Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OZBAL
Sektör Spiral Kaynaklı Çelik Boru Üretim
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Caddesi No:23 Akdeniz / MERSİN
Telefon 0324 676 48 58
Faks 0324 676 48 59
Web http://www.ozbal.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 10.064.611,00 49,00
ERCİYAS HOLDİNG A.Ş 10.475.389,00 51,00
Toplam 20.540.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,04
04.05.2018 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 0,61
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 61.813.599,00 23.641.591,00 33.838.291,00 20.945.450,00 7.909.066,00
Satışların Maliyeti (-) -51.842.730,00 -20.495.738,00 -28.872.498,00 -18.033.152,00 -6.509.650,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.970.869,00 3.145.853,00 4.965.793,00 2.912.298,00 1.399.416,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.970.869,00 3.145.853,00 4.965.793,00 2.912.298,00 1.399.416,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -2.361.199,00 -1.256.064,00 -4.798.191,00 -3.311.346,00 -2.308.113,00
Pazarlama Giderleri (-) -559.483,00 -328.471,00 -1.073.386,00 -907.956,00 -755.713,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19.904.703,00 9.395.674,00 17.032.843,00 7.585.402,00 5.136.345,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17.237.407,00 -6.580.523,00 -13.652.019,00 -8.690.640,00 -3.744.401,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.717.483,00 4.376.469,00 2.475.040,00 -2.412.242,00 -272.466,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 116.049,00 22.474,00 120.902,00 223.299,00 32.545,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -892,00 -884,00 -1.272.120,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.832.640,00 4.398.059,00 1.323.822,00 -2.188.943,00 -239.921,00
Finansman Gelirleri 2.071.901,00 1.954.121,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -4.962.882,00 -2.780.398,00 -12.894.509,00 -11.038.672,00 -10.617.098,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.941.659,00 3.571.782,00 -11.570.687,00 -13.227.615,00 -10.857.019,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -730.919,00 -1.114.655,00 -6.288.809,00 1.787.595,00 1.450.688,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -730.919,00 -1.114.655,00 -6.288.809,00 1.787.595,00 1.450.688,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 6.210.740,00 2.457.127,00 -17.859.496,00 -11.440.020,00 -9.406.331,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 6.210.740,00 2.457.127,00 -17.859.496,00 -11.440.020,00 -9.406.331,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 6.210.740,00 2.457.127,00 -17.859.496,00 -11.440.020,00 -9.406.331,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 52.302,00 56.416,00 11.033.280,00 -36.605,00 -36.605,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 13.799.281,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 67.054,00 72.328,00 -7.877,00 -46.929,00 -46.929,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -14.752,00 -15.912,00 -2.758.124,00 10.324,00 10.324,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 4.986.375,00 2.662.051,00 2.272.587,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 4.986.375,00 2.662.051,00 2.272.587,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 5.038.677,00 2.718.467,00 13.305.867,00 -36.605,00 -36.605,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11.249.417,00 5.175.594,00 -4.553.629,00 -11.476.625,00 -9.442.936,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 70.344.628,00 73.461.960,00 45.109.517,00 21.833.050,00 22.374.909,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.998.764,00 11.141.959,00 4.235.079,00 293.224,00 461.134,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 41.221.655,00 35.666.114,00 24.111.191,00 10.676.130,00 12.638.049,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 40.511.802,00 35.025.736,00 23.381.801,00 6.160.223,00 6.078.984,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 709.853,00 640.378,00 729.390,00 4.515.907,00 6.559.065,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.613,00 32.658,00 27.793,00 408.210,00 600.768,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 361.585,00 343.624,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.613,00 32.658,00 27.793,00 46.625,00 257.144,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 23.470.936,00 24.146.882,00 14.113.814,00 6.660.099,00 6.822.998,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 348.884,00 333.502,00 1.367.042,00 134.963,00 218.411,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 300.776,00 2.140.845,00 1.254.598,00 2.092.394,00 65.519,00
ARA TOPLAM 70.344.628,00 73.461.960,00 45.109.517,00 20.265.020,00 20.806.879,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 1.568.030,00 1.568.030,00
DURAN VARLIKLAR 96.940.174,00 93.387.215,00 86.241.897,00 67.319.014,00 67.402.407,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 118.391,00 107.970,00 98.429,00 62.500,00 62.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.655.143,00 13.004.138,00 11.855.000,00 10.930.000,00 10.930.000,00
Maddi Duran Varlıklar 71.944.105,00 69.604.681,00 64.447.541,00 38.813.937,00 39.121.940,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 247.448,00 251.609,00 244.487,00 215.925,00 227.080,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 20.930,00 4.327,00 429,00 221.161,00 221.739,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 8.295.101,00 7.958.194,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 167.284.802,00 166.849.175,00 131.351.414,00 89.152.064,00 89.777.316,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 87.013.124,00 94.291.188,00 105.884.633,00 97.081.530,00 94.867.228,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.062.140,00 7.188.016,00 22.741.825,00 41.680.352,00 45.658.937,00
- Banka Kredileri 2.062.140,00 7.188.016,00 22.741.825,00 41.680.352,00 45.658.937,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.203.553,00 9.852.144,00 7.094.325,00 3.164.778,00 3.620.532,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 31.225.584,00 29.169.415,00 23.719.479,00 24.333.431,00 23.567.504,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 28.477.024,00 26.642.328,00 21.961.031,00 22.948.401,00 20.998.274,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.748.560,00 2.527.087,00 1.758.448,00 1.385.030,00 2.569.230,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 923.418,00 695.115,00 643.472,00 878.724,00 2.434.354,00
Diğer Borçlar 38.090.963,00 45.800.967,00 49.991.608,00 23.995.340,00 16.210.442,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 36.688.190,00 45.760.217,00 49.958.938,00 23.966.765,00 16.180.357,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.402.773,00 40.750,00 32.670,00 28.575,00 30.085,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 241.263,00 229.389,00 212.011,00 1.593.161,00 2.041.005,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.266.203,00 1.356.142,00 1.481.913,00 1.435.744,00 1.334.454,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 187.510,00 277.451,00 357.538,00 327.090,00 256.800,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.078.693,00 1.078.691,00 1.124.375,00 1.108.654,00 1.077.654,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.884.357,00 31.244.489,00 23.817.915,00 2.881.837,00 3.687.702,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 24.912.079,00 23.202.168,00 18.139.910,00 2.122.213,00 2.975.053,00
Banka Kredileri 24.912.079,00 23.202.168,00 18.139.910,00 2.122.213,00 2.975.053,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 883.451,00 841.672,00 788.475,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 883.451,00 841.672,00 788.475,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.642.542,00 4.870.990,00 3.335.387,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.897.481,00 125.535.677,00 129.702.548,00 99.963.367,00 98.554.930,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.387.321,00 41.313.498,00 1.648.866,00 -10.811.303,00 -8.777.614,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.387.321,00 41.313.498,00 1.648.866,00 -10.811.303,00 -8.777.614,00
Ödenmiş Sermaye 43.920.000,00 43.920.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00 20.540.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.886.025,00 13.886.025,00 13.782.830,00 13.782.830,00 13.782.830,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.550.567,00 26.586.645,00 26.586.645,00 19.413.629,00 19.413.629,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.168.678,00 27.168.678,00 27.168.678,00 19.413.629,00 19.413.629,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.878.795,00 1.522.507,00 -1.195.960,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.878.795,00 1.522.507,00 -1.195.960,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00 3.366.342,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.425.148,00 -50.425.148,00 -50.265.652,00 -63.168.241,00 -63.168.241,00
Net Dönem Karı/Zararı 6.210.740,00 2.457.127,00 -17.859.496,00 -11.440.020,00 -9.406.331,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 167.284.802,00 166.849.175,00 131.351.414,00 89.152.064,00 89.777.316,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 395.107,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi