Geri Dön

OTTO | Otto Holding


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,60
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,00
BIST-100'deki Ağırlığı 4,44
F/K Oranı 28,95
Piyasa Değ. / Defter Değ. 13,14
Dibe Uzaklık 49,00
Piyasa Değeri (USD) 81.842.971,20
Piyasa Değeri (TL) 2.584.200.000,00
Özsermaye (TL) 196.713.325,00
Sermaye (TL) 7.080.000,00
Net Kar (TL) 89.270.393,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OTTO
Sektör Yem üretimi, damızlık hayvan yetiştirme
Adres Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul
Telefon 0850 888 8817
Faks 0850 888 6317
Web www.ottoholding.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 4.164.461,00 54,54
TOPLAM 7.635.461,00 100,00
DİĞER 3.471.000,00 45,46
Toplam 15.270.922,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BÖCEK YAPIM PRODÜKSİYON ve ORGANİZASYON HİZMETLERİ A.Ş. 408.000,00 51,00
OTTO Entertainment Yapım Yatırım A.Ş 200.000,00 100,00
OTTO Girişim ve Teknoloji Yatırım A.Ş. 200.000,00 100,00
OTTO Tarım ve Hayvancılık San. Tic. A.Ş 50.000,00 100,00
OTTO Turizm ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş. 50.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
12.07.2023 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 89.444.893,00 66.805.216,00 19.855.815,00 30.637.240,00 3.787.409,00
Satışların Maliyeti (-) -37.438.638,00 -26.812.059,00 -7.299.547,00 -7.520.235,00 -2.379.528,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 52.006.255,00 39.993.157,00 12.556.268,00 23.117.005,00 1.407.881,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 52.006.255,00 39.993.157,00 12.556.268,00 23.117.005,00 1.407.881,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.432.360,00 -3.627.767,00 -1.664.188,00 -4.490.557,00 -2.949.167,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.646.421,00 340.160,00 337.610,00 20.251.512,00 3.361.290,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -2.295.848,00 -1.393.879,00 -233.197,00 -9.797.794,00 -1.179.829,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 40.924.468,00 35.311.671,00 10.996.493,00 29.080.166,00 640.175,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 54.537.665,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.472.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 39.452.468,00 35.311.671,00 10.996.493,00 83.617.831,00 640.175,00
Finansman Giderleri (-) -3.109.183,00 -841.762,00 -413.018,00 -551.567,00 -412.205,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 36.343.285,00 34.469.909,00 10.583.475,00 83.066.264,00 227.970,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -11.554.536,00 -15.327.177,00 -2.746.574,00 -14.068.201,00 2.079.934,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -344.075,00 0,00 0,00 -49.185,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -11.210.461,00 -15.327.177,00 -2.746.574,00 -14.019.016,00 2.079.934,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 24.788.749,00 19.142.732,00 7.836.901,00 68.998.063,00 2.307.904,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 24.788.749,00 19.142.732,00 7.836.901,00 68.998.063,00 2.307.904,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 2.208.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 22.580.234,00 19.142.732,00 7.836.901,00 68.998.063,00 2.307.904,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.553.643,00 -842.799,00 50.617,00 -865.238,00 21.579,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -3.807.676,00 -997.665,00 0,00 -997.665,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -245.133,00 52.123,00 50.617,00 22.982,00 28.025,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 499.166,00 102.743,00 0,00 109.445,00 -6.446,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.553.643,00 -842.799,00 50.617,00 -865.238,00 21.579,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 21.235.106,00 18.299.933,00 7.887.518,00 68.132.825,00 2.329.483,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 119.410.873,00 106.138.851,00 66.024.053,00 48.831.837,00 4.412.150,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.310.978,00 624.063,00 231.913,00 921.561,00 0,00
Finansal Yatırımlar 922,00 922,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 58.065.265,00 72.317.140,00 21.921.334,00 28.065.468,00 3.854.805,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 594.410,00 6.900.410,00 12.698.410,00 12.095.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 57.470.855,00 65.416.730,00 9.222.924,00 15.970.468,00 3.854.805,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 254.927,00 239.669,00 239.669,00 356.619,00 306.619,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.022,00 0,00 0,00 116.195,00 66.950,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 251.905,00 239.669,00 239.669,00 240.424,00 239.669,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 52.468.703,00 31.464.481,00 41.933.262,00 15.851.085,00 25.270,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 3.291.078,00 1.473.576,00 1.678.875,00 3.618.104,00 52.989,00
ARA TOPLAM 119.410.873,00 106.138.851,00 66.024.053,00 48.831.837,00 4.412.150,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 174.534.068,00 172.205.242,00 152.260.779,00 152.807.901,00 50.620.033,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 95.594.254,00 98.922.335,00 99.920.000,00 99.920.000,00 46.795.521,00
Maddi Duran Varlıklar 149.707,00 64.332,00 68.692,00 14.478.054,00 77.702,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.692.865,00 67.919.080,00 48.244.651,00 34.447.500,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 71.692.865,00 67.919.080,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.240.743,00 0,00 1.960.550,00 0,00 1.699.882,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.329.630,00 1.988.945,00 1.366.886,00 1.332.465,00 1.346.928,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 293.944.941,00 278.344.093,00 218.284.832,00 201.639.738,00 55.032.183,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 62.815.515,00 49.904.646,00 13.072.700,00 7.453.177,00 16.606.586,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.414.842,00 23.835.391,00 230.048,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 30.414.842,00 0,00 230.048,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.309.254,00 1.228.500,00 1.427.246,00 1.147.617,00 1.063.137,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 20.529.804,00 20.217.859,00 8.149.056,00 3.877.145,00 1.995.196,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 20.529.804,00 20.217.859,00 8.149.056,00 3.877.145,00 1.995.196,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.356.722,00 998.246,00 713.327,00 452.811,00 390.078,00
Diğer Borçlar 1.207.569,00 999.423,00 1.221.822,00 703.754,00 12.048.466,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 11.293.191,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.207.569,00 999.423,00 1.221.822,00 703.754,00 755.275,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 4.019.597,00 916.955,00 10.000,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 261.796,00 237.622,00 237.622,00 237.622,00 237.622,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 24.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 237.622,00 237.622,00 237.622,00 237.622,00 237.622,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.442.584,00 1.470.650,00 1.083.579,00 1.034.228,00 872.087,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.028.697,00 34.380.497,00 91.803.644,00 88.662.427,00 3.285.840,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 855.555,00 1.229.384,00 1.524.237,00 1.837.836,00 2.138.373,00
Banka Kredileri 855.555,00 0,00 1.524.237,00 0,00 2.138.373,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 318.464,00 64.325,00 40.763,00 12.355,00 12.582,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 318.464,00 64.325,00 40.763,00 12.355,00 12.582,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 28.854.678,00 33.086.788,00 20.000.597,00 17.204.457,00 1.134.885,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 92.844.212,00 84.285.143,00 104.876.344,00 96.115.604,00 19.892.426,00
Ö Z K A Y N A K L A R 201.100.729,00 194.058.950,00 113.408.488,00 105.524.134,00 35.139.757,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 196.713.325,00 194.058.950,00 113.408.488,00 105.524.134,00 35.139.757,00
Ödenmiş Sermaye 7.635.461,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00 7.080.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 76.131.927,00 6.449.341,00 6.449.341,00 6.449.341,00 6.449.341,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30.046.720,00 32.757.564,00 33.650.980,00 33.600.363,00 33.711.145,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30.046.720,00 32.757.564,00 33.650.980,00 33.600.363,00 33.711.145,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -30.255,00 193.730,00 204.212,00 153.595,00 156.684,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.265.250,00 70.238.047,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 59.053.733,00 58.391.266,00 58.391.266,00 -10.603.633,00 -14.408.633,00
Net Dönem Karı/Zararı 22.580.234,00 19.142.732,00 7.836.901,00 68.998.063,00 2.307.904,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.387.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 293.944.941,00 278.344.093,00 218.284.832,00 201.639.738,00 55.032.183,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi