Geri Dön

OYYAT | Oyak Yatirim Menkul


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYYAT
Sektör Aracı Kurum
Adres AYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK APT. NO: 7 C KAT:18 SARIYER / İSTANBUL
Telefon 0 (212) 3191200
Faks 0 (212) 3510590
Web www.oyakyatirim.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 208.951.676,92 69,65
TOPLAM 300.000.000,00 100,00
DİĞER 91.048.323,08 30,35
Toplam 600.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OYAK GRUP SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş 1.500.000,00 100,00
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 50.000.000,00 100,00
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 9.466.152,75 47,37
Tarih Açıklama Katsayı
21.06.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,19
31.05.2022 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 25.317.758.375,00 10.915.239.862,00 7.926.454.489,00 4.314.514.469,00 26.101.540.421,00
Satışların Maliyeti (-) -19.502.138.609,00 -8.608.145.402,00 -6.597.171.242,00 -3.881.331.201,00 -24.356.216.721,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.815.619.766,00 2.307.094.460,00 1.329.283.247,00 433.183.268,00 1.745.323.700,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.815.619.766,00 2.307.094.460,00 1.329.283.247,00 433.183.268,00 1.745.323.700,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.261.757.987,00 -501.596.670,00 -338.581.394,00 -160.755.662,00 -473.275.424,00
Pazarlama Giderleri (-) -244.452.017,00 -125.768.643,00 -67.476.729,00 -28.183.995,00 -76.731.341,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.766.702.140,00 672.653.759,00 534.100.969,00 69.186.486,00 433.380.106,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.662.532.178,00 -532.351.475,00 -447.170.799,00 -9.238.057,00 -340.960.901,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.413.579.724,00 1.820.031.431,00 1.010.155.294,00 304.192.040,00 1.287.736.140,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 496.431.304,00 22.848.758,00 5.128.185,00 7.145.137,00 51.337.076,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -98.595,00 -62.232,00 -57.162,00 -16.810,00 -79.114,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 4.909.912.433,00 1.842.817.957,00 1.015.226.317,00 311.320.367,00 1.338.994.102,00
Finansman Gelirleri 658.714.720,00 369.870.970,00 195.036.073,00 75.192.184,00 61.690.386,00
Finansman Giderleri (-) -1.567.150.092,00 -734.670.899,00 -358.927.386,00 -127.615.641,00 -218.456.624,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.303.305.537,00 1.478.018.028,00 851.335.004,00 258.896.910,00 1.182.227.864,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -303.537.425,00 -214.657.073,00 -98.699.681,00 -44.216.935,00 -46.813.329,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -367.588.437,00 -288.858.397,00 -156.707.195,00 -43.452.653,00 -60.731.615,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 64.051.012,00 74.201.324,00 58.007.514,00 -764.282,00 13.918.286,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.999.768.112,00 1.263.360.955,00 752.635.323,00 214.679.975,00 1.135.414.535,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.999.768.112,00 1.263.360.955,00 752.635.323,00 214.679.975,00 1.135.414.535,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -8.698.516,00 14.248.293,00 9.291.613,00 3.350.410,00 14.487.231,00
- Ana Ortaklık Payları 2.008.466.628,00 1.249.112.662,00 743.343.710,00 211.329.565,00 1.120.927.304,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -7.959.488,00 -2.240.018,00 -2.240.019,00 0,00 -7.235.818,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -11.370.697,00 -2.986.690,00 -2.986.690,00 0,00 -9.647.757,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 3.411.209,00 746.672,00 746.671,00 0,00 2.411.939,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -3.945.511,00 4.505.556,00 3.550.033,00 590.591,00 1.651.958,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -3.945.511,00 4.505.556,00 3.550.033,00 590.591,00 1.651.958,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -11.904.999,00 2.265.538,00 1.310.014,00 590.591,00 -5.583.860,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.987.863.113,00 1.265.626.493,00 753.945.337,00 215.270.566,00 1.129.830.675,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 746.672,00 746.671,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 17.400.341.547,00 12.822.607.652,00 11.306.026.123,00 8.472.845.798,00 7.149.172.619,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 414.354.669,00 940.957.004,00 2.523.358.260,00 1.744.189.232,00 549.515.257,00
Finansal Yatırımlar 8.298.577.430,00 5.008.558.180,00 3.110.484.220,00 2.486.879.907,00 1.945.125.628,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 8.298.577.430,00 5.008.558.180,00 3.110.484.220,00 2.486.879.907,00 1.945.125.628,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 8.298.577.430,00 5.008.558.180,00 3.110.484.220,00 2.486.879.907,00 1.945.125.628,00
Ticari Alacaklar 8.627.775.240,00 6.845.769.310,00 5.642.069.357,00 4.218.061.747,00 4.639.664.987,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.230.622.452,00 207.558.481,00 412.005.737,00 155.986.010,00 259.590.792,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.397.152.788,00 6.638.210.829,00 5.230.063.620,00 4.062.075.737,00 4.380.074.195,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 8.721.829,00 11.652.373,00 8.545.597,00 11.570.217,00 9.578.925,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.721.829,00 11.652.373,00 8.545.597,00 11.570.217,00 9.578.925,00
Türev Araçlar 3.386.145,00 453.275,00 1.020.465,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.807.591,00 14.026.290,00 19.360.391,00 9.255.545,00 4.695.545,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.695.543,00 0,00 0,00 2.878.890,00 582.887,00
Diğer Dönen Varlıklar 23.100,00 1.191.220,00 1.187.833,00 10.260,00 9.390,00
ARA TOPLAM 17.400.341.547,00 12.822.607.652,00 11.306.026.123,00 8.472.845.798,00 7.149.172.619,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 858.312.710,00 839.189.058,00 547.199.754,00 345.099.647,00 293.037.776,00
- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.786.114,00 1.517.254,00 1.517.254,00 1.517.254,00 1.517.254,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 172.525.616,00 70.077.281,00 69.142.304,00 68.598.963,00 66.680.925,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.769.090,00 25.966.278,00 22.169.998,00 13.626.616,00 8.480.324,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.564.308,00 92.501.892,00 84.489.227,00 15.341.740,00 20.897.928,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.258.654.257,00 13.661.796.710,00 11.853.225.877,00 8.817.945.445,00 7.442.210.395,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.054.414.625,00 10.216.228.894,00 8.917.939.626,00 6.677.551.918,00 5.512.656.520,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.282.013.672,00 5.925.094.614,00 4.793.544.927,00 4.081.484.157,00 2.201.757.149,00
- Banka Kredileri 4.821.701.924,00 4.553.474.786,00 3.800.467.231,00 3.036.702.401,00 1.485.067.375,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.699.408.632,00 3.974.886.785,00 3.708.265.510,00 2.357.013.491,00 3.040.379.665,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.706.008,00 4.072.822,00 3.162.586,00 4.122.551,00 18.012.323,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.619.702.624,00 3.970.813.963,00 3.705.102.924,00 2.352.890.940,00 3.022.367.342,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 16.781.694,00 16.320.689,00 13.818.558,00 8.506.160,00 6.845.732,00
Diğer Borçlar 416.652.113,00 36.354.715,00 25.815.770,00 63.435.005,00 13.782.521,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 416.652.113,00 36.354.715,00 25.815.770,00 63.435.005,00 13.782.521,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 442.098.956,00 101.497.835,00 200.473.676,00 76.787.807,00 114.979.896,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.311.695,00 124.101.523,00 107.202.734,00 8.651.442,00 8.683.666,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 174.147.863,00 37.790.512,00 68.818.451,00 79.002.827,00 124.489.951,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 174.147.863,00 37.790.512,00 68.818.451,00 79.002.827,00 124.489.951,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.152.395,00 297.424.753,00 296.846.633,00 43.097.657,00 42.293.730,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.629.262,00 8.806.224,00 10.214.401,00 6.067.107,00 7.021.381,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.629.262,00 8.806.224,00 10.214.401,00 6.067.107,00 7.021.381,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 58.355.796,00 47.728.627,00 42.239.348,00 33.636.799,00 29.939.408,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 58.355.796,00 47.728.627,00 42.239.348,00 33.636.799,00 29.939.408,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.929.766,00 1.543.019,00 9.724.163,00 95.146,00 4.887.051,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.145.567.020,00 10.513.653.647,00 9.214.786.259,00 6.720.649.575,00 5.554.950.250,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.113.087.237,00 3.148.143.063,00 2.638.439.618,00 2.097.295.870,00 1.887.260.145,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.068.295.142,00 3.101.937.779,00 2.597.173.705,00 2.061.970.579,00 1.852.528.670,00
Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.115.434.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 180.163.928,00 16.075.500,00 16.075.500,00 16.075.500,00 16.075.500,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.882.159,00 -12.170.481,00 -12.170.481,00 -9.930.462,00 -9.930.462,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.882.159,00 -12.170.481,00 -12.170.481,00 -9.930.462,00 -9.930.462,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.882.159,00 -13.528.024,00 -13.528.024,00 -11.288.005,00 -11.288.005,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.258.675,00 6.365.011,00 5.409.488,00 2.450.046,00 1.859.455,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları -7.258.675,00 6.365.011,00 5.409.488,00 2.450.046,00 1.859.455,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 214.021.794,00 71.582.315,00 71.582.315,00 71.582.315,00 31.342.902,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.277.349.496,00 1.470.972.772,00 1.472.933.173,00 1.470.463.615,00 392.253.971,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.008.466.628,00 1.249.112.662,00 743.343.710,00 211.329.565,00 1.120.927.304,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.792.095,00 46.205.284,00 41.265.913,00 35.325.291,00 34.731.475,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.258.654.257,00 13.661.796.710,00 11.853.225.877,00 8.817.945.445,00 7.442.210.395,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi