Geri Dön

OYLUM | Oylum Sinai Yatirimlar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / Kayseri
Telefon 0090 352 321 11 32
Faks 0090 352 321 11 33
Web www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NESİBE BÜYÜKNALBANT 11.079.891,00 13,04
TOPLAM 85.000.000,00 100,00
YENER BÜYÜKNALBANT 3.263.181,79 3,84
DİĞER 70.656.927,21 83,12
Toplam 170.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
12.04.2022 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,10
28.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,65
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 190.675.400,00 118.142.263,00 64.732.778,00 106.725.241,00 70.897.271,00
Satışların Maliyeti (-) -167.338.699,00 -101.516.169,00 -54.715.184,00 -94.160.927,00 -62.028.655,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 23.336.701,00 16.626.094,00 10.017.594,00 12.564.314,00 8.868.616,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 23.336.701,00 16.626.094,00 10.017.594,00 12.564.314,00 8.868.616,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -4.154.005,00 -2.302.812,00 -979.130,00 -3.006.678,00 -2.159.299,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.352.684,00 -5.607.660,00 -3.148.617,00 -6.195.965,00 -4.132.470,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 13.892.433,00 8.346.109,00 2.839.155,00 9.523.134,00 4.685.218,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -4.687.885,00 -3.876.415,00 -1.942.444,00 -3.995.151,00 -2.415.272,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 20.034.560,00 13.185.316,00 6.786.558,00 8.889.654,00 4.846.793,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.209.098,00 271.658,00 38.546,00 642.445,00 600.390,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 25.243.658,00 13.456.974,00 6.825.104,00 9.532.099,00 5.447.183,00
Finansman Giderleri (-) -7.242.104,00 -4.131.413,00 -2.089.338,00 -3.480.256,00 -1.434.105,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 18.001.554,00 9.325.561,00 4.735.766,00 6.051.843,00 4.013.078,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -100.240,00 1.493.819,00 116.588,00 -77.203,00 518.098,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -100.240,00 1.493.819,00 116.588,00 -77.203,00 518.098,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00 4.531.176,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00 4.531.176,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00 4.531.176,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,21 0,13 0,18 0,22 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -773.586,00 -458.826,00 -546.872,00 1.660.048,00 -239.543,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.004.657,00 -595.878,00 -710.223,00 -108.037,00 -310.057,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 231.071,00 137.052,00 163.351,00 1.768.085,00 70.514,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -773.586,00 -458.826,00 -546.872,00 1.660.048,00 -239.543,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.127.728,00 10.360.554,00 4.305.482,00 7.634.688,00 4.291.633,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 192.726.013,00 156.971.897,00 116.493.100,00 72.743.711,00 54.699.941,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 16.006.798,00 40.775.642,00 27.246.918,00 17.945.903,00 10.631.094,00
Finansal Yatırımlar 56.291.741,00 15.795.005,00 3.459,00 3.459,00 962,00
Ticari Alacaklar 52.229.781,00 44.113.582,00 48.574.536,00 30.938.832,00 26.990.063,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 30.631.188,00 32.049.336,00 27.164.346,00 18.944.170,00 17.964.303,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.598.593,00 12.064.246,00 21.410.190,00 11.994.662,00 9.025.760,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 107.080,00 123.880,00 123.880,00 108.457,00 93.214,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 107.080,00 123.880,00 123.880,00 108.457,00 93.214,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 42.309.301,00 46.005.052,00 34.449.583,00 18.661.358,00 14.990.523,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.690.182,00 2.624.899,00 1.428.732,00 2.732.691,00 985.285,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.391,00 51.374,00 39.719,00 37.523,00 35.236,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.021.739,00 7.482.463,00 4.626.273,00 2.315.488,00 973.564,00
ARA TOPLAM 192.726.013,00 156.971.897,00 116.493.100,00 72.743.711,00 54.699.941,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 48.929.064,00 44.880.055,00 39.702.775,00 38.747.775,00 34.769.526,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 40.852.508,00 37.917.142,00 34.074.616,00 33.131.141,00 30.607.051,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.641,00 176.066,00 178.788,00 181.510,00 34.734,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 155.641,00 176.066,00 178.788,00 181.510,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.395.147,00 121.289,00 0,00 0,00 357.743,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.775.529,00 5.915.319,00 4.581.260,00 4.312.643,00 3.019.759,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 239,00
TOPLAM VARLIKLAR 241.655.077,00 201.851.952,00 156.195.875,00 111.491.486,00 89.469.467,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.799.490,00 70.509.563,00 88.431.119,00 46.312.379,00 28.039.588,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 56.460.513,00 24.658.100,00 32.973.548,00 3.199.885,00 137.401,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.156.920,00 20.827.359,00 26.862.053,00 17.501.301,00 15.117.053,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 23.174.973,00 21.594.527,00 26.330.036,00 22.193.727,00 11.040.415,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.174.973,00 21.594.527,00 26.330.036,00 22.193.727,00 11.040.415,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.700.375,00 1.746.925,00 970.484,00 882.029,00 788.145,00
Diğer Borçlar 53.128,00 0,00 477.911,00 321.197,00 86.140,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 53.128,00 0,00 477.911,00 321.197,00 86.140,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.253.581,00 1.639.271,00 817.087,00 2.214.240,00 870.434,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 43.381,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.451.367,00 10.705.343,00 10.821.370,00 12.541.203,00 12.590.957,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.470.293,00 4.470.293,00 4.459.907,00 7.269.165,00 7.123.777,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.583,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.129.583,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.058.946,00 3.698.695,00 3.715.568,00 3.726.891,00 3.992.207,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 6.826,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 114.250.857,00 81.214.906,00 99.252.489,00 58.853.582,00 40.630.545,00
Ö Z K A Y N A K L A R 127.404.220,00 120.637.046,00 56.943.386,00 52.637.904,00 48.838.922,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 127.404.220,00 120.637.046,00 56.943.386,00 52.637.904,00 48.838.922,00
Ödenmiş Sermaye 85.000.000,00 85.000.000,00 27.617.600,00 27.617.600,00 27.617.600,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.687.369,00 5.687.369,00 5.431.181,00 5.431.181,00 5.431.181,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.554.987,00 16.869.747,00 16.781.701,00 17.328.573,00 14.973.055,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.554.987,00 16.869.747,00 16.781.701,00 17.328.573,00 14.973.055,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.135.939,00 -821.179,00 -909.225,00 -362.353,00 -500.971,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.260.550,00 2.260.550,00 2.260.550,00 -3.714.090,00 -3.714.090,00
Net Dönem Karı/Zararı 17.901.314,00 10.819.380,00 4.852.354,00 5.974.640,00 4.531.176,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 241.655.077,00 201.851.952,00 156.195.875,00 111.491.486,00 89.469.467,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 7.123.777,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi