Geri Dön

ODINE | Odine Teknoloji


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,86
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,78
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 1.282.039.387,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 152.919.802,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ODINE
Sektör
Adres Maslak Mah. Maslak Meydan Sk. Veko Giz Plaza Apt No: 3/35 Sarıyer/İstanbul
Telefon 0212 347 0363
Faks
Web www.odine.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPER TUNĞA SAĞU BURAK 39.780.000,00 36,00
CENGİZ AVCI 8.693.374,00 7,87
DENİZ HAN BİLYAY 8.023.451,00 7,26
DOĞU KAAN BİLYAY 8.023.451,00 7,26
TOPLAM 110.500.000,00 100,00
DİĞER 45.979.724,00 41,61
Toplam 221.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Odine Engineering Services CZH s.r.o. 187.500,00 75,00
Odine Solutions FZ LLC 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 123.052.144,00 0,00 0,00 0,00 115.800.345,00
Satışların Maliyeti (-) 100.243.787,00 0,00 0,00 0,00 109.568.030,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 22.808.357,00 0,00 0,00 0,00 6.232.315,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 22.808.357,00 0,00 0,00 0,00 6.232.315,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 8.213.227,00 0,00 0,00 0,00 7.433.792,00
Pazarlama Giderleri (-) 9.745.248,00 0,00 0,00 0,00 2.023.576,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 26.707.310,00 0,00 0,00 0,00 9.227.839,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 7.199.374,00 0,00 0,00 0,00 5.903.343,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4.313.697,00 0,00 0,00 0,00 8.533.045,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -14.320.555,00 0,00 0,00 0,00 -15.286.246,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 11.531.738,00 0,00 0,00 0,00 18.580.258,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.789.314,00 0,00 0,00 0,00 3.294.012,00
Finansman gelirleri 5.086.444,00 0,00 0,00 0,00 9.922.569,00
Finansman Giderleri (-) 84.733.842,00 0,00 0,00 0,00 7.283.444,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -82.436.712,00 0,00 0,00 0,00 5.933.137,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 19.211.979,00 0,00 0,00 0,00 10.226.659,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 9.753.718,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 19.211.979,00 0,00 0,00 0,00 472.941,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -101.648.691,00 0,00 0,00 0,00 -4.293.522,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -101.648.691,00 0,00 0,00 0,00 -4.293.522,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -101.648.095,00 0,00 0,00 0,00 -4.293.522,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 97.025,00 0,00 0,00 0,00 -567.010,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 129.367,00 0,00 0,00 0,00 -708.763,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 32.342,00 0,00 0,00 0,00 -141.753,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 32.342,00 0,00 0,00 0,00 -141.753,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 64.555.241,00 0,00 0,00 0,00 -8.826.506,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 64.652.266,00 0,00 0,00 0,00 -9.393.516,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -36.996.425,00 0,00 0,00 0,00 -13.687.038,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -36.996.425,00 0,00 0,00 0,00 -13.687.038,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.329.381.838,00 994.135.320,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 913.674.322,00 229.212.596,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 205.885.979,00 84.416.487,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 139.404.792,00 662.654.931,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 13.313.092,00 12.230.979,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 126.091.700,00 650.423.952,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 3.148.154,00 3.109.186,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.648.154,00 3.109.186,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 2.119.432,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 31.564.623,00 5.619.961,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.160.578,00 6.980.825,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 292.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 22.251.157,00 21.902,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 1.329.381.838,00 994.135.320,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 423.971.921,00 352.539.257,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 17.395.060,00 5.800.857,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 393.614.648,00 318.920.332,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 4.681.263,00 23.495,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.410.254,00 23.654.575,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 38.988,00 38.988,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.753.353.759,00 1.346.674.577,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 437.077.129,00 622.509.908,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.716.013,00 468.071,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 490.773,00 1.515.224,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 490.773,00 1.515.224,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 300.112.789,00 242.794.440,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 3.529.033,00 4.060.097,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 296.583.756,00 238.734.343,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.647.319,00 5.899.401,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 95.732.759,00 114.510.600,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 67.799.340,00 61.820.220,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 27.933.419,00 52.690.380,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 18.818.306,00 218.513.552,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 28.249.616,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 13.559.170,00 10.559.004,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.559.170,00 10.559.004,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.228.122,00 33.422.802,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 31.869,00 129.034,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.869,00 129.034,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 13.865.693,00 12.676.333,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.865.693,00 12.676.333,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 471.305.251,00 655.932.710,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.282.048.508,00 690.741.867,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.282.039.387,00 690.732.984,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 110.500.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -27.806.923,00 -27.806.923,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 606.203.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 321.319.977,00 256.668.545,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.478.061,00 -1.575.086,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.478.061,00 -1.575.086,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 322.798.038,00 258.243.631,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 373.471.362,00 123.196.987,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı -101.648.095,00 250.274.375,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.121,00 8.883,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.753.353.759,00 1.346.674.577,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi