Geri Dön

OYLUM | Oylum Sinai Yatirimlar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 82,37
BIST-100'deki Ağırlığı 0,14
F/K Oranı 11,42
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,28
Dibe Uzaklık 95,16
Piyasa Değeri (USD) 16.135.593,22
Piyasa Değeri (TL) 309.400.000,00
Özsermaye (TL) 241.844.414,00
Sermaye (TL) 85.000.000,00
Net Kar (TL) 27.095.401,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri
Telefon 0090 352 321 11 32
Faks 0090 352 321 11 33
Web www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NESİBE BÜYÜKNALBANT 11.079.891,00 13,04
TOPLAM 85.000.000,00 100,00
YENER BÜYÜKNALBANT 3.263.181,79 3,84
DİĞER 70.656.927,21 83,12
Toplam 170.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 275.539.825,00 190.675.400,00 118.142.263,00 64.732.778,00 106.725.241,00
Satışların Maliyeti (-) -237.846.005,00 -167.338.699,00 -101.516.169,00 -54.715.184,00 -94.160.927,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 37.693.820,00 23.336.701,00 16.626.094,00 10.017.594,00 12.564.314,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 37.693.820,00 23.336.701,00 16.626.094,00 10.017.594,00 12.564.314,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.943.342,00 -4.154.005,00 -2.302.812,00 -979.130,00 -3.006.678,00
Pazarlama Giderleri (-) -11.149.746,00 -8.352.684,00 -5.607.660,00 -3.148.617,00 -6.195.965,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.474.290,00 13.892.433,00 8.346.109,00 2.839.155,00 9.523.134,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -5.100.347,00 -4.687.885,00 -3.876.415,00 -1.942.444,00 -3.995.151,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 30.974.675,00 20.034.560,00 13.185.316,00 6.786.558,00 8.889.654,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.606.955,00 5.209.098,00 271.658,00 38.546,00 642.445,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.581.630,00 25.243.658,00 13.456.974,00 6.825.104,00 9.532.099,00
Finansman Gelirleri 2.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -10.327.285,00 -7.242.104,00 -4.131.413,00 -2.089.338,00 -3.480.256,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.256.955,00 18.001.554,00 9.325.561,00 4.735.766,00 6.051.843,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.161.554,00 -100.240,00 1.493.819,00 116.588,00 -77.203,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -2.161.554,00 -100.240,00 1.493.819,00 116.588,00 -77.203,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 27.095.401,00 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 27.095.401,00 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 27.095.401,00 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,32 0,21 0,13 0,18 0,22
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 104.472.521,00 -773.586,00 -458.826,00 -546.872,00 1.660.048,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 137.353.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.458.909,00 -1.004.657,00 -595.878,00 -710.223,00 -108.037,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -29.422.263,00 231.071,00 137.052,00 163.351,00 1.768.085,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 104.472.521,00 -773.586,00 -458.826,00 -546.872,00 1.660.048,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 131.567.922,00 17.127.728,00 10.360.554,00 4.305.482,00 7.634.688,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 222.333.621,00 192.726.013,00 156.971.897,00 116.493.100,00 72.743.711,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.375.385,00 16.006.798,00 40.775.642,00 27.246.918,00 17.945.903,00
Finansal Yatırımlar 49.028.027,00 56.291.741,00 15.795.005,00 3.459,00 3.459,00
Ticari Alacaklar 87.343.166,00 52.229.781,00 44.113.582,00 48.574.536,00 30.938.832,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.363.528,00 30.631.188,00 32.049.336,00 27.164.346,00 18.944.170,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 36.979.638,00 21.598.593,00 12.064.246,00 21.410.190,00 11.994.662,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 94.391,00 107.080,00 123.880,00 123.880,00 108.457,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 94.391,00 107.080,00 123.880,00 123.880,00 108.457,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 39.389.907,00 42.309.301,00 46.005.052,00 34.449.583,00 18.661.358,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.547.767,00 15.690.182,00 2.624.899,00 1.428.732,00 2.732.691,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 75.479,00 69.391,00 51.374,00 39.719,00 37.523,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.479.499,00 10.021.739,00 7.482.463,00 4.626.273,00 2.315.488,00
ARA TOPLAM 222.333.621,00 192.726.013,00 156.971.897,00 116.493.100,00 72.743.711,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 192.873.063,00 48.929.064,00 44.880.055,00 39.702.775,00 38.747.775,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.265.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 187.687.924,00 40.852.508,00 37.917.142,00 34.074.616,00 33.131.141,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.374,00 155.641,00 176.066,00 178.788,00 181.510,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 151.374,00 155.641,00 176.066,00 178.788,00 181.510,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.018.526,00 4.775.529,00 5.915.319,00 4.581.260,00 4.312.643,00
Diğer Duran Varlıklar 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 415.206.684,00 241.655.077,00 201.851.952,00 156.195.875,00 111.491.486,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 129.347.083,00 101.799.490,00 70.509.563,00 88.431.119,00 46.312.379,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 77.355.248,00 56.460.513,00 24.658.100,00 32.973.548,00 3.199.885,00
- Banka Kredileri 77.355.248,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 13.016.551,00 19.156.920,00 20.827.359,00 26.862.053,00 17.501.301,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 35.253.314,00 23.174.973,00 21.594.527,00 26.330.036,00 22.193.727,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.253.314,00 23.174.973,00 21.594.527,00 26.330.036,00 22.193.727,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.747.048,00 1.700.375,00 1.746.925,00 970.484,00 882.029,00
Diğer Borçlar 48.992,00 53.128,00 0,00 477.911,00 321.197,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 48.992,00 53.128,00 0,00 477.911,00 321.197,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 925.930,00 1.253.581,00 1.639.271,00 817.087,00 2.214.240,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 43.381,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.015.187,00 12.451.367,00 10.705.343,00 10.821.370,00 12.541.203,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.950.623,00 4.470.293,00 4.470.293,00 4.459.907,00 7.269.165,00
Banka Kredileri 2.950.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.047.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.047.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.016.591,00 4.058.946,00 3.698.695,00 3.715.568,00 3.726.891,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 6.826,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 173.362.270,00 114.250.857,00 81.214.906,00 99.252.489,00 58.853.582,00
Ö Z K A Y N A K L A R 241.844.414,00 127.404.220,00 120.637.046,00 56.943.386,00 52.637.904,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 241.844.414,00 127.404.220,00 120.637.046,00 56.943.386,00 52.637.904,00
Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 27.617.600,00 27.617.600,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.687.369,00 5.687.369,00 5.687.369,00 5.431.181,00 5.431.181,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 121.801.094,00 16.554.987,00 16.869.747,00 16.781.701,00 17.328.573,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 121.801.094,00 16.554.987,00 16.869.747,00 16.781.701,00 17.328.573,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.025.713,00 -1.135.939,00 -821.179,00 -909.225,00 -362.353,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.260.550,00 2.260.550,00 2.260.550,00 2.260.550,00 -3.714.090,00
Net Dönem Karı/Zararı 27.095.401,00 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 415.206.684,00 241.655.077,00 201.851.952,00 156.195.875,00 111.491.486,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 2.395.147,00 121.289,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi