Geri Dön

ODAS | Odas Elektrik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,87
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 77,14
BIST-100'deki Ağırlığı 3,50
F/K Oranı 4,19
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,96
Dibe Uzaklık 79,53
Piyasa Değeri (USD) 458.205.934,28
Piyasa Değeri (TL) 9.576.000.000,00
Özsermaye (TL) 4.882.948.511,00
Sermaye (TL) 1.400.000.000,00
Net Kar (TL) 2.284.342.035,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu ODAS
Sektör Enerji üretimi
Adres Varyap Meridian Barbaros Mah. Karanfil Sok. : No:1 1D/Villa 4 34746 Batı Ataşehir İstanbul
Telefon 0216 474 1 474
Faks 0216 474 0 474
Web www.odasenerji.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL 68.199.226,56 4,87
Burak Altay 221.397.487,56 15,81
TOPLAM 1.400.000.000,00 100,00
DİĞER 1.110.403.285,88 79,32
Toplam 2.800.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Anadolu Export Maden Sanayi Ticaret A.Ş. 48.000,00 96,00
CR Proje Geliştirme Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000,00 100,00
Çan2 Termik A.Ş. 614.127.500,00 76,77
Çan-2 Trakya Maden A.Ş. 422.180,00 76,77
Ena Elektrik Üretim Ltd. Şti. 4.480.800,00 80,00
Hidro Enerji Elektrik Üretim Sanayi A.Ş. 307.500,00 50,00
Odaş Doğalgaz Toptan Satış Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.881.662,00 90,02
Odaş Enerji CA LLC 225.000.000,00 50,00
Onur Mining Maden Üretim A.Ş. 1.500.000,00 100,00
SUDA MADEN A.Ş. 44.900.000,00 100,00
Suda Stratejik Metal Dış Ticaret A.Ş. 12.600.000,00 100,00
TS Anadolu Metal Maden Üretim A.Ş. 250.000,00 100,00
Voytron Enerji Elektrik Perakende Satış A.Ş. 25.000.000,00 100,00
Yasin İnşaat Turizm Gıda Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 500.000,00 50,00
Yel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. 4.606.200,00 76,77
YS Madencilik Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 5.200,00 52,00
Zenn Yatırım Otelcilik İnşaat A.Ş. 10.000.000,00 50,00
Tarih Açıklama Katsayı
02.08.2021 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,33
21.01.2020 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,45
08.01.2019 Rüçhan Hakkı / Bölünme 1,36
24.04.2017 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,85
29.05.2015 Nakit Temettü / Bölünme 1,01
Gelir Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 1.626.827.926,00 7.640.656.648,00 4.813.499.952,00 2.646.685.192,00 1.070.976.680,00
Satışların Maliyeti (-) -1.262.549.630,00 -4.433.780.532,00 -2.202.406.185,00 -1.314.990.765,00 -538.553.863,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 364.278.296,00 3.206.876.116,00 2.611.093.767,00 1.331.694.427,00 532.422.817,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 364.278.296,00 3.206.876.116,00 2.611.093.767,00 1.331.694.427,00 532.422.817,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -38.278.228,00 -104.671.543,00 -68.382.310,00 -47.939.839,00 -20.634.514,00
Pazarlama Giderleri (-) -17.503.250,00 -10.301.525,00 -9.957.549,00 -9.924.255,00 -253.675,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 29.675.238,00 172.600.952,00 147.791.548,00 95.737.482,00 7.215.594,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -32.131.225,00 -198.224.530,00 -152.382.341,00 -86.193.733,00 -15.991.399,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 306.040.831,00 3.066.279.470,00 2.528.163.115,00 1.283.374.082,00 502.758.823,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 18.767.995,00 29.562.312,00 26.356.932,00 41.412,00 41.412,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 -45.509.714,00 -545.668,00 -545.668,00 -545.668,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 67.017.733,00 34.356.478,00 -10.758.260,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 324.808.826,00 3.050.332.068,00 2.620.992.112,00 1.317.226.304,00 491.496.307,00
Finansman Gelirleri 184.503.217,00 627.779.947,00 438.812.070,00 317.973.827,00 281.082.280,00
Finansman Giderleri (-) -121.481.985,00 -1.060.868.563,00 -665.983.951,00 -502.322.050,00 -267.184.957,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 387.830.058,00 2.617.243.452,00 2.393.820.231,00 1.132.878.081,00 505.393.630,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 69.004.938,00 242.752.569,00 262.969.290,00 28.754.071,00 -24.921.659,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -21.140.254,00 -245.756.510,00 -251.960.183,00 -63.704.690,00 -368.486,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 90.145.192,00 488.509.079,00 514.929.473,00 92.458.761,00 -24.553.173,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 456.834.996,00 2.859.996.021,00 2.656.789.521,00 1.161.632.152,00 480.471.971,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.836,00 -95.944,00 -227.459,00 -70.509,00 -154.773,00
DÖNEM KARI/ZARARI 456.832.160,00 2.859.900.077,00 2.656.562.062,00 1.161.561.643,00 480.317.198,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 135.930.076,00 508.715.484,00 471.450.900,00 248.386.626,00 92.572.556,00
- Ana Ortaklık Payları 320.902.084,00 2.351.184.593,00 2.185.111.162,00 913.175.017,00 387.744.642,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 2.715.367,00 -1.798.815,00 -886.386,00 700,00 207.062,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 3.394.209,00 -2.336.123,00 -1.151.151,00 909,00 268.912,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -678.842,00 537.308,00 264.765,00 -209,00 -61.850,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -171.219.718,00 -340.988.653,00 -319.820.764,00 -236.472.156,00 -133.852.857,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları -214.024.647,00 -423.865.116,00 -399.613.024,00 -295.180.269,00 -167.019.231,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 42.804.929,00 82.876.463,00 79.792.260,00 58.708.113,00 33.166.374,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -168.504.351,00 -342.787.468,00 -320.707.150,00 -236.471.456,00 -133.645.795,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 288.327.809,00 2.517.112.609,00 2.335.854.912,00 925.090.187,00 346.671.403,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-3 2022-12 2022-9 2022-6 2022-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 3.816.509.933,00 4.231.186.559,00 3.449.522.223,00 2.216.219.206,00 1.670.848.575,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 342.420.694,00 1.476.322.438,00 1.580.261.151,00 759.107.959,00 357.183.782,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.288.676.771,00 536.048.258,00 311.921.017,00 451.827.951,00 250.463.462,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.036.432,00 25.015.444,00 35.450.728,00 41.764.180,00 67.468.799,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.263.640.339,00 511.032.814,00 276.470.289,00 410.063.771,00 182.994.663,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 50.374.032,00 55.016.893,00 59.947.627,00 66.624.756,00 47.745.877,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 21.395.197,00 30.963.763,00 32.914.386,00 37.836.145,00 22.318.645,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 28.978.835,00 24.053.130,00 27.033.241,00 28.788.611,00 25.427.232,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.274.039,00
Stoklar 726.857.043,00 615.435.867,00 504.826.142,00 389.969.293,00 324.126.473,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 56.020.096,00 63.286.906,00 8.494.763,00 20.233.070,00 76.487.997,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 68.932.058,00 269.723.440,00 71.488.919,00 1.169.181,00 281.344,00
Diğer Dönen Varlıklar 282.632.927,00 1.214.753.609,00 912.114.971,00 526.662.413,00 612.745.282,00
ARA TOPLAM 3.815.913.621,00 4.230.587.411,00 3.449.054.590,00 2.215.594.623,00 1.670.308.256,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 596.312,00 599.148,00 467.633,00 624.583,00 540.319,00
DURAN VARLIKLAR 7.391.873.644,00 7.217.741.351,00 7.068.025.258,00 6.346.146.525,00 5.943.655.410,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 200.000,00 200.000,00 112.316.600,00 79.655.344,00 34.540.607,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 6.548.883.812,00 6.434.704.135,00 6.170.982.534,00 5.947.559.049,00 5.634.811.938,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.908.343,00 91.258.397,00 85.859.892,00 87.410.541,00 82.926.382,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 98.908.343,00 91.258.397,00 85.859.892,00 87.410.541,00 82.926.382,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.960.417,00 15.696.674,00 9.849.807,00 5.555.889,00 5.182.806,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 636.635.663,00 501.494.366,00 521.408.453,00 95.677.304,00 116.594.722,00
Diğer Duran Varlıklar 99.078.777,00 168.084.803,00 163.190.962,00 125.081.602,00 65.114.404,00
TOPLAM VARLIKLAR 11.208.383.577,00 11.448.927.910,00 10.517.547.481,00 8.562.365.731,00 7.614.503.985,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.495.430.062,00 2.953.328.213,00 2.252.428.616,00 1.860.594.580,00 1.475.893.011,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.030.949,00 17.445.519,00 60.944.410,00 105.969.112,00 52.854.053,00
- Banka Kredileri 43.388.660,00 14.588.378,00 57.746.642,00 102.375.522,00 49.198.792,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 368.215.627,00 363.549.346,00 538.861.381,00 517.907.806,00 504.162.903,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 977.538.754,00 688.144.125,00 346.010.033,00 368.765.199,00 334.749.454,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.095.617,00 2.304.122,00 3.885.047,00 5.373.292,00 259.811,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 972.443.137,00 685.840.003,00 342.124.986,00 363.391.907,00 334.489.643,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.539.927,00 15.769.733,00 20.899.113,00 18.867.005,00 12.623.366,00
Diğer Borçlar 623.915.021,00 594.562.165,00 397.483.279,00 336.244.328,00 201.031.079,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 219.909.853,00 136.127.505,00 139.345.847,00 127.360.591,00 118.215.559,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 404.005.168,00 458.434.660,00 258.137.432,00 208.883.737,00 82.815.520,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 1.331.968,00 342.805.286,00 414.421.742,00 270.155.846,00 278.822.026,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 38.666.272,00 245.756.510,00 251.960.183,00 63.704.690,00 368.486,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 15.052.375,00 14.844.403,00 12.825.231,00 12.713.877,00 9.181.678,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.331.127,00 12.887.806,00 10.247.910,00 10.169.056,00 7.130.096,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.721.248,00 1.956.597,00 2.577.321,00 2.544.821,00 2.051.582,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.390.500.608,00 665.664.594,00 203.644.305,00 138.723.716,00 79.195.980,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.133.614.278,00 2.042.613.564,00 1.984.099.440,00 1.917.051.022,00 2.143.644.882,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.087.533.843,00 1.997.124.435,00 1.943.103.775,00 1.861.019.212,00 1.916.840.327,00
Banka Kredileri 2.085.690.280,00 1.994.608.223,00 1.939.954.517,00 1.857.274.159,00 1.912.596.369,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.843.563,00 2.516.212,00 3.149.258,00 3.745.053,00 4.243.958,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 7.206.783,00 5.508.353,00 4.486.027,00 3.358.969,00 2.716.015,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.002.501,00 5.305.755,00 4.287.818,00 3.169.537,00 2.526.583,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 204.282,00 202.598,00 198.209,00 189.432,00 189.432,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16.093.568,00 14.101.890,00 10.490.505,00 23.696.749,00 192.740.963,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 792.180,00 1.440.607,00 1.814.409,00 2.405.481,00 2.939.446,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.629.044.340,00 4.995.941.777,00 4.236.528.056,00 3.777.645.602,00 3.619.537.893,00
Ö Z K A Y N A K L A R 5.579.339.237,00 6.452.986.133,00 6.281.019.425,00 4.784.720.129,00 3.994.966.092,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.882.948.511,00 5.938.547.698,00 5.803.926.892,00 4.530.691.870,00 3.900.147.642,00
Ödenmiş Sermaye 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -56.676.519,00 -56.081.727,00 -51.101.138,00 -51.101.138,00 -42.101.138,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 73.518.274,00 258.850.762,00 258.850.762,00 258.850.762,00 258.850.762,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.181.023.843,00 3.206.852.924,00 3.214.071.260,00 3.145.978.436,00 2.907.764.499,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.909.823.590,00 2.913.330.320,00 2.914.324.419,00 2.914.573.790,00 2.914.573.790,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 271.271.119,00 296.308.837,00 301.620.645,00 232.391.364,00 -6.028.935,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -937.401.381,00 -766.181.663,00 -746.927.963,00 -680.134.016,00 -559.045.867,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -937.401.381,00 -766.181.663,00 -746.927.963,00 -680.134.016,00 -559.045.867,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.647.145,00 15.340.077,00 15.340.077,00 15.340.077,00 639.252,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 837.066.099,00 -493.286.234,00 -493.286.234,00 -493.286.234,00 -475.573.474,00
Net Dönem Karı/Zararı 320.902.084,00 2.351.184.593,00 2.185.111.162,00 913.175.017,00 387.744.642,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 696.390.726,00 514.438.435,00 477.092.533,00 254.028.259,00 94.818.450,00
TOPLAM KAYNAKLAR 11.208.383.577,00 11.448.927.910,00 10.517.547.481,00 8.562.365.731,00 7.614.503.985,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi