Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,90
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 9,61
BIST-100'deki Ağırlığı 2,83
F/K Oranı -35,15
Piyasa Değ. / Defter Değ. 5,52
Dibe Uzaklık 12,54
Piyasa Değeri (USD) 274.642.356,86
Piyasa Değeri (TL) 1.974.348.975,00
Özsermaye (TL) 357.383.328,00
Sermaye (TL) 247.102.500,00
Net Kar (TL) -56.171.905,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OLMIP
Sektör Her nevi ve ebatta mukavva, selüloz, kağıt ve bilhassa oluklu mukavva imal etmek ve bu maddelerden kutu ve diğer mamul eşya yapmak
Adres Esentepe Mahallesi Harman 1 Sk. Nidakule Levent Apt. N 7/9/54 Şişli/İstanbul 
Telefon 0216 656 62 00
Faks 0216 290 51 39
Web http://www.olmuksan-ipaper.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
I.P. CONTAINER HOLDINGS SPAIN S.L. 223.343.591,81 90,38
DİĞER 23.758.908,19 9,62
Toplam 247.102.500,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Doğal Kağıt Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 56.850,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
05.02.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,45
01.03.2018 Rüçhan Hakkı / Bölünme 2,21
29.04.2011 Nakit Temettü / Bölünme 1,06
20.05.2010 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 838.031.370,00 548.267.550,00 268.222.816,00 1.027.962.156,00 772.695.527,00
Satışların Maliyeti (-) -704.194.779,00 -458.799.344,00 -229.863.775,00 -915.557.861,00 -684.851.908,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 133.836.591,00 89.468.206,00 38.359.041,00 112.404.295,00 87.843.619,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 133.836.591,00 89.468.206,00 38.359.041,00 112.404.295,00 87.843.619,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -73.191.439,00 -53.630.834,00 -29.713.544,00 -99.703.189,00 -67.027.377,00
Pazarlama Giderleri (-) -45.979.974,00 -30.434.764,00 -15.646.347,00 -49.393.833,00 -36.859.901,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.389.693,00 -1.613.233,00 -848.988,00 -3.285.867,00 -2.103.030,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 17.413.249,00 13.010.011,00 4.906.857,00 33.241.237,00 31.349.327,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -55.787.491,00 -39.090.447,00 -21.035.283,00 -80.085.674,00 -58.982.308,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -26.098.757,00 -22.291.061,00 -23.978.264,00 -86.823.031,00 -45.779.670,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.139.048,00 975.756,00 617.122,00 721.363,00 194.378,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -326.542,00 -234.160,00 -1.076.126,00 -407.608,00 -144.175,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -24.286.251,00 -21.549.465,00 -24.437.268,00 -86.509.276,00 -45.729.467,00
Finansman Gelirleri 1.932.193,00 958.719,00 360.527,00 1.777.770,00 1.439.802,00
Finansman Giderleri (-) -10.973.422,00 -8.380.528,00 -5.329.945,00 -30.996.975,00 -25.492.575,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -33.327.480,00 -28.971.274,00 -29.406.686,00 -115.728.481,00 -69.782.240,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -582.270,00 -689.180,00 -1.207.885,00 23.604.059,00 -80.027,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -582.270,00 -689.180,00 -1.207.885,00 23.604.059,00 -80.027,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00 -69.862.267,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00 -69.862.267,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00 -69.862.267,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,21 -0,17 -0,12 -1,12 -0,85
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 -2.680.800,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 -3.351.000,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 670.200,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 -2.680.800,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -94.805.222,00 -69.862.267,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 604.506.293,00 627.265.276,00 522.717.582,00 504.772.808,00 566.858.830,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 31.130.892,00 51.130.758,00 36.947.317,00 8.532.804,00 6.225.245,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 377.901.024,00 348.829.397,00 355.051.409,00 327.199.163,00 340.031.260,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 940.903,00 655.593,00 5.846.981,00 5.020.549,00 232.006,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 376.960.121,00 348.173.804,00 349.204.428,00 322.178.614,00 339.799.254,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 988.091,00 427.159,00 36.283,00 38.333,00 29.453,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 988.091,00 427.159,00 36.283,00 38.333,00 29.453,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 176.100.400,00 198.005.479,00 110.144.047,00 149.242.258,00 193.345.640,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 4.879.775,00 6.470.061,00 9.367.949,00 6.625.692,00 4.191.844,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 13.506.111,00 22.402.422,00 11.170.577,00 13.134.558,00 23.035.388,00
ARA TOPLAM 604.506.293,00 627.265.276,00 522.717.582,00 504.772.808,00 566.858.830,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 273.988.705,00 279.073.742,00 282.840.441,00 293.059.296,00 245.314.029,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00 22.453.269,00
Maddi Duran Varlıklar 209.093.700,00 210.662.479,00 212.406.298,00 213.182.639,00 196.158.360,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.509.255,00 1.659.897,00 952.083,00 1.113.273,00 2.123.139,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.509.255,00 1.659.897,00 952.083,00 1.113.273,00 2.123.139,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 25.400.319,00 25.319.179,00 24.899.279,00 26.270.882,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 878.494.998,00 906.339.018,00 805.558.023,00 797.832.104,00 812.172.859,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 489.863.358,00 510.241.595,00 410.174.420,00 535.133.701,00 531.309.026,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 126.146.858,00 126.077.719,00 16.749.776,00 183.932.738,00 182.517.434,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.093.152,00 8.050.288,00 7.675.372,00 7.168.740,00 1.128.109,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.093.152,00 8.050.288,00 7.675.372,00 7.168.740,00 1.128.109,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 316.540.362,00 341.060.693,00 350.006.045,00 310.355.665,00 319.404.437,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 158.553.232,00 134.800.260,00 196.021.502,00 153.700.514,00 160.663.905,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 157.987.130,00 206.260.433,00 153.984.543,00 156.655.151,00 158.740.532,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00 0,00 11.632,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 6.499.870,00 5.125.819,00 5.273.492,00 6.018.127,00 5.518.288,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.499.870,00 5.125.819,00 5.273.492,00 6.018.127,00 5.518.288,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 889.325,00 438.576,00 1.610.293,00 2.661.485,00 1.113.968,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 30.574.237,00 29.365.320,00 28.640.372,00 19.451.372,00 10.753.743,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.075.784,00 7.908.170,00 6.979.247,00 5.880.006,00 6.135.467,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.498.453,00 21.457.150,00 21.661.125,00 13.571.366,00 4.618.276,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 119.554,00 123.180,00 207.438,00 0,00 9.232,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.248.312,00 34.464.799,00 34.705.096,00 36.558.215,00 29.780.690,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.853.168,00 10.891.599,00 12.131.180,00 12.829.332,00 14.148.254,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.853.168,00 10.891.599,00 12.131.180,00 12.829.332,00 14.148.254,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.384.589,00 5.410.360,00 5.509.165,00 5.672.883,00 3.756.287,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 521.111.670,00 544.706.394,00 444.879.516,00 571.691.916,00 561.089.716,00
Ö Z K A Y N A K L A R 357.383.328,00 361.632.624,00 360.678.507,00 226.140.188,00 251.083.143,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 357.383.328,00 361.632.624,00 360.678.507,00 226.140.188,00 251.083.143,00
Ödenmiş Sermaye 247.102.500,00 247.102.500,00 247.102.500,00 82.102.500,00 82.102.500,00
Sermaye Düzeltme Farkları 90.762.717,00 90.762.717,00 90.762.717,00 90.609.827,00 90.609.827,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -2.333.600,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -2.333.600,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -5.014.400,00 -2.333.600,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00 14.624.344,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 43.817.917,00 43.817.917,00 43.817.917,00 135.942.339,00 135.942.339,00
Net Dönem Karı/Zararı -33.909.750,00 -29.660.454,00 -30.614.571,00 -92.124.422,00 -69.862.267,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 878.494.998,00 906.339.018,00 805.558.023,00 797.832.104,00 812.172.859,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi