Geri Dön

NUGYO | Nurol Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza, No:255 Kat:3 Maslak/İstanbul
Telefon 02122868240
Faks 02122859956
Web www.nurolgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 155.564.078,00 46,39
NUROL L.L.C 25.220.000,00 7,52
NUROL TEKNOLOJI SANAYI VE MADENCILIKTIC A.S 17.760.000,00 5,30
TOPLAM 335.348.000,00 100,00
DİĞER 136.803.922,00 40,79
Toplam 670.696.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 927.450.106,00 758.744.533,00 158.411.243,00 484.199.469,00 292.512.176,00
Satışların Maliyeti (-) -131.306.882,00 -122.492.009,00 -25.737.288,00 -126.694.967,00 -82.408.211,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 796.143.224,00 636.252.524,00 132.673.955,00 357.504.502,00 210.103.965,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 796.143.224,00 636.252.524,00 132.673.955,00 357.504.502,00 210.103.965,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -30.198.912,00 -18.221.811,00 -7.007.039,00 -27.606.757,00 -20.218.271,00
Pazarlama Giderleri (-) -396.752.455,00 -322.325.017,00 -42.553.745,00 -136.129.246,00 -70.275.001,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 187.272.961,00 146.508.048,00 39.282.354,00 150.320.289,00 22.478.650,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -57.849.696,00 -50.348.680,00 -5.420.430,00 -47.901.914,00 -19.753.590,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 498.615.122,00 391.865.064,00 116.975.095,00 296.186.874,00 122.335.753,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.226.200,00 2.478.818,00 2.931.862,00 0,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 510.841.322,00 394.343.882,00 119.906.957,00 296.186.874,00 122.335.753,00
Finansman Gelirleri 7.702.953,00 7.361.483,00 1.149.964,00 2.673.747,00 2.300.447,00
Finansman Giderleri (-) -258.521.978,00 -208.690.555,00 -109.872.629,00 -402.496.657,00 -209.682.917,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 260.022.297,00 193.014.810,00 11.184.292,00 -103.636.036,00 -85.046.717,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 260.022.297,00 193.014.810,00 11.184.292,00 -103.636.036,00 -85.046.717,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 260.022.297,00 193.014.810,00 11.184.292,00 -103.636.036,00 -85.046.717,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 260.022.297,00 193.014.810,00 11.184.292,00 -103.636.036,00 -85.046.717,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,80 0,60 0,04 -0,34 -0,28
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 434.600,00 61.124,00 -234.661,00 570.359,00 289.750,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 740.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 434.600,00 61.124,00 -234.661,00 -169.641,00 289.750,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 434.600,00 61.124,00 -234.661,00 570.359,00 289.750,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 260.456.897,00 193.075.934,00 10.949.631,00 -103.065.677,00 -84.756.967,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2022-9 2022-6 2022-3 2021-12 2021-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 334.106.578,00 373.188.638,00 539.184.083,00 432.579.817,00 371.551.305,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 149.233.684,00 152.761.380,00 277.461.739,00 204.589.455,00 107.936.978,00
Finansal Yatırımlar 55.586.100,00 48.500.593,00 47.499.047,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 7.765.729,00 19.101.244,00 14.403.509,00 18.401.831,00 16.806.576,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 4.026,00 707,00 2.868,00 9.788,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7.765.729,00 19.097.218,00 14.402.802,00 18.398.963,00 16.796.788,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 16.292.322,00 33.129.160,00 10.774.698,00 10.592.544,00 6.355.637,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.292.322,00 33.129.160,00 10.774.698,00 10.592.544,00 6.355.637,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 63.065.707,00 70.402.083,00 137.871.205,00 158.966.107,00 196.532.295,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 19.634.028,00 20.359.326,00 22.154.813,00 17.530.475,00 18.034.114,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.419.065,00 1.270.287,00 1.116.158,00 1.024.551,00 989.867,00
Diğer Dönen Varlıklar 21.109.943,00 27.664.565,00 27.902.914,00 21.474.854,00 24.895.838,00
ARA TOPLAM 334.106.578,00 373.188.638,00 539.184.083,00 432.579.817,00 371.551.305,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.136.809.713,00 1.143.180.472,00 1.171.302.811,00 1.211.960.955,00 1.131.094.806,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 977.375.000,00 997.405.000,00 1.040.966.000,00 1.065.021.000,00 995.666.000,00
Maddi Duran Varlıklar 14.675.397,00 14.422.930,00 14.067.200,00 14.185.163,00 13.455.357,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 133.603.829,00 119.893.075,00 104.679.235,00 117.461.618,00 110.107.704,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.470.916.291,00 1.516.369.110,00 1.710.486.894,00 1.644.540.772,00 1.502.646.111,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 538.255.267,00 652.253.068,00 946.870.299,00 845.549.091,00 835.221.544,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 17.290.177,00 218.634.339,00 504.672.454,00 501.650.724,00 337.553.694,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 322.710.202,00 213.349.920,00 283.784.466,00 246.078.796,00 321.078.766,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 18.600.801,00 29.420.625,00 15.453.051,00 12.554.804,00 22.505.227,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.160.205,00 15.070.873,00 12.283.837,00 11.402.544,00 14.985.041,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.440.596,00 14.349.752,00 3.169.214,00 1.152.260,00 7.520.186,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 321.370,00 377.838,00 206.566,00 341.042,00 201.477,00
Diğer Borçlar 6.063.290,00 34.898.536,00 30.337.709,00 2.739.951,00 88.924.532,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.085.879,00 33.158.493,00 28.728.891,00 1.391.250,00 87.975.246,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.977.411,00 1.740.043,00 1.608.818,00 1.348.701,00 949.286,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 158.307.412,00 125.408.485,00 99.913.614,00 67.264.901,00 55.279.618,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 11.423.693,00 15.201.827,00 10.921.910,00 10.592.069,00 9.053.456,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 866.488,00 332.573,00 525.903,00 196.062,00 499.944,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.557.205,00 14.869.254,00 10.396.007,00 10.396.007,00 8.553.512,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.538.322,00 14.961.498,00 1.580.529,00 4.326.804,00 624.774,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 269.510.274,00 268.346.255,00 349.973.111,00 396.298.308,00 422.133.779,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 268.716.118,00 267.601.450,00 349.064.895,00 395.155.985,00 420.627.290,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 681.656,00 479.205,00 469.216,00 504.673,00 568.724,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 681.656,00 479.205,00 469.216,00 504.673,00 568.724,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 807.765.541,00 920.599.323,00 1.296.843.410,00 1.241.847.399,00 1.257.355.323,00
Ö Z K A Y N A K L A R 663.150.750,00 595.769.787,00 413.643.484,00 402.693.373,00 245.290.788,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 663.150.750,00 595.769.787,00 413.643.484,00 402.693.373,00 245.290.788,00
Ödenmiş Sermaye 335.348.000,00 335.348.000,00 310.200.000,00 310.200.000,00 310.200.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.652.480,00 864.652.480,00 719.800.000,00 719.800.000,00 719.800.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.131.917,00 -554.957,00 -850.742,00 -616.081,00 -156.690,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.131.917,00 -554.957,00 -850.742,00 -616.081,00 -156.690,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -181.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -813.025.449,00 -813.025.449,00 -813.025.449,00 -709.389.413,00 -712.881.859,00
Net Dönem Karı/Zararı 260.022.297,00 193.014.810,00 11.184.292,00 -103.636.036,00 -85.046.717,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.470.916.291,00 1.516.369.110,00 1.710.486.894,00 1.644.540.772,00 1.502.646.111,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 0,00 23.441,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi