Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza, No:255 Kat:3 Maslak/İstanbul
Telefon (0212) 286 80 00
Faks (0212) 286 80 01
Web http://www.nurolgyo.com.tr
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Diğer 27.212.240,00 13,27
NUROL İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 177.787.760,00 86,73
Toplam 205.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 189.955.469,00 101.706.226,00 54.661.550,00 270.141.385,00 183.554.301,00
Satışların Maliyeti (-) -66.046.737,00 -40.347.185,00 -22.404.376,00 -138.389.890,00 -94.329.238,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 123.908.732,00 61.359.041,00 32.257.174,00 131.751.495,00 89.225.063,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 123.908.732,00 61.359.041,00 32.257.174,00 131.751.495,00 89.225.063,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -20.883.919,00 -14.683.016,00 -6.627.526,00 -31.794.366,00 -21.211.530,00
Pazarlama Giderleri (-) -53.907.123,00 -22.890.200,00 -8.169.096,00 -32.732.008,00 -26.284.337,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 42.663.486,00 23.817.933,00 9.049.930,00 46.452.685,00 19.518.257,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -31.900.669,00 -12.324.383,00 -7.744.652,00 -12.770.262,00 -16.634.815,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 59.880.507,00 35.279.375,00 18.765.830,00 100.907.544,00 44.612.638,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.596.239,00 1.596.239,00 0,00 4.025.445,00 3.885.000,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 61.476.746,00 36.875.614,00 18.765.830,00 104.932.989,00 48.497.638,00
Finansman Gelirleri 2.502.712,00 2.093.170,00 1.827.715,00 4.120.772,00 2.819.421,00
Finansman Giderleri (-) -282.134.739,00 -180.304.023,00 -103.431.646,00 -399.570.250,00 -289.809.041,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -218.155.281,00 -141.335.239,00 -82.838.101,00 -290.516.489,00 -238.491.982,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -218.155.281,00 -141.335.239,00 -82.838.101,00 -290.516.489,00 -238.491.982,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -218.155.281,00 -141.335.239,00 -82.838.101,00 -290.516.489,00 -238.491.982,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -218.155.281,00 -141.335.239,00 -82.838.101,00 -290.516.489,00 -238.491.982,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,84 -0,58 -0,40 -2,20 -2,58
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -39.275,00 -38.057,00 -38.057,00 8.045.187,00 -88.480,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 8.287.747,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -39.275,00 -38.057,00 -38.057,00 -242.560,00 -88.480,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -39.275,00 -38.057,00 -38.057,00 8.045.187,00 -88.480,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -218.194.556,00 -141.373.296,00 -82.876.158,00 -282.471.302,00 -238.580.462,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bilanço Tablosu 2020-9 2020-6 2020-3 2019-12 2019-9
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 490.572.627,00 452.654.580,00 508.707.677,00 581.571.226,00 588.430.099,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 109.534.686,00 48.562.610,00 95.472.073,00 139.155.705,00 89.710.429,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 36.117.587,00 34.306.667,00 27.383.553,00 36.761.527,00 40.960.947,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 511.672,00 1.036.479,00 1.484.914,00 969.931,00 2.731.680,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.605.915,00 33.270.188,00 25.898.639,00 35.791.596,00 38.229.267,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 10.601.908,00 5.807.755,00 5.807.755,00 5.807.755,00 5.807.755,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.601.908,00 5.807.755,00 5.807.755,00 5.807.755,00 5.807.755,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 300.324.641,00 323.168.285,00 339.790.534,00 360.814.267,00 400.636.672,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 15.650.567,00 10.275.553,00 16.569.009,00 14.877.649,00 27.587.955,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 800.331,00 741.115,00 323.983,00 238.443,00 0,00
Diğer Dönen Varlıklar 17.542.907,00 29.792.595,00 23.360.770,00 23.915.880,00 0,00
ARA TOPLAM 490.572.627,00 452.654.580,00 508.707.677,00 581.571.226,00 588.430.099,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 1.163.027.012,00 1.156.735.675,00 1.165.372.188,00 1.162.378.265,00 1.126.151.780,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.021.017.999,00 1.021.017.999,00 1.028.358.000,00 1.028.358.000,00 1.003.618.113,00
Maddi Duran Varlıklar 12.948.902,00 11.670.487,00 11.604.401,00 11.747.087,00 3.132.914,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 112.011.482,00 107.085.501,00 108.323.914,00 105.112.398,00 99.627.306,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.653.599.639,00 1.609.390.255,00 1.674.079.865,00 1.743.949.491,00 1.714.581.879,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.217.975.893,00 885.426.132,00 745.056.570,00 872.741.211,00 1.212.289.397,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 327.034.642,00 339.020.104,00 320.071.119,00 366.625.364,00 319.458.306,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 566.961.570,00 384.733.696,00 278.166.744,00 369.325.880,00 392.831.690,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 33.120.240,00 24.477.149,00 20.843.757,00 28.008.551,00 45.392.746,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 16.911.112,00 17.407.929,00 17.391.914,00 17.641.682,00 18.451.758,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 16.209.128,00 7.069.220,00 3.451.843,00 10.366.869,00 26.940.988,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 514.740,00 578.596,00 147.247,00 705.000,00 157.587,00
Diğer Borçlar 156.205.835,00 46.461.291,00 39.102.297,00 57.050.808,00 384.972.695,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 155.873.841,00 46.121.152,00 34.750.180,00 56.720.669,00 384.575.889,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 331.994,00 340.139,00 4.352.117,00 330.139,00 396.806,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 123.446.106,00 78.177.826,00 77.109.438,00 39.209.042,00 60.614.360,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 10.127.360,00 11.111.979,00 9.353.947,00 10.732.654,00 8.648.460,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 409.136,00 282.021,00 525.773,00 223.636,00 394.299,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.718.224,00 10.829.958,00 8.828.174,00 10.509.018,00 8.254.161,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 565.400,00 865.491,00 262.021,00 1.083.912,00 213.553,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 297.047.436,00 508.566.553,00 655.128.587,00 514.437.414,00 461.630.777,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 296.205.736,00 507.513.584,00 654.075.618,00 507.180.713,00 458.539.059,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 666.660,00 644.593,00 644.593,00 556.836,00 459.831,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 666.660,00 644.593,00 644.593,00 556.836,00 459.831,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.515.023.329,00 1.393.992.685,00 1.400.185.157,00 1.387.178.625,00 1.673.920.174,00
Ö Z K A Y N A K L A R 138.576.310,00 215.397.570,00 273.894.708,00 356.770.866,00 40.661.705,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 138.576.310,00 215.397.570,00 273.894.708,00 356.770.866,00 40.661.705,00
Ödenmiş Sermaye 295.000.000,00 295.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00 205.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.218.850,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 545.000.000,00 545.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.971.673,00 7.972.891,00 7.918.341,00 8.010.948,00 -122.719,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 7.971.673,00 7.972.891,00 7.918.341,00 8.010.948,00 -122.719,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -316.074,00 -314.856,00 -314.856,00 -276.799,00 -122.719,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00 7.021.505,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -496.042.738,00 -496.042.738,00 -495.988.188,00 -205.526.249,00 -205.526.249,00
Net Dönem Karı/Zararı -218.155.281,00 -141.335.239,00 -82.838.101,00 -290.516.489,00 -238.491.982,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.653.599.639,00 1.609.390.255,00 1.674.079.865,00 1.743.949.491,00 1.714.581.879,00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00 13.961.728,00 0,00 0,00 0,00
- Banka Kredileri 0,00 339.020.104,00 0,00 0,00 0,00
Banka Kredileri 0,00 507.513.584,00 0,00 0,00 0,00

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Hisse senedi hesabınızı mobilden direkt açın!

Tüm hisse senedi alım-satım işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi