Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OLMIP
Sektör Her nevi ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak
Adres Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Nidakule Levent Apt. N 7/9/54 Şişli/İstanbul 
Telefon 0216 656 62 00
Faks 0216 290 51 39
Web http://www.olmuksan-ipaper.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
I.P. CONTAINER HOLDINGS SPAIN S.L. 76.329.376,11 92,97
DİĞER 5.773.123,89 7,03
Toplam 82.102.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 56.850,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,45
01.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
29.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.027.962.156,00 772.695.527,00 522.269.301,00 245.795.380,00 1.126.721.602,00
Satışların Maliyeti (-) -915.557.861,00 -684.851.908,00 -474.886.224,00 -223.288.821,00 -982.697.268,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 112.404.295,00 87.843.619,00 47.383.077,00 22.506.559,00 144.024.334,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 112.404.295,00 87.843.619,00 47.383.077,00 22.506.559,00 144.024.334,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -99.703.189,00 -67.027.377,00 -45.794.337,00 -25.003.744,00 -79.748.434,00
Pazarlama Giderleri (-) -49.393.833,00 -36.859.901,00 -24.288.849,00 -11.163.751,00 -50.430.503,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.285.867,00 -2.103.030,00 -1.428.256,00 -677.683,00 -2.567.471,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 33.241.237,00 31.349.327,00 13.826.097,00 11.607.222,00 131.423.247,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -80.085.674,00 -58.982.308,00 -37.827.871,00 -12.368.547,00 -111.155.702,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -86.823.031,00 -45.779.670,00 -48.130.139,00 -15.099.944,00 31.545.471,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 721.363,00 194.378,00 149.550,00 149.550,00 639.293,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -407.608,00 -144.175,00 -90.444,00 -90.444,00 -1.044.897,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -86.509.276,00 -45.729.467,00 -48.071.033,00 -15.040.838,00 31.139.867,00
Finansman Gelirleri 1.777.770,00 1.439.802,00 1.053.151,00 457.844,00 1.344.484,00
Finansman Giderleri (-) -30.996.975,00 -25.492.575,00 -21.959.302,00 -11.904.434,00 -18.337.921,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -115.728.481,00 -69.782.240,00 -68.977.184,00 -26.487.428,00 14.146.430,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 23.604.059,00 -80.027,00 -896.789,00 -3.680.451,00 -1.283.327,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.738.268,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 23.604.059,00 -80.027,00 -896.789,00 -3.680.451,00 1.454.941,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -92.124.422,00 -69.862.267,00 -69.873.973,00 -30.167.879,00 12.863.103,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -92.124.422,00 -69.862.267,00 -69.873.973,00 -30.167.879,00 12.863.103,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -92.124.422,00 -69.862.267,00 -69.873.973,00 -30.167.879,00 12.863.103,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,12 -0,85 -0,85 -0,37 0,16
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -2.680.800,00 0,00 0,00 0,00 595.200,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -3.351.000,00 0,00 0,00 0,00 744.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 670.200,00 0,00 0,00 0,00 -148.800,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -2.680.800,00 0,00 0,00 0,00 595.200,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -94.805.222,00 -69.862.267,00 -69.873.973,00 -30.167.879,00 13.458.303,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-12 2019-9 2019-6 2019-3 2018-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 504.772.808,00 566.858.830,00 650.898.242,00 665.892.655,00 841.456.801,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 8.532.804,00 6.225.245,00 13.676.032,00 12.233.055,00 13.336.359,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 327.199.163,00 340.031.260,00 366.248.835,00 363.628.525,00 434.204.026,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.020.549,00 232.006,00 139.637,00 136.327,00 125.204,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 322.178.614,00 339.799.254,00 366.109.198,00 363.492.198,00 434.078.822,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 38.333,00 29.453,00 29.453,00 29.453,00 29.453,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 38.333,00 29.453,00 29.453,00 29.453,00 29.453,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 210.688,00 1.529.185,00 0,00
Stoklar 149.242.258,00 193.345.640,00 237.906.202,00 233.450.462,00 332.146.119,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 6.625.692,00 4.191.844,00 7.333.582,00 7.436.804,00 3.086.634,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.134.558,00 23.035.388,00 25.493.450,00 25.539.772,00 36.608.811,00
ARA TOPLAM 504.772.808,00 566.858.830,00 650.898.242,00 643.847.256,00 819.411.402,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 22.045.399,00 22.045.399,00
DURAN VARLIKLAR 293.059.296,00 245.314.029,00 218.922.666,00 162.060.880,00 143.973.138,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00 407.870,00 407.870,00
Maddi Duran Varlıklar 213.182.639,00 196.158.360,00 141.901.921,00 123.339.313,00 124.406.444,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.113.273,00 2.123.139,00 2.284.223,00 2.005.089,00 2.203.090,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.113.273,00 2.123.139,00 2.284.223,00 2.005.089,00 2.203.090,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.270.882,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 797.832.104,00 812.172.859,00 869.820.908,00 827.953.535,00 985.429.939,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 535.133.701,00 531.309.026,00 595.055.095,00 522.318.541,00 652.804.229,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 183.932.738,00 182.517.434,00 178.551.006,00 171.374.455,00 157.930.801,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.168.740,00 1.128.109,00 3.368.878,00 11.021.362,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.168.740,00 1.128.109,00 3.368.878,00 11.021.362,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 310.355.665,00 319.404.437,00 389.183.100,00 320.436.979,00 467.993.664,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 153.700.514,00 160.663.905,00 202.536.250,00 192.688.275,00 200.401.618,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 156.655.151,00 158.740.532,00 186.646.850,00 127.748.704,00 267.592.046,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00
Diğer Borçlar 6.018.127,00 5.518.288,00 6.460.526,00 5.984.942,00 3.602.097,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.018.127,00 5.518.288,00 6.460.526,00 5.984.942,00 3.602.097,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 2.661.485,00 1.113.968,00 1.512.189,00 815.581,00 1.160.992,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 2.738.268,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.451.372,00 10.753.743,00 9.775.646,00 12.659.976,00 12.117.847,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.880.006,00 6.135.467,00 4.119.967,00 4.035.131,00 6.423.966,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.571.366,00 4.618.276,00 5.655.679,00 8.624.845,00 5.693.881,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 9.232,00 0,00 24.046,00 22.975,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.558.215,00 29.780.690,00 23.694.376,00 18.471.172,00 15.294.009,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.829.332,00 14.148.254,00 7.354.954,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 12.829.332,00 14.148.254,00 7.354.954,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 12.133.712,00 12.637.000,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 12.133.712,00 12.637.000,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.672.883,00 3.756.287,00 4.573.049,00 6.337.460,00 2.657.009,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 571.691.916,00 561.089.716,00 618.749.471,00 540.789.713,00 668.098.238,00
Ö Z K A Y N A K L A R 226.140.188,00 251.083.143,00 251.071.437,00 287.163.822,00 317.331.701,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 226.140.188,00 251.083.143,00 251.071.437,00 287.163.822,00 317.331.701,00
Ödenmiş Sermaye 82.102.500,00 82.102.500,00 82.102.500,00 82.102.500,00 82.102.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 90.609.827,00 90.609.827,00 90.609.827,00 90.609.827,00 90.609.827,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.014.400,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.014.400,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.014.400,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00 -2.333.600,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 135.942.339,00 135.942.339,00 135.942.339,00 132.328.630,00 119.465.527,00
Net Dönem Karı/Zararı -92.124.422,00 -69.862.267,00 -69.873.973,00 -30.167.879,00 12.863.103,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 797.832.104,00 812.172.859,00 869.820.908,00 827.953.535,00 985.429.939,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi