Geri Dön

OBAMS | Oba Makarnacilik


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta -0,06
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 0,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,11
F/K Oranı 0,00
Piyasa Değ. / Defter Değ. 0,00
Dibe Uzaklık 0,00
Piyasa Değeri (USD) 0,00
Piyasa Değeri (TL) 0,00
Özsermaye (TL) 8.275.335.677,00
Sermaye (TL) 0,00
Net Kar (TL) 1.593.544.596,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu OBAMS
Sektör
Adres 4. Organize Sanayi Bölgesi, 83422 Nolu Cadde, No: 1, Şehitkamil/Gaziantep
Telefon 08508400622
Faks 03423234610
Web www.obamakarna.com.tr/
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
ALPİNVEST YATIRIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 273.847.782,00 57,12
TOPLAM 479.421.759,00 100,00
TURKEY PASTA HOLDİNG LİMİTED 110.108.807,00 22,97
DİĞER 95.465.170,00 19,91
Toplam 958.843.518,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
OBA FOOD GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 100.000,00 100,00
Tarih Açıklama Katsayı
Gelir Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 4.050.390.350,00 23.433.219.814,00 0,00 0,00 3.732.438.373,00
Satışların Maliyeti (-) 3.510.693.275,00 21.429.480.090,00 0,00 0,00 3.195.863.376,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 539.697.075,00 2.003.739.724,00 0,00 0,00 536.574.997,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 539.697.075,00 2.003.739.724,00 0,00 0,00 536.574.997,00
Genel Yönetim Giderleri (-) 56.442.426,00 101.427.419,00 0,00 0,00 15.042.298,00
Pazarlama Giderleri (-) 413.059.058,00 1.373.382.147,00 0,00 0,00 272.264.706,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 273.906.467,00 1.735.244.342,00 0,00 0,00 118.069.592,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 158.843.031,00 708.456.225,00 0,00 0,00 104.301.848,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 185.259.027,00 1.555.718.275,00 0,00 0,00 263.035.737,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 6.438.182,00 499.190.098,00 0,00 0,00 67.898,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 191.697.209,00 2.054.908.373,00 0,00 0,00 263.103.635,00
Finansman gelirleri 105.730.509,00 416.501.162,00 0,00 0,00 30.239.088,00
Finansman Giderleri (-) 81.260.852,00 1.511.380.259,00 0,00 0,00 79.682.607,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 230.877.030,00 1.648.687.681,00 0,00 0,00 -130.015.816,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -83.761.265,00 369.781.380,00 0,00 0,00 -222.044.337,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 56.545.134,00 133.742.724,00 0,00 0,00 27.950,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -140.306.399,00 236.038.656,00 0,00 0,00 -222.072.287,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 314.638.295,00 1.278.906.301,00 0,00 0,00 92.028.521,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 314.638.295,00 1.278.906.301,00 0,00 0,00 92.028.521,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 314.638.295,00 1.278.906.301,00 0,00 0,00 92.028.521,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -3.714.232,00 80.448.216,00 0,00 0,00 -6.256.287,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0,00 -15.085.113,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 224.109.287,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 128.575.958,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Vergi Etkisi 0,00 -7.542.558,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.714.232,00 80.448.216,00 0,00 0,00 -6.256.287,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 310.924.063,00 1.359.354.517,00 0,00 0,00 85.772.234,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 310.924.063,00 1.359.354.517,00 0,00 0,00 85.772.234,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2024-3 2023-12 2023-9 2023-6 2023-3
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 6.804.330.029,00 5.600.138.365,00 0,00 0,00 0,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 118.082.398,00 274.964.048,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Yatırımlar 2.251.701.131,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 2.043.294.329,00 2.236.438.035,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.908.531,00 20.189.888,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.017.385.798,00 2.216.248.147,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 249.312.400,00 93.584.498,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 249.312.400,00 93.584.498,00 0,00 0,00 0,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 832.629.325,00 1.813.084.528,00 0,00 0,00 0,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 1.210.410.064,00 994.162.905,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 98.900.382,00 187.904.351,00 0,00 0,00 0,00
ARA TOPLAM 6.804.330.029,00 5.600.138.365,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 3.789.744.528,00 3.650.699.496,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Duran Varlıklar 3.533.087.113,00 3.534.134.696,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 281.868,00 301.709,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-Bilgisayar Yazılımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 216.312.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM VARLIKLAR 10.594.074.557,00 9.250.837.861,00 0,00 0,00 0,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.266.064.270,00 3.909.532.068,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 617.747.368,00 552.563.749,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 29.888.954,00 163.583.659,00 0,00 0,00 0,00
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 709.668.138,00 1.343.688.598,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00 435.981.540,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 709.668.138,00 907.707.058,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.448.941,00 30.425.245,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Borçlar 8.541.105,00 8.093.647,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.080.781,00 2.128.152,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.460.324,00 5.965.495,00 0,00 0,00 0,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 732.616.942,00 1.741.757.555,00 0,00 0,00 0,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 108.337.387,00 54.329.232,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 14.044.447,00 12.713.576,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 8.737.650,00 6.607.363,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.306.797,00 6.106.213,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 866.455,00 927.035,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.674.610,00 310.340.702,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 27.228.447,00 148.470.663,00 0,00 0,00 0,00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 25.446.163,00 20.539.991,00 0,00 0,00 0,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.446.163,00 20.539.991,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 141.330.048,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.318.738.880,00 4.219.872.770,00 0,00 0,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 8.275.335.677,00 5.030.965.091,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.275.335.677,00 5.030.965.091,00 0,00 0,00 0,00
Ödenmiş Sermaye 479.421.759,00 407.169.500,00 0,00 0,00 0,00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları 1.737.040.987,00 1.726.164.469,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.850.317.746,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 362.587.918,00 366.302.150,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 362.587.918,00 366.302.150,00 0,00 0,00 0,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -18.738.411,00 -15.024.179,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 106.045.483,00 106.045.483,00 0,00 0,00 0,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.425.283.489,00 953.722.743,00 0,00 0,00 0,00
Net Dönem Karı/Zararı 314.638.295,00 1.471.560.746,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Yedekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 10.594.074.557,00 9.250.837.861,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi