Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,10
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 10,13
BIST-100'deki Ağırlığı 7,13
F/K Oranı -0,56
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,17
Dibe Uzaklık 10,22
Piyasa Değeri (USD) 5.568.006,75
Piyasa Değeri (TL) 26.384.000,00
Özsermaye (TL) 157.775.575,00
Sermaye (TL) 27.200.000,00
Net Kar (TL) -47.441.595,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORMA
Sektör Orman ve diğer ağaç ürünleriyle artıklarının integre sanayini kurmak ve işletmek.
Adres Vişnezade Mahallesi Prof.Alaeddin Yavaşca Sokak Marmara Apartmanı No:4 Daire :2 34357 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon 0212 327 00 80
Faks 0212 327 13 03
Web http://www.orma.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 4.215.726,81 15,50
GÖLTAŞ GÖLLER BÖL. ÇİMENTO SAN. VE TİCARET A.Ş. 4.579.294,52 16,84
GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş. 18.404.978,67 67,67
Toplam 27.200.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş 1.063.125,00 10,00
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş 125.000,00 25,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.01.2017 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,00
07.09.2015 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,71
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
30.05.2014 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
16.01.2014 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 5,25
30.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 314.682.401,00 0,00 135.945.402,00 0,00 246.194.765,00
Satışların Maliyeti (-) -254.610.583,00 0,00 -121.850.150,00 0,00 -218.839.667,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 60.071.818,00 0,00 14.095.252,00 0,00 27.355.098,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 60.071.818,00 0,00 14.095.252,00 0,00 27.355.098,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -17.813.214,00 0,00 -8.719.849,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -19.377.668,00 0,00 -5.934.203,00 0,00 -17.903.987,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.952.508,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 15.905.872,00 0,00 5.589.808,00 0,00 7.678.420,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -15.287.766,00 0,00 -1.084.119,00 0,00 -6.065.265,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 23.499.042,00 0,00 3.946.889,00 0,00 -888.242,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 609.727,00 0,00 42.179,00 0,00 175.982,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -11.267,00 0,00 0,00 0,00 -5.659,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 100.670,00 0,00 -77.488,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 24.198.172,00 0,00 3.911.580,00 0,00 -674.197,00
Finansman Giderleri (-) -79.212.079,00 0,00 -32.362.628,00 0,00 -64.784.603,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -55.013.907,00 0,00 -28.451.048,00 0,00 -65.458.800,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 7.572.312,00 0,00 -320.693,00 0,00 -858.652,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 7.572.312,00 0,00 -320.693,00 0,00 -858.652,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -47.441.595,00 0,00 -28.771.741,00 0,00 -66.317.452,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -47.441.595,00 0,00 -28.771.741,00 0,00 -66.317.452,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -47.441.595,00 0,00 -28.771.741,00 0,00 -66.317.452,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 86.263.153,00 0,00 -910.730,00 0,00 -2.800.430,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.844.901,00 0,00 -1.138.413,00 0,00 -3.500.537,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 88.108.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 227.683,00 0,00 700.107,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 86.263.153,00 0,00 -910.730,00 0,00 -2.800.430,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 38.821.558,00 0,00 -29.682.471,00 0,00 -69.117.882,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 227.683,00 0,00 700.107,00
Bilanço Tablosu 2017-12 2017-9 2017-6 2017-3 2016-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 270.033.565,00 0,00 173.012.045,00 0,00 183.914.973,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 3.855.647,00 0,00 311.641,00 0,00 1.292.517,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 190.024.648,00 0,00 114.393.579,00 0,00 116.502.620,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 12.259.816,00 0,00 9.063.062,00 0,00 8.202.845,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 177.764.832,00 0,00 105.330.517,00 0,00 108.299.775,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.040.260,00 0,00 3.353.901,00 0,00 3.901.625,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.040.260,00 0,00 3.353.901,00 0,00 3.901.625,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 53.163.840,00 0,00 37.237.449,00 0,00 46.262.082,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 7.454.146,00 0,00 7.139.085,00 0,00 3.975.606,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.455,00 0,00 2.630,00 0,00 11.388,00
Diğer Dönen Varlıklar 12.486.569,00 0,00 10.573.760,00 0,00 11.969.135,00
ARA TOPLAM 270.033.565,00 0,00 173.012.045,00 0,00 183.914.973,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 496.696.964,00 0,00 388.249.111,00 0,00 393.755.140,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.157.995,00 0,00 979.837,00 0,00 1.057.325,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 495.650,00 0,00 434.489,00 0,00 436.357,00
Maddi Duran Varlıklar 454.491.328,00 0,00 356.964.411,00 0,00 362.265.227,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.303.477,00 0,00 285.942,00 0,00 318.789,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 1.303.477,00 0,00 285.942,00 0,00 318.789,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 38.146.010,00 0,00 28.481.932,00 0,00 28.574.942,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 766.730.529,00 0,00 561.261.156,00 0,00 577.670.113,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 535.770.707,00 0,00 395.077.595,00 0,00 385.859.175,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 164.837.127,00 0,00 157.051.732,00 0,00 162.565.228,00
- Banka Kredileri 159.470.308,00 0,00 152.589.688,00 0,00 158.204.634,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 123.749.215,00 0,00 98.359.565,00 0,00 88.247.624,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 34.667.719,00 0,00 28.927.205,00 0,00 20.429.449,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.081.496,00 0,00 69.432.360,00 0,00 67.818.175,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.585.697,00 0,00 2.531.834,00 0,00 2.760.589,00
Diğer Borçlar 73.848.958,00 0,00 65.565.825,00 0,00 64.414.673,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.444.177,00 0,00 57.532.967,00 0,00 60.250.193,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.404.781,00 0,00 8.032.858,00 0,00 4.164.480,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 86.797.004,00 0,00 13.316.555,00 0,00 25.638.147,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.534.297,00 0,00 2.120.460,00 0,00 2.086.907,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.595.677,00 0,00 1.540.238,00 0,00 1.669.721,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 938.620,00 0,00 580.222,00 0,00 417.186,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 775.909,00 0,00 348.676,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.184.247,00 0,00 76.912.015,00 0,00 78.156.921,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 63.807.799,00 0,00 68.558.067,00 0,00 70.434.083,00
Banka Kredileri 57.775.963,00 0,00 66.459.274,00 0,00 67.759.223,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.031.836,00 0,00 2.098.793,00 0,00 2.674.860,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 9.376.448,00 0,00 0,00 0,00 7.722.838,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.376.448,00 0,00 0,00 0,00 7.722.838,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 608.954.954,00 0,00 471.989.610,00 0,00 464.016.096,00
Ö Z K A Y N A K L A R 157.775.575,00 0,00 89.271.546,00 0,00 113.654.017,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 157.775.575,00 0,00 89.271.546,00 0,00 113.654.017,00
Ödenmiş Sermaye 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 21.900.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00 0,00 23.141.114,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.435,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 273.066.877,00 0,00 185.892.994,00 0,00 186.803.724,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 273.066.877,00 0,00 185.892.994,00 0,00 186.803.724,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.251.171,00 0,00 -2.317.000,00 0,00 -1.406.270,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00 0,00 4.497.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -122.691.844,00 0,00 -122.691.844,00 0,00 -56.374.392,00
Net Dönem Karı/Zararı -47.441.595,00 0,00 -28.771.741,00 0,00 -66.317.452,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 766.730.529,00 0,00 561.261.156,00 0,00 577.670.113,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi