Geri Dön

ONCSM | Oncosem Onkolojik Sistemler


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,41
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 24,95
BIST-100'deki Ağırlığı 5,87
F/K Oranı -41,27
Piyasa Değ. / Defter Değ. 14,22
Dibe Uzaklık 24,95
Piyasa Değeri (USD) 100.349.612,00
Piyasa Değeri (TL) 3.293.685.000,00
Özsermaye (TL) 231.702.869,00
Sermaye (TL) 23.850.000,00
Net Kar (TL) -79.811.001,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ONCSM
Sektör
Adres MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 06800 ÇANKAYA / ANKARA
Telefon 0312 219 50 32 - 0312 219 50 3
Faks 0312 219 50 73
Web www.oncosem.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
EROL ÇELİK 15.910.000,00 66,71
TOPLAM 23.850.000,00 100,00
DİĞER 7.940.000,00 33,29
Toplam 47.700.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
"ONCOSEM CA" LIMITED LIABILITY COMPANY 50.000.000,00 100,00
Oncosem GmBH 25.000,00 100,00
Oncosem Grup SRL 5.000,00 100,00
Oncosem UK Limited 100,00 100,00
Oncosem Ukraine 20.000,00 20,00
Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş. 7.700.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
08.11.2023 Nakit Temettü / Bölünme 1,00
Gelir Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 240.505.946,00 132.704.090,00 87.975.111,00 44.766.575,00 140.534.556,00
Satışların Maliyeti (-) 204.718.657,00 97.429.266,00 65.549.001,00 -33.202.276,00 -79.234.368,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 35.787.289,00 35.274.824,00 22.426.110,00 11.564.299,00 61.300.188,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 35.787.289,00 35.274.824,00 22.426.110,00 11.564.299,00 61.300.188,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 67.193.293,00 29.941.232,00 17.158.445,00 -8.686.887,00 -21.111.874,00
Pazarlama Giderleri (-) 14.216.824,00 7.977.524,00 5.766.839,00 -1.810.078,00 -7.224.385,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 9.260.603,00 5.058.706,00 2.593.803,00 1.465.450,00 6.308.974,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27.386.314,00 8.903.919,00 7.928.120,00 -3.220.829,00 -6.810.035,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -63.748.539,00 -6.489.145,00 -5.833.491,00 -688.045,00 32.462.868,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 525.714,00 525.714,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 246.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -63.995.114,00 -5.963.431,00 -5.307.777,00 -688.045,00 32.462.868,00
Finansman gelirleri 18.187.567,00 9.939.530,00 6.729.933,00 2.765.589,00 944.690,00
Finansman Giderleri (-) 14.630.339,00 7.614.500,00 2.327.960,00 -708.878,00 -1.658.713,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -94.315.054,00 -3.638.401,00 -905.804,00 1.368.666,00 31.748.845,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -14.504.053,00 -1.262.327,00 -1.066.619,00 117.815,00 -6.257.659,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 185.153,00 1.251.663,00 -268.231,00 -8.614.992,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -14.504.053,00 -1.447.480,00 -2.318.282,00 386.046,00 2.357.333,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -79.811.001,00 -2.376.074,00 160.815,00 1.486.481,00 25.491.186,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -79.811.001,00 -2.376.074,00 160.815,00 1.486.481,00 25.491.186,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -79.811.001,00 -2.376.074,00 160.815,00 1.486.481,00 25.491.186,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 628.909,00 1.470.517,00 1.201.934,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 786.138,00 1.808.736,00 1.478.379,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 157.229,00 338.219,00 276.445,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 157.229,00 338.219,00 276.445,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 628.909,00 1.470.517,00 1.201.934,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -79.182.092,00 -905.557,00 1.362.749,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -79.182.092,00 -905.557,00 1.362.749,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 195.212.736,00 181.419.372,00 174.547.871,00 175.965.966,00 116.907.224,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 58.544.213,00 65.339.952,00 62.473.058,00 59.512.158,00 11.683.368,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 54.413.226,00 59.771.308,00 57.744.031,00 50.689.907,00 41.181.904,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.413.226,00 59.771.308,00 57.744.031,00 50.689.907,00 41.181.904,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 0,00 13.516,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 77.638.831,00 52.230.804,00 50.745.774,00 51.981.351,00 49.614.993,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 3.187.694,00 2.748.415,00 2.481.921,00 3.307.488,00 4.139.865,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.257.097,00 1.069.031,00 517.438,00 6.563.969,00 6.426.481,00
Diğer Dönen Varlıklar 171.675,00 246.346,00 585.649,00 3.911.093,00 3.860.613,00
ARA TOPLAM 195.212.736,00 181.419.372,00 174.547.871,00 175.965.966,00 116.907.224,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 143.095.836,00 56.351.823,00 57.552.149,00 54.085.393,00 50.468.272,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 114.954.525,00 44.814.246,00 45.478.756,00 42.965.786,00 41.643.114,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 91.442,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.852.394,00 1.058.962,00 1.265.564,00 891.613,00 1.052.386,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.386,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 1.899.350,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.033.909,00 5.290.364,00 6.071.292,00 4.110.765,00 4.246.558,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 338.308.572,00 237.771.195,00 232.100.020,00 230.051.359,00 167.375.496,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.575.852,00 63.887.440,00 56.417.653,00 54.560.805,00 58.420.093,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.597.073,00 34.941.940,00 21.773.063,00 14.448.105,00 8.841.384,00
- Banka Kredileri 58.312.841,00 34.180.494,00 20.856.804,00 13.381.957,00 7.630.114,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.428.598,00 2.233.762,00 1.725.309,00 1.980.729,00 3.045.773,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 951.802,00 1.258.637,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.880.223,00 13.024.536,00 13.475.057,00 10.797.436,00 15.783.948,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.880.223,00 13.024.536,00 13.475.057,00 10.797.436,00 15.783.948,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.387.471,00 5.583.062,00 5.975.095,00 4.241.972,00 3.148.557,00
Diğer Borçlar 831.127,00 903.490,00 1.271.901,00 2.705.987,00 10.702.562,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 65.000,00 65.000,00 129.132,00 1.488.868,00 9.325.576,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 766.127,00 838.490,00 1.142.769,00 1.217.119,00 1.376.986,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.785.342,00 2.506.810,00 4.778.794,00 7.898.518,00 4.988.748,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 185.153,00 1.251.663,00 8.883.223,00 8.614.992,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.742.403,00 3.419.650,00 5.225.213,00 3.303.428,00 3.076.695,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 904.086,00 1.035.189,00 768.795,00 677.300,00 462.038,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.838.317,00 2.384.461,00 4.456.418,00 2.626.128,00 2.614.657,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 923.615,00 1.089.037,00 941.558,00 301.407,00 217.434,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.029.851,00 8.082.848,00 7.014.214,00 4.465.878,00 4.996.186,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.341.821,00 1.877.948,00 2.394.058,00 1.741.406,00 2.191.416,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 331.231,00 488.987,00 641.725,00 789.604,00 932.779,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.612.755,00 0,00 0,00 2.093.455,00 1.726.501,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.612.755,00 0,00 0,00 2.093.455,00 1.726.501,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.075.275,00 1.012.814,00 861.166,00 631.017,00 1.078.269,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 106.605.703,00 71.970.288,00 63.431.867,00 59.026.683,00 63.416.279,00
Ö Z K A Y N A K L A R 231.702.869,00 165.800.907,00 168.668.153,00 171.024.676,00 103.959.217,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 231.702.869,00 165.800.907,00 168.668.153,00 171.024.676,00 103.959.217,00
Ödenmiş Sermaye 23.850.000,00 23.850.000,00 23.850.000,00 23.850.000,00 19.900.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 -20.810.112,00 -20.810.112,00 -20.810.112,00 -20.810.112,00
Sermaye Düzeltme Farkları 51.930.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 95.908.368,00 62.076.500,00 62.076.500,00 62.076.500,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.328.816,00 -942.128,00 -611.771,00 419.086,00 866.608,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.328.816,00 -942.128,00 -611.771,00 419.086,00 866.608,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.328.816,00 -942.128,00 -611.771,00 419.086,00 866.608,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 135.876.793,00 80.777.017,00 80.777.017,00 72.278.187,00 72.278.187,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.277.422,00 23.225.704,00 23.225.704,00 31.724.534,00 6.233.348,00
Net Dönem Karı/Zararı -79.811.001,00 -2.376.074,00 160.815,00 1.486.481,00 25.491.186,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 338.308.572,00 237.771.195,00 232.100.020,00 230.051.359,00 167.375.496,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi