Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,62
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 88,67
BIST-100'deki Ağırlığı 0,10
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 94,55
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 21.273.986,00
Sermaye (TL) 12.100.000,00
Net Kar (TL) -2.163.451,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon 0352 3211132
Faks 0352 3211133
Web http://www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEGÜM BÜYÜKNALBANT 480.000,00 3,97
BRACKNOR FUND LTD 1.447.443,00 11,96
NESİBE BÜYÜKNALBANT 641.708,00 5,30
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
YENER BÜYÜKNALBANT 980.752,00 8,11
DİĞER 8.550.097,00 70,66
Toplam 20.926.768,00 172,99
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 27.460.468,00 17.133.443,00 8.536.867,00 25.089.636,00 17.944.044,00
Satışların Maliyeti (-) -25.462.994,00 -15.965.040,00 -8.093.563,00 -23.351.865,00 -16.419.900,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.997.474,00 1.168.403,00 443.304,00 1.737.771,00 1.524.144,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.997.474,00 1.168.403,00 443.304,00 1.737.771,00 1.524.144,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.424.936,00 -1.425.719,00 -465.215,00 -1.553.867,00 -1.233.862,00
Pazarlama Giderleri (-) -721.024,00 -477.979,00 -224.662,00 -805.405,00 -719.398,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.641.342,00 1.197.477,00 657.230,00 1.256.229,00 798.724,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.663.933,00 -1.590.842,00 -373.433,00 -855.960,00 -638.131,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -2.171.077,00 -1.128.660,00 37.224,00 -221.232,00 -268.523,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 425.217,00 93.841,00 16.901,00 376.786,00 123.856,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -205.320,00 -127.918,00 0,00 -207.189,00 -143.230,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.951.180,00 -1.162.737,00 54.125,00 -51.635,00 -287.897,00
Finansman Giderleri (-) -863.226,00 -590.938,00 -476.190,00 -990.568,00 -594.252,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.814.406,00 -1.746.298,00 -415.337,00 -1.042.203,00 -882.149,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 884.725,00 575.853,00 86.462,00 -14.956,00 58.760,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 884.725,00 575.853,00 86.462,00 -14.956,00 58.760,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.929.681,00 -1.170.445,00 -328.875,00 -1.057.159,00 -823.389,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -1.929.681,00 -1.170.445,00 -328.875,00 -1.057.159,00 -823.389,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -1.929.681,00 -1.170.445,00 -328.875,00 -1.057.159,00 -823.389,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 -0,11 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 15.794.046,00 5.015.808,00 20.730,00 -38.819,00 -13.257,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 17.872.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 7.089.206,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -196.979,00 -189.876,00 25.912,00 -48.523,00 -16.571,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -1.881.960,00 -1.883.522,00 -5.182,00 9.704,00 3.314,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 15.794.046,00 5.015.808,00 20.730,00 -38.819,00 -13.257,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 13.864.365,00 3.845.363,00 -308.145,00 -1.095.978,00 -836.646,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 7.377,00 6.728,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2018-9 2018-6 2018-3 2017-12 2017-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 18.375.965,00 18.346.908,00 15.861.282,00 16.190.943,00 13.753.585,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 2.068.871,00 2.280.540,00 985.664,00 2.361.832,00 1.002.523,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 10.692.232,00 9.481.333,00 10.783.000,00 9.612.945,00 7.642.574,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 7.890.668,00 6.750.779,00 7.682.962,00 6.888.702,00 5.123.493,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.801.564,00 2.730.554,00 3.100.038,00 2.724.243,00 2.519.081,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 839.173,00 2.082.747,00 123.929,00 55.042,00 76.111,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 839.173,00 2.082.747,00 123.929,00 55.042,00 76.111,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.236.195,00 4.176.040,00 3.446.885,00 2.945.262,00 4.361.200,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 93.258,00 0,00 79.961,00 959.647,00 392.399,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 10.773,00 7.283,00 13.987,00 11.906,00 5.410,00
Diğer Dönen Varlıklar 435.463,00 318.965,00 427.856,00 244.309,00 273.368,00
ARA TOPLAM 18.375.965,00 18.346.908,00 15.861.282,00 16.190.943,00 13.753.585,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 32.364.051,00 29.991.082,00 23.330.912,00 22.371.501,00 22.165.472,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 28.315.222,00 26.732.108,00 20.439.427,00 19.772.365,00 19.422.767,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.365,00 12.989,00 12.938,00 14.412,00 15.913,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 15.913,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.814.105,00 2.495.985,00 1.920.269,00 1.831.537,00 1.896.175,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 242,00 746,00 80.617,00
TOPLAM VARLIKLAR 50.740.016,00 48.337.990,00 39.192.194,00 38.562.444,00 35.919.057,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22.726.818,00 17.927.419,00 14.885.663,00 14.210.712,00 16.546.493,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.544.451,00 5.381.991,00 5.708.854,00 566.406,00 4.669.783,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 8.661.305,00 8.605.452,00 6.483.572,00 5.102.762,00 5.634.026,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.661.305,00 8.605.452,00 6.483.572,00 5.102.762,00 5.634.026,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 358.936,00 360.369,00 471.475,00 344.617,00 233.180,00
Diğer Borçlar 140.941,00 39.078,00 81.600,00 196.592,00 230.714,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 140.941,00 39.078,00 81.600,00 196.592,00 230.714,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 227.168,00 63.535,00 87.860,00 368.823,00 516.398,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 29.354,00 29.354,00 6.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 29.354,00 29.354,00 6.000,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.709.031,00 1.232.413,00 358.976,00 93.911,00 3.675.743,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.739.212,00 8.417.378,00 6.251.763,00 6.158.332,00 6.753.994,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.369.471,00 4.303.228,00 4.364.707,00 4.326.447,00 4.754.555,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 591.258,00 571.227,00 308.796,00 0,00 245.837,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 591.258,00 571.227,00 308.796,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.548.168,00 3.540.483,00 1.575.817,00 1.568.365,00 1.565.677,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 231,00 231,00 2.443,00 2.443,00 1.160,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 29.466.030,00 26.344.797,00 21.137.426,00 20.369.044,00 23.300.487,00
Ö Z K A Y N A K L A R 21.273.986,00 21.993.193,00 18.054.768,00 18.193.400,00 12.618.570,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 21.273.986,00 21.993.193,00 18.054.768,00 18.193.400,00 12.618.570,00
Ödenmiş Sermaye 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 12.100.000,00 8.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.207.750,00 5.162.182,00 5.092.463,00 5.207.750,00 2.598.588,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.619.830,00 15.625.370,00 10.630.293,00 10.609.563,00 10.635.125,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.619.830,00 15.625.370,00 10.630.293,00 10.783.779,00 10.783.779,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -9.723.913,00 -9.723.914,00 -9.723.913,00 -8.666.754,00 -8.666.754,00
Net Dönem Karı/Zararı -1.929.681,00 -1.170.445,00 -328.875,00 -1.057.159,00 -823.389,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 50.740.016,00 48.337.990,00 39.192.194,00 38.562.444,00 35.919.057,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 208.036,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -153.486,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi