Geri Dön

ORMA | Orma Orman Mahsulleri


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORMA
Sektör Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek.
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Dr.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 246 - 2241020
Faks 246 - 2241019
Web www.orma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 4.579.294,52 16,84
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 18.404.978,67 67,67
TOPLAM 27.200.000,00 100,00
DİĞER 4.215.726,81 15,49
Toplam 54.400.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.278.900,00 10,00
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş 249.830,60 24,98
Tarih Açıklama Katsayı
09.01.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
07.09.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.01.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,25
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.155.331.640,00 0,00 1.943.014.807,00 0,00 845.054.150,00
Satışların Maliyeti (-) -901.392.368,00 0,00 -1.435.450.697,00 0,00 -659.646.667,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 253.939.272,00 0,00 507.564.110,00 0,00 185.407.483,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 253.939.272,00 0,00 507.564.110,00 0,00 185.407.483,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.322.417,00 0,00 -44.231.108,00 0,00 -12.770.679,00
Pazarlama Giderleri (-) -92.193.475,00 0,00 -175.937.753,00 0,00 -47.039.851,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 76.363.544,00 0,00 118.014.789,00 0,00 73.778.558,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -126.306.680,00 0,00 -165.057.232,00 0,00 -84.037.930,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 78.480.244,00 0,00 240.352.806,00 0,00 115.337.581,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 92.131.822,00 0,00 152.863.387,00 0,00 1.336.102,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 -3.966,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 161.775,00 0,00 1.134.254,00 0,00 84.948,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 170.773.841,00 0,00 394.346.481,00 0,00 116.758.631,00
Finansman Giderleri (-) -146.748.556,00 0,00 -201.452.936,00 0,00 -109.220.952,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 24.025.285,00 0,00 192.893.545,00 0,00 7.537.679,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 26.222.611,00 0,00 119.678.497,00 0,00 64.905.333,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 -10.270.933,00 0,00 -3.870.284,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 26.222.611,00 0,00 129.949.430,00 0,00 68.775.617,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 120.512.409,00 0,00 619.497.886,00 0,00 -2.894.909,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 167.133.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -19.161.219,00 0,00 -7.432.588,00 0,00 -2.894.909,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 3.832.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 626.930.474,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -27.459.792,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 120.512.409,00 0,00 619.497.886,00 0,00 -2.894.909,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 170.760.305,00 0,00 932.069.928,00 0,00 69.548.103,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 976.890.901,00 0,00 891.533.705,00 0,00 852.703.232,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 131.420.168,00 0,00 33.320.695,00 0,00 65.946.347,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 396.492.861,00 0,00 351.087.745,00 0,00 327.687.257,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.091.845,00 0,00 18.972.259,00 0,00 15.522.299,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 374.401.016,00 0,00 332.115.486,00 0,00 312.164.958,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 26.909.872,00 0,00 54.635.845,00 0,00 26.515.851,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.684.893,00 0,00 24.201.235,00 0,00 8.990.515,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.224.979,00 0,00 30.434.610,00 0,00 17.525.336,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 359.629.723,00 0,00 388.858.353,00 0,00 346.718.147,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 34.489.476,00 0,00 32.103.080,00 0,00 30.203.385,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 314.666,00 0,00 36.743,00 0,00 8.015.338,00
Diğer Dönen Varlıklar 27.634.135,00 0,00 31.491.244,00 0,00 47.616.907,00
ARA TOPLAM 976.890.901,00 0,00 891.533.705,00 0,00 852.703.232,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 2.598.311.390,00 0,00 2.264.856.651,00 0,00 1.409.149.217,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.165.760,00 0,00 2.003.985,00 0,00 954.684,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 379.326.053,00 0,00 290.970.986,00 0,00 137.191.584,00
Maddi Duran Varlıklar 2.100.434.123,00 0,00 1.860.285.382,00 0,00 1.144.207.700,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.219.849,00 0,00 3.219.849,00 0,00 211.992,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.094.862,00 0,00 3.251.444,00 0,00 321.505,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 3.094.862,00 0,00 3.251.444,00 0,00 321.505,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 11.127.296,00 0,00 7.635.414,00 0,00 17.602.342,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 98.193.354,00 0,00 99.430.535,00 0,00 106.781.245,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.575.202.291,00 0,00 3.156.390.356,00 0,00 2.261.852.449,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.595.423.935,00 0,00 1.414.720.175,00 0,00 1.374.612.486,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 462.287.769,00 0,00 499.961.567,00 0,00 350.783.711,00
- Banka Kredileri 462.287.769,00 0,00 486.853.446,00 0,00 341.154.253,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 161.043.756,00 0,00 98.372.916,00 0,00 88.869.338,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 548.453.976,00 0,00 455.934.829,00 0,00 466.171.601,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.208.336,00 0,00 49.828.552,00 0,00 34.252.003,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 530.245.640,00 0,00 406.106.277,00 0,00 431.919.598,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.645.856,00 0,00 17.215.509,00 0,00 7.885.749,00
Diğer Borçlar 10.712.803,00 0,00 9.965.169,00 0,00 56.431.080,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 872.267,00 0,00 512.247,00 0,00 44.439.658,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.840.536,00 0,00 9.452.922,00 0,00 11.991.422,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 392.815.758,00 0,00 329.776.391,00 0,00 396.192.955,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 70.918,00 0,00 3.870.284,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.464.017,00 0,00 3.422.876,00 0,00 4.407.768,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.090.176,00 0,00 3.049.035,00 0,00 4.033.927,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 373.841,00 0,00 373.841,00 0,00 373.841,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 199.811.148,00 0,00 132.463.278,00 0,00 140.554.884,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 152.275.240,00 0,00 104.231.849,00 0,00 119.693.535,00
Banka Kredileri 152.275.240,00 0,00 88.536.300,00 0,00 113.382.147,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 42.138.450,00 0,00 28.231.429,00 0,00 20.861.349,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 42.138.450,00 0,00 28.231.429,00 0,00 20.861.349,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.795.235.083,00 0,00 1.547.183.453,00 0,00 1.515.167.370,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.779.967.208,00 0,00 1.609.206.903,00 0,00 746.685.079,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.779.967.208,00 0,00 1.609.206.903,00 0,00 746.685.079,00
Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.736.584.164,00 0,00 1.616.071.755,00 0,00 993.678.961,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.736.584.164,00 0,00 1.616.071.755,00 0,00 993.678.961,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -24.777.798,00 0,00 -9.448.823,00 0,00 -4.911.144,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -61.706.989,00 0,00 -374.279.031,00 0,00 -374.279.031,00
Net Dönem Karı/Zararı 50.247.896,00 0,00 312.572.042,00 0,00 72.443.012,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.575.202.291,00 0,00 3.156.390.356,00 0,00 2.261.852.449,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 15.695.549,00 0,00 6.311.388,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi