Geri Dön

Hisse Senedi Detay


Son İşlem Fiyatı
Fark
Hacim (TL)
Hacim (Adet)

Hisse Detay Grafik

Powered by TradingView

Al / Sat Hesaplayıcı

Raporlar

    İçerik bulunamadı.

Temettü Verim Hesaplayıcı

Girilecek Değerin Tipi

Hisse Senedi Hesabınızı Açın!

Akbank Direkt İnternet ile hisse senedi hesabınızı kolayca açın, borsanın hızını kaçırmayın!

Temel Veriler

Beta 0,53
Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı 27,75
BIST-100'deki Ağırlığı 51.146.504.363,00
F/K Oranı 16,25
Piyasa Değ. / Defter Değ. 2,19
Dibe Uzaklık 28,30
Piyasa Değeri (USD) 116.141.312,84
Piyasa Değeri (TL) 408.800.000,00
Özsermaye (TL) 186.969.118,00
Sermaye (TL) 80.000.000,00
Net Kar (TL) 25.158.632,00
 
Konu Açıklama
BIST Kodu NUGYO
Sektör Gayrimenkul portföy işletmeciliği
Adres Büyükdere Caddesi Nurol Plaza, No:257 Kat:3 Şişli/İstanbul
Telefon (0212) 286 80 00
Faks (0212) 286 80 01
Web http://www.nurolgyo.com
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
CITIBANK SWITZERLAND 4.252.000,00 5,32
Diğer 16.572.340,00 20,71
NUROL İNŞAAT VE TİCARET AŞ 52.787.760,00 65,98
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 6.387.900,00 7,99
Toplam 80.000.000,00 100,00
Ortak Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (Yüzde)
Tarih Açıklama Katsayı
11.04.2012 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 4,00
20.05.2009 Nakit Temettü / Bölünme 1,04
23.05.2000 Bedelsiz Sermaye Arttırımı / Bölünme 2,00
Gelir Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
KAR VEYA ZARAR KISMI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasılat 54.201.934,00 466.924.584,00 211.572.550,00 64.477.017,00 48.701.129,00
Satışların Maliyeti (-) -28.920.242,00 -331.824.129,00 -145.669.510,00 -27.524.600,00 -21.326.963,00
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 25.281.692,00 135.100.455,00 65.903.040,00 36.952.417,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRÜT KAR/ZARAR 25.281.692,00 135.100.455,00 65.903.040,00 36.952.417,00 27.374.166,00
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.882.110,00 -9.318.262,00 -7.864.667,00 -5.039.651,00 -2.225.428,00
Pazarlama Giderleri (-) -5.971.640,00 -20.228.982,00 -15.693.168,00 -12.318.921,00 -7.247.013,00
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26.196.905,00 273.864.619,00 50.098.700,00 42.679.036,00 8.648.029,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -29.057.127,00 -112.733.714,00 -73.024.404,00 -58.005.761,00 -23.956.089,00
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14.567.720,00 266.684.116,00 19.419.501,00 4.267.120,00 105.769.722,00
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0,00 0,00 103.176.057,00 103.176.057,00 0,00
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -50.000,00 -2.215.000,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14.517.720,00 264.469.116,00 122.595.558,00 107.443.177,00 105.769.722,00
Finansman Gelirleri 183.118,00 56.714,00 8.544.454,00 8.431.059,00 0,00
Finansman Giderleri (-) -34.133.321,00 -113.455.468,00 -41.720.948,00 -18.696.098,00 -7.594.182,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00 106.479.247,00
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00 106.479.247,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEM KARI/ZARARI -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00 106.479.247,00
Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Ana Ortaklık Payları -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00 0,00
Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,24 2,06 1,26 1,45 0,00
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00 60.500,00
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00 60.500,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DİĞER KAPSAMLI GELİR -9.000,00 50.213,00 83.320,00 -30.171,00 60.500,00
TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0,00 0,00 0,00 0,00 106.539.747,00
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -19.441.483,00 151.120.575,00 89.502.384,00 97.147.967,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Vergi Karşılığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NET DÖNEM KARI/ZARARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı 0,00 0,00 0,00 0,00 103.176.057,00
Finansman Geliri 0,00 0,00 0,00 0,00 8.303.707,00
Bilanço Tablosu 2017-3 2016-12 2016-9 2016-6 2016-3
V A R L I K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DÖNEN VARLIKLAR 1.307.495.763,00 1.294.264.837,00 1.426.872.370,00 1.461.230.265,00 1.159.539.448,00
Nakit ve Nakit Benzerleri 20.167.822,00 22.731.649,00 4.909.050,00 528.674,00 1.332.194,00
Finansal Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Alacaklar 152.812.902,00 153.805.735,00 113.103.031,00 132.235.898,00 127.977.296,00
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 206.244,00 200.113,00 186.569,00 42.684,00 40.584,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 152.606.658,00 153.605.622,00 112.916.462,00 132.193.214,00 127.936.712,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Alacaklar 11.527,00 14.161,00 13.063,00 9.883,00 11.327,00
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.155,00 4.789,00 1.691,00 511,00 1.955,00
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.372,00 9.372,00 11.372,00 9.372,00 9.372,00
Türev Araçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stoklar 1.006.855.563,00 989.326.691,00 1.160.113.313,00 1.181.597.112,00 906.819.361,00
Canlı Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peşin Ödenmiş Giderler 88.559.289,00 87.834.741,00 86.832.564,00 80.782.971,00 64.162.740,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 115.738,00 101.679,00 95.396,00 95.129,00 95.129,00
Diğer Dönen Varlıklar 38.972.922,00 40.450.181,00 61.805.953,00 65.980.598,00 59.141.401,00
ARA TOPLAM 1.307.495.763,00 1.294.264.837,00 1.426.872.370,00 1.461.230.265,00 1.159.539.448,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DURAN VARLIKLAR 571.047.734,00 566.671.887,00 411.514.798,00 416.672.343,00 598.043.521,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 461.155.087,00 461.565.000,00 318.709.948,00 318.149.211,00 312.854.725,00
Maddi Duran Varlıklar 3.305.521,00 3.362.622,00 3.396.024,00 3.659.680,00 3.685.095,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Şerefiye 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Duran Varlıklar 81.244.226,00 76.198.498,00 61.731.716,00 65.900.867,00 59.060.770,00
TOPLAM VARLIKLAR 1.878.543.497,00 1.860.936.724,00 1.838.387.168,00 1.877.902.608,00 1.757.582.969,00
K A Y N A K L A R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.229.358.515,00 1.143.759.364,00 1.275.496.901,00 1.265.767.156,00 1.079.267.339,00
Kısa Vadeli Borçlanmalar 94.500.000,00 90.150.000,00 25.650.000,00 21.650.000,00 16.480.030,00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00 0,00 0,00 0,00 88.247.554,00
Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ticari Borçlar 575.303.472,00 541.083.232,00 472.101.638,00 441.832.562,00 365.267.511,00
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 567.019.328,00 533.269.463,00 466.511.093,00 435.091.680,00 354.244.301,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.284.144,00 7.813.769,00 5.590.545,00 6.740.882,00 11.023.210,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.844,00 159.403,00 138.218,00 640.984,00 381.386,00
Diğer Borçlar 228.151,00 156.612,00 149.825,00 134.350,00 131.152,00
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 94.085,00 27.657,00 34.749,00 25.483,00 23.562,00
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 134.066,00 128.955,00 115.076,00 108.867,00 107.590,00
Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Gelirler 330.514.997,00 334.402.494,00 472.095.448,00 627.308.417,00 590.470.715,00
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kısa Vadeli Karşılıklar 19.481.716,00 19.011.406,00 41.450.122,00 15.223.682,00 16.294.436,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 340.276,00 157.565,00 307.931,00 146.969,00 218.663,00
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.141.440,00 18.853.841,00 41.142.191,00 15.076.713,00 16.075.773,00
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.753.986,00 1.705.078,00 1.916.115,00 2.225.347,00 1.666.850,00
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 462.215.864,00 510.766.759,00 418.097.857,00 459.697.459,00 516.485.857,00
Uzun Vadeli Borçlanmalar 442.485.036,00 490.696.597,00 390.296.607,00 430.146.261,00 485.884.059,00
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uzun Vadeli Karşılıklar 225.072,00 220.555,00 246.875,00 348.016,00 227.671,00
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 225.072,00 220.555,00 246.875,00 348.016,00 227.671,00
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.691.574.379,00 1.654.526.123,00 1.693.594.758,00 1.725.464.615,00 0,00
Ö Z K A Y N A K L A R 186.969.118,00 206.410.601,00 144.792.410,00 152.437.993,00 161.829.773,00
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 186.969.118,00 206.410.601,00 144.792.410,00 152.437.993,00 161.829.773,00
Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00
Sermaye Düzeltme Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geri Alınmış Paylar (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00 35.391,00
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00 35.391,00
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 16.104,00 25.104,00 58.211,00 -55.280,00 0,00
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.398.514,00 2.398.514,00 2.046.429,00 2.046.429,00 2.046.429,00
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 23.986.983,00 -127.083.379,00 -126.731.294,00 -126.731.294,00 -126.731.294,00
Net Dönem Karı/Zararı -19.432.483,00 151.070.362,00 89.419.064,00 97.178.138,00 106.479.247,00
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM KAYNAKLAR 1.878.543.497,00 1.860.936.724,00 1.838.387.168,00 1.877.902.608,00 1.757.582.969,00
Türev Finansal Borçlar 0,00 0,00 0,00 0,00 327.705,00