Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,21
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 7,23
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı -41,61
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,59
Dibe Uzaklık 12,54
Piyasa Değeri (USD) 107.865.562,56
Piyasa Değeri (TL) 394.490.250,00
Özsermaye (TL) 248.167.089,00
Sermaye (TL) 32.602.500,00
Net Kar (TL) -9.480.220,00
 

OLMUKSAN-IP Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
12,190 20 0,22 20 0,41 0 0,00
12,180 10 0,11 10 0,20 0 0,00
12,160 314 3,47 314 6,38 0 0,00
12,130 11 0,12 11 0,22 0 0,00
12,120 2 0,02 0 0,00 2 0,05
12,100 12 0,13 11 0,22 1 0,02
12,050 2 0,02 0 0,00 2 0,05
12,040 2 0,02 0 0,00 2 0,05
12,030 96 1,06 0 0,00 96 2,32
12,020 240 2,65 0 0,00 240 5,80
12,000 3.379 37,30 3.379 68,65 0 0,00
11,990 412 4,55 412 8,37 0 0,00
11,980 65 0,72 14 0,28 51 1,23
11,970 1 0,01 1 0,02 0 0,00
11,950 4.000 44,15 750 15,24 3.250 78,54
11,900 1 0,01 0 0,00 1 0,02
11,810 426 4,70 0 0,00 426 10,29
11,800 67 0,74 0 0,00 67 1,62
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
11,970 9.060 4.138 11,940 4.922 12,000
Konu Açıklama
BIST Kodu OLMIP
Sektör Her nevi ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak
Adres FSM Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi No:8 34471 ÜMRANİYE/İSTANBUL
Telefon 0216 656 62 00
Faks 0216 290 51 39
Web http://www.olmuksan-ipaper.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Halka Açık Kısım 4.088.221,97 12,54
I.P.Container Holdings (Spain) S.L. 28.514.278,03 87,46
Toplam 32.602.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
29.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 387.041.085,00 183.721.269,00 599.997.798,00 438.551.170,00 301.008.393,00
Satışların Maliyeti (-) -327.404.913,00 -155.051.583,00 -503.632.814,00 -366.195.799,00 -251.232.288,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 59.636.172,00 28.669.686,00 96.364.984,00 72.355.371,00 49.776.105,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 59.636.172,00 28.669.686,00 96.364.984,00 72.355.371,00 49.776.105,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -32.809.278,00 -15.395.383,00 -67.708.979,00 -47.672.441,00 -33.443.775,00
Pazarlama Giderleri (-) -24.952.402,00 -11.714.504,00 -39.443.000,00 -28.461.582,00 -18.891.136,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18.085.677,00 9.241.571,00 20.899.623,00 13.576.525,00 11.636.703,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -16.450.093,00 -9.608.155,00 -17.178.509,00 -5.600.752,00 -5.770.553,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 3.510.076,00 1.193.215,00 -7.065.881,00 4.197.121,00 3.307.344,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.044.956,00 28.141,00 7.483.629,00 489.881,00 525.491,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -698,00 0,00 -11.774.544,00 -371.574,00 -341.259,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 9.554.334,00 1.221.356,00 -11.356.796,00 4.315.428,00 3.491.576,00
Finansman Gelirleri 530.138,00 124.999,00 699.728,00 522.570,00 303.497,00
Finansman Giderleri (-) -4.078.602,00 -1.718.129,00 -7.002.012,00 -5.565.291,00 -3.948.786,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 6.005.870,00 -371.774,00 -17.659.080,00 -727.293,00 -153.713,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.806.267,00 -888.264,00 3.899.806,00 -68.737,00 74.262,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -1.806.267,00 -888.264,00 3.899.806,00 -68.737,00 74.262,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.199.603,00 -1.260.038,00 -13.759.274,00 -796.030,00 -79.451,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.199.603,00 -1.260.038,00 -13.759.274,00 -796.030,00 -79.451,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 -796.030,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.199.603,00 -1.260.038,00 -13.759.274,00 0,00 -79.451,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,13 -0,04 0,00 -0,02 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 -2.458.400,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 -3.073.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 614.600,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 -2.458.400,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.199.603,00 -1.260.038,00 -16.217.674,00 -796.030,00 -79.451,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 409.531.061,00 363.024.133,00 306.010.678,00 284.048.469,00 286.394.756,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 27.518.749,00 13.928.818,00 6.508.345,00 11.888.931,00 6.848.813,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 264.744.784,00 240.739.983,00 214.801.533,00 193.759.842,00 204.151.738,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 230.500,00 524.758,00 244.394,00 3.530.680,00 180.578,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 264.514.284,00 240.215.225,00 214.557.139,00 190.229.162,00 203.971.160,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.453,00 30.453,00 28.267,00 29.107,00 29.107,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 30.453,00 28.267,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.453,00 0,00 0,00 29.107,00 29.107,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 103.833.752,00 92.105.909,00 74.278.062,00 69.122.329,00 65.742.896,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 8.730.814,00 6.021.917,00 2.251.565,00 4.597.887,00 4.222.546,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 4.672.509,00 10.197.053,00 8.142.906,00 784.837,00 1.534.120,00
ARA TOPLAM 409.531.061,00 363.024.133,00 306.010.678,00 280.182.933,00 282.529.220,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 3.865.536,00 3.865.536,00
DURAN VARLIKLAR 148.796.227,00 145.335.347,00 148.650.451,00 152.839.533,00 153.512.962,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.709.874,00 1.709.874,00 1.709.874,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 142.188.107,00 138.613.781,00 140.365.647,00 151.323.510,00 150.160.859,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 981.589,00 1.135.247,00 1.293.026,00 989.572,00 1.116.197,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 981.589,00 1.135.247,00 1.293.026,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.961.210,00 3.855.511,00 4.772.825,00 0,00 482.161,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 558.327.288,00 508.359.480,00 454.661.129,00 436.888.002,00 439.907.718,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 289.934.132,00 247.577.646,00 191.169.380,00 159.771.358,00 162.293.961,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 75.249.331,00 68.515.603,00 53.081.231,00 53.190.757,00 65.345.119,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 202.094.729,00 165.679.236,00 112.275.793,00 89.732.239,00 82.831.257,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 39.480.104,00 40.819.131,00 39.252.726,00 26.343.448,00 30.956.386,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 162.614.625,00 124.860.105,00 73.023.067,00 63.388.791,00 51.874.871,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.617,00 224.979,00 29.513,00 93.838,00 163.304,00
Diğer Borçlar 958.526,00 1.917.216,00 5.934.043,00 4.609.129,00 4.372.473,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 958.526,00 1.917.216,00 5.934.043,00 4.609.129,00 4.372.473,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.158.143,00 879.821,00 2.015.370,00 1.795.813,00 806.732,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 9.368.527,00 9.805.091,00 17.542.783,00 10.300.340,00 8.719.259,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.432.606,00 4.365.766,00 12.941.861,00 4.109.129,00 3.841.923,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.935.921,00 5.439.325,00 4.600.922,00 6.191.211,00 4.877.336,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 764.955,00 555.700,00 290.647,00 49.242,00 55.817,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.226.067,00 18.074.386,00 19.524.263,00 17.727.514,00 17.508.048,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 14.345.957,00 12.217.978,00 13.638.805,00 12.031.738,00 11.473.110,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.345.957,00 12.217.978,00 13.638.805,00 12.031.738,00 11.473.110,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.880.110,00 5.856.408,00 5.885.458,00 5.695.776,00 6.034.938,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 310.160.199,00 265.652.032,00 210.693.643,00 177.498.872,00 179.802.009,00
Ö Z K A Y N A K L A R 248.167.089,00 242.707.448,00 243.967.486,00 259.389.130,00 260.105.709,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 248.167.089,00 242.707.448,00 243.967.486,00 259.389.130,00 260.105.709,00
Ödenmiş Sermaye 32.602.500,00 32.602.500,00 32.602.500,00 32.602.500,00 32.602.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 90.564.317,00 90.564.317,00 90.564.317,00 90.564.317,00 90.564.317,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.933.576,00 -2.933.576,00 -2.933.576,00 -475.176,00 -475.176,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.933.576,00 -2.933.576,00 -2.933.576,00 -475.176,00 -475.176,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.933.576,00 -2.933.576,00 -2.933.576,00 -475.176,00 -475.176,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00 8.831.260,00 8.831.260,00 8.831.260,00 8.831.260,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.109.901,00 114.902.985,00 128.662.259,00 128.662.259,00 128.662.259,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.199.603,00 -1.260.038,00 -13.759.274,00 -796.030,00 -79.451,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 558.327.288,00 508.359.480,00 454.661.129,00 436.888.002,00 439.907.718,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 526.451,00 1.753.745,00