Geri Dön

OTTO | Otto Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,63
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 54,71
Piyasa Değ. / Defter Değ. 7,01
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 69.529.219,80
Piyasa Değeri (TL) 2.301.000.000,00
Özsermaye (TL) 328.479.439,00
Sermaye (TL) 7.080.000,00
Net Kar (TL) 42.056.508,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OTTO
Sektör Yem üretimi, damızlık hayvan yetiştirme
Adres Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0850 888 8817
Faks 0850 888 6317
Web www.ottoholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 4.164.461,00 54,54
TOPLAM 7.635.461,00 100,00
DİĞER 3.471.000,00 45,46
Toplam 15.270.922,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. 408.000,00 51,00
OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş 200.000,00 100,00
OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. 200.000,00 100,00
OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş 50.000,00 100,00
OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2023 Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 104.221.886,00 220.649.331,00 89.444.893,00 66.805.216,00 21.025.704,00
Satışların Maliyeti (-) 41.878.470,00 122.686.474,00 37.438.638,00 26.812.059,00 7.729.630,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 62.343.416,00 97.962.857,00 52.006.255,00 39.993.157,00 13.296.074,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 62.343.416,00 97.962.857,00 52.006.255,00 39.993.157,00 13.296.074,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 7.741.363,00 41.889.751,00 11.432.360,00 3.627.767,00 1.714.673,00
Pazarlama Giderleri (-) 17.655.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 4.428.038,00 4.566.842,00 2.646.421,00 340.160,00 339.137,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 170.939,00 3.613.210,00 2.295.848,00 1.393.879,00 235.149,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 41.203.448,00 57.026.738,00 40.924.468,00 35.311.671,00 11.685.389,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 60.196.725,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 1.825.280,00 1.472.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 42.880.493,00 115.398.183,00 39.452.468,00 35.311.671,00 17.215.217,00
Finansman gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 4.605.615,00 9.280.633,00 3.109.183,00 841.762,00 413.044,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 38.274.878,00 105.182.596,00 36.343.285,00 34.469.909,00 16.802.173,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 16.473.925,00 47.727.772,00 11.554.536,00 15.327.177,00 2.903.962,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 411.295,00 344.075,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.473.925,00 47.316.477,00 11.210.461,00 15.327.177,00 2.903.962,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 21.800.953,00 57.454.824,00 24.788.749,00 19.142.732,00 13.898.211,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 21.800.953,00 57.454.824,00 24.788.749,00 19.142.732,00 13.898.211,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 11.995.072,00 17.367.296,00 2.208.515,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 9.805.881,00 40.087.528,00 22.580.234,00 19.142.732,00 13.898.211,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4.681.457,00 -3.619.556,00 -3.553.643,00 -842.799,00 -4.156.687,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -5.051.711,00 -3.668.969,00 -3.807.676,00 -997.665,00 -4.669.699,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -201.033,00 -333.017,00 -245.133,00 52.123,00 40.758,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 382.430,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -571.287,00 0,00 -499.166,00 -102.743,00 -472.254,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -4.681.457,00 -3.619.556,00 -3.553.643,00 -842.799,00 -4.156.687,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 17.119.496,00 53.835.268,00 21.235.106,00 18.299.933,00 9.741.524,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 17.119.496,00 53.835.268,00 21.235.106,00 18.299.933,00 9.741.524,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 110.352.216,00 101.411.124,00 119.410.873,00 106.138.851,00 66.024.053,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.219.685,00 6.584.453,00 5.310.978,00 624.063,00 231.913,00
Finansal Yatırımlar 922,00 1.061,00 922,00 922,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.704.015,00 42.586.107,00 58.065.265,00 72.317.140,00 21.921.334,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 39.570.730,00 21.633.123,00 594.410,00 6.900.410,00 12.698.410,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.133.285,00 20.952.984,00 57.470.855,00 65.416.730,00 9.222.924,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.185.615,00 14.082,00 254.927,00 239.669,00 239.669,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 3.022,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.185.615,00 14.082,00 251.905,00 239.669,00 239.669,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 29.024.254,00 39.697.010,00 52.468.703,00 31.464.481,00 41.933.262,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 2.704.551,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.217.725,00 9.823.860,00 3.291.078,00 1.473.576,00 1.678.875,00
ARA TOPLAM 110.352.216,00 101.411.124,00 119.410.873,00 106.138.851,00 66.024.053,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 385.076.272,00 389.972.160,00 174.534.068,00 172.205.242,00 152.260.779,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 165.852.707,00 165.852.707,00 95.594.254,00 98.922.335,00 99.920.000,00
Maddi Duran Varlıklar 1.241.115,00 1.221.581,00 149.707,00 64.332,00 68.692,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 212.485.095,00 213.229.506,00 71.692.865,00 67.919.080,00 48.244.651,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 71.692.865,00 67.919.080,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 3.240.743,00 0,00 1.960.550,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.631.854,00 2.903.614,00 2.329.630,00 1.988.945,00 1.366.886,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 495.428.488,00 491.383.284,00 293.944.941,00 278.344.093,00 218.284.832,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.330.415,00 72.044.574,00 62.815.515,00 49.904.646,00 13.072.700,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.477.237,00 35.066.243,00 30.414.842,00 23.835.391,00 230.048,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 30.414.842,00 0,00 230.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.329.255,00 1.501.669,00 1.309.254,00 1.228.500,00 1.427.246,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 1.524.237,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.639.488,00 23.659.699,00 20.529.804,00 20.217.859,00 8.149.056,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.639.488,00 23.659.699,00 20.529.804,00 20.217.859,00 8.149.056,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.607.300,00 2.876.296,00 2.356.722,00 998.246,00 713.327,00
Diğer Borçlar 889.479,00 842.949,00 1.207.569,00 999.423,00 1.221.822,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 889.479,00 842.949,00 1.207.569,00 999.423,00 1.221.822,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.354.882,00 1.381.502,00 4.019.597,00 916.955,00 10.000,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 439.800,00 389.733,00 261.796,00 237.622,00 237.622,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 202.178,00 116.317,00 24.174,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 237.622,00 273.416,00 237.622,00 237.622,00 237.622,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.390.659,00 6.080.770,00 2.442.584,00 1.470.650,00 1.083.579,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.797.073,00 75.366.319,00 30.028.697,00 34.380.497,00 91.803.644,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 499.264,00 984.433,00 855.555,00 1.229.384,00 1.524.237,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 713.433,00 417.559,00 318.464,00 64.325,00 40.763,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 713.433,00 417.559,00 318.464,00 64.325,00 40.763,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 80.584.376,00 73.956.470,00 28.854.678,00 33.086.788,00 20.000.597,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 7.857,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 134.127.488,00 147.410.893,00 92.844.212,00 84.285.143,00 104.876.344,00
Ö Z K A Y N A K L A R 361.301.000,00 343.972.391,00 201.100.729,00 194.058.950,00 113.408.488,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 328.479.439,00 323.537.902,00 196.713.325,00 194.058.950,00 113.408.488,00
Ödenmiş Sermaye 7.635.461,00 7.635.461,00 7.635.461,00 7.080.000,00 7.080.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 27.522.307,00 27.522.307,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 134.110.792,00 134.110.792,00 76.131.927,00 6.449.341,00 6.449.341,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 29.930.020,00 34.611.477,00 30.046.720,00 32.757.564,00 33.650.980,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 29.930.020,00 34.611.477,00 30.046.720,00 32.757.564,00 33.650.980,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -146.955,00 3.820,00 -30.255,00 193.730,00 204.212,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.604.865,00 2.787.752,00 1.265.250,00 70.238.047,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 116.870.113,00 70.743.950,00 59.053.733,00 58.391.266,00 58.391.266,00
Net Dönem Karı/Zararı 9.805.881,00 46.126.163,00 22.580.234,00 19.142.732,00 7.836.901,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 32.821.561,00 20.434.489,00 4.387.404,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 495.428.488,00 491.383.284,00 293.944.941,00 278.344.093,00 218.284.832,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi