Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OLMIP
Sektör Her nevi ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak
Adres Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Nidakule Levent Apt. N 7/9/54 Şişli/İstanbul 
Telefon 0216 656 62 00
Faks 0216 290 51 39
Web http://www.olmuksan-ipaper.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
I.P. CONTAINER HOLDINGS SPAIN S.L. 223.343.591,81 90,38
DİĞER 23.758.908,19 9,62
Toplam 247.102.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 56.850,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,45
01.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
29.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.240.247.037,00 838.031.370,00 548.267.550,00 268.222.816,00 1.027.962.156,00
Satışların Maliyeti (-) -1.025.433.873,00 -704.194.779,00 -458.799.344,00 -229.863.775,00 -915.557.861,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 214.813.164,00 133.836.591,00 89.468.206,00 38.359.041,00 112.404.295,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 214.813.164,00 133.836.591,00 89.468.206,00 38.359.041,00 112.404.295,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -106.271.716,00 -73.191.439,00 -53.630.834,00 -29.713.544,00 -99.703.189,00
Pazarlama Giderleri (-) -63.641.257,00 -45.979.974,00 -30.434.764,00 -15.646.347,00 -49.393.833,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.042.288,00 -2.389.693,00 -1.613.233,00 -848.988,00 -3.285.867,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27.759.042,00 17.413.249,00 13.010.011,00 4.906.857,00 33.241.237,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -72.609.354,00 -55.787.491,00 -39.090.447,00 -21.035.283,00 -80.085.674,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.992.409,00 -26.098.757,00 -22.291.061,00 -23.978.264,00 -86.823.031,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.335.190,00 2.139.048,00 975.756,00 617.122,00 721.363,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -354.715,00 -326.542,00 -234.160,00 -1.076.126,00 -407.608,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.011.934,00 -24.286.251,00 -21.549.465,00 -24.437.268,00 -86.509.276,00
Finansman Gelirleri 3.098.779,00 1.932.193,00 958.719,00 360.527,00 1.777.770,00
Finansman Giderleri (-) -14.128.024,00 -10.973.422,00 -8.380.528,00 -5.329.945,00 -30.996.975,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -13.041.179,00 -33.327.480,00 -28.971.274,00 -29.406.686,00 -115.728.481,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 84.339,00 -582.270,00 -689.180,00 -1.207.885,00 23.604.059,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 84.339,00 -582.270,00 -689.180,00 -1.207.885,00 23.604.059,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -12.956.840,00 -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -12.956.840,00 -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -12.956.840,00 -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,06 -0,21 -0,17 -0,12 -1,12
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.291.200,00 0,00 0,00 0,00 -2.680.800,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -4.114.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.351.000,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 822.800,00 0,00 0,00 0,00 670.200,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.291.200,00 0,00 0,00 0,00 -2.680.800,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -16.248.040,00 -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -94.805.222,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-12 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 702.529.304,00 604.506.293,00 627.265.276,00 522.717.582,00 504.772.808,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 14.075.850,00 31.130.892,00 51.130.758,00 36.947.317,00 8.532.804,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 478.108.933,00 377.901.024,00 348.829.397,00 355.051.409,00 327.199.163,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 253.398,00 940.903,00 655.593,00 5.846.981,00 5.020.549,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 477.855.535,00 376.960.121,00 348.173.804,00 349.204.428,00 322.178.614,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 1.689.969,00 988.091,00 427.159,00 36.283,00 38.333,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.689.969,00 988.091,00 427.159,00 36.283,00 38.333,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 195.973.526,00 176.100.400,00 198.005.479,00 110.144.047,00 149.242.258,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 2.333.925,00 4.879.775,00 6.470.061,00 9.367.949,00 6.625.692,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 10.347.101,00 13.506.111,00 22.402.422,00 11.170.577,00 13.134.558,00
ARA TOPLAM 702.529.304,00 604.506.293,00 627.265.276,00 522.717.582,00 504.772.808,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 275.391.056,00 273.988.705,00 279.073.742,00 282.840.441,00 293.059.296,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00
Maddi Duran Varlıklar 209.471.484,00 209.093.700,00 210.662.479,00 212.406.298,00 213.182.639,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.409.856,00 1.509.255,00 1.659.897,00 952.083,00 1.113.273,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.409.856,00 1.509.255,00 1.659.897,00 952.083,00 1.113.273,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 26.953.176,00 25.400.319,00 25.319.179,00 24.899.279,00 26.270.882,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 977.920.360,00 878.494.998,00 906.339.018,00 805.558.023,00 797.832.104,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 562.633.256,00 489.863.358,00 510.241.595,00 410.174.420,00 535.133.701,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 128.021.070,00 126.146.858,00 126.077.719,00 16.749.776,00 183.932.738,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.821.278,00 9.093.152,00 8.050.288,00 7.675.372,00 7.168.740,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.821.278,00 9.093.152,00 8.050.288,00 7.675.372,00 7.168.740,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 386.516.996,00 316.540.362,00 341.060.693,00 350.006.045,00 310.355.665,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 136.786.118,00 158.553.232,00 134.800.260,00 196.021.502,00 153.700.514,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 249.730.878,00 157.987.130,00 206.260.433,00 153.984.543,00 156.655.151,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 0,00 11.632,00 0,00
Diğer Borçlar 9.270.030,00 6.499.870,00 5.125.819,00 5.273.492,00 6.018.127,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9.270.030,00 6.499.870,00 5.125.819,00 5.273.492,00 6.018.127,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 259.343,00 889.325,00 438.576,00 1.610.293,00 2.661.485,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 29.744.539,00 30.574.237,00 29.365.320,00 28.640.372,00 19.451.372,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 15.791.569,00 9.075.784,00 7.908.170,00 6.979.247,00 5.880.006,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13.952.970,00 21.498.453,00 21.457.150,00 21.661.125,00 13.571.366,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 119.554,00 123.180,00 207.438,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.242.066,00 31.248.312,00 34.464.799,00 34.705.096,00 36.558.215,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.436.251,00 7.853.168,00 10.891.599,00 12.131.180,00 12.829.332,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.436.251,00 7.853.168,00 10.891.599,00 12.131.180,00 12.829.332,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 24.357.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.357.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.448.038,00 5.384.589,00 5.410.360,00 5.509.165,00 5.672.883,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 602.875.322,00 521.111.670,00 544.706.394,00 444.879.516,00 571.691.916,00
Ö Z K A Y N A K L A R 375.045.038,00 357.383.328,00 361.632.624,00 360.678.507,00 226.140.188,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 375.045.038,00 357.383.328,00 361.632.624,00 360.678.507,00 226.140.188,00
Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00 247.102.500,00 247.102.500,00 247.102.500,00 82.102.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00 90.762.717,00 90.762.717,00 90.762.717,00 90.609.827,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -8.305.600,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -8.305.600,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.305.600,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.817.917,00 43.817.917,00 43.817.917,00 43.817.917,00 135.942.339,00
Net Dönem Karı/Zararı -12.956.840,00 -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 977.920.360,00 878.494.998,00 906.339.018,00 805.558.023,00 797.832.104,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi