Geri Dön

ORGE | Orge Enerji Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Konu Açıklama
BIST Kodu ORGE
Sektör Elektrik taahhüt işleri, projelendirme
Adres Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon 02164573263
Faks 02164573267
Web www.orge.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Nevhan GÜNDÜZ 15.632.032,96 19,54
Orhan GÜNDÜZ 24.523.108,80 30,65
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
DİĞER 39.844.858,24 49,81
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AND İnşaat Ticaret A.Ş. 249.900,00 99,96
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
14.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
15.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 493.524.391,00 304.841.975,00 147.887.105,00 308.758.884,00 194.486.910,00
Satışların Maliyeti (-) -288.225.523,00 -182.347.841,00 -86.015.061,00 -197.239.838,00 -118.870.589,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 205.298.868,00 122.494.134,00 61.872.044,00 111.519.046,00 75.616.321,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 205.298.868,00 122.494.134,00 61.872.044,00 111.519.046,00 75.616.321,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -11.341.326,00 -6.492.310,00 -3.374.937,00 -8.885.859,00 -6.363.367,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25.355.172,00 21.384.874,00 8.190.450,00 16.376.769,00 7.462.490,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -27.269.240,00 -25.172.724,00 -16.602.262,00 -36.506.182,00 -8.026.319,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 192.043.474,00 112.213.974,00 50.085.295,00 82.503.774,00 68.689.125,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 29.740.389,00 29.577.650,00 98.989,00 31.927.599,00 1.674.738,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 221.783.863,00 141.791.624,00 50.184.284,00 114.431.373,00 70.363.863,00
Finansman gelirleri 19.603.228,00 15.667.910,00 7.665.747,00 21.511.988,00 10.139.520,00
Finansman Giderleri (-) -28.238.547,00 -18.640.410,00 -6.620.915,00 -10.534.885,00 -7.139.708,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 213.148.544,00 138.819.124,00 51.229.116,00 125.408.476,00 73.363.675,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -42.336.749,00 -24.457.344,00 -10.620.235,00 -21.447.115,00 -18.300.641,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1.245.817,00 -1.216.091,00 -312.261,00 -761.253,00 -798.269,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -41.090.932,00 -23.241.253,00 -10.307.974,00 -20.685.862,00 -17.502.372,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 170.811.795,00 114.361.780,00 40.608.881,00 103.961.361,00 55.063.034,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 170.811.795,00 114.361.780,00 40.608.881,00 103.961.361,00 55.063.034,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -26,00 -19,00 -9,00 -3,00 -2,00
- Ana Ortaklık Payları 170.811.821,00 114.361.799,00 40.608.890,00 103.961.364,00 55.063.036,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,14 1,43 0,51 1,30 0,69
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 755.214.470,00 672.499.645,00 623.376.906,00 485.708.416,00 386.478.548,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 72.958.027,00 78.694.046,00 92.829.193,00 41.473.281,00 22.218.595,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 82.069.787,00 99.192.866,00 90.639.215,00 80.416.483,00 29.177.810,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 82.069.787,00 99.192.866,00 90.639.215,00 80.416.483,00 29.177.810,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.561.652,00 80.341,00 2.436.299,00 80.341,00 110.630,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.561.652,00 80.341,00 2.436.299,00 80.341,00 110.630,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 65.271.099,00 56.900.615,00 60.889.952,00 46.254.013,00 27.567.597,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 9.856.729,00 10.379.663,00 3.775.581,00 4.792.787,00 2.900.260,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 92.258,00 45.693,00 918.984,00 1.224.745,00 46.490,00
Diğer Dönen Varlıklar 14.768.350,00 11.411.209,00 12.811.598,00 9.564.321,00 7.199.598,00
ARA TOPLAM 755.214.470,00 672.499.645,00 623.376.906,00 485.708.416,00 386.478.548,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 133.402.467,00 131.115.074,00 99.245.589,00 95.947.473,00 61.033.792,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 106.950.000,00 106.950.000,00 77.650.000,00 77.650.000,00 40.885.000,00
Maddi Duran Varlıklar 3.930.104,00 3.843.725,00 3.907.427,00 3.435.143,00 8.417.325,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.325,00 23.485,00 23.646,00 23.829,00 24.045,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 888.616.937,00 803.614.719,00 722.622.495,00 581.655.889,00 447.512.340,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 281.321.653,00 271.062.545,00 272.079.160,00 172.768.458,00 89.123.862,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 116.346.260,00 147.909.664,00 135.679.108,00 44.426.551,00 11.565.490,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 16.618.696,00 17.434.249,00 15.186.551,00 9.788.287,00 10.490.915,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 91.733.469,00 66.357.079,00 86.010.342,00 107.666.516,00 49.960.364,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 91.733.469,00 66.357.079,00 86.010.342,00 107.666.516,00 49.960.364,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.188.604,00 3.332.326,00 4.631.170,00 2.857.492,00 2.655.673,00
Diğer Borçlar 1.186.209,00 2.692.028,00 2.064.843,00 1.372.245,00 488.487,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.155,00 19.155,00 19.155,00 19.022,00 19.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.167.054,00 2.672.873,00 2.045.688,00 1.353.223,00 469.332,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 126.151,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 567.631,00 555.554,00 573.103,00 747.556,00 429.049,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 218.014,00 205.937,00 240.386,00 249.094,00 185.617,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 349.617,00 349.617,00 332.717,00 498.462,00 243.432,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.091.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 101.167.734,00 82.767.485,00 72.717.409,00 63.563.363,00 62.255.190,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 833.338,00 936.163,00 1.543.558,00 3.546.864,00 5.537.785,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889,00 2.145.706,00 2.280.416,00 1.345.880,00 1.382.278,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.825.889,00 2.145.706,00 2.280.416,00 1.345.880,00 1.382.278,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 97.495.007,00 79.672.116,00 66.712.049,00 56.489.108,00 53.278.074,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 382.489.387,00 353.830.030,00 344.796.569,00 236.331.821,00 151.379.052,00
Ö Z K A Y N A K L A R 506.127.550,00 449.784.689,00 377.825.926,00 345.324.068,00 296.133.288,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 506.127.601,00 449.784.733,00 377.825.960,00 345.324.093,00 296.133.312,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.098.440,00 2.098.440,00 2.098.440,00 2.098.440,00 2.098.440,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.592,00 81.561,00 -25.592,00 314.542,00 204.369,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.592,00 81.561,00 -25.592,00 314.542,00 204.369,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -482.112,00 -374.959,00 -482.112,00 -141.978,00 -252.151,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.079.919,00 14.079.919,00 12.178.631,00 4.411.742,00 4.594.022,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 249.186.442,00 249.186.442,00 251.087.730,00 154.893.255,00 154.710.975,00
Net Dönem Karı/Zararı 170.811.821,00 114.361.799,00 40.608.890,00 103.961.364,00 55.063.036,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -51,00 -44,00 -34,00 -25,00 -24,00
TOPLAM KAYNAKLAR 888.616.937,00 803.614.719,00 722.622.495,00 581.655.889,00 447.512.340,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi