Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,94
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 34,00
BIST-100'deki Ağırlığı 0,05
F/K Oranı -0,62
Piyasa Değ. / Defter Değ. -1,71
Dibe Uzaklık 87,00
Piyasa Değeri (USD) 33.811.990,09
Piyasa Değeri (TL) 195.200.000,00
Özsermaye (TL) -114.485.058,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) -316.279.002,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza, No:257 Kat:3 Şişli/İstanbul
Telefon (0212) 286 80 00
Faks (0212) 286 80 01
Web http://www.nurolgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CITIBANK SWITZERLAND 4.252.000,00 5,32
Diğer 16.572.340,00 20,71
NUROL İNŞAAT VE TİCARET AŞ 52.787.760,00 65,98
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 6.387.900,00 7,99
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 57.977.125,00 223.951.086,00 172.752.985,00 125.171.758,00 64.301.044,00
Satışların Maliyeti (-) -29.459.348,00 -159.594.301,00 -115.713.120,00 -86.864.704,00 -43.578.554,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 28.517.777,00 64.356.785,00 57.039.865,00 38.307.054,00 20.722.490,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 28.517.777,00 64.356.785,00 57.039.865,00 38.307.054,00 20.722.490,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -7.353.362,00 -24.560.757,00 -17.950.748,00 -12.258.124,00 -6.467.667,00
Pazarlama Giderleri (-) -8.776.269,00 -19.052.727,00 -13.443.964,00 -7.451.239,00 -3.525.969,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 3.622.116,00 111.214.684,00 45.584.041,00 37.578.813,00 29.449.982,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -3.122.913,00 -50.627.858,00 -30.591.037,00 -21.714.569,00 -8.754.028,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.887.349,00 81.330.127,00 40.638.157,00 34.461.935,00 31.424.808,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.885.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 16.772.349,00 81.349.627,00 40.657.657,00 34.481.435,00 31.444.308,00
Finansman Gelirleri 1.300.683,00 2.022.154,00 1.406.512,00 920.016,00 12.178,00
Finansman Giderleri (-) -113.917.736,00 -319.331.840,00 -329.039.484,00 -141.867.595,00 -46.982.247,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -95.844.704,00 -235.960.059,00 -286.975.315,00 -106.466.144,00 -15.525.761,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -95.844.704,00 -235.960.059,00 -286.975.315,00 -106.466.144,00 -15.525.761,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -95.844.704,00 -235.960.059,00 -286.975.315,00 -106.466.144,00 -15.525.761,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -95.844.704,00 -235.960.059,00 -286.975.315,00 -106.466.144,00 -15.525.761,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -1,20 -2,95 -3,59 -1,33 -0,19
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -101.371,00 -51.992,00 -62.221,00 -49.230,00 -25.951,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -101.371,00 -51.992,00 -62.221,00 -49.230,00 -25.951,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -101.371,00 -51.992,00 -62.221,00 -49.230,00 -25.951,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -95.946.075,00 -236.012.051,00 -287.037.536,00 -106.515.374,00 -15.551.712,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2019-3 2018-12 2018-9 2018-6 2018-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 666.348.269,00 649.506.654,00 699.022.267,00 645.498.258,00 705.176.044,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 96.748.285,00 30.099.885,00 50.434.736,00 13.938.636,00 21.195.124,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 68.496.457,00 74.598.817,00 87.733.637,00 50.378.879,00 65.999.913,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.459.228,00 1.447.090,00 593.802,00 228.815,00 786.463,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 67.037.229,00 73.151.727,00 87.139.835,00 50.150.064,00 65.213.450,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 4.086.883,00 23.082.084,00 3.902.010,00 2.632.214,00 6.306.235,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.086.883,00 23.082.084,00 3.902.010,00 2.632.214,00 6.304.122,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 460.968.899,00 485.370.895,00 526.658.265,00 549.340.856,00 582.252.311,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 13.788.604,00 15.237.714,00 15.197.612,00 16.101.332,00 16.530.419,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 375.226,00 164.918,00 0,00 0,00 195.811,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00 128.978,00 110.738,00 104.617,00 133.735,00
Diğer Dönen Varlıklar 0,00 20.988.281,00 14.985.269,00 13.001.724,00 12.758.307,00
ARA TOPLAM 666.348.269,00 649.506.654,00 699.022.267,00 645.498.258,00 705.176.044,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.131.196.662,00 1.131.724.855,00 1.119.228.380,00 1.118.686.331,00 1.120.071.060,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.003.339.907,00 1.005.791.000,00 961.876.845,00 961.025.630,00 958.283.750,00
Maddi Duran Varlıklar 3.260.253,00 3.376.422,00 3.611.202,00 3.608.661,00 3.645.283,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 104.507.662,00 101.831.448,00 128.721.372,00 133.291.835,00 133.427.530,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.797.544.931,00 1.781.231.509,00 1.818.250.647,00 1.764.184.589,00 1.825.247.104,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.354.954.710,00 1.226.444.754,00 1.220.178.705,00 1.082.485.481,00 1.136.098.564,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 222.461.587,00 245.674.083,00 232.964.762,00 151.078.677,00 246.107.795,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 374.402.568,00 361.866.756,00 646.421.394,00 644.727.727,00 647.482.969,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 346.592.443,00 328.523.659,00 597.778.452,00 598.065.971,00 600.947.559,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 27.810.125,00 33.343.097,00 48.642.942,00 46.661.756,00 46.535.410,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 144.913,00 438.763,00 156.055,00 297.990,00 531.685,00
Diğer Borçlar 274.034.678,00 209.784.832,00 35.130.535,00 62.502.509,00 403.202,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 273.606.800,00 209.300.317,00 34.570.703,00 62.048.214,00 15.939,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 427.878,00 484.515,00 559.832,00 454.295,00 387.263,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 39.972.549,00 51.295.468,00 58.900.015,00 26.335.333,00 61.175.427,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.503.625,00 10.984.078,00 12.870.513,00 13.350.503,00 14.212.350,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 366.270,00 158.014,00 389.792,00 158.014,00 343.230,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.137.355,00 10.826.064,00 12.480.721,00 13.192.489,00 13.869.120,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 234.493,00 703.505,00 179.870,00 315.385,00 136.539,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 557.075.279,00 573.325.738,00 667.636.410,00 570.741.414,00 487.227.184,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 556.392.752,00 571.795.322,00 657.212.910,00 569.496.044,00 476.673.521,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 382.523,00 297.003,00 273.243,00 260.253,00 250.565,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 382.523,00 297.003,00 273.243,00 260.253,00 250.565,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.912.029.989,00 1.799.770.492,00 1.887.815.115,00 1.653.226.895,00 1.623.325.748,00
Ö Z K A Y N A K L A R -114.485.058,00 -18.538.983,00 -69.564.468,00 110.957.694,00 201.921.356,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -114.485.058,00 -18.538.983,00 -69.564.468,00 110.957.694,00 201.921.356,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -135.610,00 -34.239,00 -44.468,00 -31.477,00 -8.198,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -135.610,00 -34.239,00 -44.468,00 -31.477,00 -8.198,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -135.610,00 -34.239,00 -44.468,00 -31.477,00 -8.198,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.802.656,00 4.802.656,00 4.802.656,00 4.802.656,00 4.802.656,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -203.307.400,00 32.652.659,00 32.652.659,00 32.652.659,00 32.652.659,00
Net Dönem Karı/Zararı -95.844.704,00 -235.960.059,00 -286.975.315,00 -106.466.144,00 -15.525.761,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.797.544.931,00 1.781.231.509,00 1.818.250.647,00 1.764.184.589,00 1.825.247.104,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi