Geri Dön

ORGE | Orge Enerji Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,83
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 49,80
BIST-100'deki Ağırlığı 0,98
F/K Oranı 23,05
Piyasa Değ. / Defter Değ. 3,81
Dibe Uzaklık 52,30
Piyasa Değeri (USD) 156.140.911,59
Piyasa Değeri (TL) 5.032.000.000,00
Özsermaye (TL) 1.321.746.747,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 218.283.463,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu ORGE
Sektör Elektrik taahhüt işleri, yenilenebilir enerji tesislerinin kurulum, bakım ve işletmesi
Adres Kozyatağı Mah. Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat:18 34742 Kadıköy / İSTANBUL
Telefon 02164573263
Faks 02164573267
Web www.orge.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EVLI EMERGING FRONTIER FUND 4.922.006,00 6,15
Nevhan GÜNDÜZ 13.704.891,96 17,13
Orhan GÜNDÜZ 24.523.108,80 30,65
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
DİĞER 36.849.993,24 46,07
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AND İnşaat Ticaret A.Ş. 250.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
09.06.2021 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,60
14.05.2018 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,50
02.05.2017 Nakit Temettü / Bölünme 1,03
05.05.2016 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
05.01.2015 Rüçhan Hakkı / Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 1,82
15.05.2013 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.975.946.092,00 1.005.817.678,00 552.504.036,00 272.070.467,00 719.669.548,00
Satışların Maliyeti (-) -1.095.389.242,00 -497.832.184,00 -293.341.167,00 -160.823.988,00 -414.626.961,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 880.556.850,00 507.985.494,00 259.162.869,00 111.246.479,00 305.042.587,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 880.556.850,00 507.985.494,00 259.162.869,00 111.246.479,00 305.042.587,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -60.196.986,00 -37.820.667,00 -21.473.544,00 -10.727.436,00 -17.542.777,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 84.974.501,00 48.455.627,00 51.413.805,00 9.351.257,00 41.814.044,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -139.883.564,00 -74.800.307,00 -55.889.085,00 -10.170.528,00 -40.506.177,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 765.450.801,00 443.820.147,00 233.214.045,00 99.699.772,00 288.807.677,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.466.396,00 56.373.965,00 55.888.969,00 285.658,00 80.959.426,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.746.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 759.170.986,00 500.194.112,00 289.103.014,00 99.985.430,00 369.767.103,00
Finansman gelirleri 40.049.780,00 18.363.918,00 3.373.882,00 3.575.024,00 27.222.337,00
Finansman Giderleri (-) -68.770.797,00 -27.581.830,00 -16.039.251,00 -8.915.633,00 -36.182.036,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 294.498.494,00 490.976.200,00 276.437.645,00 94.644.821,00 360.807.404,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -76.214.953,00 -141.102.631,00 -49.596.821,00 -18.930.489,00 -51.181.514,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -8.404.533,00 -1.053.542,00 -299.228,00 -238.188,00 -4.401.557,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -67.810.420,00 -140.049.089,00 -49.297.593,00 -18.692.301,00 -46.779.957,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 218.283.541,00 349.873.569,00 226.840.824,00 75.714.332,00 309.625.890,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 218.283.541,00 349.873.569,00 226.840.824,00 75.714.332,00 309.625.890,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 78,00 -37,00 -28,00 -9,00 -35,00
- Ana Ortaklık Payları 218.283.463,00 349.873.606,00 226.840.852,00 75.714.341,00 309.625.925,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 2,73 4,37 2,84 0,95 3,87
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.860.065.662,00 1.538.105.073,00 1.222.057.242,00 1.081.956.041,00 949.223.242,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 207.211.438,00 85.915.403,00 65.117.486,00 68.238.224,00 78.063.125,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 358.234.654,00 256.396.330,00 173.571.043,00 156.240.277,00 173.986.428,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 358.234.654,00 256.396.330,00 173.571.043,00 156.240.277,00 173.986.428,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.999.196,00 5.199.456,00 6.231.022,00 7.804.980,00 1.187.452,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.999.196,00 5.199.456,00 6.231.022,00 7.804.980,00 1.187.452,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 20.760.048,00 161.738.808,00 126.283.660,00 116.890.412,00 91.453.768,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 18.745.139,00 14.475.144,00 18.603.889,00 20.723.905,00 26.254.153,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 766.292,00 0,00 0,00 249.494,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 8.730.700,00 24.330.128,00 22.849.816,00 23.031.954,00 15.403.060,00
ARA TOPLAM 1.860.065.662,00 1.538.105.073,00 1.222.057.242,00 1.081.956.041,00 949.223.242,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 325.813.581,00 259.623.091,00 249.388.063,00 205.179.219,00 186.867.601,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 252.595.000,00 213.475.000,00 213.475.000,00 158.000.000,00 158.000.000,00
Maddi Duran Varlıklar 16.402.614,00 7.177.689,00 5.048.232,00 3.984.286,00 3.968.185,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.721,00 22.682,00 22.843,00 23.004,00 23.164,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 15.695.177,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 2.185.879.243,00 1.797.728.164,00 1.471.445.305,00 1.287.135.260,00 1.136.090.843,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 613.299.187,00 524.187.562,00 412.395.570,00 403.976.781,00 362.818.367,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 103.169.900,00 103.570.258,00 98.694.017,00 118.446.148,00 111.740.413,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 74.226.187,00 40.800.786,00 15.587.668,00 12.290.595,00 11.362.058,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 238.441.851,00 164.700.348,00 101.810.136,00 108.042.642,00 117.682.312,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 238.441.851,00 164.700.348,00 101.810.136,00 108.042.642,00 117.682.312,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.323.686,00 7.979.843,00 14.187.665,00 11.163.119,00 4.362.913,00
Diğer Borçlar 5.116.244,00 3.457.370,00 2.087.779,00 3.858.224,00 4.049.092,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 21.655,00 33.768,00 81.768,00 19.155,00 19.155,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.094.589,00 3.423.602,00 2.006.011,00 3.839.069,00 4.029.937,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 615.280,00 1.320.386,00 931.158,00 3.292.796,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 1.048.750,00 920.509,00 871.102,00 631.821,00 624.771,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 541.656,00 414.285,00 365.678,00 282.204,00 275.154,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 507.094,00 506.224,00 505.424,00 349.617,00 349.617,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 324.992,00 107.103,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 250.833.175,00 254.582.033,00 162.526.667,00 150.482.463,00 108.776.256,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.788.030,00 3.435.817,00 4.872.975,00 6.271.518,00 833.338,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.240.070,00 8.018.908,00 5.601.278,00 7.074.647,00 4.900.092,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.240.070,00 8.018.908,00 5.601.278,00 7.074.647,00 4.900.092,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 237.791.575,00 242.420.908,00 152.024.505,00 137.122.798,00 103.029.326,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 692.900,00 14.409,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 864.132.362,00 778.769.595,00 574.922.237,00 554.459.244,00 471.594.623,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.321.746.881,00 1.018.958.569,00 896.523.068,00 732.676.016,00 664.496.220,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.321.746.747,00 1.018.958.666,00 896.523.156,00 732.676.085,00 664.496.280,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 406.958.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 37.723.028,00 18.809.708,00 18.809.708,00 12.964.521,00 12.964.521,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.521.090,00 -2.616.934,00 -1.854.066,00 -1.820.437,00 -644.412,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.521.090,00 -2.616.934,00 -1.854.066,00 -1.820.437,00 -644.412,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.521.090,00 -3.073.454,00 -2.310.586,00 -2.276.957,00 -1.100.932,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.176.119,00 4.040.046,00 4.205.670,00 11.114.672,00 4.756.161,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 562.126.232,00 568.852.240,00 568.686.616,00 561.777.614,00 258.510.200,00
Net Dönem Karı/Zararı 218.283.463,00 349.873.606,00 226.840.852,00 75.714.341,00 309.625.925,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 134,00 -97,00 -88,00 -69,00 -60,00
TOPLAM KAYNAKLAR 2.185.879.243,00 1.797.728.164,00 1.471.445.305,00 1.287.135.260,00 1.136.090.843,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi