Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Haberler

    İçerik bulunamadı.

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon 0352 3211132
Faks 0352 3211133
Web http://www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NESİBE BÜYÜKNALBANT 1.985.000,00 14,38
YENER BÜYÜKNALBANT 1.346.260,00 9,75
DİĞER 10.477.540,00 75,88
Toplam 13.808.800,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 37.079.243,00 19.296.915,00 54.608.903,00 37.129.940,00 25.260.165,00
Satışların Maliyeti (-) -31.728.892,00 -16.982.388,00 -48.165.497,00 -32.458.226,00 -21.633.937,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.350.351,00 2.314.527,00 6.443.406,00 4.671.714,00 3.626.228,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.350.351,00 2.314.527,00 6.443.406,00 4.671.714,00 3.626.228,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.309.067,00 -682.051,00 -2.139.508,00 -1.621.142,00 -1.139.571,00
Pazarlama Giderleri (-) -1.875.348,00 -934.146,00 -1.540.904,00 -1.064.169,00 -727.649,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.492.504,00 868.630,00 2.291.986,00 1.993.654,00 1.210.887,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -946.882,00 -492.942,00 -1.333.348,00 -1.280.553,00 -1.089.045,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.711.558,00 1.074.018,00 3.721.632,00 2.699.504,00 1.880.850,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 284.143,00 45.186,00 230.217,00 151.194,00 104.144,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.995.701,00 1.119.204,00 3.951.849,00 2.850.698,00 1.984.994,00
Finansman Gelirleri 11.906,00 11.905,00 80.784,00 71.895,00 25.909,00
Finansman Giderleri (-) -2.009.350,00 -1.039.554,00 -2.436.025,00 -1.596.980,00 -1.069.604,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 998.257,00 91.555,00 1.596.608,00 1.325.613,00 941.299,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 164.031,00 51.544,00 189.689,00 220.092,00 161.922,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 164.031,00 51.544,00 189.689,00 220.092,00 161.922,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00 1.103.221,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00 1.103.221,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00 1.103.221,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,07 0,01 0,14 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 16.924,00 9.441,00 -58.285,00 -315.611,00 -336.423,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 21.698,00 12.104,00 -74.725,00 -404.629,00 -431.311,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -4.774,00 -2.663,00 16.440,00 89.018,00 94.888,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 16.924,00 9.441,00 -58.285,00 -315.611,00 -336.423,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.179.212,00 152.540,00 1.728.012,00 1.230.094,00 766.798,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 43.822.700,00 40.243.189,00 29.493.467,00 23.154.803,00 21.444.495,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.992.085,00 11.897.050,00 1.723.270,00 1.460.673,00 1.977.177,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 20.867.807,00 21.065.206,00 21.040.440,00 15.659.837,00 13.988.811,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 16.730.257,00 14.248.111,00 15.311.548,00 12.184.675,00 11.585.295,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.137.550,00 6.817.095,00 5.728.892,00 3.475.162,00 2.403.516,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 252.582,00 253.817,00 53.263,00 57.421,00 81.119,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 252.582,00 253.817,00 53.263,00 57.421,00 81.119,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 5.977.311,00 6.621.943,00 6.048.171,00 5.450.778,00 4.852.977,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 581.667,00 167.349,00 256.928,00 159.420,00 216.202,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.906,00 6.778,00 179.554,00 116.502,00 66.838,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.114.342,00 231.046,00 191.841,00 250.172,00 261.371,00
ARA TOPLAM 43.822.700,00 40.243.189,00 29.493.467,00 23.154.803,00 21.444.495,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.206.967,00 32.377.874,00 32.850.532,00 32.396.394,00 32.801.268,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 30.880.318,00 28.166.165,00 28.495.518,00 28.777.417,00 29.345.747,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.820,00 17.963,00 27.727,00 30.682,00 33.638,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 17.963,00 27.727,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.463.807,00 2.355.011,00 2.321.849,00 2.427.946,00 2.376.043,00
Diğer Duran Varlıklar 241,00 241,00 239,00 242,00 240,00
TOPLAM VARLIKLAR 79.029.667,00 72.621.063,00 62.343.999,00 55.551.197,00 54.245.763,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.943.501,00 18.103.602,00 20.266.482,00 17.763.154,00 17.129.657,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.053.456,00 2.516.194,00 3.092.550,00 3.937.791,00 3.577.467,00
- Banka Kredileri 1.053.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.268.284,00 5.384.460,00 5.644.541,00 4.475.282,00 4.143.338,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 5.719.887,00 9.177.076,00 10.656.782,00 8.236.028,00 8.677.162,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.719.887,00 9.177.076,00 10.656.782,00 8.236.028,00 8.677.162,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 623.864,00 652.544,00 497.109,00 461.243,00 586.917,00
Diğer Borçlar 92.265,00 44.334,00 120.543,00 116.029,00 52.576,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 92.265,00 44.334,00 120.543,00 116.029,00 52.576,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 185.745,00 223.241,00 176.554,00 477.742,00 29.576,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 78.403,00 59.039,00 62.621,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 78.403,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 105.753,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.922.987,00 13.380.955,00 14.971.992,00 11.180.434,00 10.971.793,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 15.790.955,00 9.213.039,00 10.663.845,00 6.567.496,00 6.561.465,00
Banka Kredileri 15.254.129,00 8.854.691,00 9.892.158,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 536.826,00 358.348,00 771.687,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 611.627,00 497.476,00 861.865,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 611.627,00 497.476,00 861.865,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.492.055,00 3.493.633,00 3.509.348,00 3.512.469,00 3.512.867,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 36.866.488,00 31.484.557,00 35.238.474,00 28.943.588,00 28.101.450,00
Ö Z K A Y N A K L A R 42.163.179,00 41.136.506,00 27.105.525,00 26.607.609,00 26.144.313,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 42.163.179,00 41.136.506,00 27.105.525,00 26.607.609,00 26.144.313,00
Ödenmiş Sermaye 27.617.600,00 27.617.600,00 13.808.800,00 13.808.800,00 13.808.800,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.431.181,00 5.431.181,00 5.361.542,00 5.361.542,00 5.361.542,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.741.183,00 15.733.699,00 15.724.256,00 15.466.932,00 15.446.120,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.741.183,00 15.733.699,00 15.724.256,00 15.466.932,00 15.446.120,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -7.789.073,00 -7.789.073,00 -9.575.370,00 -9.575.370,00 -9.575.370,00
Net Dönem Karı/Zararı 1.162.288,00 143.099,00 1.786.297,00 1.545.705,00 1.103.221,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 79.029.667,00 72.621.063,00 62.343.999,00 55.551.197,00 54.245.763,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 348.588,00 222.256,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 -213.992,00 -223.435,00 -480.759,00 -501.571,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi