Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORGE
Sektör Elektrik taahhüt işleri, projelendirme
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy İstanbul
Telefon 0216 4573263
Faks 0216 4573267
Web http://orge.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 23.093.745,00 46,19
Nevhan GÜNDÜZ 10.657.504,85 21,32
Orhan GÜNDÜZ 16.248.750,00 32,50
Toplam 49.999.999,85 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
And İnşaat 249.900,00 99,80
Tarih Açıklama Katsayı
14.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
15.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 30.810.361,00 140.753.087,00 101.475.252,00 61.896.558,00 26.171.755,00
Satışların Maliyeti (-) -20.895.188,00 -80.420.584,00 -59.194.463,00 -37.160.155,00 -14.802.702,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.915.173,00 60.332.503,00 42.280.789,00 24.736.403,00 11.369.053,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.915.173,00 60.332.503,00 42.280.789,00 24.736.403,00 11.369.053,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.783.471,00 -6.356.022,00 -4.858.865,00 -2.868.598,00 -1.581.716,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.013.853,00 6.194.939,00 4.416.194,00 2.801.772,00 1.196.573,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -815.498,00 -4.049.151,00 -3.068.152,00 -1.851.754,00 -1.222.653,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 9.330.057,00 56.122.269,00 38.769.966,00 22.817.823,00 9.761.257,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 783.833,00 3.903.691,00 438.177,00 318.029,00 207.610,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -431.335,00 -17.279,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.682.555,00 60.008.681,00 39.208.143,00 23.135.852,00 9.968.867,00
Finansman gelirleri 2.236.325,00 2.849.232,00 1.374.513,00 1.366.796,00 948.637,00
Finansman Giderleri (-) -1.949.612,00 -5.761.093,00 -3.937.604,00 -2.043.279,00 -1.034.713,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.969.268,00 57.096.820,00 36.645.052,00 22.459.369,00 9.882.791,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.246.480,00 -11.789.077,00 -8.262.339,00 -5.129.681,00 -2.173.315,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -434.129,00 -790.268,00 -616.663,00 -186.033,00 -97.631,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.812.351,00 -10.998.809,00 -7.645.676,00 -4.943.648,00 -2.075.684,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.722.788,00 45.307.743,00 28.382.713,00 17.329.688,00 7.709.476,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.722.788,00 45.307.743,00 28.382.713,00 17.329.688,00 7.709.476,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1,00 -2,00 -1,00 -3,00 -1,00
- Ana Ortaklık Payları 7.722.789,00 45.307.745,00 28.382.714,00 17.329.691,00 7.709.477,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,15 0,91 0,57 0,35 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-3 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 256.481.877,00 237.949.255,00 202.031.192,00 184.135.688,00 165.043.053,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 44.922.256,00 34.494.610,00 13.325.951,00 13.849.305,00 13.020.765,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 23.186.391,00 27.012.961,00 29.110.169,00 23.293.835,00 139.642.736,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.186.391,00 27.012.961,00 29.110.169,00 23.285.835,00 139.642.736,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 80.342,00 120.342,00 113.392,00 81.392,00 80.342,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 40.000,00 32.000,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 80.342,00 80.342,00 81.392,00 81.392,00 80.342,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 11.036.936,00 10.413.247,00 3.800.094,00 8.385.346,00 8.101.469,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.352.734,00 3.954.043,00 3.186.173,00 2.690.151,00 2.767.633,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 1.434.037,00 1.836.032,00 1.421.102,00 871.428,00 1.430.108,00
ARA TOPLAM 256.481.877,00 237.949.255,00 202.031.192,00 184.135.688,00 165.043.053,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 55.228.997,00 57.325.069,00 50.890.107,00 50.462.465,00 47.912.139,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 33.520.000,00 36.130.000,00 30.390.079,00 30.358.978,00 28.080.000,00
Maddi Duran Varlıklar 17.068.054,00 17.170.255,00 17.277.570,00 17.249.070,00 18.018.518,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.609,00 56.601,00 61.411,00 27.061,00 40.794,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 27.061,00 40.794,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 311.710.874,00 295.274.324,00 252.921.299,00 234.598.153,00 212.955.192,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.478.789,00 71.330.152,00 58.774.386,00 53.889.586,00 43.850.350,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.652.658,00 28.708.331,00 24.540.628,00 675.901,00 332.891,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.122.604,00 8.062.111,00 3.834.589,00 13.263.095,00 9.230.925,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 13.409.403,00 17.634.196,00 9.051.916,00 17.789.037,00 16.070.380,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.409.403,00 17.634.196,00 9.051.916,00 17.789.037,00 16.070.380,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.641.932,00 2.293.317,00 2.195.200,00 2.045.915,00 2.959.648,00
Diğer Borçlar 3.017.314,00 2.740.158,00 2.023.157,00 937.595,00 445.756,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.155,00 19.155,00 17.955,00 17.605,00 17.405,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.998.159,00 2.721.003,00 2.005.202,00 919.990,00 428.351,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 13.885.123,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 68.269,00 716.137,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 469.758,00 421.362,00 240.684,00 229.561,00 209.490,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 161.738,00 113.342,00 74.354,00 63.231,00 43.160,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 308.020,00 308.020,00 166.330,00 166.330,00 166.330,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 37.820.896,00 38.117.367,00 28.689.074,00 26.276.049,00 24.150.091,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.871.121,00 8.033.180,00 2.191.301,00 2.516.015,00 3.309.003,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.100.145,00 1.052.232,00 769.865,00 721.263,00 643.023,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.100.145,00 1.052.232,00 769.865,00 721.263,00 643.023,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 30.849.630,00 29.031.955,00 25.727.908,00 23.038.771,00 20.198.065,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 119.299.685,00 109.447.519,00 87.463.460,00 80.165.635,00 68.000.441,00
Ö Z K A Y N A K L A R 192.411.189,00 185.826.805,00 165.457.839,00 154.432.518,00 144.954.751,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 192.411.210,00 185.826.825,00 165.457.858,00 154.432.539,00 144.954.770,00
Ödenmiş Sermaye 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.310.410,00 1.310.410,00 457.651,00 457.651,00 457.651,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -189.148,00 -210.444,00 -51.875,00 -308,00 108.723,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -189.148,00 -210.444,00 -51.875,00 -308,00 108.723,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -189.148,00 -210.444,00 -51.875,00 -308,00 108.723,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.706.062,00 5.236.867,00 5.329.595,00 5.353.458,00 5.320.044,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 131.020.797,00 84.182.247,00 84.123.006,00 84.099.143,00 84.132.557,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.722.789,00 45.307.745,00 28.382.714,00 17.329.691,00 7.709.477,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -21,00 -20,00 -19,00 -21,00 -19,00
TOPLAM KAYNAKLAR 311.710.874,00 295.274.324,00 252.921.299,00 234.598.153,00 212.955.192,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi