 6.210.740,00 2.457.127,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 91.670,00 53.449,00 146.940,00 52.302,00 56.416,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 114.588,00 68.524,00 188.384,00 67.054,00 72.328,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi -22.918,00 -15.075,00 -41.444,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -22.918,00 -15.075,00 -41.444,00 -14.752,00 -15.912,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 8.801.833,00 8.667.200,00 14.274.331,00 4.986.375,00 2.662.051,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 8.801.833,00 8.667.200,00 14.274.331,00 4.986.375,00 2.662.051,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.893.503,00 8.720.649,00 14.421.271,00 5.038.677,00 2.718.467,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.294.516,00 25.472.151,00 35.489.005,00 11.249.417,00 5.175.594,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 103.447.487,00 93.554.674,00 89.781.752,00 70.344.628,00 73.461.960,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 501.571,00 5.238.218,00 5.508.518,00 4.998.764,00 11.141.959,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 60.296.776,00 57.828.767,00 53.975.087,00 41.221.655,00 35.666.114,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 59.720.773,00 57.294.926,00 53.444.877,00 40.511.802,00 35.025.736,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 576.003,00 533.841,00 530.210,00 709.853,00 640.378,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.943,00 0,00 0,00 3.613,00 32.658,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.943,00 0,00 0,00 3.613,00 32.658,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 40.156.107,00 29.125.049,00 29.050.140,00 23.470.936,00 24.146.882,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 238.155,00 227.305,00 116.937,00 348.884,00 333.502,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.236.935,00 1.135.335,00 1.131.070,00 300.776,00 2.140.845,00
ARA TOPLAM 103.447.487,00 93.554.674,00 89.781.752,00 70.344.628,00 73.461.960,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 130.972.514,00 115.519.209,00 123.388.116,00 96.940.174,00 93.387.215,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 144.065,00 127.013,00 135.102,00 118.391,00 107.970,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 31.343.602,00 27.633.643,00 29.394.333,00 13.655.143,00 13.004.138,00
Maddi Duran Varlıklar 84.897.815,00 74.863.073,00 80.892.910,00 71.944.105,00 69.604.681,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 257.024,00 246.002,00 273.639,00 247.448,00 251.609,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.048,00 254,00 22.091,00 20.930,00 4.327,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 234.420.001,00 209.073.883,00 213.169.868,00 167.284.802,00 166.849.175,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 128.649.742,00 117.048.791,00 105.962.481,00 87.013.124,00 94.291.188,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.940.417,00 3.382.157,00 3.574.572,00 2.062.140,00 7.188.016,00
- Banka Kredileri 7.940.417,00 3.382.157,00 3.574.572,00 2.062.140,00 7.188.016,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 18.672.137,00 19.313.532,00 17.968.523,00 13.203.553,00 9.852.144,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 34.899.151,00 34.521.574,00 36.274.489,00 31.225.584,00 29.169.415,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.179.751,00 30.693.470,00 32.685.453,00 28.477.024,00 26.642.328,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.719.400,00 3.828.104,00 3.589.036,00 2.748.560,00 2.527.087,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.159.392,00 650.296,00 937.871,00 923.418,00 695.115,00
Diğer Borçlar 63.757.083,00 56.876.014,00 45.702.314,00 38.090.963,00 45.800.967,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 63.712.908,00 56.850.950,00 44.301.277,00 36.688.190,00 45.760.217,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 44.175,00 25.064,00 1.401.037,00 1.402.773,00 40.750,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 297.548,00 269.496,00 274.175,00 241.263,00 229.389,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.924.014,00 2.035.722,00 1.230.537,00 1.266.203,00 1.356.142,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 526.200,00 611.321,00 131.643,00 187.510,00 277.451,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.397.814,00 1.424.401,00 1.098.894,00 1.078.693,00 1.078.691,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.865.688,00 30.415.037,00 35.580.478,00 32.884.357,00 31.244.489,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.990.788,00 19.895.327,00 23.982.805,00 24.912.079,00 23.202.168,00
Banka Kredileri 16.990.788,00 19.895.327,00 0,00 24.912.079,00 23.202.168,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.205.377,00 969.163,00 925.630,00 883.451,00 841.672,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.205.377,00 969.163,00 925.630,00 883.451,00 841.672,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.692.738,00 6.926.107,00 7.880.458,00 4.642.542,00 4.870.990,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 159.515.430,00 147.463.828,00 141.542.959,00 119.897.481,00 125.535.677,00
Ö Z K A Y N A K L A R 74.904.571,00 61.610.055,00 71.626.909,00 47.387.321,00 41.313.498,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 74.904.571,00 61.610.055,00 71.626.909,00 47.387.321,00 41.313.498,00
Ödenmiş Sermaye 43.920.000,00 43.920.000,00 43.920.000,00 43.920.000,00 43.920.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00 13.886.025,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.502.885,00 26.502.885,00 26.550.567,00 26.550.567,00 26.586.645,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.502.885,00 27.168.678,00 27.168.678,00 27.168.678,00 27.168.678,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -665.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.501.958,00 7.608.449,00 13.261.389,00 3.878.795,00 1.522.507,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 16.501.958,00 7.608.449,00 13.261.389,00 3.878.795,00 1.522.507,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -33.673.652,00 -50.425.148,00 -50.425.148,00 -50.425.148,00 -50.425.148,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.401.013,00 16.751.502,00 21.067.734,00 6.210.740,00 2.457.127,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 234.420.001,00 209.073.883,00 213.169.868,00 167.284.802,00 166.849.175,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi