Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,68
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 36,64
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -6,32
Piyasa Değ. / Defter Değ. -14,88
Dibe Uzaklık 58,42
Piyasa Değeri (USD) 15.787.181,35
Piyasa Değeri (TL) 55.458.000,00
Özsermaye (TL) -3.725.872,00
Sermaye (TL) 20.540.000,00
Net Kar (TL) -8.768.108,00
 

ÖZBAL ÇELİK BORU Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
2,840 25 0,03 25 0,14 0 0,00
2,830 25 0,03 0 0,00 25 0,04
2,800 1.600 1,88 1.600 8,81 0 0,00
2,790 625 0,74 625 3,44 0 0,00
2,780 6.392 7,53 2.650 14,59 3.742 5,60
2,770 210 0,25 100 0,55 110 0,16
2,760 1.998 2,35 0 0,00 1.998 2,99
2,750 2.510 2,96 2.510 13,82 0 0,00
2,740 2.572 3,03 890 4,90 1.682 2,52
2,730 3.943 4,64 2.050 11,29 1.893 2,83
2,720 6.355 7,48 1.250 6,88 5.105 7,64
2,710 21.350 25,14 3.982 21,93 17.368 26,01
2,700 37.332 43,95 2.479 13,65 34.853 52,19
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
2,720 84.937 66.776 2,710 18.161 2,740
Konu Açıklama
BIST Kodu OZBAL
Sektör Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretim
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz / MERSİN
Telefon 0 216 465 96 97
Faks 0 216 465 97 83
Web http://www.ozbal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.064.600,00 49,00
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 10.475.400,00 51,00
Toplam 20.540.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.521.169,00 115.072.528,00 77.622.807,00 57.995.290,00 33.795.257,00
Satışların Maliyeti (-) -24.001.414,00 -97.064.458,00 -66.030.017,00 -47.923.931,00 -28.552.546,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.519.755,00 18.008.070,00 11.592.790,00 10.071.359,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.519.755,00 18.008.070,00 11.592.790,00 10.071.359,00 5.242.711,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -854.845,00 -4.222.114,00 -3.061.416,00 -2.114.941,00 -1.985.311,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.776.202,00 -8.323.944,00 -6.111.807,00 -4.547.987,00 -1.985.311,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.423.250,00 15.171.439,00 7.215.308,00 5.844.776,00 4.762.426,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.740.691,00 -22.938.258,00 -10.921.354,00 -8.155.458,00 -5.346.995,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -428.733,00 -2.304.807,00 -1.286.479,00 1.097.749,00 1.628.637,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 394.142,00 6.307.509,00 4.206.988,00 848.181,00 37.702,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -39.769,00 4.002.702,00 2.920.509,00 1.945.930,00 1.666.339,00
Finansman Giderleri (-) -2.273.412,00 -10.385.330,00 -3.921.511,00 -2.260.442,00 -1.848.886,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.313.181,00 -6.382.628,00 -1.001.002,00 -100.320,00 355.047,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 36.127,00 363.237,00 225.976,00 162.633,00 116.616,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 36.127,00 363.237,00 225.976,00 162.633,00 116.616,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00 471.663,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00 471.663,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 62.313,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 42.422,00 -107.477,00 -136.994,00 80.862,00 96.841,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 53.028,00 -196.816,00 -171.242,00 101.077,00 121.051,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 62.470,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -10.606,00 26.869,00 34.248,00 -20.215,00 -24.210,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 42.422,00 -107.477,00 -136.994,00 80.862,00 96.841,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 568.504,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -2.234.632,00 -6.126.868,00 -912.020,00 143.175,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 0,00 0,00 214.192,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 -20.215,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 537.594,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 60.469.184,00 51.169.254,00 56.464.674,00 70.762.530,00 57.323.463,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 130.987,00 106.083,00 392.767,00 254.170,00 795.481,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 47.960.263,00 42.272.720,00 37.695.017,00 54.463.982,00 43.232.276,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.182.535,00 33.557.489,00 25.030.071,00 46.469.629,00 36.304.649,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.777.728,00 8.715.231,00 12.664.946,00 7.994.353,00 6.927.627,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 243.408,00 123.528,00 80.121,00 210.663,00 920.542,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 9.666,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 243.408,00 113.862,00 80.121,00 210.663,00 920.542,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 8.968.716,00 6.372.481,00 12.134.439,00 10.272.594,00 9.121.937,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 822.698,00 124.596,00 2.685.202,00 2.216.404,00 491.483,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 316,00 622,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.342.796,00 2.169.224,00 3.477.128,00 3.344.717,00 2.761.744,00
ARA TOPLAM 60.469.184,00 51.169.254,00 56.464.674,00 70.762.530,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 44.603.928,00 45.248.361,00 42.564.575,00 43.059.076,00 46.852.704,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 1.470,00 1.470,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8.287.106,00 8.287.106,00 6.207.695,00 6.207.695,00 6.207.695,00
Maddi Duran Varlıklar 33.887.623,00 34.466.252,00 35.038.442,00 35.647.275,00 39.484.767,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.779,00 76.267,00 81.939,00 87.978,00 94.018,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 70.779,00 76.267,00 81.939,00 87.978,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 94.018,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.948,00 123.992,00 10.310,00 6.305,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.380.606,00 1.355.085,00 1.225.203,00 1.107.397,00 1.057.385,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 105.073.112,00 96.417.615,00 99.029.249,00 113.821.606,00 104.176.167,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.623.504,00 87.862.489,00 80.939.530,00 94.683.772,00 83.289.159,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.306.680,00 19.271.983,00 10.925.410,00 2.609.315,00 8.262.805,00
- Banka Kredileri 25.302.850,00 19.265.492,00 10.922.600,00 2.606.599,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 15.215.170,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 45.208.001,00 40.107.309,00 35.373.677,00 49.885.907,00 44.869.916,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.653.385,00 35.676.510,00 31.299.488,00 45.051.855,00 25.906.405,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.554.616,00 4.430.799,00 4.074.189,00 4.834.052,00 18.963.511,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 837.573,00 1.326.622,00 927.733,00 718.351,00 855.021,00
Diğer Borçlar 12.336.531,00 8.777.540,00 17.780.221,00 19.183.211,00 12.544.626,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.865.839,00 8.663.490,00 17.731.985,00 19.159.567,00 12.446.965,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 470.692,00 114.050,00 48.236,00 23.644,00 97.661,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 663.185,00 596.937,00 115.834,00 6.914.241,00 877.227,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 442.085,00 478.800,00 670.661,00 698.144,00 645.581,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 318.641,00 355.356,00 326.265,00 353.748,00 320.864,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 123.444,00 123.444,00 344.396,00 344.396,00 324.717,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 16.780,00 12.231,00 11.418,00 17.772,00 18.813,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.175.480,00 10.046.366,00 14.366.111,00 14.359.031,00 15.682.876,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.692.511,00 9.542.252,00 13.745.182,00 13.857.279,00 15.195.744,00
Banka Kredileri 6.692.511,00 9.542.252,00 13.745.182,00 13.857.279,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 482.969,00 486.799,00 620.929,00 501.752,00 487.132,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 482.969,00 486.799,00 620.929,00 501.752,00 487.132,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 108.798.984,00 97.908.855,00 95.305.641,00 109.042.803,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R -3.725.872,00 -1.491.240,00 3.723.608,00 4.778.803,00 5.204.132,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.725.872,00 -1.491.240,00 3.723.608,00 4.778.803,00 5.204.132,00
Ödenmiş Sermaye 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 13.609.819,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.603.385,00 9.560.963,00 9.531.446,00 9.749.302,00 11.617.438,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.603.385,00 9.560.963,00 9.531.446,00 9.749.302,00 11.685.350,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -279.784,00 -322.206,00 -301.747,00 -83.891,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -67.912,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00 1.449.093,00 1.449.093,00 1.449.093,00 1.449.093,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -55.262.521,00 -47.325.881,00 -47.325.881,00 -47.325.881,00 -49.178.038,00
Net Dönem Karı/Zararı -2.277.054,00 -6.019.391,00 -775.026,00 62.313,00 471.663,00
Diğer Yedekler 6.694.157,00 6.694.157,00 6.694.157,00 6.694.157,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 105.073.112,00 96.417.615,00 99.029.249,00 113.821.606,00 104.176.167,00
Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 6.694.157,00