Geri Dön

ORMA | Orma Orman Mahsulleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,40
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,69
BIST-100'deki Ağırlığı 5,76
F/K Oranı 21,22
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,06
Dibe Uzaklık 12,77
Piyasa Değeri (USD) 224.027.476,68
Piyasa Değeri (TL) 7.357.600.000,00
Özsermaye (TL) 3.564.815.942,00
Sermaye (TL) 27.200.000,00
Net Kar (TL) 346.775.989,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORMA
Sektör Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek.
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 246 - 2241020
Faks 246 - 2241019
Web www.orma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.579.294,52 16,84
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 18.404.978,67 67,67
TOPLAM 27.200.000,00 100,00
DİĞER 4.215.726,81 15,49
Toplam 54.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.278.900,00 10,00
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş 249.830,60 24,98
Tarih Açıklama Katsayı
09.01.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
07.09.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.01.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,25
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 3.203.445.649,00 0,00 1.155.331.640,00 0,00 1.943.014.807,00
Satışların Maliyeti (-) 2.565.832.075,00 0,00 901.392.368,00 0,00 -1.435.450.697,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 637.613.574,00 0,00 253.939.272,00 0,00 507.564.110,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 637.613.574,00 0,00 253.939.272,00 0,00 507.564.110,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 105.660.957,00 0,00 33.322.417,00 0,00 -44.231.108,00
Pazarlama Giderleri (-) 247.924.004,00 0,00 92.193.475,00 0,00 -175.937.753,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 90.523.365,00 0,00 76.363.544,00 0,00 118.014.789,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 124.861.764,00 0,00 126.306.680,00 0,00 -165.057.232,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 249.690.214,00 0,00 78.480.244,00 0,00 240.352.806,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 134.997.130,00 0,00 92.131.822,00 0,00 152.863.387,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.966,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 3.231.876,00 0,00 161.775,00 0,00 1.134.254,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 387.919.220,00 0,00 170.773.841,00 0,00 394.346.481,00
Finansman gelirleri -429.201.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 146.748.556,00 0,00 -201.452.936,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 529.809.210,00 0,00 24.025.285,00 0,00 192.893.545,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 183.033.221,00 0,00 -26.222.611,00 0,00 119.678.497,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.270.933,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 183.033.221,00 0,00 -26.222.611,00 0,00 129.949.430,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 346.775.989,00 0,00 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 346.775.989,00 0,00 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 346.775.989,00 0,00 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 369.574.389,00 0,00 120.512.409,00 0,00 619.497.886,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 495.502.776,00 0,00 167.133.420,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları -111.756.802,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -14.171.585,00 0,00 -19.161.219,00 0,00 -7.432.588,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 626.930.474,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 27.459.792,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 -3.832.244,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 369.574.389,00 0,00 120.512.409,00 0,00 619.497.886,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 716.350.378,00 0,00 170.760.305,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 716.350.378,00 0,00 170.760.305,00 0,00 932.069.928,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.416.050.842,00 0,00 976.890.901,00 0,00 891.533.705,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 125.701.317,00 0,00 131.420.168,00 0,00 33.320.695,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 292.760.218,00 0,00 396.492.861,00 0,00 351.087.745,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.784.651,00 0,00 22.091.845,00 0,00 18.972.259,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 268.975.567,00 0,00 374.401.016,00 0,00 332.115.486,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 45.849.050,00 0,00 26.909.872,00 0,00 54.635.845,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 12.657.067,00 0,00 13.684.893,00 0,00 24.201.235,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.191.983,00 0,00 13.224.979,00 0,00 30.434.610,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 673.112.789,00 0,00 359.629.723,00 0,00 388.858.353,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 202.955.628,00 0,00 34.489.476,00 0,00 32.103.080,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 404.964,00 0,00 314.666,00 0,00 36.743,00
Diğer Dönen Varlıklar 75.266.876,00 0,00 27.634.135,00 0,00 31.491.244,00
ARA TOPLAM 1.416.050.842,00 0,00 976.890.901,00 0,00 891.533.705,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 4.443.494.409,00 0,00 2.598.311.390,00 0,00 2.264.856.651,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.179.540,00 0,00 2.165.760,00 0,00 2.003.985,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 614.011.639,00 0,00 379.326.053,00 0,00 290.970.986,00
Maddi Duran Varlıklar 3.783.144.304,00 0,00 2.100.434.123,00 0,00 1.860.285.382,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 7.901.534,00 0,00 3.219.849,00 0,00 3.219.849,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.910.080,00 0,00 3.094.862,00 0,00 3.251.444,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 3.094.862,00 0,00 3.251.444,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.910.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.553.235,00 0,00 11.127.296,00 0,00 7.635.414,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 98.193.354,00 0,00 99.430.535,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 5.859.545.251,00 0,00 3.575.202.291,00 0,00 3.156.390.356,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.078.308.597,00 0,00 1.595.423.935,00 0,00 1.414.720.175,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 604.375.365,00 0,00 462.287.769,00 0,00 499.961.567,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 462.287.769,00 0,00 486.853.446,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 259.325.005,00 0,00 161.043.756,00 0,00 98.372.916,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 604.375.365,00 0,00 0,00 0,00 88.536.300,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 793.910.538,00 0,00 548.453.976,00 0,00 455.934.829,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 31.526.224,00 0,00 18.208.336,00 0,00 49.828.552,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 762.384.314,00 0,00 530.245.640,00 0,00 406.106.277,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.455.666,00 0,00 14.645.856,00 0,00 17.215.509,00
Diğer Borçlar 29.903.932,00 0,00 10.712.803,00 0,00 9.965.169,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6.182.663,00 0,00 872.267,00 0,00 512.247,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.721.269,00 0,00 9.840.536,00 0,00 9.452.922,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 361.107.221,00 0,00 392.815.758,00 0,00 329.776.391,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 70.918,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 8.230.870,00 0,00 5.464.017,00 0,00 3.422.876,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.721.789,00 0,00 5.090.176,00 0,00 3.049.035,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 509.081,00 0,00 373.841,00 0,00 373.841,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 216.420.712,00 0,00 199.811.148,00 0,00 132.463.278,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 123.395.022,00 0,00 152.275.240,00 0,00 104.231.849,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 15.695.549,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 60.556.534,00 0,00 42.138.450,00 0,00 28.231.429,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 60.556.534,00 0,00 42.138.450,00 0,00 28.231.429,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 32.469.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.294.729.309,00 0,00 1.795.235.083,00 0,00 1.547.183.453,00
Ö Z K A Y N A K L A R 3.564.815.942,00 0,00 1.779.967.208,00 0,00 1.609.206.903,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.564.815.942,00 0,00 1.779.967.208,00 0,00 1.609.206.903,00
Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 563.533.290,00 0,00 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.906,00 0,00 3.435,00 0,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.155.088,00 0,00 1.736.584.164,00 0,00 1.616.071.755,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 606.155.088,00 0,00 1.736.584.164,00 0,00 1.616.071.755,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.418.478,00 0,00 -24.777.798,00 0,00 -9.448.823,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 66.222.633,00 0,00 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.954.905.036,00 0,00 -61.706.989,00 0,00 -374.279.031,00
Net Dönem Karı/Zararı 346.775.989,00 0,00 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 5.859.545.251,00 0,00 3.575.202.291,00 0,00 3.156.390.356,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi