Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 1,26
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 44,86
BIST-100'deki Ağırlığı 0,15
F/K Oranı -1,49
Piyasa Değ. / Defter Değ. -2,92
Dibe Uzaklık 58,42
Piyasa Değeri (USD) 4.902.472,98
Piyasa Değeri (TL) 25.880.400,00
Özsermaye (TL) -8.858.162,00
Sermaye (TL) 20.540.000,00
Net Kar (TL) -17.382.140,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZBAL
Sektör Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretim
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz / MERSİN
Telefon 0 216 465 96 97
Faks 0 216 465 97 83
Web http://www.ozbal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.064.611,00 49,00
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 10.475.389,00 51,00
Toplam 20.540.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
04.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,61
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 103.053.960,00 60.822.344,00 34.431.976,00 108.119.848,00 78.043.623,00
Satışların Maliyeti (-) -87.401.884,00 -53.001.275,00 -32.451.519,00 -103.767.811,00 -74.396.534,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 15.652.076,00 7.821.069,00 1.980.457,00 4.352.037,00 3.647.089,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 15.652.076,00 7.821.069,00 1.980.457,00 4.352.037,00 3.647.089,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.970.260,00 -1.823.918,00 -872.737,00 -3.881.246,00 -2.819.546,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.911.142,00 -5.379.214,00 -2.068.370,00 -7.810.856,00 -6.015.215,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.892.861,00 3.078.099,00 508.700,00 18.042.759,00 7.897.135,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -19.836.489,00 -5.563.838,00 -701,00 -18.398.327,00 -7.181.633,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.827.046,00 -1.867.802,00 -452.651,00 -7.695.633,00 -4.472.170,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 882.642,00 402.713,00 204.701,00 1.442.975,00 1.045.848,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -256.188,00 0,00 0,00 -23.681,00 -3.415,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.453.500,00 -1.465.089,00 -247.950,00 -6.276.339,00 -3.429.737,00
Finansman Giderleri (-) -23.439.879,00 -8.789.208,00 -2.964.753,00 -8.861.890,00 -4.226.933,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -18.986.379,00 -10.254.297,00 -3.212.703,00 -15.138.229,00 -7.656.670,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 3.724.065,00 3.356.803,00 3.162.085,00 5.489.953,00 128.220,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 3.724.065,00 3.356.803,00 3.162.085,00 5.489.953,00 128.220,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -15.262.314,00 -6.897.494,00 -50.618,00 -9.648.276,00 -7.528.450,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -15.262.314,00 -6.897.494,00 -50.618,00 -9.648.276,00 -7.528.450,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -15.262.314,00 -6.897.494,00 -50.618,00 -9.648.276,00 -7.528.450,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -65.051,00 -26.263,00 -26.263,00 -64.292,00 -20.892,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -83.399,00 -33.670,00 -33.670,00 -64.292,00 -26.115,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 18.348,00 7.407,00 7.407,00 0,00 5.223,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -65.051,00 -26.263,00 -26.263,00 -64.292,00 -20.892,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -15.327.365,00 -6.923.757,00 -76.881,00 -9.712.568,00 -7.549.342,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 45.541.025,00 60.690.539,00 35.685.206,00 35.471.034,00 63.171.163,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 9.956.936,00 6.309.391,00 8.465.856,00 99.124,00 603.205,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.555.010,00 23.048.369,00 13.541.987,00 12.791.820,00 38.976.626,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.615.695,00 1.840.053,00 1.320.279,00 6.591.872,00 32.193.351,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 19.939.315,00 21.208.316,00 12.221.708,00 6.199.948,00 6.783.275,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 779.534,00 1.405.609,00 307.957,00 93.986,00 613.352,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 284.237,00 266.195,00 0,00 0,00 495.247,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 495.297,00 1.139.414,00 307.957,00 93.986,00 118.105,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.340.257,00 24.370.690,00 10.723.093,00 13.814.759,00 17.070.360,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.224.781,00 3.136.821,00 427.740,00 6.215.281,00 1.689.736,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 684.507,00 2.419.659,00 2.218.573,00 2.456.064,00 4.217.884,00
ARA TOPLAM 45.541.025,00 60.690.539,00 35.685.206,00 35.471.034,00 63.171.163,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 50.812.541,00 50.904.664,00 51.291.453,00 49.322.450,00 42.746.398,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 62.500,00 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 62.500,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.465.000,00 9.465.000,00 9.465.000,00 9.465.000,00 8.310.000,00
Maddi Duran Varlıklar 30.509.585,00 31.083.412,00 31.662.487,00 32.207.126,00 32.760.425,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 101.004,00 64.194,00 66.847,00 69.501,00 72.221,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 69.218,00 3.281,00 3.060,00 121.955,00 51.768,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.603.524,00 10.225.321,00 10.030.603,00 6.861.111,00 1.488.528,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 96.353.566,00 111.595.203,00 86.976.659,00 84.793.484,00 105.917.561,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 102.832.719,00 109.032.817,00 85.741.614,00 83.044.319,00 111.727.547,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 27.894.416,00 30.836.900,00 40.269.031,00 32.989.419,00 28.052.080,00
- Banka Kredileri 27.894.416,00 30.836.900,00 0,00 32.989.419,00 28.052.080,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.325.205,00 25.911.803,00 13.524.779,00 21.065.488,00 61.560.306,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 19.763.284,00 20.549.706,00 9.704.073,00 15.927.691,00 57.202.591,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.561.921,00 5.362.097,00 3.820.706,00 5.137.797,00 4.357.715,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.118.411,00 1.176.312,00 820.606,00 1.228.695,00 1.055.079,00
Diğer Borçlar 23.720.059,00 18.273.327,00 15.353.214,00 8.506.593,00 4.048.090,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.606.982,00 18.149.577,00 15.232.169,00 8.227.125,00 3.556.452,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 113.077,00 123.750,00 121.045,00 279.468,00 491.638,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 677.204,00 3.667.382,00 5.792.395,00 3.543.633,00 2.259.484,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 873.220,00 617.032,00 617.032,00 617.032,00 558.346,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 391.418,00 391.418,00 391.418,00 391.418,00 332.732,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 481.802,00 225.614,00 225.614,00 225.614,00 225.614,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 25.214,00 12.846,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.379.009,00 3.016.940,00 12.515.734,00 12.952.973,00 3.230.596,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.545.441,00 2.260.677,00 2.015.740,00 2.389.340,00 2.685.429,00
Banka Kredileri 1.545.441,00 2.260.677,00 0,00 2.389.340,00 2.685.429,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 669.432,00 543.943,00 545.167,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 669.432,00 543.943,00 545.167,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 105.211.728,00 112.049.757,00 98.257.348,00 95.997.292,00 114.958.143,00
Ö Z K A Y N A K L A R -8.858.162,00 -454.554,00 -11.280.689,00 -11.203.808,00 -9.040.582,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -8.858.162,00 -454.554,00 -11.280.689,00 -11.203.808,00 -9.040.582,00
Ödenmiş Sermaye 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.782.830,00 13.782.830,00 13.609.819,00 13.609.819,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.415.529,00 9.454.317,00 9.454.317,00 9.480.580,00 9.523.980,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.415.529,00 9.454.317,00 9.867.078,00 9.480.580,00 9.523.980,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -451.549,00 -412.761,00 0,00 -386.498,00 -343.098,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -47.394.706,00 -47.394.706,00 -64.894.706,00 -55.246.430,00 -55.246.430,00
Net Dönem Karı/Zararı -15.262.314,00 -6.897.494,00 -50.618,00 -9.648.276,00 -7.528.450,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 96.353.566,00 111.595.203,00 86.976.659,00 84.793.484,00 105.917.561,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 72.221,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 6.694.157,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi