Geri Dön

NUGYO | Nurol Gmyo


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Temel Veriler

Beta 0,69
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 50,51
BIST-100'deki Ağırlığı 4,54
F/K Oranı 3,72
Piyasa Değ. / Defter Değ. 1,80
Dibe Uzaklık 96,90
Piyasa Değeri (USD) 80.526.282,23
Piyasa Değeri (TL) 2.334.022.080,00
Özsermaye (TL) 1.298.852.920,00
Sermaye (TL) 335.348.000,00
Net Kar (TL) 627.700.338,00
 

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza Sitesi NO:255 İç Kapı NO:103 Sarıyer/İstanbul
Telefon 02122868240
Faks 02122859956
Web www.nurolgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 156.444.078,00 46,65
NUROL L.L.C 25.220.000,00 7,52
NUROL TEKNOLOJI SANAYI VE MADENCILIKTIC A.S 17.485.000,00 5,21
TOPLAM 335.348.000,00 100,00
DİĞER 136.198.922,00 40,62
Toplam 670.696.000,00 200,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 81.743.334,00 61.691.311,00 20.774.835,00 1.069.391.030,00 927.450.106,00
Satışların Maliyeti (-) -3.968.558,00 -3.967.230,00 -1.627.732,00 -174.040.856,00 -131.306.882,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 77.774.776,00 57.724.081,00 19.147.103,00 895.350.174,00 796.143.224,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 77.774.776,00 57.724.081,00 19.147.103,00 895.350.174,00 796.143.224,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -33.200.558,00 -22.813.949,00 -11.561.595,00 -58.664.132,00 -30.198.912,00
Pazarlama Giderleri (-) -52.238.690,00 -36.229.497,00 -20.413.926,00 -439.465.993,00 -396.752.455,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 98.902.648,00 84.546.865,00 32.641.299,00 789.632.372,00 187.272.961,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -24.160.998,00 -12.811.858,00 -1.224.555,00 -73.433.704,00 -57.849.696,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 67.077.178,00 70.415.642,00 18.588.326,00 1.113.418.717,00 498.615.122,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.234.334,00 173.484,00 0,00 0,00 12.226.200,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 72.311.512,00 70.589.126,00 18.588.326,00 1.113.418.717,00 510.841.322,00
Finansman Gelirleri 14.697.447,00 12.000.693,00 7.189.727,00 19.059.076,00 7.702.953,00
Finansman Giderleri (-) -57.799.547,00 -33.240.068,00 -14.829.903,00 -273.964.570,00 -258.521.978,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 29.209.412,00 49.349.751,00 10.948.150,00 858.513.223,00 260.022.297,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 29.209.412,00 49.349.751,00 10.948.150,00 858.513.223,00 260.022.297,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI 29.209.412,00 49.349.751,00 10.948.150,00 858.513.223,00 260.022.297,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları 29.209.412,00 49.349.751,00 10.948.150,00 858.513.223,00 260.022.297,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,09 0,15 0,03 2,61 0,80
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 300.703,00 100.056,00 82.625,00 8.135.729,00 434.600,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 8.915.000,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 300.703,00 100.056,00 82.625,00 -779.271,00 434.600,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR 300.703,00 100.056,00 82.625,00 8.135.729,00 434.600,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 29.510.115,00 49.449.807,00 11.030.775,00 866.648.952,00 260.456.897,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2023-9 2023-6 2023-3 2022-12 2022-9
VARLIKLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 319.050.166,00 275.825.790,00 282.583.012,00 379.358.201,00 334.106.578,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 147.621.005,00 94.550.342,00 141.022.858,00 234.302.230,00 149.233.684,00
Finansal Yatırımlar 35.860.152,00 32.646.109,00 0,00 0,00 55.586.100,00
Ticari Alacaklar 12.389.921,00 10.239.531,00 10.359.558,00 14.431.843,00 7.765.729,00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.085,00 97.955,00 153.882,00 1.075.824,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 12.388.836,00 10.141.576,00 10.205.676,00 13.356.019,00 7.765.729,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 30.160.509,00 34.573.754,00 30.810.705,00 34.082.684,00 16.292.322,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 30.160.509,00 34.573.754,00 30.810.705,00 34.082.684,00 16.292.322,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 28.142.203,00 28.142.203,00 32.437.125,00 33.203.199,00 63.065.707,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 11.676.040,00 24.536.290,00 9.932.293,00 9.570.707,00 19.634.028,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.977.122,00 2.739.747,00 2.388.706,00 1.724.386,00 1.419.065,00
Diğer Dönen Varlıklar 50.223.214,00 48.397.814,00 55.631.767,00 52.043.152,00 21.109.943,00
ARA TOPLAM 319.050.166,00 275.825.790,00 282.583.012,00 379.358.201,00 334.106.578,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.328.773.985,00 1.317.483.531,00 1.326.941.736,00 1.346.700.871,00 1.136.809.713,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.288.237.506,00 1.290.882.904,00 1.303.307.054,00 1.322.254.000,00 977.375.000,00
Maddi Duran Varlıklar 36.610.137,00 22.383.563,00 22.458.171,00 23.058.988,00 14.675.397,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 244.054,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 133.603.829,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.647.824.151,00 1.593.309.321,00 1.609.524.748,00 1.726.059.072,00 1.470.916.291,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.505.578,00 272.916.814,00 327.854.201,00 455.408.991,00 538.255.267,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 200.714.929,00 204.864.609,00 236.626.841,00 345.073.693,00 17.290.177,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 9.662.959,00 9.657.101,00 9.657.130,00 322.710.202,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 4.528.871,00 1.903.281,00 4.644.439,00 8.961.867,00 18.600.801,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.107.211,00 332.209,00 337.237,00 754.219,00 17.160.205,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.421.660,00 1.571.072,00 4.307.202,00 8.207.648,00 1.440.596,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 719.914,00 781.790,00 773.336,00 512.432,00 321.370,00
Diğer Borçlar 3.738.181,00 3.286.832,00 2.813.467,00 1.997.183,00 6.063.290,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.085.879,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00 3.286.832,00 2.813.467,00 1.997.183,00 1.977.411,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 122.540.364,00 35.743.447,00 54.960.626,00 57.887.509,00 158.307.412,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 12.450.907,00 11.279.577,00 16.666.948,00 28.555.781,00 11.423.693,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.307.708,00 756.248,00 1.327.713,00 341.225,00 866.488,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.143.199,00 10.523.329,00 15.339.235,00 28.214.556,00 10.557.205,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.812.412,00 5.394.319,00 1.711.443,00 2.763.396,00 3.538.322,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.465.653,00 1.599.895,00 1.296.967,00 1.307.276,00 269.510.274,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00 0,00 0,00 0,00 268.716.118,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.465.653,00 1.599.895,00 1.296.967,00 1.307.276,00 681.656,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.465.653,00 1.599.895,00 1.296.967,00 1.307.276,00 681.656,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 348.971.231,00 274.516.709,00 329.151.168,00 456.716.267,00 807.765.541,00
Ö Z K A Y N A K L A R 1.298.852.920,00 1.318.792.612,00 1.280.373.580,00 1.269.342.805,00 663.150.750,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.298.852.920,00 1.318.792.612,00 1.280.373.580,00 1.269.342.805,00 663.150.750,00
Ödenmiş Sermaye 335.348.000,00 335.348.000,00 335.348.000,00 335.348.000,00 335.348.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 864.652.480,00 864.652.480,00 864.652.480,00 864.652.480,00 864.652.480,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.133.749,00 16.933.102,00 16.915.671,00 16.833.046,00 9.131.917,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 17.133.749,00 16.933.102,00 16.915.671,00 16.833.046,00 9.131.917,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.094.649,00 -1.295.296,00 -1.312.727,00 -1.395.352,00 -181.481,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.487.774,00 45.487.774,00 45.487.774,00 -813.025.449,00 -813.025.449,00
Net Dönem Karı/Zararı 29.209.412,00 49.349.751,00 10.948.150,00 858.513.223,00 260.022.297,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.647.824.151,00 1.593.309.321,00 1.609.524.748,00 1.726.059.072,00 1.470.916.291,00
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 10.440.000,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi