Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temel Veriler

Beta 0,47
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,75
BIST-100'deki Ağırlığı 0,00
F/K Oranı 6,50
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,80
Dibe Uzaklık 28,30
Piyasa Değeri (USD) 103.328.473,92
Piyasa Değeri (TL) 379.200.000,00
Özsermaye (TL) 210.825.111,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 58.327.983,00
 

NUROL GMYO Kademe Analizi

Fiyat Adet Yüzde (%) Alış Alış Yüzde (%) Satış Satış Yüzde (%)
4,770 1.690 1,49 1.690 4,01 0 0,00
4,760 24.229 21,41 2.804 6,65 21.425 30,16
4,750 17.603 15,55 16.676 39,56 927 1,31
4,740 48.700 43,03 16.952 40,21 31.748 44,70
4,730 20.965 18,52 4.037 9,58 16.928 23,83
A. Ort. T. Adet Alış Adet Alış Ort. Satış Adet Satış Ort.
4,740 113.187 71.028 4,740 42.159 4,750
Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza, No:257 Kat:3 Şişli/İstanbul
Telefon (0212) 286 80 00
Faks (0212) 286 80 01
Web http://www.nurolgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CITIBANK SWITZERLAND 4.252.000,00 5,32
Diğer 16.572.340,00 20,71
NUROL İNŞAAT VE TİCARET AŞ 52.787.760,00 65,98
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 6.387.900,00 7,99
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 110.788.770,00 54.201.934,00 466.924.584,00 211.572.550,00 64.477.017,00
Satışların Maliyeti (-) -69.629.417,00 -28.920.242,00 -331.824.129,00 -145.669.510,00 -27.524.600,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 41.159.353,00 25.281.692,00 135.100.455,00 65.903.040,00 36.952.417,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 41.159.353,00 25.281.692,00 135.100.455,00 65.903.040,00 36.952.417,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.620.128,00 -1.882.110,00 -9.318.262,00 -7.864.667,00 -5.039.651,00
Pazarlama Giderleri (-) -12.735.739,00 -5.971.640,00 -20.228.982,00 -15.693.168,00 -12.318.921,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 57.612.689,00 26.196.905,00 273.864.619,00 50.098.700,00 42.679.036,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -34.459.164,00 -29.057.127,00 -112.733.714,00 -73.024.404,00 -58.005.761,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 47.957.011,00 14.567.720,00 266.684.116,00 19.419.501,00 4.267.120,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 0,00 103.176.057,00 103.176.057,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -50.000,00 -50.000,00 -2.215.000,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 47.907.011,00 14.517.720,00 264.469.116,00 122.595.558,00 107.443.177,00
Finansman Gelirleri 334.283,00 183.118,00 56.714,00 8.544.454,00 8.431.059,00
Finansman Giderleri (-) -43.805.535,00 -34.133.321,00 -113.455.468,00 -41.720.948,00 -18.696.098,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.435.759,00 -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.435.759,00 -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 4.435.759,00 -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 4.435.759,00 -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,55 -0,24 2,06 1,26 1,45
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -21.249,00 -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -21.249,00 -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -21.249,00 -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.414.510,00 -19.441.483,00 151.120.575,00 89.502.384,00 97.147.967,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2017-6 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.039.427.232,00 1.307.495.763,00 1.294.264.837,00 1.426.872.370,00 1.461.230.265,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.946.356,00 20.167.822,00 22.731.649,00 4.909.050,00 528.674,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 126.227.036,00 152.812.902,00 153.805.735,00 113.103.031,00 132.235.898,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 502.727,00 206.244,00 200.113,00 186.569,00 42.684,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 125.724.309,00 152.606.658,00 153.605.622,00 112.916.462,00 132.193.214,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 15.196,00 11.527,00 14.161,00 13.063,00 9.883,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.824,00 2.155,00 4.789,00 1.691,00 511,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.372,00 9.372,00 9.372,00 11.372,00 9.372,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 768.889.595,00 1.006.855.563,00 989.326.691,00 1.160.113.313,00 1.181.597.112,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 89.576.966,00 88.559.289,00 87.834.741,00 86.832.564,00 80.782.971,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 126.644,00 115.738,00 101.679,00 95.396,00 95.129,00
Diğer Dönen Varlıklar 33.645.439,00 38.972.922,00 40.450.181,00 61.805.953,00 65.980.598,00
ARA TOPLAM 1.039.427.232,00 1.307.495.763,00 1.294.264.837,00 1.426.872.370,00 1.461.230.265,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 848.834.200,00 571.047.734,00 566.671.887,00 411.514.798,00 416.672.343,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 729.826.970,00 461.155.087,00 461.565.000,00 318.709.948,00 318.149.211,00
Maddi Duran Varlıklar 3.458.590,00 3.305.521,00 3.362.622,00 3.396.024,00 3.659.680,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 93.644.313,00 81.244.226,00 76.198.498,00 61.731.716,00 65.900.867,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.888.261.432,00 1.878.543.497,00 1.860.936.724,00 1.838.387.168,00 1.877.902.608,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.115.310.677,00 1.229.358.515,00 1.143.759.364,00 1.275.496.901,00 1.265.767.156,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 119.251.216,00 94.500.000,00 90.150.000,00 25.650.000,00 21.650.000,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 583.721.507,00 575.303.472,00 541.083.232,00 472.101.638,00 441.832.562,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 571.177.482,00 567.019.328,00 533.269.463,00 466.511.093,00 435.091.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 12.544.025,00 8.284.144,00 7.813.769,00 5.590.545,00 6.740.882,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 189.484,00 140.844,00 159.403,00 138.218,00 640.984,00
Diğer Borçlar 273.645,00 228.151,00 156.612,00 149.825,00 134.350,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 102.255,00 94.085,00 27.657,00 34.749,00 25.483,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 171.390,00 134.066,00 128.955,00 115.076,00 108.867,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 296.748.820,00 330.514.997,00 334.402.494,00 472.095.448,00 627.308.417,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 18.495.132,00 19.481.716,00 19.011.406,00 41.450.122,00 15.223.682,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 498.034,00 340.276,00 157.565,00 307.931,00 146.969,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.997.098,00 19.141.440,00 18.853.841,00 41.142.191,00 15.076.713,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 843.514,00 1.753.986,00 1.705.078,00 1.916.115,00 2.225.347,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 562.125.644,00 462.215.864,00 510.766.759,00 418.097.857,00 459.697.459,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 547.610.846,00 442.485.036,00 490.696.597,00 390.296.607,00 430.146.261,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 243.712,00 225.072,00 220.555,00 246.875,00 348.016,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 243.712,00 225.072,00 220.555,00 246.875,00 348.016,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.677.436.321,00 1.691.574.379,00 1.654.526.123,00 1.693.594.758,00 1.725.464.615,00
Ö Z K A Y N A K L A R 210.825.111,00 186.969.118,00 206.410.601,00 144.792.410,00 152.437.993,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 210.825.111,00 186.969.118,00 206.410.601,00 144.792.410,00 152.437.993,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.855,00 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.855,00 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 3.855,00 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.398.514,00 2.398.514,00 2.398.514,00 2.046.429,00 2.046.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.986.983,00 23.986.983,00 -127.083.379,00 -126.731.294,00 -126.731.294,00
Net Dönem Karı/Zararı 4.435.759,00 -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.888.261.432,00 1.878.543.497,00 1.860.936.724,00 1.838.387.168,00 1.877.902.608,00