Geri Dön

OYAKC | Oyak Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,91
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,73
BIST-100'deki Ağırlığı 7,42
F/K Oranı 9,23
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,32
Dibe Uzaklık 95,47
Piyasa Değeri (USD) 2.226.152.098,22
Piyasa Değeri (TL) 73.066.986.783,00
Özsermaye (TL) 31.444.851.621,00
Sermaye (TL) 1.159.793.441,00
Net Kar (TL) 7.917.862.144,00
 

Raporlar

  • Oyak Çimento - Toplantı Notları Oyak Çimento (OYAKC, Öneri Yok) 17 Mayıs Cuma günü şirketin yakın dönem gelişmelerini ve kısa vadeli görünümü görüşmek üzere bir ana...
Konu Açıklama
BIST Kodu OYAKC
Sektör Klinker, çimento ve hazır beton
Adres Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon 0(312) 220 02 90
Faks 0(312) 220 02 91
Web www.oyakcimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V. 945.082.998,67 75,81
TOPLAM 1.246.578.406,00 100,00
DİĞER 301.495.407,33 24,19
Toplam 2.493.156.812,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adana Çimento Free Port Ltd. 1.818.031,00 100,00
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. 304.500,00 100,00
Cimpor Romania Terminal S.R.L. 39.460.200,00 100,00
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 539.994,00 98,90
Oyak Çimento Enerji A.Ş. 7.524.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2024 Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
02.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
08.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
21.12.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
03.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
02.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
14.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
30.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,87
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,69
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,99
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,79
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 8.164.185.927,00 30.699.746.814,00 15.537.252.535,00 8.985.576.930,00 3.992.327.186,00
Satışların Maliyeti (-) 6.254.789.241,00 21.425.641.489,00 9.707.664.956,00 5.601.523.593,00 -2.585.420.521,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.909.396.686,00 9.274.105.325,00 5.829.587.579,00 3.384.053.337,00 1.406.906.665,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 1.909.396.686,00 9.274.105.325,00 5.829.587.579,00 3.384.053.337,00 1.406.906.665,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 315.908.270,00 1.058.727.601,00 530.683.896,00 324.567.515,00 -142.579.301,00
Pazarlama Giderleri (-) 53.223.366,00 191.251.468,00 92.590.712,00 54.525.003,00 -23.595.399,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.529.213,00 66.498.957,00 35.040.027,00 19.426.057,00 -9.041.764,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 273.639.514,00 1.065.434.417,00 380.192.223,00 270.620.761,00 54.510.851,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 245.357.752,00 1.312.897.890,00 687.197.711,00 594.935.149,00 -346.422.384,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.542.017.599,00 7.710.163.826,00 4.864.267.456,00 2.661.220.374,00 939.778.668,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 76.317.901,00 83.828.052,00 310.744.531,00 180.624.623,00 1.117.866,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28.624.981,00 170.847.668,00 792.056,00 26.488.698,00 -33.806.474,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 1.589.710.519,00 7.623.144.210,00 5.174.219.931,00 2.815.356.299,00 907.090.060,00
Finansman gelirleri 453.925.579,00 5.120.852.837,00 491.355.761,00 302.739.975,00 122.011.815,00
Finansman Giderleri (-) 245.479.322,00 6.768.191.801,00 312.128.950,00 178.858.432,00 -69.206.579,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.325.184.318,00 9.755.652.080,00 5.353.446.742,00 2.939.237.842,00 959.895.296,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 518.158.715,00 1.725.438.198,00 -135.569.099,00 78.118.017,00 57.164.413,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 244.596.303,00 1.461.086.462,00 1.076.742.318,00 416.837.213,00 -98.386.721,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 273.562.412,00 264.351.736,00 -1.212.311.417,00 -338.719.196,00 155.551.134,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 807.025.603,00 8.030.213.882,00 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 97.682.368,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 807.025.603,00 8.127.896.250,00 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 807.025.603,00 8.127.896.250,00 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,65 6,52 4,73 2,47 0,88
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,65 6,52 4,73 2,47 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 -105.042.722,00 -25.585.821,00 -37.687.804,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -153.954.311,00 -47.109.756,00 -47.109.756,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 -48.911.589,00 -21.523.935,00 -9.421.952,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -45.308.931,00 37.943.245,00 309.151,00 527.583,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları -45.308.931,00 37.943.245,00 309.151,00 527.583,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -45.308.931,00 -67.099.477,00 -25.276.670,00 -37.160.221,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 761.716.672,00 8.060.796.773,00 5.463.739.171,00 2.823.959.604,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 761.716.672,00 8.060.796.773,00 5.463.739.171,00 2.823.959.604,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,65 6,52 4,73 2,47 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 16.026.185.832,00 14.806.966.083,00 11.377.893.260,00 9.509.551.486,00 7.717.830.455,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 4.821.994.804,00 5.299.903.159,00 3.913.720.703,00 1.767.023.454,00 2.595.514.415,00
Finansal Yatırımlar 1.132.964.723,00 536.044.754,00 824.854.727,00 1.840.105.509,00 214.456.956,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 583.023.875,00 536.044.754,00 381.041.850,00 325.908.496,00 214.456.956,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 243.077.000,00 235.495.203,00 255.713.328,00 210.911.802,00 203.330.005,00
Ticari Alacaklar 5.057.355.943,00 4.342.243.918,00 3.929.380.783,00 3.319.190.150,00 2.609.301.665,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 309.805.997,00 241.806.734,00 193.761.905,00 344.613.207,00 270.534.953,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.747.549.946,00 4.100.437.184,00 3.735.618.878,00 2.974.576.943,00 2.338.766.712,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 76.639.973,00 64.382.266,00 21.184.659,00 25.779.718,00 13.288.774,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.716.908,00 31.366.654,00 6.481.106,00 6.177.578,00 4.578.871,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.923.065,00 33.015.612,00 14.703.553,00 19.602.140,00 8.709.903,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 4.576.943.188,00 4.091.545.077,00 2.415.038.875,00 2.140.766.432,00 2.108.418.037,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 334.054.430,00 384.641.697,00 269.816.043,00 411.438.300,00 170.534.632,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 69.360.057,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 5.314.661,00 665.611,00 2.633.124,00 3.983.577,00 5.051.630,00
ARA TOPLAM 16.005.267.722,00 14.788.786.539,00 11.376.628.914,00 9.508.287.140,00 7.716.566.109,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 20.918.110,00 18.179.544,00 1.264.346,00 1.264.346,00 1.264.346,00
DURAN VARLIKLAR 23.443.646.752,00 20.569.124.393,00 7.204.288.402,00 5.638.138.706,00 4.931.139.835,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 242.203.594,00 210.618.013,00 17.070.591,00 17.185.859,00 17.412.645,00
Maddi Duran Varlıklar 16.189.058.312,00 14.102.219.194,00 3.620.127.059,00 2.880.524.899,00 2.524.169.085,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.215.982.596,00 3.645.465.416,00 71.251.281,00 73.092.000,00 73.413.160,00
- Şerefiye 3.578.788.315,00 3.110.258.912,00 7.062.941,00 7.062.941,00 7.062.941,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 637.194.281,00 535.206.504,00 64.188.340,00 66.029.059,00 66.350.219,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 153.883.380,00 180.966.576,00 137.057.526,00 205.603.462,00 62.638.393,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.274.909.888,00 2.214.830.269,00 3.266.398.656,00 2.380.704.452,00 2.188.114.440,00
Diğer Duran Varlıklar 1.701.504,00 1.719.170,00 1.772.471,00 1.825.355,00 1.878.917,00
TOPLAM VARLIKLAR 39.469.832.584,00 35.376.090.476,00 18.582.181.662,00 15.147.690.192,00 12.648.970.290,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.847.812.536,00 6.665.400.816,00 5.204.445.068,00 4.416.897.887,00 3.835.043.279,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00 1.455.562.542,00 947.480.935,00 1.472.698.680,00 1.061.696.544,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 634.688.690,00 1.166.310.540,00 756.397.410,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 116.091.589,00 96.196.940,00 29.125.438,00 25.153.855,00 19.541.227,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 43.925.502,00 29.760.824,00 29.125.438,00 25.153.855,00 19.541.227,00
Banka Kredileri 0,00 1.455.562.542,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 3.740.548.338,00 3.641.331.007,00 2.785.547.359,00 1.884.506.145,00 1.867.572.443,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 611.348.978,00 711.374.280,00 467.782.944,00 353.944.361,00 405.345.988,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.129.199.360,00 2.929.956.727,00 2.317.764.415,00 1.530.561.784,00 1.462.226.455,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 215.469.202,00 124.865.831,00 122.419.185,00 74.921.127,00 169.382.198,00
Diğer Borçlar 336.659.088,00 178.562.931,00 182.815.221,00 282.372.760,00 114.236.245,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.641.303,00 5.950.287,00 5.560.444,00 5.163.886,00 4.759.201,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 330.017.785,00 172.612.644,00 177.254.777,00 277.208.874,00 109.477.044,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 176.375.525,00 0,00 196.867.923,00 161.626.526,00 126.246.434,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 136.465.904,00 0,00 655.194.393,00 319.285.882,00 301.699.181,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.123.497.603,00 1.000.444.943,00 284.104.985,00 195.737.773,00 174.049.968,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 621.746.423,00 522.640.173,00 123.642.686,00 74.392.776,00 30.997.545,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 501.751.180,00 477.804.770,00 160.462.299,00 121.344.997,00 143.052.423,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.705.287,00 2.013.230,00 889.629,00 595.139,00 619.039,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.177.168.427,00 2.044.543.037,00 549.782.315,00 542.617.593,00 432.559.219,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 166.705.948,00 136.449.673,00 74.958.697,00 63.676.999,00 46.092.713,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 115.703.354,00 68.073.663,00 74.958.697,00 63.676.999,00 46.092.713,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 840.141.510,00 815.003.456,00 474.823.618,00 478.940.594,00 385.794.821,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 676.943.847,00 656.555.793,00 441.154.061,00 445.271.037,00 357.894.012,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 163.197.663,00 158.447.663,00 33.669.557,00 33.669.557,00 27.900.809,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.024.980.963,00 8.709.943.853,00 5.754.227.383,00 4.959.515.480,00 4.267.602.498,00
Ö Z K A Y N A K L A R 31.444.851.621,00 26.666.146.623,00 12.827.954.279,00 10.188.174.712,00 8.381.367.792,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 31.444.851.621,00 26.666.146.623,00 12.827.954.279,00 10.188.174.712,00 8.381.367.792,00
Ödenmiş Sermaye 1.246.578.406,00 1.246.578.406,00 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 377.876.682,00 328.405.654,00 -101.993.189,00 -101.993.189,00 -203.986.378,00
Sermaye Düzeltme Farkları 8.169.091.608,00 6.936.406.728,00 134.868.176,00 134.868.176,00 134.868.176,00
Geri Alınmış Paylar (-) 32.212.548,00 27.995.331,00 6.935.220,00 6.935.220,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.088.396,00 945.905,00 234.322,00 234.322,00 234.322,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -404.986.555,00 -351.966.345,00 -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -404.986.555,00 -351.966.345,00 -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -404.986.555,00 -351.966.345,00 -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.046,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -231.052.794,00 -161.426.565,00 1.895.222,00 2.113.654,00 1.679.046,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.086.453.176,00 4.420.542.634,00 405.954.871,00 405.954.871,00 405.954.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.424.989.647,00 6.146.759.287,00 5.926.650.530,00 5.926.650.530,00 6.028.643.719,00
Net Dönem Karı/Zararı 807.025.603,00 8.127.896.250,00 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 39.469.832.584,00 35.376.090.476,00 18.582.181.662,00 15.147.690.192,00 12.648.970.290,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi