Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,92
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 82,43
BIST-100'deki Ağırlığı 1,49
F/K Oranı 37,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,95
Dibe Uzaklık 82,85
Piyasa Değeri (USD) 18.126.270,18
Piyasa Değeri (TL) 130.355.072,00
Özsermaye (TL) 44.226.435,00
Sermaye (TL) 27.617.600,00
Net Kar (TL) 3.502.178,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon 0352 3211132
Faks 0352 3211133
Web http://www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NESİBE BÜYÜKNALBANT 1.985.000,00 14,38
YENER BÜYÜKNALBANT 1.346.260,00 9,75
DİĞER 10.477.540,00 75,88
Toplam 13.808.800,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 52.263.832,00 37.079.243,00 19.296.915,00 54.608.903,00 37.129.940,00
Satışların Maliyeti (-) -43.933.759,00 -31.728.892,00 -16.982.388,00 -48.165.497,00 -32.458.226,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.330.073,00 5.350.351,00 2.314.527,00 6.443.406,00 4.671.714,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 8.330.073,00 5.350.351,00 2.314.527,00 6.443.406,00 4.671.714,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.812.794,00 -1.309.067,00 -682.051,00 -2.139.508,00 -1.621.142,00
Pazarlama Giderleri (-) -2.599.175,00 -1.875.348,00 -934.146,00 -1.540.904,00 -1.064.169,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.224.724,00 1.492.504,00 868.630,00 2.291.986,00 1.993.654,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.049.775,00 -946.882,00 -492.942,00 -1.333.348,00 -1.280.553,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.093.053,00 2.711.558,00 1.074.018,00 3.721.632,00 2.699.504,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 541.285,00 284.143,00 45.186,00 230.217,00 151.194,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.634.338,00 2.995.701,00 1.119.204,00 3.951.849,00 2.850.698,00
Finansman Gelirleri 11.905,00 11.906,00 11.905,00 80.784,00 71.895,00
Finansman Giderleri (-) -2.452.555,00 -2.009.350,00 -1.039.554,00 -2.436.025,00 -1.596.980,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 3.193.688,00 998.257,00 91.555,00 1.596.608,00 1.325.613,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 67.898,00 164.031,00 51.544,00 189.689,00 220.092,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 67.898,00 164.031,00 51.544,00 189.689,00 220.092,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,07 0,01 0,14 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -19.117,00 16.924,00 9.441,00 -58.285,00 -315.611,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -24.508,00 21.698,00 12.104,00 -74.725,00 -404.629,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 5.391,00 -4.774,00 -2.663,00 16.440,00 89.018,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -19.117,00 16.924,00 9.441,00 -58.285,00 -315.611,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 3.242.469,00 1.179.212,00 152.540,00 1.728.012,00 1.230.094,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 45.634.216,00 43.822.700,00 40.243.189,00 29.493.467,00 23.154.803,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.407.282,00 14.992.085,00 11.897.050,00 1.723.270,00 1.460.673,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 22.293.786,00 20.867.807,00 21.065.206,00 21.040.440,00 15.659.837,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.540.204,00 16.730.257,00 14.248.111,00 15.311.548,00 12.184.675,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.753.582,00 4.137.550,00 6.817.095,00 5.728.892,00 3.475.162,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 103.880,00 252.582,00 253.817,00 53.263,00 57.421,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 103.880,00 252.582,00 253.817,00 53.263,00 57.421,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 9.783.853,00 5.977.311,00 6.621.943,00 6.048.171,00 5.450.778,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 624.375,00 581.667,00 167.349,00 256.928,00 159.420,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 73.991,00 36.906,00 6.778,00 179.554,00 116.502,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.347.049,00 1.114.342,00 231.046,00 191.841,00 250.172,00
ARA TOPLAM 45.634.216,00 43.822.700,00 40.243.189,00 29.493.467,00 23.154.803,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 36.197.013,00 35.206.967,00 32.377.874,00 32.850.532,00 32.396.394,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 31.880.045,00 30.880.318,00 28.166.165,00 28.495.518,00 28.777.417,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.611,00 21.820,00 17.963,00 27.727,00 30.682,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 17.963,00 27.727,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.379.417,00 2.463.807,00 2.355.011,00 2.321.849,00 2.427.946,00
Diğer Duran Varlıklar 239,00 241,00 241,00 239,00 242,00
TOPLAM VARLIKLAR 81.831.229,00 79.029.667,00 72.621.063,00 62.343.999,00 55.551.197,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.120.189,00 16.943.501,00 18.103.602,00 20.266.482,00 17.763.154,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 170.071,00 1.053.456,00 2.516.194,00 3.092.550,00 3.937.791,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.670.987,00 9.268.284,00 5.384.460,00 5.644.541,00 4.475.282,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 169.077,00 0,00 348.588,00 222.256,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.146.585,00 5.719.887,00 9.177.076,00 10.656.782,00 8.236.028,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.146.585,00 5.719.887,00 9.177.076,00 10.656.782,00 8.236.028,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 560.352,00 623.864,00 652.544,00 497.109,00 461.243,00
Diğer Borçlar 57.761,00 92.265,00 44.334,00 120.543,00 116.029,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 57.761,00 92.265,00 44.334,00 120.543,00 116.029,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 514.433,00 185.745,00 223.241,00 176.554,00 477.742,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 78.403,00 59.039,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 78.403,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 105.753,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.484.605,00 19.922.987,00 13.380.955,00 14.971.992,00 11.180.434,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.064.522,00 15.790.955,00 9.213.039,00 10.663.845,00 6.567.496,00
Banka Kredileri 13.402.733,00 15.254.129,00 8.854.691,00 9.892.158,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 661.789,00 536.826,00 358.348,00 771.687,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 591.704,00 0,00 611.627,00 497.476,00 861.865,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 591.704,00 0,00 611.627,00 497.476,00 861.865,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.493.632,00 3.492.055,00 3.493.633,00 3.509.348,00 3.512.469,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.604.794,00 36.866.488,00 31.484.557,00 35.238.474,00 28.943.588,00
Ö Z K A Y N A K L A R 44.226.435,00 42.163.179,00 41.136.506,00 27.105.525,00 26.607.609,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.226.435,00 42.163.179,00 41.136.506,00 27.105.525,00 26.607.609,00
Ödenmiş Sermaye 27.617.600,00 27.617.600,00 27.617.600,00 13.808.800,00 13.808.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.431.181,00 5.431.181,00 5.431.181,00 5.361.542,00 5.361.542,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.705.141,00 15.741.183,00 15.733.699,00 15.724.256,00 15.466.932,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.947.691,00 15.741.183,00 15.733.699,00 15.724.256,00 15.466.932,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.789.073,00 -7.789.073,00 -7.789.073,00 -9.575.370,00 -9.575.370,00
Net Dönem Karı/Zararı 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 81.831.229,00 79.029.667,00 72.621.063,00 62.343.999,00 55.551.197,00
- Banka Kredileri 0,00 1.053.456,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 -213.992,00 -223.435,00 -480.759,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi