Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 46,18
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 6,66
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,58
Dibe Uzaklık 52,30
Piyasa Değeri (USD) 51.445.119,53
Piyasa Değeri (TL) 181.200.000,00
Özsermaye (TL) 70.205.591,00
Sermaye (TL) 20.000.000,00
Net Kar (TL) 27.201.104,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu ORGE
Sektör Elektrik taahhüt işleri, projelendirme
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:A 34742 Kadıköy İstanbul
Telefon 0216 4573263
Faks 0216 4573267
Web http://orge.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 8.037.498,06 40,19
EVLI EMERGING FRONTIER FUND 1.200.000,00 6,00
Nevhan GÜNDÜZ 4.263.001,94 21,32
Orhan GÜNDÜZ 6.499.500,00 32,50
Toplam 20.000.000,00 100,01
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
And İnşaat 249.900,00 99,80
Tarih Açıklama Katsayı
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
15.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 22.782.618,00 86.335.927,00 68.979.869,00 41.035.254,00 20.449.261,00
Satışların Maliyeti (-) -13.483.984,00 -57.669.931,00 -47.432.549,00 -26.637.492,00 -12.585.404,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.298.634,00 28.665.996,00 21.547.320,00 14.397.762,00 7.863.857,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 9.298.634,00 28.665.996,00 21.547.320,00 14.397.762,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -962.578,00 -2.939.979,00 -886.505,00 -678.421,00 -317.137,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 733.419,00 3.556.773,00 2.142.761,00 1.776.138,00 587.397,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -595.591,00 -2.365.401,00 -1.918.972,00 -1.735.911,00 -941.756,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.473.884,00 26.917.389,00 20.884.604,00 13.759.568,00 7.192.361,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 221.281,00 2.035.933,00 63.395,00 29.079,00 15.023,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -79.608,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.695.165,00 28.873.714,00 20.947.999,00 13.788.647,00 7.207.384,00
Finansman gelirleri 1.829.665,00 4.082.796,00 1.230.062,00 492,00 137,00
Finansman Giderleri (-) -992.429,00 -1.768.030,00 -1.003.633,00 -487.031,00 -242.168,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 9.532.401,00 31.188.480,00 21.174.428,00 13.302.108,00 6.965.353,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.910.785,00 -6.149.668,00 -4.353.024,00 -2.766.933,00 -1.506.026,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -385.422,00 -1.700.727,00 -311.124,00 -172.186,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.525.363,00 -4.448.941,00 -4.041.900,00 -2.594.747,00 -1.506.026,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.621.616,00 25.038.812,00 16.821.404,00 10.535.175,00 5.459.327,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 7.621.616,00 25.038.812,00 16.821.404,00 10.535.175,00 5.459.327,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459.327,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1,00 -3,00 -3,00 -2,00 -1,00
- Ana Ortaklık Payları 7.621.617,00 25.038.815,00 16.821.407,00 10.535.177,00 5.459.328,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,38 1,25 0,84 0,53 0,27
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.382,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -62.977,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.382,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408.945,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 5.408.945,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 0,00 0,00 0,00 12.595,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 77.611.874,00 72.783.914,00 79.685.774,00 84.229.367,00 74.922.507,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 30.032.766,00 35.698.991,00 27.859.288,00 25.838.645,00 21.304.538,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 45.202.218,00 34.956.194,00 47.503.127,00 50.493.969,00 43.842.968,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 45.202.218,00 34.956.194,00 47.503.127,00 50.493.969,00 43.842.968,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 35.218,00 30.114,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 35.218,00 30.114,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.266.510,00 1.320.144,00 1.795.137,00 4.853.684,00 6.838.204,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 370.369,00 444.807,00 2.134.462,00 2.416.783,00 2.000.573,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 104.944,00 317.177,00 377.517,00 377.516,00 379.855,00
Diğer Dönen Varlıklar 599.849,00 16.487,00 16.243,00 248.770,00 556.369,00
ARA TOPLAM 77.611.874,00 72.783.914,00 79.685.774,00 84.229.367,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 24.946.388,00 24.700.909,00 18.738.137,00 12.796.136,00 6.727.523,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 13.779.120,00 19.478.097,00 15.832.817,00 10.796.668,00 5.062.000,00
Maddi Duran Varlıklar 6.384.811,00 692.647,00 619.115,00 600.823,00 562.888,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.427,00 14.115,00 13.915,00 14.221,00 2.066,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.427,00 14.115,00 13.915,00 14.221,00 2.066,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 102.558.262,00 97.484.823,00 98.423.911,00 97.025.503,00 81.650.030,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.910.710,00 24.508.021,00 33.312.273,00 41.205.299,00 31.583.245,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 444.680,00 489.868,00 446.604,00 405.216,00 349.227,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 4.029.378,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 9.635.678,00 9.062.138,00 10.710.617,00 10.597.382,00 12.355.699,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.635.678,00 9.062.138,00 10.710.617,00 10.597.382,00 12.355.699,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 767.980,00 873.454,00 977.281,00 887.678,00 726.417,00
Diğer Borçlar 498.630,00 3.819.402,00 816.533,00 310.734,00 108.892,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 15.625,00 15.350,00 14.600,00 14.400,00 14.350,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 483.005,00 3.804.052,00 801.933,00 296.334,00 94.542,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 3.485.788,00 2.959.294,00 12.255.339,00 24.030.735,00 13.917.027,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 1.001.990,00 133.581,00 167.293,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 159.374,00 89.847,00 67.884,00 83.722,00 96.605,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 88.892,00 19.365,00 29.434,00 45.272,00 58.155,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 70.482,00 70.482,00 38.450,00 38.450,00 38.450,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.441.973,00 10.400.469,00 10.854.324,00 7.798.573,00 6.685.209,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 909.857,00 1.408.738,00 2.223.903,00 585.947,00 455.151,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 359.441,00 346.326,00 417.460,00 434.181,00 569.385,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 359.441,00 346.326,00 417.460,00 434.181,00 569.385,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.172.675,00 8.645.405,00 8.212.961,00 6.778.445,00 5.660.673,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.352.683,00 34.908.490,00 44.166.597,00 49.003.872,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 70.205.579,00 62.576.333,00 54.257.314,00 48.021.631,00 43.381.576,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 70.205.591,00 62.576.344,00 54.257.325,00 48.021.641,00 43.381.585,00
Ödenmiş Sermaye 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 457.651,00 457.651,00 457.651,00 457.651,00 457.651,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 85.323,00 77.693,00 -23.918,00 26.628,00 -89.578,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 85.323,00 77.693,00 -23.918,00 26.628,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 85.323,00 77.693,00 -23.918,00 26.628,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.660,00 71.660,00 71.660,00 71.660,00 42.588,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 41.969.340,00 16.930.525,00 16.930.525,00 16.930.525,00 17.511.596,00
Net Dönem Karı/Zararı 7.621.617,00 25.038.815,00 16.821.407,00 10.535.177,00 5.459.328,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -12,00 -11,00 -11,00 -10,00 -9,00
TOPLAM KAYNAKLAR 102.558.262,00 97.484.823,00 98.423.911,00 97.025.503,00 81.650.030,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.573,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.099.242,00
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 -89.578,00