Geri Dön

ORCAY | Orcay Ortakoy Cay Sanayi


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,49
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 54,13
BIST-100'deki Ağırlığı 7,82
F/K Oranı 16,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. 4,26
Dibe Uzaklık 58,94
Piyasa Değeri (USD) 35.060.033,65
Piyasa Değeri (TL) 1.106.400.000,00
Özsermaye (TL) 259.557.175,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 66.583.151,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ORCAY
Sektör Çay ve benzer gıda ürünleri ile ilgili her türlü üretim,paketleme ve ticaretinin yapılması
Adres ORTAKÖY KÖYÜ ORTAKÖY KÜME EVLERİ ORÇAY BLOK NO: 103 GÜNEYSU / RİZE
Telefon +90 (464) 344 1219
Faks +90 (464) 344 2656
Web www.orcay.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
FATİH ERDOĞAN 11.023.528,93 13,78
MEHMET ERDOĞAN 11.023.528,93 13,78
TOPLAM 80.000.000,00 100,00
DİĞER 57.952.942,14 72,44
Toplam 160.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
26.10.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,02
21.09.2022 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 3,91
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 401.561.050,00 225.797.951,00 55.657.453,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -277.774.254,00 -151.733.730,00 -37.679.836,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.786.796,00 74.064.221,00 17.977.617,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 123.786.796,00 74.064.221,00 17.977.617,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.135.139,00 -4.819.981,00 -1.797.293,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.762.634,00 -3.733.526,00 -1.841.852,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2.958.852,00 911.907,00 109.866,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.298.996,00 -1.221.599,00 -851.481,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 111.548.879,00 65.201.022,00 13.596.857,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 452.405,00 452.405,00 42.152,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -259.225,00 -259.225,00 -232.532,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 111.168.168,00 65.074.399,00 13.683.757,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 5.834.238,00 5.308.580,00 4.443.131,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -51.083.642,00 -22.847.827,00 -9.986.339,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 65.918.764,00 47.535.152,00 8.140.549,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -16.550.977,00 -10.125.181,00 -2.021.687,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.626.967,00 -9.706.019,00 -1.672.433,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 2.075.990,00 -419.162,00 -349.254,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 49.367.787,00 37.409.971,00 6.118.862,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 49.367.787,00 37.409.971,00 6.118.862,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -817.053,00 -373.263,00 -46.430,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 50.184.840,00 37.783.234,00 6.165.292,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -302.401,00 21.275,00 -293.224,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -302.401,00 21.275,00 -293.224,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -302.401,00 21.275,00 -293.224,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 49.065.386,00 37.431.246,00 5.825.638,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 463.102.377,00 394.450.812,00 319.880.340,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.760.317,00 28.165.796,00 6.943.151,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 207.719.263,00 179.945.127,00 125.023.129,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 307,00 20.094,00 225.548,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 207.718.956,00 179.925.033,00 124.797.581,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.427.728,00 2.513.176,00 275.806,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 275.806,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.427.728,00 2.513.176,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 220.041.326,00 171.973.721,00 184.078.022,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 12.198.542,00 7.917.121,00 1.464.091,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 6.955.201,00 3.935.871,00 2.096.141,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 463.102.377,00 394.450.812,00 319.880.340,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 207.316.026,00 201.207.510,00 132.968.489,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 198.824.935,00 192.145.684,00 123.334.285,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 69.790.309,00 66.775.736,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.494,00 37.204,00 39.885,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.494,00 37.204,00 39.885,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 670.418.403,00 595.658.322,00 452.848.829,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 305.721.701,00 242.222.239,00 218.868.943,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 278.160.459,00 214.841.269,00 200.075.801,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 269.198.609,00 0,00 196.303.789,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 11.949.602,00 7.008.868,00 7.822.653,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.978,00 4.019,00 1.846,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11.790.624,00 7.004.849,00 7.820.807,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.124.165,00 512.584,00 1.708.353,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 1.851.285,00 833.005,00 4.921.837,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.045.180,00 112.232,00 172.754,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 806.105,00 720.773,00 4.749.083,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.176.316,00 10.402.223,00 2.410.683,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.920.948,00 8.215.913,00 1.672.078,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 538.926,00 408.377,00 257.538,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 538.926,00 408.377,00 257.538,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 105.931.580,00 109.962.001,00 22.111.412,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 96.558.498,00 98.386.477,00 10.359.861,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 89.231.452,00 210.126.344,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.327.046,00 7.736.782,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.552.297,00 1.168.976,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.552.297,00 1.168.976,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.820.785,00 10.406.548,00 10.248.617,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 411.653.281,00 352.184.240,00 240.980.355,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 258.765.122,00 243.474.082,00 211.868.474,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 259.557.175,00 243.822.345,00 211.889.904,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.158.172,00 9.602.226,00 9.602.226,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 67.262.255,00 67.585.932,00 67.271.432,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 67.262.255,00 67.585.932,00 67.271.432,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -865.499,00 -541.823,00 -856.322,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.326.771,00 5.427.725,00 5.427.725,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 47.625.137,00 45.524.182,00 45.524.183,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 50.184.840,00 37.783.234,00 6.165.292,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -792.053,00 -348.263,00 -21.430,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 670.418.403,00 595.658.322,00 452.848.829,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 19.846,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi