Geri Dön

OBASE | Obase Bilgisayar


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OBASE
Sektör
Adres Fatih Sultan Mehmet Mah.Balkan Caddesi Meydan İstanbul AVM Blok No:62/A Ümraniye İSTANBUL
Telefon 216 527 30 00
Faks 216 527 31 11
Web obase.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
BANU DAL 10.489.500,00 23,05
BÜLENT DAL 10.489.500,00 23,05
MEHMET HALUK ALPAY 10.521.000,00 23,12
TOPLAM 45.500.000,00 100,00
DİĞER 14.000.000,00 30,78
Toplam 91.000.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OBASE INC 90,00 90,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pazarlama Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finansman Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 149.590.201,00 189.892.563,00 215.710.312,00 223.207.044,00 164.488.786,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 67.688.873,00 92.881.785,00 80.652.701,00 89.668.977,00 26.415.917,00
Finansal Yatırımlar 8.040.815,00 417.720,00 24.945.687,00 39.195.212,00 87.779.166,00
Ticari Alacaklar 54.071.461,00 64.275.911,00 74.321.086,00 62.867.004,00 34.857.307,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.071.461,00 64.275.911,00 74.321.086,00 62.867.004,00 34.857.307,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 637.567,00 656.603,00 643.877,00 279.586,00 275.450,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 637.567,00 656.603,00 643.877,00 279.586,00 275.450,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 278.468,00 278.468,00 278.468,00 278.468,00 278.468,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 17.265.867,00 29.574.637,00 30.254.601,00 28.200.943,00 13.854.554,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.000,00 47.500,00 214.720,00 390.389,00 405.495,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 659.393,00 405.556,00 149.804,00 363.423,00 203.603,00
Diğer Dönen Varlıklar 600.552,00 254.759,00 1.145.181,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 149.590.201,00 189.892.563,00 215.710.312,00 223.207.044,00 164.488.786,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 177.873.778,00 152.264.271,00 128.102.321,00 111.365.346,00 89.603.787,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 4.786.272,00 5.074.946,00 5.211.710,00 5.183.957,00 4.507.423,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 127.668.552,00 106.915.165,00 91.758.333,00 78.068.273,00 68.290.805,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 582.954,00 778.036,00 791.681,00 281.249,00 404.128,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 44.092.139,00 38.434.415,00 28.961.041,00 26.261.960,00 14.855.524,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 327.463.979,00 342.156.834,00 343.812.633,00 334.572.390,00 254.092.573,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 75.205.546,00 97.062.638,00 116.138.572,00 104.581.489,00 54.942.312,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.490.168,00 8.320.583,00 10.079.590,00 15.192.940,00 12.012.947,00
- Banka Kredileri 10.490.168,00 8.320.583,00 10.079.590,00 15.192.940,00 12.012.947,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.828.435,00 10.085.281,00 8.853.306,00 9.685.384,00 10.135.595,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.257.443,00 1.703.441,00 1.904.234,00 1.523.322,00 1.134.427,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 16.153.495,00 24.619.716,00 37.356.604,00 41.989.209,00 7.432.131,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 0,00 0,00 645.884,00 647.026,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.153.495,00 24.619.716,00 37.356.604,00 41.343.325,00 6.785.105,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 10.768.841,00 7.711.247,00 10.199.290,00 5.938.019,00 3.108.118,00
Diğer Borçlar 66.662,00 6.043.686,00 290.650,00 2.244.171,00 134.603,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 66.662,00 213.261,00 290.650,00 45.530,00 46.090,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 5.830.425,00 0,00 2.198.641,00 88.513,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.027.788,00 2.463.028,00 4.873.734,00 3.784.243,00 3.531.496,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.027.788,00 2.463.028,00 4.873.734,00 3.784.243,00 3.531.496,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.514.550,00 17.062.644,00 15.321.031,00 20.621.246,00 16.870.253,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.562.952,00 2.297.214,00 1.042.600,00 2.905.301,00 4.655.384,00
Banka Kredileri 1.562.952,00 2.197.837,00 648.551,00 2.221.605,00 3.873.975,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 10.926.026,00 10.317.240,00 9.503.469,00 11.976.750,00 6.732.227,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.926.026,00 10.317.240,00 9.503.469,00 11.976.750,00 6.732.227,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 91.720.096,00 114.125.282,00 131.459.603,00 125.202.735,00 71.812.565,00
Ö Z K A Y N A K L A R 235.743.883,00 228.031.552,00 212.353.030,00 209.369.655,00 182.280.008,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 235.432.992,00 227.641.720,00 212.267.272,00 209.281.616,00 182.280.287,00
Ödenmiş Sermaye 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00 45.500.000,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -571.033,00 -571.033,00 -571.033,00 -571.033,00 -571.033,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.518.485,00 92.518.485,00 92.518.485,00 92.518.485,00 92.518.485,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.351.972,00 -5.514.839,00 -4.624.347,00 -4.662.344,00 -1.395.970,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.351.972,00 -5.514.839,00 -4.624.347,00 -4.662.344,00 -1.395.970,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.351.972,00 -5.514.839,00 -4.624.347,00 -4.662.344,00 -1.395.970,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.811.553,00 3.307.764,00 224.992,00 206.339,00 75.907,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 3.811.553,00 3.307.764,00 224.992,00 206.339,00 75.907,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.723.233,00 3.723.233,00 2.076.789,00 2.076.789,00 2.076.789,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 72.566.936,00 72.566.936,00 74.213.380,00 35.873.720,00 35.873.720,00
Net Dönem Karı/Zararı 24.235.790,00 16.111.174,00 2.929.006,00 38.339.660,00 8.202.389,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 310.891,00 389.832,00 85.758,00 88.039,00 -279,00
TOPLAM KAYNAKLAR 327.463.979,00 342.156.834,00 343.812.633,00 334.572.390,00 254.092.573,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 99.377,00 394.049,00 683.696,00 781.409,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi