Geri Dön

OFSYM | Ofis Yem Gida


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,84
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 7,82
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.236.018.545,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 207.098.907,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OFSYM
Sektör
Adres Sünlü Mahallesi Yayla 2 Sokak No:1/B Çubuk /ANKARA
Telefon 0312 837 06 22
Faks 0312 838 12 54
Web www.ofisyem.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
AGAH MAMALOĞLU 21.450.000,00 14,67
BEKİR TAŞKALDIRAN 16.250.000,00 11,11
GALİP YEŞİLBAŞ 29.900.000,00 20,44
OFİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.500.000,00 13,33
SALİH YEŞİLBAŞ 23.400.000,00 16,00
SELİM YEŞİLBAŞ 11.700.000,00 8,00
TOPLAM 146.250.000,00 100,00
DİĞER 24.050.000,00 16,45
Toplam 292.500.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OFİS ACAY GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 2.550.000,00 51,00
OFİS YEM LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 3.000.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 6.345.405.040,00 4.597.041.438,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) -5.778.899.819,00 -4.169.226.283,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 566.505.221,00 427.815.155,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 566.505.221,00 427.815.155,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.757.578,00 -20.745.392,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) -126.512.181,00 -78.386.726,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 69.632.741,00 42.124.833,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -84.417.311,00 -68.094.234,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 391.450.892,00 302.713.636,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 111.373.846,00 96.284.818,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -82.297,00 -82.297,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 504.409.968,00 396.961.025,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Gelirleri 19.040.970,00 10.061.181,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -236.716.500,00 -136.715.202,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 286.734.438,00 270.307.004,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -69.390.513,00 -66.475.165,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -18.755.914,00 -11.267.890,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -50.634.599,00 -55.207.275,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 217.343.925,00 203.831.839,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 217.343.925,00 203.831.839,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 10.245.018,00 8.278.996,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 207.098.907,00 195.552.843,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,42 1,50 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.017.295,00 698.690,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.732.172,00 555.809,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 714.877,00 142.881,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.017.295,00 698.690,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 216.326.630,00 204.530.529,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 2.756.330.089,00 2.711.656.077,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 115.064.777,00 80.364.621,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 105.874.962,00 286.458.532,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 1.671.760.263,00 1.555.838.312,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 284.531.009,00 191.310.016,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.387.229.254,00 1.364.528.296,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 75.164.972,00 73.899.959,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 14.842.152,00 30.682.448,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.322.820,00 43.217.511,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 322.310.960,00 392.752.133,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 400.067.082,00 299.563.250,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 157.139.454,00 83.037.304,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 97.722,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 66.087.073,00 22.681.548,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 2.756.330.089,00 2.711.656.077,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 366.614.874,00 313.936.340,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 18.346.000,00 18.346.000,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 338.700.716,00 291.192.794,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 172.878,00 184.235,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.391.080,00 4.209.111,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 3.122.944.963,00 3.025.592.417,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.612.742.297,00 1.913.328.303,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 678.437.932,00 865.411.270,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 230.422.296,00 248.424.213,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 442.871.472,00 616.354.701,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 55.061.558,00 87.304.205,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 387.809.914,00 529.050.496,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.849.008,00 8.735.517,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 118.819.751,00 12.446.954,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118.775.861,00 7.462.536,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 43.890,00 4.984.418,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 118.792.761,00 148.640.906,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.151.618,00 9.239.133,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.985.918,00 1.874.402,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.642.190,00 1.530.674,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 343.728,00 343.728,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.411.541,00 2.201.207,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 234.002.326,00 266.923.324,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 225.123.196,00 260.002.641,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 6.920.683,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 6.920.683,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.846.744.623,00 2.180.251.627,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.276.200.340,00 845.340.790,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.236.018.545,00 807.013.125,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 146.250.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -23.590.906,00 -23.590.906,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 402.925.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.328.998,00 73.044.983,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.328.998,00 73.044.983,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.346.977,00 -3.630.992,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.994.901,00 27.994.901,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 404.011.304,00 404.011.304,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 207.098.907,00 195.552.843,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 40.181.795,00 38.327.665,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 3.122.944.963,00 3.025.592.417,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi