Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORMA
Sektör Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek.
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 327 00 80
Faks 0212 327 13 03
Web http://www.orma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 18.404.978,67 67,67
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 4.579.294,52 16,84
Diğer 4.215.726,81 15,49
Toplam 27.200.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.063.125,00 10,00
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş 125.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.01.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
07.09.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.01.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,25
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 508.609.136,00 0,00 201.081.275,00 0,00 465.411.549,00
Satışların Maliyeti (-) -379.663.523,00 0,00 -153.834.928,00 0,00 -362.169.683,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 128.945.613,00 0,00 47.246.347,00 0,00 103.241.866,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 128.945.613,00 0,00 47.246.347,00 0,00 103.241.866,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.756.471,00 0,00 -8.495.846,00 0,00 -25.009.424,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.464.340,00 0,00 -9.527.860,00 0,00 -18.973.976,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.605.196,00 0,00 14.395.693,00 0,00 23.491.198,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.135.228,00 0,00 -17.321.530,00 0,00 -19.236.111,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 74.194.770,00 0,00 26.296.804,00 0,00 63.513.553,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 347.055,00 0,00 370.787,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.182,00 0,00 -5.157,00 0,00 -10.311,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 117.070,00 0,00 -181.022,00 0,00 51.537,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 74.651.713,00 0,00 26.481.412,00 0,00 63.554.779,00
Finansman Giderleri (-) -125.600.178,00 0,00 -63.661.072,00 0,00 -99.336.392,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -50.948.465,00 0,00 -37.179.660,00 0,00 -35.781.613,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 6.892.412,00 0,00 2.075.501,00 0,00 15.984.656,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 6.892.412,00 0,00 2.075.501,00 0,00 15.984.656,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -44.056.053,00 0,00 -35.104.159,00 0,00 -19.796.957,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -44.056.053,00 0,00 -35.104.159,00 0,00 -19.796.957,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -44.056.053,00 0,00 -35.104.159,00 0,00 -19.796.957,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 212.141.706,00 0,00 87.533.050,00 0,00 8.455.705,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 88.119.635,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -136.714,00 0,00 -586.585,00 0,00 66.234,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 212.278.420,00 0,00 0,00 0,00 8.389.471,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 212.141.706,00 0,00 87.533.050,00 0,00 8.455.705,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 168.085.653,00 0,00 52.428.891,00 0,00 -11.341.252,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 299.901.617,00 0,00 275.075.104,00 0,00 335.638.793,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 5.629.944,00 0,00 14.841.314,00 0,00 10.148.158,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 164.682.015,00 0,00 145.366.062,00 0,00 199.146.377,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.973.220,00 0,00 12.516.734,00 0,00 12.268.755,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.708.795,00 0,00 132.849.328,00 0,00 186.877.622,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 17.106.034,00 0,00 14.295.040,00 0,00 11.235.849,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.812.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 15.293.269,00 0,00 14.295.040,00 0,00 11.235.849,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 85.038.542,00 0,00 69.481.920,00 0,00 87.473.913,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.560.877,00 0,00 6.154.374,00 0,00 8.637.983,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 66.551,00 0,00 30.661,00 0,00 106.314,00
Diğer Dönen Varlıklar 15.817.654,00 0,00 24.905.733,00 0,00 18.890.199,00
ARA TOPLAM 299.901.617,00 0,00 275.075.104,00 0,00 335.638.793,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 828.012.391,00 0,00 703.909.119,00 0,00 618.210.534,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.237.997,00 0,00 939.905,00 0,00 1.120.927,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 178.632,00 0,00 469.871,00 0,00 475.028,00
Maddi Duran Varlıklar 779.049.477,00 0,00 657.969.119,00 0,00 552.046.488,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 236.067,00 0,00 367.868,00 0,00 597.973,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 236.067,00 0,00 367.868,00 0,00 597.973,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 46.031.313,00 0,00 42.883.451,00 0,00 62.691.213,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.127.914.008,00 0,00 978.984.223,00 0,00 953.849.327,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 569.552.535,00 0,00 529.604.444,00 0,00 578.647.220,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 167.462.248,00 0,00 177.051.301,00 0,00 207.575.265,00
- Banka Kredileri 161.178.862,00 0,00 171.360.140,00 0,00 201.306.115,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.811.535,00 0,00 38.699.707,00 0,00 32.932.343,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 222.462.049,00 0,00 177.985.812,00 0,00 204.103.614,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 79.750.448,00 0,00 75.020.116,00 0,00 68.474.942,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.711.601,00 0,00 102.965.696,00 0,00 135.628.672,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.235.162,00 0,00 2.722.824,00 0,00 2.936.260,00
Diğer Borçlar 38.794.814,00 0,00 54.353.866,00 0,00 45.590.539,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 37.006.453,00 0,00 46.654.776,00 0,00 41.792.786,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.788.361,00 0,00 7.699.090,00 0,00 3.797.753,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 95.421.869,00 0,00 60.235.868,00 0,00 75.301.182,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.386.082,00 0,00 4.340.365,00 0,00 2.974.986,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.815.270,00 0,00 3.016.621,00 0,00 2.184.079,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 570.812,00 0,00 1.323.744,00 0,00 790.907,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.978.776,00 0,00 14.214.701,00 0,00 7.233.031,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 200.341.754,00 0,00 207.016.822,00 0,00 185.268.041,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 140.501.296,00 0,00 145.036.258,00 0,00 123.771.061,00
Banka Kredileri 135.620.667,00 0,00 140.969.058,00 0,00 119.495.511,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.880.629,00 0,00 4.067.200,00 0,00 4.275.550,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 11.163.034,00 0,00 11.838.130,00 0,00 11.354.546,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.163.034,00 0,00 11.838.130,00 0,00 11.354.546,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 769.894.289,00 0,00 736.621.266,00 0,00 763.915.261,00
Ö Z K A Y N A K L A R 358.019.719,00 0,00 242.362.957,00 0,00 189.934.066,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 358.019.719,00 0,00 242.362.957,00 0,00 189.934.066,00
Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 593.517.069,00 0,00 468.908.413,00 0,00 381.375.363,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 593.517.069,00 0,00 468.908.413,00 0,00 381.375.363,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.920.807,00 0,00 -3.370.678,00 0,00 -2.784.093,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -246.283.434,00 0,00 -246.283.434,00 0,00 -226.486.477,00
Net Dönem Karı/Zararı -44.056.053,00 0,00 -35.104.159,00 0,00 -19.796.957,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.127.914.008,00 0,00 978.984.223,00 0,00 953.849.327,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi