Geri Dön

OYAKC | Oyak Cimento


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,98
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 26,73
BIST-100'deki Ağırlığı 4,59
F/K Oranı 10,13
Piyasa Değ. / Defter Değ. 6,65
Dibe Uzaklık 95,47
Piyasa Değeri (USD) 2.742.714.445,09
Piyasa Değeri (TL) 85.302.807.585,55
Özsermaye (TL) 12.827.954.279,00
Sermaye (TL) 1.159.793.441,00
Net Kar (TL) 8.417.443.027,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OYAKC
Sektör Klinker, çimento ve hazır beton
Adres Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56 ÇANKAYA/ANKARA
Telefon 0(312) 220 02 90
Faks 0(312) 220 02 91
Web www.oyakcimento.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CİMPOR GLOBAL HOLDİNGS B.V. 945.082.998,67 75,81
TOPLAM 1.246.578.406,00 100,00
DİĞER 301.495.407,33 24,19
Toplam 2.493.156.812,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Adana Çimento Free Port Ltd. 1.818.031,00 100,00
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. 304.500,00 100,00
Cimpor Romania Terminal S.R.L. 39.460.200,00 100,00
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. 539.994,00 98,90
Tarih Açıklama Katsayı
25.01.2024 Bölünme 1,00
30.04.2019 Nakit Temettü / Bölünme 1,17
02.07.2018 Nakit Temettü / Bölünme 1,11
01.12.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,05
03.07.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
27.06.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
15.12.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
08.12.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
31.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
31.05.2012 Nakit Temettü / Bölünme 1,12
31.05.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
21.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
21.12.2009 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,21
29.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
30.05.2008 Nakit Temettü / Bölünme 1,20
03.03.2008 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,19
02.04.2007 Nakit Temettü / Bölünme 1,14
28.11.2006 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,11
02.05.2006 Nakit Temettü / Bölünme 1,09
28.12.2005 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,18
02.05.2005 Nakit Temettü / Bölünme 1,13
14.12.2004 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,70
30.04.2003 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.2002 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,87
31.05.2001 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,69
31.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,64
31.05.1999 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,99
08.06.1998 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,91
29.05.1998 Nakit Temettü / Bölünme 1,10
30.05.1997 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Nakit Temettü / Bölünme 1,79
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 15.537.252.535,00 8.985.576.930,00 3.992.327.186,00 12.706.677.549,00 8.185.945.315,00
Satışların Maliyeti (-) -9.707.664.956,00 -5.601.523.593,00 -2.585.420.521,00 -8.998.918.542,00 -5.906.468.109,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.829.587.579,00 3.384.053.337,00 1.406.906.665,00 3.707.759.007,00 2.279.477.206,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 5.829.587.579,00 3.384.053.337,00 1.406.906.665,00 3.707.759.007,00 2.279.477.206,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -530.683.896,00 -324.567.515,00 -142.579.301,00 -462.894.171,00 -286.934.733,00
Pazarlama Giderleri (-) -92.590.712,00 -54.525.003,00 -23.595.399,00 -68.932.007,00 -44.982.460,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -35.040.027,00 -19.426.057,00 -9.041.764,00 -21.086.710,00 -14.343.401,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 380.192.223,00 270.620.761,00 54.510.851,00 312.173.675,00 226.737.826,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -687.197.711,00 -594.935.149,00 -346.422.384,00 -185.840.285,00 -164.158.718,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 4.864.267.456,00 2.661.220.374,00 939.778.668,00 3.281.179.509,00 1.995.795.720,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 310.744.531,00 180.624.623,00 1.117.866,00 105.878.956,00 33.745.545,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -792.056,00 -26.488.698,00 -33.806.474,00 -304.263,00 -241.592,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 5.174.219.931,00 2.815.356.299,00 907.090.060,00 3.386.754.202,00 2.029.299.673,00
Finansman gelirleri 491.355.761,00 302.739.975,00 122.011.815,00 138.068.676,00 81.920.495,00
Finansman Giderleri (-) -312.128.950,00 -178.858.432,00 -69.206.579,00 -268.950.617,00 -202.943.471,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5.353.446.742,00 2.939.237.842,00 959.895.296,00 3.255.872.261,00 1.908.276.697,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 135.569.099,00 -78.118.017,00 57.164.413,00 1.244.134.662,00 -336.696.960,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.076.742.318,00 -416.837.213,00 -98.386.721,00 -649.282.426,00 -397.867.007,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.212.311.417,00 338.719.196,00 155.551.134,00 1.893.417.088,00 61.170.047,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00 4.500.006.923,00 1.571.579.737,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00 4.500.006.923,00 1.571.579.737,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00 4.500.006.923,00 1.571.579.737,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 4,73 2,47 0,88 3,88 1,36
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 11.377.893.260,00 9.509.551.486,00 7.717.830.455,00 6.635.133.060,00 5.219.544.110,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.913.720.703,00 1.767.023.454,00 2.595.514.415,00 1.770.851.233,00 1.211.011.986,00
Finansal Yatırımlar 824.854.727,00 1.840.105.509,00 214.456.956,00 266.296.534,00 166.340.027,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 381.041.850,00 325.908.496,00 214.456.956,00 266.296.534,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 255.713.328,00 210.911.802,00 203.330.005,00 236.873.712,00 0,00
Ticari Alacaklar 3.929.380.783,00 3.319.190.150,00 2.609.301.665,00 2.607.420.673,00 2.169.255.190,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 193.761.905,00 344.613.207,00 270.534.953,00 252.061.558,00 237.560.777,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.735.618.878,00 2.974.576.943,00 2.338.766.712,00 2.355.359.115,00 1.931.694.413,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 21.184.659,00 25.779.718,00 13.288.774,00 20.818.601,00 31.500.951,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6.481.106,00 6.177.578,00 4.578.871,00 4.435.523,00 4.291.001,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.703.553,00 19.602.140,00 8.709.903,00 16.383.078,00 27.209.950,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 2.415.038.875,00 2.140.766.432,00 2.108.418.037,00 1.774.218.377,00 1.490.278.305,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 269.816.043,00 411.438.300,00 170.534.632,00 188.147.816,00 148.232.269,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 2.633.124,00 3.983.577,00 5.051.630,00 6.115.480,00 1.661.036,00
ARA TOPLAM 11.376.628.914,00 9.508.287.140,00 7.716.566.109,00 6.633.868.714,00 5.218.279.764,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.264.346,00 1.264.346,00 1.264.346,00 1.264.346,00 1.264.346,00
DURAN VARLIKLAR 7.204.288.402,00 5.638.138.706,00 4.931.139.835,00 4.722.755.026,00 2.623.471.201,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.070.591,00 17.185.859,00 17.412.645,00 17.412.645,00 17.694.832,00
Maddi Duran Varlıklar 3.620.127.059,00 2.880.524.899,00 2.524.169.085,00 2.488.219.540,00 2.288.402.239,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.251.281,00 73.092.000,00 73.413.160,00 73.694.192,00 61.292.293,00
- Şerefiye 7.062.941,00 7.062.941,00 7.062.941,00 7.062.941,00 7.062.941,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.188.340,00 66.029.059,00 66.350.219,00 66.631.251,00 54.229.352,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 137.057.526,00 205.603.462,00 62.638.393,00 52.205.702,00 51.571.307,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.266.398.656,00 2.380.704.452,00 2.188.114.440,00 2.032.563.304,00 181.495.638,00
Diğer Duran Varlıklar 1.772.471,00 1.825.355,00 1.878.917,00 1.931.109,00 1.984.452,00
TOPLAM VARLIKLAR 18.582.181.662,00 15.147.690.192,00 12.648.970.290,00 11.357.888.086,00 7.843.015.311,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.204.445.068,00 4.416.897.887,00 3.835.043.279,00 3.502.983.384,00 2.740.468.965,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 947.480.935,00 1.472.698.680,00 1.061.696.544,00 878.140.914,00 759.212.310,00
- Banka Kredileri 634.688.690,00 1.166.310.540,00 756.397.410,00 572.248.543,00 751.866.350,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.125.438,00 25.153.855,00 19.541.227,00 17.210.688,00 4.121.973,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 29.125.438,00 25.153.855,00 19.541.227,00 17.210.688,00 4.121.973,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 2.785.547.359,00 1.884.506.145,00 1.867.572.443,00 1.911.170.034,00 1.504.340.495,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 467.782.944,00 353.944.361,00 405.345.988,00 405.603.677,00 269.909.490,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.317.764.415,00 1.530.561.784,00 1.462.226.455,00 1.505.566.357,00 1.234.431.005,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 122.419.185,00 74.921.127,00 169.382.198,00 43.948.248,00 37.554.228,00
Diğer Borçlar 182.815.221,00 282.372.760,00 114.236.245,00 86.740.172,00 90.079.339,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.560.444,00 5.163.886,00 4.759.201,00 4.461.254,00 4.198.316,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 177.254.777,00 277.208.874,00 109.477.044,00 82.278.918,00 85.881.023,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 196.867.923,00 161.626.526,00 126.246.434,00 113.321.863,00 91.369.782,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 655.194.393,00 319.285.882,00 301.699.181,00 250.108.759,00 167.931.646,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 284.104.985,00 195.737.773,00 174.049.968,00 201.906.838,00 85.430.453,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 123.642.686,00 74.392.776,00 30.997.545,00 106.857.614,00 38.686.802,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 160.462.299,00 121.344.997,00 143.052.423,00 95.049.224,00 46.743.651,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 889.629,00 595.139,00 619.039,00 435.868,00 428.739,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 549.782.315,00 542.617.593,00 432.559.219,00 490.689.594,00 591.648.245,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 74.958.697,00 63.676.999,00 46.092.713,00 41.113.604,00 318.267.442,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 74.958.697,00 63.676.999,00 46.092.713,00 41.113.604,00 18.267.442,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 474.823.618,00 478.940.594,00 385.794.821,00 448.232.621,00 271.365.750,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 441.154.061,00 445.271.037,00 357.894.012,00 420.331.812,00 265.090.563,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 33.669.557,00 33.669.557,00 27.900.809,00 27.900.809,00 6.275.187,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.754.227.383,00 4.959.515.480,00 4.267.602.498,00 3.993.672.978,00 3.332.117.210,00
Ö Z K A Y N A K L A R 12.827.954.279,00 10.188.174.712,00 8.381.367.792,00 7.364.215.108,00 4.510.898.101,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 12.827.954.279,00 10.188.174.712,00 8.381.367.792,00 7.364.215.108,00 4.510.898.101,00
Ödenmiş Sermaye 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00 1.159.793.441,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -101.993.189,00 -101.993.189,00 -203.986.378,00 -203.986.378,00 -203.986.381,00
Sermaye Düzeltme Farkları 134.868.176,00 134.868.176,00 134.868.176,00 134.868.176,00 134.868.176,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 234.322,00 234.322,00 234.322,00 234.322,00 234.322,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00 -155.943.894,00 -80.661.389,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00 -155.943.894,00 -80.661.389,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.529.715,00 -193.631.698,00 -155.943.894,00 -155.943.894,00 -80.661.389,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.895.222,00 2.113.654,00 1.679.046,00 1.586.071,00 1.413.745,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 1.895.222,00 2.113.654,00 1.679.046,00 1.586.071,00 1.413.745,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 405.954.871,00 405.954.871,00 405.954.871,00 405.954.871,00 405.954.871,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.926.650.530,00 5.926.650.530,00 6.028.643.719,00 1.528.636.796,00 1.528.636.799,00
Net Dönem Karı/Zararı 5.489.015.841,00 2.861.119.825,00 1.017.059.709,00 4.500.006.923,00 1.571.579.737,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 18.582.181.662,00 15.147.690.192,00 12.648.970.290,00 11.357.888.086,00 7.843.015.311,00
İhraç Edilen Tahviller 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi