Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,75
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 72,06
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -18,12
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,05
Dibe Uzaklık 72,06
Piyasa Değeri (USD) 5.045.494,80
Piyasa Değeri (TL) 17.661.250,00
Özsermaye (TL) 16.887.374,00
Sermaye (TL) 8.875.000,00
Net Kar (TL) -974.726,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu OYLUM
Sektör GIDA ÜRETİMİ
Adres Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ
Telefon
Faks
Web http://www.oylum.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BEGÜM BÜYÜKNALBANT 480.000,00 5,41
NESİBE BÜYÜKNALBANT 1.985.000,00 22,37
VASFİ CAN LEVENDOĞLU 710.000,00 8,00
YENER BÜYÜKNALBANT 1.060.500,00 11,95
DİĞER 4.639.500,00 52,28
Toplam 8.875.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.490.528,00 18.821.985,00 13.272.558,00 9.425.730,00 4.202.009,00
Satışların Maliyeti (-) -5.980.586,00 -18.265.590,00 -12.307.691,00 -8.560.501,00 -3.763.352,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 509.942,00 556.395,00 964.867,00 865.229,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 509.942,00 556.395,00 964.867,00 865.229,00 438.657,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -338.351,00 -1.199.171,00 -908.279,00 -590.218,00 -290.046,00
Pazarlama Giderleri (-) -360.670,00 -534.553,00 -457.174,00 -315.836,00 -188.000,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 286.984,00 590.490,00 480.323,00 409.029,00 167.084,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -194.076,00 -295.129,00 -112.095,00 -113.183,00 -89.972,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -96.171,00 -881.968,00 -32.358,00 255.021,00 37.723,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 122,00 836.319,00 157.903,00 151.932,00 69.836,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -241.521,00 -367.306,00 -162.250,00 -81.296,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -96.049,00 -287.170,00 -241.761,00 244.703,00 26.263,00
Finansman Giderleri (-) -167.716,00 -1.149.291,00 -574.457,00 -506.606,00 -199.263,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -263.765,00 -1.426.888,00 -710.112,00 -155.797,00 -93.702,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 88.527,00 594.881,00 194.614,00 133.015,00 61.183,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 88.527,00 0,00 194.614,00 133.015,00 61.183,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -175.238,00 -832.007,00 -515.498,00 -22.782,00 -32.519,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -175.238,00 -832.007,00 -515.498,00 -22.782,00 -32.519,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -175.238,00 -832.007,00 -515.498,00 -22.782,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,02 -0,09 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 35.270,00 2.963.965,00 2.496.514,00 2.512.546,00 40.655,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 3.178.293,00 3.178.293,00 3.178.293,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 44.087,00 -69.264,00 -57.651,00 -37.611,00 50.819,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -8.817,00 -145.064,00 -624.128,00 -628.136,00 -10.164,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 35.270,00 2.963.965,00 2.496.514,00 2.512.546,00 40.655,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 8.136,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -139.968,00 2.131.958,00 1.981.016,00 2.489.764,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 0,00 9.573,00 106.106,00 106.106,00 0,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 79.298,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 12.119.400,00 8.960.284,00 10.169.396,00 9.274.980,00 9.758.538,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 467.239,00 176.562,00 65.563,00 269.240,00 452.346,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.987.310,00 6.644.484,00 6.208.886,00 5.349.245,00 5.529.710,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.932.189,00 4.479.577,00 3.739.751,00 2.903.807,00 3.284.318,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.055.121,00 2.164.907,00 2.469.135,00 2.445.438,00 2.245.392,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 20.839,00 30.146,00 241.440,00 120.971,00 24.718,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 228.507,00 106.352,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.839,00 30.146,00 12.933,00 14.619,00 24.718,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 3.126.099,00 1.617.174,00 2.387.133,00 1.972.837,00 2.597.538,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 203.909,00 352.785,00 1.013.926,00 1.102.277,00 421.109,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 29,00 11,00 9,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 313.975,00 139.122,00 252.439,00 460.410,00 733.117,00
ARA TOPLAM 12.119.400,00 8.960.284,00 10.169.396,00 9.274.980,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 20.611.530,00 20.709.748,00 20.746.925,00 20.926.374,00 17.979.932,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.916.986,00 18.097.296,00 18.459.573,00 18.790.770,00 15.916.837,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.215,00 27.852,00 32.488,00 37.125,00 41.761,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 41.761,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.921.329,00 1.834.600,00 1.425.593,00 1.348.479,00 1.271.334,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 32.730.930,00 29.670.032,00 30.916.321,00 30.201.354,00 27.738.470,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.526.048,00 13.517.390,00 13.841.547,00 12.511.930,00 12.553.595,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.671.996,00 4.299.008,00 3.851.890,00 3.712.710,00 4.914.920,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 7.052.193,00 5.045.622,00 5.067.439,00 4.177.487,00 5.250.608,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.052.193,00 5.045.622,00 5.067.439,00 4.177.487,00 5.250.608,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 269.950,00 221.410,00 229.288,00 165.847,00 324.701,00
Diğer Borçlar 110.739,00 126.979,00 0,00 194.724,00 54.727,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 110.739,00 126.979,00 0,00 194.724,00 54.727,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 270.902,00 641.018,00 1.036.083,00 459.085,00 672.513,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58.692,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 58.692,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.288.663,00 1.225.870,00 1.577.917,00 1.874.891,00 1.277.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.317.508,00 2.530.775,00 2.261.361,00 2.367.262,00 2.821.083,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 529.893,00 763.983,00 509.706,00 622.785,00 1.296.000,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 203.374,00 189.570,00 191.896,00 196.224,00 123.373,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 203.374,00 189.570,00 191.896,00 196.224,00 123.373,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.573.195,00 1.566.176,00 1.559.759,00 1.548.253,00 1.401.710,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.046,00 11.046,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.843.556,00 16.048.165,00 16.102.908,00 14.879.192,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 16.887.374,00 13.621.867,00 14.813.413,00 15.322.162,00 12.363.792,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.887.374,00 13.621.867,00 14.813.413,00 15.322.162,00 12.363.792,00
Ödenmiş Sermaye 8.875.000,00 8.875.000,00 8.875.000,00 8.875.000,00 8.875.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.610.714,00 2.765.239,00 2.765.239,00 2.765.239,00 2.765.239,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.683.652,00 10.648.382,00 10.657.672,00 10.767.655,00 7.912.973,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.783.779,00 10.783.779,00 10.783.779,00 10.877.730,00 7.952.304,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.331,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -8.666.754,00 -7.834.747,00 -6.969.000,00 -7.062.950,00 -7.156.901,00
Net Dönem Karı/Zararı -175.238,00 -832.007,00 -515.498,00 -22.782,00 -32.519,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 32.730.930,00 29.670.032,00 30.916.321,00 30.201.354,00 27.738.470,00