Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon 0352 3211132
Faks 0352 3211133
Web http://www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NESİBE BÜYÜKNALBANT 3.600.000,00 13,04
YENER BÜYÜKNALBANT 1.060.250,00 3,84
DİĞER 22.957.350,00 83,12
Toplam 27.617.600,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.550.880,00 72.190.729,00 52.263.832,00 37.079.243,00 19.296.915,00
Satışların Maliyeti (-) -19.235.743,00 -60.882.032,00 -43.933.759,00 -31.728.892,00 -16.982.388,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.315.137,00 11.308.697,00 8.330.073,00 5.350.351,00 2.314.527,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 3.315.137,00 11.308.697,00 8.330.073,00 5.350.351,00 2.314.527,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -699.860,00 -2.451.938,00 -1.812.794,00 -1.309.067,00 -682.051,00
Pazarlama Giderleri (-) -959.797,00 -3.520.730,00 -2.599.175,00 -1.875.348,00 -934.146,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.627.012,00 3.085.411,00 2.224.724,00 1.492.504,00 868.630,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -808.919,00 -2.266.267,00 -1.049.775,00 -946.882,00 -492.942,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.473.573,00 6.155.173,00 5.093.053,00 2.711.558,00 1.074.018,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 241.782,00 646.326,00 541.285,00 284.143,00 45.186,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 2.715.355,00 6.801.499,00 5.634.338,00 2.995.701,00 1.119.204,00
Finansman Giderleri (-) -527.085,00 -3.011.087,00 -2.452.555,00 -2.009.350,00 -1.039.554,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 2.188.270,00 4.008.327,00 3.193.688,00 998.257,00 91.555,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 366.911,00 66.656,00 67.898,00 164.031,00 51.544,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 366.911,00 66.656,00 67.898,00 164.031,00 51.544,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.555.181,00 4.074.983,00 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 2.555.181,00 4.074.983,00 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 2.555.181,00 4.074.983,00 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,16 0,00 0,07 0,01
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -400.914,00 -55.731,00 -19.117,00 16.924,00 9.441,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 97.001,00 -71.449,00 -24.508,00 21.698,00 12.104,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -497.915,00 15.718,00 5.391,00 -4.774,00 -2.663,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -400.914,00 -55.731,00 -19.117,00 16.924,00 9.441,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 2.154.267,00 4.019.252,00 3.242.469,00 1.179.212,00 152.540,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 217.915,00 11.905,00 11.906,00 11.905,00
Bilanço Tablosu 2021-3 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 52.990.169,00 47.081.472,00 45.634.216,00 43.822.700,00 40.243.189,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 11.515.741,00 15.109.855,00 11.407.282,00 14.992.085,00 11.897.050,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 29.194.797,00 21.595.644,00 22.293.786,00 20.867.807,00 21.065.206,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.438.831,00 16.477.213,00 18.540.204,00 16.730.257,00 14.248.111,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.755.966,00 5.118.431,00 3.753.582,00 4.137.550,00 6.817.095,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 162.601,00 88.083,00 103.880,00 252.582,00 253.817,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 162.601,00 88.083,00 103.880,00 252.582,00 253.817,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 10.555.783,00 8.631.523,00 9.783.853,00 5.977.311,00 6.621.943,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 901.228,00 791.703,00 624.375,00 581.667,00 167.349,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 14.155,00 86.909,00 73.991,00 36.906,00 6.778,00
Diğer Dönen Varlıklar 645.864,00 777.755,00 1.347.049,00 1.114.342,00 231.046,00
ARA TOPLAM 52.990.169,00 47.081.472,00 45.634.216,00 43.822.700,00 40.243.189,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 35.818.447,00 35.719.478,00 36.197.013,00 35.206.967,00 32.377.874,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 31.455.015,00 31.653.118,00 31.880.045,00 30.880.318,00 28.166.165,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.314,00 17.963,00 19.611,00 21.820,00 17.963,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 17.963,00 0,00 0,00 17.963,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.760.083,00 2.396.993,00 2.379.417,00 2.463.807,00 2.355.011,00
Diğer Duran Varlıklar 239,00 239,00 239,00 241,00 241,00
TOPLAM VARLIKLAR 88.808.616,00 82.800.950,00 81.831.229,00 79.029.667,00 72.621.063,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.734.285,00 22.389.168,00 19.120.189,00 16.943.501,00 18.103.602,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.652.579,00 169.963,00 170.071,00 1.053.456,00 2.516.194,00
- Banka Kredileri 13.493.634,00 0,00 0,00 1.053.456,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 13.015.176,00 10.670.987,00 9.268.284,00 5.384.460,00
Banka Kredileri 102.445,00 10.855.122,00 13.402.733,00 15.254.129,00 8.854.691,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 10.838.114,00 7.693.628,00 7.146.585,00 5.719.887,00 9.177.076,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.838.114,00 7.693.628,00 7.146.585,00 5.719.887,00 9.177.076,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 784.390,00 378.277,00 560.352,00 623.864,00 652.544,00
Diğer Borçlar 51.587,00 80.808,00 57.761,00 92.265,00 44.334,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 51.587,00 80.808,00 57.761,00 92.265,00 44.334,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.407.615,00 1.051.316,00 514.433,00 185.745,00 223.241,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 105.753,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.906.107,00 15.408.565,00 18.484.605,00 19.922.987,00 13.380.955,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.180.209,00 11.282.777,00 14.064.522,00 15.790.955,00 9.213.039,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 598.058,00 591.704,00 0,00 611.627,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 598.058,00 591.704,00 0,00 611.627,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.985.481,00 3.502.123,00 3.493.632,00 3.492.055,00 3.493.633,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 41.640.392,00 37.797.733,00 37.604.794,00 36.866.488,00 31.484.557,00
Ö Z K A Y N A K L A R 47.168.224,00 45.003.217,00 44.226.435,00 42.163.179,00 41.136.506,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 47.168.224,00 45.003.217,00 44.226.435,00 42.163.179,00 41.136.506,00
Ödenmiş Sermaye 27.617.600,00 27.617.600,00 27.617.600,00 27.617.600,00 27.617.600,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.431.181,00 5.431.181,00 5.431.181,00 5.431.181,00 5.431.181,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.278.350,00 15.668.526,00 15.705.141,00 15.741.183,00 15.733.699,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.474.026,00 15.668.526,00 15.947.691,00 15.741.183,00 15.733.699,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.714.090,00 -7.789.073,00 -7.789.073,00 -7.789.073,00 -7.789.073,00
Net Dönem Karı/Zararı 2.555.183,00 4.074.983,00 3.261.586,00 1.162.288,00 143.099,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 88.808.616,00 82.800.950,00 81.831.229,00 79.029.667,00 72.621.063,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 216.947,00 169.077,00 0,00 348.588,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 427.655,00 661.789,00 536.826,00 358.348,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 0,00 0,00 0,00 0,00 -213.992,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi