Geri Dön

ORMA | Orma Orman Mahsulleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 12,69
BIST-100'deki Ağırlığı 3,43
F/K Oranı 4,55
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,88
Dibe Uzaklık 12,77
Piyasa Değeri (USD) 71.180.294,70
Piyasa Değeri (TL) 1.421.200.000,00
Özsermaye (TL) 1.609.206.903,00
Sermaye (TL) 27.200.000,00
Net Kar (TL) 312.572.042,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORMA
Sektör Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek.
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 246 - 2241020
Faks 246 - 2241019
Web www.orma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 4.579.294,52 16,84
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 18.404.978,67 67,67
TOPLAM 27.200.000,00 100,00
DİĞER 4.215.726,81 15,49
Toplam 54.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.278.900,00 10,00
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş 249.830,60 24,98
Tarih Açıklama Katsayı
09.01.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
07.09.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.01.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,25
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.943.014.807,00 0,00 845.054.150,00 0,00 957.069.221,00
Satışların Maliyeti (-) -1.435.450.697,00 0,00 -659.646.667,00 0,00 -721.905.799,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 507.564.110,00 0,00 185.407.483,00 0,00 235.163.422,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 507.564.110,00 0,00 185.407.483,00 0,00 235.163.422,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -44.231.108,00 0,00 -12.770.679,00 0,00 -27.520.965,00
Pazarlama Giderleri (-) -175.937.753,00 0,00 -47.039.851,00 0,00 -66.888.435,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 118.014.789,00 0,00 73.778.558,00 0,00 44.708.429,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -165.057.232,00 0,00 -84.037.930,00 0,00 -105.054.992,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 240.352.806,00 0,00 115.337.581,00 0,00 80.407.459,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 152.863.387,00 0,00 1.336.102,00 0,00 57.340.239,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -3.966,00 0,00 0,00 0,00 -2.026,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 1.134.254,00 0,00 84.948,00 0,00 -368.261,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 394.346.481,00 0,00 116.758.631,00 0,00 137.377.411,00
Finansman Giderleri (-) -201.452.936,00 0,00 -109.220.952,00 0,00 -251.602.882,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 192.893.545,00 0,00 7.537.679,00 0,00 -114.225.471,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 119.678.497,00 0,00 64.905.333,00 0,00 30.285.927,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -10.270.933,00 0,00 -3.870.284,00 0,00 -5.874.385,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 129.949.430,00 0,00 68.775.617,00 0,00 36.160.312,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00 0,00 -83.939.544,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00 0,00 -83.939.544,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00 0,00 -83.939.544,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 619.497.886,00 0,00 -2.894.909,00 0,00 403.056.801,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -7.432.588,00 0,00 -2.894.909,00 0,00 904.572,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 626.930.474,00 0,00 0,00 0,00 402.152.229,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 619.497.886,00 0,00 -2.894.909,00 0,00 403.056.801,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 932.069.928,00 0,00 69.548.103,00 0,00 319.117.257,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 891.533.705,00 0,00 852.703.232,00 0,00 541.051.209,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 33.320.695,00 0,00 65.946.347,00 0,00 13.316.780,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 351.087.745,00 0,00 327.687.257,00 0,00 233.346.147,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 18.972.259,00 0,00 15.522.299,00 0,00 19.217.707,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 332.115.486,00 0,00 312.164.958,00 0,00 214.128.440,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 54.635.845,00 0,00 26.515.851,00 0,00 37.300.637,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.201.235,00 0,00 8.990.515,00 0,00 10.864.902,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.434.610,00 0,00 17.525.336,00 0,00 26.435.735,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 388.858.353,00 0,00 346.718.147,00 0,00 200.738.363,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 32.103.080,00 0,00 30.203.385,00 0,00 29.398.535,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 36.743,00 0,00 8.015.338,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 31.491.244,00 0,00 47.616.907,00 0,00 26.950.747,00
ARA TOPLAM 891.533.705,00 0,00 852.703.232,00 0,00 541.051.209,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.264.856.651,00 0,00 1.409.149.217,00 0,00 1.328.090.850,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.003.985,00 0,00 954.684,00 0,00 869.736,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 290.970.986,00 0,00 137.191.584,00 0,00 137.193.565,00
Maddi Duran Varlıklar 1.860.285.382,00 0,00 1.144.207.700,00 0,00 1.143.449.999,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.219.849,00 0,00 211.992,00 0,00 211.992,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.251.444,00 0,00 321.505,00 0,00 381.330,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.251.444,00 0,00 321.505,00 0,00 381.330,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.635.414,00 0,00 17.602.342,00 0,00 7.635.414,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 99.430.535,00 0,00 106.781.245,00 0,00 37.281.901,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.156.390.356,00 0,00 2.261.852.449,00 0,00 1.869.142.059,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.414.720.175,00 0,00 1.374.612.486,00 0,00 1.029.337.218,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 499.961.567,00 0,00 350.783.711,00 0,00 216.884.535,00
- Banka Kredileri 486.853.446,00 0,00 341.154.253,00 0,00 208.816.746,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.372.916,00 0,00 88.869.338,00 0,00 76.408.518,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 455.934.829,00 0,00 466.171.601,00 0,00 345.238.323,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 49.828.552,00 0,00 34.252.003,00 0,00 12.637.880,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 406.106.277,00 0,00 431.919.598,00 0,00 332.600.443,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.215.509,00 0,00 7.885.749,00 0,00 4.335.910,00
Diğer Borçlar 9.965.169,00 0,00 56.431.080,00 0,00 104.004.373,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 512.247,00 0,00 44.439.658,00 0,00 95.204.924,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.452.922,00 0,00 11.991.422,00 0,00 8.799.449,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 329.776.391,00 0,00 396.192.955,00 0,00 277.551.561,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 70.918,00 0,00 3.870.284,00 0,00 1.305.258,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.422.876,00 0,00 4.407.768,00 0,00 3.608.740,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.049.035,00 0,00 4.033.927,00 0,00 3.234.899,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 373.841,00 0,00 373.841,00 0,00 373.841,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 132.463.278,00 0,00 140.554.884,00 0,00 162.667.865,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 104.231.849,00 0,00 119.693.535,00 0,00 147.729.394,00
Banka Kredileri 88.536.300,00 0,00 113.382.147,00 0,00 145.108.066,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.695.549,00 0,00 6.311.388,00 0,00 2.621.328,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 28.231.429,00 0,00 20.861.349,00 0,00 14.938.471,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 28.231.429,00 0,00 20.861.349,00 0,00 14.938.471,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.547.183.453,00 0,00 1.515.167.370,00 0,00 1.192.005.083,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.609.206.903,00 0,00 746.685.079,00 0,00 677.136.976,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.609.206.903,00 0,00 746.685.079,00 0,00 677.136.976,00
Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.616.071.755,00 0,00 993.678.961,00 0,00 996.573.870,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.616.071.755,00 0,00 993.678.961,00 0,00 996.573.870,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -9.448.823,00 0,00 -4.911.144,00 0,00 -2.016.235,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -374.279.031,00 0,00 -374.279.031,00 0,00 -290.339.487,00
Net Dönem Karı/Zararı 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00 0,00 -83.939.544,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.156.390.356,00 0,00 2.261.852.449,00 0,00 1.869.142.059,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi